fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Testování uživatelského rozhraní je díky celosvětovému rozšíření webových stránek a aplikací důležitější než kdy dříve. Pokud zavádíte nový software nebo webovou stránku, je velmi důležité, abyste správně vyladili uživatelské rozhraní (UI) a vyvážili tak funkčnost a estetiku.

Vytvoření přesvědčivého uživatelského rozhraní vyžaduje mnoho úsilí, přičemž testování uživatelského rozhraní slouží jako lakmusový papírek, který určí, zda rozhraní splňuje všechny požadavky.

V tomto článku probereme všechny klíčové oblasti související s testováním uživatelského rozhraní, od definice uživatelského rozhraní až po nejlepší způsoby testování uživatelského rozhraní.

Table of Contents

Uživatelské rozhraní vs. grafické uživatelské rozhraní: Vyjasnění nejasností

Hranice mezi automatizačním rámcem a nástrojem pro automatizační testování

Na začátek se pokusíme vyjasnit nejasnosti týkající se pojmů uživatelské rozhraní a grafické uživatelské rozhraní. Níže je uvedeno, co tyto dva pojmy znamenají a v čem se liší:

1. Co je testování uživatelského rozhraní?

Uživatelské rozhraní (UI) je platforma, kterou používáte k interakci s určitým softwarem. Uživatelské rozhraní je místo, kde můžete zadávat pokyny, vkládat data nebo zobrazovat informace z obrazovky či monitoru.

Existuje mnoho různých typů uživatelských rozhraní, včetně grafických uživatelských rozhraní (GUI) a rozhraní příkazového řádku, která pouze zobrazují kód a text.

2. Co je to grafické uživatelské rozhraní (GUI)?

Grafické uživatelské rozhraní (GUI) je typ uživatelského rozhraní, který většina lidí zná. Jedná se o typ rozhraní, které využívá vizuální prvky, jež nám pomáhají komunikovat s funkcemi systému.

Můžete například používat nabídky nebo panely nástrojů s ikonami, které vám usnadní navigaci v systému. V grafických uživatelských rozhraních funguje dobře i text, který uživatele provede určitou funkcí, například když chcete otevřít nebo uložit dokument kliknutím na “soubor”.

3. Uživatelské rozhraní vs. grafické uživatelské rozhraní

Abyste lépe pochopili tyto dvě formy interakce s počítačem, podívejte se níže na přímé srovnání uživatelského rozhraní a grafického uživatelského rozhraní:

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:

– Zkratka uživatelského rozhraní

– Jedná se o typ platformy, která umožňuje uživatelům komunikovat se zařízeními.

– Jedná se o formu interakce mezi člověkem a strojem.

– Používá ho každý a často pracuje na pozadí, takže o něm nevíte.

– Mezi běžné příklady patří MS-DOS nebo Unix

GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:

– Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.

– Jedná se o typ platformy, která využívá grafiku k navigaci uživatelů ve funkcích zařízení.

– Jedná se o podtřídu uživatelského rozhraní

– Obvykle ji používají běžní, každodenní uživatelé, jako jsou spotřebitelé.

– Mezi běžné příklady patří Windows 10, iOS a Android

Co je testování uživatelského rozhraní (UI)?

Výhody zřízení testovacího centra excelence. Liší se testování výkonnosti od funkčního testování?

Testování uživatelského rozhraní (UI), v závislosti na kontextu někdy označované jako testování grafického uživatelského rozhraní, je řada činností používaných k měření výkonu a celkové funkčnosti vizuálních prvků aplikace. Ověřuje a validuje různé funkce uživatelského rozhraní a zajišťuje, že se nevyskytují žádné neočekávané výsledky, vady nebo chyby.

Testování uživatelského rozhraní pomocí nástrojů, jako je ZAPTEST, slouží především ke kontrole použitelnosti, funkčnosti a výkonnosti uživatelského rozhraní, aby bylo zajištěno, že je vhodné pro daný účel.

V některých případech také kontroluje například soulad nebo vizuální jednotu s celkovou koncepcí návrhu systému.

Kdy a proč potřebujete testy uživatelského rozhraní?

Testování uživatelského rozhraní je obvykle nejefektivnější před uvolněním aplikace do výroby. To má koncovému uživateli zajistit co nejlepší zážitek s co nejmenším počtem chyb a nedostatků.

