fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

Sistem testi, bir bütün olarak sistem üzerinde kontroller gerçekleştiren bir yazılım testi türüdür.

Sistemin beklendiği gibi birlikte çalışıp çalışmadığını test etmek için geliştirdiğiniz yazılımın tüm bireysel modüllerini ve bileşenlerini entegre etmeyi içerir.

Sistem testi, son kullanıcılara sunulmadan önce test ekiplerinin yapının kalitesini doğrulamasını sağlayacak önemli bir yazılım testi adımıdır.

Bu makalede, sistem testinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, sistem testini kimin yaptığını ve test ekiplerinin sistem testini daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için hangi yaklaşımları ve araçları kullanabileceğini inceleyeceğiz.

Kısacası, sistem testi hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

 

Table of Contents

Sistem testi nedir?

 

Sistem testi, her zaman tüm bir sistem üzerinde gerçekleştirilen bir yazılım testi türüdür. Sistemin, her ne olursa olsun, gereksinimlerine uyup uymadığını kontrol eder.

Test uzmanları, ayrı modüller ve bileşenler birbirine entegre edildikten sonra sistemin hem işlevsel hem de işlevsel olmayan gereksinimlerini değerlendirmek için sistem testleri gerçekleştirir.

Sistem testi, Kara Kutu testinin bir kategorisidir, yani uygulamanın iç tasarımını test etmek yerine yalnızca yazılımın harici çalışma özelliklerini test eder.

Test uzmanları, sistem testi sırasında bir yazılım yapısını tam olarak değerlendirmek için yazılım kodunun programlanması ve yapısı hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymazlar. Bunun yerine, test uzmanları basitçe yazılımın performansını bir kullanıcının bakış açısından değerlendirmektedir.

 

1. Sistem testini ne zaman yapmamız gerekir?

 

Sistem testi, entegrasyon testinden sonra ve kabul testinden önce gerçekleştirilir. Sistem testleri, yazılım test ekibi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilir ve sistemin geliştirme sırasında önemli aşamalarda olması gerektiği gibi çalıştığından emin olunur.

Sistem testinin gerçekleştirildiği durumlara bazı örnekler şunlardır:

Yeni yazılım sürümlerinin geliştirilmesi sırasında.

Alfa ve beta testlerinin gerçekleştiği uygulama lansmanı sırasında.

Birim ve entegrasyon testleri tamamlandıktan sonra.

Sistem oluşturma gereksinimleri tamamlandığında.

Diğer test koşulları karşılandığında.

Diğer yazılım testi türlerinde olduğu gibi, yazılımın olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için düzenli olarak sistem testi yapılması önerilir.

Sistem testlerinin gerçekleştirilme sıklığı, ekibinizin kaynaklarına ve sistem yazılım testlerini gerçekleştirmek için kullandığınız yaklaşım ve araçlara bağlıdır.

 

2. Sistem testlerine ihtiyacınız olmadığında

 

Henüz duman testleri, birim testleri ve entegrasyon testleri gibi ön testleri gerçekleştirmediyseniz, sistem testine başlamaya hazır değilsiniz demektir.

Entegrasyon testi tamamlandıktan sonra sistem testi yapmak her zaman önemlidir, ancak sistem testinin başarısız olmasına neden olan hatalar ve sorunlarla karşılaşırsanız, sistem testini durdurabilir ve daha fazla ilerlemeden önce geliştirme ve hata düzeltmeye geri dönebilirsiniz.

 

3. Sistem testine kimler katılır?

 

Sistem testleri, geliştiriciler tarafından değil, test uzmanları ve QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Sistem testi yalnızca yazılımın dış unsurlarını ya da başka bir deyişle, yazılımın özelliklerine erişmeye çalışan kullanıcıların deneyimlerini dikkate alır.

Bu, sistem testi yapan test uzmanlarının bilgisayar kodlama, programlama ve yazılım geliştirmenin geliştiricilerden girdi gerektirebilecek diğer yönleri hakkında herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadığı anlamına gelir.

Bunun tek istisnası, nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak geliştiricilerden bazı girdiler gerektirebilecek otomatik sistem testi durumudur.

 

Sistem testinde neyi test ediyoruz?

 

Sistem testi, yazılımın hem işlevsel hem de işlevsel olmayan yönlerini test etmek için kullanılan bir yazılım testi türüdür.

Birçoğu sistem testi türleri altında daha ayrıntılı olarak ele alınan çok çeşitli işlevleri ve özellikleri test etmek için kullanılabilir.

Sistem testinin doğruladığı yazılım özelliklerinden bazıları aşağıda detaylandırılmıştır.

 

1. İşlevsellik

Test uzmanları, tamamlanan sistemin farklı yönlerinin olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını doğrulamak için sistem testini kullanır.

Ön testler, dahili kodun yapısını ve mantığını ve farklı modüllerin birbirine nasıl entegre olduğunu değerlendirmek için kullanılabilir, ancak sistem testi, yazılım işlevselliğini bu şekilde bir bütün olarak test eden ilk adımdır.

 

2. Entegrasyon

Sistem testi, farklı yazılım bileşenlerinin birlikte nasıl çalıştığını ve birbirleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadıklarını test eder.

Test uzmanları ayrıca harici çevre birimlerini de test ederek bunların yazılımla nasıl etkileşime girdiğini ve düzgün çalışıp çalışmadığını değerlendirebilir.

 

3. Beklenen çıktı

Test uzmanları, normal kullanım sırasında yazılımın çıktısını doğrulamak için sistem testi sırasında bir kullanıcının yapacağı gibi yazılımı kullanır. Yazılımın her bir fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özelliği için çıktının beklendiği gibi olup olmadığını kontrol ederler.

Yazılım olması gerektiği gibi davranmıyorsa, daha fazla geliştirme çalışması yapılması gerektiği sonucuna varılır.

 

4. Hatalar ve hatalar

Sistem testi, birden fazla platform ve işletim sisteminde yazılımın işlevselliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılır.

Sistem test uzmanları, yazılımın üzerinde çalışması beklenen tüm platformlarda hataların, performans sorunlarının ve uyumluluk sorunlarının bulunmadığını doğrular.

 

Giriş ve çıkış kriterleri

 

Giriş ve çıkış kriterleri, sistemin sistem testine hazır olup olmadığını ve sistem test gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için sistem testlerinde kullanılır.

Başka bir deyişle, giriş ve çıkış kriterleri, test uzmanlarının sistem testine ne zaman başlayacaklarını ve sistem testini ne zaman bitireceklerini değerlendirmelerine yardımcı olur.

 

Giriş kriterleri

Giriş kriterleri, test uzmanlarının sistem testine ne zaman başlaması gerektiğini belirler.

Giriş kriterleri, testin amacına ve izlenen test stratejisine bağlı olarak projeler arasında farklılık gösterebilir.

Giriş kriterleri, sistem testi başlamadan önce karşılanması gereken koşulları belirtir.

 

1. Test aşaması

Çoğu durumda, test edilen sistemin entegrasyon testini tamamlamış olması ve sistem testi başlamadan önce entegrasyon testi için çıkış gereksinimlerini karşılaması önemlidir.

Entegrasyon testi, bileşenlerin entegrasyonu ile ilgili önemli hatalar veya sorunlar tespit etmemelidir.

 

2. Planlar ve senaryolar

Sistem testi başlamadan önce test planının yazılmış, imzalanmış ve onaylanmış olması gerekir.

Ayrıca, önceden hazırlanmış test senaryolarının yanı sıra yürütülmeye hazır test komut dosyalarına da sahip olmanız gerekecektir.

 

3. Hazırlık

Test ortamının hazır olduğunu ve testin tüm fonksiyonel olmayan gereksinimlerinin mevcut olduğunu kontrol edin.

Hazırlık kriterleri farklı projelerde farklılık gösterebilir.

 

Çıkış kriterleri

 

Çıkış kriterleri, sistem testinin son aşamasını belirler ve sistem testinin tamamlanmış sayılması için karşılanması gereken gereksinimleri ortaya koyar.

Çıkış kriterleri genellikle bu test aşamasının çıktılarını basitçe tanımlayan tek bir belge olarak sunulur.

 

1. Yürütme

Sistem testinin tamamlanması için en temel çıkış kriteri, sistem test planlarında ve giriş kriterlerinde belirtilen tüm test senaryolarının düzgün bir şekilde yürütülmüş olmasıdır.

 

2. Hatalar

Sistem testinden çıkmadan önce, hiçbir kritik veya öncelikli hatanın açık durumda olmadığını kontrol edin.

Orta ve düşük öncelikli hatalar, müşterinin veya son kullanıcının kabulü ile uygulanmaları koşuluyla açık durumda bırakılabilir.

 

3. Raporlama

Sistem testi sona ermeden önce bir çıkış raporu sunulmalıdır. Bu rapor sistem testlerinin sonuçlarını kaydeder ve testlerin gerekli çıkış kriterlerini karşıladığını gösterir.

 

Sistem testi yaşam döngüsü

 

Sistem testi yaşam döngüsü, planlama aşamalarından raporlama ve tamamlamaya kadar sistem testinin her aşamasını açıklar.

Sistem testi yaşam döngüsünün her aşamasını anlamak, sistem testinin nasıl yapılacağını ve nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

 

Aşama 1: Bir test planı oluşturun

 

Sistem testinin ilk aşaması bir sistem test planı oluşturmaktır.

Bir test planının amacı, test stratejisinin yanı sıra test senaryolarından beklentileri ana hatlarıyla belirtmektir.

Test planı genellikle test amaç ve hedeflerini, kapsamını, alanlarını, çıktılarını, zamanlamasını, giriş ve çıkış kriterlerini, test ortamını ve yazılım sistemi testine dahil olan kişilerin rol ve sorumluluklarını tanımlar.

 

Aşama 2: Test senaryoları oluşturun

 

Sistem testinin bir sonraki aşaması test senaryoları oluşturmaktır.

