fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Integratietests zijn een essentieel aspect van softwaretests die bedoeld zijn om te beoordelen hoe efficiënt verschillende toepassingen met elkaar integreren.

De meeste hedendaagse bedrijven vertrouwen dagelijks op meerdere verschillende softwaremodules, en dankzij integratie kunnen deze toepassingen samenwerken om de efficiëntie te verbeteren en de workflows te stroomlijnen.

Integratietesten zijn belangrijk omdat een soepele integratie de doeltreffendheid van softwaremodules bepaalt. Wanneer elke softwaremodule wordt geprogrammeerd door een andere ontwikkelaar met een geheel andere programmeringslogica, is er geen reden om te denken dat afzonderlijke modules vanaf het begin soepel zullen integreren.

Dankzij integratietests kunnen IT-specialisten beoordelen hoe goed de verschillende modules samenwerken en wijzigingen doorvoeren om de doeltreffendheid ervan te vergroten.

Inhoudsopgave

Wat zijn integratietests?

Voordelen van het opzetten van een Testing Center of Excellence. Is prestatietesten anders dan functioneel testen?

Met integratietesten wordt bedoeld het proces waarbij de interfaces tussen twee componenten of softwaremodules worden getest om te beoordelen hoe gegevens tussen hen worden overgedragen.

Dankzij integratieteststrategieën kunnen ontwikkelingsteams en IT-specialisten defecten opsporen die kunnen ontstaan wanneer twee of meer softwaremodules worden geïntegreerd, en kunnen zij de algemene pasvorm en werking van de gecombineerde software-elementen beoordelen.

Integratietests vinden meestal plaats na unit tests, waarbij afzonderlijke modules en eenheden worden getest. Zodra is vastgesteld dat elke eenheid afzonderlijk werkt, wordt bij integratietests beoordeeld hoe alle eenheden samenwerken.

Integratie testen is een incrementeel proces, waarbij testers meestal modules één voor één integreren en bij elke stap testen uitvoeren.

Integratietests zijn afhankelijk van een goed gedefinieerde interfacespecificatie tussen de te testen componenten. Deze tests moeten zo veel mogelijk worden geautomatiseerd, zodat ze vaak kunnen worden uitgevoerd, om problemen in een vroeg stadium op te sporen voordat ze complexe problemen worden die later in de ontwikkeling tijd en middelen kosten om op te lossen.

Waarom integratietests uitvoeren?

Wat is belastingstesten?

Integratietesten zijn een soort softwaretesten die ervoor zorgen dat alle onderdelen van de toepassingen samenwerken zoals verwacht.

Het doel van integratietesten is na te gaan of de integratie van verschillende modules en componenten in een applicatie al dan niet voldoet aan de eisen van de gebruiker en aan de technische en prestatie-eisen van de organisatie.

Enkele van de redenen waarom systeemintegratietesten tegenwoordig gemeengoed zijn:

– Verschillende ontwikkelaars gebruiken verschillende logica wanneer zij modules ontwikkelen, zelfs voor dezelfde softwaretoepassing. Integratietesten zijn de enige manier om ervoor te zorgen dat afzonderlijke modules samenwerken zoals het hoort.

– Wanneer gegevens van de ene module naar de andere gaan, kan de structuur van die gegevens veranderen, en kunnen sommige waarden worden verwijderd. Dit kan aanzienlijke problemen opleveren voor de werking van de modules.

– Modules communiceren met tools en API’s van derden. Het is belangrijk om de integratie te testen om ervoor te zorgen dat de gegevens die door de API of tool van derden worden geaccepteerd, correct zijn en dat de gegenereerde antwoorden ook aan de verwachtingen voldoen.

– Als een ontwikkelaar wijzigingen implementeert zonder eenheidstests, zijn integratietests essentieel om de effectiviteit van de wijzigingen te beoordelen.

