fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Testowanie interfejsu użytkownika jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki globalnemu upowszechnieniu stron internetowych i aplikacji. Jeśli wprowadzasz na rynek nowe oprogramowanie lub stronę internetową, bardzo ważne jest, abyś dobrze dobrał interfejs użytkownika (UI), aby zrównoważyć funkcjonalność i estetykę.

Jest wiele elementów, które składają się na stworzenie atrakcyjnego UI, a testy UI są papierkiem lakmusowym, który pozwala określić, czy interfejs spełnia wszystkie kryteria.

W tym artykule przejdziemy przez wszystkie kluczowe obszary związane z testowaniem UI, od zdefiniowania czym jest UI do najlepszych sposobów testowania UI.

Table of Contents

UI vs. GUI: Wyjaśnienie zamieszania

Granica między frameworkiem automatyzacji a narzędziem do testowania automatyzacji

Na początek spróbujmy wyjaśnić wszelkie nieporozumienia związane z terminami UI i GUI. Poniżej przedstawiamy podział na to, co oznaczają te dwa terminy i czym się różnią:

1. Czym jest testowanie interfejsu użytkownika?

Interfejs użytkownika, lub UI, to platforma, której używasz do interakcji z określonym kawałkiem oprogramowania. UI to miejsce, w którym użytkownik może wprowadzać instrukcje, wprowadzać dane lub wyświetlać informacje z ekranu lub monitora.

Istnieje wiele różnych typów UI, w tym graficzne interfejsy użytkownika (GUI) i interfejsy wiersza poleceń, które po prostu pokazują kod i tekst.

2. Co to jest graficzny interfejs użytkownika (GUI)?

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) jest typem UI, z którym większość ludzi jest zaznajomiona. Jest to rodzaj interfejsu, który wykorzystuje wizualizacje, aby pomóc nam w interakcji z funkcjami w systemie.

Na przykład, aby ułatwić nawigację w systemie, można użyć menu lub pasków narzędzi zawierających ikony. Nawet tekst dobrze sprawdza się w GUI jako sposób na przeprowadzenie użytkownika przez funkcję, np. kliknięcie “pliku”, gdy chcemy otworzyć lub zapisać dokument.

3. UI a GUI

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć te dwie formy interakcji z komputerem, spójrz na bezpośrednie porównanie UI vs GUI poniżej:

UI:

– Skrót od słowa user interface (interfejs użytkownika)

– Jest to rodzaj platformy, która pozwala użytkownikom na interakcję z urządzeniami

– Jest to forma interakcji człowiek-maszyna

– Jest używany przez wszystkich i często działa w tle, więc nie wiesz, że go używasz

– Typowe przykłady to MS-DOS lub Unix

GUI:

– Skrót od graphical user interface (graficzny interfejs użytkownika)

– Jest to rodzaj platformy, która wykorzystuje grafikę, aby pomóc użytkownikom w nawigacji po funkcjach urządzenia

– Jest to podklasa UI

– Jest on zazwyczaj używany przez przeciętnych, codziennych użytkowników, takich jak konsumenci

– Typowe przykłady to Windows 10, iOS i Android

Czym jest testowanie interfejsu użytkownika (UI)?

Korzyści z utworzenia Centrum Doskonalenia Testów. Czy testy wydajnościowe różnią się od testów funkcjonalnych?

Testowanie interfejsu użytkownika (UI), czasami znane jako testowanie GUI w zależności od kontekstu, jest serią działań stosowanych do pomiaru wydajności i ogólnej funkcjonalności elementów wizualnych aplikacji. Ma na celu weryfikację i walidację różnych funkcji UI i zapewnia, że nie ma żadnych nieoczekiwanych wyników, wad lub błędów.

Testowanie UI za pomocą narzędzi takich jak ZAPTEST służy przede wszystkim do sprawdzenia takich rzeczy jak użyteczność, funkcjonalność i wydajność UI, aby upewnić się, że jest on odpowiedni do celu.

W niektórych przypadkach sprawdza również takie rzeczy jak zgodność lub wizualną jedność z ogólnymi koncepcjami projektowymi systemu.

Kiedy i dlaczego potrzebne są testy interfejsu użytkownika?

Testowanie UI jest zazwyczaj najbardziej efektywne przed wypuszczeniem aplikacji na produkcję. Ma to na celu zapewnienie użytkownikowi końcowemu najlepszego doświadczenia, z jak najmniejszą liczbą błędów i wad.

Użytkownicy końcowi nie są najlepszymi testerami oprogramowania, dlatego ważne jest, aby rozwiązywać wszelkie problemy zanim do nich dotrą.

