fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Efektywność, oszczędność kosztów i zadowolenie pracowników są priorytetami dla współczesnych liderów biznesu. Robotic Process Automation (RPA) oferuje atrakcyjne rozwiązanie wszystkich trzech problemów wraz z kilkoma innymi potężnymi korzyściami biznesowymi.

W tym artykule zbadamy, co oznacza RPA, jak działa i jakie ekscytujące korzyści technologia ta odblokowuje dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Table of Contents

Czym jest RPA? Przegląd

 

RPA to skrót od Robotic Process Automation. Zanim przejdziemy do tego, co oznacza RPA, warto spojrzeć na tę technologię z wysokiego poziomu, rozkładając ten termin na części składowe.

 

1. Robotyka:

Boty programowe, które wykonują procesy biznesowe za pomocą instrukcji skryptów komputerowych.

 

2. Proces:

Konkretne zadanie biznesowe, które firmy chcą zautomatyzować. Na przykład przesyłanie pliku, wyodrębnianie informacji z wiadomości e-mail, transakcje finansowe itp.

 

3. Automatyzacja:

Procesy, które są zmechanizowane lub wykonywane bez ręcznej/ludzkiej interwencji.

 

Połączenie tych trzech pojęć może pomóc użytkownikom zdefiniować RPA. Jest to technologia wykorzystująca oprogramowanie robotyka do zautomatyzować biznes procesy które zwykle wykonują ludzie.

Ta definicja zrobotyzowanej automatyzacji procesów jest rozsądnym początkiem. Jednak pełne zrozumienie RPA i jej znacznego potencjału wymaga głębszego zanurzenia. Przedstawimy to poniżej.

 

Czym jest zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA)?

 

RPA to skrót od Robotic Process Automation. Pojęcie to jest terminem zbiorczym dla pojawiającego się zestawu technologii, które zastępują tradycyjne interakcje człowiek-komputer zautomatyzowanymi procesami.

Innymi słowy, ludzie wykonują wiele powtarzalnych zadań wspomaganych komputerowo w tradycyjnych środowiskach pracy. Oprogramowanie RPA może jednak naśladować te zadania, gdy jest uzbrojone w jasno zmapowane instrukcje. Ten zautomatyzowany proces zmniejsza obciążenie operatorów.

Robotic Process Automation wykorzystuje roboty, ale nie takie, jakie można znaleźć w powieści Philipa K. Dicka. Zamiast tego technologia ta wykorzystuje oprogramowanie “botów”. Te roboty programowe mogą nauczyć się replikować szereg ustrukturyzowanych i powtarzalnych ręcznych zadań komputerowych, takich jak wypełnianie formularzy, przesyłanie plików i manipulowanie danymi.

W artykule zatytułowanym
Automatyzacja procesów zrobotyzowanych
(van der Aalst, 2018), autor mówi o podejściach “inside-out” i “outside-in” do ulepszania systemów informatycznych. W typowych scenariuszach (inside-out) zwiększenie wydajności systemów wymaga przepisania lub aktualizacji oprogramowania. Z kolei RPA usprawnia systemy i przepływy pracy bez zmiany stosu oprogramowania. Jest to opłacalne, łatwe do wdrożenia i nie wymaga wysoce technicznych zespołów, aby osiągnąć doskonałe wyniki biznesowe.

RPA znajduje się gdzieś pomiędzy systemem ręcznym a w pełni zautomatyzowanym. Korzystając z przepływów pracy opartych na regułach, boty mogą naśladować wiele interakcji człowiek-komputer. Jednak w przeciwieństwie do w pełni zautomatyzowanego systemu, oprogramowanie nie zastępuje całkowicie pracy człowieka. W zależności od danej firmy, RPA może stanowić jedynie niewielką, ale istotną część ogólnych procesów biznesowych.

