fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

A rendszertesztelés a szoftvertesztelés egy olyan típusa, amely a rendszer egészének ellenőrzését végzi.

Ez magában foglalja az Ön által kifejlesztett szoftver minden egyes moduljának és komponensének integrálását, hogy tesztelje, hogy a rendszer az elvárásoknak megfelelően működik-e együtt.

A rendszertesztelés egy alapvető szoftvertesztelési lépés, amely lehetővé teszi a tesztelő csapatok számára, hogy ellenőrizzék az építés minőségét, mielőtt a végfelhasználóknak kiadják.

Ebben a cikkben a rendszerteszteléssel foglalkozunk: mi az, hogyan működik, ki végzi a rendszertesztelést, és milyen megközelítéseket és eszközöket használhatnak a tesztelő csapatok, hogy gyorsabbá és megbízhatóbbá tegyék a rendszertesztelést.

Röviden, itt mindent megtalál, amit a rendszertesztelésről tudni kell.

 

Table of Contents

Mi az a rendszertesztelés?

 

A rendszertesztelés a szoftvertesztelés egy olyan típusa, amelyet mindig egy teljes rendszeren végeznek. Ellenőrzi, hogy a rendszer megfelel-e a követelményeknek, bármilyenek is legyenek azok.

A tesztelők rendszertesztelést végeznek a rendszer funkcionális és nem funkcionális követelményeinek értékelésére, miután az egyes modulokat és komponenseket integrálták egymásba.

A rendszertesztelés a fekete dobozos tesztelés egyik kategóriája, ami azt jelenti, hogy csak a szoftver külső, működő funkcióit teszteli, nem pedig az alkalmazás belső felépítését.

A tesztelőknek nincs szükségük a szoftverkód programozásának és szerkezetének ismeretére ahhoz, hogy a rendszer tesztelése során teljes mértékben kiértékelhessék a szoftverkészletet. Ehelyett a tesztelők egyszerűen a szoftver teljesítményét értékelik a felhasználó szemszögéből.

 

1. Mikor kell rendszertesztelést végezni?

 

A rendszer tesztelése az integrációs tesztelés után és az átvételi tesztelés előtt történik. A rendszertesztelést a szoftvertesztelő csapat rendszeresen végzi, hogy a fejlesztés kulcsfontosságú szakaszaiban biztosítsa a rendszer megfelelő működését.

Néhány példa arra, amikor a rendszertesztelésre sor kerül:

● Az új szoftververziók fejlesztése során.

● Az alkalmazás indítása során, amikor alfa- és béta-tesztelésre kerül sor.

● Az egység- és integrációs tesztelés befejezése után.

● Amikor a rendszer felépítésének követelményei teljesülnek.

● Ha egyéb vizsgálati feltételek teljesülnek.

A szoftvertesztelés más formáihoz hasonlóan ajánlott rendszeresen rendszertesztelést végezni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a szoftver úgy működik, ahogyan kell.

A rendszer tesztelésének gyakorisága a csapat erőforrásaitól, valamint a rendszerszoftver teszteléséhez használt megközelítésektől és eszközöktől függ.

 

2. Amikor nincs szükség rendszer tesztekre

 

Ha még nem végeztél előzetes teszteket, például füstteszteket, egységteszteket és integrációs teszteket, akkor még nem állsz készen a rendszertesztelés megkezdésére.

Az integrációs tesztelés befejezése után mindig fontos a rendszertesztelés elvégzése, de ha olyan hibákba és problémákba ütközik, amelyek a rendszerteszt sikertelenségét okozzák, akkor a rendszertesztelést leállíthatja, és visszatérhet a fejlesztéshez és a hibajavításhoz, mielőtt továbblépne.

 

3. Ki vesz részt a rendszer tesztelésében?

 

A rendszertesztelést a tesztelők és a minőségbiztosítási csapatok végzik, nem pedig a fejlesztők. A rendszertesztelés csak a szoftver külső elemeit veszi figyelembe, vagy más szóval, a szoftver funkcióit elérni próbáló felhasználók tapasztalatait.

Ez azt jelenti, hogy a rendszertesztelést végző tesztelőknek nincs szükségük technikai ismeretekre a számítógépes kódolás, a programozás és a szoftverfejlesztés egyéb olyan aspektusai terén, amelyekhez a fejlesztők hozzájárulása szükséges.

Ez alól csak az automatizált rendszertesztelés képez kivételt, amelyhez a fejlesztők részéről is szükség lehet némi hozzájárulásra, attól függően, hogy hogyan közelíti meg ezt a feladatot.

 

Mit tesztelünk a rendszertesztelés során?

 

A rendszertesztelés a szoftvertesztelés egy olyan típusa, amely a szoftver funkcionális és nem funkcionális aspektusainak tesztelésére egyaránt szolgál.

A funkcionalitások és funkciók széles skálájának tesztelésére használható, amelyek közül sokat a rendszer tesztelésének típusai alatt tárgyalunk részletesebben.

Az alábbiakban részletesen ismertetünk néhány olyan szoftveres szempontot, amelyet a rendszertesztelés ellenőriz.

 

1. Funkcionalitás

A tesztelők a rendszerteszteléssel azt ellenőrzik, hogy az elkészült rendszer különböző aspektusai úgy működnek-e, ahogyan kell.

Az előzetes tesztelés a belső kód szerkezetének és logikájának, valamint a különböző modulok egymáshoz való illeszkedésének értékelésére használható, de a rendszertesztelés az első olyan lépés, amely a szoftver funkcionalitását teljes egészében teszteli.

 

2. Integráció

A rendszertesztelés azt vizsgálja, hogy a különböző szoftverkomponensek hogyan működnek együtt, és hogy zökkenőmentesen integrálódnak-e egymással.

A tesztelők külső perifériákat is tesztelhetnek, hogy felmérjék, ezek hogyan lépnek kölcsönhatásba a szoftverrel, és megfelelően működnek-e.

 

3. Várható kimenet

A tesztelők úgy használják a szoftvert, mint a felhasználók a rendszertesztelés során, hogy ellenőrizzék a szoftver kimenetét a rendszeres használat során. Ellenőrzik, hogy a szoftver minden egyes funkcionális és nem funkcionális jellemzőjének kimenete megfelel-e az elvárásoknak.

Ha a szoftver nem úgy viselkedik, ahogyan kellene, a nyilvánvaló következtetés az, hogy további fejlesztésre van szükség.

 

4. Hibák és hibák

A rendszertesztelés a szoftverek funkcionalitásának és megbízhatóságának értékelésére szolgál több platformon és operációs rendszeren keresztül.

A rendszertesztelők ellenőrzik, hogy a szoftver mentes-e a hibáktól, teljesítmény- és kompatibilitási problémáktól az összes olyan platformon, amelyen a szoftver várhatóan futni fog.

 

Belépési és kilépési kritériumok

 

A rendszertesztek során a belépési és kilépési kritériumokat arra használják, hogy megállapítsák, hogy a rendszer készen áll-e a rendszertesztelésre, és hogy a rendszertesztelési követelmények teljesültek-e vagy sem.

Más szóval, a belépési és kilépési kritériumok segítenek a tesztelőknek felmérni, hogy mikor kezdjék el a rendszertesztelést, és mikor fejezzék be a rendszertesztelést.

 

Belépési feltételek

A belépési kritériumok határozzák meg, hogy a tesztelőknek mikor kell megkezdeniük a rendszer tesztelését.

A belépési kritériumok projektenként eltérőek lehetnek a tesztelés céljától és a követett tesztelési stratégiától függően.

A belépési feltételek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell a rendszer tesztelésének megkezdése előtt.

 

1. Tesztelési szakasz

A legtöbb esetben fontos, hogy a tesztelendő rendszer már befejezte az integrációs tesztelést, és teljesítette az integrációs tesztelés kilépési követelményeit, mielőtt a rendszertesztelés megkezdődik.

Az integrációs tesztelésnek nem kellett volna nagyobb hibákat vagy az összetevők integrációjával kapcsolatos problémákat azonosítania.

 

2. Tervek és forgatókönyvek

Mielőtt a rendszertesztelés megkezdődne, a teszttervet meg kell írni, alá kell írni és jóvá kell hagyni.

A tesztelési eseteket is előre el kell készítenie, valamint a tesztelési szkripteket is készen kell állnia a végrehajtásra.

 

3. Készültség

Ellenőrizze, hogy a tesztelési környezet készen áll-e, és hogy a tesztelés összes nem funkcionális követelménye rendelkezésre áll-e.

A készenléti kritériumok a különböző projektek esetében eltérőek lehetnek.

 

Kilépési kritériumok

 

A kilépési kritériumok meghatározzák a rendszer tesztelésének végső szakaszát, és megállapítják azokat a követelményeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a rendszer tesztelése befejezettnek tekinthető legyen.

A kilépési kritériumokat gyakran egyetlen dokumentumként mutatják be, amely egyszerűen csak a tesztelési fázis eredményeit határozza meg.

 

1. Végrehajtás

A rendszertesztelés befejezésének legalapvetőbb kilépési kritériuma az, hogy a rendszertesztelési tervekben és a belépési kritériumokban felvázolt összes teszteset megfelelően végrehajtásra került.

 

2. Hibák

A rendszer tesztelésének befejezése előtt ellenőrizze, hogy nincs-e kritikus vagy kiemelt hiba nyitott állapotban.

A közepes és alacsony prioritású hibák nyitott állapotban hagyhatók, feltéve, hogy a vevő vagy a végfelhasználó elfogadásával kerülnek megvalósításra.

 

3. Jelentés

A rendszer tesztelésének befejezése előtt egy kilépési jelentést kell benyújtani. Ez a jelentés rögzíti a rendszertesztek eredményeit, és bizonyítja, hogy a tesztelés megfelelt az előírt kilépési kritériumoknak.

 

Rendszertesztelési életciklus

 

A rendszertesztelési életciklus a rendszertesztelés minden egyes fázisát leírja a tervezési szakaszoktól a jelentéskészítésig és a befejezésig.

A rendszertesztelési életciklus egyes szakaszainak megértése segít megérteni, hogyan kell elvégezni a rendszertesztelést, és hogyan működik.

 

1. szakasz: Tesztterv készítése

 

A rendszertesztelés első szakasza a rendszertesztterv elkészítése.

A tesztterv célja, hogy felvázolja a tesztesetekkel szembeni elvárásokat, valamint a tesztelési stratégiát.

