fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Het ontwikkelingsproces van software vereist een aanzienlijke hoeveelheid geven en nemen. Het wijzigen, aanpassen of toevoegen van functies aan een toepassing kan ertoe leiden dat andere aspecten van de software die eerder wel functioneerden, niet of minder goed werken.

Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling vooruit blijft gaan – dat voor elke stap achteruit het proces ten minste twee stappen vooruit zet – zullen ontwikkelaars regressietests moeten gebruiken. Het is een combinatie van functionele en niet-functionele testpraktijken, bedoeld om fouten op te sporen en te corrigeren die optreden als gevolg van feature-updates en codewijzigingen.

Inhoudsopgave

Wat is Regressie Testen?

Als software functionaliteit verliest door de invoering van nieuwe of gewijzigde functies, wordt gezegd dat het is teruggevallen in een minder ontwikkelde staat. Zelfs kleine wijzigingen in de software of de oorspronkelijke code kunnen leiden tot aanzienlijke fouten, zoals crashes, glitches en gedeeltelijk of volledig verlies van functionaliteit.

Regressietests worden gebruikt om deze fouten op te sporen en de toepassing weer stabiel te maken. Zowel functionele als niet-functionele testprocessen beoordelen de impact van nieuwe functies op de bestaande code.

Veel regressietestprocessen maken gebruik van gegevens van testscenario’s die zijn uitgevoerd voordat de huidige ronde wijzigingen werd doorgevoerd. Zo kunnen bijvoorbeeld eerdere functionele tests, unit tests, integratietests en build verificatie tests worden geïntegreerd in regressietests, waardoor geverifieerde resultaten van eerder in de ontwikkelcyclus kunnen helpen bij het diagnosticeren van onverwachte huidige problemen.

In wezen richt regressietesten zich op twee elementen van de wijzigingen in de broncode:

 • Gedraagt de nieuwe wijziging zich op de verwachte, gewenste manier?
 • Wordt andere functionaliteit aangetast, zelfs elementen die ogenschijnlijk geen verband houden met de wijziging?

In het ideale geval worden regressietests uitgevoerd na elke wijziging van de broncode. Voor een applicatie op ondernemingsniveau zijn waarschijnlijk duizenden tests nodig, waarvoor geautomatiseerde regressietestinstrumenten nodig zijn.

Wanneer moet u regressietesten toepassen?

Regressietests leveren essentiële informatie op gedurende de gehele ontwikkelingscyclus, zowel tijdens de builds als tijdens de ondersteuning na de release. De volgende scenario’s vereisen vaak regressietests:

1. Implementatie van kenmerken

Functies die aan bestaande software worden toegevoegd, kunnen onverwachte gevolgen hebben. Een regressietest wordt meestal gebruikt om problemen op te sporen in verband met de toevoeging van nieuwe functies, zowel op de backend-architectuur als op klantgerichte elementen.

 

2. Wijzigingen in de codebase

Zelfs als er geen belangrijke functies zijn toegevoegd, en de essentiële functionaliteit vanuit het oogpunt van de klant ongewijzigd blijft, is regressietesten noodzakelijk na het toevoegen van codewijzigingen, zoals bronoptimalisatie, patchfixes en andere configuratiewijzigingen.

 

3. Tijdens vertragingen

Regressietests zijn ook nuttig als onderhoudsstrategie tijdens onderbrekingen in de ontwikkeling. Wanneer u werkt aan de lancering van nieuwe programma’s of software, kunnen regressietests er vaak voor zorgen dat u geen problemen over het hoofd ziet die zich kunnen voordoen na de lancering van nieuwe functies.

 

4. Nadat andere fouten zijn opgetreden

Regressietests kunnen ook helpen bij het opsporen en diagnosticeren van problemen die geen verband lijken te houden met recente wijzigingen. Omdat regressietests het gebruik van vele andere soorten tests combineren, kunnen verschillende, eerder geteste gegevens op uniforme wijze worden vergeleken. Het kan ook helpen om codeproblemen op te sporen die zich mogelijk eerder hebben voorgedaan en zich pas na lange tijd hebben gemanifesteerd.