Koncoví uživatelé nejsou nejlepšími testery softwaru, takže je důležité odstranit případné problémy dříve, než se k nim dostanou.

Testování uživatelského rozhraní je užitečný způsob, jak vyhodnotit, jak aplikace zvládá určité akce, například používání klávesnice a myši při práci s nabídkami. Pomáhá zkontrolovat vizuální prvky aplikace a zajistit jejich správné zobrazení.
Testování uživatelského rozhraní je také skvělým způsobem, jak zjistit výkonnost a ujistit se, že se v aplikaci nevyskytují žádné chyby nebo problémy s funkčností.

Typy testů uživatelského rozhraní

V závislosti na testované aplikaci je třeba zvážit celou řadu různých testů uživatelského rozhraní.

Testy uživatelského rozhraní mají potenciál ověřit mnoho funkcí napříč aplikacemi, takže výběr správného typu testu může pomoci identifikovat konkrétní problémy.

Jinými slovy, v závislosti na tom, co hodláte testovat, je třeba zvážit různé metody testování uživatelského rozhraní a nástroje, jako jsou nástroje pro automatizované testování uživatelského rozhraní ZAPTEST.

Mezi nejběžnější metodiky funkčního a nefunkčního testování patří:

1. Regresní testování

Regresní testování je typ testování uživatelského rozhraní, který se zabývá změnami v kódování aplikace nebo webových stránek.

Zajišťuje, že po provedení změn v částech kódu jsou všechny funkce aplikace v souladu se záměrem.

Nemusí provádět žádné náročné testy, pouze spustí kód, aby se ujistil, že všechny závislosti a funkce fungují stejně jako před provedením změn.

2. Funkční testování

Cílem funkčního testování je ověřit, zda aplikace splňuje všechny funkční požadavky.

Testuje všechny jednotlivé funkce aplikace a poté ověřuje výsledek, aby se ujistil, že aplikace běží podle očekávání.

Tento typ testování uživatelského rozhraní se obvykle zaměřuje na testování černé skříňky, při kterém se nezkoumá žádný zdrojový kód. Zpravidla kontroluje věci, jako je uživatelské rozhraní, všechna přidružená rozhraní API, komunikace mezi klientem a serverem nebo zabezpečení.

3. Přejímací zkoušky

Akceptační testování, někdy označované jako User Acceptance Testing (UAT), je forma testování uživatelského rozhraní, které provádí koncový uživatel aplikace, aby ověřil systém před přechodem do produkčního provozu.

Tento typ testování uživatelského rozhraní se nejčastěji vyskytuje v závěrečných fázích testování po ověření ostatních oblastí.

Akceptační testování slouží k ověření celkového toku aplikace od začátku do konce. Nezkoumá povrchní problémy, jako jsou pravopisné chyby nebo estetické problémy. Používá samostatné testovací prostředí, které napodobuje produkční prostředí a zajišťuje připravenost k přechodu do další fáze.

4. Testování jednotek

Jednotkové testování se zaměřuje na kontrolu jednotlivých součástí aplikace, aby se ověřilo, že funguje tak, jak má.

Obvykle se provádí ve fázi kódování, takže tento typ testu uživatelského rozhraní obvykle provádějí vývojáři.

Testování jednotek funguje tak, že oddělíte část kódu a ujistíte se, že funguje podle očekávání. Tímto jednotlivým kusem kódu může být konkrétní modul, funkce, objekt nebo jiná jednotlivá část aplikace.

5. Testování výkonu

Testování výkonu se zaměřuje na optimalizaci aplikace a zkoumá například rychlost, stabilitu, odezvu a škálovatelnost aplikace při používání.

Cílem tohoto typu testování uživatelského rozhraní je najít problematické oblasti v aplikaci nebo úzká místa v toku dat. Tři hlavní oblasti, na které se zaměřuje, jsou rychlost, škálovatelnost a stabilita aplikace.

6. Testování grafického uživatelského rozhraní

Nástroje pro testování grafického uživatelského rozhraní kontrolují grafické uživatelské rozhraní aplikace, aby se ujistily, že všechny funkce fungují podle očekávání.

To zahrnuje prohlídku grafických prostředků a ovládacích prvků aplikace, jako jsou tlačítka, panely nástrojů a ikony. Grafické uživatelské rozhraní je to, s čím koncový uživatel při používání aplikace komunikuje a co vidí.