Testowanie UI jest użytecznym sposobem oceny, jak aplikacja radzi sobie z pewnymi działaniami, takimi jak używanie klawiatury i myszy do interakcji z menu. Pomaga sprawdzić wizualne elementy aplikacji, aby upewnić się, że są one wyświetlane poprawnie.
Testy UI to także świetny sposób na zmierzenie wydajności i upewnienie się, że nie ma żadnych błędów lub problemów z funkcjonalnością aplikacji.

Rodzaje testów UI

Istnieje wiele różnych testów UI, które należy rozważyć w zależności od testowanej aplikacji.

Testy UI mogą potencjalnie weryfikować wiele funkcji w aplikacjach, więc wybór odpowiedniego typu testu może pomóc w identyfikacji konkretnych problemów.

Innymi słowy, istnieją różne metody testowania UI, które należy rozważyć, a także narzędzia takie jak narzędzia do automatycznego testowania UI ZAPTEST, w zależności od tego, co zamierzasz przetestować.

Niektóre z najbardziej powszechnych metodologii podejścia do testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych obejmują:

1. Testy regresji

Testy regresyjne to rodzaj testów UI, które przyglądają się wszelkim zmianom w kodowaniu aplikacji lub strony internetowej.

Zapewnia, że cała funkcjonalność aplikacji jest zgodna z założeniami po wprowadzeniu zmian w częściach kodu.

Nie musi wykonywać żadnych wymyślnych testów, po prostu uruchamia kod, aby upewnić się, że wszystkie zależności i funkcje działają tak samo, jak przed wprowadzeniem zmian.

2. Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne mają na celu walidację aplikacji, aby upewnić się, że spełnia ona wszystkie wymagania funkcjonalne.

Testuje wszystkie poszczególne funkcje aplikacji, a następnie weryfikuje wynik, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

Ten rodzaj testowania UI zwykle skupia się na testach czarnej skrzynki, która nie patrzy na żaden z kodów źródłowych. Ma tendencję do sprawdzania takich rzeczy jak interfejs użytkownika, wszelkie powiązane API, komunikacja klienta i serwera lub bezpieczeństwo.

3. Badanie odbiorcze

Testy akceptacyjne, czasami znane jako User Acceptance Testing (UAT) są formą testów UI, które są wykonywane przez końcowego użytkownika aplikacji w celu weryfikacji systemu przed przejściem na produkcję.

Ten rodzaj testowania UI najczęściej spotykany jest w końcowych fazach testów, gdy pozostałe obszary zostały już zweryfikowane.

Testy akceptacyjne służą do walidacji ogólnego przepływu aplikacji od początku do końca. Nie patrzy na kwestie powierzchniowe, takie jak błędy ortograficzne czy kwestie estetyczne. Wykorzystuje oddzielne środowisko testowe do naśladowania środowiska produkcyjnego, zapewniając, że jest gotowe do przejścia do następnej fazy.

4. Testy jednostkowe

Testy jednostkowe mają na celu sprawdzenie poszczególnych komponentów aplikacji, aby potwierdzić, że działa ona zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonuje się go zazwyczaj w fazie kodowania, więc wykonanie tego typu testu UI spada zazwyczaj na programistów.

Testowanie jednostkowe działa poprzez oddzielenie kawałka kodu, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami. Ten indywidualny fragment kodu może być konkretnym modułem, funkcją, obiektem lub inną indywidualną częścią aplikacji.

5. Badanie wydajności

Testy wydajnościowe mają na celu ocenę optymalizacji aplikacji, zwracając uwagę na takie rzeczy jak szybkość, stabilność, responsywność i skalowalność aplikacji podczas użytkowania.

Ten rodzaj testowania UI ma na celu znalezienie wszelkich obszarów problematycznych w aplikacji lub wąskich gardeł w przepływie danych. Trzy główne obszary, na które patrzy, to szybkość, skalowalność i stabilność aplikacji.

6. Testowanie GUI

Narzędzia do testowania GUI sprawdzają graficzny interfejs użytkownika aplikacji, aby upewnić się, że wszystkie funkcjonalności działają zgodnie z oczekiwaniami.

Obejmuje to przyjrzenie się aktywom graficznym i kontrolkom aplikacji, takim jak przyciski, paski narzędzi i ikony. GUI jest tym, z czym użytkownik końcowy wchodzi w interakcję i co widzi podczas korzystania z aplikacji.