Uiteindelijk zijn integratietests nodig om ervoor te zorgen dat softwaretoepassingen met meerdere modules naar verwachting samenwerken, voldoen aan de eisen van de gebruikers en zich houden aan de technische specificaties die aan het begin van een project zijn opgesteld.

De voordelen van integratietests

Wat is eenheidstesten?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het uitvoeren van integratietests onmiddellijk na het unit testen van softwaremodules.

Integratietests kunnen ontwikkelingsteams helpen om problemen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen en om de prestaties van applicaties en de tevredenheid van gebruikers op een efficiënte en effectieve manier te maximaliseren.

1. Integratieproblemen tussen modules identificeren

Integratietesten zijn de meest nauwkeurige en efficiënte manier om problemen in de communicatie en gegevensuitwisseling tussen twee of meer modules binnen een applicatie op te sporen.

Ook al werkt elke module afzonderlijk perfect, als ze niet soepel samenwerken, is een softwareapplicatie niet geschikt voor het beoogde doel. Dit betekent dat integratietests voor de meeste softwareteams een essentiële stap in het testproces zijn.

2. Uitgebreider dan eenheidstests

Integratietests zijn uitgebreider dan unit tests, omdat ze inzicht bieden in hoe modules samen en los van elkaar werken.

Unit tests richten zich op de kleinste eenheid van code in een applicatie, zoals een klasse of een methode, terwijl integratietests een bredere aanpak hebben.

3. Bugs vroegtijdig oplossen

Bugs die tijdens de integratietestfase worden gevonden, zijn meestal gemakkelijker op te lossen dan bugs die later, tijdens de systeem- en acceptatietestfase, worden gevonden.

Dit komt doordat integratietests zich richten op minder modules tegelijk, waarbij minder variabelen betrokken zijn.
Bovendien, wanneer een bug wordt gevonden tijdens integratietests, kan deze worden aangepakt terwijl de componenten nog vers in het geheugen van ontwikkelaars en testers liggen.

4. Verbetering van de testdekking en betrouwbaarheid

Integratietests verbeteren de testdekking en bieden een extra niveau van betrouwbaarheid aan softwaremodules en toepassingen.

Integratie testen kunnen bugs opsporen die moeilijker op te sporen zijn tijdens unit testen.

Integratietests brengen ook eventuele hiaten, of ontbrekende functionaliteit, tussen verschillende softwarecomponenten aan het licht voordat het systeem wordt getest.

Uitdagingen en beperkingen bij integratietests

uitdagingen belasting testen

Integratietesten zijn een essentiële stap voor de meeste ontwikkelingsteams, maar dat betekent niet dat ze 100% perfect zijn. Het is een complex proces dat tijdrovend kan zijn, wat betekent dat het essentieel is om integratietests zorgvuldig te plannen en te coördineren, en daarbij waar nodig de relevante afdelingen te betrekken.

Integratie testen kan vooral een uitdaging zijn bij het werken aan agile projecten waar de ontwikkeling van meerdere functies tegelijk standaard is.

Integratietesten kunnen softwareteams voor veel uitdagingen stellen, waarvan er hieronder enkele worden behandeld.

1. Integratietesten kosten veel middelen

Integratietesten kosten veel middelen. Daarbij kunnen verschillende tests tegelijkertijd worden uitgevoerd tegen verschillende kopieën van productiecode of -gegevens.

Bovendien moet er terdege op worden gelet dat elke test op zichzelf geen negatieve invloed heeft op de prestaties of interfereert met andere lopende tests die gelijktijdig in parallelle threads worden uitgevoerd. Deze afhankelijkheid van een verscheidenheid aan middelen kan de complexiteit van een testsuite vergroten en het moeilijk maken om de resultaten in latere ontwikkelingsfasen consistent te reproduceren.

2. Het is moeilijk uit te voeren

Integratietesten kunnen een complex proces zijn, vooral wanneer de integratie van veel verschillende systemen, waaronder databases, platforms en omgevingen, wordt getest.

