fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Yazılım geliştirme süreci önemli miktarda al-ver gerektirir. Bir uygulamadaki özelliklerin değiştirilmesi, modifiye edilmesi veya eklenmesi, yazılımın daha önce çalışan diğer yönlerinin çalışmamasına veya işlevselliğinin azalmasına neden olabilir.

Geliştirmenin ilerlemeye devam etmesini sağlamak için – geriye doğru atılan her adımda sürecin en az iki adım ileriye gitmesini sağlamak için – geliştiricilerin regresyon testi kullanması gerekecektir. Özellik güncellemeleri ve kod değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan hataları belirlemek ve düzeltmek için tasarlanmış fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan test uygulamalarının bir kombinasyonudur.

Table of Contents

Regresyon Testi Nedir?

Yazılım, yeni veya değiştirilmiş özelliklerin sunulması nedeniyle işlevselliğini kaybederse, daha az gelişmiş bir duruma gerilediği söylenir. Yazılımda veya orijinal kodda yapılan küçük değişiklikler bile çökmeler, aksaklıklar ve işlevselliğin kısmen veya tamamen kaybı gibi önemli hatalara neden olabilir.

Regresyon testi, bu hataları tespit etmek ve uygulamaya stabilizasyonu geri kazandırmak için kullanılır. Hem fonksiyonel hem de fonksiyonel olmayan test süreçleri, yeni özelliklerin mevcut kod üzerindeki etkisini değerlendirir.

Birçok regresyon testi süreci, mevcut değişiklik turu uygulanmadan önce gerçekleştirilen test senaryolarından elde edilen verileri kullanır. Örneğin, önceki işlevsel testler, birim testleri, entegrasyon testleri ve derleme doğrulama testleri regresyon testine entegre edilebilir ve böylece geliştirme döngüsünün daha önceki aşamalarında elde edilen doğrulanmış sonuçların beklenmedik güncel sorunların teşhis edilmesine yardımcı olması sağlanabilir.

Esasen, regresyon testi kaynak kod değişikliklerinin iki unsuruna odaklanır:

 • Yeni değişiklik beklenen, istenen şekilde davranıyor mu?
 • Görünüşte değişiklikle ilgisi olmayan unsurlar da dahil olmak üzere diğer işlevler etkileniyor mu?

İdeal olarak, regresyon testi her kaynak kod değişikliğinden sonra gerçekleştirilir. Kurumsal düzeydeki bir uygulamada, otomatikleştirilmiş regresyon testi araçları gerektiren binlerce test yapılması gerekebilir.

Regresyon Testini Ne Zaman Uygulamalısınız?

Regresyon testi, derlemeler ve yayın sonrası destek de dahil olmak üzere tüm geliştirme döngüsü boyunca hayati bilgiler sağlar. Aşağıdaki senaryolar genellikle regresyon testi gerektirir:

1. Özellik Uygulaması

Mevcut yazılıma eklenen özellikler beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Regresyon testi en yaygın olarak hem arka uç mimarisinde hem de müşteriye yönelik unsurlarda yeni özelliklerin eklenmesiyle ilgili sorunları belirlemek için kullanılır.

 

2. Kod Tabanı Değişiklikleri

Önemli özellikler eklenmemiş ve temel işlevsellik müşteri açısından değişmemiş olsa bile, kaynak optimizasyonu, yama düzeltmeleri ve diğer yapılandırma değişiklikleri gibi kod değişiklikleri eklendikten sonra regresyon testi gereklidir.

 

3. Gecikmeler Sırasında

Regresyon testi, geliştirmenin durduğu zamanlarda bir bakım stratejisi olarak da faydalıdır. Yeni programlar veya yazılımlar başlatmak için çalışırken, regresyon testleri genellikle yeni özelliklerin başlatılmasının ardından ortaya çıkabilecek sorunları gözden kaçırmamanızı sağlayabilir.

 

4. Diğer Hatalar Oluştuktan Sonra

Regresyon testi, son değişikliklerle ilgisiz görünen sorunların belirlenmesine ve teşhis edilmesine de yardımcı olabilir. Diğer birçok test türünün kullanımını birleştirdiği için regresyon testi, çeşitli, önceki test verilerini tek tip olarak karşılaştırmanıza olanak tanır. Ayrıca, potansiyel olarak daha önce ortaya çıkmış ve ortaya çıkması uzun zaman almış kod sorunlarının belirlenmesine de yardımcı olabilir.

Regresyon Testinin Faydaları

Regresyon testinin yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında faydaları vardır. Regresyon testlerinin bariz faydası, kod ayarlamalarının veya yeni özelliklerin eklenmesinin ardından yazılımın sorunsuz çalışmasını sağlamasıdır. Bunun yanı sıra, dikkate alınması gereken başka faydalar da vardır.