Test senaryoları, sistem testi sırasında test edeceğiniz kesin fonksiyonları, özellikleri ve metrikleri tanımlar. Örneğin, belirli bir işlevin nasıl çalıştığını veya belirli bir yükleme süresinin ne kadar uzun olduğunu test edebilirsiniz.

Her test senaryosu için, bu senaryonun nasıl test edileceği ve test senaryosunun beklenen sonucunun ne olduğu hakkında bilgilerin yanı sıra bir test senaryosu kimliği ve adı belirtin.

Her bir test senaryosu için başarılı/başarısız kriterlerini de burada belirtebilirsiniz.

 

Aşama 3: Test verileri oluşturun

 

Test senaryolarını oluşturduktan sonra, testleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağınız test verilerini oluşturabilirsiniz.

Test verileri, test ekibinin eylemlerinin beklenen sonuçlarla sonuçlanıp sonuçlanmadığını test etmek için ihtiyaç duyacağı girdileri tanımlar.

 

Aşama 4: Test senaryolarını yürütün

 

Bu aşama, çoğu insanın sistem testi dendiğinde aklına gelebilecek olan aşamadır: test senaryolarının yürütülmesi veya gerçek testin kendisi.

Test ekibi, her bir testin sonuçlarını izlerken ve karşılaştıkları hataları kaydederken her bir test senaryosunu ayrı ayrı yürütecektir.

 

Aşama 5: Hataları bildirin ve düzeltin

 

Test senaryolarını uyguladıktan sonra, test uzmanları test sırasında ortaya çıkan tüm sorunları ve hataları detaylandıran bir sistem test raporu hazırlar.

Testin ortaya çıkardığı hatalardan bazıları küçük ve kolayca düzeltilebilirken, diğerleri derlemeyi geriye götürebilir. Bu hataları ortaya çıktıkça düzeltin ve büyük bir hata olmadan geçene kadar test döngüsünü ( duman testi gibi diğer yazılım testi türlerini de içeren) tekrarlayın.

 

Kafa karışıklığını gidermek: Sistem testi vs entegrasyon testi vs kullanıcı kabul testi

 

Birçok kişi sistem testini entegrasyon testi ve kullanıcı kabul testi gibi diğer yazılım testi türleriyle karıştırır.

Sistem testi, entegrasyon testi ve kullanıcı kabul testi bazı ortak özelliklere sahip olsa da farklı amaçlara hizmet eden farklı test türleridir ve her bir test türü diğerlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmelidir.

 

Entegrasyon testi nedir?

 

Entegrasyon testi, yazılım modüllerinin ve bileşenlerinin birlikte ne kadar iyi entegre olduklarını değerlendirmek için bir grup olarak test edildiği bir yazılım testi türüdür.

Entegrasyon testi, birlikte çalışan bireysel modülleri test etmek için kullanılan ilk yazılım testi türüdür.

Entegrasyon testi, QA ortamında test uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve ayrı ayrı kodlanmış bileşenler birlikte etkileşime girdiğinde ortaya çıkabilecek kusurları ortaya çıkardığı için çok önemlidir.

 

Sistem testi ve entegrasyon testi arasındaki farklar nelerdir?

 

Hem sistem testi hem de entegrasyon testi yazılım yapısını bir bütün olarak test etse de, bunlar farklı şekilde çalışan farklı yazılım testi türleridir.

Önce entegrasyon testi yapılır ve entegrasyon testi tamamlandıktan sonra sistem testi yapılır. Sistem testi ve entegrasyon testi arasındaki diğer önemli farklar şunlardır:

 

1. Amaç:

Entegrasyon testinin amacı, ayrı modüllerin entegre edildiğinde birlikte düzgün çalışıp çalışmadığını değerlendirmektir. Sistem testinin amacı, sistemin bir bütün olarak nasıl çalıştığını test etmektir.

 

2. Tip:

Entegrasyon testi yalnızca işlevselliği test eder ve bir kabul testi türü değildir.

Buna karşın, sistem testi hem fonksiyonel hem de fonksiyonel olmayan özellikleri test eder ve kabul testi kategorisine girer (ancak kullanıcı kabul testi kategorisine girmez).

 

3. Teknik:

Entegrasyon testi, yazılım yapısını hem kullanıcı hem de geliştirici perspektifinden değerlendirmek için hem kara kutu hem de beyaz kutu testlerini kullanırken, sistem testi, yazılımı kullanıcı perspektifinden test etmek için tamamen kara kutu test yöntemlerini kullanır.

 

4. Değer:

Entegrasyon testi arayüz hatalarını belirlemek için kullanılırken, sistem testi sistem hatalarını belirlemek için kullanılır.

 

Kullanıcı kabul testi nedir?

 

Kullanıcı kabul testi veya UAT, yazılımın istenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için son kullanıcı veya müşteri tarafından gerçekleştirilen bir yazılım testi türüdür.

Kullanıcı kabul testi, yazılım üretim ortamına geçmeden önce gerçekleştirilmesi gereken son test şeklidir.

İşlevsel test, entegrasyon testi ve sistem testi tamamlandıktan sonra gerçekleşir.

 

Sistem testi ve kullanıcı kabul testi arasındaki farklar nelerdir?

 

Kullanıcı kabul testi ve entegrasyon testinin her ikisi de bir yazılım yapısının olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını doğrular ve her iki test türü de yazılımın bir bütün olarak nasıl çalıştığına odaklanır.

Bununla birlikte, sistem testi ile kullanıcı kabul testi arasında birçok fark vardır:

 

1. Testçiler:

Sistem testleri test uzmanları (ve bazen geliştiriciler) tarafından gerçekleştirilirken, kullanıcı kabul testleri son kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.

 

2. Amaç:

Kullanıcı kabul testinin amacı, bir yazılım yapısının son kullanıcının gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmektir ve sistem testinin amacı, sistemin test edenin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını test etmektir.

 

3. Yöntem:

Sistem testi sırasında, yazılım yapısının ayrı birimleri entegre edilir ve bir bütün olarak test edilir. Kullanıcı kabul testi sırasında, sistem son kullanıcı tarafından bir bütün olarak test edilir.

 

4. Sahne:

Sistem testi, entegrasyon testi tamamlanır tamamlanmaz ve kullanıcı kabul testi yapılmadan önce gerçekleştirilir. Kullanıcı kabul testi, ürün piyasaya sürülmeden hemen önce erken benimseyenler için gerçekleştirilir.

 

Sistem testi türleri

 

Yazılım yapınızın bütünüyle nasıl çalıştığını test etmek istiyorsanız benimseyebileceğiniz 50’den fazla farklı sistem testi türü vardır.

Ancak pratikte, bu sistem testi türlerinden yalnızca birkaçı çoğu test ekibi tarafından kullanılmaktadır.

Kullanacağınız sistem testi türü, bütçeniz, zaman kısıtlamalarınız, öncelikleriniz ve kaynaklarınız dahil olmak üzere birçok farklı faktöre bağlıdır.

 

1. İşlevsellik testi

 

İşlevsellik testi, yazılımın tek tek özelliklerini ve işlevlerini kontrol etmek ve gerektiği gibi çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmek için tasarlanmış bir sistem testi türüdür.

Bu tür sistem testleri manuel veya otomatik olarak gerçekleştirilebilir ve test ekiplerinin gerçekleştirdiği temel sistem testi türlerinden biridir.

 

2. Performans testi

 

Performans testi, uygulamanın düzenli kullanım sırasında ne kadar iyi performans gösterdiğini test etmeyi içeren bir sistem testi türüdür.

Buna uyumluluk testi de denir ve genellikle bir uygulamanın birden fazla kullanıcı tarafından aynı anda kullanıldığında performansının test edilmesi anlamına gelir.

Performans testinde, test uzmanları yükleme sürelerinin yanı sıra hatalara ve diğer sorunlara da bakacaktır.

 

3. Yük testi

 

Yük testi, test uzmanlarının bir uygulamanın ağır yüklerle ne kadar iyi başa çıktığını değerlendirmek için gerçekleştirdiği bir sistem testi türüdür.

Örneğin, test uzmanları, çok sayıda kullanıcı aynı anda aynı görevi yerine getirmeye çalışırken uygulamanın ne kadar iyi çalıştığını veya uygulamanın aynı anda birden fazla görevi ne kadar iyi yerine getirdiğini test edebilir.

 

4. Ölçeklenebilirlik testi

 

Ölçeklenebilirlik testi, yazılımın farklı projelerin ve ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar iyi ölçeklendiğini test eden bir yazılım sistemi testi türüdür.

Bu, yazılımın farklı kullanıcı sayıları için veya farklı yerlerde ve farklı kaynaklarla kullanıldığında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmeyi içeren bir tür işlevsel olmayan testtir.

 

5. Kullanılabilirlik testi

 

Kullanılabilirlik testi, uygulamanın ne kadar kullanılabilir olduğunu test etmeyi içeren bir sistem testi türüdür.

Bu, test uzmanlarının uygulamada gezinmenin ve uygulamanın kullanımının ne kadar kolay olduğunu, işlevlerinin ne kadar sezgisel olduğunu ve kullanılabilirlik sorunlarına neden olabilecek herhangi bir hata veya sorun olup olmadığını değerlendirdiği anlamına gelir.

 

6. Güvenilirlik testi

 

Güvenilirlik testi, yazılımın ne kadar güvenilir olduğunu kontrol eden bir sistem entegrasyon testi türüdür.

Tek seferlik testlerin sonuçlarının güvenilir ve tekrarlanabilir olup olmadığını değerlendirmek için yazılım işlevlerinin ve performansının kontrollü bir ortamda test edilmesini gerektirir.

 

7. Konfigürasyon testi

 

Konfigürasyon testi, sistemin çeşitli yazılım ve donanım türleriyle birlikte çalışırken ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendiren bir sistem testi türüdür.

Yapılandırma testinin amacı, bir bütün olarak sistemin performansını en üst düzeye çıkarmak için en iyi yazılım ve donanım yapılandırmasını belirlemektir.