Jakie są korzyści z testowania UI?

korzyści z testowania UI

Istnieje wiele korzyści związanych z testowaniem UI i używaniem narzędzi takich jak pakiet do testowania UI ZAPTEST, zarówno dla dewelopera jak i użytkownika końcowego.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych korzyści związanych z testowaniem UI:

1. Poprawia funkcjonalność

Ważne jest, aby testować aplikacje, aby upewnić się, że działają one zgodnie z oczekiwaniami, tak aby w przypadku jakichkolwiek usterek, błędów lub innych problemów można było się nimi zająć przed wydaniem.

Jeśli aplikacja trafia do użytkowników końcowych i jest zabugowana, pełna błędów lub uszkodzona, to nie wykona zadania, którego się od niej oczekuje. To z kolei stwarza zbyt wiele problemów dla użytkowników końcowych i prawdopodobnie przestaną oni z niego korzystać.

2. Ułatwia korzystanie z niego

Narzędzia do automatyzacji testów UI są również pomocnym sposobem na optymalizację i usprawnienie aplikacji.

Nawet jeśli całe kodowanie działa jak należy, źle zaprojektowany interfejs może zdezorientować użytkowników końcowych i szybko ich wyłączyć, spadając wskaźniki adopcji aplikacji. Testowanie UI jest świetnym sposobem na wyprasowanie wszelkich elementów lub wyborów projektowych, aby było łatwiejsze w użyciu.

3. Wzmacnia reputację aplikacji

Poświęcenie czasu na prawidłowe przeprowadzenie testów UI i wprowadzenie narzędzi takich jak oprogramowanie do automatyzacji testów ZAPTEST to świetne sposoby na dopracowanie aplikacji i uczynienie jej jak najbardziej przyjazną dla użytkownika.

Gdy jest to zrobione poprawnie, czyni aplikację świetnym ambasadorem marki, co zwiększa jej ogólną reputację. Jeśli aplikacja działa bez błędów i robi wszystko, co ma robić, to użytkownicy docenią to i będą korzystać z aplikacji.

Jakie są główne wyzwania związane z testowaniem UI?

wyzwania testy obciążeniowe

Chociaż testowanie UI jest ważną częścią rozwoju aplikacji, niekoniecznie jest to łatwa część procesu.

Istnieje wiele problemów i wyzwań związanych z darmowym oprogramowaniem do automatyzacji testów UI, które sprawiają, że jest to trudne zadanie.

Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych wyzwań związanych z testowaniem UI, gdy używa się nieodpowiednich narzędzi do testowania UI:

1. Aktualizacje UI

Rozwój aplikacji jest zazwyczaj procesem iteracyjnym, który wprowadza nowe cechy i funkcje w trakcie cyklu rozwoju i później.

Wszystkie te sporadyczne zmiany mogą sprawić, że skuteczne przeprowadzenie testów UI będzie dość trudne, ponieważ inne zależności i interakcje kodu zmieniają to, co jest testowane.

2. Testowanie, które rośnie w złożoności

Aplikacje i strony internetowe są obecnie znacznie bardziej zaawansowane niż jeszcze kilka lat temu. Z całą tą dodatkową funkcjonalnością, narzędzia do testowania UI i oprogramowanie do automatyzacji UI muszą przyjrzeć się większej liczbie elementów i procesów.

W rezultacie, wiele narzędzi w testowaniu UI musi być dostosowanych do wszystkich tych złożonych dodatków.

3. Ograniczenia czasowe

Wraz z rosnącą złożonością aplikacji, rosną również narzędzia używane do testowania. Skrypty testujące UI stają się znacznie bardziej czasochłonne ze względu na samą ilość kodu, który musi być przetestowany. Problem ten potęguje się, gdy nie ma odpowiednich narzędzi do testowania UI.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

4. Aktualizowanie skryptów UI

W miarę zmian interfejsu użytkownika i wprowadzania nowych funkcjonalności, skrypty testowe muszą być dostosowane do testowania nowych procesów. Staje się to trudniejsze z każdym nowym dodatkiem, ponieważ skrypty testowe są stale aktualizowane i dostosowywane do nowej funkcjonalności.

Czy powinieneś zautomatyzować testy UI?

widzenie komputerowe w testowaniu oprogramowania

Jeśli chodzi o podjęcie decyzji o najlepszym podejściu do testowania aplikacji lub web UI, istnieją dwie różne ścieżki do rozważenia – testowanie ręczne lub testowanie UI przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi. Zarówno testowanie ręczne, jak i automatyzacja UI mają swoje zalety i wady, więc mądrze jest rozważyć oba, aby zobaczyć, który z nich najlepiej pasuje do aplikacji.