 

1. Böcekleri Hemen Tespit Edin

Regresyon testinin en iyi faydalarından biri, yeni bir özellik veya kod değişikliğiyle ilgili hataları veya sorunları anında tespit edebilmesidir. Sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilmek, yazılımın düzeltilebileceği ve müşterilere hızlı bir şekilde geri dönebileceği anlamına gelir.

Regresyon testlerini çalıştırırken, test uzmanları uygulamadaki değişiklikler arasındaki tanımlanmamış entegrasyonları yakalayabilir. Bu testler, bulunan hataları ayarlayabilen ve bu hataların derhal düzeltilmesini sağlamak için testleri yeniden çalıştırabilen test ekiplerini ve geliştiricileri destekleyecektir.

2. Gereksiz Giderleri Azaltın

Regresyon testi, çeşitli geliştirme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. İşlev bozukluğunu belirleme ve düzeltme yeteneği, uzun üretim kesintilerini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, işlevsellikleri hızlı bir şekilde belirlenebildiği için yeni özellikleri uygulamak için daha az zaman (ve para) harcanır.

Otomatik regresyon testi araçları, daha az manuel teste ihtiyaç duyulması nedeniyle proje tasarrufuna da neden olur.

3. Sürekli Entegrasyonu Uygulayın

Önceki testlerden elde edilen veriler test sürecini bilgilendirmeye yardımcı olduğundan, otomatik test araçları geliştirme sürecinde daha verimli hale gelir. Geliştirme ekipleri sürekli entegrasyon kurabilir. Yeni uygulama kodunun yayınlanması, regresyon test paketinden bir test senaryosunu otomatik olarak tetikleyebilir.

Regresyon Testinin Zorlukları ve Sınırlamaları

Tek bir otomatik test hizmeti türü tüm olası sorunları tespit edemez. Regresyon testi, geliştirme döngüsü boyunca değerli bir araç olsa da bazı sınırlamaları da vardır.

 

1. Test Zaman Çizelgeleri

Maksimum etkinlik için regresyon testi, kod değişikliklerini takip eden bir sonraki adım olarak gerçekleştirilmelidir. Ne yazık ki, bu katı zaman çizelgeleri komplikasyonlara yol açabilir. Testler hızlı bir şekilde gerçekleştirilemezse, geliştirme sürecinde gecikmeler yaşanabilir.

Buna ek olarak, regresyon testleri özellik uygulamasıyla aynı çizgide ilerlemezse, kodda gizli sorunlar oluşabilir ve bunların izini sürmek daha zor hale gelebilir.

2. Gelişimi Uzatın

Otomatik regresyon testi yazılımının kullanımı manuel test kadar zaman alıcı olmasa da, her iki tür de geliştirme sürecini uzatır. Ürünün karmaşıklığı arttıkça, ki bu her kurumsal projenin nispeten başlarında olur, regresyon testi de daha karmaşık hale gelir ve daha fazla kurulum ve tamamlama süresi gerektirir.

Sonuç olarak, regresyon testi, uygulama kesinti süresini ve yayın sonrası komplikasyonları azalttığı için proje geliştirme süresini kısaltır.

Regresyon Testi Kontrollerini Otomatikleştirmeli miyiz?

Manuel regresyon testi, ticari yazılımların karmaşıklığını doğru bir şekilde analiz edemediği için kurumsal bir organizasyonda sınırlı bir faydaya sahiptir. Büyük ölçekli geliştirme projeleri otomatik yazılım test araçları gerektirir.

1. Otomatik Regresyon Testlerinin Faydaları

Manuel regresyon testi son derece zaman alıcı olduğundan ve test ekibinin çok fazla çaba göstermesini gerektirdiğinden, regresyon testi otomasyon yazılımının önemli bir faydası, test ekibinin zamanının çoğunu serbest bırakmasıdır.

Test ekibi, otomatik yazılım testi hizmetlerini kullanarak proje geliştirmenin herhangi bir noktasında regresyon testleri gerçekleştirebilir. Yeni bir özellik tanıtıldıktan sonra, regresyon testi döngüsü potansiyel sorunları aramaya başlayabilir.

Otomatik regresyon testi araçlarını kullanmak anında geri bildirim almanızı sağlar. Ekipler hatalı koda yönelik ayarlamaları hızla uygulayarak kesinti ve gecikmeleri en aza indirebilir.