A tesztelési terv általában meghatározza a tesztelési célokat és célkitűzéseket, a tesztelés hatókörét, területeit, eredményeit, ütemezését, a belépési és kilépési kritériumokat, a tesztelési környezetet, valamint a szoftverrendszer tesztelésében részt vevő személyek szerepét és felelősségét.

 

2. szakasz: Tesztesetek létrehozása

 

A rendszertesztelés következő szakasza a tesztesetek létrehozása.

A tesztesetek pontosan meghatározzák azokat a funkciókat, funkciókat és mérőszámokat, amelyeket a rendszertesztelés során tesztelni fog. Például tesztelheti, hogyan működik egy adott funkció, vagy milyen hosszú egy adott betöltési idő.

Minden egyes tesztesethez adja meg a teszteset azonosítóját és nevét, valamint a forgatókönyv tesztelésének módjára és a teszteset várható eredményére vonatkozó információkat.

Itt felvázolhatja az egyes tesztesetek megfelelési/nem megfelelési kritériumait is.

 

3. szakasz: Tesztadatok létrehozása

 

Miután létrehozta a teszteseteket, létrehozhatja a tesztadatokat, amelyekre a tesztek elvégzéséhez szüksége lesz.

A tesztadatok leírják azokat a bemeneti adatokat, amelyekre a tesztelő csapatnak szüksége lesz annak teszteléséhez, hogy a műveletek a várt eredményeket eredményezik-e.

 

4. szakasz: A tesztesetek végrehajtása

 

Ez az a szakasz, amire a legtöbben gondolnak, amikor a rendszertesztelésre gondolnak: a tesztesetek végrehajtása vagy maga a tényleges tesztelés.

A tesztelő csapat minden egyes tesztesetet külön-külön hajt végre, miközben figyelemmel kíséri az egyes tesztek eredményeit, és rögzíti a felmerülő hibákat vagy hibákat.

 

5. szakasz: Hibák jelentése és javítása

 

A tesztelési esetek végrehajtása után a tesztelők egy rendszerteszt-jelentést írnak, amely részletezi a tesztelés során felmerült összes problémát és hibát.

A teszt által feltárt hibák némelyike apró és könnyen javítható, míg mások visszavethetik a buildet. Javítsa ki ezeket a hibákat, amint felmerülnek, és ismételje meg a tesztelési ciklust (amely magában foglalja a szoftvertesztelés más típusait is, mint például a füsttesztelést), amíg a szoftver nagyobb hibák nélkül át nem megy.

 

A zűrzavar tisztázása: Rendszertesztelés vs. integrációs tesztelés vs. felhasználói átvételi tesztelés

 

Sokan összekeverik a rendszertesztelést a szoftvertesztelés más típusaival, például az integrációs teszteléssel és a felhasználói átvételi teszteléssel.

Bár a rendszertesztelés, az integrációs tesztelés és a felhasználói átvételi tesztelés rendelkezik néhány közös jellemzővel, ezek különböző típusú tesztelések, amelyek különböző célokat szolgálnak, és mindegyik tesztelési típust a többitől függetlenül kell elvégezni.

 

Mi az integrációs tesztelés?

 

Az integrációs tesztelés a szoftvertesztelés egy olyan típusa, amelynek során a szoftvermodulokat és komponenseket csoportosan tesztelik, hogy felmérjék, mennyire jól integrálhatók egymással.

Az integrációs tesztelés a szoftvertesztelés első típusa, amely az egyes modulok együttes működésének tesztelésére szolgál.

Az integrációs tesztelést a tesztelők végzik a minőségbiztosítási környezetben, és azért lényeges, mert feltárja azokat a hibákat, amelyek akkor merülhetnek fel, amikor az egyedileg kódolt komponensek kölcsönhatásba lépnek egymással.

 

Mi a különbség a rendszertesztelés és az integrációs tesztelés között?

 

Bár mind a rendszertesztelés, mind az integrációs tesztelés a szoftver egészét teszteli, ezek a szoftvertesztelés különböző típusai, amelyek egymástól elkülönülten működnek.

Először az integrációs tesztelés történik, a rendszertesztelés pedig az integrációs tesztelés befejezése után. A rendszertesztelés és az integrációs tesztelés közötti további főbb különbségek a következők:

 

1. Cél:

Az integrációs tesztelés célja annak felmérése, hogy az egyes modulok megfelelően működnek-e együtt, amikor integrálódnak. A rendszertesztelés célja annak tesztelése, hogy a rendszer hogyan működik a rendszer egésze.

 

2. Típus:

Az integrációs tesztelés pusztán a funkcionalitást vizsgálja, és nem egyfajta elfogadási tesztelés.

Ezzel szemben a rendszertesztelés funkcionális és nem funkcionális funkciókat egyaránt tesztel, és az átvételi tesztelés kategóriájába tartozik (de nem a felhasználói átvételi tesztelés).

 

3. Technika:

Az integrációs tesztelés fekete és fehér dobozos tesztelést egyaránt alkalmaz, hogy a szoftver felépítését a felhasználó és a fejlesztő szemszögéből is értékelje, míg a rendszertesztelés tisztán fekete dobozos tesztelési módszereket használ a szoftver felhasználói szemszögből történő tesztelésére.

 

4. Érték:

Az integrációs tesztelés az interfészhibák, a rendszertesztelés pedig a rendszerhibák azonosítására szolgál.

 

Mi az a felhasználói elfogadási tesztelés?

 

A felhasználói átvételi tesztelés (User Acceptance Testing, UAT) a szoftvertesztelés egy olyan típusa, amelyet a végfelhasználó vagy az ügyfél végez annak ellenőrzésére, hogy a szoftver megfelel-e a kívánt követelményeknek.

A felhasználói átvételi tesztelés a tesztelés utolsó formája, amelyet a szoftver gyártási környezetbe való bekerülése előtt kell elvégezni.

A funkcionális tesztelés, az integrációs tesztelés és a rendszer tesztelése után történik.

 

Mi a különbség a rendszertesztelés és a felhasználói átvételi tesztelés között?

 

A felhasználói átvételi tesztelés és az integrációs tesztelés egyaránt azt ellenőrzi, hogy a szoftver felépítése megfelelően működik-e, és mindkét tesztelési típus a szoftver egészének működésére összpontosít.

A rendszertesztelés és a felhasználói átvételi tesztelés között azonban sok különbség van:

 

1. Tesztelők:

Míg a rendszertesztelést a tesztelők (és néha a fejlesztők) végzik, a felhasználói átvételi tesztelést a végfelhasználók.

 

2. Cél:

A felhasználói átvételi tesztelés célja annak felmérése, hogy a szoftver elkészítése megfelel-e a végfelhasználó követelményeinek, a rendszertesztelés célja pedig annak vizsgálata, hogy a rendszer megfelel-e a tesztelő követelményeinek.

 

3. Módszer:

A rendszertesztelés során a szoftver egyes egységeit integrálják és egészként tesztelik. A felhasználói átvételi tesztelés során a rendszert a végfelhasználó teljes egészében teszteli.

 

4. Színpad:

A rendszertesztelésre az integrációs tesztelés befejezése után és a felhasználói átvételi tesztelés előtt kerül sor. A felhasználói átvételi tesztelésre közvetlenül a termék kiadása előtt kerül sor a korai elfogadók számára.

 

A rendszertesztelés típusai

 

Több mint 50 különböző rendszertesztelési típus létezik, amelyet alkalmazhat, ha azt szeretné tesztelni, hogy a szoftverkészítés hogyan működik a maga teljességében.

A gyakorlatban azonban a legtöbb tesztelő csapat csak néhány ilyen típusú rendszertesztelést alkalmaz.

Az Ön által alkalmazott rendszertesztelés típusa számos különböző tényezőtől függ, beleértve a költségvetést, az időkorlátokat, a prioritásokat és az erőforrásokat.

 

1. Funkcionalitás tesztelése

 

A funkcionalitástesztelés a rendszertesztelés egy olyan típusa, amelynek célja a szoftver egyes funkcióinak és funkcióinak ellenőrzése, és annak értékelése, hogy azok megfelelően működnek-e.

Ez a fajta rendszertesztelés végezhető manuálisan vagy automatikusan, és ez az egyik alapvető rendszertesztelési típus, amelyet a tesztelő csapatok végeznek.

 

2. Teljesítménytesztelés

 

A teljesítménytesztelés a rendszertesztelés egyik típusa, amely azt vizsgálja, hogy az alkalmazás mennyire jól teljesít a rendszeres használat során.

Ezt megfelelőségi tesztelésnek is nevezik, és általában az alkalmazás teljesítményének tesztelését jelenti, amikor egyszerre több felhasználó használja azt.

A teljesítménytesztelés során a tesztelők a betöltési időket, valamint a hibákat és egyéb problémákat vizsgálják.

 

3. Terhelési tesztelés

 

A terheléses tesztelés a rendszertesztelés egy olyan típusa, amelyet a tesztelők végeznek annak felmérésére, hogy egy alkalmazás mennyire jól kezeli a nagy terhelést.

A tesztelők például tesztelhetik, hogy az alkalmazás mennyire jól fut, ha sok-sok felhasználó egyszerre próbálja ugyanazt a feladatot végrehajtani, vagy hogy az alkalmazás egyszerre több feladatot is jól hajt végre.

 

4. Skálázhatósági tesztelés

 

A skálázhatósági tesztelés a szoftverrendszer tesztelésének egy olyan típusa, amely azt vizsgálja, hogy a szoftver mennyire jól skálázható a különböző projektek és csapatok igényeinek megfelelően.

Ez a nem funkcionális tesztelés egy típusa, amelynek során azt vizsgálják, hogy a szoftver hogyan működik különböző számú felhasználó számára, illetve különböző helyszíneken és különböző erőforrásokkal történő használat esetén.

 

5. Használhatósági tesztelés

 

A használhatósági tesztelés a rendszertesztelés egy típusa, amely azt vizsgálja, hogy mennyire használható az alkalmazás.

Ez azt jelenti, hogy a tesztelők felmérik és értékelik, mennyire könnyű az alkalmazásban navigálni és használni, mennyire intuitívak a funkciók, és vannak-e olyan hibák vagy problémák, amelyek használhatósági problémákat okozhatnak.

 

6. Megbízhatósági vizsgálat

 

A megbízhatósági tesztelés a rendszerintegrációs tesztelés egyik típusa, amely azt ellenőrzi, hogy a szoftver mennyire megbízható.

