fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

W świecie tworzenia oprogramowania zapewnienie jakości odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnego działania aplikacji w różnych warunkach. Wśród wielu metodologii testowania, testy obciążeniowe (soak testing) wyłaniają się jako kluczowa praktyka, która weryfikuje stabilność, wytrzymałość i wydajność systemów oprogramowania w dłuższych okresach czasu. Poddając aplikację długotrwałym i dużym obciążeniom, testy typu “soak” ujawniają ukryte luki w zabezpieczeniach i umożliwiają programistom dostrojenie ich dzieł w celu uzyskania optymalnej wydajności.

W tym artykule zbadamy znaczenie testów wygrzewania, jak przeprowadzać testy wygrzewania i które narzędzia do testowania wygrzewania mogą uprościć testy wygrzewania i poprawić ich skuteczność.

 

Table of Contents

Czym są testy nasiąkliwości?

Testy warunków skrajnych - rodzaje, proces, narzędzia, listy kontrolne i nie tylko

Soak testing, znane również jako endurance testing lub longevity testing, to rodzaj niefunkcjonalnego testowania oprogramowania, które ocenia zachowanie i wydajność aplikacji podczas długotrwałego lub długotrwałego użytkowania. Jego celem jest symulowanie rzeczywistych scenariuszy, w których oprogramowanie jest poddawane ciągłemu użytkowaniu, dużym obciążeniom lub wydłużonym okresom działania. Głównym celem soak testów jest identyfikacja potencjalnych problemów związanych z zasobami systemowymi, wyciekami pamięci, spadkiem wydajności i ogólną stabilnością przez dłuższy czas.

Podczas testu wygrzewania aplikacja jest poddawana stałemu obciążeniu lub dużemu obciążeniu użytkownika przez dłuższy czas, zwykle od kilku godzin do kilku dni. Ta długotrwała ekspozycja pomaga odkryć problemy, które mogą nie pojawić się podczas krótszych cykli testowych, takie jak wycieki pamięci, wyczerpanie zasobów, pogorszenie wydajności systemu lub problemy wynikające z długotrwałego gromadzenia danych.

Kluczową ideą testów obciążeniowych jest określenie, jak dobrze system radzi sobie z długotrwałym obciążeniem, zapewniając, że pozostaje stabilny i działa niezawodnie nawet przy ciągłym użytkowaniu. Jego celem jest identyfikacja wszelkich spadków wydajności, wycieków pamięci lub innych kwestii związanych z systemem, które mogą pojawić się z czasem. Poddając oprogramowanie ciągłemu obciążeniu, testy typu soak zapewniają wgląd w jego długoterminowe zachowanie i pomagają zidentyfikować wszelkie potencjalne wąskie gardła lub luki w zabezpieczeniach, które mogą pojawić się podczas dłuższych okresów działania.

 

Kiedy należy przeprowadzić testy wygrzewania?

Testy beta - co to jest, rodzaje, procesy, podejścia, narzędzia, a testy alfa i wiele więcej!

Testy Soak są szczególnie ważne w przypadku aplikacji, które mają działać w sposób ciągły, takich jak serwery internetowe, systemy baz danych lub oprogramowanie wdrażane w krytycznych środowiskach, w których przestoje są niedopuszczalne. Kilka innych przykładów sytuacji, w których testowanie nasiąkliwości jest ważne, to:

 

1. Nowe wersje oprogramowania:

Gdy opracowywana jest nowa wersja lub wydanie aplikacji, można zastosować testy obciążeniowe, aby ocenić jej stabilność i wydajność przy długotrwałym użytkowaniu. Pomaga zidentyfikować wszelkie problemy, które mogą pojawić się po dłuższych okresach działania, zapewniając, że nowa wersja może wytrzymać rzeczywiste użytkowanie.

 

2. Aktualizacje systemu:

Gdy dokonywane są znaczące aktualizacje lub zmiany w podstawowej infrastrukturze systemowej, takie jak aktualizacje systemu operacyjnego, migracje baz danych lub wymiana sprzętu, przeprowadzenie testów wygrzewania umożliwia organizacjom sprawdzenie, czy zmodernizowany system może obsługiwać ciągłe użytkowanie bez negatywnego wpływu na stabilność lub wydajność aplikacji.

 

3. Szczytowe okresy użytkowania:

Jeśli oczekuje się, że aplikacja będzie intensywnie wykorzystywana w określonych okresach, takich jak sezonowe szczyty, kampanie promocyjne lub przewidywane skoki aktywności użytkowników, testy wygrzewania stają się koniecznością.

Optymalny czas na przeprowadzenie testów wygrzewania to weekendy, kiedy aplikacja może działać nieprzerwanie przez dłuższy czas, zarówno w dzień, jak i w nocy. Konkretny czas może się jednak różnić w zależności od ograniczeń i wymagań środowiska testowego.

 

Kiedy nie potrzebujesz testów wygrzewania

Kto przeprowadza testy alfa?

Testy typu soak są cenną praktyką w wielu scenariuszach tworzenia oprogramowania, ale istnieje kilka sytuacji, w których ich przeprowadzanie może nie być konieczne lub korzystne. Należą do nich:

 

1. Aplikacje krótkotrwałe:

Jeśli tworzysz aplikację, która jest przeznaczona do krótkotrwałego lub jednorazowego użytku, gdzie użytkownicy nie powinni wchodzić z nią w interakcje przez dłuższy czas, testy wygrzewania mogą nie być wymagane. Testy nasiąkania są bardziej istotne w przypadku aplikacji, które mają działać w sposób ciągły lub przez dłuższy czas.

 

2. Aplikacje o ograniczonych zasobach:

Niektóre aplikacje mają ograniczone zasoby, takie jak systemy wbudowane lub lekkie aplikacje mobilne ze ścisłymi ograniczeniami pamięci. W takich przypadkach testy wygrzewania mogą nie dostarczyć istotnych informacji, ponieważ ograniczenia są już znane i szeroko zoptymalizowane. Zamiast tego bardziej odpowiednie mogą być inne metody testowania skupiające się na ograniczeniach zasobów.

 

3. Ograniczenia czasowe i budżetowe:

W sytuacjach, w których ograniczenia czasowe i budżetowe są poważne, a ryzyko związane z przedłużonym użytkowaniem jest stosunkowo niskie, organizacje mogą zdecydować się na priorytetowe traktowanie innych działań testowych przed testami typu soak. Testy typu soak dostarczają cennych informacji, ale ich przeprowadzenie wymaga dodatkowego czasu, zasobów i infrastruktury.

 

4. Stabilne aplikacje:

Jeśli aplikacja działa w środowisku produkcyjnym od dłuższego czasu i przeszła w przeszłości dokładne testy i optymalizację wydajności, przeprowadzanie regularnych testów wygrzewania może nie być tak krytyczne. Jednak okresowa ponowna ocena może być nadal korzystna w przypadku wprowadzenia znaczących zmian lub aktualizacji.

