fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Integracijos testavimas – tai esminis programinės įrangos testavimo aspektas, kurio tikslas – įvertinti, kaip efektyviai integruojamos skirtingos programos.

Dauguma šiuolaikinių įmonių kasdien naudojasi keliais skirtingais programinės įrangos moduliais, o integracija leidžia šioms programoms veikti kartu ir taip padidinti efektyvumą bei supaprastinti darbo eigą.

Integracijos bandymai yra svarbūs, nes sklandi integracija užtikrina programinės įrangos modulių veiksmingumą. Kai kiekvieną programinės įrangos modulį programuoja skirtingas kūrėjas, naudodamas visiškai skirtingą programavimo logiką, nėra pagrindo manyti, kad atskiri moduliai nuo pat pradžių bus sklandžiai integruoti.

Integracijos testavimas leidžia IT specialistams įvertinti, kaip gerai skirtingi moduliai veikia kartu, ir įgyvendinti pakeitimus, kad padidėtų jų veiksmingumas.

Table of Contents

Kas yra integracijos testavimas?

Naudos, kurias teikia Od įsteigtas kompetencijos testavimo centras. Ar našumo testavimas skiriasi nuo funkcinio testavimo?

Integracijos testavimas – tai dviejų komponentų ar programinės įrangos modulių sąsajų testavimo procesas, kuriuo siekiama įvertinti, kaip tarp jų perduodami duomenys.

Integravimo testavimo strategijos leidžia kūrimo komandoms ir IT specialistams aptikti defektus, kurie gali atsirasti integravus du ar daugiau programinės įrangos modulių, taip pat įvertinti bendrą sujungtų programinės įrangos elementų tinkamumą ir veikimą.

Integracijos testavimas paprastai atliekamas po vienetų testavimo, kuris apima atskirų modulių ir vienetų testavimą. Nustačius, kad kiekvienas vienetas veikia atskirai, integracijos bandymais įvertinama, kaip visi vienetai veikia kartu.

Integracijos testavimas yra laipsniškas procesas, paprastai testuotojams tenka integruoti modulius vieną po kito ir atlikti testavimą kiekviename etape.

Integracijos testai priklauso nuo aiškiai apibrėžtos sąsajos tarp testuojamų komponentų specifikacijos. Šie testai turėtų būti kuo labiau automatizuoti, kad juos būtų galima dažnai atlikti ir anksti pastebėti problemas, kol jos netapo sudėtingomis, kurių šalinimas vėliau kuriant reikalauja daug laiko ir išteklių.

Kodėl reikia atlikti integracijos testus?

Kas yra apkrovos testavimas?

Integracijos testavimas – tai programinės įrangos testavimo rūšis, kuria užtikrinama, kad visi programų komponentai veiktų kartu taip, kaip tikimasi.

Integracijos testavimo tikslas – patikrinti, ar įvairių modulių ir komponentų integracija į taikomąją programą atitinka naudotojo reikalavimus, taip pat organizacijos techninius ir našumo reikalavimus.

Kai kurios iš priežasčių, kodėl sistemos integracijos testavimas šiandien yra įprastas, yra šios:

– Kurdami tos pačios programinės įrangos modulius, skirtingi kūrėjai naudoja skirtingą logiką. Integracijos testavimas yra vienintelis būdas užtikrinti, kad atskiri moduliai veiktų kartu taip, kaip turėtų.

– Perkeliant duomenis iš vieno modulio į kitą, gali pasikeisti jų struktūra, o kai kurios reikšmės gali būti pašalintos. Dėl to gali kilti didelių modulių veikimo problemų.

– Moduliai sąveikauja su trečiųjų šalių įrankiais ir API. Svarbu išbandyti integraciją, kad būtų užtikrinta, jog API arba trečiosios šalies įrankio priimami duomenys yra teisingi, o generuojami atsakymai taip pat atitinka lūkesčius.

– Jei kūrėjas perkelia pakeitimus neatlikęs vieneto testavimo, integracinis testavimas yra būtinas norint įvertinti pakeitimų veiksmingumą.

Integracijos bandymai reikalingi siekiant užtikrinti, kad kelių modulių programinės įrangos programos veiktų kartu, kaip tikėtasi, atitiktų naudotojų reikalavimus ir projekto pradžioje nustatytas technines specifikacijas.

Integracijos testų nauda

Kas yra vieneto testavimas?

Integracinio testavimo atlikimas iš karto po programinės įrangos modulių testavimo turi daug privalumų.