Integratietesten vergen niet alleen veel middelen, maar ook ervaring en technische expertise, en inzicht in de doelstellingen van het project.

Het is een van de meest intensieve vormen van testen die softwareteams uitvoeren, vooral wanneer wordt gekozen voor handmatige integratietests in plaats van geautomatiseerde tests.

3. Integratie testen kost tijd

Een ander punt van zorg bij handmatige integratietesten is de enorme hoeveelheid tijd die het kost.

Handmatig testen gebeurt in stappen, waarbij testers elke nieuwe module één voor één toevoegen en de functionaliteit en prestaties van elke module in elke fase van het testproces testen.

Dit kost tijd, en voor sommige ontwikkelingsteams voelt het als tijd die ze niet hebben, vooral als vroege tests geen problemen opleveren.

4. Reparaties zijn niet altijd gemakkelijk

Een van de moeilijkste uitdagingen voor ontwikkelteams tijdens het proces van integratietesten is misschien wel het oplossen van de problemen die zich tijdens het testen voordoen.

Dit kan bijzonder lastig zijn wanneer er met legacy-systemen wordt gewerkt, die soms zeer moeilijk te integreren zijn met modernere toepassingen. Succesvolle veranderingen zorgen ervoor dat beide systemen goed met elkaar samenwerken en dat de invloed van een van beide systemen geen problemen oplevert voor het andere. Dit bereiken is niet gemakkelijk.

Soorten integratietests

Wat is Unit testen

Er zijn verschillende manieren om integratietesten aan te pakken, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Welk type integratietest het meest geschikt is voor een team of project hangt af van de eisen van het project.

In het algemeen kunnen integratietests worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: incrementele integratietests en big bang integratietests.

Incrementele integratietesten zijn de meest voorkomende vorm van testen, maar sommige teams kiezen voor big bang testen als ze aan kleinere projecten werken.

1. Incrementele integratietests

Incrementele integratietests zijn het proces waarbij softwaremodules één voor één worden getest. De incrementele aanpak is populair omdat ontwikkelingsteams dan in fasen op gebreken kunnen testen, elk opgedeeld in kleinere eenheden. Dit maakt het gemakkelijker om bugs te identificeren en te lokaliseren wanneer ze zich voordoen en versnelt het proces om bugs te verhelpen.

Incrementele integratietests maken gebruik van stubs en drivers om de transmissie op te zetten. Dit zijn dubbele programma’s die de communicatie tussen twee modules effectief emuleren.

Er zijn drie verschillende benaderingen van integratietesten, die hieronder worden toegelicht: top-down integratietesten, bottom-up integratietesten en sandwich integratietesten.

2. Big bang integratietesten

Big bang integration testing is een soort integratietest die softwareteams pas kunnen uitvoeren nadat alle afzonderlijke modules zijn ontwikkeld.

Bij big bang testing worden alle modules gekoppeld tot één softwaresysteem en gelijktijdig getest, in tegenstelling tot de one-at-a-time structuur van incrementele integratietests.

Big bang integratietesten passen bij kleinere systemen waar, als zich een bug voordoet, er minder ruimte is voor verwarring over de plaats en de oorzaak van de bug.

Het voornaamste nadeel van big bang integratietesten is dat tijdens het testen een deel van de middelen van het team onproductief zal zijn, omdat moet worden gewacht tot alle modules zijn ontwikkeld voordat het testen kan beginnen. Dit betekent dat big bang testing niet altijd de meest efficiënte en snelle testmethode is, hoewel het voor sommige teams op lange termijn toch tijd kan besparen.

Aanpak van incrementele integratietests

wat is software test automatisering

Er zijn drie verschillende benaderingen van incrementele integratietests. Elk van deze benaderingen heeft zijn eigen voor- en nadelen, en het is belangrijk voor ontwikkelingsteams om te bepalen welke aanpak het beste werkt voor hun project voordat het testen begint.

