fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

In de wereld van softwareontwikkeling speelt kwaliteitsborging een cruciale rol om ervoor te zorgen dat applicaties naadloos presteren onder verschillende omstandigheden. Temidden van de overvloed aan testmethodologieën, komt soak testing naar voren als een cruciale praktijk die de stabiliteit, duurzaamheid en prestaties van softwaresystemen valideert gedurende langere perioden. Door een applicatie langdurig en zwaar te belasten, brengen soaktests verborgen kwetsbaarheden aan het licht en stellen ze ontwikkelaars in staat om hun creaties nauwkeurig af te stellen voor optimale prestaties.

In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van soak tests, hoe je soak tests uitvoert en welke soak testing tools soak tests kunnen vereenvoudigen en de effectiviteit van je soak tests kunnen verbeteren.

 

Inhoudsopgave

Wat is soak testen?

Stresstests: soorten, proces, hulpmiddelen, checklists en meer

Soak testen, ook wel duurtesten of testen op lange levensduur genoemd, is een vorm van niet-functionele softwaretesten die het gedrag en de prestaties van een applicatie evalueert bij langdurig gebruik. Het is gericht op het simuleren van echte scenario’s waarbij de software wordt blootgesteld aan continu gebruik, zware belasting of langere perioden van gebruik. Het primaire doel van soak testing is het identificeren van potentiële problemen met betrekking tot systeembronnen, geheugenlekken, prestatievermindering en algemene stabiliteit over een langere periode.

Tijdens een soak test wordt de applicatie onderworpen aan een consistente werklast of een zware gebruikersbelasting voor een langere periode, meestal variërend van enkele uren tot enkele dagen. Deze langdurige blootstelling helpt problemen aan het licht te brengen die tijdens kortere testcycli misschien niet aan de oppervlakte komen, zoals geheugenlekken, uitputting van bronnen, verslechtering van systeemprestaties of problemen die ontstaan door langdurige accumulatie van gegevens.

Het belangrijkste idee achter soak testing is om te bepalen hoe goed het systeem om kan gaan met langdurige stress, zodat het stabiel blijft en betrouwbaar presteert, zelfs bij continu gebruik. Het is gericht op het identificeren van prestatievermindering, geheugenlekken of andere systeemgerelateerde problemen die in de loop van de tijd kunnen ontstaan. Door de software continu te belasten, bieden soaktests inzicht in het gedrag op lange termijn en helpen ze bij het identificeren van mogelijke knelpunten of kwetsbaarheden die kunnen ontstaan tijdens langere gebruiksperioden.

 

Wanneer moeten we soak tests uitvoeren?

Bètatesten - Wat het is, Types, Processen, Benaderingen, Tools, vs. Alfatesten & Meer!

Soak testing is vooral belangrijk voor applicaties waarvan verwacht wordt dat ze continu draaien, zoals webservers, databasesystemen of software die wordt ingezet in kritieke omgevingen waar downtime niet acceptabel is. Enkele andere voorbeelden van gelegenheden waarbij soak testing belangrijk is, zijn:

 

1. Nieuwe softwarereleases:

Wanneer een nieuwe versie of release van een softwaretoepassing wordt ontwikkeld, kunnen soak tests worden gebruikt om de stabiliteit en prestaties bij langdurig gebruik te beoordelen. Het helpt bij het identificeren van problemen die zich kunnen voordoen na langere gebruiksperioden en zorgt ervoor dat de nieuwe release bestand is tegen de praktijk.

 

2. Systeemupgrades:

Wanneer er belangrijke upgrades of wijzigingen worden aangebracht in de onderliggende systeeminfrastructuur, zoals upgrades van het besturingssysteem, databasemigraties of hardwarevervangingen, kunnen organisaties door soak testing valideren dat het geüpgradede systeem continu gebruik aankan zonder nadelige effecten op de stabiliteit of prestaties van de applicatie.

 

3. Piekgebruikperiodes:

Als de softwareapplicatie naar verwachting intensief gebruikt zal worden tijdens bepaalde perioden, zoals seizoenspieken, promotiecampagnes of verwachte pieken in gebruikersactiviteit, dan worden soak testing noodzakelijk.

De optimale timing voor het uitvoeren van inweektesten is tijdens het weekend, wanneer de toepassing continu operationeel kan blijven gedurende langere perioden, zowel overdag als ‘s nachts. De specifieke timing kan echter variëren op basis van de beperkingen en vereisten van de testomgeving.

 

Wanneer je geen soak tests nodig hebt

door wie worden alfatests uitgevoerd

Hoewel soak testing een waardevolle praktijk is in veel scenario’s voor softwareontwikkeling, zijn er een paar situaties waarin het misschien niet nodig of nuttig is om soak tests uit te voeren. Deze omvatten:

 

1. Toepassingen met een korte levensduur:

Als je een applicatie ontwikkelt die bedoeld is voor kortstondig of eenmalig gebruik, waarbij niet verwacht wordt dat gebruikers er langere tijd mee zullen werken, dan is soak testing misschien niet nodig. Testen door inweken is relevanter voor toepassingen die bedoeld zijn om continu of langdurig te draaien.

 

2. Toepassingen met beperkte middelen:

Sommige toepassingen hebben beperkte bronnen, zoals embedded systemen of lichtgewicht mobiele toepassingen met strikte geheugenbeperkingen. In dergelijke gevallen leveren soak tests mogelijk geen significante inzichten op omdat de beperkingen al bekend en uitgebreid geoptimaliseerd zijn. In plaats daarvan zijn andere testmethoden die zich richten op de beperkingen van middelen mogelijk geschikter.

 

3. Tijd- en budgetbeperkingen:

In situaties waar de beperkingen in tijd en budget groot zijn en de risico’s die gepaard gaan met langdurig gebruik relatief laag, kunnen organisaties besluiten om andere testactiviteiten prioriteit te geven boven soak testing. Hoewel soak testing waardevolle inzichten oplevert, vereist de uitvoering ervan extra tijd, middelen en infrastructuur.

 

4. Stabiele toepassingen:

Als een applicatie al geruime tijd in productie is en in het verleden grondig is getest en geoptimaliseerd, is het uitvoeren van regelmatige soak tests misschien niet zo belangrijk. Periodieke herevaluatie kan echter nog steeds nuttig zijn als er belangrijke veranderingen of upgrades worden geïntroduceerd.