2. Regresyon Testi Otomasyonunun Dezavantajları

Otomatik regresyon testinin en önemli dezavantajlarından biri maliyettir. Ücretsiz otomatik regresyon testi araçları mevcut olsa da, kurumsal düzey için tasarlanmış ücretli seçeneklere kıyasla genellikle özellik, müşteri desteği ve ölçeklenebilirlik düzeyi sunamazlar.

Kayda değer bir başka potansiyel dezavantaj da test süresiyle ilgilidir. Regresyon testi otomasyon yazılımı, testleri yalnızca önceden programlanmış zamanlarda çalıştırır. Zamanlama, geliştirme sırasında ihtiyaç duyulan diğer kod yükseltmelerinin uygulanmasıyla ilgili lojistik sorunlar ortaya çıkarabilir.

Ayrıca, otomatikleştirilmiş regresyon testi diğer hiperotomasyon araçlarıyla, özellikle de robotik süreç otomasyon araçları gibi karmaşık araçlarla potansiyel olarak etkileşime girebilir. Elbette, büyük ölçekli kuruluşlar geliştirme sırasında rpa testi, regresyon testi ve daha fazlasının kullanımını yönetir, ancak ekipler arasında planlama ve koordinasyon gerektirir.

3. Regresyon Testlerini Otomatikleştirmeli miyiz, Yoksa Yapmamalı mıyız?

Otomatik regresyon araçları genellikle ticari veya kurumsal düzeyde inşa edilmiş büyük, karmaşık uygulamalar için önerilir. Manuel testler yalnızca küçük, basit kuruluşlarda etkilidir – ve o zaman bile, genellikle yalnızca bütçe kısıtlamaları nedeniyle uygulanır.

Test ekibinde daha az kişi olan diğer şirketler için regresyon testi sürecini otomatikleştirmek işleri hızlandırabilir ve daha sorunsuz çalışmasını sağlayabilir. Regresyon testini otomatikleştirip otomatikleştirmemeniz gerektiğinden emin değilseniz, manuel ve otomatik test hibriti etkili bir seçenek olabilir.

Regresyon Testi Süreci

Regresyon testi yaşam döngüsü, herhangi bir sorunun kökenine inmenize ve geliştirme ekibinin uygun ayarlamaları yapmasına olanak tanıyacaktır.

1. Kısmi veya Tam Başvuru Başarısızlığı

Geliştirme ekibi mevcut programa yeni bir kod eklediğinde, bu kod uygun şekilde çalışacak ya da sorunlar ortaya çıkacaktır. Yazılım içinde bir sorun oluşmalıdır, böylece regresyon testinin araması gereken bir şey olur.

Rutin yazılım testleri sırasında veya kullanıcılar sorunu yaşıyorsa ve BT’ye bildiriyorsa sorunun farkına varabilirsiniz.

2. Regresyon Testleri Çalıştırıldı

Ekip bir sorun tespit ettiğinde, regresyon testi başlayabilir. Çeşitli regresyon testlerinden yararlanmak, ekibin sorunun temel nedenini daraltmasına yardımcı olacaktır.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

3. Sorun Düzeltilir

Regresyon testleri hatanın temel nedenini bulduktan sonra düzeltme süreci başlayabilir. Geliştirme ekibi, yazılımda sorunlara neden olan sorunu çözecektir.

4. Regresyon Testleri Yeniden Çalıştırılır

Regresyon testi sürecindeki son adım, tüm regresyon testlerinin yeniden çalıştırılmasıdır. Yeniden test etme, tüm ekibin sorunun çözülüp çözülmediğini veya hatayı gidermek için çizim tahtasına geri dönmeleri gerekip gerekmediğini görmelerini sağlar.

Regresyon Testi Türleri

Görsel regresyon testi gerçekleştirirken yapabileceğiniz yedi test vardır.

1. Düzeltici Regresyon Testi

Düzeltici regresyon testi, en basit regresyon testi türlerinden biridir. Üründe önemli bir değişikliğin olmadığı mevcut bir test senaryosunun yeniden kullanılmasını içerir. Esasen, test senaryosunu değiştirmeden test yapabilirsiniz.

2. Yeniden Test-Tüm Regresyon Testi

Yeniden test-tüm regresyon testi, en karmaşık regresyon testi türüdür. Sistemin tüm özelliklerinin en başından itibaren test edilmesini gerektirir. Yazılımın geliştirilmesinden bu yana geçirdiği her küçük değişikliği kontrol eder.

En yaygın yeniden test senaryosu, geliştirme ekipleri sorunun son kod değişikliklerinden çok daha önce meydana geldiğinden şüphelendiğinden, diğer türler sorunun kaynağını belirlemede başarısız olduktan sonra ortaya çıkar.