 

8. Güvenlik testi

 

Güvenlik testi, yazılımın güvenlik ve gizlilikle ilgili olarak nasıl performans gösterdiğini değerlendiren bir sistem testi türüdür.

Güvenlik testinin amacı, para, gizli veriler ve diğer önemli varlıkların kaybıyla sonuçlanabilecek veri ihlalleri ve ihlallerinin kaynağı olabilecek potansiyel güvenlik açıklarını ve tehlikeleri tespit etmektir.

 

9. Göç testi

Geçiş testi, eski veya yeni altyapılarla nasıl etkileşime girebileceklerini değerlendirmek için yazılım sistemleri üzerinde gerçekleştirilen bir sistem testi türüdür.

Örneğin, test uzmanları eski yazılım öğelerinin yeni bir altyapıya hatalar ortaya çıkmadan geçip geçemeyeceğini değerlendirebilir.

 

Sistem testi yapmaya başlamak için ihtiyacınız olanlar

 

Sistem testi başlamadan önce, başarılı ve sorunsuz bir sistem testi süreci için gereken kaynakları ve araçları bir araya getirmek için net bir plana sahip olmanız önemlidir.

Manuel, otomatik veya her iki yaklaşımı da kullanarak test yapmak nispeten karmaşık bir süreçtir, bu nedenle başlamadan önce neye ihtiyacınız olacağını bilmek test sırasında gecikme ve aksaklık riskini azaltmanın en iyi yoludur.

 

1. Neredeyse piyasaya sürülmeye hazır kararlı bir yapı

 

Sistem testi, yazılım testinin piyasaya sürülmeden önce gerçekleşen son aşamalarından biridir: sistem testinden sonra gerçekleşen tek test türü kullanıcı kabul testidir.

Sistem testine başlamadan önce fonksiyonel test, regresyon testi ve entegrasyon testi gibi diğer yazılım testi türlerini gerçekleştirmiş olmanız ve yazılım yapınızın bu yazılım testi türlerinin her biri için çıkış kriterlerini karşılamış olması önemlidir.

 

2. Sistem test planları

 

Teste başlamadan önce, gerçekleştireceğiniz testlerin amaç ve hedeflerini özetleyen ve sistem testinin giriş ve çıkış kriterlerini tanımlayan resmi belgeler hazırlayın.

Bu planı, test edeceğiniz bireysel test senaryolarının ana hatlarını çizmek veya sistemin nasıl performans göstereceğine ilişkin beklentilerinizi tanımlamak için kullanabilirsiniz.

Sistem test planı, test uzmanlarının planı takip ederek sistem testini tasarlamasını ve yürütmesini kolaylaştırmalıdır.

 

3. Test senaryoları

 

Sistem testi başlamadan önce sistem testi sırasında test edeceğiniz test senaryolarını ana hatlarıyla belirlemeniz önemlidir.

Test senaryoları kapsamlı olmayabilir, ancak sistemin en önemli işlevsel ve işlevsel olmayan özelliklerini test edecek ve sistemin bir bütün olarak işleyişine doğru bir genel bakış sağlayacak kadar eksiksiz olmalıdır.

 

4. Beceriler ve zaman

 

Sistem testleriniz başlamadan önce sistem testlerine yeterli kaynak ayırdığınızdan emin olun.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Sistem testi, özellikle duman testi gibi diğer test türleriyle karşılaştırıldığında nispeten uzun zaman alabilir.

Ekibinizdeki hangi kişilerin testi gerçekleştireceğini ve test başlamadan önce ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini belirlemeniz gerekecektir.

 

5. Sistem test araçları

 

Sistem testi manuel olarak gerçekleştirilebilir veya otomatik hale getirilebilir, ancak teste hangi yaklaşımı benimsediğinizden bağımsız olarak, testin farklı yönlerine yardımcı olan araçları ve teknolojiyi benimseyerek sistem testi iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve optimize etmek mümkündür.

Örneğin, sistem testlerinizden bazılarını otomatikleştirmek için yapay zeka araçlarını kullanabilir veya testlerinizin ilerlemesini ve sonuçlarını izlemeye yardımcı olması için belge yönetim yazılımı kullanabilirsiniz.

 

Sistem test süreci

 

Başlamadan önce, sistem test sürecini ve her bir adımının nasıl gerçekleştirileceğini anlamak önemlidir.

Bu adım adım plan, daha önce ayrıntılı olarak açıklanan sistem testi yaşam döngüsünü takip eder, ancak sistem testinde yer alan bireysel adımları ana hatlarıyla belirtmek için daha fazla ayrıntıya girer.

 

Adım 1: Bir sistem test planı oluşturun

 

Sistem testine başlamadan önce sistem test planınızı oluşturun. Her sistem test planı farklı olacaktır, ancak planınız en azından testin amacının bir taslağını ve testin ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini belirleyen ilgili giriş ve çıkış kriterlerini içermelidir.

 

Adım 2: Test senaryoları ve test durumları oluşturun

 

Bir sonraki aşama, tam olarak neyi test edeceğinizi ve nasıl test edeceğinizi özetleyen test senaryoları ve test durumları oluşturmaktır.

Yazılımın tipik kullanım koşullarında nasıl çalıştığını test eden gerçek hayattan test senaryoları ekleyin ve yazdığınız her test senaryosu için testin başarılı ve başarısız olma kriterleri ve beklenen sonucun ne olduğu hakkında ayrıntılar ekleyin.

 

Adım 3: Gerekli test verilerini oluşturun

 

Yürütmeyi planladığınız her test senaryosu için gerekli test verilerini oluşturun.

Çalıştırmayı planladığınız her bir test senaryosu için ihtiyaç duyacağınız test verileri, her bir testi etkileyen veya bu testlerden etkilenen tüm test verileridir.

Test verilerini manuel olarak oluşturmak mümkündür veya zamandan tasarruf etmek istiyorsanız ve bunu yapacak kaynaklara sahipseniz bu aşamayı otomatikleştirebilirsiniz.

 

Adım 4: Test ortamını kurun

 

Bir sonraki adım, sistem testlerinizi çalıştırmaya hazır test ortamını kurmaktır. Üretim benzeri bir test ortamı kurarsanız sistem testinizden daha iyi sonuçlar alırsınız.

Test ortamınızın yapılandırma ve entegrasyon testleri sırasında test etmek istediğiniz tüm yazılım ve donanımları içerdiğinden emin olun.

 

Adım 5: Test senaryolarını yürütün

 

Test ortamını kurduktan sonra, ikinci adımda oluşturduğunuz test senaryolarını çalıştırabilirsiniz.

Bu test senaryolarını manuel olarak yürütebilir veya bir komut dosyası kullanarak test senaryosu yürütmeyi otomatikleştirebilirsiniz.

Her bir test vakasını gerçekleştirirken, test sonuçlarını not edin.

 

Adım 6: Hata raporlarını hazırlayın

 

Ana hatlarıyla belirtilen tüm test senaryolarını uyguladıktan sonra, her bir testin sonuçlarını kullanarak sistem testleri sırasında tespit ettiğiniz tüm hataları ve kusurları ayrıntılı olarak vurgulayan hata raporları yazabilirsiniz.

Hata onarımları ve düzeltmeleri için bu raporu geliştiricilere iletin. Hata onarım aşaması, tespit ettiğiniz hataların karmaşıklığına ve ciddiyetine bağlı olarak biraz zaman alabilir.

 

Adım 7: Hata onarımlarından sonra yeniden test edin

 

Yazılım geliştiriciler hataları düzelttikten sonra yazılımı daha fazla test için geri gönderdikten sonra, yazılım yapısını tekrar test etmek önemlidir.

En önemlisi, bu adım hiçbir hata veya kusur gösterilmeden geçilene kadar sistem testi tamamlanmış sayılmamalıdır.

Tüm hataların giderildiğini ve yapının artık kullanıcı kabul testine geçmeye hazır olduğunu varsaymak yeterli değildir.

 

Adım 8: Döngüyü tekrarlayın

 

Son adım, bu döngüyü herhangi bir hata veya kusur tespit etmeden yedinci adımı geçmek için ihtiyaç duyduğunuz kadar tekrarlamaktır.

Sistem testi geçtikten ve sistem testi planında belirtilen tüm çıkış kriterlerini karşıladıktan sonra, kullanıcı kabul testine ve nihayetinde ürünün piyasaya sürülmesine geçme zamanı gelmiştir.

 

Manuel ve otomatik sistem testleri

 

Diğer yazılım testi türleri gibi, sistem testi de insan test uzmanları tarafından manuel olarak gerçekleştirilebilir veya en azından kısmen yazılım tarafından otomatikleştirilebilir. Yazılım testi otomasyonu test sürecini kolaylaştırır, zamandan ve paradan tasarruf sağlar, ancak bazen manuel sistem testi yapmak da önemlidir.

Hem manuel hem de otomatik sistem testinin artıları ve eksileri vardır ve hangi tür sistem testini yapmak istediğinize karar vermeden önce bunları anlamak önemlidir.

 

Manuel sistem testi

 

Manuel sistem testi, tüm test sürecinin bir kısmını otomatikleştirmeden sistem testinin manuel olarak gerçekleştirilmesi anlamına gelir.

Manuel sistem testlerinin gerçekleştirilmesi otomatik testlerden daha uzun sürer, ancak bu aynı zamanda test sürecinin insan içgörüsünden ve muhakemesinden yararlandığı anlamına gelir.

Manuel testler, sistem testlerinin ve diğer yazılım testlerinin etkinliğini ve doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için genellikle otomatik testlerle birleştirilir.

 

1. Manuel sistem testi yapmanın faydaları

 

Manuel sistem testi yapmanın birçok faydası vardır ve bu faydalar, birçok test ekibinin neden test komut dosyalarını otomatikleştirdikten sonra bile otomatik testin yanı sıra manuel teste devam etmeyi tercih ettiğini açıklar.