Integracijos testavimas gali padėti kūrimo komandoms anksti nustatyti ir ištaisyti problemas, padidinti programos našumą ir naudotojų pasitenkinimą veiksmingu ir efektyviu būdu.

1. Nustatyti modulių integracijos problemas

Integracijos testavimas yra tiksliausias ir veiksmingiausias būdas nustatyti dviejų ar daugiau taikomosios programos modulių bendravimo ir keitimosi duomenimis problemas.

Net jei kiekvienas modulis atskirai veikia puikiai, jei jie sklandžiai neveikia kartu, programinė įranga nėra tinkama naudoti pagal paskirtį. Tai reiškia, kad daugumai programinės įrangos komandų integracinis testavimas yra esminis testavimo proceso etapas.

2. Išsamesni nei vienetų testai

Integracijos testai yra išsamesni nei vienetų testai, nes jie leidžia suprasti, kaip moduliai veikia kartu ir atskirai.

Vieneto testai skirti mažiausiam programos kodo vienetui, pavyzdžiui, klasei ar metodui, o integracijos testai taikomi plačiau.

3. Anksti išspręskite klaidas

Integracijos testavimo etape aptiktas klaidas paprastai būna lengviau pašalinti nei vėliau, sistemos ir priėmimo testavimo etapuose, aptiktas klaidas.

Taip yra todėl, kad integracijos testuose vienu metu tikrinama mažiau modulių, o tai susiję su mažesniu kintamųjų skaičiumi.
Be to, kai per integracinį testavimą aptinkama klaida, ją galima pašalinti, kol komponentai dar švieži kūrėjų ir testuotojų atmintyje.

4. Gerinti testų aprėptį ir patikimumą

Integracinis testavimas pagerina testų aprėptį ir suteikia papildomą programinės įrangos modulių ir programų patikimumo lygį.

Integracijos testavimas gali padėti nustatyti klaidas, kurias sunkiau aptikti atliekant vienetų testavimą.

Prieš pradedant sistemos testavimą, atliekant integracijos bandymus taip pat nustatomos spragos arba trūkstamos funkcijos tarp įvairių programinės įrangos komponentų.

Integracijos testavimo iššūkiai ir apribojimai

iššūkiai apkrovos testavimas

Integracijos testavimas yra esminis daugumos kūrimo komandų žingsnis, tačiau tai nereiškia, kad jis yra 100 % tobulas. Tai sudėtingas procesas, kuris gali pareikalauti daug laiko, todėl labai svarbu kruopščiai planuoti ir koordinuoti integracijos bandymus, prireikus įtraukiant atitinkamus skyrius.

Integracijos testavimas gali būti ypač sudėtingas, kai dirbama su “agile” projektais, kuriuose vienu metu kuriamos kelios funkcijos.

Integracijos testavimas programinės įrangos komandoms gali kelti daug iššūkių, kai kurie iš jų aptariami toliau.

1. Integracijos testavimas reikalauja daug išteklių

Integracijos testai reikalauja daug išteklių. Jų metu vienu metu gali būti atliekami keli skirtingi testai su keliomis gamybinio kodo ar duomenų kopijomis.

Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvienas testas pats savaime neturėtų neigiamo poveikio našumui ir netrukdytų kitiems lygiagrečiai vykstantiems testams. Ši priklausomybė nuo įvairių išteklių gali padidinti bandymų rinkinio sudėtingumą ir apsunkinti nuoseklų rezultatų atkūrimą vėlesniuose kūrimo etapuose.

2. Sunku atlikti

Integracijos testavimas gali būti sudėtingas procesas, ypač kai testuojama daugelio skirtingų sistemų, įskaitant duomenų bazes, platformas ir aplinkas, integracija.

Integracijos testavimas reikalauja ne tik daug išteklių, bet ir patirties, techninių žinių bei projekto tikslų ir uždavinių supratimo.

Tai vienas iš intensyviausių programinės įrangos komandų atliekamų testavimo tipų, ypač jei vietoj automatinio testavimo pasirenkamas rankinis integracijos testavimas.

3. Integracijos testavimas užima laiko

Kita problema, susijusi su rankiniu integracijos testavimu, yra tai, kad jis užima daug laiko.

Rankinis testavimas atliekamas etapais, kai testuotojai vieną po kito prideda kiekvieną naują modulį ir kiekviename testavimo proceso etape tikrina kiekvieno modulio funkcionalumą ir veikimą.