Jaké jsou výhody testování uživatelského rozhraní?

přínosy testování uživatelského rozhraní

Testování uživatelského rozhraní a používání nástrojů, jako je sada pro testování uživatelského rozhraní ZAPTEST, přináší řadu výhod jak pro vývojáře, tak pro koncového uživatele.

Níže jsou uvedeny některé z hlavních výhod spojených s testováním uživatelského rozhraní:

1. Zlepšuje funkčnost

Je důležité testovat aplikace, aby se zajistilo, že budou fungovat podle očekávání, a aby se případné závady, chyby nebo jiné problémy mohly vyřešit ještě před vydáním.

Pokud se aplikace dostane ke koncovým uživatelům a je chybová, plná chyb nebo nefunkční, pak nesplní úkol, který se od ní očekává. To zase způsobuje příliš mnoho problémů koncovým uživatelům, kteří jej pravděpodobně přestanou používat.

2. Usnadňuje používání

Nástroje pro automatizaci testování uživatelského rozhraní jsou také užitečným způsobem optimalizace a zefektivnění aplikace.

I když veškeré kódování funguje tak, jak má, špatně navržené rozhraní může koncové uživatele zmást a rychle je odradit, čímž se sníží míra přijetí aplikace. Testování uživatelského rozhraní je skvělým způsobem, jak vyladit některé prvky nebo designové volby tak, aby se snadněji používaly.

3. Posiluje reputaci aplikací

Pokud věnujete čas řádnému testování uživatelského rozhraní a použijete nástroje, jako je software ZAPTEST pro automatizaci testování, můžete aplikaci vyladit a učinit ji co nejpřívětivější pro uživatele.

Pokud je aplikace správně provedena, stává se skvělým ambasadorem značky, což zvyšuje její celkovou reputaci. Pokud aplikace běží bez chyb a dělá vše, co má, uživatelé to ocení a budou ji používat.

Jaké jsou hlavní problémy testování uživatelského rozhraní?

testování zátěže

Ačkoli je testování uživatelského rozhraní důležitou součástí vývoje aplikací, nemusí být nutně snadnou součástí tohoto procesu.

S bezplatným softwarem pro automatizaci testování uživatelského rozhraní je spojena řada problémů a výzev, které ztěžují práci.

Níže jsou uvedeny některé z hlavních problémů spojených s testováním uživatelského rozhraní při použití nevhodných nástrojů pro testování uživatelského rozhraní:

1. Aktualizace uživatelského rozhraní

Vývoj aplikací je obvykle iterativní proces, který přináší nové vlastnosti a funkce v průběhu celého vývojového cyklu i po něm.

Všechny tyto sporadické změny mohou značně ztížit efektivní provádění testů uživatelského rozhraní, protože další závislosti a interakce kódu mění to, co se testuje.

2. Testování, jehož složitost roste

Aplikace a webové stránky jsou dnes mnohem sofistikovanější než před několika lety. Díky všem těmto dalším funkcím musí nástroje pro testování uživatelského rozhraní a software pro automatizaci uživatelského rozhraní zkoumat více prvků a procesů.

V důsledku toho je třeba upravit mnoho nástrojů pro testování uživatelského rozhraní, aby se přizpůsobily všem těmto složitým doplňkům.

3. Časová omezení

S rostoucí složitostí aplikací rostou i nástroje používané k testování. Skripty pro testování uživatelského rozhraní jsou stále časově náročnější kvůli obrovskému objemu kódu, který je třeba otestovat. Tento problém se ještě zhorší, pokud nejsou k dispozici správné nástroje pro testování uživatelského rozhraní.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

4. Aktualizace skriptů uživatelského rozhraní

Při změnách uživatelského rozhraní a zavádění nových funkcí je třeba upravit testovací skripty tak, aby bylo možné testovat nové procesy. S každým novým přírůstkem je to stále náročnější, protože testovací skripty se neustále aktualizují a upravují, aby se přizpůsobily novým funkcím.

Měli byste automatizovat testování uživatelského rozhraní?

počítačové vidění pro testování softwaru

Při rozhodování o nejlepším přístupu k testování uživatelského rozhraní aplikací nebo webů je možné zvážit dvě různé cesty – manuální testování nebo automatizované testování uživatelského rozhraní pomocí automatizovaných nástrojů. Jak manuální testování, tak automatizace uživatelského rozhraní mají své výhody a nevýhody, proto je vhodné zvážit obě možnosti a zjistit, která z nich je pro danou aplikaci nejvhodnější.