Het is belangrijk dat ontwikkelaars zorgvuldig beoordelen of soak testing nodig is voordat ze besluiten om het over te slaan. Zelfs als soak testing niet cruciaal is, moeten er andere vormen van softwaretests worden uitgevoerd.

 

Wie is betrokken bij soak testing?

die betrokken moet zijn bij software test automatisering tools en planning

Soak testen worden meestal uitgevoerd door software testteams of kwaliteitsborging (QA) professionals met expertise in prestatietesten en testautomatisering. Testers met een specialisatie in prestatietesten of duurtesten zijn vaak verantwoordelijk voor het plannen, ontwerpen en uitvoeren van soak tests. Ze hebben een grondige kennis van testmethodologieën, prestatiemetingen en tools die nodig zijn om grondige soak tests uit te voeren.

QA engineers spelen ook een cruciale rol in het waarborgen van de algehele kwaliteit en prestaties van softwaretoepassingen. Ze werken samen met ontwikkelaars en testers om vereisten voor soaktests te definiëren, testplannen te ontwikkelen en testresultaten te analyseren. QA engineers kunnen ook helpen bij het selecteren van de juiste tools en technologieën om soak tests effectief uit te voeren.

 

Wat testen we in soak tests?

alpha testing vs beta testing

Bij soak testing worden verschillende aspecten van een applicatie getest om het gedrag en de prestaties bij langdurig gebruik te evalueren. De belangrijkste elementen die meestal worden getest in soak tests zijn stabiliteit, geheugen, bronnen, systeemherstel en meer.

 

1. Stabiliteit

Doorweektests zijn bedoeld om de stabiliteit van de toepassing na verloop van tijd te bepalen. Het beoordeelt of de applicatie operationeel blijft zonder crashes, bevriezen of onverwachte storingen tijdens langdurig gebruik.

 

2. Geheugenlekken

Een belangrijke focus van soak testing is het identificeren en aanpakken van geheugenlekken. Het houdt in dat het geheugengebruik van de applicatie gedurende een langere periode wordt gemonitord om ervoor te zorgen dat er geen significante geheugenlekken of geheugenverbruiksproblemen zijn die kunnen leiden tot prestatievermindering of instabiliteit van het systeem.

 

3. Gebruik van hulpbronnen

Soak testing evalueert hoe goed de applicatie haar bronnen beheert, zoals CPU-gebruik, schijfruimte, netwerkgebruik of databaseverbindingen, tijdens langdurig gebruik. Het helpt bij het ontdekken van knelpunten of inefficiënties met betrekking tot resources die de prestaties kunnen beïnvloeden.

 

4. Prestatievermindering

Soaktests zijn bedoeld om prestatievermindering te identificeren die na verloop van tijd optreedt. Het meet en analyseert de reactietijd, doorvoer en andere prestatiecijfers van de applicatie om te bepalen of er significante dalingen zijn in prestaties of reactiesnelheid tijdens langdurig gebruik.

 

5. Systeemherstel

Soak testing onderzoekt ook hoe goed de applicatie herstelt van uitzonderlijke scenario’s of systeemonderbrekingen. Het valideert of de applicatie de normale werking kan hervatten en de stabiliteit kan behouden na gebeurtenissen zoals netwerkstoringen, database herstarts of server reboots.

 

6. Accumulatie van gegevens

Als de applicatielangdurige accumulatie van gegevens met zich meebrengt, zorgen soak tests ervoor dat het systeem deze accumulatie effectief verwerkt zonder dat er datagerelateerde problemen optreden, zoals database prestatievermindering, gegevenscorruptie of gegevensverlies.

 

Kenmerken van inweektests

checklist uat, tools voor het testen van webtoepassingen, automatisering en meer

Het is mogelijk om kenmerken te gebruiken om een soak test te definiëren, wat betekent dat deze kenmerken ons helpen om te begrijpen wat soak testing onderscheidt van andere soorten softwaretests. Hieronder volgt een lijst met enkele van de meest kenmerkende eigenschappen van het testen van de prestaties van weken.

 

1. Langere duur

Bij inweektesten wordt de toepassing gedurende een langere periode blootgesteld aan intensief gebruik, meestal van enkele uren tot enkele dagen. Deze lange duur helpt problemen aan het licht te brengen die mogelijk pas tijdens langdurige werkzaamheden aan het licht komen. De duur van de meeste inweektests wordt vaak bepaald door de beschikbare tijd.

 

2. Continue werkbelasting

Soak tests simuleren echte scenario’s door de applicatie te onderwerpen aan een consistente of zware werkbelasting gedurende de gehele testperiode. Deze werklast is ontworpen om de verwachte gebruikspatronen na te bootsen en het systeem in de loop van de tijd te belasten. Applicaties moeten daarom langere tijd zonder onderbreking draaien.

 

3. Scenariodekking

Soak tests moeten alle scenario’s omvatten waarvan de belanghebbenden het eens zijn dat ze moeten worden gedekt. Soak-tests zijn bedoeld om echte gebruiksscenario’s na te bootsen, inclusief gebruikersinteracties, systeeminvoer en gegevensverwerking. De testscenario’s zijn ontworpen om het verwachte gedrag van eindgebruikers na te bootsen gedurende langere periodes van applicatiegebruik.

 

Teststrategieën voor weken

soakteststrategieën en -tools

Voordat je soaktests uitvoert, is het belangrijk om je soakteststrategie vast te stellen door rekening te houden met een aantal aspecten van het ontwerp van je soaktest.

Bepaal je testomgeving door na te denken over welke hardware, software, database en besturingssysteem je gaat gebruiken om je soak test uit te voeren. Schrijf testscenario’s die alle gebieden bestrijken die je wilt testen en schat hoe lang je je soak tests moet uitvoeren om de prestaties goed te testen.

Er zijn ook veel verschillende soakteststrategieën die je kunt gebruiken bij het uitvoeren van soaktests, waarvan er hieronder een aantal worden beschreven.