Tai užima laiko, o kai kurioms kūrimo komandoms gali atrodyti, kad jie jo neturi, ypač jei ankstyvieji bandymai nerodo jokių problemų.

4. Ištaisyti ne visada lengva

Turbūt vienas iš sunkiausių iššūkių, su kuriais susiduria kūrimo komandos, atlikdamos integracinius bandymus, yra bandymų metu iškilusių problemų taisymo etapas.

Tai gali būti ypač sudėtinga dirbant su senosiomis sistemomis, kurias gali būti labai sunku integruoti su modernesnėmis programomis. Sėkmingi pokyčiai užtikrina, kad abi sistemos tinkamai veiktų viena su kita, o vienos sistemos įtaka nesukeltų problemų kitai sistemai. Tai pasiekti nėra lengva.

Integracijos testavimo tipai

Kas yra vieneto testavimas

Integracijos testavimą galima atlikti įvairiais būdais, kurių kiekvienas turi savų privalumų ir trūkumų. Integracijos testavimo tipas, tinkamiausias vienai komandai ar projektui, priklauso nuo projekto reikalavimų.

Apskritai integracijos testavimą galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: inkrementinį integracijos testavimą ir didelio sprogimo integracijos testavimą.

Dažniausiai taikomas laipsniškas integracinis testavimas, tačiau kai kurios komandos, dirbdamos su mažesniais projektais, renkasi didelio sprogimo testavimą.

1. Inkrementinis integracijos testavimas

Inkrementinis integracinis testavimas – tai programinės įrangos modulių testavimas po vieną. Inkrementinis metodas yra populiarus, nes leidžia kūrimo komandoms defektus tikrinti etapais, kurių kiekvienas suskirstytas į mažesnius vienetus. Taip lengviau nustatyti ir aptikti klaidas, kai jų atsiranda, ir paspartinti klaidų taisymo procesą.

Inkrementinio integravimo bandymuose perdavimui nustatyti naudojami stubai ir tvarkyklės. Tai dubliuojančios programos, kurios veiksmingai imituoja dviejų modulių ryšį.

Egzistuoja trys skirtingi integracijos testavimo būdai, kurių kiekvienas bus paaiškintas toliau: integracijos testavimas iš viršaus į apačią, integracijos testavimas iš apačios į viršų ir daugiasluoksnės integracijos testavimas.

2. Didžiojo sprogimo integracijos testavimas

Didžiojo sprogimo integracijos testavimas – tai integracijos testavimo tipas, kurį programinės įrangos komandos gali atlikti tik tada, kai yra sukurti visi atskiri moduliai.

Atliekant didelio sprogimo testavimą visi moduliai sujungiami į vieną programinės įrangos sistemą ir testuojami vienu metu, priešingai nei inkrementinio integracinio testavimo metu, kai testuojama po vieną modulį.

Didelio sprogimo integracijos testavimas tinka mažesnėms sistemoms, kuriose, atsiradus klaidai, yra mažiau vietos painiavai dėl klaidos vietos ir priežasties.

Pagrindinis didelio sprogimo integracinio testavimo trūkumas yra tas, kad testavimo metu kai kurie komandos ištekliai bus neproduktyvūs, nes reikia laukti, kol bus sukurti visi moduliai ir tik tada bus galima pradėti testavimą. Tai reiškia, kad didelio sprogimo testavimas ne visada yra veiksmingiausias ir greičiausias testavimo metodas, nors kai kurioms komandoms ilgainiui jis gali padėti sutaupyti laiko.

Inkrementinio integracinio testavimo metodai

kas yra programinės įrangos testavimo automatizavimas

Yra trys skirtingi požiūriai į inkrementinį integracinį testavimą. Kiekvienas iš šių metodų turi savų privalumų ir trūkumų, todėl kūrėjų komandoms svarbu nustatyti, kuris metodas geriausiai tinka jų projektui, prieš pradedant bandymus.

Populiariausi inkrementinio integravimo testavimo metodai yra testavimas iš viršaus į apačią, testavimas iš apačios į viršų ir daugiasluoksnis testavimas.

Panagrinėkime kiekvieną iš šių integracijos testavimo tipų atskirai.

1. Integracijos testavimas iš viršaus į apačią

Integracija iš viršaus į apačią – tai testavimo metodas, kai integracijos testas atliekamas nuo sistemos kamino viršaus per kiekvieną programinės įrangos architektūros sluoksnį. Testo valdymo srautas juda iš viršaus į apačią, pradedant vartotojo sąsaja (UI) ir baigiant programinės įrangos duomenų baze.