Ważne jest, aby deweloperzy dokładnie ocenili, czy testy środowiskowe są konieczne przed podjęciem decyzji o ich pominięciu. Nawet jeśli testy obciążeniowe nie są kluczowe, należy przeprowadzić inne formy testowania oprogramowania.

 

Kto jest zaangażowany w testy nasiąkliwości?

kto powinien być zaangażowany w narzędzia automatyzacji testów oprogramowania i planowanie

Testy Soak są zazwyczaj przeprowadzane przez zespoły testerów oprogramowania lub specjalistów ds. zapewnienia jakości (QA) z doświadczeniem w testowaniu wydajności i automatyzacji testów. Testerzy specjalizujący się w testach wydajnościowych lub wytrzymałościowych są często odpowiedzialni za planowanie, projektowanie i wykonywanie testów obciążeniowych. Posiadają dogłębne zrozumienie metodologii testowania, wskaźników wydajności i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania dokładnych testów typu soak.

Inżynierowie QA odgrywają również kluczową rolę w zapewnianiu ogólnej jakości i wydajności aplikacji. Współpracują z programistami i testerami w celu zdefiniowania wymagań dotyczących testów wygrzewania, opracowywania planów testów i analizowania wyników testów. Inżynierowie QA mogą również pomagać w wyborze odpowiednich narzędzi i technologii do skutecznego przeprowadzania testów typu soak.

 

Co testujemy w ramach soak testów?

Testy alfa vs testy beta

W testach typu soak testowane są różne aspekty aplikacji w celu oceny jej zachowania i wydajności przy długotrwałym użytkowaniu. Kluczowe elementy, które są zwykle testowane w testach typu soak, obejmują stabilność, pamięć, zasoby, odzyskiwanie systemu i inne.

 

1. Stabilność

Testy nasiąkania mają na celu określenie stabilności aplikacji w czasie. Ocenia, czy aplikacja działa bez awarii, zawieszania się lub nieoczekiwanych awarii podczas długotrwałego użytkowania.

 

2. Wycieki pamięci

Jednym z ważnych celów testów typu soak jest identyfikacja i eliminacja wycieków pamięci. Wiąże się to z monitorowaniem wykorzystania pamięci przez aplikację przez dłuższy czas, aby upewnić się, że nie ma znaczących wycieków pamięci lub zużycia pamięci, które mogłyby prowadzić do spadku wydajności lub niestabilności systemu.

 

3. Wykorzystanie zasobów

Testy Soak oceniają, jak dobrze aplikacja zarządza swoimi zasobami, takimi jak użycie procesora, przestrzeń dyskowa, wykorzystanie sieci lub połączenia z bazą danych, podczas długotrwałego użytkowania. Pomaga odkryć wszelkie wąskie gardła związane z zasobami lub nieefektywności, które mogą mieć wpływ na wydajność.

 

4. Spadek wydajności

Testy nasiąkania mają na celu zidentyfikowanie wszelkich spadków wydajności, które występują w czasie. Mierzy i analizuje czas reakcji aplikacji, przepustowość i inne wskaźniki wydajności, aby określić, czy występują znaczące spadki wydajności lub szybkości reakcji podczas długotrwałego użytkowania.

 

5. Odzyskiwanie systemu

Testy nasiąkania sprawdzają również, jak dobrze aplikacja odzyskuje sprawność po wyjątkowych scenariuszach lub przerwach w działaniu systemu. Sprawdza, czy aplikacja może wznowić normalne działanie i utrzymać stabilność po zdarzeniach takich jak awarie sieci, ponowne uruchomienie bazy danych lub ponowne uruchomienie serwera.

 

6. Akumulacja danych

Jeśli aplikacja wymagadługotrwałego gromadzenia danych, testowanie wygaszania zapewnia, że system skutecznie radzi sobie z tym nagromadzeniem bez doświadczania problemów związanych z danymi, takich jak spadek wydajności bazy danych, uszkodzenie danych lub utrata danych.

 

Charakterystyka testów wygrzewania

checklist uat, narzędzia do testowania aplikacji internetowych, automatyzacja i inne

Możliwe jest wykorzystanie cech charakterystycznych do zdefiniowania testu typu “soak”, co oznacza, że cechy te pomagają nam zrozumieć, co odróżnia testy typu “soak” od innych rodzajów testowania oprogramowania. Poniżej znajduje się lista niektórych z najbardziej charakterystycznych cech testów wydajności.

 

1. Wydłużony czas trwania

Testy nasiąkania polegają na poddaniu aplikacji długotrwałemu użytkowaniu przez dłuższy czas, zwykle od kilku godzin do kilku dni. Wydłużony czas trwania pomaga odkryć problemy, które mogą pojawić się dopiero podczas długotrwałych operacji. Czas trwania większości testów namaczania jest często określany przez dostępny czas.

 

2. Ciągłe obciążenie pracą

Testy Soak symulują rzeczywiste scenariusze, poddając aplikację stałemu lub dużemu obciążeniu przez cały okres testowania. Obciążenie to ma na celu odtworzenie oczekiwanych wzorców użytkowania i obciążanie systemu w czasie. Aplikacje muszą zatem działać bez przerwy przez dłuższy czas.

 

3. Zakres scenariusza

Testy nasiąkania powinny obejmować wszystkie scenariusze, co do których interesariusze zgadzają się, że powinny zostać uwzględnione. Testy Soak mają na celu odtworzenie rzeczywistych scenariuszy użytkowania, w tym interakcji użytkownika, danych wejściowych systemu i przetwarzania danych. Scenariusze testowe zostały zaprojektowane tak, aby naśladować oczekiwane zachowanie użytkowników końcowych podczas dłuższych okresów użytkowania aplikacji.

 

Strategie testowania nasiąkliwości

Strategie i narzędzia testowania nasiąkliwości

Przed wykonaniem testów typu soak należy ustalić strategię testów typu soak, biorąc pod uwagę szereg aspektów projektu testu typu soak.

Określ swoje środowisko testowe, biorąc pod uwagę sprzęt, oprogramowanie, bazę danych i system operacyjny, których będziesz używać do przeprowadzania testów obciążeniowych. Napisz scenariusze testowe, które obejmują wszystkie obszary, które chcesz przetestować, i oszacuj, jak długo będziesz musiał przeprowadzać testy wygaszania, aby odpowiednio przetestować wydajność.

Istnieje również wiele różnych strategii, które można zastosować podczas przeprowadzania testów wygrzewania, a niektóre z nich zostały szczegółowo opisane poniżej.