 

1. Strategie voor constante belasting

Bij deze strategie wordt een constante werklast of gebruikersbelasting toegepast op de applicatie gedurende de soak test. Het doel is om te beoordelen hoe het systeem presteert en zich gedraagt bij langdurig gebruik zonder significante variaties in de werklast.

 

2. Stapsgewijze belastingsstrategie

Bij deze strategie wordt de werkbelasting of gebruikersbelasting van de applicatie geleidelijk verhoogd tijdens de soak test. Het helpt bij het identificeren van de prestatiedrempels van het systeem en bepaalt hoe het omgaat met toenemende stressniveaus en gebruik.

 

3. Variabele belastingstrategie

Met de variabele belastingstrategie fluctueert de werklast of gebruikersbelasting tijdens de soak test. Deze aanpak simuleert echte scenario’s waarin de applicatie verschillende niveaus van gebruik of vraag ervaart. Het helpt bij het evalueren van het vermogen van het systeem om zich aan te passen en om te gaan met dynamische werklasten.

 

4. Analyse van prestatievermindering

Deze strategie richt zich op het monitoren en analyseren van prestatiedegradatie in de loop van de tijd tijdens de soak test. Het houdt het bijhouden van belangrijke prestatiegegevens in, zoals responstijden of doorvoer, om een geleidelijke verslechtering van de prestaties te identificeren die kan optreden bij langdurig gebruik.

 

De verwarring ophelderen: soak testing

vs belastingstesten vs stresstesten

opheldering van enige verwarring in software test automatisering

Bij het testen van software kan er vaak verwarring ontstaan over de termen soak testing, load testing en stress testing. Hoewel deze testtechnieken verwant zijn, dienen ze verschillende doelen en richten ze zich op verschillende aspecten van de prestaties van een applicatie.

 

1. Wat is belastingstesten?

doorweektest betekenis

Belasting testen houdt in het testen van de prestaties van de applicatie onder verwachte of verwachte normale en piekgebruiksomstandigheden. Het doel is om te bepalen hoe het systeem zich gedraagt en presteert wanneer het wordt blootgesteld aan specifieke werklasten of gebruikersbelastingen. Belastingtests helpen bij het identificeren van prestatieknelpunten, responstijden en doorvoermetrieken op verschillende belastingsniveaus. Het doel is om te evalueren of de applicatie de verwachte gebruikersvraag aankan en optimale prestaties kan garanderen onder variërende werklasten.

 

Wat zijn de verschillen tussen soak testing en load testing?

De belangrijkste verschillen tussen soak testing en load testing zijn:

Doel:

Het primaire doel van soak testing is het beoordelen van de stabiliteit van het systeem, geheugenbeheer, gebruik van bronnen en prestatievermindering over een langere periode van aanhoudend gebruik. Het doel is om problemen te identificeren die na verloop van tijd kunnen optreden, zoals geheugenlekken of prestatievermindering. Belastingtests daarentegen zijn gericht op het evalueren van de prestaties van de applicatie onder specifieke werklasten of gebruikersbelastingen. Het helpt bij het identificeren van prestatieknelpunten, responstijden en doorvoergegevens op verschillende belastingsniveaus.

Duur:

Bij soaktests wordt de applicatie onderworpen aan een langdurige gebruiksperiode, meestal van enkele uren tot enkele dagen. De duur van soaktests is aanzienlijk langer in vergelijking met belastingtests, die zich richten op het evalueren van prestatiegegevens en gedrag onder specifieke belastingen voor een kortere duur. Belastingsproeven worden meestal uitgevoerd gedurende een bepaalde periode of totdat aan vooraf gedefinieerde prestatiecriteria is voldaan.

Variatie in werkbelasting:

Bij soak testing blijft de werklast of gebruikersbelasting consistent of relatief stabiel gedurende de hele testduur. Bij belastingtests worden daarentegen verschillende werklasten of gebruikersbelastingen toegepast om echte scenario’s te simuleren, inclusief normale en piekperioden. Het doel is om te begrijpen hoe de applicatie presteert onder verschillende belastingsniveaus.

 

2. Wat zijn stresstests?

doorweektest betekenis

Stresstests zijn erop gericht om de applicatie voorbij de normale operationele grenzen te duwen om het gedrag onder extreme omstandigheden te evalueren. Hierbij wordt het systeem blootgesteld aan hoge gebruikersbelastingen, buitensporige datavolumes of beperkte bronnen om de robuustheid, stabiliteit en herstelmogelijkheden te beoordelen. Stresstests helpen bij het identificeren van de breekpunten van de applicatie, meten de veerkracht onder intense stress en valideren het vermogen om netjes te herstellen.

 

Wat zijn de verschillen tussen soak- en stresstests?

 

De grootste verschillen tussen soak testing en stress testing zijn onder andere:

 

Doel:

Soaktests zijn vooral bedoeld om het gedrag en de prestaties van het systeem te evalueren bij langdurig gebruik. Aan de andere kant zijn stresstesten ontworpen om het gedrag en de prestaties van de applicatie te beoordelen onder extreme omstandigheden die de normale operationele grenzen overschrijden. Het doel is om de breekpunten te identificeren, veerkracht te meten en het herstelvermogen onder intense stress te beoordelen.

Testomstandigheden:

Soak testing simuleert echte gebruiksscenario’s waarbij de applicatie continu wordt gebruikt. Stresstesten daarentegen creëren extreme omstandigheden door de applicatie te onderwerpen aan hoge gebruikersbelastingen, buitensporige datavolumes of resourcebeperkingen die verder gaan dan de verwachte of normale gebruikspatronen.

Belastingsvariatie:

Bij soak testing blijft de werklast of gebruikersbelasting relatief consistent of stabiel gedurende de hele testduur. Stresstests daarentegen bestaan meestal uit het verhogen van de werklast of het opleggen van extreme omstandigheden om het systeem tot het uiterste te drijven.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Intensiteit:

Soaktests worden gekenmerkt door een langdurige en continue testperiode zonder significante variaties in de intensiteit van de werkbelasting. Stresstests passen intense en extreme omstandigheden toe die buiten de normale bedrijfsparameters van de toepassing vallen.