3. Seçici Regresyon Testi

Seçici regresyon testi, düzeltici ve yeniden test-tüm regresyon testleri arasında yer alır. Belirli bir senaryoda etkilenen kodu arayarak testin kapsamını sınırlar. Seçici regresyon testi genellikle test uzmanları sorunun nedeni hakkında genel bir fikre sahip olduğunda kullanılır.

4. Aşamalı Regresyon Testi

Yerleşik vakalar değerli bilgiler sağlasa da, uygulamaya paralel olmayan yeni özellikleri test ederken sınırlamaları vardır. Aşamalı regresyon testi, sonucun tahmin edilmesinin zor olduğu eklemeleri hedefleyen yeni test senaryolarının oluşturulmasını içerir.

5. Regresyon Testini Tamamlayın

Önemli sistem değişiklikleri yapıldığında, tam regresyon testi gereklidir. Eksiksiz regresyon testi, çekirdek kod her değiştiğinde olası sorunların ele alınmasına yardımcı olur. Bu test, yazılımın tüm işlevlerini kapsar.

6. Kısmi Regresyon Testi

Yazılım kodunun tüm parçalarını daha büyük bir modülde birleştirmeye hazır olduğunuzda kısmi regresyon testi yapacaksınız. Kısmi regresyon testi, her modül bağımsız olarak çalışırken, önde gelen yazılım koduyla nasıl çalıştığını görebilmenizi sağlar.

7. Birim Regresyon Testi

Birim regresyon testi, en basit regresyon testi türlerinden biridir. Tüm etkileşimler, bağımlılıklar ve entegrasyonlar dahil olmak üzere tek bir birimi test edeceksiniz.

Regresyon Test Teknikleri

Regresyonun birçok tekniği vardır. Yazılım geliştirme yaşam döngünüzü (yazılım geliştirme ve test birbirine bağlıdır) ve sunmayı planladığınız belirli güncellemeleri düşünün. Burada yaygın regresyon testi tekniklerinin bir gösterimi yer almaktadır.

Birim testi nedir

1. Regresyon Testi Seçimi

Regresyon testi seçimi, bir koddaki belirli değişiklikleri analiz eder. Yalnızca yazılımın davranışının son kod güncellemesinden bu yana değişmiş olabileceği belirli testleri çalıştırmayı seçecektir.

Testlerin sadece küçük bir kısmına odaklandığı için daha az zaman alır ve yazılım geliştirme sürecine entegre edilmesi daha kolaydır. Buna örnek olarak eski test senaryolarının ve yeniden kullanılabilir test senaryolarının kullanılması verilebilir.

2. Tümünü Yeniden Test Edin

Yeniden test tekniği, tüm regresyon testlerinin yeniden çalıştırılmasını gerektirir. Önceki tüm testler yeni kodlama ile yeniden test edilir ve yeni kodla ilişkili herhangi bir gerileme ortaya çıkarılır.

Bu teknik, yazılım büyük ölçekli bir değişikliğe uğradığında kullanılır. Bu en çok zaman alan tekniklerden biridir, ancak önemli kod değişikliklerinde titizlik gereklidir.

3. Test Durumlarının Önceliklendirilmesi

Test senaryolarının önceliklendirilmesi en yaygın kullanılan tekniktir. Test uzmanları, test vakalarını işlevi tamamen bozanlardan daha basit “yaşam kalitesi” sorunlarına kadar kategorize eder.

Regresyon Testine Nasıl Başlarsınız?

Görsel regresyon testini uygulamadan önce, ürününüz ve geliştirme yaşam döngüsündeki konumu için hangi senaryonun en iyi sonucu vereceğini düşünmeniz gerekir.

Regresyon testi nedir?

1. Regresyon Testi Stratejilerinize Karar Vermeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Regresyon testine başlamak için regresyon testi planınızı göz önünde bulundurmanız gerekir. Ayrıntılı ve kapsamlı bir plan oluşturmak, hataları önceden görmenizi ve mümkün olan en değerli verileri elde etmenizi sağlar.

Uygun Test Durumlarını Seçin

Test edilecek en iyi test senaryolarına karar vermek, yazılımın geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu, çekirdek program veya daha önce ele alınması gereken sorunları olan herhangi bir kod olabilir.

Otomatik veya Manuel Arasında Karar Verin

Otomasyon veya manuel testin faydaları vardır, ancak birini mi yoksa diğerini mi veya hibrit bir model mi kullanacağınızı bilmek regresyon testi planınızda olmalıdır.