Czym jest ręczne testowanie UI?

Testowanie ręczne, w przeciwieństwie do automatyzacji UI, polega na użyciu testera do ręcznej interakcji i inspekcji wszystkich funkcji znalezionych w aplikacji lub stronie internetowej.

Ich głównym celem jest wypatrywanie wszelkich kwestii, nieprawidłowości i problemów w całej aplikacji. Jest to szczególnie przydatna opcja dla mniejszych aplikacji z ograniczonymi elementami, takimi jak te, które można znaleźć we wczesnych wersjach aplikacji.

1. Korzyści z ręcznego testowania UI

Istnieje wiele korzyści wynikających z wyboru testów manualnych UI, w zależności od aplikacji i jej projektu.
Poniżej przedstawiamy kilka korzyści związanych z testami manualnymi UI:

– Ręczne testowanie UI włącza do testów ludzką inteligencję w celu poszukiwania błędów lub problemów. Są rzeczy, których zautomatyzowane testy UI po prostu nie mogą osiągnąć i potrzeba ludzkiej interakcji, krytycznego myślenia i elementu ludzkiego, aby znaleźć wszystkie braki w aplikacji.

– Testy automatyczne mogą być dość czasochłonne, ponieważ odtwarzają wiele scenariuszy dla różnych funkcji, które muszą być zweryfikowane przez ludzkiego testera. Ręczne testowanie UI pozwala ludzkim testerom skupić się na wyszukiwaniu błędów, a nie na tworzeniu emulacji.

– Testerzy ludzcy zazwyczaj posiadają intymną wiedzę na temat aplikacji, często spędzając niezliczone godziny na przyzwyczajaniu się do interfejsu. To właśnie dzięki temu rozumieją, na co zwracać uwagę pod względem błędów, jednocześnie pomagając im pozostać na bieżąco z aktualnym stanem aplikacji.

– Istnieją problemy, które mogą nie zostać zasygnalizowane przez automatyczne testy UI, ponieważ nie mają one wpływu na kod. Rzeczy takie jak czas reakcji serwera mogą być opóźnione, ale mogą być łatwo przeoczone przez automatyczny test. Ręczne testowanie UI usuwa ten problem, ponieważ ludzki użytkownik zauważa te problemy natychmiast.

– Ręczne testowanie UI jest najdokładniejszą emulacją doświadczenia użytkownika, ponieważ ustawiasz sytuację, która odzwierciedla to, jak użytkownik końcowy będzie wchodził w interakcję z aplikacją. Tworzy to kontekst świata rzeczywistego, aby znaleźć problemy, które są często spotykane przez użytkowników końcowych, ale być może pominięte przez zautomatyzowane testy UI.

2. Ograniczenia manualnego testowania UI

Istnieją również ograniczenia ręcznego testowania UI, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o najlepszym podejściu do testowania aplikacji.

Niektóre z ograniczeń ręcznych testów UI obejmują:

– Przeprowadzenie testów manualnych trwa znacznie dłużej niż zautomatyzowane testy UI, szczególnie przy użyciu nowoczesnych narzędzi, takich jak hiperautomatyzacja. Skrypty do testów automatycznych mogą działać znacznie szybciej niż jakikolwiek rodzaj ludzkiego wkładu, więc decydując się na ręczne testowanie Web UI dodaje dodatkowe godziny do harmonogramu.

– Ponieważ jest to ostatecznie proces ludzki, ręczne testowanie UI jest podatne na błędy ludzkie. Przegapione błędy z powodu braku skupienia lub rozproszenia uwagi mogą się zdarzyć przy ręcznym testowaniu UI, co może prowadzić do problemów. Porównywalnie, zautomatyzowane testowanie UI usuwa element ludzki z procesu, czyniąc go znacznie mniej podatnym na tego typu problemy. Dotyczy to zwłaszcza najnowszych rodzajów testów automatycznych UI, takich jak automatyzacja procesów robotycznych.

– Sam proces rejestrowania wszelkich znalezionych błędów trwa znacznie dłużej, co może utrudnić śledzenie wszelkich zmian w miarę ich wprowadzania. Zautomatyzowane testy UI są tutaj lepszym podejściem, ponieważ wymagają aktualizacji tylko w przypadku wdrożenia nowej funkcji.

– Manualne testowanie UI wymaga dogłębnej znajomości aplikacji, aby kompetentnie przetestować problemy. W wyniku tego, istnieje pewien poziom wiedzy wymagany przez ludzkich testerów, zanim będą mogli efektywnie testować. Testowanie automatyczne nie wymaga tego poziomu wiedzy.