 

1. Strategia stałego obciążenia

W tej strategii stałe obciążenie lub obciążenie użytkownika jest stosowane do aplikacji przez cały czas trwania testu wygrzewania. Celem jest ocena wydajności i zachowania systemu przy długotrwałym użytkowaniu bez znaczących zmian w obciążeniu pracą.

 

2. Strategia stopniowanego obciążenia

Strategia ta polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia aplikacji przez użytkownika w czasie trwania testu wygrzewania. Pomaga zidentyfikować progi wydajności systemu i określa, w jaki sposób radzi on sobie z rosnącymi poziomami stresu i użytkowania.

 

3. Strategia zmiennego obciążenia

W przypadku strategii zmiennego obciążenia obciążenie lub obciążenie użytkownika zmienia się podczas testu wygrzewania. Podejście to symuluje rzeczywiste scenariusze, w których aplikacja doświadcza różnych poziomów użytkowania lub zapotrzebowania. Pomaga ocenić zdolność systemu do adaptacji i obsługi dynamicznych obciążeń.

 

4. Analiza spadku wydajności

Strategia ta koncentruje się na monitorowaniu i analizowaniu spadku wydajności w czasie testu wygrzewania. Obejmuje ono śledzenie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak czasy odpowiedzi lub przepustowość, w celu zidentyfikowania stopniowego pogorszenia wydajności, które może wystąpić przy długotrwałym użytkowaniu.

 

Wyjaśnienie nieporozumień: testy wygrzewania

vs testy obciążeniowe vs testy warunków skrajnych

wyjaśnienie pewnych nieporozumień w automatyzacji testowania oprogramowania

W testowaniu oprogramowania często dochodzi do nieporozumień związanych z terminami testów obciążeniowych, testów obciążeniowych i testów warunków skrajnych. Chociaż te techniki testowania są ze sobą powiązane, służą różnym celom i koncentrują się na różnych aspektach wydajności aplikacji.

 

1. Czym są testy obciążeniowe?

Znaczenie testów nasiąkania

Testowanie obciążenia obejmuje testowanie wydajności aplikacji w oczekiwanych lub przewidywanych normalnych i szczytowych warunkach użytkowania. Jego celem jest określenie, jak system zachowuje się i działa, gdy jest poddawany określonym obciążeniom lub obciążeniom użytkownika. Testy obciążeniowe pomagają zidentyfikować wąskie gardła wydajności, czasy odpowiedzi i wskaźniki przepustowości przy różnych poziomach obciążenia. Celem jest ocena, czy aplikacja może obsłużyć oczekiwane zapotrzebowanie użytkowników i zapewnić optymalną wydajność przy różnych obciążeniach.

 

Jakie są różnice między testami obciążeniowymi a testami obciążeniowymi?

Główne różnice między testami obciążeniowymi a testami obciążeniowymi to:

Cel:

Głównym celem soak testów jest ocena stabilności systemu, zarządzania pamięcią, wykorzystania zasobów i spadku wydajności w dłuższym okresie ciągłego użytkowania. Jego celem jest identyfikacja problemów, które mogą pojawić się z czasem, takich jak wycieki pamięci lub spadek wydajności. Z kolei testy obciążeniowe mają na celu ocenę wydajności aplikacji przy określonych obciążeniach lub obciążeniach użytkownika. Pomaga zidentyfikować wąskie gardła wydajności, czasy odpowiedzi i wskaźniki przepustowości na różnych poziomach obciążenia.

Czas trwania:

Testy nasiąkania polegają na poddaniu aplikacji długotrwałemu okresowi ciągłego użytkowania, zwykle od kilku godzin do kilku dni. Czas trwania testów wygrzewania jest znacznie dłuższy w porównaniu do testów obciążeniowych, które koncentrują się na ocenie wskaźników wydajności i zachowania pod określonymi obciążeniami przez krótszy czas. Testy obciążeniowe są zwykle przeprowadzane przez określony czas lub do momentu spełnienia wcześniej zdefiniowanych kryteriów wydajności.

Zmienność obciążenia pracą:

W testach obciążeniowych obciążenie pracą lub obciążenie użytkownika pozostaje stałe lub względnie stabilne przez cały czas trwania testu. Z kolei testowanie obciążenia polega na stosowaniu różnych obciążeń lub obciążeń użytkowników w celu symulacji rzeczywistych scenariuszy, w tym normalnych i szczytowych okresów użytkowania. Celem jest zrozumienie, jak aplikacja działa przy różnych poziomach obciążenia.

 

2. Czym są testy warunków skrajnych?

Znaczenie testów nasiąkania

Testy obciążeniowe koncentrują się na przesunięciu aplikacji poza jej normalne limity operacyjne w celu oceny jej zachowania w ekstremalnych warunkach. Polega ona na poddawaniu systemu dużym obciążeniom ze strony użytkowników, nadmiernym ilościom danych lub ograniczeniom zasobów w celu oceny jego odporności, stabilności i możliwości odzyskiwania danych. Testy warunków skrajnych pomagają zidentyfikować punkty przerwania aplikacji, zmierzyć jej odporność na intensywne obciążenia i zweryfikować jej zdolność do szybkiego powrotu do normalnego działania.

 

Jakie są różnice między testami obciążeniowymi a testami typu soak?

 

Największe różnice między testami obciążeniowymi i testami warunków skrajnych obejmują:

 

Cel:

Testy Soak mają przede wszystkim na celu ocenę zachowania i wydajności systemu przy długotrwałym użytkowaniu przez dłuższy czas. Z drugiej strony, testy warunków skrajnych mają na celu ocenę zachowania i wydajności aplikacji w ekstremalnych warunkach, które wykraczają poza jej normalne limity operacyjne. Jego celem jest identyfikacja punktów krytycznych, pomiar odporności i ocena zdolności do regeneracji w warunkach silnego stresu.

Warunki testowe:

Testy Soak symulują rzeczywiste scenariusze użytkowania, w których aplikacja jest poddawana ciągłemu użytkowaniu. Z drugiej strony, testy obciążeniowe tworzą ekstremalne warunki, poddając aplikację wysokim obciążeniom użytkownika, nadmiernym ilościom danych lub ograniczeniom zasobów, które wykraczają poza oczekiwane lub normalne wzorce użytkowania.

Zmiana obciążenia:

W testach obciążeniowych obciążenie pracą lub obciążenie użytkownika pozostaje względnie stałe lub stabilne przez cały czas trwania testu. Z kolei testy warunków skrajnych zazwyczaj polegają na zwiększeniu obciążenia lub narzuceniu ekstremalnych warunków, aby przesunąć system do granic jego możliwości.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Intensywność:

Test nasiąkania charakteryzuje się przedłużonym i ciągłym okresem testowania bez znaczących zmian w intensywności obciążenia. Testy obciążeniowe stosują intensywne i ekstremalne warunki, które wykraczają poza normalne parametry operacyjne aplikacji.