A szoftver funkcióinak és teljesítményének ellenőrzött környezetben történő tesztelése szükséges annak felmérése érdekében, hogy az egyszeri tesztek eredményei megbízhatóak és megismételhetők-e.

 

7. Konfigurációs tesztelés

 

A konfigurációs tesztelés a rendszertesztelés egy olyan típusa, amely azt vizsgálja, hogy a rendszer mennyire jól működik különböző típusú szoftverekkel és hardverekkel együtt.

A konfigurációs tesztelés célja a szoftver és a hardver legjobb konfigurációjának meghatározása a rendszer egészének teljesítményének maximalizálása érdekében.

 

8. Biztonsági tesztelés

 

A biztonságtesztelés a rendszertesztelés egy olyan típusa, amely azt értékeli, hogy a szoftver hogyan működik a biztonság és a titkosság szempontjából.

A biztonsági tesztelés célja a potenciális sebezhetőségek és veszélyek azonosítása, amelyek az adatok megsértésének és megsértésének forrásai lehetnek, ami pénz, bizalmas adatok és más fontos eszközök elvesztéséhez vezethet.

 

9. Migrációs tesztelés

A migrációs tesztelés a rendszertesztelés egy olyan típusa, amelyet szoftverrendszereken végeznek annak felmérésére, hogy azok hogyan működnek együtt a régebbi vagy újabb infrastruktúrákkal.

A tesztelők például felmérhetik, hogy a régebbi szoftverelemek képesek-e hibák és hibák nélkül átmigrálni egy új infrastruktúrára.

 

Amire a rendszer tesztelésének megkezdéséhez szüksége van

 

Mielőtt a rendszertesztelés megkezdődne, fontos, hogy világos tervvel rendelkezzen a sikeres és zökkenőmentes rendszertesztelési folyamathoz szükséges erőforrások és eszközök összegyűjtésére.

Ez egy viszonylag bonyolult folyamat, akár manuálisan, akár automatikusan, akár mindkét megközelítést alkalmazza, ezért a legjobb módja annak, hogy csökkentse a késedelmek és a tesztelés során fellépő fennakadások kockázatát, ha már azelőtt tudja, mire lesz szüksége, mielőtt elkezdi.

 

1. Egy stabil build, amely már majdnem készen áll az indításra.

 

A rendszertesztelés a szoftvertesztelés egyik utolsó szakasza, amely a kiadás előtt történik: az egyetlen tesztelési típus, amely a rendszertesztelés után következik, a felhasználói átvételi tesztelés.

Fontos, hogy a rendszertesztelés megkezdése előtt már elvégezte a szoftvertesztelés más típusait, például a funkcionális tesztelést, a regressziós tesztelést és az integrációs tesztelést, és hogy a szoftverépítés megfeleljen az ilyen típusú szoftvertesztek mindegyikének kilépési kritériumainak.

 

2. Rendszertesztelési tervek

 

A tesztelés megkezdése előtt készítsen hivatalos dokumentációt, amely felvázolja az elvégzendő tesztek célját és célkitűzéseit, valamint meghatározza a rendszertesztelés belépési és kilépési kritériumait.

Ezt a tervet használhatja az egyes tesztelési forgatókönyvek felvázolására, amelyeket tesztelni fog, vagy a rendszer teljesítményével kapcsolatos elvárások meghatározására.

A rendszertesztelési tervnek meg kell könnyítenie a tesztelők számára a rendszer tesztelésének megtervezését és végrehajtását a terv követésével.

 

3. Tesztelési esetek

 

Fontos, hogy a rendszertesztelés megkezdése előtt felvázolja azokat a teszteseteket, amelyeket a rendszertesztelés során tesztelni fog.

A tesztesetek nem lehetnek kimerítőek, de elég teljesnek kell lenniük ahhoz, hogy a rendszer legfontosabb funkcionális és nem funkcionális jellemzőit teszteljék, és pontos áttekintést adjanak a rendszer egészének működéséről.

 

4. Képességek és idő

 

Győződjön meg róla, hogy elegendő erőforrást különít el a rendszertesztelésre, mielőtt a rendszertesztek megkezdődnek.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

A rendszertesztelés viszonylag hosszú időt vehet igénybe, különösen más tesztelési típusokhoz, például a füstteszteléshez képest.

Meg kell határoznia, hogy a csapatában mely személyek fogják elvégezni a tesztelést, és mennyi időt kell blokkolniuk a tesztelés megkezdése előtt.

 

5. Rendszertesztelési eszközök

 

A rendszertesztelés történhet manuálisan vagy automatizáltan, de függetlenül attól, hogy melyik megközelítést választja, a tesztelés különböző aspektusait segítő eszközök és technológiák alkalmazásával racionalizálhatja és optimalizálhatja a rendszertesztelési munkafolyamatokat.

Használhat például mesterséges intelligencia eszközöket a rendszertesztek egy részének automatizálására, vagy használhat dokumentumkezelő szoftvert a tesztelés előrehaladásának és eredményeinek nyomon követésére.

 

A rendszer tesztelési folyamata

 

Mielőtt elkezdené, fontos, hogy megértse a rendszertesztelés folyamatát és az egyes lépések végrehajtását.

Ez a lépésről lépésre haladó terv követi a korábban részletezett rendszertesztelési életciklust, de részletesebben ismerteti a rendszertesztelés egyes lépéseit.

 

1. lépés: Rendszertesztelési terv készítése

 

Készítse el a rendszertesztelési tervet, mielőtt elkezdené a rendszertesztelést. Minden rendszertesztelési terv más és más lesz, de a tervnek tartalmaznia kell legalább a tesztelés céljának vázlatát, valamint a vonatkozó belépési és kilépési kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy mikor kell elkezdeni a tesztelést, és mikor fejeződik be a tesztelés.

 

2. lépés: Tesztforgatókönyvek és tesztesetek generálása

 

A következő lépés a tesztforgatókönyvek és tesztesetek létrehozása, amelyek pontosan felvázolják, hogy mit és hogyan fog tesztelni.

Tartalmazzon olyan valós tesztforgatókönyveket, amelyek tesztelik, hogyan működik a szoftver tipikus használat mellett, és minden egyes megírt tesztesethez írja le a tesztelés sikerességének és sikertelenségének kritériumait, valamint a várható eredményt.

 

3. lépés: A szükséges tesztadatok létrehozása

 

Létrehozza a szükséges tesztadatokat minden egyes tesztforgatókönyvhöz, amelyet végre kíván hajtani.

A tesztadatok, amelyekre minden egyes tervezett tesztforgatókönyvhöz szüksége lesz, olyan tesztadatok, amelyek az egyes teszteket érintik vagy befolyásolják.

A tesztadatokat kézzel is lehet generálni, vagy automatizálhatja ezt a szakaszt, ha időt szeretne megtakarítani, és rendelkezik az ehhez szükséges erőforrásokkal.

 

4. lépés: A tesztelési környezet beállítása

 

A következő lépés a tesztelési környezet beállítása, amely készen áll a rendszertesztek futtatására. Jobb eredményeket kaphat a rendszertesztelésből, ha a termeléshez hasonló tesztkörnyezetet hoz létre.

Győződjön meg arról, hogy a tesztelési környezet tartalmazza az összes olyan szoftvert és hardvert, amelyet a konfigurációs és integrációs tesztelés során tesztelni kíván.

 

5. lépés: A tesztesetek végrehajtása

 

Miután beállította a tesztelési környezetet, végre tudja hajtani a második lépésben létrehozott teszteseteket.

Ezeket a teszteseteket kézzel is elvégezheti, vagy automatizálhatja a teszteset végrehajtását egy szkript segítségével.

Az egyes tesztelési esetek végrehajtása során jegyezze fel a teszt eredményeit.

 

6. lépés: Hibajelentések elkészítése

 

Miután végrehajtotta az összes felvázolt tesztesetet, az egyes tesztek eredményei alapján hibajelentéseket írhat, amelyekben részletesen kiemeli a rendszer tesztelése során azonosított hibákat és hiányosságokat.

Adja tovább ezt a jelentést a fejlesztőknek a hibajavítások és javítások érdekében. A hibajavítási szakasz az azonosított hibák összetettségétől és súlyosságától függően eltarthat egy ideig.

 

7. lépés: Újbóli tesztelés a hibajavítás után

 

Miután a szoftverfejlesztők a hibák kijavítása után visszaküldték a szoftvert további tesztelésre, fontos, hogy újra teszteljék a szoftver buildjét.

A rendszer tesztelése csak akkor tekinthető befejezettnek, ha ez a lépés hiba vagy hiányosság nélkül lezajlott.

Nem elég azt feltételezni, hogy minden hibát kijavítottunk, és a build készen áll a felhasználói átvételi tesztelésre.

 

8. lépés: Ismételje meg a ciklust

 

Az utolsó lépés az, hogy egyszerűen megismételjük ezt a ciklust annyiszor, ahányszor csak szükséges, hogy a hetedik lépésen átmenjünk anélkül, hogy hibákat vagy hiányosságokat azonosítanánk.

Ha a rendszer tesztelése sikeres, és a rendszertesztelési tervben felvázolt összes kilépési kritériumnak eleget tett, ideje áttérni a felhasználói elfogadási tesztelésre, és végül a termék kiadására.

 

Kézi vs. automatizált rendszertesztek

 

A szoftvertesztelés más típusaihoz hasonlóan a rendszertesztelés is végezhető manuálisan emberi tesztelők által, vagy legalább részben automatizálható szoftverrel. A szoftvertesztelés automatizálása egyszerűsíti a tesztelési folyamatot, időt és pénzt takarít meg, de néha fontos a manuális rendszertesztelés elvégzése is.

Mind a manuális, mind az automatizált rendszertesztelésnek vannak előnyei és hátrányai, és fontos, hogy megértse ezeket, mielőtt eldönti, hogy melyik típusú rendszertesztelést szeretné elvégezni.

 

Kézi rendszertesztelés

 

A manuális rendszertesztelés a rendszer tesztelésének kézzel történő elvégzését jelenti, a tesztelési folyamat egy részének automatizálása nélkül.

A kézi rendszertesztelés hosszabb időt vesz igénybe, mint az automatizált tesztelés, de ez azt is jelenti, hogy a tesztelési folyamat az emberi belátás és ítélőképesség előnyeit élvezi.