Focus:

Doorweekte testen richten zich meestal op stabiliteit en prestaties in de loop van de tijd. Stresstests evalueren ook de prestaties onder extreme omstandigheden, maar leggen specifiek de nadruk op het testen van de herstelmogelijkheden van de applicatie. Het beoordeelt hoe goed het systeem herstelt van de extreme stress en terugkeert naar een stabiele en functionele toestand.

 

Handmatige vs. geautomatiseerde soak tests

computer vision voor het testen van software

Als het aankomt op het uitvoeren van soak tests, hebben teams de optie om te kiezen tussen handmatig testen en geautomatiseerde testbenaderingen. Bij handmatige soak testing voeren menselijke testers de testscenario’s handmatig uit en monitoren ze het gedrag van de applicatie gedurende een langere periode. Bij geautomatiseerde soak testing worden gespecialiseerde tools of frameworks gebruikt om de uitvoering van testscenario’s te automatiseren en het gedrag van de applicatie gedurende een langere periode te monitoren. Veel software testen worden geautomatiseerd met robotische procesautomatisering.

 

De voordelen van handmatig soak testen zijn onder andere:

1. Flexibiliteit:

Handmatig testen stelt testers in staat om zich snel aan te passen aan veranderingen en testscenario’s of omstandigheden tijdens het testen aan te passen.

 

2. Contextueel begrip:

Testers kunnen hun domeinkennis en expertise gebruiken om de resultaten te interpreteren en gefundeerde beslissingen te nemen op basis van het waargenomen gedrag.

 

3. Kosteneffectiviteit:

Handmatig testen kan kosteneffectiever zijn voor kleinschaligere projecten waarvoor geen uitgebreide automatiseringsinfrastructuur nodig is.

4. Real-time observatie:

Menselijke testers kunnen het gedrag en de prestaties van de applicatie in real-time observeren en analyseren, waardoor het eenvoudiger wordt om potentiële problemen of afwijkingen te identificeren.

 

De nadelen van handmatig soak testen zijn onder andere:

1. Tijdrovend:

Handmatig testen kan tijdrovend zijn, vooral voor langere soak testduren, omdat het afhankelijk is van menselijke tussenkomst en observatie.
Vatbaar voor menselijke fouten: Handmatig testen is gevoelig voor menselijke fouten, zoals gemiste waarnemingen of inconsistenties bij het uitvoeren van testscenario’s, die de nauwkeurigheid van de resultaten kunnen beïnvloeden.

 

2. Beperkte schaalbaarheid:

Handmatig testen is mogelijk niet geschikt voor grootschalige applicaties of scenario’s waarbij een groot aantal testgevallen tegelijkertijd moet worden uitgevoerd.

 

3. Intensief gebruik van hulpbronnen:

Handmatige soak tests vereisen specifieke menselijke middelen gedurende de gehele testduur, wat niet in alle situaties haalbaar is.

 

De voordelen van geautomatiseerde soak testing:

1. Efficiëntie en tijdsbesparing:

Geautomatiseerd testen vermindert de tijd en moeite die nodig zijn om soak tests uit te voeren aanzienlijk, omdat testscenario’s automatisch kunnen worden geprogrammeerd en uitgevoerd.

 

2. Consistentie:

Automatisering zorgt voor een consistente uitvoering van testcases, waardoor het risico op menselijke fouten afneemt en de resultaten betrouwbaarder worden.
Schaalbaarheid: Geautomatiseerde soak tests kunnen gemakkelijk grootschalige applicaties en grote hoeveelheden testcases tegelijkertijd aan, waardoor uitgebreidere tests mogelijk zijn.

 

3. Prestatiemonitoring:

Geautomatiseerde tools kunnen prestatiegegevens efficiënt bewaken en analyseren, waardoor het eenvoudiger wordt om prestatievermindering of afwijkingen te identificeren.

 

De nadelen van geautomatiseerde soak testing:

1. Initiële installatie en onderhoud:

Geautomatiseerde soak tests vereisen een investering vooraf in het opzetten van de automatiseringsinfrastructuur en het onderhouden van testscripts of frameworks.

 

2. Beperkt begrip van de context:

Bij geautomatiseerde tests ontbreekt de domeinkennis en het contextuele begrip die menselijke testers wel hebben, waardoor het een uitdaging kan zijn om bepaalde gedragsmatige nuances te interpreteren.

 

3. Investering vooraf:

Het implementeren van geautomatiseerde soak testing kan aanzienlijke aanloopkosten met zich meebrengen voor het aanschaffen van geschikte testtools of frameworks en het trainen van het testteam.

 

Soorten onderdompelingstests

Wat is Unit testen

Er zijn veel verschillende soorten soak tests, wat betekent dat testers moeten kiezen welk type soak test ze gaan gebruiken voordat ze beginnen met testen. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten onderdompelingstests.

 

1. Continue doorweektest

Bij dit type soak test wordt de applicatie onderworpen aan een continue werklast of gebruik gedurende een langere periode, meestal variërend van enkele uren tot enkele dagen. Het doel is om de stabiliteit van het systeem, geheugenbeheer, gebruik van bronnen en prestatievermindering in de loop van de tijd te evalueren.

 

2. Incrementele doorweektest

Bij een incrementele soak test wordt de werklast of gebruikersbelasting van de applicatie in de loop van de tijd geleidelijk verhoogd. De test begint met een relatief lage werklast en verhoogt deze dan stapsgewijs om het gedrag en de prestaties van het systeem te beoordelen onder toenemende niveaus van stress en gebruik.

 

3. Barstweektest

Burst soak testen houdt in dat de applicatie wordt onderworpen aan korte periodes van hoge intensiteit, gevolgd door periodes van rust. Dit type soak test simuleert scenario’s waarbij de applicatie plotselinge pieken in gebruikersactiviteit ervaart, zodat testers kunnen beoordelen hoe het systeem omgaat met en herstelt van dergelijke uitbarstingen van gebruik.

 

4. Overnachtingstest

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt een nachtelijke soaktest uitgevoerd gedurende een volledige nacht, meestal van enkele uren tot een hele nacht. Dit type soak test helpt bij het identificeren van problemen die kunnen optreden wanneer de applicatie voor een langere periode zonder menselijke tussenkomst of bewaking blijft draaien.