Co je manuální testování uživatelského rozhraní?

Ruční testování, na rozdíl od automatizace uživatelského rozhraní, zahrnuje použití testera, který ručně komunikuje se všemi funkcemi aplikace nebo webové stránky a kontroluje je.

Jejich hlavním úkolem je vyhledávat případné problémy, nesrovnalosti nebo problémy v celé aplikaci. Tato možnost je obzvláště užitečná pro menší aplikace s omezeným počtem prvků, například v raných verzích aplikací.

1. Výhody manuálního testování uživatelského rozhraní

Volba manuálního testování uživatelského rozhraní má mnoho výhod v závislosti na aplikaci a jejím designu.
Níže jsou uvedeny některé výhody spojené s manuálním testováním uživatelského rozhraní:

– Manuální testování uživatelského rozhraní zahrnuje lidskou inteligenci při testování a hledání chyb nebo problémů. Jsou věci, které automatizované testování uživatelského rozhraní jednoduše nedokáže a k nalezení všech nedostatků aplikace je zapotřebí lidské interakce, kritického myšlení a lidského faktoru.

– Automatizované testy mohou být poměrně časově náročné, protože vytvářejí více scénářů pro různé funkce, které musí ověřit lidský tester. Manuální testování uživatelského rozhraní umožňuje lidským testerům soustředit se na hledání chyb namísto nastavování emulací.

– Lidští testeři obvykle aplikaci důvěrně znají a často stráví nespočet hodin tím, že si zvykají na rozhraní. Díky tomu vědí, na co si mají dávat pozor, pokud jde o chyby, a zároveň jsou informováni o aktuálním stavu aplikace.

– Existují problémy, které automatické testování uživatelského rozhraní nemusí odhalit, protože nemají vliv na kód. Věci jako doba odezvy serveru mohou být zpožděné, ale automatizovaný test je může snadno přehlédnout. Ruční testování uživatelského rozhraní tento problém odstraňuje, protože uživatel si těchto problémů okamžitě všimne.

– Manuální testování uživatelského rozhraní je nejpřesnější emulací uživatelského zážitku, protože vytváříte situaci, která odráží způsob, jakým bude koncový uživatel s aplikací pracovat. To vytváří reálný kontext pro hledání problémů, které běžně nacházejí koncoví uživatelé, ale které možná automatické testování uživatelského rozhraní přehlédne.

2. Omezení manuálního testování uživatelského rozhraní

Manuální testování uživatelského rozhraní má také svá omezení, která je třeba vzít v úvahu před rozhodnutím o nejvhodnějším přístupu k testování aplikace.

Mezi omezení manuálních testů uživatelského rozhraní patří následující:

– Ruční testování trvá mnohem déle než automatizované testování uživatelského rozhraní, zejména při použití moderních nástrojů, jako je hyperautomatizace. Skripty pro automatizované testování mohou běžet mnohem rychleji než jakýkoli typ lidského vstupu, takže volba manuálního testování webového uživatelského rozhraní přidává další hodiny do plánu.

– Protože se v konečném důsledku jedná o lidský proces, je manuální testování webového uživatelského rozhraní náchylné k lidským chybám. Při ručním testování uživatelského rozhraní může dojít k přehlédnutí chyb z důvodu nesoustředění nebo rozptýlení, což může vést k problémům. V porovnání s tím automatické testování uživatelského rozhraní odstraňuje z procesu lidský faktor, takže je mnohem méně náchylné k těmto typům problémů. To platí zejména pro nejnovější typy automatizovaného testování uživatelského rozhraní, jako je robotická automatizace procesů.

– Samotný proces zaznamenávání nalezených chyb trvá mnohem déle, což může ztížit sledování případných změn. Automatizované testování uživatelského rozhraní je v tomto případě lepší přístup, protože vyžaduje aktualizaci pouze v případě implementace nové funkce.

– Manuální testování uživatelského rozhraní vyžaduje důkladnou znalost aplikace, aby bylo možné kvalifikovaně testovat problémy. Z toho vyplývá, že testeři musí mít určitou úroveň znalostí, aby mohli efektivně testovat. Automatizované testování tuto úroveň znalostí nevyžaduje.