Technologia wizji komputerowej pozwala botom RPA na interakcję z GUI oprogramowania w sposób podobny do tego, w jaki robią to ludzie. RPA umożliwia robotom “obserwowanie” określonych zadań i uczenie się ich powtarzania. Proces ten rozciąga się na zadania między różnymi aplikacjami, dzięki wykorzystaniu interfejsów przetwarzania aplikacji (API)

Boty nie są ograniczone godzinami pracy ani zmęczeniem. Nie są też narażone na błędy ludzkie. W związku z tym mogą działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z niewiarygodną dokładnością, za ułamek kosztów ponoszonych przez pracowników fizycznych.

Oprócz korzyści w zakresie wydajności i produktywności, RPA pomaga zmienić charakter pracy. Uwolnieni od przyziemnych i powtarzalnych zadań pracownicy mogą uwolnić swoją kreatywność i zaangażować się w bardziej znaczącą, opartą na wartościach pracę.

 

1. Czym jest automatyzacja procesów?

 

Automatyzacja procesów, znana również jako automatyzacja procesów biznesowych (BPA), odnosi się do każdej sytuacji, w której technologia usprawnia złożone, międzydziałowe funkcje biznesowe lub przepływy pracy. W tym sensie BPA jest szerokim terminem obejmującym orkiestrację przepływu pracy, inteligentne przetwarzanie dokumentów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby procesy biznesowe były bardziej wydajne, szybsze i zdolne do większej przepustowości i podejmowania decyzji.

RPA może być częścią bardziej kompleksowej strategii BPA. Jednakże, chociaż istnieje wiele wzajemnych powiązań, te dwa terminy opisują różne rzeczy.

 

1. Automatyzacja procesów biznesowych:

 

BPA zajmuje się kompleksową wydajnością w całej firmie. Wymaga to od firm inwestowania w szeroko zakrojone planowanie, wsparcie informatyczne i techniczne oraz złożone integracje lub przeglądy systemów.

 

2. Zrobotyzowana automatyzacja procesów:

 

Z kolei RPA koncentruje się na automatyzacji dyskretnych i ustrukturyzowanych zadań. Wdrożenie tych systemów jest niedrogie i szybkie. Oprogramowanie jest zazwyczaj no-code lub low-code, co oznacza, że zespoły nietechniczne mogą skonfigurować technologię.

 

2. Czym w uproszczeniu jest zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA)?

 

CTO, CIO i personel techniczny intuicyjnie zrozumieją RPA. Jednak gdy przychodzi do sali posiedzeń zarządu, muszą być w stanie odpowiedzieć na pytania takie jak “Co oznacza RPA?” lub “Co oznacza RPA?” w prostych i łatwych do zrozumienia słowach.

Po prostu powiedzenie pokoju pełnego nietechnicznych osób, że RPA oznacza Robotic Process Automation, może skutkować morzem zdezorientowanych twarzy. Nauczenie się przekazywania tych idei w sposób zrozumiały dla laika powinno zaowocować lepszymi wynikami. Oto definicja zrobotyzowanej automatyzacji procesów, którą każdy może zrozumieć.

 

Prosta definicja zrobotyzowanej automatyzacji procesów

 

Tradycyjne procesy biurowe obejmują szereg zadań back-office. Na przykład pracownicy mogą potrzebować ręcznie aktualizować arkusze kalkulacyjne, wyodrębniać dane z wiadomości e-mail lub łączyć informacje między różnymi aplikacjami i bazami danych.

Te przepływy pracy mogą obejmować powtarzalne i pracochłonne zadania. Każde z tych zadań z osobna jest niewielkie. Ale w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku sumują się one w wiele czasu i wysiłku. Ważnym pytaniem, jakie muszą zadać sobie pracodawcy, jest to, czy zadania te najlepiej wykorzystują umiejętności i możliwości ich pracowników.

Outsourcing tych zadań jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem z kilku powodów: kosztów, bezpieczeństwa, zgodności z przepisami, a nawet satysfakcji pracowników. Roboty programowe są idealne do tych zadań. Postępując zgodnie z instrukcjami opartymi na regułach, mogą wykonywać wiele z tych ręcznych zadań z większą szybkością, wydajnością i dokładnością.