Voordelen van Regressie Testen

Regressietesten heeft voordelen in elk stadium van de softwareontwikkelingscyclus. Het voor de hand liggende voordeel is dat regressietests ervoor zorgen dat de software soepel draait na aanpassing van de code of invoering van een nieuwe functie. Daarnaast zijn er nog andere voordelen om te overwegen.

 

1. Onmiddellijk insekten opsporen

Een van de beste voordelen van regressietesten is de mogelijkheid om bugs of problemen met een nieuwe functie of codewijziging onmiddellijk op te sporen. Doordat problemen snel kunnen worden opgespoord, kan de software snel worden gerepareerd en terug naar de klant.

Bij het uitvoeren van regressietests kunnen testers eventuele ongedefinieerde integraties tussen de wijzigingen in de applicatie opvangen. Deze tests ondersteunen de testteams en ontwikkelaars die de gevonden bugs kunnen bijsturen en de tests opnieuw kunnen uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze fouten snel worden hersteld.

2. Onnodige uitgaven verminderen

Regressietests helpen een aantal ontwikkelingskosten te verminderen. De mogelijkheid om gebreken in de functionaliteit te identificeren en te verhelpen, helpt langdurige productie-uitval te voorkomen. Bovendien wordt minder tijd (en geld) besteed aan de invoering van nieuwe functies omdat de functionaliteit ervan snel kan worden bepaald.

Geautomatiseerde regressietestinstrumenten leveren ook projectbesparingen op doordat er minder handmatig hoeft te worden getest.

3. Continue integratie implementeren

Geautomatiseerde testinstrumenten worden efficiënter tijdens het ontwikkelingsproces, aangezien gegevens van eerdere tests helpen bij het testproces. Ontwikkelingsteams kunnen continue integratie opzetten. Het uitbrengen van nieuwe applicatiecode kan automatisch een testscenario uit de regressietestsuite triggeren.

Uitdagingen en beperkingen van regressietesten

Geen enkel type geautomatiseerde testdienst kan alle potentiële problemen opsporen. Regressietests zijn een waardevol instrument gedurende de gehele ontwikkelingscyclus, maar hebben ook enkele beperkingen.

 

1. Tijdlijnen voor testen

Voor een maximale doeltreffendheid moeten regressietests worden uitgevoerd als de volgende stap na codewijzigingen. Helaas kunnen deze strikte termijnen voor complicaties zorgen. Als het testen niet snel kan worden uitgevoerd, kan het ontwikkelingsproces vertraging oplopen.

Bovendien, als regressietesten niet op het juiste spoor blijven met de implementatie van functies, kunnen er verborgen problemen ontstaan in de code en worden deze moeilijker op te sporen.

2. Verlenging van de ontwikkeling

Hoewel geautomatiseerde regressietestsoftware niet zo tijdrovend is om te gebruiken als handmatig testen, verlengen beide types het ontwikkelingsproces. Naarmate het product complexer wordt, wat relatief vroeg in elk ondernemingsproject gebeurt, worden ook de regressietests complexer, waardoor meer tijd nodig is voor het opzetten en afronden.

Uiteindelijk verkort regressietesten de ontwikkelingstijd van een project, omdat het de downtime van de applicatie en complicaties na de release vermindert.

Moeten we regressietests automatiseren?

Handmatig regressietesten is van beperkt nut in een bedrijfsorganisatie, omdat het niet in staat is de complexiteit van commerciële software nauwkeurig te analyseren. Voor grootschalige ontwikkelingsprojecten zijn geautomatiseerde soft waretestinstrumenten nodig.

1. De voordelen van geautomatiseerde regressietests

Aangezien handmatig regressietesten buitengewoon tijdrovend is en veel inspanning vergt van het testteam, is een belangrijk voordeel van regressietestautomatiseringssoftware dat het veel tijd van het testteam vrijmaakt.

Door gebruik te maken van geautomatiseerde software testdiensten, kan het testteam op elk punt in de projectontwikkeling regressietests uitvoeren. Zodra een nieuwe functie is geïntroduceerd, kan de regressietestcyclus beginnen met het zoeken naar potentiële problemen.