A manuális tesztelést gyakran kombinálják automatizált teszteléssel a rendszertesztelés és más típusú szoftvertesztek hatékonyságának és pontosságának maximalizálása érdekében.

 

1. A manuális rendszertesztelés előnyei

 

A manuális rendszertesztelésnek számos előnye van, és ezek az előnyök magyarázzák, hogy sok tesztelő csapat miért dönt úgy, hogy a tesztelési szkriptek automatizálása után is folytatja a manuális és az automatizált tesztelést.

 

Komplexitás

A kézi tesztelés alkalmas olyan összetett tesztforgatókönyvek tesztelésére, amelyeket nem mindig könnyű automatizálni.

Ha a rendszer tesztelésének követelményei bonyolultak vagy részletesek, könnyebbnek találhatja, ha ezeket a forgatókönyveket kézzel teszteli, mintha automatizált tesztelési szkripteket írna hozzájuk.

 

Feltáró tesztelés

Amikor bármilyen szoftvertesztet automatizál, a teszt követi a forgatókönyvet, és csak azokat a funkciókat teszteli, amelyek értékelésére a tesztet programozta.

Ezzel szemben a kézi tesztelés során úgy dönthet, hogy a különböző funkciókat akkor és úgy vizsgálja meg, amikor azok felkeltik az érdeklődését, például ha észrevesz valamit, ami nem úgy néz ki a szoftver felületén, ahogyan kellene.

 

Egyszerűség

Ha már megírta az automatizált tesztelési szkripteket, az automatizált tesztelés egyszerű. A tesztelési szkriptek megírásához azonban általában fejlesztési szakértelemre van szükség, és a kisebb tesztelő csapatoknak nem biztos, hogy megvannak az ehhez szükséges erőforrásai.

A kézi tesztelés nem igényel technikai szakértelmet vagy kódolási ismereteket.

 

2. A manuális rendszertesztek kihívásai

 

A kézi tesztelés is saját kihívásokkal jár. Azok a szoftvertesztelő csapatok, amelyek csak manuális rendszertesztelést végeznek anélkül, hogy az automatizált tesztelés elemeit is beépítenék, hátrányos helyzetben találhatják magukat azokkal a csapatokkal szemben, amelyek mindkét megközelítést alkalmazzák.

 

Időigényes

Ahogy az várható volt, a kézi rendszertesztelés időigényesebb, mint az automatizált rendszertesztelés. Ez különösen akkor jelent gyengeséget, ha agilis tesztelésre van szükség.

Ez azt jelenti, hogy kevésbé praktikus rendszeres vagy nagyon alapos rendszerteszteket végezni, ami viszont befolyásolhatja az eredmények megbízhatóságát és hatókörét.

 

Emberi hiba

Amikor emberek végzik a kézi tesztelést, mindig van hely az emberi hibáknak. Az emberek hibáznak, unatkoznak vagy elvonják a figyelmüket, és ez különösen akkor valószínű, ha ismétlődő, időigényes teszteket végeznek, amelyek nagyobb valószínűséggel fárasztják el a tesztelőket.

 

Tesztelés lefedettsége

A kézi tesztek nem nyújtanak olyan széles körű lefedettséget, mint az automatizált tesztek.

Mivel a tesztelőknek maguknak kell elvégezniük a kézi teszteket, a kézi tesztelés során nem lehet annyi területet lefedni, mint az automatizált tesztelés során, és ez kevésbé átfogó teszteredményekhez vezethet.

 

Mikor érdemes manuális szoftvertesztelést alkalmazni

A manuális szoftvertesztelést nem váltotta fel az automatizált tesztelés, és a manuális tesztelés még mindig fontos szakasza a rendszertesztelési folyamatnak.

A kézi tesztelés alkalmas a kisebb szoftvercsapatok számára, amelyeknek esetleg nincsenek meg az erőforrásaik a rendszertesztelés önálló automatizálására, és még az automatizált tesztelést alkalmazó csapatoknak is érdemes kézi tesztelést alkalmazniuk a bonyolultabb tesztforgatókönyvek vagy tesztesetek értékelésére, ahol a feltáró tesztelés értéket képvisel.

 

Rendszertesztelés automatizálása

A rendszertesztelés automatizálása történhet saját maga által írt tesztelési szkriptekkel, vagy a rendszertesztelési folyamat részleges vagy teljes automatizálására szolgáló hiperautomatizálási eszközök és folyamatok használatával.

Leggyakrabban az automatizált rendszertesztelést manuális rendszerteszteléssel kombinálják, hogy a lefedettség, a hatékonyság és a pontosság legjobb egyensúlyát biztosítsák.

 

1. A rendszertesztelés automatizálásának előnyei

 

Az automatizált rendszertesztelés népszerűsége részben azért növekszik, mert egyre szélesebb körben állnak rendelkezésre automatizált tesztelési eszközök, amelyek megkönnyítik a szoftverrendszerek tesztelésének automatizálását.

Az automatizált rendszertesztelésnek számos előnye van, különösen, ha manuális teszteléssel kombinálják.

 

Hatékonyság

Az automatizált tesztelés hatékonyabb, mint a kézi tesztelés, mivel az automatizált tesztek a háttérben is futtathatók, miközben a tesztelők és a fejlesztők más feladatokat végeznek.

Ez praktikusabbá teszi az automatizált tesztek rendszeres elvégzését, és csökkenti annak szükségességét, hogy az automatizált tesztek beállítása után nagyszámú erőforrást kelljen a tesztelésre delegálni.

 

Nagyobb tesztelési lefedettség

Az automatizált tesztek gyakran nagyobb területet tudnak lefedni a szoftver felépítésében, mint a manuális tesztek, nagyrészt a megnövekedett hatékonyságuk miatt.

Amikor a tesztelők manuálisan végzik a rendszertesztelést, ki kell választaniuk a legfontosabb tesztelési eseteket, míg az automatizált tesztelés rugalmasságot biztosít a szoftvercsapatok számára, hogy kevesebb idő alatt több forgatókönyvet tesztelhessenek.

 

Az emberi hiba kiküszöbölése

Az automatizált tesztek ugyanúgy nem sérülhetnek az emberi hibák miatt, mint a kézi tesztek.

Az ismétlődő, időigényes tesztek elvégzése során, amelyek kifáraszthatják a kézi tesztelőket, az automatizált tesztek továbbra is ugyanolyan sebességgel és pontossággal tesztelik a szoftvert.

Az emberek is inkább a könnyű hibák megtalálására koncentrálnak, mint a nehéz hibákéra, ami miatt néhány fontos, de kevésbé nyilvánvaló hiba kimaradhat.

 

A tesztelés szabványosítása

Amikor szkriptet ír a rendszertesztelés automatizálásához, akkor egy utasításkészletet hoz létre, amelyet a szoftvertesztelő eszköz követhet.

Ez hatékonyan szabványosítja a futtatott szoftverteszteket, és biztosítja, hogy minden egyes teszt futtatásakor ugyanazt a tesztet futtassa, és a szoftvert ugyanazon szabványok szerint tesztelje.

 

2. A rendszertesztelés automatizálásának kihívásai

 

Az automatizált rendszertesztelés nem tökéletes, ezért a legjobb eredmények elérése érdekében gyakran a manuális teszteléssel együtt végzik. Hatékonyabb, mint a kézi tesztelés, de nem biztos, hogy a mélység vagy a minőségi adatok tekintetében olyan sokat nyújt.

 

Rugalmasság

Mivel az automatizált tesztelés mindig egy szkriptet követ, nincs lehetőség a tesztelési szkriptben leírtakon kívüli mechanizmusok vagy funkciók tesztelésére.

Bár ez következetességet eredményez, azt is jelenti, hogy a hibák és a hibák elkerülhetik a figyelmet, ha nem vették figyelembe őket a tervezési szakaszokban.

 

Források

Az automatizált tesztek beállítása időt és erőforrásokat igényel.

Bár a rendszer tesztelése automatizálható a kész szoftverek és eszközök segítségével, ezek legtöbbször még mindig a szoftver követelményeihez kell igazítani.

Hagyományosan az automatizált tesztelés azt jelentette, hogy technikai erőforrásokat kell fordítani az automatizált tesztek megfelelő megírására és futtatására, bár egyre több eszköz, mint például a ZAPTEST, fejlett számítógépes látószoftver-automatizálást biztosít kód nélküli felületen.

 

Komplex tesztesetek

A legtöbb esetben nem lehetséges a rendszertesztelés 100%-os automatizálása anélkül, hogy egyáltalán ne támaszkodnánk kézi tesztelésre.

Ez különösen akkor igaz, ha olyan összetett tesztforgatókönyveket kell tesztelnie, amelyek tesztelésére a legtöbb automatizálási eszköz nem alkalmas.

 

3. Mikor kell automatizált rendszertesztelést végrehajtani

 

Ha a tesztelő csapat rendelkezik az automatizált tesztelés megvalósításához szükséges erőforrásokkal, akár egyedi tesztelési szkriptek írásával, akár automatizálási eszközök használatával, az automatizált tesztelés hatékonyabbá és megbízhatóbbá teheti a rendszer tesztelését.

Azonban mindig fontos, hogy folytassa a manuális tesztelést, még akkor is, ha biztos az automatizált tesztek minőségében és lefedettségében, mivel az automatizált tesztelés nem képes megismételni azt a mélységet és betekintést, amelyet csak a manuális tesztelés nyújthat.

 

Következtetés: Automatizált rendszertesztelés vs. manuális rendszertesztelés

 

A szoftverfejlesztés tesztelési szakaszában mind az automatizált, mind a manuális rendszertesztelés fontos.

Míg a kisebb vállalatok az automatizált teszteléshez szükséges további befektetések vagy erőforrások miatt csak kézi rendszerteszteléssel kezdhetnek, a legtöbb tesztelő csapat kombinált megközelítést alkalmaz, amely magában foglalja az automatizált tesztelést, amint erre gyakorlatilag képesek.

Az automatizált tesztelés és a kézi tesztelés kombinálásával a tesztelő csapatok maximalizálhatják a hatékonyságot, a pontosságot és a rugalmasságot anélkül, hogy a rendszertesztelés bármelyik eredményét veszélyeztetnék.

 

Legjobb gyakorlatok a rendszerteszteléshez

 

Ha a maximális hatékonyság és pontosság érdekében optimalizálni szeretné a rendszertesztelési munkafolyamatokat, akkor a legjobb módszer erre a rendszertesztelés legjobb gyakorlatainak követése.