De populairste benaderingen bij incrementele integratietesten zijn top-down testen, bottom-up testen en sandwich testen.

Laten we elk van deze soorten integratietests afzonderlijk bekijken.

1. Top-down integratietests

Top-down integratie is een testaanpak waarbij de integratietest wordt uitgevoerd vanaf de top van de systeemstapel via elke laag van de softwarearchitectuur. De controlestroom van de test gaat van boven naar beneden, beginnend bij de gebruikersinterface (UI) en eindigend bij de softwaredatabase.

Deze methode van integratietesten is geschikt voor zowel webapplicaties als softwarearchitecturen met meerdere lagen.

Het voordeel van de top-down benadering van integratietesten is dat deze relatief eenvoudig is uit te voeren en een minimale afhankelijkheid heeft van andere onderdelen van uw applicatie.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

De top-down benadering maakt gebruik van stubs, die over het algemeen gemakkelijker te implementeren zijn dan drivers. Het eenvoudige en incrementele karakter van de top-down benadering maakt het gemakkelijk om snel interfacefouten op te sporen, hoewel sommige critici van deze module zeggen dat het resulteert in onvoldoende testen van modules op een lager niveau.

2. Bottom-up integratietests

 

Bottom-up integratie testen is een proces waarbij individuele componenten worden getest en geïntegreerd, beginnend bij de laagste module in de architectuur en werkend naar boven.

Bottom-up integratietesten stellen teams in staat te beginnen met testen wanneer de high-level modules nog in ontwikkeling zijn.

Deze aanpak wordt meestal gebruikt wanneer teams proberen off-the-shelf componenten te integreren met bestaande producten.

Bottom-up integratietesten hebben hoge slagingspercentages en zijn een relatief snelle en efficiënte vorm van integratietesten. Omdat bottom-up integratietests eerst lagere modules testen, kunnen testteams ervoor zorgen dat de belangrijkste en meest fundamentele modellen van een applicatie probleemloos samenwerken, voordat ze modules van een hoger niveau gaan testen.

Een van de grootste nadelen van bottom-up testen is dat het onmogelijk is functies op systeemniveau te observeren totdat de laatste testdriver is geïnstalleerd.

3. Sandwich integratie testen

Sandwich integratie testen is een methodologie die de aanpak van zowel top-down als bottom-up testen combineert.

Bij sandwichintegratietests wordt een systeem verdeeld in drie lagen: een middenlaag, een bovenlaag en een onderlaag. Testers beginnen met het testen van modules vanaf de middelste laag en gaan naar boven en naar beneden, waarbij ze ervoor zorgen dat zowel modules van het hoogste als van het laagste niveau prioriteit krijgen. Sandwich-integratietesten gebruiken zowel stubs als drivers om modules op alle niveaus te testen.

Sandwich-integratietesten zijn vooral nuttig bij grootschalige projecten die in meerdere deelprojecten kunnen worden opgesplitst, of bij het testen van softwaremodules die zelf extreem groot zijn.

Het testen van broodjes kan echter zeer tijdrovend zijn. Deze vorm van testen biedt ook geen mogelijkheden om modules te testen die subdivisies vormen vóór de definitieve integratie, wat tot ernstige problemen kan leiden als deze modules over het hoofd worden gezien.

Wat testen we bij integratietesten?

stappen bij het opzetten van een robuust systeem voor het beheer van testgegevens (TDM)

Het doel van integratietesten is ervoor te zorgen dat er geen communicatie- of gegevensoverdrachtsproblemen zijn tussen verschillende modules die binnen dezelfde applicatie werken.

Integratietests worden uitgevoerd na eenheidstests en vóór acceptatietests, en zij zorgen ervoor dat alle onderdelen van een systeem correct werken wanneer het als een samenhangend geheel wordt geassembleerd.