Met geautomatiseerde regressietestinstrumenten krijgt u onmiddellijke feedback. Teams kunnen snel aanpassingen doorvoeren aan foutieve code, waardoor verstoring en vertraging tot een minimum worden beperkt.

2. De nadelen van Regressie Test Automatisering

Een van de grootste nadelen van geautomatiseerd regressietesten zijn de kosten. Hoewel er gratis geautomatiseerde regressietesttools bestaan, bieden deze vaak niet het niveau van functies, klantenondersteuning en schaalbaarheid in vergelijking met betaalde opties die zijn ontworpen voor het ondernemingsniveau.

Een ander mogelijk nadeel is de testtijd. Regressie test automatisering software voert alleen tests uit op voorgeprogrammeerde tijden. De planning kan logistieke problemen opleveren in verband met de uitvoering van andere upgrades van de code die tijdens de ontwikkeling nodig zijn.

Bovendien kunnen geautomatiseerde regressietests mogelijk interfereren met andere hyperautomatiseringstools, met name complexe tools zoals robotic process automation tools. Natuurlijk beheren grootschalige organisaties het gebruik van rpa-testen, regressietesten en meer tijdens de ontwikkeling, maar het vereist wel planning en coördinatie tussen de teams.

3. Moeten we regressietests automatiseren, of niet?

Geautomatiseerde regressiehulpmiddelen worden doorgaans aanbevolen voor grote, ingewikkelde toepassingen die op commercieel of ondernemingsniveau zijn gebouwd. Handmatig testen is alleen effectief in kleine, eenvoudige organisaties – en zelfs dan wordt het meestal alleen uitgevoerd als gevolg van budgettaire beperkingen.

Voor andere bedrijven met minder mensen in het testteam kan het automatiseren van het regressietestproces de zaken versnellen en vlotter laten verlopen. Als u niet zeker weet of u regressietests wel of niet moet automatiseren, kan een combinatie van handmatig en geautomatiseerd testen een effectieve optie zijn.

Proces van regressietesten

De levenscyclus van regressietests stelt u in staat om eventuele problemen bij de wortel aan te pakken en het ontwikkelingsteam in staat te stellen de nodige aanpassingen door te voeren.

1. Gedeeltelijke of volledige mislukking van de aanvraag

Wanneer het ontwikkelingsteam nieuwe code in het bestaande programma invoert, zal het naar behoren functioneren, of er zullen problemen zijn. Er moet zich een probleem voordoen in de software, zodat de regressietests iets hebben om naar te zoeken.

U kunt het probleem opmerken tijdens routinematige softwaretests of als gebruikers het probleem ondervinden en het aan IT melden.

2. Regressietests worden uitgevoerd

Zodra het team een probleem heeft geïdentificeerd, kunnen de regressietests beginnen. Het gebruik van verschillende regressietests zal het team helpen de hoofdoorzaak van het probleem te achterhalen.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

3. Het probleem wordt opgelost

Nadat de regressietests de hoofdoorzaak van de bug hebben gevonden, kan het correctieproces beginnen. Het ontwikkelingsteam zal het probleem oplossen dat problemen met de software veroorzaakt.

4. Regressietests worden opnieuw uitgevoerd

De laatste stap in het regressietestproces is het opnieuw uitvoeren van alle regressietests. Door opnieuw te testen kan het hele team zien of het probleem is opgelost of dat ze terug moeten naar de tekentafel om de bug te verwijderen.

Soorten Regressietesten

Bij het uitvoeren van visuele regressietests zijn er zeven tests die u kunt uitvoeren.

1. Correctieve regressietests

Correctieve regressietests zijn een van de meest eenvoudige soorten regressietests. Het gaat om het hergebruik van een bestaande testcase waarbij geen significante wijzigingen in het product hebben plaatsgevonden. In wezen kunt u testen zonder het testscenario te veranderen.

2. Retest-alle Regressie Testen

Retest-all regressie testen is het meest complexe regressie test type. Het vereist dat alle specificaties van het systeem vanaf het begin worden getest. Het controleert elke kleine verandering die de software heeft ondergaan sinds de ontwikkeling ervan.

Het meest voorkomende hertestscenario doet zich voor nadat andere types er niet in geslaagd zijn de bron van het probleem aan te wijzen, omdat ontwikkelingsteams vermoeden dat het probleem zich veel eerder voordeed dan recente codewijzigingen.