Koncentracja:

Testy Soak zazwyczaj koncentrują się na stabilności i wydajności w czasie. Podczas gdy testy warunków skrajnych również oceniają wydajność w ekstremalnych warunkach, kładą one szczególny nacisk na testowanie możliwości odzyskiwania aplikacji. Ocenia, jak dobrze system odzyskuje sprawność po ekstremalnym stresie i powraca do stabilnego i funkcjonalnego stanu.

 

Ręczne a zautomatyzowane testy wygrzewania

widzenie komputerowe w testowaniu oprogramowania

Jeśli chodzi o przeprowadzanie testów typu soak, zespoły mają możliwość wyboru między testami manualnymi a testami automatycznymi. Manualne testy obciążeniowe polegają na ręcznym wykonywaniu scenariuszy testowych przez testerów i monitorowaniu zachowania aplikacji przez dłuższy czas. Zautomatyzowane testy obciążeniowe polegają na wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi lub frameworków do automatyzacji wykonywania scenariuszy testowych i monitorowania zachowania aplikacji przez dłuższy czas. Duża część automatyzacji testowania oprogramowania jest przeprowadzana za pomocą zrobotyzowanej automatyzacji procesów.

 

Zalety ręcznych testów nasiąkliwości obejmują:

1. Elastyczność:

Testowanie ręczne pozwala testerom szybko dostosowywać się do zmian i na bieżąco dostosowywać scenariusze lub warunki testowe.

 

2. Zrozumienie kontekstu:

Testerzy mogą wnieść swoją wiedzę i doświadczenie w celu interpretacji wyników i podejmowania świadomych decyzji w oparciu o zaobserwowane zachowanie.

 

3. Opłacalność:

Testowanie ręczne może być bardziej opłacalne w przypadku mniejszych projektów, które nie wymagają rozbudowanej infrastruktury automatyzacji.

4. Obserwacja w czasie rzeczywistym:

Testerzy mogą obserwować i analizować zachowanie i wydajność aplikacji w czasie rzeczywistym, co ułatwia identyfikację potencjalnych problemów lub anomalii.

 

Wady ręcznych testów nasiąkliwości obejmują:

1. Czasochłonność:

Testowanie ręczne może być czasochłonne, zwłaszcza w przypadku dłuższych testów nasiąkania, ponieważ opiera się na interwencji człowieka i obserwacji.
Podatność na błędy ludzkie: Testowanie ręczne jest podatne na błędy ludzkie, takie jak pominięte obserwacje lub niespójności w wykonywaniu scenariuszy testowych, co może mieć wpływ na dokładność wyników.

 

2. Ograniczona skalowalność:

Testowanie ręczne może nie być odpowiednie dla aplikacji na dużą skalę lub scenariuszy, które wymagają jednoczesnej obsługi dużej liczby przypadków testowych.

 

3. Duża zasobochłonność:

Ręczne testy obciążeniowe wymagają dedykowanych zasobów ludzkich przez cały czas trwania testu, co może nie być wykonalne we wszystkich sytuacjach.

 

Zalety zautomatyzowanych testów obciążeniowych:

1. Wydajność i oszczędność czasu:

Zautomatyzowane testowanie znacznie skraca czas i wysiłek wymagany do przeprowadzenia testów obciążeniowych, ponieważ scenariusze testowe mogą być programowane i wykonywane automatycznie.

 

2. Spójność:

Automatyzacja zapewnia spójne wykonywanie przypadków testowych, zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego i zapewniając bardziej wiarygodne wyniki.
Skalowalność: Zautomatyzowane testy typu soak mogą z łatwością obsługiwać duże aplikacje i dużą liczbę przypadków testowych jednocześnie, umożliwiając bardziej kompleksowe testowanie.

 

3. Monitorowanie wydajności:

Zautomatyzowane narzędzia mogą skutecznie monitorować i analizować wskaźniki wydajności, ułatwiając identyfikację spadku wydajności lub anomalii.

 

Wady zautomatyzowanych testów obciążeniowych:

1. Wstępna konfiguracja i konserwacja:

Zautomatyzowane testy typu soak wymagają początkowej inwestycji w konfigurację infrastruktury automatyzacji i utrzymanie skryptów testowych lub frameworków.

 

2. Ograniczone zrozumienie kontekstu:

Zautomatyzowanym testom brakuje wiedzy domenowej i kontekstowego zrozumienia, które wnoszą testerzy, co potencjalnie utrudnia interpretację pewnych niuansów behawioralnych.

 

3. Inwestycja z góry:

Wdrożenie zautomatyzowanych testów typu soak może wiązać się ze znacznymi kosztami początkowymi związanymi z nabyciem odpowiednich narzędzi testowych lub frameworków oraz przeszkoleniem zespołu testowego.

 

Rodzaje testów nasiąkliwości

Co to jest testowanie jednostkowe

Istnieje wiele różnych rodzajów testów wygrzewania, co oznacza, że testerzy muszą wybrać typ testu wygrzewania, którego zamierzają użyć przed rozpoczęciem testów. Poniżej wymieniono niektóre z najpopularniejszych rodzajów testów nasiąkliwości.

 

1. Ciągły test nasiąkania

W tego typu testach aplikacja jest poddawana ciągłemu obciążeniu lub użytkowaniu przez dłuższy czas, zwykle od kilku godzin do kilku dni. Celem jest ocena stabilności systemu, zarządzania pamięcią, wykorzystania zasobów i spadku wydajności w czasie.

 

2. Przyrostowy test nasiąkania

W teście przyrostowym obciążenie aplikacji jest stopniowo zwiększane w miarę upływu czasu. Test rozpoczyna się od stosunkowo niskiego obciążenia, a następnie stopniowo je zwiększa, aby ocenić zachowanie i wydajność systemu przy rosnącym poziomie stresu i użytkowania.

 

3. Test nasiąkliwości

Testy Burst Soak polegają na poddawaniu aplikacji krótkim okresom obciążenia o wysokiej intensywności, po których następują okresy odpoczynku. Ten rodzaj testów symuluje scenariusze, w których aplikacja doświadcza nagłych skoków aktywności użytkowników, pozwalając testerom ocenić, w jaki sposób system radzi sobie z takimi skokami i odzyskuje sprawność.

 

4. Test wygrzewania przez noc

Jak sama nazwa wskazuje, nocny test nasączania jest przeprowadzany przez całą noc, zwykle od kilku godzin do całej nocy. Ten rodzaj testu nasiąkania pomaga zidentyfikować wszelkie problemy, które mogą wystąpić, gdy aplikacja pozostanie uruchomiona przez dłuższy czas bez interwencji człowieka lub monitorowania.