A legjobb gyakorlatok segíthetnek abban, hogy a rendszertesztelési szakaszban ne hagyjon ki semmit, és biztosítják, hogy a rendszertesztek mindig egyenletesen magas színvonalúak legyenek.

 

1. Megfelelően tervezze meg a rendszer tesztelését

 

Minden rendszertesztet hivatalos tesztelési tervvel kell kezdeni, amely világosan felvázolja a tesztelési eseteket és a tesztelés során alkalmazott megközelítéseket.

A hivatalos tervvel való kezdés csökkenti a tesztelés során fellépő késedelmek kockázatát, és megelőzi a kétértelműségekből adódó zavarokat.

Biztosítja, hogy minden érintett fél tudja, mi a szerepe és mi a felelőssége.

 

2. Mindig írjon részletes, pontos jelentéseket

 

Fontos, hogy a rendszertesztelés mindig jól dokumentált legyen, különben a tesztelők és a szoftverfejlesztők nem biztos, hogy könnyen tudnak a tesztek eredményei alapján cselekedni.

Minden elvégzett tesztről írjon világos, alapos jelentést, amely részletezi a talált hibákat, pontosan megmutatja, hogyan lehet azokat megismételni, és meghatározza, hogy a javítás után hogyan kell viselkednie a szoftvernek.

Győződjön meg róla, hogy a hibajelentései egyértelműek és könnyen követhetők.

 

3. Tesztelés valós eszközökön

 

Gyakran előfordul, hogy a tesztelő csapatok úgy döntenek, hogy a tesztelési környezetben különböző eszközöket másolnak, anélkül, hogy a szoftvert különböző eszközökön tesztelnék.

Ha olyan szoftvert készít, amelyet különböző platformokon, például mobilokon használnak, pl. Android, iOS stb. táblagépek, web és asztali számítógépek, azaz. Windows, Linux stb., győződjön meg róla, hogy teszteli őket ezeken az eszközökön, hogy felmérje, hogyan teljesítenek különböző terhelések esetén, vagy hogy a hálózati kapcsolati problémák okozhatnak-e problémákat az adott platformokon.

 

4. Automatizáljuk a tesztelést, ahol lehetséges

 

A legjobb eredmény elérése érdekében általában a legjobb, ha a kézi rendszertesztelést automatizált rendszerteszteléssel kombináljuk.

Ha még nem kísérletezett az automatizált rendszerintegrációs teszteléssel, próbálja ki az RPA + szoftvertesztelési eszközöket, amelyek segítségével legalább néhány rendszerteszt automatizálható, így növelheti a lefedettséget és a hatékonyságot anélkül, hogy az eredmények pontosságát veszélyeztetné.

 

5. Esetenként egy funkció tesztelése

 

Amikor teszteseteket ír, lehetőség szerint esetenként csak egy funkció tesztelésére összpontosítson.

Ez megkönnyíti ezeknek a teszteseteknek az újrafelhasználását a jövőbeli tesztekben, és lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy jobban megértsék, hogyan keletkeznek a hibák, és mely funkciók váltják ki őket.

 

A rendszertesztek kimeneteinek típusai

 

A rendszertesztek futtatásakor fontos tudni, hogy milyen típusú kimenetekre számíthat a tesztektől, és hogyan használhatja ezeket a kimeneteket a jövőbeli fejlesztés és tesztelés során.

A tesztkimenetek gyakorlatilag azok az eszközök és információk, amelyeket a rendszertesztek elvégzése során szerez meg.

 

1. Vizsgálati eredmények

A teszteredmények tartalmaznak adatokat arról, hogy a szoftver hogyan teljesített minden egyes elvégzett tesztesetben, valamint egy összehasonlítást arról, hogy milyen teljesítményt várt a szoftvertől.

Ezek az eredmények segítenek meghatározni, hogy az egyes tesztesetek átmennek-e vagy sem, mert ha a szoftver nem úgy teljesített, ahogyan azt Ön várta, az általában azt jelenti, hogy a szoftver megbukott.

 

2. Hibák naplója

A hibanaplók a rendszer tesztelése során talált hibák és hiányosságok naplói.

A hibanapló felsorolja az összes talált hibát, valamint egyéb fontos információkat, például az egyes hibák prioritását, súlyosságát, tüneteit és leírását.

A hiba észlelésének dátumát és más olyan információkat is fel kell jegyeznie, amelyek segítenek a fejlesztőknek a hiba újbóli megismétlésében.

 

3. Vizsgálati jelentés

A tesztjelentés általában a rendszer tesztelésének befejezéséhez szükséges kilépési kritériumok részét képezi, és általában tartalmazza az elvégzett tesztelés összefoglalóját, a GO/No-Go ajánlásokat, a fázis és az iteráció adatait, valamint a tesztelés időpontját.

A jelentéshez csatolhat a vizsgálati eredményekkel kapcsolatos egyéb fontos információkat is, vagy csatolhatja a hibalistát.

 

Példák a rendszertesztekre

 

A rendszertesztek a rendszer egészének tesztelésére szolgálnak, ami azt jelenti, hogy az összes különböző szoftveregységet tesztelik, amelyek rendszerként működnek együtt.

A rendszertesztek példái segíthetnek jobban megérteni, hogy mi is az a rendszerteszt, és mit vizsgál.

 

1. Funkcionalitás tesztelése

 

Egy szoftvermérnökökből álló csapat egy új bevásárlóalkalmazást állít össze, amely segít az élelmiszerboltoknak abban, hogy hatékonyabban válogathassanak és csomagolhassanak az online rendelésekből.

Az alkalmazás több különböző modulból áll, amelyek mindegyikét már önállóan teszteltük az egységtesztelés során, és más modulokkal együtt teszteltük az integrációs tesztelés során.

A rendszertesztelés az első alkalom, amikor az összes modult együttesen tesztelik, és a tesztelők teszteseteket terveznek az alkalmazás minden egyes funkciójának értékelésére, és ellenőrzik, hogy azok az elvárásoknak megfelelően működnek-e, ha az összes modul együtt fut.

 

2. A betöltési idők tesztelése

 

Egy szoftvertesztelőkből álló csapat azt teszteli, hogy egy alkalmazás milyen gyorsan töltődik be különböző pontokon, különböző szintű stressz esetén.

Olyan teszteseteket készítenek, amelyek leírják, hogy milyen típusú stressznek van kitéve az alkalmazás (például hány felhasználó használja egyszerre), és milyen funkciókat és funkciókat próbál betölteni a felhasználó.

A rendszertesztelés során a terhelési idők a tesztelési jelentésben rögzítésre kerülnek, és a túl lassúnak ítélt terhelési idők a fejlesztés egy újabb fázisát indítják el.

 

3. Tesztelési konfiguráció

 

Amikor olyan videojátékot készítenek, amely sok különböző perifériával használható, például számítógépes egérrel, VR-headsetekkel és játékpaddal, a szoftvertesztelők konfigurációs teszteket végeznek, hogy teszteljék, mennyire jól működnek ezek a perifériák a játékkal.

Végigmennek az egyes tesztforgatókönyveken, és minden perifériát külön-külön és együttesen is tesztelnek, feljegyzik, hogy az egyes perifériák hogyan teljesítenek a játék különböző pontjain, és hogy a vártnál is rosszabb-e a teljesítmény.

 

A rendszertesztelés során feltárt hibák és hibák típusai

 

A rendszertesztelés során az elvégzett tesztek lehetővé teszik a szoftveren belüli olyan hibák és hibák azonosítását, amelyeket az egységtesztelés és az integrációs tesztelés során nem találtak meg.

A rendszer tesztelése során sokféle hibát lehet azonosítani, néha azért, mert korábban nem vették észre őket, vagy általában azért, mert csak akkor merülnek fel, amikor a rendszer egészében működik.

 

1. Teljesítményhibák

A rendszertesztelés rávilágíthat a teljesítményhibákra a szoftverkészítés sebességében, konzisztenciájában és válaszidejében.

A tesztelők felmérhetik, hogyan működik a szoftver a különböző feladatok végrehajtása során, és feljegyezhetik a használat során felmerülő hibákat vagy késedelmeket. Ezek olyan teljesítményhibák, amelyek vagy elég súlyosnak tekinthetők ahhoz, hogy további fejlesztést igényelnek, vagy nem.

 

2. Biztonsági hibák

A rendszer tesztelése során olyan biztonsági hibákat lehet azonosítani, amelyek rávilágítanak a rendszer biztonsági rétegének sebezhetőségére.

A biztonsági tesztelésre a rendszer tesztelési fázisában kerül sor, és a szoftveren belüli titkosítási hibák, logikai hibák és XSS sebezhetőségek azonosítására használható.

 

3. Használhatósági hibák

A használhatósági hibák olyan hibák, amelyek megnehezítik az alkalmazás rendeltetésszerű használatát. Ezek kellemetlenséget okozhatnak a felhasználóknak, ami viszont arra késztetheti őket, hogy elhagyják az alkalmazást.

A használhatósági hibák közé tartozik például a bonyolult navigációs rendszer vagy az olyan elrendezés, amelyben nem könnyű navigálni a platform minden területén.

A használhatósági eszközök használatával a hibák a tesztelési folyamat korábbi szakaszában is azonosíthatók, de a rendszer tesztelése során is felbukkanhatnak.

 

4. Kommunikációs hibák

Kommunikációs hibák akkor fordulnak elő, amikor a szoftver egy része megpróbál kommunikálni egy másik modullal, és egy hiba miatt ez a kommunikáció meghiúsul.

Ha például a szoftver egy új frissítés letöltésére szólítja fel a felhasználót, de amikor a felhasználó a frissítés letöltése gombra kattint, a frissítés nem található, ez kommunikációs hiba.

 

5. Hibakezelési hibák

Néha hibák akkor is előfordulnak, ha a szoftver úgy működik, ahogyan kellene. Talán azért, mert egy komponens nem megfelelően lett telepítve, vagy mert a felhasználó nem megfelelően üzemelteti azt.

A rendszernek azonban képesnek kell lennie arra, hogy ezeket a hibákat helyesen kezelje, oly módon, hogy segítse a felhasználókat a probléma azonosításában és kijavításában.

Ha a hibaüzenetek nem tartalmaznak megfelelő információt a fellépő hibáról, a felhasználók nem lesznek képesek kijavítani a hibát.