3. Testování záznamu a přehrávání

Testování záznamem a přehráním je forma bezkódového testování uživatelského rozhraní, která umožňuje spouštět testy bez hlubších znalostí programování. Používá funkce pro záznam ručních akcí prováděných v aplikaci před jejich uložením jako testovacího vzoru.

Díky tomu lze test uživatelského rozhraní provádět opakovaně bez účasti člověka.

4. Manuální vs. záznam a přehrávání vs. automatické testování

Při rozhodování mezi těmito třemi typy testování uživatelského rozhraní je důležité vzít v úvahu rozsah aplikace a dostupné zdroje.

Manuální testování uživatelského rozhraní je nejjednodušší na nastavení a použití, ale má mnoho požadavků, jako je dobrá znalost aplikace testerem. Je také obtížné pokračovat v ručním testování uživatelského rozhraní, pokud aplikaci neustále aktualizujete.

Nástroje pro automatizaci testování uživatelského rozhraní, jako jsou ty, které nabízí Zaptest, jsou skvělou volbou, pokud budete provádět pravidelné aktualizace aplikace, a časem se vyplatí.

Záznam a přehrávání slouží k překlenutí rozdílu mezi těmito dvěma typy testování uživatelského rozhraní. Nabízí základní úroveň automatizace uživatelského rozhraní, ale k jejímu spuštění je stále nutný lidský vstup.

Co testujete při provádění testů uživatelského rozhraní?

Co je testování zátěže?

Testy uživatelského rozhraní pomocí nástrojů, jako je software ZAPTEST pro testování uživatelského rozhraní, se budou lišit v závislosti na tom, co aplikace obsahuje.

Má však tendenci sledovat funkčnost aplikace. Pokud má aplikace například stránku s pokladnou, testování uživatelského rozhraní by zahrnovalo například testování tlačítka “koupit nyní”.

Ačkoli se konkrétní procesy, které je třeba testovat, v jednotlivých aplikacích liší, existuje řada obecných otázek uživatelského rozhraní, které je třeba testovat, jako např.:

1. Chyby v datových typech

Tento test uživatelského rozhraní zajišťuje, že v příslušných polích funguje správný typ dat. Například text pro jména bez možnosti použít čísla. Pokud může tester uživatelského rozhraní zadávat číselné hodnoty do pole s názvem, je něco špatně.

2. Problémy s šířkou pole

Slouží k omezení počtu znaků pro určitá pole, například poštovní směrovací čísla. Pokud aplikace neomezí počet znaků v těchto polích, může to vést k neplatným vstupům od koncového uživatele.

3. Tlačítka

Tyto testy uživatelského rozhraní zajišťují správnou funkci tlačítek, takže například tlačítko další stránka přesměruje koncového uživatele na další stránku. Existuje mnoho různých typů tlačítek s různými účely, a proto je důležité, aby plnila svou funkci, aby bylo možné vytvořit funkční aplikaci.

4.Posouvání tabulky

Pokud se v aplikaci nacházejí tabulky s daty, rolování tabulek zajišťuje, že můžete procházet data a přitom zůstanou viditelná záhlaví.

Pokud to nefunguje, jsou data pro koncového uživatele matoucí.

5. Protokoly o chybách

V případě pádu nebo chyby aplikace je důležité otestovat protokoly o chybách a ujistit se, že poskytují přesný výstup pro hlášení chyb.

Bez přesného hlášení chyb a záznamů o chybách nelze dobře zjistit, co je příčinou problému a jak jej odstranit.

Jak se provádí test uživatelského rozhraní (GUI)?

testování softwaru automatizace post

Abyste si mohli udělat dobrou představu o tom, jak provést test uživatelského rozhraní – nebo grafického uživatelského rozhraní -, vytvoříme pro vás příklad, na který se můžete podívat.

Řekněme, že budeme testovat stránku formuláře v aplikaci pro registraci účtu. Na této stránce je k dispozici více prvků uživatelského rozhraní, které lze testovat a které jsou označeny TC-X (kde TC znamená testovací případ a X označuje číslo prvku).

Níže je uveden seznam dostupných TC, které lze testovat:

TC-1: Logo značky v horní části obrazovky

– Mělo by se otestovat, zda se zobrazuje správná pozice, typ písma a označení stránky.