Test Sıklığını Belirleyin

Test ve geliştirme ekibinin regresyon testlerini ne sıklıkla yapacaklarını belirlemeleri gerekecektir. İsterseniz otomasyonla günlük regresyon testleri oluşturabilirsiniz, ancak yazılımınızın ne kadar çok hata ile karşılaştığı, testleri ne sıklıkta yaptığınızı yeniden gözden geçirmenize neden olabilir.

2. Birinci Adım

Birinci adım, test senaryolarınızı seçeceğiniz yerdir. Çeşitli vakaların seçilmesi testlerin geçerliliğine yardımcı olabilir ve bilinen hatalar, karmaşık kod ve temel kod içeren test vakalarını seçmek isteyeceksiniz.

3. İkinci Adım

Testleri çalıştırmadan önce zamanlamayı doğru yapmanız gerekir. Testlerin ne kadar süreceğini tahmin etmeniz ve buna göre plan yapmanız gerekir. Testi çok kısa kesmek veya bir test beklenenden önce bittiği için başka bir test yapmayı ertelemek istemezsiniz.

4. Üçüncü Adım

İhtiyacınız olan tüm regresyon testlerini çalıştırın.

5. Dördüncü Adım

Tüm testler tamamlandıktan sonra sonuçları analiz edeceksiniz. Test ekibi hataları belirleyebilir ve hata düzeltmeleri için geliştirme ekibine rapor verebilir.

Regresyon Testi Stratejilerini ve Uygulamasını Kimler Gerçekleştirmeli ve Dahil Olmalıdır?

Yazılım test otomasyon araçları ve planlaması ile ilgilenmesi gerekenler

Görsel regresyon testi ile ilgili birkaç taraf vardır. Süreçteki tüm rollerden gelen girdiler, regresyon testi planınız için olumlu bir sonuç sağlayacaktır.

1. Geliştiriciler

Geliştiriciler, hata düzeltmeleri için gerektiğinde kodu ayarlayacaktır. Yazılımın nasıl çalışması gerektiğini anlarlar ve test sonuçlarındaki sorunları kolayca görebilirler.

2. Kalite Güvencesi

Kalite güvence ekibi üyeleri, programı veya yeni özelliği yayınlamadan önce her şeyin doğru çalıştığından emin olacaktır. QA ekibi, kullanıcıları olumsuz etkileyen sorunları arıyor.

3. Test Cihazları

Test uzmanları test yoluyla yazılımdaki sorunları da arayabilir. Özellikle kodla değil, kullanıcının yazılımı nasıl deneyimleyeceğiyle daha çok ilgileniyorlar.

Regresyon Testini Gerçekte Nasıl Yaparsınız?

Regresyon testi yapmak için bir regresyon paketine ihtiyacınız olacaktır. Paket, yazılımınıza genel bir bakıştır, böylece neyi test edeceğinizi bilirsiniz. İster otomatik ister manuel olsun, hangi testlere öncelik vereceğinizi girecek ve ardından test paketindeki sonuçları okuyacaksınız.

Regresyon Testi Sürecine Dahil Olan Maliyetler ve Stratejiler

Birkaç regresyon testini manuel olarak tekrarlamanız durumunda bu işlem hızla pahalıya mal olabilir. Regresyon testine geçmeden önce, ilgili maliyetleri bilmek, yazılımınız için doğru seçimi yapmak açısından hayati önem taşır.

Regresyon testi pahalı olsa da, bu olmadan kullanıcılarınızın hatalar veya diğer sorunlar nedeniyle yazılımdan memnun kalmama ihtimali vardır. Regresyon testi uzun vadede kendini amorti edecektir.

 

1. Test Süresi

Ekibinizin testi gerçekleştirmesi ne kadar uzun sürerse, o kadar pahalı olacaktır. Otomatik testlerde bile günlerce süren testler, yalnızca birkaç saat süren testlerden daha pahalıya mal olacaktır.

2. Testlerin Sıklığı

Ne kadar çok test yaparsanız, maliyeti de o kadar artacaktır. Her test, yazılım geliştirme için ayrılan parayı tüketerek zamana ve kaynaklara mal olur. Regresyon testi için sık sık test yapılması gerekir, bu nedenle masrafın büyük kısmı buradadır.

3. Yazılım Karmaşıklığı

Karmaşık yazılımlar, doğru olması için detaylara çok daha fazla dikkat edilmesini ve test edilmesini gerektirir. Yazılım ne kadar karmaşıksa, testlere devam etmek için o kadar fazla para gerekecektir.

Regresyon Testi ve Fonksiyonel Test

Fonksiyonel ve regresyon testleri, neredeyse tüm yazılım geliştirmede kullanılan yaygın test türleridir. Önemli ölçüde örtüşmekle birlikte, ayrı kullanımları da vardır ve farklı veri türleri toplarlar.