W najprostszym ujęciu RPA oznacza instruowanie maszyny do wykonywania logicznych, opartych na krokach zadań, które tradycyjnie wykonują ludzie.

 

Perspektywy rynku RPA

 

Zrobotyzowana automatyzacja procesów to szybko rozwijający się rynek. Eksperci wyceniają tę branżę na ponad 3 mld USD. Prognozy sugerują jednak, że przestrzeń RPA będzie warta ok. 11,3% do 2028 r.. Liczby te sugerują oszałamiającą złożoną roczną stopę wzrostu wynoszącą prawie 30%, co wypada korzystnie w porównaniu z gorącymi branżami, takimi jak sztuczna inteligencja.

W miarę jak branża dojrzewa i coraz więcej firm zgłasza, że RPA pozwala im zaoszczędzić ok.
75% kosztów
możemy spodziewać się wzrostu popularności RPA. W ciągu najbliższych kilku lat automatyzacja przestanie być zaletą biznesową, a stanie się wręcz koniecznością.

 

Co RPA oznacza dla współczesnych pracowników

Testy warunków skrajnych - rodzaje, proces, narzędzia, listy kontrolne i nie tylko

Automatyzacja przepływu pracy nie jest nową koncepcją. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat transformacja cyfrowa dotknęła nawet najbardziej tradycyjne branże “pióra i papieru”. Oprogramowanie pozwala firmom każdej wielkości zmaksymalizować wydajność. Narzędzia RPA będą odgrywać ogromną rolę w tych cyfrowych inicjatywach.

Ostatnie nagłówki o transformacyjnych lub przełomowych technologiach automatyzacji, takich jak AI i RPA, koncentrują się głównie na technologii zastępującej miejsca pracy. Choć obawy te są zrozumiałe, błędnie rozumieją one rolę RPA.

Prawdziwa wartość RPA leży w jej potencjale do wspomagania i uzupełniania pracowników. Zamiast grzęznąć w żmudnych zadaniach, ludzie mogą przenieść swoją produktywność na wyższy poziom. RPA uzupełnia pracowników, umożliwiając im wprowadzanie innowacji i wnoszenie bardziej wartościowego wkładu.

 

Komu pomaga RPA?

Testy alfa vs testy beta

RPA to przełomowa technologia. Jednak zakłócenia są w dużej mierze pozytywne dla każdego gracza w świecie biznesu.

 

1. Pracodawcy:

 

Pracodawcy mogą czerpać korzyści z RPA, oszczędzając koszty, zwiększając produktywność i maksymalnie wykorzystując istniejącą siłę roboczą.

 

2. Pracownicy:

 

RPA uwalnia pracowników od przyziemnych obowiązków i pozwala im wykonywać pracę wymagającą ogólnej inteligencji, kreatywności, rozwiązywania problemów i nie tylko.

 

3. Klienci:

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Klienci wygrywają dzięki RPA dzięki szybszej obsłudze, większej dokładności i, w niektórych przypadkach, bardziej konkurencyjnym cenom, ponieważ pracodawcy obniżają koszty.

 

Jak działa RPA?

widzenie komputerowe w testowaniu oprogramowania

Chociaż czytanie definicji RPA jest pomocne, aby w pełni zrozumieć tę technologię, należy zajrzeć pod maskę. RPA wykorzystuje połączenie różnych technologii do mechanizacji różnych zadań. Niektóre z tych narzędzi obejmują:

 

1. Wizja komputerowa:

 

Technologia, która interpretuje graficzne interfejsy użytkownika (GUI) w celu działania na różnych elementach ekranowych, bazach danych, arkuszach kalkulacyjnych, platformach komunikacyjnych i aplikacjach. Narzędzia te mogą również obserwować interakcje ludzi z aplikacjami, dzięki czemu mogą uczyć się zadań.

 

2. Interfejsy API:

 

Interfejs programowania aplikacji (API) to oprogramowanie, które umożliwia dwóm lub więcej programom komputerowym łączenie się i udostępnianie danych. Oprogramowanie RPA wykorzystuje te interfejsy do wykonywania zadań, które obejmują wymianę danych między programami.