TC-2: Registrace účtu

– Tím by se mělo ověřit, zda je záhlaví stránky správné.

– Měl by také zkontrolovat, zda je zobrazeno správné písmo.

TC-3: Pole pro křestní jméno

– Tímto testem by se mělo ověřit správné zarovnání a umístění textového pole.

– Měl by také otestovat popisky polí a zkontrolovat, zda přijímá platné a odmítá neplatné položky.

TC-4: Pole příjmení

– Tímto testem by se mělo ověřit správné zarovnání a umístění textového pole.

– Měl by také otestovat popisky polí a zkontrolovat, zda přijímá platné a odmítá neplatné položky.

TC-5: Pole uživatelského jména

– Mělo by se otestovat, jaká chybová zpráva se zobrazí při zadávání omezených znaků.

– Měl by také zkontrolovat, zda je chybové hlášení platné a přesné.

TC-6: Pole hesla

– Mělo by se otestovat, zda popisky polí přijímají platné znaky a odmítají neplatné.

– Měl by také otestovat zarovnání a polohu textového pole.

TC-7: Tlačítko Další stránka

– Tím by se mělo ověřit, že odeslání formuláře funguje, jak má.

– Měl by také zkontrolovat umístění tlačítek a ujistit se, že je pro uživatele čitelné.

Plán testování uživatelského rozhraní – co to je?

kdo by se měl zabývat nástroji pro automatizaci testování softwaru a plánováním.

Plán testování uživatelského rozhraní je dokument, který je součástí procesu testování aplikací.

Plán testování uživatelského rozhraní rozděluje klíčové informace o aplikaci a všech testovacích činnostech s ní spojených.

Vytvoření plánu testování je obvykle jedním z prvních kroků při testování aplikací, protože vytváří základ pro metodiky testování a zamýšlené výsledky.

Jedná se o užitečný dokument, díky kterému mají lidé mimo testovací tým lepší představu o tom, co se v procesu děje.

Jak napsat plán testování uživatelského rozhraní

Testovací plány uživatelského rozhraní poskytují vynikající vodítko a návod pro testery uživatelského rozhraní, takže jejich správné vypracování skutečně pomáhá při testování a kontrole aplikací.

Podívejte se na níže uvedené kroky a zjistěte, jak napsat plán testování uživatelského rozhraní:

1. Uveďte klíčové informace o testování uživatelského rozhraní.

Plán testování uživatelského rozhraní obsahuje všechny klíčové informace potřebné k provedení testování aplikace. Některé z těchto informací zahrnují následující:

– Odborníci potřební pro testování, jejich role a dovednosti.

– Celková doba potřebná k otestování aplikace.

– Testovací techniky, které se při testu používají.

– Veškeré zdroje potřebné pro testování, jako je specifický hardware, dokumentace nebo nástroje.

– Rozdělení cílových testovacích prostředí, jako jsou mobilní zařízení, konkrétní operační systém nebo prohlížeče.

– Celkové cíle procesu testování.

2. Testování kouře

Dále můžete použít testování uživatelského rozhraní pomocí smoke testů. Smoke testování je užitečný způsob, jak identifikovat základní problémy a chyby v aplikaci, ale nehledá problémy příliš do hloubky.

Jedná se o techniku, která se nejlépe hodí pro testování uživatelského rozhraní horní vrstvy aplikace, takže může poměrně snadno odhalit zjevné problémy.

3. Testování správnosti

Chcete-li proniknout hlouběji do aplikace a najít méně zjevné chyby a nedostatky, je skvělou technikou pro testování uživatelského rozhraní sanity testing.

Testování správnosti se zaměřuje na kontrolu nového nebo změněného kódování, aby se ověřilo, zda je v souladu s požadavky aplikace.

Od smoke testování se liší tím, že testování uživatelského rozhraní je mnohem komplexnější, což umožňuje hlubší pohled na funkčnost aplikace.

Poté, co aplikace projde testem kouře, přidá test správnosti další úroveň kontroly.

Testovací scénáře uživatelského rozhraní

Aby bylo zajištěno, že aplikace bude fungovat tak, jak má, ve více oblastech a interakcích, je důležité provést různé scénáře testování uživatelského rozhraní.

Níže je uveden rozpis testovacích scénářů uživatelského rozhraní s příkladem.