1. Fonksiyonel Test Nedir?

İşlevsel test, bir yazılım sisteminin önceden belirlenmiş gereksinimlere göre girdisini ölçen yazılım testi için kullanılan geniş bir terimdir. Temel olarak, uygulamanın veya bir uygulamanın belirli işlevlerinin beklendiği veya gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını test eder.

2. Fonksiyonel Test ve Regresyon Testi Arasındaki Farklar

Her bir test türü arasındaki iki temel fark şunlardır:

 • Yeni özelliklerin/yamaların eski kodla çalışıp çalışmadığını görmek için regresyon testleri
 • Kodun başlangıçta yapması gerekeni yapıp yapmadığını görmek için işlevsel testler

3. Regresyon Testine Karşı İşlevsel Testi Ne Zaman Kullanmalısınız?

Orijinal kodu geliştirici yönergelerine göre test etmeniz gerektiğinde işlevsel testleri kullanacaksınız. İşlevsel testlerden sonra ekip, güncellemelerin önceki kodla iyi çalıştığından emin olmak için regresyon testlerini kullanır.

Regresyon Testi ve Sanity Testi

Sanity testi regresyon testinin bir alt kümesidir, ancak aynı şey değildir. Yazılım testinde, akıllılık testi regresyon testinden önce gerçekleştirilir.

1. Akıllılık Testi Nedir

Sanity testi, yazılımın önemli unsurlarını test etmek için regresyon testinin bir alt kümesidir. Bunu geliştirmenin erken aşamalarında çalıştırmak en iyisidir.

Esasen, akıl sağlığı testi, güncellenen kod üzerinde uygulanırken hızlı kontroller gerçekleştirir. Uzun vadeli sorunları veya karmaşık problemleri test etmez. Bunun yerine, akıllılık testi yalnızca yeni kod değişikliklerinin düzgün çalışıp çalışmadığıyla ilgilenir.

2. Sanallık ve Regresyon Testi Arasındaki Farklar

Diğer test yöntemlerinde olduğu gibi, regresyon ve akıllılık testi arasında da farklar vardır:

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 • Akıl sağlığı testi başlangıç aşamalarında gerçekleşir
 • Regresyon testi, her yeni özellik uygulamasının sonuna doğru veya sonunda gerçekleşir

3. Sanity Testini Regresyon Testine Karşı Ne Zaman Kullanmalısınız?

Orijinal kodun kararlılığını kontrol etmek istediğinizde, akıllılık testi en iyi seçenektir – regresyon testi ilk uygulama yerine geliştirmeleri kontrol eder.

Regresyon Testi ve Birim Testi

Hem regresyon testi hem de birim testi yazılım testi türleri olsa da, geliştirme döngüsü sırasında oldukça farklı amaçlara sahiptirler. Bununla birlikte, birim testinden elde edilen veriler genellikle regresyon testi senaryoları geliştirilirken yararlı olur.

1. Birim Testi Nedir?

Birim testi, çalışıp çalışmadıklarını görmek için kod bölümlerini çalıştırır. Kodun her parçasının aynı anda birlikte çalışmasıyla ilgilenmez. Bunun yerine, test her bir bileşenin bağımsız olarak çalıştığından emin olmayı amaçlamaktadır.

2. Birim Testi ve Regresyon Testi Arasındaki Farklar

İki test arasındaki farklar şunlardır:

 • Birim testi programın belirli parçalarını test eder
 • Regresyon testi tüm programı kontrol eder

3. Regresyon Testine Karşı Birim Testini Ne Zaman Kullanmalısınız?

Şirketinizin hedefleri, birim testi mi yoksa regresyon testi mi kullanacağınızı belirleyecektir. Sadece küçük bir kod parçası olduğu için birim testi daha hızlıdır, ancak tüm programı test ederken regresyon daha iyidir.

Regresyon Testi ve Duman Testi

Regresyon ve duman testini karşılaştırmak, şirketinizin dikkate alması gereken bir diğer husustur.

1. Duman Testi Nedir?

Duman testi, bir yazılım programının birincil arızalarını belirlemeye yardımcı olan bir ön testtir. Sorunun veya çözümün derinlemesine nedenlerini aramıyor, daha küçük sorunları ve işlevselliği belirliyor.