Het doel van integratietesten is om te testen:

– Of softwaremodules goed werken wanneer u ze samen integreert

– Of er fouten zijn in de interface van een software

– Of modules gesynchroniseerd zijn en gelijktijdig zonder fouten kunnen functioneren

– Of een toepassing kwetsbaar is voor defecten in de afhandeling van uitzonderingen

Hoe integratietests uit te voeren

De grens tussen het automatiseringskader en het automatiseringstestgereedschap

Integratie testen worden uitgevoerd na unit testen. De precieze methodiek voor het uitvoeren van integratietesten hangt af van de vraag of u kiest voor incrementeel testen of big bang testen, en welke aanpak u kiest voor uw integratietesten.

1. De relevante stappen in elke integratietest zijn:

– Opstellen van een integratietestplan

– Beslis welke aanpak je gaat volgen bij het testen

– Testgevallen, testscenario’s en testscripts ontwerpen

– De gekozen modules samen inzetten en uw tests uitvoeren

– Geïdentificeerde bugs opsporen en testresultaten vastleggen

– Bugs oplossen en veranderingen doorvoeren

– Herhaal de bovenstaande stappen totdat uw tests voltooid zijn.

Misschien wel de meest complexe stap van dit testproces is het maken van een integratietestplan. Het is essentieel om te begrijpen wat een integratietestplan is en hoe je er een maakt voordat je begint met integratietesten.

2. Maak een integratietestplan

De eerste fase van het uitvoeren van integratietests is altijd het maken van een gedegen integratietestplan. Een integratietestplan bevat testgevallen, scenario’s en omgevingsdetails, en legt vast hoe de integratietests zullen worden uitgevoerd.

Een testplan is duidelijk, gedetailleerd en gemakkelijk te volgen, en beschrijft effectief alle aspecten van een integratietest voor alle betrokken partijen en stakeholders.

Doel en toepassingsgebied

Het testplan beschrijft het doel en de reikwijdte van uw integratietest, en geeft aan welke softwarecomponenten u test en waarop u ze test.
De meeste integratietestprojecten zullen een relatief kort hoofdstuk hebben waarin doel en reikwijdte worden beschreven, maar deze zijn nog steeds nuttig als referentie-instrument voor het personeel dat bij het testproces betrokken is.

Integratie Testplan

Het testplan van uw document beschrijft wat u test en hoe.

Dit deel van uw testplan moet gedetailleerd aangeven welke modules u test, en welke functies u specifiek van plan bent te testen. Het schetst ook de volgorde van integratietesten als u een incrementele testaanpak gebruikt.

Het testplan kan ook de testresultaten schetsen die nodig zijn voor, tijdens en na de integratietests. In dit deel worden ook de taken beschreven die nodig zijn voor het testen en eventuele specifieke omgevingsbehoeften waarmee tijdens het testproces rekening moet worden gehouden.

Specificaties van integratietests

Testcasespecificaties leggen alle afzonderlijke tests tussen modules vast en beschrijven de inputspecificatie, outputspecificatie en omgevingsbehoeften voor elke test.

Dit deel van het integratietestplan moet duidelijk, beknopt en ondubbelzinnig zijn, zodat het voor de medewerkers gemakkelijk is om vastgestelde testgevallen te volgen zonder dat er veel besluitvorming nodig is.

Procedures voor integratietests

Het onderdeel testprocedures van het testplan beschrijft alle procedures die u in uw integratietest zult gebruiken, evenals het doel van elke procedure en de bijbehorende stappen.

Naast de specificaties van de testcases en het testplan moet dit deel de belanghebbenden en de testers helpen om precies te begrijpen hoe elke integratietest moet worden uitgevoerd.

Resultaten integratietest

Laat aan het eind van een testplan ruimte over om de testresultaten vast te leggen zodra de integratietests zijn afgerond.

Vermeld voor elk eerder geschetst testgeval de datum waarop de test heeft plaatsgevonden en de details van de testresultaten overeenkomstig de doelstellingen van elke geschetste test.