Šis integracijos testavimo metodas tinka tiek žiniatinklio programoms, tiek daugiasluoksnėms programinės įrangos architektūroms.

Integracijos testavimo iš viršaus į apačią metodo privalumas yra tas, kad jį palyginti paprasta įgyvendinti ir jis minimaliai priklauso nuo kitų programos dalių.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Taikant metodą “iš viršaus į apačią”, naudojami papildiniai, kuriuos paprastai lengviau įgyvendinti nei tvarkykles. Dėl paprasto ir laipsniško metodo “iš viršaus į apačią” pobūdžio lengva greitai nustatyti sąsajos klaidas, nors kai kurie šio modulio kritikai teigia, kad dėl to netinkamai išbandomi žemesnio lygio moduliai.

2. Integracijos testavimas iš apačios į viršų

 

Integracijos testavimas “iš apačios į viršų” – tai procesas, kurio metu atskiri komponentai testuojami ir integruojami pradedant nuo žemiausio architektūros modulio ir toliau didinant.

Integracijos testavimas “iš apačios į viršų” leidžia komandoms pradėti testavimą, kai aukšto lygio moduliai dar tik kuriami.

Šis metodas dažniausiai taikomas, kai komandos bando integruoti gatavus komponentus su esamais produktais.

Integracijos testavimas “iš apačios į viršų” pasižymi dideliu sėkmės rodikliu ir yra gana greita bei veiksminga integracijos testavimo forma. Kadangi atliekant integracijos bandymus “iš apačios į viršų” pirmiausia išbandomi žemesni moduliai, bandymų komandos gali užtikrinti, kad svarbiausi ir pamatiniai programos modeliai sklandžiai veiktų kartu, ir tik tada pereiti prie aukštesnio lygio modulių bandymo.

Vienas didžiausių testavimo “iš apačios į viršų” trūkumų yra tas, kad neįmanoma stebėti sistemos lygmens funkcijų, kol nėra įdiegta paskutinė testavimo tvarkyklė.

3. Sumuštinių integracijos testavimas

“Sandwich” integracijos testavimas – tai metodika, kuri sujungia “iš viršaus į apačią” ir “iš apačios į viršų” testavimo metodus.

Atliekant daugiasluoksnės integracijos bandymus sistema padalijama į tris sluoksnius: vidurinį, viršutinį ir apatinį. Testuotojai pradeda testuoti modulius nuo viduriniojo sluoksnio ir toliau eina aukštyn ir žemyn, užtikrindami, kad tiek aukščiausio, tiek žemiausio lygio moduliams būtų teikiamas prioritetas. Sumuštinio integravimo testavimas naudoja ir stubus, ir tvarkykles visų lygių moduliams testuoti.

Daugiasluoksnės integracijos testavimas ypač naudingas didelės apimties projektams, kuriuos galima padalyti į kelis paprojektžius, arba kai testuojami itin dideli programinės įrangos moduliai.

Tačiau daugiasluoksniai bandymai gali užimti labai daug laiko. Be to, tokia testavimo forma nesuteikia galimybių prieš galutinį integravimą išbandyti modulius, kurie sudaro dalinius padalinius, o tai gali sukelti rimtų problemų, jei į šiuos modulius nebus atsižvelgta.

Ką tikriname atlikdami integracinį testavimą?

patikimos bandymų duomenų valdymo sistemos (TDM) kūrimo etapai.

Integracijos testavimo tikslas – užtikrinti, kad tarp skirtingų modulių, veikiančių toje pačioje programoje, nekiltų ryšio ar duomenų perdavimo problemų.

Integravimo testai atliekami po vienetų testų ir prieš priėmimo testus, jais užtikrinama, kad visos sistemos dalys veiktų teisingai, kai sistema sujungiama į vientisą visumą.

Integracinio testavimo tikslas – išbandyti:

– Ar programinės įrangos moduliai gerai veikia, kai juos integruojate kartu

– Ar programinės įrangos sąsajoje yra sąsajos klaidų

– Ar moduliai sinchronizuoti ir ar gali veikti vienu metu be klaidų

– Ar programa pažeidžiama dėl išimčių tvarkymo defektų

Kaip atlikti integracijos testus

Riba tarp automatizavimo sistemos ir automatizavimo testavimo įrankio

Integracijos testavimas atliekamas po vienetų testavimo. Tiksli integracijos testavimo metodika priklauso nuo to, ar pasirinksite laipsniško, ar didelio sprogimo testavimo tipą ir kokį požiūrį pasirinksite į integracijos testavimą.