 

Közös metrikák a rendszertesztelésben

 

A rendszertesztelés során nyomon követhet bizonyos tesztelési metrikákat, hogy segítse a tesztelő csapatot abban, hogy nyomon kövesse, mennyire hatékony a rendszertesztelés, milyen gyakran találnak hibákat, és hogy a rendszertesztelés a tesztelési ciklus megfelelő szakaszában történik-e.

Ha például nyomon követi a sikeres és a sikertelen tesztek számát, és azt találja, hogy a rendszertesztek nagy aránya sikertelen, akkor arra a következtetésre juthat, hogy alaposabb tesztelésre van szükség a tesztelési ciklus korábbi szakaszában a hibák és hibák azonosítása érdekében, mielőtt a rendszertesztelés megkezdődik.

 

1. Abszolút mérőszámok

 

Az abszolút számok azok a mérőszámok, amelyek arány vagy arány helyett egyszerűen csak egy abszolút számot adnak meg.

Az abszolút mérőszámok hasznosak lehetnek, de mivel abszolút számokról van szó, nem mindig könnyű értelmezni, hogy mit jelentenek.

Néhány példa az abszolút mérőszámokra: a rendszer tesztelésének időtartama, a rendszer tesztelésének időtartama és a rendszer tesztelése során talált hibák száma.

 

2. Tesztelési hatékonysági mérőszámok

 

A tesztelési hatékonysági mérőszámok segítenek a tesztelő csapatoknak megérteni, hogy mennyire hatékonyak a jelenlegi rendszertesztelési eljárásaik, bár a rendszertesztek minőségéről nem nyújtanak információt.

Néhány példa a teszthatékonysági mérőszámokra: az átadott tesztek százalékos aránya és a kijavított hibák százalékos aránya.

Az átadott tesztekből megtudhatja, hogy túl sok tesztet ad át, és ezért nem veszít hibákat, különösen akkor, ha magas tesztátadási arányt lát magas hibaelkerülési arány mellett.

 

3. A teszt hatékonysági mérőszámai

 

A teszthatékonysági mérőszámok a tesztelőknek mondanak valamit az általuk végzett rendszertesztek minőségéről.

Azt mérik, hogy a rendszertesztek mennyire hatékonyak a rendszerben lévő hibák és hiányosságok azonosításában és értékelésében.

A teljes hibaelhárítási hatékonyság egy példa a tesztelési hatékonysági mérőszámra, amely a tesztelési szakaszban talált hibák arányát mutatja a kiadás után talált hibákhoz képest.

 

4. Tesztlefedettségi mérőszámok

 

A tesztlefedettségi mérőszámok segítenek a tesztelőknek megérteni, hogy mennyire teljes a lefedettségük a teljes rendszerben, amelyet tesztelni próbálnak.

Például mérheti, hogy a rendszer tesztjeinek hány százaléka automatizált, vagy hogy a szükséges tesztek közül eddig hányat hajtottak végre.

A követelménylefedettségi metrika segít a tesztelőknek abban is, hogy nyomon követhessék, hogy a tesztelés milyen arányban fedte le a szükséges funkciókat.

 

5. Hibamérések

 

A hibametrikák olyan mérőszámok, amelyek különböző módon mérik a hibák jelenlétét. Egyes hibametrikák a hibák súlyosságára, míg mások a hibák típusára vagy alapvető okára összpontosíthatnak.

Egy példa a gyakori hibametrikára a hibasűrűség, amely a hibák teljes számát méri a teljes kiadásra vonatkozóan.

A hibasűrűséget általában az 1000 kódsorra jutó hibák számaként adják meg.

 

Rendszer tesztelési esetek

 

A rendszer tesztelési esetek azok a tesztforgatókönyvek, amelyeket a rendszertesztelés során használnak annak tesztelésére, hogy a szoftver hogyan működik, és megfelel-e a fejlesztők, tesztelők, felhasználók és érdekelt felek elvárásainak.

 

1. Mik a tesztesetek a rendszertesztelésben?

 

A tesztesetek lényegében utasítások, amelyek meghatározzák, hogy mit kell tesztelni, és milyen lépéseket kell a tesztelőnek végrehajtania az egyes esetek teszteléséhez.

A rendszertesztek teszteseteinek írásakor fontos, hogy minden olyan információt tartalmazzon, amelyre a tesztelőknek az egyes tesztek végrehajtásához szükségük van. Minden egyes tesztesethez csatolja a teszteset azonosítóját, valamint a teszt végrehajtásának módjára és az elvárt eredményekre vonatkozó információkat, valamint adott esetben az egyes tesztesetek sikerességi és sikertelenségi kritériumait.

 

2. Hogyan írjunk rendszer teszteseteket

 

Ha még nem ismeri a tesztesetek írását, az alábbi lépéseket követve írhat teszteseteket a rendszerteszteléshez. A tesztesetek írása más típusú szoftverteszteléshez nagyon hasonló folyamat.

 • Határozza meg azt a területet, amelyre a teszteset kiterjed.
 • Győződjön meg róla, hogy a teszteset könnyen tesztelhető.
 • Alkalmazza a megfelelő tesztterveket minden egyes tesztesetre.
 • Minden tesztesethez rendeljen egyedi teszteset-azonosítót.
 • Tartalmazza az egyes tesztesetek futtatásának egyértelmű leírását.
 • Adjon hozzá elő- és utófeltételeket minden egyes tesztesethez.
 • Adja meg, hogy milyen eredményt vár el az egyes tesztesettől.
 • Vázolja fel az alkalmazandó tesztelési technikákat.
 • Kérjen meg egy kollégát, hogy minden egyes tesztesetet értékeljen át, mielőtt továbblépne.

 

3. Példák a rendszer tesztelési eseteire

 

A példa tesztesetek használata segíthet a saját tesztesetek megírásában. Az alábbiakban két példát mutatunk be a rendszer tesztelési eseteire, amelyeket a tesztelők egy alkalmazás vagy szoftver működésének tesztelésére használhatnak.

 

Élelmiszerbolt szkennelő alkalmazás árérvényesítés

Teszt ID: 0788
Tesztelési eset: A tétel árának érvényesítése
A teszteset leírása: A tesztelési feladat: Egy tétel beolvasása és árának ellenőrzése.
Várható eredmények: A beolvasott árnak meg kell egyeznie az aktuális részvényárral.
Eredmény: A tétel 1 dolláron került beolvasásra, ami megfelel az aktuális részvényárfolyamnak.
Megfelel/nem felel meg: Megfelel.

 

Irányítási szoftverek végponttól végpontig tartó tranzakció-válaszidő

Teszt ID: 0321
Tesztelési eset: Kezdőképernyő betöltési ideje
A teszteset leírása: A tesztelési feladat: Biztosítsa, hogy az alkalmazás betöltő képernyője megfelelő időn belül betöltődik.
Várható eredmények: A képernyőnek legfeljebb négy másodpercen belül be kell töltődnie.
Eredmény: A képernyő 6 másodpercen belül betöltődött.
Megfelel/nem felel meg: Megbukott.

 

A legjobb rendszertesztelő eszközök

 

A rendszertesztelési eszközök használata az egyik legegyszerűbb módja a tesztelési folyamat egyszerűsítésének és a tesztelő csapatok időigényes kézi feladatokra fordított idejének csökkentésének.

A rendszertesztelési eszközök vagy automatizálják a rendszertesztelési folyamat elemeit, vagy megkönnyítik a tesztesetek írását és a tesztelés előrehaladásának nyomon követését.

 

Az öt legjobb ingyenes rendszertesztelő eszköz

 

Ha nem áll készen arra, hogy a költségvetéséből egy komolyabb összeget költsön rendszertesztelési eszközökre, de szeretné felfedezni, hogy mi van a piacon, és ezzel egyidejűleg talán javítani szeretné a rendszertesztelési folyamatok hatékonyságát, a jó hír az, hogy rengeteg ingyenes tesztelési eszköz áll rendelkezésre az interneten.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Az ingyenes tesztelési eszközök nem kínálják ugyanazt a funkcionalitást, mint a fizetős tesztelési eszközök, de a kisebb vállalkozások számára költséghatékony lehetőséget biztosítanak a szoftverautomatizálás és az RPA felfedezésére.

 

1. ZAPTEST FREE Edition

A ZAPTEST egy olyan szoftvertesztelési eszközcsomag, amely rendszertesztelésre és más típusú szoftvertesztelésre használható.

A ZAPTEST ingyenes és fizetős vállalati kiadásban is elérhető, de az ingyenes kiadás tökéletes bevezetés az automatizált rendszertesztelésbe a kisebb cégek és vállalkozások számára, amelyek szeretnék megtenni az első lépéseket a tesztelés automatizálása felé.

A ZAPTEST képes automatizálni a rendszerteszteket asztali és kézi eszközökön egyaránt, és lehetővé teszi a tesztelők számára, hogy kódolás nélkül automatizálják a teszteket.

 

2. Szelén

A Selenium az egyik legismertebb nyílt forráskódú tesztelési eszköz a piacon.

A Selenium ingyenes verziója automatizálási tesztelési eszközöket kínál, amelyek a rendszerteszteléshez, a regressziós teszteléshez és a hibák reprodukálásához használhatók, és saját tesztelési szkripteket készíthet vele sok különböző tesztforgatókönyvhöz.

Ez azonban az egyszerűség és a könnyű használat rovására megy, és a nem műszaki felhasználók számára elég nehéz lehet megtanulni.

 

3. Appium

Az Appium egy ingyenes rendszertesztelő eszköz, amely kifejezetten mobilalkalmazásokhoz használható.

Az Appium segítségével automatizálhatja az iOS és Android okostelefonokon és táblagépeken való használatra tervezett alkalmazások rendszertesztelését.

Ez az ingyenes eszköz nem alkalmas asztali alkalmazások használatára, ami az egyik legnagyobb gyengesége.

 

3. Testlink

Ha csak a rendszertesztelés tervezését, előkészítését és dokumentálását szeretné megkönnyíteni, a Testlink egy nagyszerű ingyenes eszköz, amely egyszerűvé teszi a tesztdokumentáció kezelését.

A Testlink segítségével a jelentéseket könnyen szekciókba rendezheti, hogy megtalálja a szükséges információkat, amikor szüksége van rájuk.

A Testlink értékes tesztelési eszköz, akár rendszertesztelést, füsttesztelést vagy bármilyen más típusú szoftvertesztelést végez.