2. Duman ve Regresyon Testi Arasındaki Farklar

Duman ve regresyon testlerinin her ikisi de bir programın kodundaki sorunları arar. Aralarındaki farklar:

 • Duman testi yalnızca küçük sorunlara bakar
 • Regresyon testi daha uzun sürer ve sorunun kökenini arar

3. Duman Testini Regresyon Testine Karşı Ne Zaman Kullanmalısınız?

Yazılımla ilgili sorunları kontrol ederken duman testi kullanmak isteyeceksiniz. Ekip üyeleri bunu güncellemeleri veya yeni özellikleri eklemeden önce yapar. Regresyon testi, yeni özellikler eklediğinizde ve yazılımı güncellediğinizde ortaya çıkar.

Regresyon Testi için Test Durumları Nasıl Seçilir?

Regresyon testinin akıllıca kullanılması, iş akışında ve proje takviminde önemli kesintilere neden olmadan hem gerçek hem de potansiyel sorunları belirlemenize olanak tanır. Regresyon testinden yararlanan yaygın durumlar şunlardır:

Yazılım testi kontrol listesi

1. Organizasyonel İhtiyaçlar

Vakaların önceliklendirilmesi, test ekibinin zaman çizelgesini kaybetmesini önleyecektir. İş ve son teslim tarihi ihtiyaçlarına göre test senaryoları seçeceklerdir.

2. Sorun Sıklığı

Tamamen kesintiye yol açmasa bile sık sık sorunlara neden olan uygulama güncellemeleri ve değişiklikleri, regresyon testi için mükemmel adaylardır. Benzer yazılım sorunlarının genellikle tek bir temel nedeni vardır ve regresyon testleri bunu tespit edebilir.

3. Kritik Hatalar

Kritik bir hatanın tüm ürün için önemli bir sorun teşkil etmesi için yalnızca bir kez meydana gelmesi gerekir. İşlevsizliğe neden olan tüm hatalara derhal müdahale edilmesi gerekir.

4. Güncelleme Sıklığı

Düzenli ve önemli güncellemeler içeren yazılımlar sık sık regresyon testi gerektirir. İdeal olarak, her güncelleme arasında test yapılmalıdır, çünkü birden fazla kod katmanının “arkasında” meydana gelen sorunların tespit edilmesi zorlaşabilir.

En İyi Otomatik Regresyon Testi Araçları

Otomatik regresyon testi yazılım araçları önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve hepsi yazılım türleriniz ve geliştirme ihtiyaçlarınız için iyi çalışmayabilir. Otomatik test araçlarına bakarken, en iyi seçenekler verimli, bütçenize uygun olacak ve doğru sonuçlar verecektir.

Fonksiyonel Test Otomasyonu Hakkında SSS

Otomatik Regresyon Aracınızı Nasıl Seçersiniz – Freemium vs Enterprise

Hem ücretsiz hem de kurumsal otomatik regresyon araçları mevcuttur. Freemium seçenekleri, ücretli bir sürüme geçmeden önce programı nasıl bulduğunuzu görmek için risk almadan test etmenin harika bir yoludur. Bu programların dezavantajı, kurumsal sürüm kadar ayrıntılı olmayacak olmalarıdır.

Her ikisinin de faydaları olsa da, yanlış olanı seçmek programlama hatalarının artmasına ve geliştirme süresinin yavaşlamasına neden olabilir. Bir seçim yapmadan önce iki tip arasındaki farkları dikkatlice değerlendirin.

Regresyon Testleriniz için Ne Zaman Freemium’a Geçmelisiniz?

Yeni otomatik araçları denerken ücretsiz regresyon testi seçeneklerini göz önünde bulundurmalısınız. Freemium, tek kuruş harcamadan test araçları hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Ücretli sürümler kadar derinlemesine olmasalar da, bu test aracının yazılımınız için doğru araç olup olmadığı konusunda iyi bir fikir edinebilirsiniz.

 

1. Ücretsiz Otomatik Regresyon Araçlarının Faydaları

Ücretsiz otomatik regresyon araçlarının faydalarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Regresyon testi yazılımından elde edeceğiniz temel faydalardan bazıları şunlardır:

 • Manuel testlere kıyasla üstün yeteneklere sahip hızlı, doğru test aracı
 • Araçtan memnun kalındığında ücretli sürüme geçebilme
 • Finansal risk veya ön maliyet yok
2. Ücretsiz Otomatik Regresyon Araçlarının Sınırlamaları

Ücretsiz regresyon testi araçlarının avantajları olsa da, aşağıdakiler de dahil olmak üzere sınırlamalar da mevcuttur:

 • Kurumsal sürüme kıyasla test seçeneklerinin olmaması
 • Ücretli sürüm sürekli bir masraf haline gelebilir
3. Regresyon Testini Otomatikleştirmek için En İyi Ücretsiz Araçlar

Birkaç mükemmel ücretsiz otomatik regresyon testi aracı mevcuttur. Diğerleri arasında öne çıkanları arıyorsanız, en iyi test aracı (ücretsiz bir seçeneği de vardır) bir Servis + Tam Yığın otomatik yazılım test aracı sunan ZAPTEST ‘tir (ayrıca popüler kurumsal test uygulamalarının ücretsiz sürümlerini de sunarlar).