 

Karmaşıklık

Manuel test, otomatikleştirilmesi her zaman kolay olmayan karmaşık test senaryolarını test etmek için uygundur.

Sistem testinizin gereksinimleri karmaşık veya ayrıntılı ise, bu senaryoları manuel olarak test etmeyi, bunlar için otomatik test komut dosyaları yazmaktan daha kolay bulabilirsiniz.

 

Keşif testi

Herhangi bir yazılım testini otomatikleştirdiğinizde, test kendi senaryosunu izler ve yalnızca testi değerlendirmek üzere programladığınız özellikleri test eder.

Buna karşın, manuel test gerçekleştirdiğinizde, ilginizi çektikçe farklı özellikleri keşfetmeyi seçebilirsiniz; örneğin, yazılım arayüzünde olması gerektiği gibi görünmeyen bir şey fark ederseniz.

 

Basitlik

Otomatik test komut dosyalarınızı yazdıktan sonra, otomatik test kolaydır. Ancak ilk etapta test komut dosyaları yazmak için genellikle geliştirme uzmanlığı gerekir ve daha küçük test ekipleri bunu gerçekleştirecek kaynaklara sahip olmayabilir.

Manuel testler teknik uzmanlık veya kodlama bilgisi gerektirmez.

 

2. Manuel sistem testlerinin zorlukları

 

Manuel testler de kendi zorluklarını beraberinde getirir. Otomatik test unsurlarını dahil etmeden yalnızca manuel sistem testi gerçekleştiren yazılım test ekipleri, her iki yaklaşımı da kullanan ekiplere kıyasla kendilerini dezavantajlı bulabilirler.

 

Zaman alıcı

Tahmin edebileceğiniz gibi, manuel sistem testi yapmak otomatik sistem testinden daha fazla zaman alır. Bu, özellikle çevik testler gerektiğinde bir zayıflıktır.

Bu, düzenli veya çok kapsamlı sistem testleri yapmanın daha az pratik olduğu anlamına gelir ve bu da sonuçların güvenilirliğini ve kapsamını etkileyebilir.

 

İnsan hatası

İnsanlar manuel test gerçekleştirdiğinde, her zaman insan hatasına yer vardır. İnsanlar hata yapar, sıkılır veya dikkatleri dağılır ve bu durum özellikle test uzmanlarını yorma olasılığı daha yüksek olan tekrarlayan, zaman alan testler yapılırken olasıdır.

 

Test kapsamı

Manuel testler, otomatik testlerle aynı kapsam genişliğini sunmaz.

Test uzmanlarının manuel testleri kendilerinin gerçekleştirmesi gerektiğinden, manuel testlerde otomatik testlere kıyasla daha fazla alanı kapsamak mümkün değildir ve bu da daha az kapsamlı test sonuçlarına yol açabilir.

 

Manuel yazılım testi ne zaman kullanılmalı?

Manuel yazılım testlerinin yerini otomatik testler almamıştır ve manuel testler hala sistem test sürecinin önemli bir aşamasıdır.

Manuel test, sistem testini bağımsız olarak otomatikleştirecek kaynaklara sahip olmayan daha küçük yazılım ekipleri için uygundur ve otomatik testi benimsemiş ekipler bile, keşif testinin değer sunduğu daha karmaşık test senaryolarını veya test durumlarını değerlendirmek için manuel testi kullanmalıdır.

 

Sistem test otomasyonu

Test komut dosyalarını kendiniz yazarak veya sistem test sürecini kısmen veya tamamen otomatikleştirmek için hiperotomasyon araçlarını ve süreçlerini kullanarak sistem testini otomatikleştirmek mümkündür.

Çoğu zaman, otomatik sistem testi, kapsam, verimlilik ve doğruluk açısından en iyi dengeyi sağlamak için manuel sistem testi ile birleştirilir.

 

1. Sistem testi otomasyonunun faydaları

 

Otomatik sistem testi, kısmen yazılım sistem testini otomatikleştirmeyi kolaylaştıran otomatik test araçlarının yaygın olarak bulunması nedeniyle popülaritesini artırmaktadır.

Otomatik sistem testinin, özellikle manuel test ile birleştirildiğinde birçok faydası vardır.

 

Verimlilik

Otomatik testler manuel testlerden daha verimlidir çünkü test uzmanları ve geliştiriciler diğer görevleri yerine getirirken otomatik testleri arka planda çalıştırmak mümkündür.

Bu, otomatik testlerin daha düzenli bir şekilde yapılmasını daha pratik hale getirir ve otomatik testler kurulduktan sonra test için çok sayıda kaynağın görevlendirilmesi ihtiyacını azaltır.

 

Daha fazla test kapsamı

Otomatik testler, büyük ölçüde artan verimlilikleri nedeniyle, genellikle yazılım yapısının manuel testlerden daha geniş bir alanını kapsayabilir.

Test uzmanları sistem testlerini manuel olarak gerçekleştirdiklerinde, değerlendirmek için en önemli test senaryolarını seçmeleri gerekirken, otomatik testler yazılım ekiplerine daha kısa sürede daha fazla senaryoyu test etme esnekliği sağlar.

 

İnsan hatasını ortadan kaldırın

Otomatik testler, manuel testlerle aynı şekilde insan hatalarına karşı savunmasız değildir.

Manuel test uzmanlarını yorabilecek tekrarlayan, zaman alan testler yapılırken, otomatik testler yazılımı aynı oranda ve doğruluk seviyesinde test etmeye devam eder.

İnsanların zor hatalardan ziyade kolay hataları bulmaya odaklanma olasılığı daha yüksektir, bu da bazı önemli ancak daha az belirgin hataların gözden kaçmasına neden olabilir.

 

Testleri standartlaştırın

Sistem testini otomatikleştirmek için bir komut dosyası yazdığınızda, yazılım test aracınızın takip etmesi için bir dizi talimat oluşturmuş olursunuz.

Bu, çalıştırdığınız yazılım testlerini etkili bir şekilde standartlaştırır ve her test çalıştırdığınızda aynı testi çalıştırmanızı ve yazılımı aynı standartlara göre test etmenizi sağlar.

 

2. Sistem testi otomasyonunun zorlukları

 

Otomatik sistem testi mükemmel değildir, bu nedenle en iyi sonuçları elde etmek için genellikle manuel testlerle birlikte yürütülür. Manuel testten daha etkilidir ancak derinlik veya niteliksel veri açısından çok fazla şey sunmayabilir.

 

Esneklik

Otomatik testler her zaman bir komut dosyasını takip ettiğinden, test komut dosyasına yazılanların dışındaki mekanizmaları veya özellikleri test etme esnekliği yoktur.

Bu durum tutarlılık sağlasa da, planlama aşamalarında dikkate alınmadıkları takdirde hataların gözden kaçabileceği anlamına gelir.

 

Kaynaklar

Otomatik testlerin kurulması zaman ve kaynak gerektirir.

Kullanıma hazır yazılım ve araçları kullanarak sistem testini otomatikleştirmek mümkün olsa da, çoğu zaman bunların yazılım gereksinimlerinize göre ayarlanması gerekir.

Geleneksel olarak, otomatik testler, otomatik testleri düzgün bir şekilde yazmak ve çalıştırmak için teknik kaynakların ayrılması anlamına gelse de, ZAPTEST gibi giderek daha fazla araç, kodsuz bir arayüzde gelişmiş bilgisayarla görme yazılımı otomasyonu sağlar.

 

Karmaşık test senaryoları

Çoğu durumda, manuel testlere hiç başvurmadan sistem testlerini %100 otomatikleştirmek mümkün değildir.

Bu, özellikle çoğu otomasyon aracının test edemeyeceği karmaşık test senaryolarını test etmeniz gerektiğinde geçerlidir.

 

3. Otomatik sistem testi ne zaman uygulanmalı?

 

Test ekibiniz, özel test komut dosyaları yazarak veya bunları yazmak için otomasyon araçları kullanarak otomatik test uygulamak için kaynaklara sahipse, otomatik test, sistem testini hem daha verimli hem de daha güvenilir hale getirebilir.

Bununla birlikte, otomatik testlerinizin kalitesinden ve kapsamından emin olsanız bile manuel olarak test etmeye devam etmek her zaman önemlidir, çünkü otomatik testler yalnızca manuel testlerin sunabileceği derinliği ve içgörüyü kopyalayamaz.

 

Sonuç: Otomatik sistem testine karşı manuel sistem testi

 

Otomatik sistem testi ve manuel sistem testinin her ikisi de yazılım geliştirmenin test aşamasında önemlidir.

Daha küçük şirketler, otomatik testin gerektirdiği ek yatırım veya kaynaklar nedeniyle yalnızca manuel sistem testiyle başlayabilirken, çoğu test ekibi pratik olarak mümkün olan en kısa sürede otomatik testi içeren birleşik bir yaklaşım benimser.

Test ekipleri, otomatik testleri manuel testlerle birleştirerek sistem testinin sonuçlarından ödün vermeden verimliliği, doğruluğu ve esnekliği en üst düzeye çıkarabilir.

 

Sistem testi için en iyi uygulamalar

 

Sistem testi iş akışlarınızı maksimum verimlilik ve doğruluk için optimize etmek istiyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu sistem testi en iyi uygulamalarını takip etmektir.

En iyi uygulamalar, sistem testi aşamasında hiçbir şeyi kaçırmamanıza yardımcı olabilir ve sistem testlerinizin her zaman tutarlı bir şekilde yüksek standartta olmasını sağlar.

 

1. Sistem testlerini uygun şekilde planlayın

 

Tüm sistem testleri, test sırasında kullanılacak test senaryolarını ve yaklaşımlarını açıkça özetleyen resmi bir test planı ile başlamalıdır.

Resmi bir planla başlamak, test sırasında meydana gelebilecek gecikme riskini azaltır ve belirsizliklerden kaynaklanabilecek aksaklıkları önler.

İlgili tüm tarafların rollerinin ne olduğunu ve nelerden sorumlu olduklarını bilmelerini sağlar.