3. Selectieve regressietests

Selectieve regressietests vallen tussen correctieve en hertest-alle regressietests. Het beperkt de reikwijdte van de test door te zoeken naar aangetaste code in een specifiek scenario. Selectieve regressietests worden doorgaans gebruikt wanneer de testers een algemeen idee hebben van de oorzaak van het probleem.

4. Progressieve regressietests

Hoewel gevestigde gevallen waardevolle informatie verschaffen, hebben zij beperkingen bij het testen van nieuwe functies zonder parallel in de toepassing. Progressief regressietesten houdt in dat nieuwe testcasescenario’s worden gemaakt die gericht zijn op toevoegingen waarvan de uitkomst moeilijk te voorspellen is.

5. Voltooi Regressie Testen

Telkens wanneer er belangrijke systeemwijzigingen worden doorgevoerd, is een volledige regressietest noodzakelijk. Volledige regressietests helpen potentiële problemen aan te pakken wanneer de kerncode verandert. Deze test omvat alle functionaliteiten van de software.

6. Gedeeltelijke regressietests

U zult gedeeltelijke regressietests uitvoeren wanneer u klaar bent om alle stukken van de softwarecode samen te voegen tot een grotere module. Met partiële regressietests kunt u ervoor zorgen dat, terwijl elke module onafhankelijk werkt, u kunt zien hoe deze werkt met de leidende softwarecode.

7. Unit Regressie Testen

Regressietesten voor eenheden is een van de meest eenvoudige soorten regressietesten. Je test een enkele unit, inclusief alle interacties, afhankelijkheden, en integraties.

Regressie test technieken

Regressie kent vele technieken. Denk aan de levenscyclus van uw softwareontwikkeling (softwareontwikkeling en testen zijn met elkaar verbonden) en specifieke updates die u van plan bent in te voeren. Hier volgt een overzicht van de gangbare soorten regressietesttechnieken.

Wat is Unit testen

1. Selectie van regressietests

Regressietests analyseren specifieke veranderingen in een code. Het zal ervoor kiezen alleen bepaalde tests uit te voeren waarbij het gedrag van de software sinds de laatste bijwerking van de code kan zijn veranderd.

Omdat het zich slechts op een klein deel van de tests concentreert, kost het minder tijd en is het gemakkelijker te integreren in het softwareontwikkelingsproces. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van verouderde testgevallen en herbruikbare testgevallen.

2. Test alles opnieuw

De techniek van hertesten vereist dat alle regressietests opnieuw worden uitgevoerd. Alle vorige tests worden opnieuw getest met de nieuwe codering en zullen eventuele regressies in verband met de nieuwe code aan het licht brengen.

Deze techniek wordt gebruikt wanneer software een grootschalige verandering ondergaat. Het is een van de meest tijdrovende technieken, maar grondigheid is noodzakelijk bij belangrijke codewijzigingen.

3. Prioritering van testgevallen

Het prioriteren van testgevallen is de meest gebruikte techniek. Testers delen de testgevallen in van gevallen die de functie volledig belemmeren tot eenvoudiger kwesties van “levenskwaliteit”.

Hoe begin je met regressietesten?

Voordat u visuele regressietests kunt implementeren, zult u moeten overwegen welk scenario het beste resultaat oplevert voor uw specifieke product en de positie ervan in de ontwikkelingslevenscyclus.

Wat is Regressie testen?

1. Belangrijke overwegingen alvorens te beslissen over uw regressieteststrategieën

Om te beginnen met regressietesten, moet u uw regressietestplan overwegen. Door een gedetailleerd, alomvattend plan op te stellen kunt u anticiperen op fouten en de meest waardevolle gegevens verkrijgen.

Kies geschikte testgevallen

Beslissen over de beste testgevallen om te testen is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de software. Dit kan het kernprogramma zijn of code die in het verleden problemen heeft gehad die moesten worden aangepakt.

Beslissen tussen geautomatiseerd of handmatig

Er zijn voordelen verbonden aan geautomatiseerd of manueel testen, maar weten of je het ene dan wel het andere of een hybride model zult gebruiken, moet in je regressietestplan staan.