 

Czego potrzebujesz, aby rozpocząć przeprowadzanie testów wygrzewania

rodzaje badań skuteczności działania

Przed rozpoczęciem testów wydajnościowych należy stworzyć odpowiednie środowisko testowe i przygotować szczegółowy plan testów. Przyjrzyjmy się, co trzeba przygotować przed uruchomieniem testów nasiąkania.

 

1. Środowisko testowe

Skonfiguruj odpowiednie środowisko testowe, które ściśle przypomina środowisko produkcyjne lub reprezentuje zamierzony scenariusz użytkowania. Obejmuje to sprzęt, oprogramowanie, systemy operacyjne i konfiguracje sieciowe istotne dla aplikacji.

 

2. Plan testów

Opracowanie kompleksowego planu testów, który określa cele, zakres, scenariusze testowe i kryteria powodzenia testów obciążeniowych. Zdefiniuj konkretne metryki, które będziesz monitorować i mierzyć podczas testu, takie jak użycie pamięci, wykorzystanie procesora, czasy odpowiedzi i wskaźniki błędów.

 

3. Dane testowe

Przygotowanie lub wygenerowanie niezbędnych danych testowych w celu symulacji realistycznych wzorców użytkowania i scenariuszy. Może to obejmować tworzenie przykładowych kont użytkowników, wypełnianie baz danych odpowiednimi danymi lub generowanie symulowanych działań użytkowników.

 

4. Narzędzia do testowania nasiąkliwości

Zidentyfikować i nabyć odpowiednie narzędzia lub struktury do przeprowadzania testów typu soak testing. Narzędzia te mogą obejmować narzędzia do monitorowania wydajności, struktury automatyzacji lub narzędzia do generowania obciążeń w celu symulacji obciążeń użytkowników lub obciążeń roboczych. Jest to szczególnie ważne dla zespołów testujących, które chcą przejść na hiperautomatyzację.

 

5. Skrypty testowe

Opracowywanie lub konfigurowanie skryptów testowych lub scenariuszy, które będą wykorzystywane do przeprowadzania testów obciążeniowych. Skrypty te powinny symulować typowe działania użytkownika, interakcje lub transakcje, które aplikacja ma obsługiwać podczas testu.

 

Proces testowania nasiąkliwości

czym jest automatyzacja testów oprogramowania

Istnieją nieco inne sposoby przeprowadzania testu wygrzewania, co oznacza, że proces ten będzie się różnić w zależności od testu. Jeśli projektujesz test wygrzewania dla swojej aplikacji lub programu, wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć.

 

Krok 1: Określenie celów i zakresu

Jasno określ cele i zakres procesu testowania nasiąkliwości. Określ, jakie aspekty zachowania, wydajności lub stabilności aplikacji chcesz ocenić podczas testu. Zidentyfikuj konkretne obszary budzące obawy lub potencjalne zagrożenia, którymi należy się zająć.

 

Krok 2: Tworzenie scenariuszy testowych

Opracuj zestaw scenariuszy testowych, które reprezentują typowe wzorce użytkowania lub scenariusze obciążenia aplikacji. Weź pod uwagę takie czynniki, jak interakcje użytkowników, wolumeny transakcji, rozmiary danych i jednoczesne obciążenia użytkowników. Zaprojektuj scenariusze tak, aby symulowały ciągłe użytkowanie przez dłuższy czas.

 

Krok 3: Konfiguracja środowiska testowego

Przygotuj środowisko testowe tak, aby ściśle przypominało środowisko produkcyjne lub symulowało zamierzony scenariusz użytkowania. Skonfiguruj sprzęt, oprogramowanie, ustawienia sieciowe i wszelkie dodatkowe zasoby wymagane do przeprowadzenia testu obciążeniowego. Upewnij się, że środowisko jest stabilne i reprezentatywne dla rzeczywistych warunków.

 

Krok 4: Przeprowadzenie testów wygrzewania

Wykonaj test wygaszania, uruchamiając wstępnie zdefiniowane scenariusze testowe na żądany czas. Monitoruj i zbieraj odpowiednie wskaźniki wydajności, takie jak wykorzystanie pamięci, wykorzystanie procesora, czasy odpowiedzi, wskaźniki błędów i zużycie zasobów systemowych. Ciągłe monitorowanie zachowania i wydajności aplikacji przez cały czas trwania testu.

 

Krok 5: Analiza wyników i raport

Wykonaj test wygaszania, uruchamiając wstępnie zdefiniowane scenariusze testowe na żądany czas. Monitoruj i zbieraj odpowiednie wskaźniki wydajności, takie jak wykorzystanie pamięci, wykorzystanie procesora, czasy odpowiedzi, wskaźniki błędów i zużycie zasobów systemowych. Ciągłe monitorowanie zachowania i wydajności aplikacji przez cały czas trwania testu.

 

Najlepsze praktyki dotyczące testów wygrzewania

Co to jest testowanie jednostkowe?

Aby zapewnić skuteczne i miarodajne testy wygrzewania, ważne jest przestrzeganie najlepszych praktyk, które optymalizują proces testowania i zapewniają dokładne wyniki. Te najlepsze praktyki obejmują różne aspekty, w tym planowanie, realizację, monitorowanie i analizę. Przestrzegając tych najlepszych praktyk, organizacje mogą identyfikować potencjalne problemy, optymalizować wydajność systemu oraz dostarczać solidne i niezawodne oprogramowanie.

 

1. Określenie jasnych celów

Jasno określ cele procesu testowania wygrzewania. Określ, jakie aspekty zachowania, wydajności lub stabilności aplikacji chcesz ocenić i poprawić za pomocą testu. Zapewni to wyraźny cel i ukierunkuje wysiłki testowe.

 

2. Używaj realistycznych scenariuszy testowych

Opracuj realistyczne scenariusze testowe, które naśladują rzeczywiste wzorce użytkowania i scenariusze obciążenia. Weź pod uwagę takie czynniki, jak interakcje użytkowników, wolumeny transakcji, rozmiary danych i jednoczesne obciążenia użytkowników. Scenariusze powinny odzwierciedlać oczekiwane wykorzystanie w dłuższym okresie.

 

3. Replikacja rzeczywistych środowisk testowych

Skonfiguruj środowisko testowe, które ściśle przypomina środowisko produkcyjne lub symuluje zamierzony scenariusz użytkowania. Upewnij się, że sprzęt, oprogramowanie, konfiguracje sieciowe i inne istotne elementy są jak najbardziej zgodne ze środowiskiem produkcyjnym.

 

4. Maksymalizacja czasu trwania testu

Przeprowadzaj testy wygrzewania przez dłuższy czas, aby symulować długotrwałe użytkowanie. W zależności od zastosowania i wymagań, czas ten może wynosić od kilku godzin do kilku dni lub nawet dłużej. Dłuższy czas trwania pozwala na lepszą identyfikację spadku wydajności lub problemów ze stabilnością w czasie.