 

Ne Zaman Kurumsal Seviyede Bir Regresyon Testi Aracı Seçmelisiniz?

Ücretsiz regresyon testi araçları, kapsamlı testlere ihtiyacınız olmadığında mükemmeldir, ancak yazılımınız büyük ölçekli testler gerektiriyorsa kurumsal düzeyde bir regresyon testi yazılımı gereklidir.

Kurumsal sürümler çok daha detaylı ve güçlüdür. Ayrıca, genellikle ücretsiz araçlarla sunulan destekten çok daha üstün olan güçlü bir müşteri desteğine sahiptirler.

1. Daha Fazla Seçeneğe İhtiyacınız Olduğunda

Ücretsiz araçlar size sadece çok şey sunar. Kurumsal düzeydeki seçenekler size sınırsız test ve ücretsiz olarak alamayacağınız diğer özellikleri sağlayacaktır.

2. Sınırsız Erişime İhtiyacınız Olduğunda

Bu kurumsal düzeydeki araçlar daha geniş erişim sağlar. Çoğu zaman, ücretsiz araçlar yalnızca bir veya iki kullanıcı hesabına izin verir. Kurumsal düzeyde bir araçla, tüm ekip bireysel hesaplar kullanarak araca erişebilir.

3. Birden Fazla Test Yapmanız Gerektiğinde

Regresyon testi zaman alabilir, ancak kurumsal düzeyde test araçlarıyla verimliliği en üst düzeye çıkarmak için aynı anda birden fazla test çalıştırabilirsiniz. Birden fazla testi aynı anda çalıştırmak hem zamandan tasarruf sağlar hem de masrafları azaltır, ancak karmaşıklığı artırır, bu nedenle ücretsiz araçlar bu özelliği sunmaz.

Regresyon Testine İlişkin Son Değerlendirmeler

Her yazılım geliştirme uzmanının bildiği gibi, kod öngörülemeyen ve hatta düpedüz açıklanamayan bir şekilde davranabilir. Regresyon testi, yeni özelliklerin mevcut işlevleri nasıl etkilediğinin belirlenmesinde temel bir unsurdur ve hemen hemen her kurumsal düzeydeki yazılım uygulamasının başarısı için gereklidir.

Otomatik regresyon testi araçları başlangıçta bir yatırım gerektirse ve geliştirme döngüsünü bir miktar uzatabilse de, sonuçta uygulamanızın geliştirme döngüsünde daha hızlı ilerlemesini sağlayan ve uzun vadeli son kullanıcı memnuniyetini artıran uygun maliyetli ve dinamik bir çözümdür.

SSS

Aşağıdaki bilgiler, yazılım testinde kurumsal düzeyde regresyon testi hakkında sık sorulan soruları yanıtlamaktadır.

Regresyon testi nedir?

Regresyon testi, bir uygulamanın kodunda yapılan yeni değişikliklerin istenmeyen sorunlara veya işlevselliğin bozulmasına neden olmamasını sağlamaya yardımcı olan testlerin bir kombinasyonudur. Ayrıca eklenen yeni özelliklerin etkinliğini test etmek için de tasarlanmıştır.

Regresyon testi ne kadar sürmelidir?

Test süresi, uygulamanın boyutuna, yeni özelliğin karmaşıklığına, test parametrelerine ve diğer özelliklere bağlı olarak değişir. Testler üç ila beş gün arasında sürebilirken, çeviklikte regresyon testi bir ila iki gün sürebilir.

Regresyon testi neden gereklidir?

Regresyon testi, yazılım programlarındaki hataların tespit edilmesine yardımcı olduğu için gereklidir, böylece geliştiriciler kullanıcılara sunulmadan önce bunları düzeltebilir. Bu, yazılımın sorunsuz çalışmasını ve kullanıcıların olumlu bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlar.

Hangi durumlarda regresyon testi yapılmaz?

Yazılım daha önce test edilenden farklı bir donanıma yüklendiğinde regresyon testi yapılmaz.

Regresyon testinden kim sorumludur?

Yazılımın kalite güvence ekibi, geliştirme ekibi kodu değiştirmeyi tamamladıktan sonra regresyon testi yapar.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post