 

3. Automatyzacja:

 

RPA z definicji wykorzystuje automatyzację do wykonywania zadań krok po kroku. Te oparte na regułach instrukcje wykorzystują polecenia if/then/else, dzięki czemu boty wiedzą, jak wykonywać swoje obowiązki.

 

4. Przeciąganie i upuszczanie komponentów:

 

Wiele narzędzi RPA wykorzystuje komponenty typu “przeciągnij i upuść”, które są ukierunkowane na elementy GUI i informują roboty, których kroków należy użyć do każdego zadania. Każde rozwiązanie RPA działa na swój własny sposób. Jednak technologia ta działa zazwyczaj poprzez zrozumienie aplikacji front-end na pulpicie, podobnie jak w przypadku ludzkiego pracownika. Dwa popularne podejścia obejmują:

 

4. 1 Rejestrowanie procesu:

 

Oprogramowanie RPA obserwuje interfejs człowieka z komputerem i rejestruje kroki wymagane do wykonania określonego zadania.

 

4.2 Kontrolowane interfejsy użytkownika:

 

Ludzie mogą korzystać z oprogramowania RPA do tworzenia map if/then/else za pomocą przeciągania i upuszczania elementów lub prostych poleceń. Podejście to pozwala użytkownikom na wydawanie poleceń botom RPA w celu interakcji z aplikacjami zaplecza.

 

Czy oprogramowanie RPA nie ma kodu?

checklist uat, narzędzia do testowania aplikacji internetowych, automatyzacja i inne

Narzędzia no-code i low-code to jedne z najbardziej ekscytujących wydarzeń w świecie oprogramowania w ostatnich latach. Technologia ta umożliwiła tworzenie oprogramowania zespołom bez technicznych umiejętności kodowania, pozwalając im na wdrażanie szybkich i łatwych przepływów pracy.

Podczas gdy wiele narzędzi RPA na rynku jest niskokodowych,
ZAPTEST
pozwalają każdemu czerpać korzyści z automatyzacji przepływu pracy, niezależnie od jego kompetencji technicznych.

 

Korzyści z RPA

Lista kontrolna testowania oprogramowania

Żaden artykuł odpowiadający na pytanie “Czym jest RPA?” nie byłby kompletny bez listy korzyści czekających na firmy, które przyjmą to elastyczne oprogramowanie. Oto niektóre z korzyści RPA.

 

1. Wydajność:

Boty programowe pracują przez całą dobę i wykonują procesy z błyskawiczną prędkością w porównaniu do pracowników fizycznych.

 

2. Dostępność:

Narzędzia RPA charakteryzują się niskim poziomem kodu lub jego brakiem. Funkcje te sprawiają, że automatyzacja

dostępne dla wszystkich.

 

3. Niskie koszty:

W porównaniu z innymi opcjami automatyzacji, RPA reprezentuje niesamowity stosunek jakości do ceny.

 

4. Wysoki zwrot z inwestycji:

Wdrożenie RPA jest niedrogie i pozwala firmom zaoszczędzić pieniądze. W rezultacie mają one wysoki zwrot z inwestycji.

 

5. Łatwa implementacja:

Narzędzia RPA są nieinwazyjne. Wdrożenie nie wymaga znaczących zmian w infrastrukturze oprogramowania.

 

6. Zgodność:

Boty mogą obsługiwać wrażliwe lub poufne dane, zmniejszając ryzyko oszustwa lub wycieku danych.

7. Wysoka dokładność:

Błędy ludzkie kosztują firmy pieniądze i utratę reputacji. RPA wykonuje transfery danych i raporty z maksymalną precyzją.

 

8. Zaangażowanie pracowników:

Inwestowanie w RPA oznacza, że pracownicy są zwolnieni z powtarzalnej pracy fizycznej, co prowadzi do większego zaangażowania i satysfakcji z pracy.

 

9. Skalowalność:

RPA może dostosować się do zwiększonego popytu. Firmy oszczędzają na kosztach outsourcingu lub personelu tymczasowego, jednocześnie zwiększając zadowolenie klientów.