1. Co jsou testovací scénáře uživatelského rozhraní?

Testovací scénář uživatelského rozhraní je způsob, jak vytvořit dokumentaci pro více případů použití v aplikaci.

Scénář testu uživatelského rozhraní se používá k popisu konkrétních akcí, které může uživatel při používání aplikace provést.

V některých případech také popisuje scénář, který může uživatel při používání aplikace zažít.

Testovací scénáře uživatelského rozhraní jsou užitečné, protože ověřují, zda funkce v aplikaci fungují podle očekávání. K vytvoření užitečných scénářů je zapotřebí důkladné znalosti aplikace a vstupů od klientů a vývojářů.

2. Příklad testovacích scénářů uživatelského rozhraní

Jako příklad uveďme scénář testování přihlašovací stránky aplikace. Testovací scénář uživatelského rozhraní se bude snažit odpovědět na následující otázky:

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

– Mohou se uživatelé přihlásit k platformě pomocí správných přihlašovacích údajů?

– Jaký je výsledek použití nesprávných přihlašovacích údajů?

– Co se stane, když použijete platné uživatelské jméno, ale neplatné heslo?

– Co se stane, když necháte pole prázdná a pokusíte se přihlásit?

– Pokud je k dispozici tlačítko “zapomenuté heslo”, co se stane, když na něj kliknete?

– Fungují všechny odkazy na stránce tak, jak mají?

Odpovědi na tyto otázky pomáhají testerům uživatelského rozhraní identifikovat oblasti aplikace, které nefungují tak, jak by měly.

Kontroluje také, zda všechny dostupné akce poskytují očekávaný výsledek, například přihlášení pomocí správných pověření.

Testovací případy uživatelského rozhraní

K prozkoumání jednotlivých aspektů scénáře testování uživatelského rozhraní se používají testovací případy, které rozdělují jednotlivé vlastnosti částí funkcí v aplikaci.

Níže je uveden přehled testovacích případů uživatelského rozhraní s příklady.

1. Co jsou testovací případy uživatelského rozhraní?

Testovací případ uživatelského rozhraní je série akcí, které se provádějí za účelem ověření konkrétní funkce nebo části funkce v aplikaci.

Testovací případy uživatelského rozhraní rozdělují testovací kroky, data, předběžné a následné podmínky pro konkrétní scénáře a také kontrolují požadavky.

Testovací případ uživatelského rozhraní obvykle obsahuje velmi specifické proměnné, které umožňují hloubkové testování na jednotlivé úrovni. Testeři uživatelského rozhraní pak porovnávají skutečné výsledky s očekávaným výsledkem, aby se ujistili, že aplikace funguje v souladu s požadavky.

2. Příklady testovacích případů uživatelského rozhraní a grafického rozhraní

Abyste lépe porozuměli testovacím případům uživatelského rozhraní a grafického uživatelského rozhraní, podívejte se na níže uvedené příklady, které představují testovací případy pro testovací scénář, který se zabývá funkčností přihlašovací obrazovky:

– Zkontrolujte chování systému při zadávání platných pověření.

– Zkontrolujte chování systému při použití neplatného e-mailu, ale platného hesla.

– Zkontrolujte chování systému při použití platného e-mailu, ale neplatného hesla.

– Zkontrolujte chování systému při použití neplatného e-mailu a hesla.

– Zkontrolujte, jak se systém chová, když jsou pole ponechána prázdná.

– Zkontrolujte, zda se odkaz “zapomenuté heslo” chová podle očekávání.

– Zkontrolujte chování systému, když je zaškrtnuto tlačítko “udržet mě přihlášeného”.

– Zkontrolujte chování systému při zadání neplatného telefonního čísla.

Všechny tyto příklady jsou tedy jednotlivé testovací případy uživatelského rozhraní.

Na rozdíl od testovacího scénáře, který zahrnuje celý proces, se testovací případy zabývají jednotlivými funkcemi. Jinými slovy, každý výše uvedený příklad je testovacím případem uživatelského rozhraní, přičemž celý seznam je klasifikován jako testovací scénář.

Testovací skripty uživatelského rozhraní

Scriptfromforum.PNG

Pro ještě podrobnější rozpis testování aplikací se vytvářejí testovací skripty uživatelského rozhraní, které testerům poskytují více informací o testovacích případech a scénářích.