 

2. Her zaman ayrıntılı, doğru raporlar yazın

 

Sistem testlerinin her zaman iyi bir şekilde belgelendirilmesi önemlidir, aksi takdirde test uzmanları ve yazılım geliştiriciler testlerinizin sonuçlarına göre hareket etmeyi kolay bulamayabilirler.

Yaptığınız her test için bulduğunuz hataları detaylandıran, tam olarak nasıl tekrarlanacağını gösteren ve düzeltildikten sonra yazılımın nasıl davranması gerektiğini tanımlayan açık ve kapsamlı raporlar yazın.

Hata raporlarınızın açık ve takip edilmesi kolay olduğundan emin olun.

 

3. Gerçek cihazlar üzerinde test

 

Genellikle test ekipleri, yazılımı farklı cihazlarda gerçekten test etmeden, test ortamında farklı cihazları çoğaltmayı seçerler.

Cep telefonları gibi farklı platformlarda kullanılacak bir yazılım geliştiriyorsanız, örn. Android, iOS vb. tabletler, web ve masaüstü bilgisayarlar yani. Windows ,Linux, vb. farklı yüklerde nasıl performans gösterdiklerini veya ağ bağlantısı sorunlarının belirli platformlarda sorunlara neden olup olmayacağını değerlendirmek için bunları bu cihazlarda test ettiğinizden emin olun.

 

4. Mümkün olan yerlerde testleri otomatikleştirin

 

En iyi sonuçları elde etmek için genellikle manuel sistem testini otomatik sistem testiyle birleştirmek en iyisidir.

Henüz otomatik sistem entegrasyon testini denemediyseniz, sistem testlerinizin en azından bir kısmını otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek RPA + Yazılım Testi araçlarını denemek, sonuçlarınızın doğruluğundan ödün vermeden kapsamınızı ve verimliliğinizi artırmanıza olanak tanıyacaktır.

 

5. Vaka başına bir özelliği test edin

 

Test senaryoları yazarken mümkün olduğunca her senaryo için sadece bir özelliği test etmeye odaklanın.

Bu, bu test senaryolarının gelecekteki testlerde yeniden kullanılmasını kolaylaştırır ve geliştiricilerin hataların nasıl ortaya çıktığını ve hangi özellikler tarafından tetiklendiğini daha net anlamalarını sağlar.

 

Sistem testlerinden elde edilen çıktı türleri

 

Sistem testlerini çalıştırdığınızda, testlerinizden ne tür çıktılar bekleyeceğinizi ve bu çıktıları gelecekteki geliştirme ve testleri bilgilendirmek için nasıl kullanacağınızı bilmek önemlidir.

Test çıktıları, sistem testlerini gerçekleştirerek elde ettiğiniz varlıklar ve bilgilerdir.

 

1. Test sonuçları

Test sonuçlarınız, gerçekleştirdiğiniz her bir test durumunda yazılımın nasıl performans gösterdiğine ilişkin verileri ve yazılımın nasıl performans göstermesini beklediğinize ilişkin bir karşılaştırmayı içerir.

Bu sonuçlar, her bir test senaryosunun geçip geçmediğinin belirlenmesine yardımcı olur, çünkü yazılım beklemediğiniz bir şekilde performans gösteriyorsa, bu genellikle başarısız olduğu anlamına gelir.

 

2. Kusur günlüğü

Hata günlükleri, sistem testi sırasında bulunan tüm hataların ve kusurların günlükleridir.

Bir hata günlüğü, bulunan tüm hataları ve her bir hatanın önceliği, her bir hatanın ciddiyeti ve hatanın belirtileri ve açıklaması gibi diğer önemli bilgileri listeler.

Ayrıca hatanın tespit edildiği tarihi ve geliştiricilerin hatayı tekrarlamasına yardımcı olacak diğer bilgileri de not etmelisiniz.

 

3. Test raporu

Test raporu genellikle sistem testini bitirmek için çıkış kriterlerinin bir parçasıdır ve genellikle gerçekleştirilen testin bir özetini, Git/Gitme önerilerini, aşama ve yineleme bilgilerini ve test tarihini içerir.

Test sonuçlarıyla ilgili diğer önemli bilgileri de ekleyebilir veya kusur listesinin bir kopyasını bu rapora ekleyebilirsiniz.

 

Sistem testlerine örnekler

 

Sistem testleri sistemi bir bütün olarak test etmek için tasarlanmıştır, yani bir sistem olarak birlikte çalışan tüm farklı yazılım birimlerini test ederler.

Sistem testleri örnekleri, bir sistem testinin ne olduğunu ve neyi test ettiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

 

1. İşlevselliğin test edilmesi

 

Yazılım mühendislerinden oluşan bir ekip, marketlerin çevrimiçi siparişleri daha verimli bir şekilde toplamasına ve paketlemesine yardımcı olacak yeni bir alışveriş uygulaması geliştiriyor.

Uygulama, her biri birim testinde bağımsız olarak test edilmiş ve entegrasyon testinde diğer modüllerle birlikte test edilmiş birden fazla farklı modülden oluşmaktadır.

Sistem testi, tüm modüllerin birlikte ilk kez test edildiği testtir ve test uzmanları, uygulamanın her bir işlevini değerlendirmek ve tüm modüller birlikte çalıştığında beklendiği gibi çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek için test senaryoları tasarlar.

 

2. Yükleme sürelerinin test edilmesi

 

Yazılım test uzmanlarından oluşan bir ekip, bir uygulamanın farklı stres seviyeleri altında çeşitli noktalarda ne kadar hızlı yüklendiğini test ediyor.

Uygulamanın ne tür bir stres altında olduğunu (örneğin, aynı anda kaç kullanıcının kullandığı) ve kullanıcının hangi işlevleri ve özellikleri yüklemeye çalıştığını tanımlayan test senaryoları oluştururlar.

Sistem testi sırasında, yükleme süreleri test raporuna kaydedilir ve çok yavaş olduğu düşünülen yükleme süreleri başka bir geliştirme aşamasını tetikler.

 

3. Test yapılandırması

 

Bilgisayar faresi, VR başlığı ve oyun pedi gibi çok sayıda farklı çevre birimiyle kullanılabilen bir video oyunu geliştirirken, yazılım test uzmanları bu çevre birimlerinin her birinin oyunla ne kadar iyi çalıştığını test etmek için yapılandırma testleri gerçekleştirir.

Her çevre birimini ayrı ayrı ve birlikte test eden her test senaryosu üzerinde çalışarak, her çevre biriminin oyunun farklı noktalarında nasıl performans gösterdiğini ve performansın beklenenden daha kötü olup olmadığını not ederler.

 

Sistem testi yoluyla tespit edilen hata ve bug türleri

 

Sistem testi gerçekleştirdiğinizde, yaptığınız testler, yazılım içinde birim testinde ve entegrasyon testinde bulunmayan hataları ve hataları belirlemenizi sağlayacaktır.

Sistem testleri sırasında, bazen daha önce gözden kaçırıldıkları için veya genellikle sadece sistem bir bütün olarak çalışırken ortaya çıktıkları için birçok türde hata tespit etmek mümkündür.

 

1. Performans hataları

Sistem testi, bir yazılım yapısının hızı, tutarlılığı ve yanıt sürelerindeki performans hatalarını vurgulayabilir.

Test uzmanları, yazılımın farklı görevleri yerine getirirken nasıl performans gösterdiğini değerlendirebilir ve kullanım sırasında meydana gelen hataları veya gecikmeleri not edebilir. Bunlar, daha fazla geliştirme gerektirecek kadar ciddi kabul edilebilecek veya edilmeyebilecek performans kusurlarıdır.

 

2. Güvenlik hataları

Sistem testi sırasında, sistemin güvenlik katmanındaki açıkları vurgulayan güvenlik hatalarını tespit etmek mümkündür.

Güvenlik testi, sistem testi aşamasında gerçekleşir ve yazılım içindeki şifreleme hatalarını, mantıksal hataları ve XSS güvenlik açıklarını belirlemek için kullanılabilir.

 

3. Kullanılabilirlik hataları

Kullanılabilirlik hataları, uygulamanın amaçlandığı şekilde kullanılmasını zorlaştıran hatalardır. Kullanıcılara rahatsızlık verebilir ve bu da kullanıcıların uygulamayı terk etmesine neden olabilir.

Kullanılabilirlik hatalarına örnek olarak karmaşık bir navigasyon sistemi veya platformun tüm yönlerinde gezinmesi kolay olmayan bir düzen verilebilir.

Kullanılabilirlik araçları kullanılarak hatalar test sürecinin başlarında tespit edilebilir, ancak sistem testi sırasında da ortaya çıkabilirler.

 

4. İletişim hataları

İletişim hataları, yazılımın bir parçası başka bir modülle iletişim kurmaya çalıştığında ve bir hata bu iletişimin başarısız olmasına neden olduğunda ortaya çıkar.

Örneğin, yazılım kullanıcıdan yeni bir güncelleme indirmesini isterse ancak kullanıcı güncelleme indirme düğmesine tıkladığında güncelleme bulunamazsa, bu bir iletişim hatasıdır.

 

5. Hata işleme hataları

Yazılım olması gerektiği gibi çalışsa bile bazen hatalar meydana gelebilir. Belki de bir bileşen doğru şekilde kurulmadığı veya kullanıcı doğru şekilde çalıştırmadığı için.

Ancak, sistem bu hataları kullanıcıların sorunu tanımlamasına ve düzeltmesine yardımcı olacak şekilde doğru bir şekilde ele alabilmelidir.

Hata mesajları, meydana gelen hata hakkında yeterli bilgi içermiyorsa, kullanıcılar hatayı düzeltemeyecektir.

 

Sistem testinde yaygın metrikler

 

Sistem testi gerçekleştirirken, test ekibinizin sistem testinin ne kadar etkili olduğunu, hataların ne sıklıkta bulunduğunu ve sistem testinin test döngüsünün doğru aşamasında gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemesine yardımcı olmak için belirli test metriklerini takip edebilirsiniz.

