fbpx
Анализ на граничните стойности при тестването на софтуер – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и още!

Анализ на граничните стойности при тестването на софтуер – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и още!

Анализът на граничните стойности – обикновено съкращаван като BVA – е често срещана техника за тестване на черни кутии. Подходът проверява за софтуерни дефекти чрез проверка на входните стойности на границите на допустимите диапазони. В тази статия ще...
Динамично тестване в софтуерното тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и други!

Динамично тестване в софтуерното тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и други!

Динамичното тестване при тестването на софтуер е ценна техника за тестване на софтуер, която включва изпълнение на изходния код на приложението и наблюдение на поведението му по време на изпълнение. Докато много екипи за тестване използват статично тестване за ранно...
Статично тестване в софтуерното тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и още!

Статично тестване в софтуерното тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и още!

Статичното тестване е широко използвана техника за тестване на софтуер, която търси дефекти в софтуера, без да изпълнява кода. Той е част от подхода за ранно откриване на дефекти и обикновено се прилага на ранните етапи от жизнения цикъл на разработката на софтуер...
Разделяне по еквивалентност при тестването на софтуер – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и др.

Разделяне по еквивалентност при тестването на софтуер – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и др.

Разделянето по еквивалентност при тестването на софтуер е техника за тестване “черна кутия”, която ви помага да изградите ефективни тестови случаи, без да правите компромис с покритието на тестовете. В тази статия ще разгледаме какво представлява...
QA тестване – какво представлява, видове, процеси, подходи, инструменти и други!

QA тестване – какво представлява, видове, процеси, подходи, инструменти и други!

Осигуряването на качеството на софтуера е процес, който помага на екипите за разработване да гарантират качеството на софтуера си, преди той да бъде пуснат в продажба. Въпреки че ОК и тестването имат много сходства, контролът на качеството (ОК) и тестването на софтуер...