1. Atitinkami integracijos testo etapai yra šie:

– Parengti integracijos bandymų planą

– Nuspręskite, kokį metodą taikysite bandymams

– Sukurkite bandymų atvejus, bandymų scenarijus ir bandymų scenarijus.

– Įdiekite pasirinktus modulius kartu ir paleiskite testus

– Stebėkite nustatytas klaidas ir registruokite bandymų rezultatus

– Ištaisykite klaidas ir įgyvendinkite pakeitimus

– Kartokite pirmiau nurodytus veiksmus, kol baigsite bandymus.

Bene sudėtingiausias šio testavimo proceso etapas yra integracijos testavimo plano kūrimas. Labai svarbu suprasti, kas yra integracijos bandymų planas ir kaip jį sukurti prieš pradedant integracijos bandymus.

2. Sukurti integracijos bandymų planą

Pirmasis integracijos testų vykdymo etapas visada yra išsamaus integracijos testų plano sudarymas. Integracijos testavimo plane pateikiami testavimo atvejai, scenarijai ir aplinkos duomenys, taip pat nurodoma, kaip bus atliekamas integracijos testavimas.

Bandymų planas yra aiškus, išsamus ir lengvai suprantamas, jame išsamiai aprašomi visi integracijos bandymo aspektai, kuriais gali naudotis visos dalyvaujančios šalys ir suinteresuotosios šalys.

Tikslas ir taikymo sritis

Bandymų plane išdėstomas integracijos testo tikslas ir apimtis, nurodoma, kokius programinės įrangos komponentus testuojate ir kokiu tikslu juos testuojate.
Dauguma integracijos testavimo projektų turi palyginti trumpus skyrius, kuriuose nurodomas tikslas ir apimtis, tačiau jie vis tiek yra naudingi kaip informacinės priemonės testavimo procese dalyvaujantiems darbuotojams.

Integracijos bandymų planas

Dokumento bandymų plano dalyje aprašoma, ką ir kaip bandysite.

Šioje testavimo plano dalyje turėtų būti išsamiai aprašyti testuojami moduliai ir konkrečios funkcijos, kurias planuojate testuoti. Jame taip pat nurodoma integracijos testavimo tvarka, jei naudojate laipsniško testavimo metodą.

Bandymų plane taip pat gali būti nurodyti bandymų rezultatai, kurie būtini prieš integracijos bandymus, jų metu ir po jų. Šiame skyriuje taip pat aprašomos bandymams reikalingos užduotys ir bet kokie specifiniai aplinkos poreikiai, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant bandymus.

Integracijos testavimo atvejų specifikacijos

Testavimo atvejų specifikacijose išdėstyti visi atskiri modulių testai ir kiekvieno testo įvesties specifikacija, išvesties specifikacija ir aplinkos poreikiai.

Šis integracijos bandymų plano skyrius turėtų būti aiškus, glaustas ir nedviprasmiškas, kad darbuotojams būtų lengva sekti nustatytus bandymų atvejus ir nereikėtų priimti daug sprendimų.

Integracijos bandymų procedūros

Bandymų plano dalyje “Bandymų procedūros” aprašomos visos procedūros, kurias naudosite atlikdami integracijos bandymą, taip pat kiekvienos procedūros tikslas ir su ja susiję veiksmai.

Kartu su bandymų atvejų specifikacijomis ir bandymų planu šis skirsnis turėtų padėti suinteresuotosioms šalims ir bandytojams tiksliai suprasti, kaip turi būti atliekamas kiekvienas integracijos bandymas.

Integracijos bandymų rezultatai

Bandymų plano pabaigoje palikite vietos, kad užbaigus integracijos bandymus būtų galima įrašyti bandymų rezultatus.

Prie kiekvieno anksčiau aprašyto bandymo atvejo nurodykite bandymo atlikimo datą ir išsamią informaciją apie bandymo rezultatus pagal kiekvieno aprašyto bandymo tikslus.

Integracijos bandymų įėjimo ir išėjimo kriterijai

kokių tipų proicess automatizuoti su programinės įrangos testavimo ui

Integracijos bandymų pradžios ir pabaigos kriterijai apibrėžia, kada galima pradėti integracijos bandymus ir kada integracijos bandymai yra visiškai užbaigti.