Örneğin, geçen testlerin ve başarısız olan testlerin sayısını takip ederseniz ve sistem testlerinin yüksek bir oranının başarısız olduğunu tespit ederseniz, sistem testi başlamadan önce hataları ve hataları belirlemek için test döngüsünün daha erken aşamalarında daha kapsamlı testlere ihtiyaç olduğu sonucuna varabilirsiniz.

 

1. Mutlak ölçümler

 

Mutlak sayılar, bir oran veya orantı yerine size sadece mutlak bir sayı veren ölçütlerdir.

Mutlak ölçümler faydalı olabilir, ancak mutlak sayılar oldukları için ne anlama geldiklerini yorumlamak her zaman kolay değildir.

Mutlak metriklere örnek olarak sistem testi süresi, bir sistem testini çalıştırmak için gereken süre ve sistem testi sırasında bulunan toplam hata sayısı verilebilir.

 

2. Test verimliliği ölçümleri

 

Test verimliliği ölçümleri, test ekiplerinin mevcut sistem test prosedürlerinin ne kadar verimli olduğunu anlamalarına yardımcı olur, ancak sistem testlerinin kalitesi hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz.

Test verimliliği metriklerine örnek olarak testlerin geçme yüzdesi ve düzeltilen hata yüzdesi verilebilir.

Geçilen testler size çok fazla test geçip geçmediğinizi ve bu nedenle hataları gözden kaçırıp kaçırmadığınızı söyleyebilir, özellikle de yüksek bir hatadan kaçış oranıyla birlikte yüksek bir test geçme metriği görüyorsanız.

 

3. Test etkinliği ölçümleri

 

Test etkinliği ölçümleri, test uzmanlarına gerçekleştirdikleri sistem testlerinin kalitesi hakkında bilgi verir.

Sistem testlerinin sistemdeki hataları ve kusurları belirlemede ve değerlendirmede ne kadar etkili olduğunu ölçerler.

Toplam hata önleme verimliliği, test aşamasında bulunan hataların piyasaya sürüldükten sonra bulunan hatalara oranını gösteren bir test etkinliği metriği örneğidir.

 

4. Test kapsamı metrikleri

 

Test kapsamı metrikleri, test uzmanlarının test etmeye çalıştıkları sistemin tamamında kapsamlarının ne kadar eksiksiz olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

Örneğin, sistem testlerinizin yüzde kaçının otomatikleştirildiğini veya şu ana kadar gerekli testlerden kaçının gerçekleştirildiğini ölçebilirsiniz.

Gereksinim kapsamı metriği, test uzmanlarının gerekli özelliklerin ne kadarının test kapsamında olduğunu takip etmesine de yardımcı olur.

 

5. Kusur ölçümleri

 

Hata metrikleri, hataların varlığını farklı şekillerde ölçen metriklerdir. Bazı hata ölçümleri hataların ciddiyetine odaklanırken, diğerleri hataların türüne veya temel nedenine odaklanabilir.

Yaygın bir hata metriğine örnek olarak, tüm sürümdeki toplam hata sayısını ölçen hata yoğunluğu verilebilir.

Hata yoğunluğu genellikle 1000 kod satırı başına düşen hata sayısı olarak sunulur.

 

Sistem test senaryoları

 

Sistem test senaryoları, yazılımın nasıl çalıştığını ve geliştiricilerin, test uzmanlarının, kullanıcıların ve paydaşların beklentilerini karşılayıp karşılamadığını test etmek için sistem testinde kullanılan test senaryolarıdır.

 

1. Sistem testinde test senaryoları nedir?

 

Test senaryoları esasen neyin test edileceğini ve test uzmanının her bir senaryoyu test etmek için hangi adımları gerçekleştirmesi gerektiğini tanımlayan talimatlardır.

Sistem testleri için test senaryoları yazarken, test uzmanlarının her bir testi yürütmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri dahil etmek önemlidir. Her test senaryosu için bir test senaryosu kimliği ve testin nasıl yürütüleceği ve hangi sonuçları beklediğinizle ilgili bilgilerin yanı sıra ilgili durumlarda her test senaryosu için başarılı ve başarısız kriterlerini ekleyin.

 

2. Sistem test senaryoları nasıl yazılır

 

Test senaryoları yazma konusunda yeniyseniz, sistem testi için test senaryoları yazmak üzere aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Diğer yazılım testi türleri için test senaryoları yazmak da benzer bir süreçtir.

 • Test senaryosunun kapsamasını istediğiniz alanı tanımlayın.
 • Test senaryosunun test edilmesinin kolay olduğundan emin olun.
 • Her bir test senaryosuna ilgili test tasarımlarını uygulayın.
 • Her test senaryosuna benzersiz bir test senaryosu kimliği atayın.
 • Her bir test senaryosunun nasıl çalıştırılacağına dair net bir açıklama ekleyin.
 • Her test senaryosu için önkoşullar ve sonkoşullar ekleyin.
 • Her bir test senaryosundan beklediğiniz sonucu belirtin.
 • Kullanılması gereken test tekniklerini ana hatlarıyla belirtiniz.
 • Devam etmeden önce bir iş arkadaşınızdan her test senaryosunu akran değerlendirmesine tabi tutmasını isteyin.

 

3. Sistem test senaryolarına örnekler

 

Örnek test senaryoları kullanmak kendi test senaryolarınızı yazmanıza yardımcı olabilir. Aşağıda, test uzmanlarının bir uygulama veya yazılımın işlevini test etmek için kullanabileceği iki sistem test senaryosu örneği verilmiştir.

 

Market tarama uygulaması fiyat doğrulama

Test kimliği: 0788
Test durumu: Ürün fiyatını doğrula
Test durumu açıklaması: Bir ürünü tarayın ve fiyatını doğrulayın.
Beklenen sonuçlar: Taranan fiyat mevcut hisse senedi fiyatıyla uyumlu olmalıdır.
Sonuç: Ürün, mevcut hisse senedi fiyatıyla uyumlu olan 1$’dan taranır.
Geçer/kalır: Geçer.

 

Yönetim yazılımı uçtan uca işlem yanıt süresi

Test kimliği: 0321
Test durumu: Ana ekran yükleme süreleri
Test durumu açıklaması: Uygulama yükleme ekranının iyi bir süre içinde yüklendiğinden emin olun.
Beklenen sonuçlar: Ekran dört saniye veya daha kısa sürede yüklenmelidir.
Sonuç: Ekran 6 saniye içinde yüklendi.
Geçer/kalır: Kaldı.

 

En iyi sistem test araçları

 

Sistem testi araçlarını kullanmak, test sürecini kolaylaştırmanın ve test ekiplerinin zaman alan manuel görevler için harcadıkları zamanı azaltmanın en basit yollarından biridir.

Sistem testi araçları, sistem testi sürecinin unsurlarını sizin için otomatikleştirebilir veya test senaryoları yazmayı ve test ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırabilir.

 

En iyi beş ücretsiz sistem test aracı

 

Bütçenizin büyük bir kısmını sistem test araçlarına harcamaya hazır değilseniz, ancak neler olduğunu keşfetmek ve belki de aynı zamanda sistem test süreçlerinizin verimliliğini artırmak istiyorsanız, iyi haber şu ki, çevrimiçi olarak kullanılabilen çok sayıda ücretsiz test aracı var.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Ücretsiz test araçları, ücretli test araçlarıyla aynı işlevselliği sunmaz, ancak daha küçük işletmelere yazılım otomasyonu ve RPA’yı keşfetmek için uygun maliyetli bir yol sağlayabilir.

 

1. ZAPTEST ÜCRETSİZ Sürüm

ZAPTEST, sistem testi ve diğer yazılım testi türleri için kullanılabilen bir yazılım test araçları paketidir.

ZAPTEST hem ücretsiz hem de ücretli bir kurumsal sürüm olarak mevcuttur, ancak ücretsiz sürüm, test otomasyonuna doğru ilk adımları atmak isteyen daha küçük şirketler ve işletmeler için otomatik sistem testine mükemmel bir giriş niteliğindedir.

ZAPTEST, hem masaüstü hem de el cihazları için sistem testlerini otomatikleştirebilir ve test uzmanlarının kodlama yapmadan testleri otomatikleştirmesine olanak tanır.

 

2. Selenyum

Selenium, piyasada bulunan en iyi bilinen açık kaynaklı test araçlarından biridir.

Selenium’un ücretsiz sürümü, sistem testinde, regresyon testinde ve hata üretiminde kullanılabilecek otomasyon test araçları sunar ve birçok farklı test senaryosu için kendi test komut dosyalarınızı oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, basitlik ve kullanım kolaylığı pahasına gelir ve teknik olmayan kullanıcılar için öğrenmesi oldukça zor olabilir.

 

3. Appium

Appium, özellikle mobil uygulamalarla kullanıma uygun ücretsiz bir sistem test aracıdır.

Appium’u iOS ve Android akıllı telefonlar ve tabletlerle kullanılmak üzere tasarlanmış uygulamaların sistem testlerini otomatikleştirmek için kullanabilirsiniz.

Bu ücretsiz araç, en büyük zayıflıklarından biri olan masaüstü uygulamalarıyla kullanım için uygun değildir.

 

3. Test Bağlantısı

Sistem testlerini planlamayı, hazırlamayı ve belgelendirmeyi kolaylaştırmak istiyorsanız, Testlink test dokümantasyonu yönetimini basitleştiren harika bir ücretsiz araçtır.

Testlink’i kullanarak, ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınız olan bilgileri bulmak için raporları kolayca bölümlere ayırabilirsiniz.

Testlink, sistem testi, duman testi veya başka herhangi bir yazılım testi yürütüyor olsanız da değerli bir test aracıdır.

 

5. Loadium

Loadium, performans testi ve yük testi için özel olarak tasarlanmış ücretsiz bir test aracıdır.