 

Wat je nodig hebt om soak tests uit te voeren

soorten prestatietests

Voordat je kunt beginnen met het testen van de prestaties van de weken, moet je een geschikte testomgeving creëren en een gedetailleerd testplan opstellen om je tests te ondersteunen. Laten we eens kijken naar wat je klaar moet hebben voordat je soak tests kunt uitvoeren.

 

1. Testomgeving

Zet een geschikte testomgeving op die sterk lijkt op de productieomgeving of die het beoogde gebruiksscenario vertegenwoordigt. Dit omvat de hardware, software, besturingssystemen en netwerkconfiguraties die relevant zijn voor de toepassing.

 

2. Testplan

Ontwikkel een uitgebreid testplan dat de doelstellingen, reikwijdte, testscenario’s en succescriteria voor de soak testing schetst. Definieer de specifieke meetgegevens die je wilt monitoren en meten tijdens de test, zoals geheugengebruik, CPU-gebruik, responstijden en foutpercentages.

 

3. Testgegevens

De nodige testgegevens voorbereiden of genereren om realistische gebruikspatronen en scenario’s te simuleren. Dit kan het aanmaken van voorbeeldgebruikersaccounts inhouden, het vullen van databases met relevante gegevens of het genereren van gesimuleerde gebruikersactiviteiten.

 

4. Testgereedschap voor weken

De juiste soak testing tools of frameworks identificeren en aanschaffen om de soak testing uit te voeren. Deze soak testing tools kunnen tools voor prestatiebewaking, automatiseringsframeworks of tools voor het genereren van belasting bevatten om gebruikersbelastingen of werklasten te simuleren. Dit is vooral belangrijk voor testteams die de stap naar hyperautomatisering willen zetten.

 

5. Testscripts

Ontwikkel of configureer de testscripts of scenario’s die worden gebruikt om de soak tests uit te voeren. Deze scripts moeten typische gebruikersacties, interacties of transacties simuleren die de applicatie naar verwachting zal afhandelen tijdens de test.

 

Het doorweektestproces

wat is software test automatisering

Er zijn enigszins verschillende manieren om een soaktest uit te voeren, wat betekent dat het proces per test zal verschillen. Als je een soak test ontwerpt voor je toepassing of programma, volg dan de onderstaande stappen om aan de slag te gaan.

 

Stap 1: Doelstellingen en toepassingsgebied definiëren

Definieer duidelijk de doelstellingen en de reikwijdte van het soak testproces. Bepaal welke aspecten van het gedrag, de prestaties of de stabiliteit van de applicatie je wilt evalueren tijdens de test. Identificeer alle specifieke probleemgebieden of potentiële risico’s die moeten worden aangepakt.

 

Stap 2: Testscenario’s maken

Ontwikkel een set testscenario’s die typische gebruikspatronen of werklastscenario’s voor de applicatie representeren. Houd rekening met factoren zoals gebruikersinteracties, transactievolumes, gegevensgroottes en gelijktijdige gebruikersbelasting. Ontwerp de scenario’s om langdurig gebruik te simuleren.

 

Stap 3: Testomgeving opzetten

Bereid de testomgeving zo voor dat deze sterk lijkt op de productieomgeving of het beoogde gebruiksscenario simuleert. Configureer de hardware, software, netwerkinstellingen en eventuele extra middelen die nodig zijn voor de soak test. Zorg ervoor dat de omgeving stabiel is en representatief voor de werkelijke omstandigheden.

 

Stap 4: Tests uitvoeren

Voer de soak test uit door de vooraf gedefinieerde testscenario’s voor de gewenste duur uit te voeren. Bewaak en verzamel relevante prestatiegegevens zoals geheugengebruik, CPU-gebruik, responstijden, foutpercentages en verbruik van systeembronnen. Controleer voortdurend het gedrag en de prestaties van de applicatie tijdens de test.

 

Stap 5: Resultaten analyseren en rapporteren

Voer de soak test uit door de vooraf gedefinieerde testscenario’s voor de gewenste duur uit te voeren. Bewaak en verzamel relevante prestatiegegevens zoals geheugengebruik, CPU-gebruik, responstijden, foutpercentages en verbruik van systeembronnen. Controleer voortdurend het gedrag en de prestaties van de applicatie tijdens de test.

 

Beste praktijken voor soak testing

Wat is eenheidstesten?

Om effectieve en zinvolle soaktests te garanderen, is het belangrijk om best practices te volgen die het testproces optimaliseren en nauwkeurige resultaten opleveren. Deze best practices omvatten verschillende aspecten, waaronder planning, uitvoering, monitoring en analyse. Door zich aan deze best practices te houden, kunnen organisaties potentiële problemen identificeren, systeemprestaties optimaliseren en robuuste en betrouwbare softwareproducten leveren.

 

1. Duidelijke doelstellingen definiëren

Definieer duidelijk de doelstellingen van het soak testproces. Bepaal welke aspecten van het gedrag, de prestaties of de stabiliteit van de applicatie je met de test wilt evalueren en verbeteren. Dit zorgt voor een duidelijke focus en geeft richting aan de testinspanningen.

 

2. Gebruik realistische testscenario’s

Ontwikkel realistische testscenario’s die werkelijke gebruikspatronen en werklastscenario’s nabootsen. Houd rekening met factoren zoals gebruikersinteracties, transactievolumes, gegevensgroottes en gelijktijdige gebruikersbelasting. De scenario’s moeten het verwachte gebruik over een langere periode weergeven.

 

3. Testomgevingen uit de echte wereld nabootsen

Zet een testomgeving op die sterk lijkt op de productieomgeving of die het beoogde gebruiksscenario simuleert. Zorg ervoor dat de hardware, software, netwerkconfiguraties en andere relevante elementen zo goed mogelijk overeenkomen met de productieomgeving.

 

4. Testduur maximaliseren

Voer langere inweektests uit om langdurig gebruik te simuleren. Afhankelijk van de toepassing en de vereisten kan deze duur variëren van enkele uren tot enkele dagen of zelfs langer. Langere looptijden zorgen voor een betere identificatie van prestatieverlies of stabiliteitsproblemen na verloop van tijd.