 

5. Pomiar kluczowych wskaźników

Monitoruj i mierz kluczowe wskaźniki wydajności podczas całego testu, takie jak wykorzystanie pamięci, wykorzystanie procesora, czasy odpowiedzi, wskaźniki błędów i zużycie zasobów systemowych. Ciągłe monitorowanie umożliwia identyfikację wszelkich wąskich gardeł wydajności lub problemów, które mogą pojawić się podczas testu.

 

Rodzaje wyników testów wygrzewania

Testowanie i analiza mutacji - narzędzia, procesy, typy i nie tylko!

Wyniki uzyskane z testów nasiąkania mają kluczowe znaczenie dla identyfikacji problemów, optymalizacji wydajności systemu i zapewnienia niezawodności aplikacji. Wyniki te zapewniają cenny wgląd w zachowanie systemu pod wpływem długotrwałego stresu.

 

1. Wskaźniki wydajności

Wskaźniki wydajności uzyskane dzięki testom typu soak obejmują pomiary czasu potrzebnego aplikacji na reakcję na żądania użytkowników, a także wskaźniki błędów i przepustowość. Wskaźniki wydajności pomagają testerom zrozumieć, czy aplikacja lub system spełnia standardy wymagane przez interesariuszy.

 

2. Dzienniki i komunikaty o błędach

Testy Soak generują również dzienniki i komunikaty o błędach w przypadku awarii części systemu. Pliki dziennika wygenerowane podczas testowania mydła pomogą testerom zidentyfikować komunikaty o błędach i ostrzeżenia oraz ustalić, dlaczego aplikacja zawiodła.

 

3. Raporty

Po zakończeniu testów typu soak testerzy lub oprogramowanie do automatyzacji tworzą szczegółowe raporty, które zawierają obserwacje i uwagi poczynione podczas testów typu soak, a także zalecenia dotyczące optymalizacji wydajności i stabilności aplikacji w przyszłości.

 

Przykłady testów wygrzewania

Jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie, czym są i jak działają testy typu soak, jest zapoznanie się z przykładami testów typu soak, w tym z ich celem i etapami.

 

1. Test wygrzewania bazy danych

Cel: Ocena wydajności i stabilności systemu baz danych przy długotrwałym użytkowaniu.

Scenariusz testowy:

 • Symulacja realistycznego obciążenia poprzez ciągłe wykonywanie różnych operacji odczytu i zapisu w bazie danych.
 • Stopniowo zwiększaj liczbę jednoczesnych użytkowników lub transakcji w czasie, aby naśladować długotrwałe użytkowanie.
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, takich jak czasy odpowiedzi, przepustowość i wskaźniki błędów.
 • Uruchom test na 72 godziny, aby ocenić zachowanie systemu w warunkach długotrwałego stresu.

 

2. Test wygrzewania aplikacji internetowej

Cel: Ocena wydajności i stabilności aplikacji internetowej przy długotrwałym użytkowaniu.

Scenariusz testowy:

 • Symuluj realistyczne obciążenie użytkownika poprzez ciągłe generowanie żądań HTTP do aplikacji internetowej.
 • Zmieniaj typy żądań (np. GET, POST, PUT) i scenariusze testowe, aby reprezentować różne interakcje użytkowników.
 • Stopniowe zwiększanie liczby jednoczesnych użytkowników lub liczby żądań w czasie.
 • Monitoruj kluczowe wskaźniki wydajności, w tym czasy odpowiedzi, czasy ładowania stron i wskaźniki błędów.
 • Uruchom test na 48 godzin, aby ocenić zachowanie aplikacji podczas dłuższego okresu użytkowania.

 

Rodzaje wykrytych błędów i usterek

poprzez testy nasiąkania

Testy beta - co to jest, rodzaje, procesy, podejścia, narzędzia, a testy alfa i wiele więcej!

Soak testy mogą pomóc programistom i testerom zidentyfikować wiele różnych rodzajów błędów i usterek. Poniżej wyszczególniono niektóre z najczęstszych błędów i usterek wykrytych podczas testów wydajności.

 

1. Wycieki pamięci

Testy Soak mogą zidentyfikować wycieki pamięci, które występują, gdy program nie zwalnia pamięci, która nie jest już potrzebna, co powoduje, że zużycie pamięci stale rośnie w czasie. Dzięki monitorowaniu wykorzystania pamięci podczas testu nasiąkania można wykryć wszelkie nieprawidłowe wzrosty lub wycieki pamięci, pomagając w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych z pamięcią.

 

2. Błędy użycia zasobów bazy danych

Testy Soak mogą wykryć błędy związane z wykorzystaniem zasobów bazy danych. Obejmuje to nieefektywne wykonywanie zapytań, niewłaściwą obsługę połączeń, nieodpowiednie indeksowanie lub nadmierne zużycie zasobów przez bazę danych. Poddając aplikację długotrwałemu użytkowaniu i monitorując metryki wydajności bazy danych, testy obciążeniowe mogą ujawnić kwestie związane z zarządzaniem zasobami bazy danych i ukierunkować działania optymalizacyjne.

 

3. Pogorszenie wydajności

Testy nasiąkania są specjalnie zaprojektowane do oceny wydajności aplikacji przy długotrwałym użytkowaniu. Może zidentyfikować kwestie związane z pogorszeniem wydajności, takie jak stopniowe pogarszanie się czasów odpowiedzi, zwiększone opóźnienia lub zmniejszona przepustowość, gdy system jest poddawany stałemu obciążeniu. Dzięki monitorowaniu wskaźników wydajności podczas testu, testowanie wygaszania może wskazać wąskie gardła wydajności i umożliwić optymalizację wydajności.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

4. Błędy połączenia

Podczas testów wygrzewania można zidentyfikować błędy lub problemy z połączeniem. Błędy te mogą obejmować przekroczenie limitu czasu, nieudane połączenia lub problemy z łącznością sieciową. Symulując ciągłe interakcje użytkownika i monitorując stabilność połączeń sieciowych, testy obciążeniowe mogą wykryć problemy związane z komunikacją sieciową i pomóc w rozwiązaniu błędów związanych z połączeniem.

 

5. Wyczerpanie zasobów

Testy Soak mogą uwydatnić scenariusze, w których aplikacja wyczerpuje zasoby systemowe, takie jak procesor, pamięć lub miejsce na dysku w czasie. Dzięki monitorowaniu wykorzystania zasobów podczas testu, testowanie wygaszania może wykryć sytuacje, w których zapotrzebowanie aplikacji na zasoby przekracza dostępną pojemność, prowadząc do spadku wydajności lub niestabilności systemu.