Bepaal de testfrequentie

Het test- en ontwikkelingsteam zal moeten bepalen hoe vaak zij regressietests uitvoeren. U kunt dagelijkse regressietests opzetten met automatisering als u dat verkiest, maar het aantal bugs in uw software kan u doen heroverwegen hoe vaak u tests uitvoert.

2. Stap Een

Stap één is waar u uw testgevallen zult kiezen. Het kiezen van een verscheidenheid aan gevallen kan helpen bij de validiteit van de tests, en u zult testgevallen willen selecteren met bekende fouten, gecompliceerde code, en fundamentele code.

3. Stap Twee

Voordat je de tests uitvoert, moet je de timing goed hebben. U moet schatten hoe lang het duurt om de tests uit te voeren en dienovereenkomstig plannen. U wilt de test niet te kort laten duren of een andere test uitstellen omdat de vorige eerder was afgelopen dan verwacht.

4. Stap Drie

Voer alle regressie testen uit die je nodig hebt.

5. Stap Vier

Nadat alle tests zijn uitgevoerd, analyseert u de resultaten. Het testteam kan fouten opsporen en rapporteren aan het ontwikkelingsteam voor bugfixes.

Wie moet er betrokken zijn bij de strategieën en uitvoering van regressietests?

die betrokken moet zijn bij software test automatisering tools en planning

Bij visuele regressietests zijn er meerdere partijen betrokken. De input van alle rollen in het proces zal zorgen voor een positief resultaat voor uw regressietestplan.

1. Ontwikkelaars

De ontwikkelaars zullen de code aanpassen wanneer dat nodig is voor bug fixes. Zij begrijpen hoe de software moet werken en kunnen gemakkelijk problemen in de testresultaten zien.

2. Kwaliteitsborging

Kwaliteitsbewakingsteamleden zullen ervoor zorgen dat alles correct functioneert voordat het programma of de nieuwe functie wordt vrijgegeven. Het QA team is op zoek naar problemen die nadelig zijn voor gebruikers.

3. Testers

Testers kunnen via testen ook op zoek gaan naar problemen in de software. Zij zijn meer geïnteresseerd in hoe een gebruiker de software zal ervaren en niet in de specifieke code.

Hoe voer je eigenlijk regressietesten uit?

Je hebt een regressie pakket nodig om regressie testen uit te voeren. De suite is een overzicht van uw software, zodat u weet wat u moet testen. U voert in welke tests prioriteit moeten krijgen, geautomatiseerd of handmatig, en leest vervolgens de resultaten op de testsuite.

Kosten van het proces en de strategieën voor regressietests

Als u verschillende regressietests handmatig zou moeten herhalen, zou dat snel duur kunnen worden. Voordat u regressietests gaat uitvoeren, is het van vitaal belang dat u weet wat de kosten daarvan zijn, zodat u de juiste keuze kunt maken voor uw software.

Regressietesten kunnen duur zijn, maar zonder regressietesten bestaat de kans dat uw gebruikers niet tevreden zullen zijn met de software als gevolg van bugs of andere problemen. Regressietests zullen zichzelf op de lange termijn terugbetalen.

 

1. Testtijd

Hoe langer het duurt voor uw team de tests uitvoert, hoe duurder het zal zijn. Zelfs met geautomatiseerd testen kost dagenlang testen meer dan testen die maar een paar uur duren.

2. Frequentie van de tests

Hoe meer testen je doet, hoe meer het zal kosten. Elke test kost tijd en middelen, waardoor het geld dat voor de ontwikkeling van de software is uitgetrokken, opraakt. Frequent testen is nodig voor regressietesten, dus hier zitten de meeste kosten.

3. Softwarecomplexiteit

Complexe software vereist veel meer aandacht voor details en testen om het goed te krijgen. Hoe complexer de software, hoe meer geld er nodig is om te blijven testen.

Regressietests vs. functionele tests

Functionele en regressietests zijn gangbare soorten tests die bij vrijwel alle softwareontwikkeling worden gebruikt. Hoewel zij elkaar in aanzienlijke mate overlappen, hebben zij ook afzonderlijke toepassingen en verzamelen zij verschillende soorten gegevens.