3. Testy nagrywania i odtwarzania

Testy Record & replay to forma bezkodowego testowania UI, która pozwala na uruchamianie testów bez głębokiej wiedzy programistycznej. Wykorzystuje funkcjonalność do rejestrowania ręcznych czynności wykonywanych w aplikacji przed zapisaniem jej jako wzorca testowego.

Dzięki temu test UI może być przeprowadzany w kółko bez udziału człowieka.

4. Testy manualne vs. record & replay vs. testy automatyzacji

Przy podejmowaniu decyzji pomiędzy tymi trzema rodzajami testów UI należy wziąć pod uwagę zakres i skalę aplikacji oraz dostępne zasoby.

Manualne testowanie UI jest najłatwiejsze w konfiguracji i użyciu, ale ma wiele wymagań, takich jak dobra znajomość aplikacji przez testera. Trudno jest również kontynuować ręczne testowanie UI, jeśli stale aktualizujesz aplikację.

Narzędzia automatyzacji testów UI, takie jak te oferowane przez Zaptest, są świetną opcją, jeśli zamierzasz przeprowadzać regularne aktualizacje aplikacji, a z czasem to się opłaca.

Record & replay wchodzi do gry, aby wypełnić lukę pomiędzy dwoma typami testów UI. Oferuje podstawowy poziom automatyzacji UI, ale nadal wymaga wkładu człowieka, aby go uruchomić.

Co sprawdzasz podczas przeprowadzania testów UI?

Czym jest testowanie obciążenia?

To, co testujesz podczas przeprowadzania testów UI za pomocą narzędzi takich jak oprogramowanie do testowania UI ZAPTEST, będzie się różnić w zależności od tego, co zawiera aplikacja.

Ma tendencję do podążania za funkcjonalnością aplikacji chociaż. Na przykład, jeśli aplikacja ma stronę kasową, testowanie UI obejmowałoby rzeczy takie jak testowanie przycisku “kup teraz”.

Chociaż rzeczywiste procesy do testowania różnią się w zależności od aplikacji, istnieje kilka ogólnych rzeczy UI do przetestowania, takich jak:

1. Błędy w typach danych

Ten test UI zapewnia, że właściwy typ danych działa w odpowiednich polach. Na przykład tekst dla nazwisk bez opcji użycia liczb. Jeśli tester UI może wprowadzić wartości liczbowe pod polem nazwy, to coś jest nie tak.

2. Kwestie związane z szerokością pola

Służy do ograniczenia liczby znaków dla niektórych pól, takich jak kody pocztowe. Jeśli aplikacja nie ogranicza liczby znaków w tych polach, może to spowodować nieprawidłowe dane wejściowe od użytkownika końcowego.

3. Przyciski

Te testy UI upewniają się, że przyciski działają poprawnie, więc na przykład przycisk następnej strony kieruje użytkownika końcowego do następnej strony. Istnieje wiele różnych typów przycisków o różnych celach, dlatego ważne jest, aby wykonywały one pracę, do której są przeznaczone, aby stworzyć funkcjonalną aplikację.

4.Przewijanie tabeli

Jeśli w aplikacji obecne są jakiekolwiek tabele z danymi, przewijanie tabel zapewnia możliwość przewijania danych przy zachowaniu widoczności nagłówków.

Jeśli to nie działa, sprawia, że dane są mylące dla użytkownika końcowego.

5. Dzienniki błędów

W przypadku awarii lub błędu aplikacji ważne jest, aby przetestować dzienniki błędów, aby upewnić się, że zapewniają one dokładne dane wyjściowe dla raportów o błędach.

Bez dokładnego raportowania błędów i dzienników błędów nie ma dobrego sposobu na określenie, co jest przyczyną problemu lub jak go naprawić.

Jak przeprowadzić test UI (GUI)?

stanowisko ds. automatyzacji testów oprogramowania

Aby dać Ci dobry pomysł na to, jak przeprowadzić test UI – lub GUI – stworzymy dla Ciebie przykład, na który będziesz mógł spojrzeć.

Powiedzmy, że zamierzamy przetestować stronę formularza w aplikacji do rejestracji konta. Na tej stronie znajduje się wiele elementów UI do przetestowania, które są oznaczone jako TC-X (gdzie TC oznacza przypadek testowy, a X oznacza numer elementu).

Poniżej znajduje się lista dostępnych TC do przetestowania:

TC-1: Logo marki w górnej części ekranu

– Należy to przetestować, aby sprawdzić, czy wyświetla właściwą pozycję, rodzaj czcionki i etykietę strony.