 

Typowe wskaźniki w testach wygrzewania

Metryki pomagają testerom ocenić, czy aplikacja spełnia obiektywne standardy oczekiwane przez interesariuszy, użytkowników i deweloperów. Poniżej wyszczególniono typowe wskaźniki wydajności monitorowane w testach nasiąkliwości.

 

1. Czas reakcji

Mierzy czas reakcji aplikacji na żądania lub działania użytkownika. Monitorowanie czasów odpowiedzi pomaga ocenić szybkość reakcji systemu i wrażenia użytkownika przy długotrwałym użytkowaniu.

 

2. Wydajność

Wskazuje liczbę transakcji lub żądań przetworzonych przez system w jednostce czasu. Monitorowanie przepustowości pomaga ocenić zdolność aplikacji do obsługi stałych obciążeń.

 

3. Wskaźniki błędów

Śledzi występowanie błędów lub awarii podczas testu wygrzewania. Monitorowanie wskaźników błędów pomaga zidentyfikować potencjalne problemy ze stabilnością lub niezawodnością oraz ocenić odporność aplikacji na długotrwałe użytkowanie.

 

4. Wykorzystanie procesora

Mierzy procent zasobów procesora wykorzystywanych przez aplikację. Monitorowanie wykorzystania procesora pomaga zidentyfikować wąskie gardła wydajności lub nieefektywności w wykonywaniu kodu, które mogą mieć wpływ na wydajność aplikacji przy stałym obciążeniu.

 

5. Wykorzystanie pamięci

Monitoruje zużycie pamięci przez aplikację w czasie. Śledzenie użycia pamięci pomaga zidentyfikować wycieki pamięci, nadmierne zużycie pamięci lub nieefektywne zarządzanie pamięcią, które mogą prowadzić do spadku wydajności lub niestabilności.

 

6. Przepustowość sieci

Mierzy wykorzystanie przepustowości sieci przez aplikację. Monitorowanie przepustowości sieci pomaga zidentyfikować potencjalne problemy związane z komunikacją sieciową, takie jak przeciążenia lub niewystarczająca przepustowość sieci.

 

Namaczanie przypadków testowych

stanowisko ds. automatyzacji testów oprogramowania

W testach obciążeniowych, jak również w innych rodzajach testowania oprogramowania, przypadki testowe odgrywają kluczową rolę w systematycznej ocenie wydajności, stabilności i odporności aplikacji przy długotrwałym użytkowaniu. Przypadki testowe określają konkretne scenariusze, działania i oczekiwane wyniki w celu sprawdzenia zachowania aplikacji przez dłuższy czas. Pisanie skutecznych przypadków testowych wymaga starannego rozważenia różnych czynników i zrozumienia pożądanych rezultatów.

 

1. Czym są przypadki testowe w testach obciążeniowych?

Przypadki testowe w testach obciążeniowych to szczegółowe instrukcje, które definiują kroki do wykonania, dane do wykorzystania i oczekiwane wyniki podczas poddawania aplikacji długotrwałemu użytkowaniu. Te przypadki testowe mają na celu sprawdzenie określonych aspektów wydajności aplikacji, stabilności, zarządzania zasobami lub innych istotnych parametrów.

 

2. Jak pisać przypadki testowe

Pisanie przypadków testowych obejmuje:

 • Określenie celów testów i jasne zdefiniowanie zakresu fazy testowania
 • Definiowanie scenariuszy testowych w oparciu o te cele
 • Określanie danych testowych, które będą potrzebne podczas testów wygrzewania
 • Określenie kroków testowych dla każdego etapu testów nasiąkliwości
 • Przydzielenie wystarczającej ilości czasu na przeprowadzenie rozszerzonych testów wygrzewania
 • Przeprowadzanie testów wygrzewania i monitorowanie wyników
 • Dokumentowanie wyników każdego testu wygrzewania w celu ich obiektywnej oceny.
 • Analizowanie wyników testów i porównywanie oczekiwanych wyników z wynikami

 

3. Przykłady przypadków testowych

Przypadek testowy zaprojektowany w celu symulacji ciągłego korzystania z aplikacji przez okres 48 godzin może obejmować następujące kroki:

 • Uruchom aplikację.
 • Monitorowanie i rejestrowanie początkowego użycia pamięci.
 • Wielokrotne wykonywanie serii czynności w aplikacji przez czas trwania testu.
 • Okresowo mierzyć i rejestrować wykorzystanie pamięci w określonych odstępach czasu (np. co godzinę).
 • Porównanie użycia pamięci w każdym interwale z początkowym użyciem pamięci.
 • Jeśli zużycie pamięci stale wzrasta powyżej akceptowalnego progu, należy oznaczyć to jako wyciek pamięci.

 

Przypadek testowy zaprojektowany w celu oceny stabilności połączeń z bazą danych podczas testu wygrzewania może obejmować następujące kroki:

 • Uruchom aplikację i nawiąż połączenie z bazą danych.
 • Wielokrotne wykonywanie serii operacji na bazie danych przez cały czas trwania testu.
 • Monitoruj stan połączenia i rejestruj wszelkie napotkane błędy lub awarie połączenia.
 • Automatyczne ponowne połączenie z bazą danych w przypadku awarii połączenia.
 • Pomiar częstotliwości i czasu trwania błędów lub zakłóceń połączenia.
 • Jeśli błędy połączenia przekraczają akceptowalny próg lub czas ponownego połączenia jest zbyt długi, należy oznaczyć to jako problem ze stabilnością.

 

5 najlepszych narzędzi, programów i oprogramowania do testów obciążeniowych

Narzędzia Soak Testing to aplikacje lub frameworki zaprojektowane specjalnie w celu ułatwienia i zautomatyzowania procesu przeprowadzania testów typu Soak.

Narzędzia te zapewniają szereg funkcji do symulacji długotrwałego użytkowania, monitorowania zachowania systemu i analizowania wskaźników wydajności podczas fazy testowania. Pomagają one usprawnić proces testowania wygrzewania, automatyzując powtarzalne zadania, umożliwiając wydajne gromadzenie danych oraz oferując zaawansowane możliwości raportowania i analizy.

Rozważmy niektóre z najlepszych narzędzi do testów obciążeniowych dostępnych obecnie dla firm i zespołów testujących oprogramowanie na każdą skalę.

 

1. ZAPTEST

ZAPTEST to narzędzie do testowania oprogramowania, które jest dostępne zarówno w wersji darmowej, jak i korporacyjnej. ZAPTEST może zautomatyzować wiele różnych rodzajów testowania oprogramowania, w tym testy wygrzewania, testy warunków skrajnych i testy wydajności przy użyciu RPA i innych technologii. ZAPTEST jest łatwy w użyciu i wszechstronny, a darmowy pakiet ZAPTEST stanowi świetne wprowadzenie do narzędzi do testowania nasiąkliwości.