In- en uitstapcriteria voor integratietests

wat voor soort proces te automatiseren met software testen voor ui

Ingangs- en uitgangscriteria voor integratietests bepalen wanneer kan worden begonnen met integratietests en wanneer integratietests volledig zijn afgerond.

Toelatingscriteria

– Document integratietestplan wordt afgetekend

– Integratietestcases zijn volledig voorbereid

– De testgegevens zijn aangemaakt

– Het testen van alle modules is voltooid

– Kritieke gebreken en gebreken met hoge prioriteit zijn verholpen

– De testomgeving is klaar voor integratie

Uitgangscriteria

– Alle integratietesten zijn voltooid

– Alle kritieke en prioritaire defecten zijn gesloten

– Het testrapport is opgesteld

Integratie testgevallen

Wanneer u een integratietestplan schrijft, zult u integratietestgevallen in dit document opnemen.

Integratietests richten zich op de interface tussen twee modules, met inbegrip van geïntegreerde verbindingen en gegevensoverdracht tussen de modules of systemen.

1. Wat is een integratietestcase?

Een integratietestcase is een bepaalde reeks instructies die een test tussen twee of meer modules binnen een integratietest schetst.

De testcase definieert het doel van elke integratietest, een beschrijving van de manier waarop deze test moet worden uitgevoerd, en details van het gewenste resultaat.

De meeste integratietestprojecten omvatten een lange lijst van testgevallen die moeten worden uitgevoerd op verschillende modules van een softwareapplicatie.

2. Dingen om in gedachten te houden bij het schrijven van integratietestcases

Wanneer u integratietestgevallen schrijft voor een testplan-document, overweeg dan de volgende tips:

– Integratietestcases moeten worden geschreven vanuit het perspectief van de gebruiker

– Testgevallen schrijven voor alle interfacefuncties

– Vergeet niet de UI-elementen die kunnen worden beïnvloed door wijzigingen in een ander deel van uw systeem

– Schrijf testcases in duidelijke taal die gemakkelijk te begrijpen is voor het hele testteam

– Houd relevante projectdocumentatie in de buurt bij het schrijven van testgevallen

Voorbeelden van integratietests

Integratietestvoorbeelden zijn een effectieve manier om de processen van een typische integratietest te illustreren.

Hieronder staan twee voorbeelden van integratietests en hoe een testteam het testen zou kunnen aanpakken.

Voorbeeld één: Software voor online winkelen

Een IT bedrijf is gevraagd een online shopping applicatie te maken voor een website die sportartikelen verkoopt. De voor de applicatie gecodeerde modules omvatten modules voor gebruikersregistratie, facturering en betalingen. Nadat elke module afzonderlijk is ontwikkeld, worden eenheidstests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat elke module werkt zoals het hoort. Na eenheidstests vinden integratietests plaats.

Er wordt een integratietestplan opgesteld met een aantal testgevallen die aangeven welke functionaliteit moet worden getest en hoe.

Een voorbeeld van een testcase in dit document is:

Testgeval ID: 1
Doel van het testgeval:

Controleer de interfaceverbinding tussen de login- en de kassamodule.

Beschrijving van het testgeval:

Voer inloggegevens in, voeg artikelen toe aan het winkelwagentje en ga door met afrekenen.

Testcase gewenst resultaat:

Artikelen in het winkelmandje worden bewaard, betalingen worden uitgevoerd en het afrekenproces wordt succesvol afgerond.

Nadat het testteam alle in het testplan genoemde integratietests had uitgevoerd, werden geïdentificeerde bugs verholpen en werd het testrapport opgesteld.

Voorbeeld twee: Online communicatieplatform

Een IT bedrijf wordt gevraagd een intern social media platform te creëren dat gebruikt kan worden voor communicatie tussen collega’s en medewerkers binnen een organisatie.