Performans ve yük testlerine odaklanması, uçtan uca testlerin tamamını otomatikleştirmek isteyen kullanıcılar için önemli bir zayıflığı temsil ediyor.

 

En iyi 4 kurumsal sistem test aracı

 

İşletmeniz büyüdükçe, ücretsiz test araçlarının artık gereksinimlerinize uymadığını görebilirsiniz. ZAPTEST gibi birçok ücretsiz araç, ücretsiz sürümlerin yanı sıra kurumsal sürümler de sunar.

 

1. ZAPTEST Kurumsal sürüm

 

ZAPTEST, test aracının ücretsiz araçla aynı kullanımı kolay özelliklere ve sezgisel arayüze sahip olan ancak daha yoğun test gerektiren veya daha karmaşık yazılım yapılarını test etmek isteyen daha büyük ekipler için daha iyi ölçeklenen kurumsal bir sürümünü sunar.

ZAPTEST’in kurumsal sürümü, sınırsız performans testi ve sınırsız yinelemenin yanı sıra, müşteri ekibinin bir parçası olarak çalışan, destek için çağrı üzerine atanmış bir ZAP sertifikalı uzman sunar (bu, mevcut diğer otomasyon araçlarıyla karşılaştırıldığında başlı başına önemli bir avantajdır).

Sınırsız Lisans modeli de pazarda lider bir tekliftir ve işletmelerin ne kadar hızlı büyüdüklerinden bağımsız olarak her zaman sabit maliyetlere sahip olmalarını sağlar.

 

2. SoapUI

SoapUI, çeşitli web hizmeti platformlarında ve API’lerde sistem testlerini yönetmeyi ve yürütmeyi mümkün kılan bir test aracıdır.

Test ekipleri, zaman alan görevlere harcadıkları süreyi en aza indirmek ve daha kapsamlı ve verimli test stratejileri geliştirmek için SoapUI’yi kullanabilir.

 

3. Testlerigma

Testsigma, raftan çalışan bir yazılım test platformudur. Ürün ekiplerinin web siteleri, mobil uygulamalar ve API’ler üzerinde otomatik olarak yazılım testleri planlamasına ve yürütmesine olanak tanır.

Platform Java ile oluşturulmuştur, ancak basit İngilizce ile yazılmış test komut dosyaları ile çalışır.

 

4. TestingBot

TestingBot, başlangıçta çok fazla para harcamadan bu sektörde deneme yapmak isteyen işletmeler için nispeten düşük maliyetli bir kurumsal çözümdür. TestingBot, test uzmanlarına 3200 tarayıcı ve mobil cihaz kombinasyonundan oluşan bir ızgara kullanarak hem web sitelerini hem de mobil uygulamaları test etmenin basit bir yolunu sunar.

Daha büyük Kurumsal araçların işlevselliğinden yoksundur, ancak daha düşük bütçeli şirketler için iyi bir seçenektir.

 

Kurumsal ve ücretsiz sistem test araçlarını ne zaman kullanmalısınız?

 

Kurumsal veya ücretsiz sistem test araçlarından hangisini kullanmayı seçeceğiniz ekibinizin ihtiyaçlarına, bütçenize, önceliklerinize ve çalışma programınıza bağlıdır.

Kurumsal araçların ücretsiz araçlara kıyasla daha fazla özellik ve işlevsellik sunduğunu söylemeye gerek yok, ancak bütçesinde fazla yer olmayan küçük şirketler için ücretsiz araçlar harika bir seçenek.

İşiniz büyüyorsa veya test ekibinizin sistem testi ve diğer yazılım testi türlerine istediğinizden daha fazla zaman harcadığını fark ediyorsanız, kurumsal test araçlarına yükseltme yapmak ve bu araçlardan tam olarak nasıl yararlanacağınızı öğrenmek, artan talebi karşılamak için işinizi daha da ölçeklendirmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca, ZAPTEST Enterprise gibi yenilikçi Yazılım + Hizmet modelleri ve sınırsız lisans modelleri sunan araçları kullanarak, ne kadar hızlı büyürseniz büyüyün ve araçları ne kadar kullanırsanız kullanın, hem teknik bilgi açığınızı kapatmanız hem de maliyetlerinizi sabit tutmanız garanti edilir.

 

Sistem testi kontrol listesi, ipuçları ve püf noktaları

 

Sistem testine başlamadan önce aşağıdaki sistem testi kontrol listesini gözden geçirin ve sistem testinizi doğruluk, verimlilik ve kapsam açısından optimize etmek için bu ipuçlarını izleyin.

Bir sistem testi kontrol listesi, sistem testinde ilerlerken ihtiyacınız olan her şeyi kapsadığınızdan emin olmanıza yardımcı olabilir.

 

1. Test uzmanlarını tasarım aşamasına dahil edin

 

Test uzmanları genellikle geliştirme ve tasarım aşaması bitene kadar yazılım üzerinde çalışmasa da, test uzmanlarını işin içine erken dahil ederek farklı bileşenlerin birlikte nasıl çalıştığını anlamaları ve bunu testlerine dahil etmeleri daha kolay olur.

Bu genellikle daha anlayışlı keşif testleriyle sonuçlanır.

 

2. Net test senaryoları yazın

 

Test senaryolarınızı yazarken, açık ve net olduklarından emin olun.

Test uzmanları test senaryolarını okuyabilmeli ve neyin test edilmesi gerektiğini ve nasıl test edileceğini hemen anlayabilmelidir.

Gerekirse, test gerektiren özelliğin nerede bulunacağını ve sistem testi sürecinde hangi adımların atılacağını açıklayın.

 

3. Test kapsamını en üst düzeye çıkarın

 

Otomasyon araçları kullansanız bile, sistem testi yaparken %100 test kapsamı elde etmek genellikle mümkün değildir.

Ancak, test kapsamınız ne kadar geniş olursa, hataları yayınlamadan önce tespit etme ve düzeltme olasılığınız o kadar artar.

En az %90 veya mümkün olduğunca buna yakın bir test kapsamı elde etmeye çalışın.

 

4. Sonuçları iyice analiz edin

 

Her sistem testinin sonuçlarını iyice analiz edin ve hataları ve kusurları belgelerinizde açıkça rapor edin.

Hatalar hakkında ne kadar çok ayrıntı sağlayabilirseniz, geliştiricilerin bu hataları daha sonra tekrarlamaları o kadar kolay olacaktır.

Hataların neden meydana geldiği ve nasıl düzeltilebileceği hakkında fikirleriniz varsa, bunları test sonuçlarınıza ekleyin.

 

5. Gereksinim testinin ötesine geçin

 

Uygulamalarınızı sadece yapmaları gerekeni yapıp yapmadıklarını görmek için test etmeyin.

Yazılımınızın kullanım amacı dışındaki görevlere ve işlemlere nasıl yanıt verdiğini görmek için gereksinimlerinin ötesinde nasıl çalıştığını test edin. Bu, aksi takdirde gözden kaçıracağınız hataları ve kusurları belirlemenize yardımcı olabilir.

 

Sistem testlerini uygularken kaçınılması gereken 7 hata ve tuzak

 

Sistem testlerini ilk kez uygularken, test ekiplerinin sıklıkla yaptığı hataların ve tuzakların farkında olmak önemlidir.

Bu hataların neler olduğunu bilmek, bunları yapmaktan kaçınmayı kolaylaştıracak ve bu da kendi sistem testinizin etkinliğini ve doğruluğunu artıracaktır.

 

1. Test planı olmadan başlamak

 

Sistem testine başlamadan önce ayrıntılı bir test planı oluşturmak önemlidir.

Entegrasyon testine bir plan olmadan başlarsanız, yürütmeyi planladığınız bazı test senaryolarını veya test planı dışındaki test senaryolarını unutmak kolaydır.

Çoğu kişi, açıkça belgelenmediği sürece bir test planının tüm ayrıntılarını hatırlayamaz ve ayrıca ekiplerin bunu diğer test uzmanlarına aktarmasını da engeller.

 

2. Sistem testinin kapsamının tanımlanmaması

 

Sistem testi, tek bir yazılım yapısının birçok farklı yönünün test edilmesini içeren çok boyutlu bir görevdir.

Geliştirmekte olduğunuz yazılımın türüne ve şimdiye kadar neleri test ettiğinize bağlı olarak, sistem testinin kapsamı testler arasında büyük farklılıklar gösterebilir.

Test başlamadan önce testin kapsamını tanımlamak ve bu kapsamın test ekibinin tüm üyeleri tarafından anlaşıldığından emin olmak önemlidir.

 

3. Yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçların göz ardı edilmesi

 

Yanlış pozitif sonuçlar, test senaryoları beklendiği gibi çalışmamasına rağmen sistem testleri geçtiğinde ortaya çıkar.

Benzer şekilde, bir test beklendiği gibi çalışmasına rağmen başarısız olduğunda yanlış negatifler ortaya çıkabilir.

Bazen yanlış pozitifleri ve yanlış negatifleri tespit etmek zor olabilir, özellikle de testin gerçek çıktılarını incelemeden sadece test sonuçlarına bakarsanız. Yanlış pozitifler ve negatifler, otomatik sistem testleri yürütülürken özellikle olasıdır ve gözden kaçırılması kolaydır.

 

4. Benzer türde test verileriyle test etme

 

Birden fazla farklı türde test verisi kullanıyorsanız, kullandığınız test verilerinin niteliklerini mümkün olduğunca çeşitlendirmek sistem testinizin kapsamını artıracaktır.

Bu, hataları ve kusurları gözden kaçırma olasılığınızın daha düşük olduğu anlamına gelir ve gerçekleştirdiğiniz testlere değer katar.

Farklı test verisi türlerini ele alarak, ürünün piyasaya sürüldükten sonra nasıl davranacağına dair daha ayrıntılı bir resim elde edeceksiniz.

 

5. Keşif testlerini göz ardı etmek

 

Test planını takip etmek önemli olsa da, keşif testleri için yer açmak ve test uzmanlarının test sırasında farklı özellikleri ve işlevleri denemelerine izin vermek de önemlidir.