1. Wat is functioneel testen?

Functioneel testen is een brede term voor het testen van software waarbij de input van een softwaresysteem wordt gemeten aan de hand van vooraf vastgestelde eisen. In wezen wordt getest of de toepassing, of specifieke functies van een toepassing, presteert zoals verwacht of vereist.

2. Verschillen tussen functioneel testen en regressietesten

De twee belangrijkste verschillen tussen beide testtypes zijn de volgende:

 • Regressietests om te zien of nieuwe functies/patches werken met de oudere code
 • Functionele tests om te zien of de code doet wat hij oorspronkelijk moet doen

3. Wanneer Functioneel Testen versus Regressie Testen?

U gebruikt functionele tests wanneer u de originele code moet toetsen aan de richtlijnen van de ontwikkelaar. Na het functioneel testen, gebruikt het team regressietesten om te verzekeren dat updates goed werken met de vorige code.

Regressie testen vs. Sanity testen

Saniteitstests zijn een subset van regressietests, maar ze zijn niet hetzelfde. Bij het testen van software worden sanity tests uitgevoerd vóór regressietests.

1. Wat is Sanity Testing

Saniteitstests zijn een subset van regressietests om de significante elementen van de software te testen. Het is het beste om dit in de vroege stadia van ontwikkeling te doen.

In wezen worden bij sanity testing snelle controles uitgevoerd op bijgewerkte code terwijl die wordt geïmplementeerd. Het test niet op lange termijn problemen of complexe problemen. In plaats daarvan gaat het er bij sanity testing alleen om of de nieuwe veranderingen in de code goed werken.

2. Verschillen tussen saniteits- en regressietests

Net als bij andere testmethoden zijn er verschillen tussen regressie- en sanïteitstests:

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 • Saniteitstesten gebeuren in de beginfase
 • Regressietests vinden plaats tegen het einde of aan het eind van de implementatie van elke nieuwe functie

3. Wanneer moet je Sanity Testen vs. Regressie Testen gebruiken?

Wanneer u de stabiliteit van de oorspronkelijke code wilt controleren, dan is sanity testing de beste optie-regressietests controleren op verbeteringen in plaats van op de oorspronkelijke toepassing.

Regressietesten vs. Unit testen

Hoewel zowel regressietests als unit tests een vorm van softwaretests zijn, hebben zij tamelijk verschillende doeleinden tijdens de ontwikkelingscyclus. Gegevens die zijn verkregen uit unit tests zijn echter vaak nuttig bij het ontwikkelen van scenario’s voor regressietests.

1. Wat is Unit Testen?

Unit testen voert secties van code uit om te zien of ze werken. Het gaat er niet om dat elk stukje van de code tegelijk werkt. In plaats daarvan is de test bedoeld om te controleren of elk onderdeel onafhankelijk werkt.

2. Verschillen tussen eenheidstesten en regressietesten

Verschillen tussen de twee testen zijn:

 • Unit testen test bepaalde delen van het programma
 • Regressietests controleren het hele programma

3. Wanneer Unit Testen versus Regressie Testen?

De doelstellingen van uw bedrijf zullen bepalen of u unit- of regressietests gebruikt. Unit testen is sneller omdat het maar om een klein stukje code gaat, maar regressie is beter wanneer het hele programma getest wordt.

Regressietesten vs. rooktesten

Het vergelijken van regressie- en rooktesten is een andere overweging die uw bedrijf moet maken.

1. Wat is een rooktest?

Rooktesten zijn een voorafgaande test die helpt bij het identificeren van de primaire storingen van een softwareprogramma. Er wordt niet gezocht naar diepgaande redenen voor het probleem of de oplossing, maar naar meer minder belangrijke problemen en functionaliteit.

2. Verschillen tussen rook- en regressietests

Rook- en regressietests zoeken beide naar problemen in de code van een programma. Hun verschillen zijn:

 • Rooktests zoeken alleen naar kleine problemen
 • Regressietesten duurt langer en zoekt naar de wortel van het probleem

3. Wanneer moet je rooktesten vs. regressietesten gebruiken?

U zult rooktesten willen gebruiken om te controleren op problemen met de software. Teamleden doen dit voordat ze updates of nieuwe functies toevoegen. Regressietests worden uitgevoerd wanneer u nieuwe functies toevoegt en de software bijwerkt.