Voor de applicatie zijn modules gecodeerd voor gebruikersregistratie, mailbox en forums.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Het volgende is een voorbeeld van een testgeval dat zou kunnen worden opgenomen in het integratietestplan voor dit project:

Testgeval ID: 1

Doel van het testgeval:

Test de interfaceverbinding tussen de inlog- en de postbusmodule.

Beschrijving van het testgeval:

Voer inloggegevens in en klik op inloggen, controleer de mailbox.

Testcase gewenst resultaat:

Mailbox leidt de gebruiker naar zijn persoonlijke mailbox, waar alle post aanwezig is.

Als het gewenste resultaat niet wordt bereikt, meldt het testteam een defect, dat dan in de ontwikkeling kan worden verholpen voordat het testrapport wordt afgesloten.

Beste praktijken voor integratietesten

stappen van RPA en eenheidstesten

Het volgen van best practices bij het uitvoeren van integratietests kan testteams helpen de nauwkeurigheid van hun tests te vergroten en ervoor te zorgen dat er geen ernstige of prioritaire defecten over het hoofd worden gezien.

1. Correcte bepaling van de testgegevens

Het is essentieel dat de testgegevens nauwkeurig zijn om relevante testscenario’s te creëren die in de toekomst opnieuw kunnen worden gebruikt.

2. Identificeren van kritieke eenheden voorafgaand aan de integratietests

Door voorafgaand aan het testen de eenheden te identificeren die het meest kritisch zijn voor uw softwaretoepassing, kunt u gemakkelijk meer van uw inspanningen richten op kritieke modules, vooral als de middelen beperkt zijn.

3. Gebruik een automatiseringstool

Het gebruik van automatiseringssoftware voor integratietests kan tijd en geld besparen en het gemakkelijk maken om zelfs met relatief weinig middelen volledig uitgebreide integratietests uit te voeren.

4. Testen op alle relevante apparaten

Als uw software bedoeld is om op meerdere apparaten te draaien, waaronder pc’s, tablets en smartphones, voer dan grondige integratietests uit op alle apparaten voordat u de software goedkeurt.

Checklist voor de uitvoering van integratietests

Software testen checklist

Voordat u begint met integratietests, moet u eerst controleren of u alle punten op deze checklist hebt uitgevoerd.

– Een geschikte testomgeving creëren

– Kies een testaanpak

– De reikwijdte van de tests bepalen

– Een grondig testplan schrijven

– Gedetailleerde testgevallen schetsen

– Doelstellingen en verwachte resultaten vaststellen

– De in- en uitstapcriteria voor de tests schetsen

– Een issue triage proces definiëren voor gebruik bij problemen

– Een communicatieplan tussen de teams opstellen

Tools voor integratietesten

Tools voor integratietesten

Het gebruik van geautomatiseerde tools voor integratietests kan integratietests eenvoudiger, effectiever en minder tijdrovend maken, vooral voor testteams die al overbelast zijn.

Tools voor integratietesten kunnen het testproces geheel of gedeeltelijk automatiseren, en bieden functies als automatische logging en monitoring, automatische aanmaak van testcases en analyse en rapportage van testresultaten.

Tools voor integratietestautomatisering zijn online gratis beschikbaar of onder betaalde bedrijfsmodellen. Er zijn voordelen en beperkingen aan zowel gratis als zakelijke testtools, en wat beter is voor uw organisatie hangt uiteindelijk af van de behoeften van uw team en de middelen waarover u beschikt.

1. Gratis tools voor integratietesten

Op het web zijn gratis tools voor integratietests te downloaden. Gratis tools worden aangeboden door softwareleveranciers die ofwel hun zichtbaarheid willen vergroten door gratis apps aan te bieden, ofwel geld willen verdienen via in-app aankopen.

Enkele van de voordelen van de keuze voor gratis testinstrumenten zijn:

– Als ze niet nuttig zijn voor uw organisatie, hebt u geen geld verloren.