 

5. Belangrijke statistieken meten

Bewaak en meet de belangrijkste prestatiegegevens tijdens de soak test, zoals geheugengebruik, CPU-gebruik, responstijden, foutpercentages en het verbruik van systeembronnen. Door continue monitoring kunnen eventuele prestatieknelpunten of problemen die zich tijdens de test voordoen, worden geïdentificeerd.

 

Soorten resultaten van inweektests

Mutatietesten en analyse - tools, processen, soorten en meer!

De resultaten van soak tests zijn cruciaal voor het identificeren van problemen, het optimaliseren van de systeemprestaties en het garanderen van de betrouwbaarheid van de applicatie. Deze resultaten geven waardevolle inzichten in het gedrag van het systeem onder langdurige stress.

 

1. Prestatiecijfers

De prestatiecijfers die worden verkregen uit soak testing omvatten metingen van de tijd die de applicatie nodig heeft om te reageren op verzoeken van gebruikers, evenals foutpercentages en doorvoer. Prestatiemetingen helpen testers om te begrijpen of een applicatie of systeem al dan niet voldoet aan de normen die belanghebbenden stellen.

 

2. Logboeken en foutmeldingen

Soak tests produceren ook logs en foutmeldingen in het geval dat delen van het systeem falen. Logbestanden die worden gegenereerd tijdens zeeptesten helpen testers bij het identificeren van foutmeldingen en waarschuwingen en bij het vaststellen waarom de applicatie is mislukt.

 

3. Rapporten

Na soak testing produceren testers of automatiseringssoftware gedetailleerde rapporten met observaties en aantekeningen die tijdens de soak test zijn gemaakt, evenals aanbevelingen om de prestaties en stabiliteit van de applicatie in de toekomst te optimaliseren.

 

Voorbeelden van doorweektests

Een van de beste manieren om te begrijpen wat soak prestatietests zijn en hoe ze werken, is door voorbeelden van soak tests te lezen, inclusief het testdoel en de stappen.

 

1. Database soak test

Doel: Het evalueren van de prestaties en stabiliteit van een databasesysteem bij langdurig gebruik.

Testscenario:

 • Simuleer een realistische werklast door continu een mix van lees- en schrijfbewerkingen op de database uit te voeren.
 • Verhoog na verloop van tijd geleidelijk het aantal gelijktijdige gebruikers of transacties om aanhoudend gebruik na te bootsen.
 • Bewaak belangrijke prestatiecijfers zoals responstijden, doorvoer en foutpercentages.
 • Voer de test 72 uur uit om het gedrag van het systeem onder langdurige stress te beoordelen.

 

2. Webtoepassing soak test

Doel: Het beoordelen van de prestaties en stabiliteit van een webapplicatie bij langdurig gebruik.

Testscenario:

 • Simuleer een realistische gebruikersbelasting door continu HTTP-verzoeken naar de webapplicatie te genereren.
 • Varieer de typen verzoeken (bijv. GET, POST, PUT) en testscenario’s om verschillende gebruikersinteracties weer te geven.
 • Verhoog geleidelijk het aantal gelijktijdige gebruikers of het aantal aanvragen.
 • Bewaak de belangrijkste prestatiecijfers, zoals responstijden, laadtijden van pagina’s en foutpercentages.
 • Voer de test 48 uur uit om het gedrag van de applicatie tijdens een langere gebruiksperiode te evalueren.

 

Soorten fouten en bugs die zijn gedetecteerd

door onderdompelingstests

Bètatesten - Wat het is, Types, Processen, Benaderingen, Tools, vs. Alfatesten & Meer!

Soak testing kan ontwikkelaars en testers helpen om veel verschillende soorten fouten en bugs te identificeren. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende fouten en bugs beschreven die zijn gevonden tijdens het testen van de prestaties van soak.

 

1. Geheugenlekken

Soak-testen kunnen geheugenlekken identificeren, die optreden wanneer een programma er niet in slaagt geheugen vrij te geven dat niet langer nodig is, waardoor het geheugenverbruik in de loop van de tijd voortdurend toeneemt. Door het geheugengebruik tijdens de soak test te monitoren, kunnen abnormale geheugengroei of -lekken worden gedetecteerd, wat helpt bij het identificeren en oplossen van geheugengerelateerde problemen.

 

2. Fouten in het gebruik van databasemiddelen

Soak testing kan fouten aan het licht brengen die te maken hebben met het gebruik van databasemiddelen. Dit omvat inefficiënte query-uitvoering, onjuiste verbindingsafhandeling, inadequate indexering of overmatig gebruik van bronnen door de database. Door de applicatie langdurig te gebruiken en de metriek van de databaseprestaties te controleren, kunnen soaktests problemen met het beheer van databaseresources aan het licht brengen en optimalisatie-inspanningen sturen.

 

3. Verslechtering van de prestaties

Soaktests zijn specifiek ontworpen om de prestaties van een toepassing bij langdurig gebruik te beoordelen. Het kan problemen met prestatievermindering identificeren, zoals geleidelijke verslechtering van responstijden, verhoogde latentie of verminderde doorvoer wanneer het systeem wordt blootgesteld aan langdurige belasting. Door prestatiemetingen tijdens de test te controleren, kunnen soaktests prestatieproblemen opsporen en prestatieoptimalisatie mogelijk maken.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

4. Fouten bij de verbinding

Tijdens soak testing kunnen verbindingsfouten of -problemen worden geïdentificeerd. Deze fouten kunnen time-outs, mislukte verbindingen of problemen met de netwerkverbinding zijn. Door langdurige gebruikersinteracties te simuleren en de stabiliteit van netwerkverbindingen te controleren, kunnen soak tests problemen met netwerkcommunicatie aan het licht brengen en verbindingsgerelateerde fouten helpen oplossen.

 

5. Uitputting van hulpbronnen

Soak testing kan scenario’s aan het licht brengen waarbij de applicatie systeembronnen zoals CPU, geheugen of schijfruimte in de loop van de tijd uitput. Door het gebruik van bronnen tijdens de test te monitoren, kunnen soak tests situaties detecteren waarin de bronnen van de applicatie de beschikbare capaciteit overschrijden, wat leidt tot prestatievermindering of instabiliteit van het systeem.