TC-2: Zarejestruj swoje konto

– To powinno przetestować, że nagłówek strony jest dokładny.

– Powinien również sprawdzić, czy wyświetlana jest prawidłowa czcionka.

TC-3: Pole imienia

– Powinno to przetestować właściwe wyrównanie i położenie pola tekstowego.

– Powinien również przetestować etykiety pól i sprawdzić, czy akceptuje ważne i odrzuca nieważne wpisy.

TC-4: Pole “nazwisko

– Powinno to przetestować właściwe wyrównanie i położenie pola tekstowego.

– Powinien również przetestować etykiety pól i sprawdzić, czy akceptuje ważne i odrzuca nieważne wpisy.

TC-5: Pole nazwy użytkownika

– To powinno przetestować, jaki komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas wprowadzania ograniczonych znaków.

– Powinien również sprawdzić, czy komunikat o błędzie jest ważny i dokładny.

TC-6: Pole hasła

– To powinno przetestować etykiety pól, aby upewnić się, że akceptuje prawidłowe znaki i odrzuca nieprawidłowe.

– Powinien również przetestować wyrównanie i położenie pola tekstowego.

TC-7: Przycisk następnej strony

– To powinno przetestować, że przesłanie formularza działa zgodnie z przeznaczeniem.

– Powinien również sprawdzić pozycjonowanie przycisków i upewnić się, że jest ono czytelne dla użytkownika.

Plan testów UI – co to jest?

kto powinien być zaangażowany w narzędzia automatyzacji testów oprogramowania i planowanie

Plan testów UI to dokument, który jest częścią procesu testowania aplikacji.

Plan testów UI rozbija kluczowe informacje o aplikacji i wszelkich działaniach testowych z nią związanych.

Tworzenie planu testów jest zazwyczaj jednym z pierwszych kroków, które wykonuje się podczas testowania aplikacji, ponieważ tworzy on podstawy metodologii testowania i zamierzonych wyników.

Jest to przydatny dokument, który daje osobom spoza zespołu testującego lepsze pojęcie o tym, co dzieje się w procesie.

Jak napisać plan testów UI

Plany testów UI oferują doskonałe wskazówki i instrukcje dla testerów UI, więc uzyskanie go naprawdę pomaga w testowaniu i inspekcji aplikacji.

Zapoznaj się z poniższymi krokami, aby dowiedzieć się, jak napisać plan testów UI:

1. Zawrzeć kluczowe informacje o dla testowania UI

Plan testów UI zawiera wszystkie kluczowe informacje wymagane do przeprowadzenia testów dla aplikacji. Niektóre z tych informacji obejmują:

– Specjaliści niezbędni do przeprowadzenia testów, ich role i umiejętności.

– Całkowita ilość czasu potrzebna do przetestowania aplikacji.

– Techniki testowania stosowane przy badaniu.

– Wszelkie zasoby wymagane do przeprowadzenia testów, takie jak określony sprzęt, dokumentacja lub narzędzia.

– Podział docelowych środowisk testowych, takich jak urządzenia mobilne, określony system operacyjny czy przeglądarki.

– Ogólne cele procesu testowania.

2. Badanie dymu

Następnie możesz użyć smoke testing, aby pomóc stworzyć plan testów UI. Smoke testing jest użytecznym sposobem na zidentyfikowanie podstawowych problemów i błędów w aplikacji, ale nie szuka zbyt głęboko problemów.

Jest to technika, która najlepiej nadaje się do testowania UI górnej warstwy aplikacji, więc może dość łatwo wychwycić rażące problemy.

3. Testy poprawności

Aby zagłębić się w aplikację, aby znaleźć mniej widoczne błędy i usterki, testowanie sanity jest świetną techniką do wałkowania dla testów UI.

Testowanie poprawności ma na celu sprawdzenie każdego nowego lub zmienionego kodu, aby zweryfikować, czy jest on zgodny z wymaganiami aplikacji.

Od smoke testów różni się znacznie bardziej kompleksowym testowaniem UI, które pozwala na głębsze spojrzenie w funkcjonalność aplikacji.

Po tym jak aplikacja przejdzie test dymu, test sanity dodaje dodatkowy poziom kontroli.

Scenariusze testów UI

Aby zapewnić, że aplikacja działa zgodnie z przeznaczeniem w wielu obszarach i interakcjach, ważne jest, aby wykonać różne scenariusze testowe UI.

Poniżej przedstawiam podział na to, czym są scenariusze testów UI wraz z przykładem.