Stojimo kriterijai

– Pasirašomas integracijos bandymų plano dokumentas

– Integracijos bandymų atvejai yra visiškai paruošti

– Sukurti bandomieji duomenys

– Užbaigtas visų modulių vienetų testavimas

– Ištaisyti kritiniai ir didelio prioriteto defektai

– Bandomoji aplinka paruošta integracijai

Išėjimo kriterijai

– Visi integracijos testai baigti

– Visi kritiniai ir prioritetiniai defektai pašalinti

– Parengta bandymo ataskaita

Integracijos bandymų atvejai

Rašydami integracijos bandymų planą, į šį dokumentą įtrauksite integracijos bandymų atvejus.

Integracijos bandymų atvejais daugiausia dėmesio skiriama dviejų modulių sąsajai, įskaitant integruotas sąsajas ir duomenų perdavimą tarp modulių ar sistemų.

1. Kas yra integracijos testo atvejis?

Integracijos testo atvejis – tai tam tikras instrukcijų rinkinys, kuriame aprašomas dviejų ar daugiau modulių tarpusavio testas atliekant integracijos testą.

Testavimo atvejis apibrėžia kiekvieno integracinio testo tikslą, aprašo, kaip atlikti šį testą, ir pateikia išsamią informaciją apie pageidaujamą rezultatą.

Dauguma integracijos testavimo projektų apima ilgą sąrašą testavimo atvejų, kuriuos reikia atlikti su įvairiais programinės įrangos moduliais.

2. Dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti rašant integracijos testavimo atvejus

Rašydami integracijos bandymų atvejus bandymų plano dokumentui, atsižvelkite į šiuos patarimus:

– Integracijos testų atvejai turėtų būti rašomi iš naudotojo perspektyvos

– Parašykite visų sąsajos funkcijų testavimo atvejus

– Nepamirškite apie naudotojo sąsajos elementus, kuriems gali turėti įtakos kitos sistemos dalies pakeitimai.

– Rašykite testavimo atvejus aiškia kalba, kurią lengvai supranta visa testavimo komanda.

– Rašydami testavimo atvejus turėkite šalia atitinkamą projekto dokumentaciją

Integracijos testų pavyzdžiai

Integracijos testavimo pavyzdžiai yra veiksmingas būdas iliustruoti tipinio integracijos testo procesus.

Toliau pateikiami du integracijos testų pavyzdžiai ir tai, kaip testavimo komanda gali atlikti testavimą.

Pirmasis pavyzdys: Prekybos internetu programinė įranga

IT įmonės paprašyta sukurti internetinės prekybos programą sporto prekėmis prekiaujančiai interneto svetainei. Programai sukurti moduliai apima naudotojų registracijos, sąskaitų išrašymo ir mokėjimų modulius. Sukūrus kiekvieną modulį atskirai, atliekamas vienetų testavimas, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienas modulis veikia taip, kaip turi veikti. Po vieneto testavimo atliekamas integracinis testavimas.

Sudaromas integracijos testavimo planas, kuriame pateikiami keli testavimo atvejai, apibūdinantys, kokias funkcijas reikia testuoti ir kaip.

Šiame dokumente pateikiamas toks testavimo atvejo pavyzdys:

Bandymo atvejo ID: 1
Bandymo atvejo tikslas:

Patikrinkite sąsajos sąsają tarp prisijungimo ir kasos modulių.

Testavimo atvejo aprašymas:

Įveskite prisijungimo duomenis, pridėkite prekių į krepšelį ir pereikite kasos procesą.

Testavimo atvejo pageidaujamas rezultatas:

Krepšelyje esančios prekės išsaugomos, mokėjimai priimami ir kasos procesas sėkmingai užbaigiamas.

Testavimo grupei atlikus visus bandymų plane nurodytus integracijos bandymų atvejus, buvo ištaisytos nustatytos klaidos ir parengta bandymų ataskaita.

Antras pavyzdys: Internetinė bendravimo platforma

IT įmonės prašoma sukurti vidinę socialinės žiniasklaidos platformą, kuri galėtų būti naudojama kolegų ir darbuotojų bendravimui organizacijoje.

