fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

A funkcionális szoftvertesztelés minden szoftvertesztelési eljárás alapvető része. Az első alkalommal történő helyes elvégzéssel elkerülhetők a későbbi költséges és időigényes javítások, és az ügyfelek elégedettek maradnak. A funkcionális tesztelés egyes részeinek automatizálása olyan termékekkel, mint a ZAPTEST, még fájdalommentesebbé teszi a folyamatot.

Elmagyarázzuk a funkcionális tesztelés jelentését, a funkcionális tesztelés típusait, a funkcionális tesztek elvégzésének módját, az automatizálást, a legjobb gyakorlatokat, és azt, hogy kinek kellene funkcionális tesztelést végeznie a vállalaton belül. Megnézzük a piacon kapható legjobb funkcionális tesztelési eszközöket is.

Table of Contents

Mi a funkcionális tesztelés?

A funkcionális tesztelés a szoftvertesztelésben annak megállapítására szolgál, hogy a szoftver vagy egy alkalmazás az elvárásoknak megfelelően működik-e. A funkcionális tesztelés nem azzal foglalkozik, hogy hogyan történik a feldolgozás, hanem azzal, hogy a feldolgozás megfelelő eredményeket szolgáltat-e, vagy vannak-e hibái.

A funkcionális tesztelés során a szoftver vagy az alkalmazás követelményeiből hiányzó hiányosságokat, hibákat vagy bármit keres.

A különbség a rendszertesztelés és a funkcionális tesztelés között az, hogy a rendszertesztelés a teljes rendszert teszteli, míg a funkcionális tesztelés csak egyetlen funkciót vizsgál.

Funkcionális és nem funkcionális tesztelés

A funkcionális és nem funkcionális tesztelés különböző szoftveres szempontokat vizsgál. A funkcionális tesztelés a szoftvertesztelésben azzal foglalkozik, hogy a szoftver vagy alkalmazás egyes funkciói megfelelnek-e az előírt specifikációknak. A nem funkcionális tesztelés viszont azt méri, hogy a szoftver vagy az alkalmazás mennyire jól működik, nem pedig azt, hogy egyáltalán működik-e.

A funkcionális tesztelés típusai, megbeszélés és példák

A funkcionális tesztelés definíciója már a nevében is benne van. A funkcionális tesztelés azt vizsgálja, hogy a szoftver megfelelően működik-e, és megfelel-e a felhasználó elvárásainak.

A funkcionális tesztelés jelentésének jobb megértéséhez íme, a funkcionális tesztelés néhány fő típusa:

Egységtesztelés

A fejlesztők vagy tesztelők egységteszteléssel határozzák meg, hogy a szoftver vagy alkalmazás egyes összetevői vagy egységei megfelelnek-e a funkcionalitási követelményeknek. Az egységtesztelés biztosítja, hogy a szoftver legkisebb funkcionális részei is megfelelően működjenek.

A kódlefedettség tesztelése létfontosságú. Ezenkívül egységtesztelést is szeretne végezni a sorlefedettség, a kódútvonal-lefedettség és a módszerlefedettség érdekében.

Egységtesztelés előnyei:
 • A kód általános minőségének meghatározása
 • Szoftverhibák keresése
 • Dokumentáció a felület jobb megértéséhez

 

Egységtesztelés hátrányai:
 • Több kód írását igényli
 • Jelezheti a szerkezeti kialakítás megváltoztatásának szükségességét
 • Nem minden hibát észlel

Füst tesztelés

A fejlesztők (és néha a tesztelők) minden új build után füstteszteket végeznek a stabilitás biztosítása és a kritikus funkciók tesztelése érdekében. A füstpróbával a teljes rendszer stabilitását ellenőrzik.

Például elvégezheti a bejelentkezési oldal funkcionalitásának füsttesztelését, vagy meghatározhatja a rekordok hozzáadásának, frissítésének vagy törlésének funkcionalitását az új verzióban.