1. Co to są scenariusze testowe UI?

Scenariusz testowy UI to sposób na stworzenie dokumentacji dla wielu przypadków użycia w aplikacji.

Scenariusz testowy UI służy do opisania konkretnych działań, które użytkownik może podjąć podczas korzystania z aplikacji.

W niektórych przypadkach opisuje również scenariusz, którego użytkownik może doświadczyć podczas korzystania z aplikacji.

Scenariusze testowe UI są przydatne, ponieważ sprawdzają, czy funkcjonalność w aplikacji działa zgodnie z oczekiwaniami. Do wygenerowania użytecznych scenariuszy potrzebne jest dogłębne zrozumienie aplikacji oraz wkład klientów i deweloperów.

2. Przykładowe scenariusze testów UI

Jako przykład rozważ scenariusz testowy dla strony logowania aplikacji. Scenariusz testu UI w tym zakresie będzie dążył do odpowiedzi na następujące pytania:

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

– Czy użytkownicy mogą zalogować się do platformy używając prawidłowych danych uwierzytelniających?

– Jaki jest skutek użycia nieprawidłowych danych uwierzytelniających do logowania?

– Co się stanie, gdy użyjesz prawidłowej nazwy użytkownika, ale nieprawidłowego hasła?

– Co się stanie, gdy pozostawisz puste pola i spróbujesz się zalogować?

– Jeśli jest przycisk “zapomnij hasła”, to co się stanie po jego kliknięciu?

– Czy wszystkie linki na stronie działają zgodnie z przeznaczeniem?

Odpowiedzi na te pytania pomagają testerom UI zidentyfikować wszystkie obszary aplikacji, które nie działają tak jak powinny.

Sprawdza również, czy wszystkie dostępne akcje zapewniają oczekiwany rezultat, taki jak zalogowanie się przy użyciu właściwych poświadczeń.

Przypadki testowe UI

Aby przyjrzeć się poszczególnym aspektom scenariusza testowego UI, przypadki testowe są używane do rozbicia poszczególnych cech fragmentów funkcjonalności w aplikacji.

Poniżej znajduje się podsumowanie czym są przypadki testowe UI wraz z przykładami.

1. Czym są przypadki testowe UI?

Przypadek testowy UI jest serią działań, które są wykonywane w celu weryfikacji określonej cechy lub fragmentu funkcjonalności w aplikacji.

Przypadki testowe UI rozbijają kroki testowe, dane, warunek wstępny i warunek końcowy dla konkretnych scenariuszy i sprawdzają również wymagania.

Przypadek testowy UI ma tendencję do zawierania bardzo konkretnych zmiennych, aby umożliwić dogłębne testowanie na poziomie pojedynczym. Testerzy UI porównują następnie rzeczywiste wyniki z oczekiwanymi, aby upewnić się, że aplikacja działa zgodnie z wymaganiami.

2. Przykłady przypadków testowych UI i GUI

Aby pomóc lepiej zrozumieć przypadki testowe UI i GUI, spójrz na poniższe przykłady, które są przypadkami testowymi dla scenariusza testowego, który patrzy na funkcjonalność ekranu logowania:

– Sprawdź zachowanie systemu podczas wprowadzania ważnych danych uwierzytelniających.

– Sprawdź zachowanie systemu w przypadku użycia nieważnego maila, ale ważnego hasła.

– Sprawdź zachowanie systemu, gdy użyto ważnego maila, ale nieważnego hasła.

– Sprawdź zachowanie systemu w przypadku użycia nieprawidłowego maila i hasła.

– Sprawdź zachowanie systemu, gdy pola są pozostawione puste.

– Sprawdź link “zapomnij hasła”, aby zobaczyć, czy zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami.

– Sprawdź zachowanie systemu, gdy zaznaczony jest przycisk “keep me signed in”.

– Sprawdź zachowanie systemu w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru telefonu.

Tak więc, wszystkie te przykłady są indywidualnymi przypadkami testowymi UI.

W przeciwieństwie do scenariusza testowego, który obejmuje cały proces, przypadki testowe patrzą na poszczególne funkcje. Innymi słowy, każdy powyższy przykład jest przypadkiem testowym UI, a cała lista jest klasyfikowana jako scenariusz testowy.

Skrypty testowe UI

Scriptfromforum.PNG

Aby uzyskać jeszcze bardziej szczegółowy podział testów aplikacji, tworzone są skrypty testowe UI, które dają testerom więcej informacji o przypadkach testowych i scenariuszach.

Poniżej znajduje się podsumowanie, czym są skrypty testowe UI i jak je pisać.