 

Do czego najlepiej wykorzystać zrobotyzowaną automatyzację procesów?

Czym są testy obciążeniowe, testy aplikacji mobilnych i testy ad hoc?

Elastyczność jest jedną z najbardziej atrakcyjnych zalet RPA. Z technologii tej korzysta wiele branż, od finansów po zdrowie publiczne. Istotnym czynnikiem wpływającym na jego przyjęcie w kilku różnych pionach jest to, że zespoły mogą go wykorzystywać do większości zadań związanych z interfejsem użytkownika oprogramowania.

RPA to doskonałe rozwiązanie dla szerokiego zakresu procesów biznesowych. Zrozumienie, które zadania manualne może obsłużyć, jest niezbędne dla zespołów, które chcą odblokować korzyści płynące z automatyzacji.

Jednak to, że zadanie można zautomatyzować, nie zawsze oznacza, że należy to robić. Oto pomocna lista kontrolna, którą firmy mogą wykorzystać do określenia, czy dane zadanie nadaje się do automatyzacji procesów.

 

Lista kontrolna przydatności RPA

1. Wyzwalacz

Zadania RPA są oparte na regułach. W związku z tym potrzebują czegoś, co pobudzi ich do działania. RPA wykorzystuje akcje if/then/else, więc spełnienie określonego warunku powinno być wyzwalaczem.

 

Przykład:

JEŚLI faktura przychodzi e-mailem, NALEŻY zeskrobać dane i zaktualizować je w bazie danych.

 

2. Wyczyść wejścia i wyjścia

Każde zadanie RPA powinno mieć wyraźne dane wejściowe i wyjściowe. Wymagają aktywnego źródła danych i miejsca do wysyłania informacji po zakończeniu pożądanej akcji.

 

Przykład:

Pracownik kończy szkolenie online (dane wejściowe), więc dane te są rejestrowane (dane wyjściowe) w firmowym narzędziu HR.

 

3. Oparty na regułach

Skrypty komputerowe wymagają dobrze zdefiniowanych instrukcji do wykonania. Zatem każde zadanie, które firma chce zautomatyzować, powinno składać się z serii prostych kroków.

 

Przykład:

Zespół rekrutacyjny otrzymuje wiele CV. RPA skanuje te pliki PDF pod kątem określonych kwalifikacji lub słów kluczowych, przesyłając CV spełniające określone warunki i odrzucając te, które ich nie spełniają.

 

4. Duża objętość

 

Jedną z najbardziej przekonujących zalet RPA jest dokładność i wydajność. Można jednak zacząć odblokowywać te korzyści tylko w przypadku często wykonywanych zadań.

 

Przykład:

Ruchliwa witryna eCommerce musi przetwarzać setki zamówień na godzinę. Narzędzia RPA mogą przetwarzać te zamówienia i przekazywać informacje o kompletacji do pracowników magazynu oraz informacje rozliczeniowe do działu finansowego.

Jeśli zadanie manualne spełnia te cztery warunki, jest świetnym kandydatem do RPA. Jakie branże mogą skorzystać z RPA? Każda branża, w której operacje back-office wiążą się z powtarzalnymi zadaniami UI, może znacząco skorzystać z RPA. Podczas gdy dyrektorzy generalni i decydenci mogą zadawać pytania typu “Czym jest RPA?”, tak naprawdę chcą wiedzieć, jaką wartość może ona przynieść ich firmie.