– Er zijn gratis hulpmiddelen beschikbaar voor bijna elk aspect van integratietests

Enkele nadelen van gratis integratietestprogramma’s zijn:

– U kunt veel tijd verspillen aan het zoeken naar de beste hulpmiddelen

– De kwaliteit van de meeste gratis hulpmiddelen is moeilijk te controleren

– De meeste gratis hulpmiddelen zijn beperkt qua ondersteuning en mogelijkheden

– Gratis tools kunnen extra functies bevatten waarvoor u moet betalen

– Voor gratis tools moet u zich mogelijk registreren bij de leverancier en instemmen met het delen van uw gegevens.

2. Tools voor het testen van bedrijfsintegratie

Enterprise integratie test tools zoals ZAPTEST zijn een duurdere optie, maar ze bieden meer geavanceerde, krachtige en schaalbare functies.

Enterprise integratietestprogramma’s bieden superieure aanpassingsmogelijkheden en worden ondersteund door professionele ondersteuning van de softwareleverancier.

Enkele van de voordelen van het gebruik van tools voor het testen van bedrijfsintegratie zijn:

– Uw functionaliteit aanpassen aan de behoeften en workflows van uw organisatie

– Bedrijfssoftware biedt superieure gegevensbeveiliging

– Meer schaalbaarheid in de software

– Bedrijfssoftware biedt controleerbare kwaliteit en prestaties

– Omvat gewoonlijk technische ondersteuning en probleemoplossing

De belangrijkste beperking van testsoftware voor ondernemingen zijn:

– Niet alle bedrijfssoftware is precies wat u zoekt … Sommige tools, zoals ZAPTEST, bieden een full stack test suite met zowel low-code als gecodeerde opties, terwijl andere tools bij lange na niet de rijke functionaliteit bieden die een complexe organisatie nodig heeft.

– Bedrijfssoftware kost geld. In tegenstelling tot ZAPTEST, dat onbeperkte licenties aanbiedt voor een vast bedrag, beperken de meeste Enterprise-level integratietest tools het aantal licenties. Dit betekent dat naarmate het bedrijf groeit, ook uw kosten voor integratietesten stijgen.

3. Wanneer moet u enterprise vs. gratis tools voor integratietesten gebruiken?

Als u afweegt of gratis tools of enterprise tools de beste keuzes zijn voor uw organisatie, is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften van uw team en de middelen die u heeft om mee te werken.

Volg de onderstaande tips om de beslissing te nemen die het beste is voor uw organisatie bij de keuze tussen gratis versus enterprise integration testing tools.

– Wat kan uw organisatie zich veroorloven? Passen enterprise tools in uw budget?

– Wat wilt u dat testtools voor u doen, en zijn er gratis tools die deze functionaliteit bieden?

– Hoe capabel is uw team, en hebben ze extra technische ondersteuning nodig?

– Hoeveel kan een fout uw organisatie kosten?

– Hoe belangrijk is gegevensbeveiliging binnen uw organisatie?

– Zullen de behoeften van uw organisatie in de toekomst toenemen?

Als u niet zeker bent, kunt u eerst gratis testtools uitproberen voordat u later overstapt op zakelijke tools, of u kunt op zoek gaan naar zakelijke testtools die u gratis kunt uitproberen voordat u ze koopt. ZAPTEST, bijvoorbeeld, biedt zowel gratis als betaalde plannen voor uw behoeften op het gebied van integratietesten.

ZAPTEST is een bedrijfsoplossing voor geautomatiseerd softwaretesten die elk aspect van integratietesten voor uw organisatie kan verzorgen.

ZAPTEST biedt aanpasbare functionaliteit die meegroeit met uw bedrijf en is perfect voor kleine, middelgrote en grote bedrijven die integratietests willen vereenvoudigen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Boek vandaag nog uw demo om meer te weten te komen over ZAPTEST

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post