 

Gebruikelijke meetgegevens bij soak testing

Metrieken helpen testers om te beoordelen of een applicatie al dan niet voldoet aan de objectieve normen die belanghebbenden, gebruikers en ontwikkelaars verwachten. Veelgebruikte prestatiecijfers die worden gecontroleerd tijdens soak-prestatietests worden hieronder beschreven.

 

1. Reactietijd

Meet de tijd die de applicatie nodig heeft om te reageren op verzoeken of acties van gebruikers. Het monitoren van responstijden helpt bij het beoordelen van de reactiesnelheid van het systeem en de gebruikerservaring bij langdurig gebruik.

 

2. Doorvoer

Geeft het aantal transacties of verzoeken aan dat door het systeem per tijdseenheid wordt verwerkt. Het monitoren van doorvoer helpt bij het evalueren van de capaciteit van de applicatie om langdurige werklasten aan te kunnen.

 

3. Foutenpercentages

Traceert het optreden van fouten of storingen tijdens de soak test. Het monitoren van foutenpercentages helpt bij het identificeren van potentiële stabiliteits- of betrouwbaarheidsproblemen en het beoordelen van de robuustheid van de applicatie bij langdurig gebruik.

 

4. CPU-gebruik

Meet het percentage CPU-bronnen dat wordt gebruikt door de applicatie. Het monitoren van CPU-gebruik helpt bij het identificeren van prestatieknelpunten of inefficiënties bij het uitvoeren van code die de prestaties van de applicatie onder langdurige belasting kunnen beïnvloeden.

 

5. Geheugengebruik

Bewaakt het geheugengebruik van de applicatie in de loop van de tijd. Het bijhouden van geheugengebruik helpt bij het identificeren van geheugenlekken, overmatig geheugengebruik of inefficiënt geheugenbeheer dat kan leiden tot prestatievermindering of instabiliteit.

 

6. Netwerkbandbreedte

Meet het gebruik van netwerkbandbreedte door de applicatie. Het monitoren van netwerkbandbreedte helpt bij het identificeren van mogelijke problemen met netwerkcommunicatie, zoals congestie of onvoldoende netwerkcapaciteit.

 

Testgevallen weken

software test automatisering post

Bij soak testing en andere vormen van softwaretesten spelen testgevallen een cruciale rol bij het systematisch evalueren van de prestaties, stabiliteit en veerkracht van een applicatie bij langdurig gebruik. Testgevallen beschrijven specifieke scenario’s, acties en verwachte resultaten om het gedrag van de applicatie over een langere periode te valideren. Het schrijven van effectieve soak testcases vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren en een goed begrip van de gewenste resultaten.

 

1. Wat zijn testgevallen in soak testing?

Testgevallen in soak testing zijn gedetailleerde instructies die de stappen definiëren die moeten worden uitgevoerd, de gegevens die moeten worden gebruikt en de verwachte resultaten bij het onderwerpen van een applicatie aan langdurig gebruik. Deze testgevallen zijn ontworpen om specifieke aspecten van de prestaties, stabiliteit, resource management of andere relevante parameters van de applicatie te valideren.

 

2. Hoe soak-testgevallen schrijven

Het schrijven van soak-testgevallen houdt in:

 • Testdoelen identificeren en de reikwijdte van de testfase duidelijk definiëren
 • Testscenario’s definiëren op basis van deze doelstellingen
 • De testgegevens bepalen die je tijdens de soak tests moet gebruiken
 • De teststappen voor elke fase van de soaktest specificeren
 • Voldoende tijd toewijzen om uitgebreide soaktests uit te voeren
 • Soak tests uitvoeren en de resultaten controleren
 • De resultaten van elke soaktest documenteren om ze objectief te evalueren
 • Analyseren van testresultaten en vergelijken van verwachte resultaten met uitkomsten

 

3. Voorbeelden van soak-testgevallen

Een testcase die ontworpen is om langdurig gebruik van de applicatie over een periode van 48 uur te simuleren, zou de volgende stappen kunnen bevatten:

 • Start de toepassing.
 • Controleer en registreer het initiële geheugengebruik.
 • Voer gedurende de test herhaaldelijk een reeks acties uit binnen de applicatie.
 • Meet en registreer periodiek het geheugengebruik met vooraf gedefinieerde intervallen (bijvoorbeeld elk uur).
 • Vergelijk het geheugengebruik bij elk interval met het initiële geheugengebruik.
 • Als het geheugengebruik consistent boven een acceptabele drempel stijgt, markeer het dan als een geheugenlek.

 

Een testcase die ontworpen is om de stabiliteit van databaseverbindingen te beoordelen tijdens een soak test zou de volgende stappen kunnen bevatten:

 • Start de applicatie en maak de databaseverbinding.
 • Voer een reeks databasebewerkingen herhaaldelijk uit voor de duur van de test.
 • Controleer de verbindingsstatus en registreer eventuele verbindingsfouten of storingen.
 • Automatisch opnieuw verbinding maken met de database als er een verbindingsfout optreedt.
 • Meet de frequentie en duur van verbindingsfouten of -onderbrekingen.
 • Als de verbindingsfouten een aanvaardbare drempel overschrijden of als de herverbindingstijd buitensporig lang is, markeer dit dan als een stabiliteitsprobleem.

 

5 beste soak testing tools, programma’s en software

Soak testing tools zijn softwaretoepassingen of frameworks die specifiek ontworpen zijn om het uitvoeren van soak tests te vergemakkelijken en te automatiseren.

Deze tools bieden een reeks functies om langdurig gebruik te simuleren, systeemgedrag te controleren en prestatiegegevens te analyseren tijdens de testfase. Ze helpen het soaktestproces te stroomlijnen door terugkerende taken te automatiseren, efficiënte gegevensverzameling mogelijk te maken en geavanceerde rapportage- en analysemogelijkheden te bieden.

Laten we eens kijken naar een aantal van de beste soak testing tools die momenteel beschikbaar zijn voor bedrijven en software testteams van alle schalen.

 

1. ZAPTEST

ZAPTEST is een softwaretesttool die beschikbaar is in zowel een gratis als een bedrijfsversie. ZAPTEST kan veel verschillende soorten softwaretests automatiseren, waaronder soak testing, stresstests en prestatietests met behulp van RPA en andere technologieën. ZAPTEST is eenvoudig te gebruiken en uitgebreid, en het gratis ZAPTEST-pakket is een geweldige introductie tot soak testing tools.

