fbpx
Тестване на ETL – задълбочено запознаване с това какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и други!

Тестване на ETL – задълбочено запознаване с това какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и други!

Тестването на извличането, преобразуването и натоварването (Extract Transform Load testing) – най-често наричано ETL тестване – е важен инструмент в света на съвременната бизнес информация и анализа на данни. Екипите трябва да събират данни от различни...
Сравнително тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и други!

Сравнително тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и други!

Разработването на софтуерни продукти е пренаселен пазар. Голяма част от успеха на всяко приложение се дължи на това как то се представя в сравнение с подобен софтуер. Съществуват много определящи фактори, като цена, характеристики и производителност, които карат...
Анализ на граничните стойности при тестването на софтуер – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и още!

Анализ на граничните стойности при тестването на софтуер – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и още!

Анализът на граничните стойности – обикновено съкращаван като BVA – е често срещана техника за тестване на черни кутии. Подходът проверява за софтуерни дефекти чрез проверка на входните стойности на границите на допустимите диапазони. В тази статия ще...
Динамично тестване в софтуерното тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и други!

Динамично тестване в софтуерното тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и други!

Динамичното тестване при тестването на софтуер е ценна техника за тестване на софтуер, която включва изпълнение на изходния код на приложението и наблюдение на поведението му по време на изпълнение. Докато много екипи за тестване използват статично тестване за ранно...
Статично тестване в софтуерното тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и още!

Статично тестване в софтуерното тестване – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и още!

Статичното тестване е широко използвана техника за тестване на софтуер, която търси дефекти в софтуера, без да изпълнява кода. Той е част от подхода за ранно откриване на дефекти и обикновено се прилага на ранните етапи от жизнения цикъл на разработката на софтуер...
Разделяне по еквивалентност при тестването на софтуер – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и др.

Разделяне по еквивалентност при тестването на софтуер – какво представлява, видове, процес, подходи, инструменти и др.

Разделянето по еквивалентност при тестването на софтуер е техника за тестване “черна кутия”, която ви помага да изградите ефективни тестови случаи, без да правите компромис с покритието на тестовете. В тази статия ще разгледаме какво представлява...