Níže je shrnuto, co jsou to skripty pro testování uživatelského rozhraní a jak je psát.

1. Co jsou testovací skripty uživatelského rozhraní?

Testovací skripty uživatelského rozhraní jsou velmi podrobné popisy testů prováděných v aplikaci, obvykle po řádcích.

Jsou velmi specifické a obsahují mnoho podrobností, pokud jde o použité testovací případy, data a očekávanou funkčnost aplikace.

Veškeré výsledky z testovacích případů jsou rovněž zahrnuty do testovacích skriptů, aby se zvýšila bohatost informací.

2. Jak psát skripty pro testování uživatelského rozhraní

Testovací skripty uživatelského rozhraní jsou jednoduché, protože jednoduše popisují testovací případy.

Pokud do nich zahrnete následující informace, měly by vám vaše skripty pro testování uživatelského rozhraní přinést mnoho užitku:

– ID testovacího skriptu: Toto je jedinečný identifikátor testovacího skriptu.

– Název: Název testovacího skriptu.

– ID testovacího případu: Toto je ID testovacího případu, pro který vytváříte skript.

– Požadavky: Požadavky: Jedná se o specifikace aplikace hardwaru, který je nezbytný pro spuštění testovacích případů.

– Postup: Postup: Jedná se o kroky, které se provádějí při testování.

– Výsledek: Jedná se o výstup a konečný výsledek testování.

– Stav: Jedná se o údaj o úspěšnosti testovacího skriptu – prošel, nebo neprošel?

– Kód chyby: Pokud došlo k problému, kód chyby uvádí, o jaký problém se jedná.

Kontrolní seznam pro testy uživatelského rozhraní

Kontrolní seznam pro testování softwaru

Nyní, když jste připraveni začít s testováním uživatelského rozhraní, použijte níže uvedený kontrolní seznam a vytvořte si vlastní testy:

1. Zkontrolujte základní funkčnost

Funkční testování je skvělý způsob, jak najít například vizuální chyby nebo závady na platformě.

V této fázi nezapomeňte uvést například biometrické údaje, případné zprávy a informace o paměti aplikace.

2. Zkontrolujte kompatibilitu napříč platformami

Abyste se vyhnuli problémům, jako je fragmentace zařízení, která některým uživatelům blokuje přístup k aplikaci, je užitečné provést kontrolu kompatibility napříč platformami.

To zahrnuje kontrolu aplikace v různých rozlišeních obrazovky.

Je dobré se zaměřit na kompatibilitu nativních i hybridních aplikací v mobilních zařízeních, jako jsou Android a iOS.

3. Zkontrolujte kompatibilitu různých velikostí obrazovek

Existuje mnoho různých velikostí obrazovek, které se koncoví uživatelé mohou snažit s aplikací používat, proto je důležité testovat uživatelské rozhraní pro tyto velikosti.

Testování odezvy uživatelského rozhraní je nejlépe provádět na nejnovějších zařízeních, aby bylo možné řešit případné problémy. Nezapomeňte také testovat v režimu na šířku i na výšku.

4. Kontrola výkonu a škálovatelnosti

Pokud je aplikace škálovatelná, je schopna poskytovat vynikající výkon na různých platformách.
Testování různých úrovní zátěže, provozu a dalších scénářů pro koncové uživatele za účelem posouzení výkonu a škálovatelnosti aplikace.

To lze provést pomocí paralelního testování, které využívá automatizované testování uživatelského rozhraní podobně jako robotická automatizace procesů ve více prostředích.

5. Zkontrolujte přístupnost aplikace

Testování přístupnosti zajišťuje, že konkrétní funkce zaměřené na pomoc koncovým uživatelům fungují podle očekávání. Zde zkontrolujte například velikost písma, režim čtečky obrazovky a možnosti zvětšení.

6. Zkontrolujte barvy a text

Aplikace by měly zobrazovat barvy určitým způsobem, proto je důležité to ověřit testováním barevných schémat.

Patří sem například barva hypertextového odkazu nebo jiné typy písma. Je také užitečné zkontrolovat, zda v textu nejsou problémy s pravopisem, velikostí písma a zarovnáním.

7. Vyhodnocení rychlosti navigace

Ujistěte se, že uživatelské rozhraní aplikace běží hladce a bez závad. Dobrým místem pro hledání zpoždění je například načítací obrazovka pro záhlaví.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post