 

2. Apache JMeter

Apache JMeter is een veelgebruikte tool voor het testen van prestaties, ontwikkeld in JAVA en een van de beste soak testing tools die er zijn. Als open-source en platformonafhankelijke software maakt het uitgebreide prestatietests mogelijk. Daarnaast kan JMeter integreren met Selenium, waardoor het ook geschikt is voor unit testen.

 

3. OpenSTA

OpenSTA, kort voor Open System Testing Architecture, is een open-source tool die is ontworpen voor gescripte HTTP en HTTPS zware belastingtests met mogelijkheden voor prestatiemeting. Het is ontwikkeld in C++ door CYRANO en ondersteunt specifiek Microsoft Windows-besturingssystemen.

 

4. Applaus

Appvance is een automatiseringstool die onder andere functionele, prestatie- en beveiligingstests uitvoert. Aangedreven door AI biedt het een virtueel gebruikersdashboard en realtime analyses voor uitgebreide testinzichten en het is een van de nuttigste soak testing tools die momenteel op de markt zijn.

 

5. LoadRunner

LoadRunner is een krachtige tool voor prestatietests die uitblinkt in de markt. Het ondersteunt niet alleen prestatietests, maar ook unit- en integratietests. LoadRunner biedt de flexibiliteit om scripts van JMeter en Selenium op te nemen via een interfacebibliotheek. Hoewel het niet gratis is, kun je het met een proefversie voor een beperkt aantal gebruikers gebruiken.

 

Checklist, tips en trucs voor testen door inweken

Software testen checklist

Als je gaat beginnen met soak testing, zorg er dan voor dat je alles hebt wat je nodig hebt voordat je begint met testen. Dit betekent een duidelijk idee van wat je gaat testen, gedetailleerde testgevallen, een realistische testomgeving en de juiste soak testing tools.

 

1. Maak een gedetailleerd soak testplan

Plan de soak test zodanig dat er voldoende tijd is voor een langere testperiode. Definieer specifieke doelstellingen en succescriteria voor de soak test en bereid een uitgebreide testomgeving voor die sterk lijkt op de productieomgeving.

 

2. Gebruik het juiste gereedschap

Zorg ervoor dat de hardware en infrastructuur de verwachte belasting aankunnen. Gebruik geautomatiseerde testtools om realistische gebruikersscenario’s te simuleren en belasting te genereren en download gratis soak testing software om het proces te stroomlijnen.

 

3. Voortdurend gegevens verzamelen

Controleer de systeembronnen tijdens de soak test om geheugenlekken, resource lekken of andere problemen te identificeren die langdurige operaties kunnen beïnvloeden. Meet belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals responstijd, doorvoer en resourcegebruik en implementeer logging- en foutopsporingsmechanismen om fouten of uitzonderingen die optreden tijdens de test vast te leggen en te analyseren.

 

4. Processen stroomlijnen

Samenwerken met ontwikkelaars, systeembeheerders en andere belanghebbenden om geïdentificeerde problemen aan te pakken en op te lossen en altijd een gestroomlijnde werking te garanderen. Herhaal de soak test regelmatig om de prestaties en stabiliteit van het systeem te valideren na het implementeren van fixes of updates.

7 fouten en valkuilen die je moet vermijden als je

soak tests uitvoeren

UAT-tests vergeleken met regressietests en andere

Er zijn veel valkuilen en fouten die testers kunnen maken tijdens een soak test, wat betekent dat het belangrijk is om je bewust te zijn van deze uitdagingen om ze zelf te vermijden. Hieronder staat een lijst met 7 van de meest voorkomende fouten die testers maken tijdens soak testing.

 

1. Onvoldoende planning

Het niet toewijzen van voldoende tijd of het niet hebben van een goed gedefinieerde planning voor de soak test kan resulteren in overhaaste tests of onvoldoende dekking.

 

2. Onnauwkeurige testomgeving

Het creëren van een testomgeving die de productieomgeving niet nauwkeurig weerspiegelt, kan leiden tot onrealistische testresultaten en gemiste prestatieproblemen.

 

3. Hardware verwaarlozen

Als je er niet voor zorgt dat de hardware en infrastructuur de verwachte belasting aankunnen, kan dat leiden tot onverwachte prestatieproblemen en onbetrouwbare testresultaten.

 

4. Gebrek aan goed toezicht

Het niet monitoren en meten van belangrijke prestatie-indicatoren tijdens de soak test kan resulteren in een gebrek aan inzicht in het gedrag van het systeem en gemiste kansen om prestatievermindering te identificeren.

 

5. Lekken over het hoofd zien

Als er niet actief wordt gecontroleerd op resource lekken of geheugenlekken tijdens de soak test, kan dit problemen veroorzaken met de werking gedurende lange tijd en de systeemprestaties na verloop van tijd verslechteren.

 

6. Inadequate foutopsporing

Als er geen robuuste foutopsporings- en logboekmechanismen worden geïmplementeerd, kan het een uitdaging zijn om problemen te identificeren en te diagnosticeren die zich voordoen tijdens de soak test.

 

7. Geen actie ondernemen naar aanleiding van de resultaten van de soaktest

Simpelweg de soak test uitvoeren zonder de bevindingen te analyseren en erop te reageren kan het doel van de test ondermijnen. Het is essentieel om resultaten te bekijken, prestatietrends te identificeren en eventuele problemen of aanbevelingen voor verbetering aan te pakken.

 

Conclusie

Soak testing speelt een cruciale rol in het garanderen van de betrouwbaarheid, stabiliteit en prestaties van softwaretoepassingen bij langdurig gebruik. Hiermee kunnen organisaties het gedrag van de applicatie over een langere periode beoordelen, verborgen bugs of fouten ontdekken en de prestaties en stabiliteit optimaliseren.

Of ze nu handmatig worden uitgevoerd of geautomatiseerd met behulp van gespecialiseerde soak testing tools, soak testing is een essentieel onderdeel van het testproces en biedt waardevolle inzichten in de duurzaamheid en veerkracht van een applicatie.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post