Keşif testleri genellikle gözden kaçabilecek yeni hataları veya testin diğer aşamalarında gözden kaçmış olan hataları ortaya çıkarabilir.

Hatta test uzmanlarının belirli bir süre boyunca planlanmamış sistem testleri gerçekleştirdiği test jam oturumları düzenleyerek keşif testi oturumları planlayabilirsiniz.

 

6. Test otomasyon sonuçlarının düzenli olarak gözden geçirilmemesi

 

Yazılım sistem testlerinde ve özellikle de otomatik testlerde yeniyseniz, testi çalıştırıp bırakabileceğinizi düşünebilirsiniz.

Ancak test otomasyon sonuçlarını düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde test otomasyon kodunda değişiklikler yapmak önemlidir.

Örneğin, test ettiğiniz yazılımda herhangi bir değişiklik yaparsanız, bunlar otomatik testlerin koduna yansıtılmalıdır.

Yalnızca başarılı/başarısız sonuçlarını değil, testin her çıktısını anlamak için otomatik test sonuçlarını dikkatlice okuyun.

 

7. Yanlış otomasyon aracının kullanılması

 

Günümüzde bazıları ücretsiz, bazıları ise kullanıcıların aylık ücret ödemek zorunda olduğu çok sayıda otomasyon aracı mevcuttur.

Yeni başlayanlar genellikle açık kaynaklı araçları tercih etse de, kullanmayı seçtiğiniz aracın gereksinimlerinize uygun olduğundan ve ihtiyacınız olan özellikleri sunduğundan emin olmanız önemlidir.

Örneğin, açık kaynak araçları sınırlı işlevsellikleri, sezgisel olmayan kullanıcı arayüzleri ve çok zor öğrenme eğrileri ile ünlüdür. Buna karşılık, ZAPTEST Free Edition gibi tam yığın test araçları, hem teknik olmayan hem de deneyimli test uzmanları için uygun, kullanımı kolay kodsuz bir arayüzde 1SCRIPT, Çapraz Tarayıcı, Çapraz Cihaz, Çapraz Platform Teknolojisi gibi üst düzey test ve RPA işlevselliği sağlar.

Ve bazen, sunduğu işlevsellik projeniz için çok daha uygunsa, biraz daha pahalı, kurumsal düzeyde bir otomasyon aracına yatırım yapmaya değer.

 

Sonuç

 

Sistem testi, sistemi bir bütün olarak kontrol eden ve her bir bileşenin sorunsuz ve verimli bir şekilde birlikte çalıştığından emin olan yazılım testinin önemli bir aşamasıdır.

Entegrasyon testinden sonra ve kullanıcı kabul testinden önce gelen yazılım testi aşamasıdır ve ilk sürümden önce gerçekleşen son resmi yazılım testi aşamalarından biridir.

Sistem testi, test uzmanlarının işlevsel ve işlevsel olmayan hataların yanı sıra kullanılabilirlik hataları ve yapılandırma kusurları da dahil olmak üzere farklı hata türlerini belirlemelerine olanak tanır.

Sistem testini manuel olarak gerçekleştirmek veya sistem testini otomatikleştirmek mümkündür, ancak çoğu durumda keşif testi için yer açarken verimliliği en üst düzeye çıkarmak için karma bir yaklaşım benimsenmesi önerilir.

Test ekipleri, en iyi uygulamaları izleyerek ve sistem testinin yaygın tuzaklarından kaçınarak, yapının çoğu önemli alanını kapsayan doğru ve etkili sistem testleri gerçekleştirebilir.

 

SSS ve kaynaklar

 

Sistem testinde yeniyseniz, sistem testi ve sistem testlerinin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilecek çok sayıda çevrimiçi kaynak vardır.

Aşağıda, yararlı çevrimiçi sistem testi kaynaklarından bazılarının ayrıntılarının yanı sıra sistem testleri hakkında en sık sorulan bazı soruların yanıtları yer almaktadır.

 

1. Sistem testi üzerine en iyi kurslar

 

Sistem testi veya yazılım testi alanında çevrimiçi kurslar almak, QA uzmanlarının sistem testi anlayışlarını geliştirmelerine ve bu bilgiyi gösteren nitelikler kazanmalarına yardımcı olabilir.

Coursera, Udemy, edX ve Pluralsight gibi çevrimiçi eğitim siteleri, profesyoneller ve yeni başlayanlar için yazılım testi ve otomasyonu alanında ücretsiz ve ücretli kurslar sunmaktadır.

Sistem testi alanındaki bazı çevrimiçi kurs örnekleri şunlardır:

 • Eksiksiz 2023 Yazılım Testi Eğitim Kampı, Udemy
 • Yazılım Testi ve Otomasyon Uzmanlığı, Coursera
 • Otomatik Yazılım Testi, edX
 • Python ile Otomatik Yazılım Testi, Udemy
 • İş Analisti: Yazılım Test Süreçleri ve Teknikleri, Udemy

Deneyim seviyenize ve bütçenize uygun çevrimiçi kursları arayın. QA alanında çalışıyorsanız, işvereninizden yazılım testi alanında akredite bir kursa katılmanız için size sponsor olmasını isteyebilirsiniz.

 

2. Sistem testi ile ilgili en iyi 5 mülakat sorusu nelerdir?

 

Sistem testi veya diğer yazılım testi türlerini içerebilecek bir rol için mülakata hazırlanıyorsanız, yaygın mülakat sorularına önceden cevap hazırlamak mülakatınızdaki performansınıza yardımcı olabilir.

Sistem testi ile ilgili en yaygın mülakat sorularından bazıları şunlardır:

 • Sistem testinin entegrasyon testinden farkı nedir?
 • Otomatik sistem testinin artıları ve eksileri nelerdir?
 • Kaç tür sistem testi sayabilirsiniz?
 • Sistem testi sırasında test kapsamını nasıl en üst düzeye çıkarırsınız?
 • Sistem testlerinde ne tür hatalar ve kusurlar bulmayı beklersiniz?

Bu soruları, mülakatınızdan önce STAR yapısını takip eden cevaplar hazırlamak için kullanabilir, sistem testi ve diğer yazılım testi türleri hakkındaki bilginizi göstermek için kariyerinizden geçmiş örnekleri kullanabilirsiniz.

 

3. Sistem testi üzerine en iyi YouTube eğitimleri

 

Görsel olarak öğrenen biriyseniz, sistem testi ile ilgili videoları izleyerek sistem testinin ne olduğunu ve diğer yazılım testi türleriyle birlikte nasıl çalıştığını daha kolay anlayabilirsiniz.

YouTube’da sistem testinin ne olduğunu ve ister manuel olarak ister otomasyon araçlarını kullanarak sistem testine nasıl başlayacağınızı açıklayan çok sayıda eğitim videosu bulunmaktadır. Sistem testiyle ilgili en iyi YouTube eğitimlerinden bazıları şunlardır:

 

4. Sistem testleri nasıl sürdürülür

 

Test bakımı, bir yazılım yapısında değişiklik yaparken veya kodu değiştirirken sistem testlerini ve diğer yazılım testlerini güncel tutmak için uyarlama ve sürdürme sürecidir.

Örneğin, sistem testi yapar ve hatalar ve kusurlar bulursanız, yazılım yapısını ayarlamalar için geliştiricilere geri gönderirsiniz. Bu durumda test ekiplerinin, tekrar test etme zamanı geldiğinde yeni yazılım yapısını yeterince test ettiklerinden emin olmak için test komut dosyalarını sürdürmeleri gerekebilir.

Test bakımı, yazılım testinin önemli bir yönüdür ve test uzmanları en iyi bakım uygulamalarını takip ederek yazılımın bakımını sağlayabilirler.

 

Bunlar şunları içerir:

 

1. İşbirliği:

Geliştiriciler ve test uzmanları, test uzmanlarının kodun hangi yönlerinin değiştirildiğini ve bunun test komut dosyalarını nasıl etkileyebileceğini bilmelerini sağlamak için birlikte çalışmalıdır.

 

2. Tasarım:

Testleri otomatikleştirmeye başlamadan önce test komut dosyaları tasarlayın. Bu, otomatikleştirdiğiniz testlerin her zaman amaca uygun olmasını sağlar.

 

3. Süreç:

Tasarım sürecinde yazılım test bakımını göz önünde bulundurun. Testleri sürdürmeniz ve bunu zamanlamaya, test planlarına ve test tasarımına dahil etmeniz gerekeceğini unutmayın.

 

4. Kolaylık:

Sistem testleri ve akıllılık testleri de dahil olmak üzere tüm testlerinizi mümkünse tek bir panodan güncelleyin.

Bu, testlerin güncellenmesinin çok daha hızlı ve kolay olduğu anlamına gelir ve yazılım yapısında değişiklikler yapıldığında belirli bir testi güncellemeyi unutma riskini en aza indirir.

 

Sistem testi beyaz kutu mu yoksa kara kutu testi midir?

 

Sistem testi, kara kutu testinin bir şeklidir.

Kara kutu testi, yazılımın yalnızca harici işlevlerini ve özelliklerini dikkate alması bakımından beyaz kutu testinden farklıdır. Beyaz kutu testi, yazılımın dahili olarak nasıl çalıştığını, örneğin kodun nasıl işlediğini ve birlikte nasıl çalıştığını test eder.

Kara kutu testi, sistemin iç işleyişi veya kod hakkında bilgi gerektirmez, bunun yerine test uzmanlarının yazılım uygulamasının çıktılarını ve işlevlerini test etmesini ve bunları belirlenen kriterlere göre değerlendirmesini gerektirir.

Sistem testi hem işlevsel hem de işlevsel olmayan testleri içerir, ancak test uzmanları yapının işlevsel olmayan yönlerini bile test etmek için bir kara kutu tekniği kullanır.

Bu nedenle, sistem testi genellikle kara kutu testinin bir biçimi olarak kabul edilir.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post