Programai sukurti moduliai apima naudotojų registracijos, pašto dėžutės ir forumų modulius.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Toliau pateikiamas testavimo atvejo, kuris gali būti įtrauktas į šio projekto integracijos testavimo planą, pavyzdys:

Bandymo atvejo ID: 1

Bandymo atvejo tikslas:

Patikrinkite sąsajos ryšį tarp prisijungimo ir pašto dėžutės modulių.

Testavimo atvejo aprašymas:

Įveskite prisijungimo duomenis ir spustelėkite prisijungti, patikrinkite pašto dėžutę.

Testavimo atvejo pageidaujamas rezultatas:

Pašto dėžutė nukreipia naudotoją į jo asmeninę pašto dėžutę, kurioje yra visi laiškai.

Jei norimas rezultatas nepasiekiamas, testavimo komanda praneša apie defektą, kurį galima ištaisyti kūrimo metu prieš baigiant testavimo ataskaitą.

Geriausia integracijos testavimo praktika

RPA ir vieneto testavimo etapai

Geriausios praktikos laikymasis atliekant integracijos testavimą gali padėti testavimo komandoms padidinti testų tikslumą ir užtikrinti, kad nebūtų praleista rimtų ar prioritetinių defektų.

1. Teisingai nustatyti bandymo duomenis

Labai svarbu, kad bandymų duomenys būtų tikslūs, kad būtų galima sukurti tinkamus bandymų scenarijus, kuriuos būtų galima pakartotinai naudoti ateityje.

2. Nustatyti kritinius vienetus prieš integracijos bandymus

Prieš pradedant testuoti nustatant svarbiausius jūsų programinei įrangai vienetus, lengviau sutelkti daugiau pastangų į svarbiausius modulius, ypač jei ištekliai yra maži.

3. Naudokite automatizavimo įrankį

Naudojant integracijos bandymų automatizavimo programinę įrangą galima sutaupyti laiko ir pinigų, nes net ir turint palyginti nedaug išteklių galima lengvai atlikti visapusiškus integracijos bandymus.

4. Atlikite testus visuose atitinkamuose įrenginiuose

Jei programinė įranga turi veikti keliuose įrenginiuose, įskaitant asmeninius kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir išmaniuosius telefonus, prieš pasirašydami programinę įrangą atlikite išsamius integracijos bandymus visuose įrenginiuose.

Integracijos bandymų įgyvendinimo kontrolinis sąrašas

Programinės įrangos testavimo kontrolinis sąrašas

Prieš pradėdami integracijos bandymus pirmiausia patikrinkite, ar atlikote visus šiame kontroliniame sąraše nurodytus punktus.

– Sukurti tinkamą bandymų aplinką

– Pasirinkite testavimo metodą

– Apibrėžti bandymų apimtį

– Parašykite išsamų bandymų plano dokumentą

– Išsamių bandymų atvejų aprašymas

– Nustatyti tikslus ir laukiamus rezultatus

– Apibrėžti testų pradžios ir pabaigos kriterijus.

– Nustatykite problemų sprendimo procesą, kuris bus naudojamas iškilus problemoms.

– Sudarykite komandų bendravimo planą

Integracijos testavimo įrankiai

Integracijos testavimo įrankiai

Naudojant automatizuotus integracijos testavimo įrankius integracijos testavimas gali būti paprastesnis, veiksmingesnis ir užimti mažiau laiko, ypač testavimo komandoms, kurios ir taip turi daug darbo.

Integracijos testavimo įrankiai gali automatizuoti dalį arba visą testavimo procesą ir pasiūlyti tokias funkcijas, kaip automatinis registravimas ir stebėjimas, automatinis testavimo atvejų kūrimas, testavimo rezultatų analizė ir ataskaitų rengimas.

Integracijos bandymų automatizavimo įrankių galima įsigyti internete nemokamai arba pagal mokamus įmonių modelius. Tiek nemokamos, tiek įmonių testavimo priemonės turi privalumų ir apribojimų, o tai, kuri iš jų yra tinkamesnė jūsų organizacijai, priklauso nuo jūsų komandos poreikių ir turimų išteklių.

1. Nemokami integracijos testavimo įrankiai

Nemokamų integracijos testavimo įrankių galima atsisiųsti internetu visame internete. Nemokamus įrankius siūlo programinės įrangos pardavėjai, kurie, siūlydami nemokamas programėles, nori padidinti savo matomumą arba užsidirbti pinigų pirkdami programėlėse.

Kai kurie nemokamų testavimo įrankių privalumai:

– Jei jie nėra naudingi jūsų organizacijai, pinigų nepraradote.