 

Oto niektóre z branż, które mogą skorzystać na wdrożeniu RPA.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

1. Finanse

 

Banki i instytucje finansowe każdego dnia przetwarzają niewiarygodną liczbę transakcji. Potrzebują bezpiecznego, szybkiego i dokładnego przetwarzania, czyli dokładnie tego, co zapewnia RPA. Niektóre z zadań, które RPA może zautomatyzować w sferze bankowości obejmują:

 

 • Zobowiązania i należności
 • Otwieranie i zamykanie konta
 • Zapytania dotyczące obsługi klienta
 • Zgodność z przepisami i audyty
 • Ocena zdolności kredytowej
 • Wykrywanie oszustw
 • Księga główna
 • Przetwarzanie pożyczek

 

2. Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia to kolejny przykład branży obciążonej zadaniami manualnymi. Przy ostrej konkurencji znalezienie sposobów na automatyzację procesów i redukcję kosztów jest ogromnym priorytetem. Niektóre procesy ubezpieczeniowe, które rozwiązuje RPA to:

 

 • Rozpatrywanie odwołań
 • Przetwarzanie roszczeń
 • Zgodność
 • Zapytania dotyczące obsługi klienta
 • Wdrażanie klientów
 • Gromadzenie danych
 • Generowanie raportów
 • Underwriting

3. Księgowość

 

Firmy księgowe i audytorskie codziennie mają do czynienia z ogromnymi ilościami danych. Podczas gdy niektóre z tych informacji wymagają ludzkiego nadzoru, większość jest idealnym kandydatem do automatyzacji. Niektóre zadania księgowe i audytowe, które może wykonywać RPA, obejmują:

 

 • Gromadzenie danych
 • Czyszczenie danych
 • Audyty projektów
 • Pojednanie
 • Generowanie raportów
 • Oceny ryzyka

 

4. Sprzedaż detaliczna

 

W ciągu ostatnich kilku lat branża detaliczna stała się coraz bardziej cyfrowa. Jednak niskie marże i rosnące koszty oznaczają, że dalsza poprawa wydajności ma kluczowe znaczenie dla zdrowych marż zysku. Oto, w jaki sposób RPA może pomóc firmom detalicznym:

 

 • Księgowość (należności, zobowiązania, uzgodnienia itp.)
 • Obsługa klienta w zakresie śledzenia zamówień lub zapytań
 • Prognoza popytu
 • Kategoryzacja produktów
 • Porównanie cen konkurencji
 • Monitorowanie zapasów i łańcucha dostaw
 • Analiza marketingowa i reklamowa

 

5. Produkcja

 

Firmy zajmujące się produkcją i rozwojem produktów również mogą skorzystać z RPA. Branże te nieustannie dążą do dostarczania wysokiej jakości produktów przy niższych kosztach i szybkiej realizacji zamówień. RPA może pomóc w następujący sposób:

 

 • Obsługa klienta
 • Zgodność
 • Analiza danych i migracja
 • Analityka produkcji
 • Analiza łańcuchów dostaw i logistyki

 

Oczywiście to tylko kilka z wiodących branż, które korzystają z RPA. Aby uzyskać bardziej szczegółową listę, zapoznaj się z naszą Kompletny przewodnik po zrobotyzowanej automatyzacji procesów.

 

Współczesne problemy, które rozwiązuje RPA

kto powinien być zaangażowany w narzędzia automatyzacji testów oprogramowania i planowanie

Świat biznesu po pandemii COVID-19 stoi przed kilkoma wyjątkowymi wyzwaniami. Inflacja, rosnące stopy procentowe, ograniczony kapitał i zmieniający się charakter pracy doprowadziły do wyjątkowych wyzwań. RPA pomaga firmom stawić czoła niektórym z tych problemów.

 

1. Zatrzymanie pracowników

 

Zatrzymanie pracowników to gorący temat. Chociaż istnieje kilka czynników dla firm, które chcą zatrzymać swoje najlepsze talenty, satysfakcja z pracy jest jednym z najważniejszych. Podobnie jak w przypadku testowania oprogramowania, Narzędzia RPA mogą przejąć powtarzalne i przyziemne zadania. Proces ten pozwala pracownikom angażować się w bardziej kreatywną, satysfakcjonującą i opartą na wartościach pracę.

 

2. Pozyskiwanie pracowników

 

Pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników jest kluczowym zagadnieniem dla współczesnych firm. Znalezienie najlepszych talentów i konkurowanie o nie to spory ból głowy dla zespołów rekrutacyjnych.