Hoe testgevallen te selecteren voor regressietesten

Door verstandig gebruik te maken van regressietests kunt u zowel feitelijke als potentiële problemen opsporen zonder de workflow en het tijdschema van het project aanzienlijk te verstoren. Veel voorkomende situaties die baat hebben bij regressietesten zijn onder meer:

Software testen checklist

1. Organisatorische behoeften

Het prioriteren van cases zal het testteam behoeden voor het uit het oog verliezen van hun tijdlijn. Zij zullen testgevallen kiezen op basis van bedrijfs- en deadlinebehoeften.

2. Uitgifte Frequentie

Applicatie-updates en veranderingen die vaak tot problemen leiden, zelfs als ze geen totale ontwrichting tot gevolg hebben, zijn uitstekende kandidaten voor regressietests. Gelijksoortige softwareproblemen hebben vaak één oorzaak, die door regressietests kan worden achterhaald.

3. Kritieke fouten

Een kritieke fout hoeft maar één keer voor te komen om een groot probleem te vormen voor het hele product. Alle fouten die tot niet-functionaliteit leiden, vereisen onmiddellijke aandacht.

4. Frequentie bijwerken

Software met regelmatige en belangrijke updates vereist frequente regressietests. Idealiter zou testen tussen elke update moeten plaatsvinden, omdat problemen moeilijk op te sporen zijn als ze zich “achter” meerdere lagen code voordoen.

Beste geautomatiseerde regressietest tools

Geautomatiseerde softwaretools voor regressietesten kunnen aanzienlijk variëren, en niet alle tools zullen goed werken voor uw softwaretypes en ontwikkelingsbehoeften. Wanneer u geautomatiseerde testtools bekijkt, zijn de beste opties efficiënt, passen ze binnen uw budget en leveren ze nauwkeurige resultaten.

FAQs over Functioneel testen Automatisering

Hoe kiest u uw geautomatiseerde regressietool? – Freemium vs. Enterprise

Er zijn zowel freemium als enterprise geautomatiseerde regressietools beschikbaar. Freemium-opties zijn een geweldige manier om een programma zonder risico te testen om te zien hoe het bevalt voordat u een upgrade naar een betaalde versie maakt. Het nadeel van deze programma’s is dat ze lang niet zo gedetailleerd zijn als de bedrijfsversie.

Hoewel beide voordelen hebben, kan de keuze voor de verkeerde leiden tot meer programmeerfouten en een tragere ontwikkelingstijd. Bekijk zorgvuldig de verschillen tussen de twee types voordat u een keuze maakt.

Wanneer moet u Freemium gaan gebruiken voor uw regressietests?

U zou freemium regressietestopties moeten overwegen wanneer u nieuwe geautomatiseerde tools uitprobeert. Freemium stelt u in staat om een gevoel te krijgen voor de testtools zonder een cent uit te geven. Hoewel ze niet zo diepgaand zijn als de betaalde versies, zou u toch een goed idee moeten kunnen krijgen of die testtool de juiste is voor uw software.

 

1. Voordelen van Gratis Geautomatiseerde Regressie Gereedschappen

Het is belangrijk de voordelen van gratis geautomatiseerde regressiehulpmiddelen te overwegen. Enkele van de belangrijkste voordelen van regressietestsoftware zijn:

 • Snel, nauwkeurig testgereedschap met superieure mogelijkheden vergeleken met handmatig testen
 • Mogelijkheid om te upgraden naar een betaalde versie als u tevreden bent met het programma
 • Geen financieel risico of aanloopkosten
2. Beperkingen van gratis geautomatiseerde regressiehulpmiddelen

Hoewel gratis regressietestinstrumenten voordelen hebben, zijn er ook beperkingen, waaronder de volgende:

 • Gebrek aan testmogelijkheden in vergelijking met de bedrijfsversie
 • Betaalde versie kan een doorlopende kostenpost worden
3. Beste gratis tools om regressietesten te automatiseren

Er zijn verschillende uitstekende gratis geautomatiseerde regressietestprogramma’s beschikbaar. Als je op zoek bent naar een tool die zich onderscheidt van de rest, de top test tool (die ook een gratis optie heeft) is ZAPTEST, die een Service + Full Stack geautomatiseerde software testing tool biedt (ze bieden ook gratis versies van hun populaire enterprise testing applicaties).