– Yra nemokamų įrankių, padedančių atlikti beveik visus integracijos testavimo aspektus.

Kai kurie nemokamų integracijos testavimo įrankių trūkumai yra šie:

– Galite sugaišti daug laiko ieškodami geriausių įrankių

– Daugumos nemokamų įrankių kokybę sunku patikrinti

– Daugumos nemokamų įrankių palaikymas ir galimybės yra ribotos.

– Nemokamuose įrankiuose gali būti papildomų funkcijų, už kurias reikia mokėti.

– Nemokamuose įrankiuose gali reikėti užsiregistruoti pas pardavėją ir sutikti dalytis jūsų duomenimis.

2. Įmonių integracijos testavimo įrankiai

Įmonių integracijos testavimo įrankiai, tokie kaip ZAPTEST, yra brangesnis variantas, tačiau jie siūlo pažangesnes, galingesnes ir keičiamo dydžio funkcijas.

Įmonių integracijos testavimo įrankiai suteikia geresnes pritaikymo galimybes, o programinės įrangos pardavėjas teikia profesionalią pagalbą.

Keletas įmonių integracijos testavimo įrankių privalumų:

– Pritaikykite funkcijas pagal savo organizacijos poreikius ir darbo eigą

– Įmonių programinė įranga užtikrina didesnį duomenų saugumą

– Programinėje įrangoje įdiegta daugiau mastelio keitimo galimybių

– Įmonių programinė įranga užtikrina patikrinamą kokybę ir našumą

– Paprastai apima techninę pagalbą ir trikčių šalinimą

Pagrindiniai įmonių testavimo programinės įrangos apribojimai yra šie:

– Ne visos įmonių programinės įrangos bus būtent tai, ko ieškote… kai kurios priemonės, pavyzdžiui, ZAPTEST, siūlo pilną testavimo paketą su mažo kodo ir koduotomis parinktimis, o kitos priemonės toli gražu nesiūlo sudėtingai organizacijai reikalingų funkcijų.

– Įmonių programinė įranga kainuoja pinigus. Be to, skirtingai nei ZAPTEST, kuri siūlo neribotą licencijų skaičių už fiksuotą mokestį, dauguma įmonių lygio integracijos testavimo įrankių riboja licencijų skaičių. Tai reiškia, kad, plečiantis įmonei, didėja ir integracijos testavimo išlaidos.

3. Kada reikėtų naudoti įmonių, o kada – nemokamus integracijos testavimo įrankius?

Jei svarstote, ar jūsų organizacijai tinkamiausi nemokami įrankiai, ar įmonės įrankiai, svarbu atsižvelgti į savo komandos poreikius ir turimus išteklius.

Vadovaukitės toliau pateiktais patarimais, kad priimtumėte geriausią jūsų organizacijai sprendimą, kai sprendžiate, kokius nemokamus ar įmonių integracijos testavimo įrankius pasirinkti.

– Ką jūsų organizacija gali sau leisti? Ar įmonės įrankiai tilps į jūsų biudžetą?

– Ką norite, kad testavimo įrankiai atliktų už jus, ir ar kuris nors nemokamas įrankis siūlo šią funkciją?

– Kiek jūsų komanda pajėgi ir ar jai reikės papildomos techninės pagalbos?

– Kiek jūsų organizacijai gali kainuoti klaida?

– Kiek svarbus duomenų saugumas jūsų organizacijoje?

– Ar ateityje jūsų organizacijos poreikiai didės?

Jei nesate tikri, pirmiausia galite išbandyti nemokamus testavimo įrankius ir tik vėliau pereiti prie įmonės įrankių arba ieškoti įmonės testavimo įrankių, kurie siūlo nemokamas bandomąsias versijas, kad galėtumėte išbandyti prieš pirkdami. Pavyzdžiui, ZAPTEST siūlo nemokamus ir mokamus planus, skirtus jūsų integracijos testavimo poreikiams.

“ZAPTEST” yra automatizuotas programinės įrangos testavimo sprendimas, kuris gali pasirūpinti visais jūsų organizacijos integracijos testavimo aspektais.

“ZAPTEST” siūlo pritaikomą funkcionalumą, kuris pritaikomas kartu su jūsų verslu, todėl puikiai tinka mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms, norinčioms supaprastinti integracijos testavimą, nenukenčiant kokybei. Užsisakykite demonstracinę versiją šiandien ir sužinokite daugiau apie ZAPTEST

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post