1. Czym są skrypty testowe UI?

Skrypty testowe UI są bardzo szczegółowymi opisami testów wykonywanych na aplikacji, zwykle w sposób liniowy.

Mają one bardzo specyficzny charakter z dużą ilością szczegółów dotyczących użytych przypadków testowych, danych i oczekiwanej funkcjonalności aplikacji.

Wszelkie wyniki z przypadków testowych są również zawarte w skryptach testowych, aby dodać do bogactwa informacji.

2. Jak pisać skrypty testowe UI

Skrypty testowe UI są proste, ponieważ po prostu wyszczególniają przypadki testowe.

Jeśli tylko zawrzesz w nich następujące informacje, powinieneś być w stanie uzyskać wiele wartości ze swoich skryptów testowych UI:

– Identyfikator skryptu testowego: Jest to unikalny identyfikator dla skryptu testowego.

– Tytuł: Tytuł skryptu testowego.

– ID przypadku testowego: jest to ID przypadku testowego, dla którego tworzysz skrypt.

– Wymagania: Są to specyfikacje aplikacji sprzętu niezbędnego do uruchomienia przypadków testowych.

– Procedura: Są to czynności podejmowane w celu przejścia do dalszych etapów badania.

– Wynik: Jest to wyjście i ostateczny wynik testów.

– Status: Jest to informacja o sukcesie skryptu testowego – przeszedł czy nie przeszedł?

– Kod błędu: Jeśli wystąpił problem, kod błędu wyszczególnia, na czym polegał problem.

Lista kontrolna dla twoich testów UI

Lista kontrolna testowania oprogramowania

Teraz, gdy jesteś gotowy, aby rozpocząć testowanie UI, użyj poniższej listy kontrolnej, aby stworzyć własne testy:

1. Sprawdzenie podstawowej funkcjonalności

Testy funkcjonalne to świetny sposób na znalezienie takich rzeczy jak błędy wizualne czy glitche na platformie.

Pamiętaj, aby na tym etapie uwzględnić takie rzeczy jak biometria, wszelkie wiadomości i informacje o pamięci aplikacji.

2. Sprawdź kompatybilność międzyplatformową

Aby uniknąć problemów, takich jak fragmentacja urządzenia, która blokuje niektórych użytkowników z aplikacji, pomocne jest wykonanie kontroli kompatybilności międzyplatformowej.

Obejmuje to sprawdzenie aplikacji na różnych rozdzielczościach ekranu.

Dobrym pomysłem jest przyjrzenie się zarówno natywnej, jak i hybrydowej kompatybilności aplikacji na urządzeniach mobilnych, takich jak Android i iOS.

3. Sprawdź kompatybilność z różnymi rozmiarami ekranów

Istnieje wiele różnych rozmiarów ekranu, które użytkownicy końcowi mogą próbować używać z aplikacją, więc ważne jest, aby przetestować UI dla tych.

Testy responsywności UI najlepiej jest realizować na najnowszych urządzeniach, aby zaadresować potencjalne problemy. Pamiętaj też, aby testować zarówno w trybie krajobrazowym, jak i portretowym.

4. Sprawdzenie wydajności i skalowalności

Kiedy aplikacja ma skalowalność, jest w stanie zapewnić doskonałą wydajność na różnych platformach.
Testuj różne poziomy obciążenia, ruch i inne scenariusze użytkownika końcowego, aby ocenić wydajność i skalowalność aplikacji.

Można to zrobić za pomocą testów równoległych, które wykorzystują zautomatyzowane testy UI, jak automatyzacja procesów robotycznych w wielu środowiskach.

5. Sprawdź dostępność aplikacji

Testy dostępności zapewniają, że specyficzne funkcje ukierunkowane na pomoc użytkownikom końcowym działają zgodnie z oczekiwaniami. Sprawdź tutaj takie rzeczy jak rozmiar czcionki, tryb czytnika ekranu i opcje powiększania.

6. Sprawdź kolory i tekst

Aplikacje powinny wyświetlać kolory w określony sposób, dlatego ważne jest, aby zweryfikować to poprzez testowanie schematów kolorów.

Obejmuje to takie rzeczy jak kolor hiperłącza lub inne rodzaje czcionek. Warto również sprawdzić tekst pod kątem problemów z pisownią, wielkością czcionki i wyrównaniem.

7. Ocenić prędkość nawigacji

Upewnij się, że testujesz, czy UI aplikacji działa płynnie, bez żadnych usterek. Rzeczy takie jak ekran ładowania dla nagłówków są dobrym miejscem do szukania lagów.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post