 

Wanneer moet u kiezen voor een enterprise level regressie testtool?

Gratis regressietestprogramma’s zijn uitstekend wanneer u geen grondige tests nodig hebt, maar een regressietestprogramma op ondernemingsniveau is noodzakelijk wanneer uw software op grote schaal moet worden getest.

Enterprise-versies zijn veel gedetailleerder en krachtiger. Zij hebben ook een robuuste klantenondersteuning, die meestal veel beter is dan de ondersteuning die beschikbaar is bij gratis tools.

1. Wanneer u meer opties nodig hebt

Gratis hulpmiddelen bieden u slechts een beperkte hoeveelheid. Opties op ondernemingsniveau bieden u onbeperkt testen en andere functies die u niet gratis kunt krijgen.

2. Wanneer u onbeperkte toegang nodig hebt

Deze instrumenten op ondernemingsniveau bieden een bredere toegang. Vaak staan gratis tools slechts één of twee gebruikersaccounts toe. Met een tool op ondernemingsniveau heeft het hele team toegang tot de tool via individuele accounts.

3. Wanneer u meerdere tests moet uitvoeren

Regressietests kunnen tijd kosten, maar met testtools op bedrijfsniveau kunt u meerdere tests tegelijk uitvoeren om de efficiëntie te maximaliseren. Door meerdere tests tegelijk uit te voeren, bespaart u tijd en bespaart u kosten, hoewel het de complexiteit verhoogt, wat de reden is waarom gratis tools deze mogelijkheid niet bieden.

Laatste beschouwingen over regressietests

Zoals elke professional in softwareontwikkeling weet, kan code zich op een onvoorspelbare en zelfs ronduit onverklaarbare manier gedragen. Regressietests zijn van cruciaal belang om na te gaan hoe nieuwe functies bestaande functies hebben beïnvloed, en zijn vereist voor het succes van vrijwel elke softwaretoepassing op ondernemingsniveau.

Hoewel geautomatiseerde regressietestinstrumenten een initiële investering vergen en de ontwikkelingscyclus enigszins kunnen verlengen, vormen zij uiteindelijk een kostenefficiënte en dynamische oplossing waarmee uw applicatie de ontwikkelingscyclus sneller doorloopt en de tevredenheid van de eindgebruiker op lange termijn toeneemt.

FAQs

De volgende informatie geeft antwoord op veelgestelde vragen over regressietesten op bedrijfsniveau bij het testen van software.

Wat is regressietesten?

Regressietests zijn een combinatie van tests die ervoor moeten zorgen dat nieuwe wijzigingen in de code van een toepassing niet resulteren in onbedoelde problemen of een aantasting van de functionaliteit. Het is ook bedoeld om de doeltreffendheid van nieuwe functies te testen.

Hoe lang moeten regressietests duren?

De testtijd varieert naar gelang van de grootte van de applicatie, de complexiteit van de nieuwe functie, de testparameters en andere bijzonderheden. Testen kan drie tot vijf dagen duren, terwijl regressietesten in agile één tot twee dagen in beslag kunnen nemen.

Waarom is regressietesten nodig?

Regressietests zijn nodig omdat ze helpen fouten in softwareprogramma’s op te sporen, zodat de ontwikkelaars ze kunnen herstellen voordat ze aan de gebruikers worden aangeboden. Hierdoor kan de software soepel draaien en hebben gebruikers een positieve gebruikerservaring.

In welke situaties worden regressietests niet uitgevoerd?

Wanneer software wordt geïnstalleerd op andere hardware dan eerder is getest, worden geen regressietests uitgevoerd.

Wie is verantwoordelijk voor regressietesten?

Het kwaliteitsborgingsteam van de software voert regressietests uit zodra het ontwikkelingsteam klaar is met het wijzigen van de code.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post