 

5. Loadium

A Loadium egy ingyenes tesztelési eszköz, amelyet kifejezetten teljesítmény- és terhelésvizsgálatra terveztek.

A teljesítmény- és terhelési tesztelésre való összpontosítása azonban jelentős gyengeséget jelent a végponttól végpontig tartó tesztek teljes spektrumát automatizálni kívánó felhasználók számára.

 

A 4 legjobb vállalati rendszertesztelő eszköz

 

Vállalkozása növekedésével előfordulhat, hogy az ingyenes tesztelési eszközök már nem felelnek meg az Ön igényeinek. Sok ingyenes eszköz, mint például a ZAPTEST, kínál vállalati és ingyenes verziókat is.

 

1. ZAPTEST Enterprise kiadás

 

A ZAPTEST tesztelési eszközének vállalati verzióját kínálja, amely ugyanazokkal a könnyen használható funkciókkal és intuitív felülettel büszkélkedhet, mint az ingyenes eszköz, de jobban skálázódik a nagyobb csapatok számára, amelyek intenzívebb tesztelést igényelnek, vagy akik összetettebb szoftverépítéseket szeretnének tesztelni.

A ZAPTEST vállalati verziója korlátlan teljesítménytesztelést és korlátlan számú iterációt kínál, valamint egy ZAP tanúsított szakértőt, aki az ügyfélcsapat részeként dolgozik az ügyfélszolgálaton (ez önmagában is jelentős előnyt jelent bármely más automatizálási eszközzel szemben).

Korlátlan licencmodellje szintén vezető ajánlat a piacon, amely biztosítja, hogy a vállalkozásoknak mindig fix költségei legyenek, függetlenül attól, hogy milyen gyorsan növekednek.

 

2. SoapUI

A SoapUI egy tesztelő eszköz, amely lehetővé teszi a különböző webes szolgáltatási platformokon és API-kon végzett rendszertesztek kezelését és végrehajtását.

A tesztelő csapatok a SoapUI segítségével minimalizálhatják az időigényes feladatokra fordított időt, és alaposabb és hatékonyabb tesztelési stratégiákat dolgozhatnak ki.

 

3. Testsigma

A Testsigma egy olyan szoftvertesztelési platform, amely a polcról működik. Lehetővé teszi a termékcsapatok számára, hogy automatikusan tervezzenek és hajtsanak végre szoftverteszteket weboldalakon, mobilalkalmazásokon és API-kon.

A platform Java nyelven épül, de egyszerű angol nyelven írt tesztszkriptekkel működik.

 

4. TestingBot

A TestingBot egy viszonylag alacsony költségű vállalati megoldás olyan vállalkozások számára, amelyek kísérletezni szeretnének ebben az ágazatban anélkül, hogy kezdettől fogva sok pénzt költenének. A TestingBot a tesztelők számára egyszerű módot kínál a weboldalak és mobilalkalmazások tesztelésére egy 3200 böngésző- és mobileszköz-kombinációból álló rács segítségével.

Nem rendelkezik a nagyobb vállalati eszközök funkcionalitásával, de jó választás az alacsonyabb költségvetéssel rendelkező vállalatok számára.

 

Mikor érdemes vállalati és mikor ingyenes rendszertesztelő eszközöket használni

 

Az, hogy vállalati vagy ingyenes rendszertesztelő eszközöket választ, a csapat igényeitől, a költségvetéstől, a prioritásoktól és a munkarendtől függ.

Magától értetődik, hogy a vállalati eszközök több funkciót és funkcionalitást kínálnak az ingyenes eszközökhöz képest, de a kisebb cégek számára, amelyeknek nincs sok hely a költségvetésben, az ingyenes eszközök fantasztikus lehetőséget jelentenek.

Ha vállalkozása növekszik, vagy ha azt tapasztalja, hogy tesztelői csapata több időt tölt a rendszerteszteléssel és más típusú szoftverteszteléssel, mint szeretné, akkor a vállalati tesztelési eszközökre való frissítés és az ezen eszközök teljes körű kihasználásának megtanulása segíthet abban, hogy vállalkozása tovább bővüljön a növekvő igények kielégítése érdekében.

Ráadásul az olyan eszközök használatával, mint a ZAPTEST Enterprise, amelyek innovatív szoftver + szolgáltatás modelleket és korlátlan licencmodelleket kínálnak, garantáltan megszüntetheti a technikai tudáshiányt, és a költségeket is fixen tarthatja, függetlenül attól, hogy milyen gyorsan növekszik és mennyit használja az eszközöket.

 

Rendszertesztelési ellenőrző lista, tippek és trükkök

 

Mielőtt elkezdené a rendszertesztelést, futtassa végig az alábbi rendszertesztelési ellenőrzőlistát, és kövesse ezeket a tippeket, hogy optimalizálja a rendszertesztelés pontosságát, hatékonyságát és lefedettségét.

A rendszertesztelési ellenőrzőlista segíthet biztosítani, hogy a rendszertesztelés során mindent lefedjen, amire szükség van.

 

1. A tesztelők bevonása a tervezési fázisba

 

Bár a tesztelők általában nem dolgoznak a szoftveren a fejlesztési és tervezési fázis befejezéséig, a tesztelők korai bevonásával a tesztelők könnyebben megértik, hogyan működnek együtt a különböző komponensek, és ezt a tesztelés során figyelembe veszik.

Ez gyakran eredményezi a feltáró tesztelést.

 

2. Írjon egyértelmű teszteseteket

 

Amikor megírja a teszteseteket, győződjön meg róla, hogy azok világosak és egyértelműek.

A tesztelőknek képesnek kell lenniük arra, hogy elolvassák a teszteseteket, és azonnal megértsék, mit kell tesztelni, és hogyan kell tesztelni.

Ha szükséges, magyarázza el, hol található a tesztelést igénylő funkció, és milyen lépéseket kell megtennie a rendszertesztelés során.

 

3. A tesztelés lefedettségének maximalizálása

 

Rendszertesztelés során általában nem lehetséges 100%-os tesztelési lefedettséget elérni, még akkor sem, ha automatizálási eszközöket használ.

Minél nagyobb azonban a tesztelés lefedettsége, annál valószínűbb, hogy a hibákat még a kiadás előtt azonosítja és kijavítja.

Próbáljon meg legalább 90%-os vagy ehhez minél közelebbi tesztlefedettséget elérni.

 

4. Az eredmények alapos elemzése

 

Alaposan elemezze az egyes rendszertesztek eredményeit, és a dokumentációban egyértelműen jelezze a hibákat és hiányosságokat.

Minél több részletet tudsz megadni a hibákról, annál könnyebb lesz a fejlesztőknek később megismételni ezeket a hibákat.

Ha vannak ötletei arra vonatkozóan, hogy miért fordulnak elő a hibák, és hogyan lehet a hibákat kijavítani, ezeket is írja bele a teszteredményekbe.

 

5. Túl a követelménytesztelésen

 

Ne csak azért tesztelje az alkalmazásokat, hogy lássa, azt csinálják-e, amit kell.

Tesztelje, hogyan működik a szoftver a követelményeken túl, hogy lássa, hogyan reagál a tervezett felhasználáson kívüli feladatokra és műveletekre. Ez segíthet olyan hibák és hiányosságok azonosításában, amelyekről egyébként lemaradna.

 

7 hiba és buktató, amit el kell kerülni a rendszertesztek végrehajtásakor

 

Amikor először hajtunk végre rendszerteszteket, fontos, hogy tisztában legyünk a gyakori hibákkal és buktatókkal, amelyeket a tesztelő csapatok gyakran elkövetnek.

Ha ismeri ezeket a hibákat, könnyebb lesz elkerülni őket, ami növeli a saját rendszertesztelésének hatékonyságát és pontosságát.

 

1. Tesztelési terv nélküli indulás

 

Fontos, hogy a rendszer tesztelésének megkezdése előtt részletes tesztelési tervet készítsen.

Ha az integrációs tesztelést terv nélkül kezdi el, könnyen előfordulhat, hogy elfelejt néhány olyan tesztelési esetet, amelyet végre kíván hajtani, vagy a tesztelési terven kívüli tesztelési eseteket.

A legtöbb ember nem emlékszik a tesztelési terv minden részletére, hacsak nincs egyértelműen dokumentálva, és ez azt is megakadályozza, hogy a csapatok átadják azt más tesztelőknek.

 

2. A rendszertesztelés hatókörének nem meghatározása

 

A rendszertesztelés egy többdimenziós feladat, amely egy szoftverépítés számos különböző aspektusának tesztelését foglalja magában.

Attól függően, hogy milyen típusú szoftvert fejleszt, és mit tesztelt eddig, a rendszertesztelés terjedelme a tesztek között nagymértékben változhat.

Fontos, hogy a tesztelés megkezdése előtt meghatározzuk a tesztelés hatókörét, és biztosítsuk, hogy ezt a hatókört a tesztelési csapat minden tagja megértse.

 

3. A hamis pozitív és hamis negatív eredmények figyelmen kívül hagyása

 

Hamis pozitív eredmények akkor fordulnak elő, amikor a rendszertesztek annak ellenére sikeresek, hogy a tesztforgatókönyvek valójában nem az elvártaknak megfelelően működnek.

Hasonlóképpen, hamis negatív eredmények is előfordulhatnak, amikor egy teszt annak ellenére nem működik, hogy a várakozásoknak megfelelően működik.

Néha nehéz lehet felismerni a hamis pozitív és hamis negatív eredményeket, különösen akkor, ha egyszerűen csak a teszteredményeket nézi, anélkül, hogy a teszt tényleges kimeneteibe belemerülne. A téves pozitív és negatív eredmények különösen valószínűek és könnyen kihagyhatók az automatizált rendszertesztelés során.

 

4. Hasonló típusú tesztadatokkal történő tesztelés

 

Ha több különböző típusú tesztadatot használ, a lehető legnagyobb mértékben változtathatja a tesztadatok attribútumait, ami növeli a rendszer tesztelésének lefedettségét.

Ez azt jelenti, hogy kisebb valószínűséggel hagyja ki a hibákat és hiányosságokat, és növeli az elvégzett tesztelés értékét.

A különböző típusú tesztadatok lefedésével részletesebb képet kaphat arról, hogyan fog viselkedni a termék a megjelenés után.