 

2. Apache JMeter

Apache JMeter to szeroko stosowane narzędzie do testowania wydajności opracowane w języku JAVA i jedno z najlepszych narzędzi do testowania nasiąkliwości. Jako oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i niezależne od platformy, pozwala na kompleksowe testowanie wydajności. Dodatkowo, JMeter może integrować się z Selenium, dzięki czemu nadaje się również do testów jednostkowych.

 

3. OpenSTA

OpenSTA, skrót od Open System Testing Architecture, to narzędzie typu open-source przeznaczone do skryptowych testów obciążeniowych HTTP i HTTPS z możliwością pomiaru wydajności. Opracowany w języku C++ przez CYRANO, obsługuje w szczególności systemy operacyjne Microsoft Windows.

 

4. Wygląd

Appvance to narzędzie do automatyzacji, które obejmuje między innymi testy funkcjonalne, wydajnościowe i bezpieczeństwa. Zasilany przez sztuczną inteligencję, zapewnia wirtualny pulpit nawigacyjny użytkownika i analizy w czasie rzeczywistym w celu uzyskania kompleksowego wglądu w testy i jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi do testowania nasiąkania dostępnych obecnie na rynku.

 

5. LoadRunner

LoadRunner to potężne narzędzie do testowania wydajności, które wyróżnia się na rynku. Obsługuje nie tylko testy wydajności, ale także testy jednostkowe i integracyjne. LoadRunner oferuje elastyczność włączania skryptów z JMeter i Selenium poprzez bibliotekę interfejsów. Choć nie jest ona darmowa, wersja próbna pozwala na korzystanie z niej ograniczonej liczbie użytkowników.

 

Lista kontrolna testów nasiąkania, porady i wskazówki

Lista kontrolna testowania oprogramowania

Jeśli masz rozpocząć testy wygrzewania, upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz, zanim zaczniesz testować. Oznacza to jasny pomysł na to, co testujesz, szczegółowe przypadki testowe, realistyczne środowisko testowe i odpowiednie narzędzia do testowania.

 

1. Utwórz szczegółowy plan testów wygrzewania

Zaplanuj i zaplanuj test wygrzewania, aby zapewnić odpowiedni czas na przedłużony okres testowania. Zdefiniuj konkretne cele i kryteria sukcesu dla testu wygaszania i przygotuj kompleksowe środowisko testowe, które będzie ściśle przypominać środowisko produkcyjne.

 

2. Używać właściwych narzędzi

Upewnij się, że zasoby sprzętowe i infrastrukturalne są w stanie obsłużyć przewidywane obciążenie. Wykorzystaj zautomatyzowane narzędzia testowe do symulowania realistycznych scenariuszy użytkownika i generowania obciążenia oraz pobierz darmowe oprogramowanie do testowania obciążeniowego, aby usprawnić ten proces.

 

3. Stałe gromadzenie danych

Monitoruj zasoby systemowe podczas testu wygaszania, aby zidentyfikować wycieki pamięci, wycieki zasobów lub inne problemy, które mogą mieć wpływ na długotrwałe operacje. Mierz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak czas odpowiedzi, przepustowość i wykorzystanie zasobów, a także wdrażaj mechanizmy rejestrowania i śledzenia błędów, aby przechwytywać i analizować wszelkie błędy lub wyjątki, które wystąpią podczas testu.

 

4. Usprawnienie procesów

Współpraca z programistami, administratorami systemów i innymi zainteresowanymi stronami w celu rozwiązania wszelkich zidentyfikowanych problemów i zapewnienia sprawnego działania przez cały czas. Powtarzaj test wygrzewania okresowo, aby zweryfikować wydajność i stabilność systemu po wdrożeniu poprawek lub aktualizacji.

7 błędów i pułapek, których należy unikać podczas

wdrażanie testów wygrzewania

Porównanie testów UAT do testów regresyjnych i innych

Istnieje wiele pułapek i błędów, które testerzy mogą popełnić podczas soak testów, co oznacza, że ważne jest, aby być świadomym tych wyzwań, aby samemu ich uniknąć. Poniżej znajduje się lista 7 najczęstszych błędów popełnianych przez testerów podczas soak testów.

 

1. Niewystarczające planowanie

Nieprzydzielenie wystarczającej ilości czasu lub brak dobrze zdefiniowanego harmonogramu dla soak testów może skutkować pośpiesznym testowaniem lub niewystarczającym pokryciem.

 

2. Niedokładne środowisko testowe

Tworzenie środowiska testowego, które nie odzwierciedla dokładnie środowiska produkcyjnego, może prowadzić do nierealistycznych wyników testów i przeoczenia problemów z wydajnością.

 

3. Zaniedbanie sprzętu

Brak upewnienia się, że zasoby sprzętowe i infrastrukturalne poradzą sobie z oczekiwanym obciążeniem, może prowadzić do nieoczekiwanych wąskich gardeł wydajności i niewiarygodnych wyników testów.

 

4. Brak odpowiedniego monitorowania

Brak monitorowania i pomiaru kluczowych wskaźników wydajności podczas testu wygrzewania może skutkować brakiem wglądu w zachowanie systemu i utratą możliwości zidentyfikowania spadku wydajności.

 

5. Przeoczanie wycieków

Brak aktywnego monitorowania wycieków zasobów lub pamięci podczas testu wygaszania może powodować długotrwałe problemy z działaniem i obniżać wydajność systemu w czasie.

 

6. Nieodpowiednie śledzenie błędów

Zaniedbanie wdrożenia solidnych mechanizmów śledzenia i rejestrowania błędów może utrudnić identyfikację i diagnozowanie problemów występujących podczas testów typu soak.

 

7. Niepodjęcie działań w związku z wynikami testu wygrzewania

Samo przeprowadzenie testu wygrzewania bez przeanalizowania i podjęcia działań na podstawie wyników może podważyć cel testu. Niezbędne jest dokonanie przeglądu wyników, zidentyfikowanie trendów wydajności i zajęcie się wszelkimi kwestiami lub zaleceniami dotyczącymi poprawy.

 

Wniosek

Testy Soak odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu niezawodności, stabilności i wydajności aplikacji przy długotrwałym użytkowaniu. Pozwala to organizacjom ocenić zachowanie aplikacji przez dłuższy czas, odkryć ukryte błędy lub błędy oraz zoptymalizować wydajność i stabilność.

Niezależnie od tego, czy są wykonywane ręcznie, czy zautomatyzowane za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi do testowania obciążeniowego, testy obciążeniowe są istotną częścią procesu testowania, zapewniając cenny wgląd w wytrzymałość i odporność aplikacji.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post