Przyjęcie narzędzi RPA pomaga złagodzić presję poprzez automatyzację przepływów pracy i zmniejszenie zależności od kapitału ludzkiego. Przyjęcie tych narzędzi może również zwiększyć atrakcyjność miejsc pracy.

 

3. Zmniejszona aktywność gospodarcza

 

Kryzys kosztów utrzymania i inflacja zaszkodziły sektorowi biznesowemu. Podwyżki stóp procentowych zmniejszyły ilość dostępnego kapitału. Firmy znajdują się pod presją, by robić “więcej za mniej”.

Narzędzia RPA są idealnym rozwiązaniem na trudne czasy gospodarcze. Pozwalają one zespołom uzyskać maksymalną produktywność pracowników i większy zwrot z inwestycji.

 

4. Skalowalność

 

Wiele osób myli skalę ze wzrostem. Terminy te odnoszą się jednak do różnych etapów. Wzrost oznacza dodanie nowej działalności podczas gdy dodawanie zasobów. Z drugiej strony skalowanie odnosi się do dodawania działalności, ale bez dodawania zasobów.

Przyjęcie narzędzi RPA może pomóc zespołom w skalowaniu poprzez uzyskanie większej wartości od każdego pracownika. Dzięki automatyzacji poszczególnych zadań produktywność pracowników może wzrosnąć, umożliwiając firmom skalowanie i zwiększanie rentowności.

 

Przyszłość zrobotyzowanej automatyzacji procesów

hiperautomatyzacja

Przyszłość RPA rysuje się w jasnych barwach. Chociaż obecnie najlepiej nadaje się do prostych zadań krok po kroku, jego kompatybilność z uczeniem maszynowym i narzędziami sztucznej inteligencji otworzy nowe granice.

W miarę doskonalenia głębokich sieci neuronowych, firmy mogą wykorzystywać je w połączeniu z narzędziami RPA do tworzenia bardziej złożonych przepływów pracy i procesów automatyzacji. Co więcej, zespoły mogą łączyć narzędzia RPA z kilkoma innymi nowymi technologiami w procesie, który Gartner określa jako hiperautomatyzacja .

 

Gdzie RPA znajduje się w kontekście hiperautomatyzacji?

 

Hiperautomatyzacja opisuje zestaw procesów, których celem jest maksymalizacja automatyzacji w całej firmie. Obejmuje ona połączenie różnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), platforma integracyjna jako usługa (iPaaS) i oczywiście RPA.

Jednakże, chociaż RPA jest jednym z elementów ogólnego podejścia do hiperautomatyzacji, ważne jest, aby zrozumieć ograniczenia tej technologii. RPA najlepiej sprawdza się w przypadku prostszych zadań, podczas gdy hiperautomatyzacja ma na celu zautomatyzowanie jak największej liczby procesów.

 

Przemyślenia końcowe: Czym jest RPA (Robotic Process Automation)?

ZAPTEST RPA + pakiet do automatyzacji testów

RPA to potężna i przełomowa technologia. CIO i CTO muszą jednak być w stanie odpowiedzieć na pytanie “czym jest zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA)?”, aby uzyskać poparcie na poziomie zarządu.

Jak wspomniano powyżej, oprogramowanie RPA umożliwia firmom automatyzację procesów komputerowych zwykle obsługiwanych przez pracowników fizycznych. Oprogramowanie wykorzystuje instrukcje if/then/else do wykonywania tych codziennych zadań, ale z niesamowitą szybkością i dokładnością.

Zastosowania i korzyści płynące z tej technologii są ogromne. Może to zwiększyć produktywność, zaoszczędzić pieniądze, spełnić rygorystyczne warunki regulacyjne i zgodności oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Być może najbardziej przekonującą zaletą narzędzi RPA jest ich łatwość wdrożenia. Zamiast zastępować starsze oprogramowanie lub angażować się w kosztowne projekty wdrożeniowe lub integracyjne, oprogramowanie RPA działa od razu po wyjęciu z pudełka. Dzięki temu, że nie wymagają kodowania, są również idealne dla zespołów nietechnicznych.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post