 

5. A feltáró tesztelés figyelmen kívül hagyása

 

Bár a tesztterv követése fontos, az is fontos, hogy helyet biztosítsunk a feltáró tesztelésnek, és hogy a tesztelők kipróbálhassák a különböző funkciókat és funkciókat, ahogyan azokat a tesztelés során megtalálják.

A feltáró tesztelés gyakran olyan új hibákat fedezhet fel, amelyek egyébként kimaradnának, vagy olyan hibákat, amelyeket a tesztelés más fázisai során már kihagytak.

A feltáró tesztelési üléseket akár úgy is ütemezheti, hogy tesztdzsemborító üléseket szervez, ahol a tesztelők egy meghatározott ideig mindannyian nem tervezett rendszertesztelést végeznek.

 

6. A teszt-automatizálás eredményeinek nem rendszeres felülvizsgálata

 

Ha még nem ismeri a szoftverrendszerek tesztelését, különösen az automatizált tesztelést, azt gondolhatja, hogy a tesztet egyszerűen csak elindíthatja és hagyhatja.

Fontos azonban, hogy rendszeresen felülvizsgálja a teszt automatizálás eredményeit, és szükség esetén módosítsa a teszt automatizálási kódot.

Ha például bármilyen változtatást hajt végre a tesztelt szoftveren, akkor annak tükröződnie kell az automatizált tesztek kódjában.

Olvassa el figyelmesen az automatizált tesztek eredményeit, hogy megértse a teszt minden kimenetét, ne csak a megfelelt/nem felelt meg eredményeket.

 

7. Rossz automatizálási eszköz használata

 

Manapság rengeteg automatizálási eszköz áll rendelkezésre, amelyek közül néhányat ingyenesen lehet használni, másokért pedig havidíjat kell fizetni.

Bár a kezdők általában a nyílt forráskódú eszközöket választják, fontos meggyőződni arról, hogy a választott eszköz megfelel az Ön igényeinek, és azokat a funkciókat kínálja, amelyekre szüksége van.

A nyílt forráskódú eszközök például közismerten korlátozott funkcionalitásukról, nem intuitív felhasználói felületükről és nagyon nehéz tanulási görbéről híresek, Ezzel szemben az olyan teljes körű tesztelési eszközök, mint a ZAPTEST Free Edition, olyan csúcsminőségű tesztelési és RPA funkciókat biztosítanak, mint az 1SCRIPT, Cross Browser, Cross Device, Cross Platform Technology, egy könnyen használható, kód nélküli felületen, amely egyaránt alkalmas a nem műszaki szakemberek és a tapasztalt tesztelők számára.

És néha megéri beruházni egy kicsit drágább, vállalati szintű automatizálási eszközbe, ha az általa kínált funkciók sokkal jobban illeszkednek a projektjéhez.

 

Következtetés

 

A rendszertesztelés a szoftvertesztelés fontos szakasza, amely a rendszer egészét ellenőrzi, és biztosítja, hogy minden egyes komponens zökkenőmentesen és hatékonyan működjön.

Ez a szoftvertesztelés azon szakasza, amely az integrációs tesztelés után és a felhasználói átvételi tesztelés előtt következik, és ez az egyik utolsó formális szoftvertesztelési szakasz, amely a kezdeti kiadás előtt történik.

A rendszertesztelés lehetővé teszi a tesztelők számára, hogy különböző típusú hibákat azonosítsanak, beleértve a funkcionális és nem funkcionális hibákat, valamint a használhatósági hibákat és a konfigurációs hibákat.

A rendszertesztelést manuálisan vagy automatizálva is el lehet végezni, bár a legtöbb esetben a hatékonyság maximalizálása érdekében ajánlott a hibrid megközelítés, miközben a feltáró tesztelésnek is helyet kell hagyni.

A legjobb gyakorlatok követésével és a rendszertesztelés gyakori buktatóinak elkerülésével a tesztelő csapatok pontos, hatékony rendszerteszteket végezhetnek, amelyek a build legtöbb kulcsfontosságú területét lefedik.

 

GYIK és erőforrások

 

Ha még nem ismeri a rendszertesztelést, az interneten rengeteg olyan forrás található, amely segíthet többet megtudni a rendszertesztelésről és a rendszertesztek elvégzéséről.

Az alábbiakban részletesen bemutatunk néhány hasznos online rendszertesztelési forrást, valamint válaszokat adunk a rendszertesztekkel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre.

 

1. A legjobb rendszertesztelési tanfolyamok

 

A rendszer- vagy szoftverteszteléssel kapcsolatos online tanfolyamok elvégzése segíthet a minőségbiztosítási szakembereknek abban, hogy fejlesszék a rendszerteszteléssel kapcsolatos ismereteiket, és olyan képesítést szerezzenek, amely igazolja ezt a tudást.

Az olyan online képzési oldalak, mint a Coursera, az Udemy, az edX és a Pluralsight ingyenes és fizetős tanfolyamokat kínálnak a szoftvertesztelés és automatizálás témakörében szakemberek és kezdők számára.

Néhány példa a rendszerteszteléssel kapcsolatos online tanfolyamokra:

 • A teljes 2023-as szoftvertesztelési bootcamp, Udemy
 • Szoftvertesztelés és automatizálás specializáció, Coursera
 • Automatizált szoftvertesztelés, edX
 • Automatizált szoftvertesztelés Pythonnal, Udemy
 • Üzleti elemző: Szoftvertesztelési folyamatok és technikák, Udemy

Keressen olyan online tanfolyamokat, amelyek megfelelnek az Ön tapasztalati szintjének és a költségvetéséhez. Ha a minőségbiztosítás területén dolgozik, akkor megkérheti a munkáltatóját, hogy támogassa egy akkreditált szoftvertesztelési tanfolyam elvégzését.

 

2. Mi az 5 legfontosabb interjúkérdés a rendszerteszteléssel kapcsolatban?

 

Ha olyan állásinterjúra készül, amely magában foglalhatja a rendszertesztelést vagy más típusú szoftvertesztelést, a gyakori interjúkérdésekre adott válaszok előzetes előkészítése segíthet az interjún nyújtott teljesítményében.

A rendszer tesztelésével kapcsolatos leggyakoribb interjúkérdések közé tartozik:

 • Miben különbözik a rendszertesztelés az integrációs teszteléstől?
 • Mik az automatizált rendszertesztelés előnyei és hátrányai?
 • Hányféle rendszertesztelést tudsz megnevezni?
 • Hogyan maximalizálná a tesztlefedettséget a rendszertesztelés során?
 • Milyen hibákat és hiányosságokat várna a rendszertesztek során?

Ezeket a kérdéseket felhasználhatja arra, hogy az interjú előtt a STAR struktúrát követő válaszokat készítsen, és a pályafutásából vett korábbi példákkal bizonyítsa a rendszerteszteléssel és a szoftvertesztelés más típusaival kapcsolatos ismereteit.

 

3. A legjobb YouTube oktatóanyagok a rendszertesztelésről

 

Ha Ön vizuálisan tanul, a rendszertesztelésről szóló videók megtekintésével könnyebben megértheti, mi a rendszertesztelés, és hogyan működik a szoftvertesztelés más típusai mellett.

A YouTube-on rengeteg oktatóvideó található, amelyek elmagyarázzák, mi a rendszertesztelés, és hogyan kezdje el a rendszertesztelést, akár kézzel, akár automatizálási eszközökkel szeretné elvégezni. A legjobb YouTube oktatóanyagok a rendszertesztelésről a következők:

 

4. Hogyan kell karbantartani a rendszerteszteket

 

A tesztkarbantartás a rendszertesztek és más típusú szoftvertesztek adaptálásának és karbantartásának folyamata, hogy naprakészen tartsa őket, amikor változtatásokat hajt végre a szoftverkészítésen vagy módosítja a kódot.

Ha például rendszerellenőrzést végez, és hibákat és hiányosságokat talál, akkor a szoftvert vissza kell küldenie a fejlesztőknek, hogy kiigazítsák. A tesztelő csapatoknak ezután tesztelési szkripteket kell karbantartaniuk, hogy biztosítsák, hogy megfelelően teszteljék az új szoftverépítést, amikor újra tesztelni kell.

A tesztkarbantartás a szoftvertesztelés fontos aspektusa, és a tesztelők a legjobb karbantartási gyakorlatok betartásával biztosíthatják a szoftver karbantartását.

 

Ezek közé tartoznak:

 

1. Együttműködés:

A fejlesztőknek és a tesztelőknek együtt kell működniük annak érdekében, hogy a tesztelők tudják, hogy a kód mely aspektusait változtatták meg, és hogy ez milyen hatással lehet a tesztelési szkriptekre.

 

2. Tervezés:

Tervezzen tesztelési szkripteket, mielőtt elkezdené automatizálni a teszteket. Ez biztosítja, hogy az automatizált tesztek mindig megfeleljenek a célnak.

 

3. Folyamat:

A tervezés során vegye figyelembe a szoftvertesztelés karbantartását. Ne feledje, hogy a teszteket fenn kell tartania, és ezt figyelembe kell vennie az ütemezés, a teszttervek és a teszttervezés során.

 

4. Kényelem:

Frissítse az összes tesztjét, beleértve a rendszer- és szanitásteszteket is, lehetőleg egyetlen műszerfalról.

Ez azt jelenti, hogy a tesztek frissítése sokkal gyorsabb és kényelmesebb, és minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy elfelejtsenek frissíteni egy adott tesztet, amikor a szoftver felépítésében változások történtek.

 

A rendszertesztelés white box vagy black box tesztelés?

 

A rendszertesztelés a fekete dobozos tesztelés egy formája.

A fekete dobozos tesztelés abban különbözik a fehér dobozos teszteléstől, hogy csak a szoftver külső funkcióit és jellemzőit veszi figyelembe. A fehérdobozos tesztelés azt vizsgálja, hogyan működik a szoftver belsőleg, például hogyan működik és működik együtt a kód.

A fekete dobozos tesztelés nem követeli meg a rendszer belső működésének vagy a kódnak az ismeretét, ehelyett a tesztelőknek egyszerűen a szoftveralkalmazás kimeneteit és funkcióit kell tesztelniük, és ezeket meghatározott kritériumok alapján kell értékelniük.

A rendszertesztelés funkcionális és nem funkcionális tesztelést is magában foglal, de a tesztelők fekete dobozos technikát használnak a nem funkcionális aspektusok tesztelésére is.

Emiatt a rendszertesztelés általában a fekete dobozos tesztelés egyik formájának tekinthető.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post