Füstvizsgálatok Előnyök:
 • Biztosítja, hogy a szoftver elég stabil legyen a részletesebb teszteléshez.
 • Biztosítja, hogy a szoftver ne tartalmazzon semmilyen rendellenességet vagy hibát.

 

Füstvizsgálat Hátrányok:
 • A részletes tesztelés nem
 • A kisszámú füst tesztelési esetek nem feltétlenül fedik fel az összes kritikus problémát.

Józansági tesztelés

A tesztelők általában a füsttesztek után futtatnak szanitásteszteket. A szanitástesztelés biztosítja, hogy az alkalmazás vagy a szoftverrendszer egyes új funkciói vagy hibajavításai úgy működnek, ahogyan kell.

Ha a füsttesztelés hibajavításokat inspirált, akkor a szanitástesztelés az, ahol megállapíthatjuk, hogy ezek a hibajavítások működtek-e. Ha például a füstteszt bejelentkezési problémákat talált, a szanitástesztelés a bejelentkezési hibák javítását ellenőrzi, és egy lépéssel tovább megy annak biztosítása érdekében, hogy az új bejelentkezések megfeleljenek a bejelentkezési belépési kritériumoknak.

A szanitástesztek előnyei:
 • Időt takarít meg, mert egy kisebb változtatás után a funkcionalitás meghatározott területeire összpontosít.
 • Segít azonosítani a függő hiányzó alkatrészeket kisebb változtatások után

 

A szanitástesztelés hátrányai:
 • Rövid és nem részletes
 • Csak azt jelzi, hogy a változások a vártnak megfelelően működtek

Regressziós tesztelés

A tesztelők a funkcionális tesztelés típusai közül a regressziós tesztelést használják annak biztosítására, hogy az új kód, frissítések vagy hibajavítások ne törjék meg az alkalmazás vagy szoftver meglévő funkcióit, vagy ne okozzanak instabilitást független funkciókat.

Például nem szeretné, ha az új kód vagy hibajavítás megszakítaná a szoftver egy régebbi részébe történő adatbevitel lehetőségét.

A regressziós tesztelés előnyei:
 • Biztosítja, hogy a szoftver javításai vagy módosításai ne befolyásolják a szoftver régebbi részeinek működését ugyanazon funkciókkal.
 • Biztosítja, hogy a korábban megoldott problémák ne forduljanak elő újra.

 

A regressziós tesztek hátrányai:
 • Hacsak nem tudja automatizálni a folyamatot, a regressziós tesztelés drága és időigényes lehet, mivel minden egyes apró kódváltoztatásnál el kell végezni.
 • Komplex tesztesetekre van szükség az összetett forgatókönyvekhez

Integrációs tesztelés

A fejlesztők (és néha a tesztelők) integrációs teszteléssel biztosítják, hogy a szoftveren vagy alkalmazáson belüli egyes modulok összekapcsolódnak és együtt működnek. Az integrációs tesztelés a logika és a megjelenített értékek vizsgálatát foglalja magában. Biztosítja, hogy a modulok jól integrálódjanak a harmadik féltől származó eszközökkel, és feltárja a hibákat a kivételkezelésben.

Például tesztelheti, hogy a bejelentkezési oldal a bejelentkezés után a megfelelő modulhoz vezet-e. Vagy ellenőrizheti, hogy a törölt elemek törlésük után a szemetesbe kerülnek-e.

Az integrációs tesztek előnyei:
 • Független tesztelési folyamatot biztosít a teljes rendszerre kiterjedő kódlefedettséggel.
 • A funkcionális szoftvertesztelés kezdeti fázisaiban észleli a hibákat vagy biztonsági problémákat, hogy időt takarítson meg.

 

Az integrációs tesztelés hátrányai:
 • Nehéz végrehajtani
 • Időigényes

Béta/használhatósági tesztelés

A funkcionális tesztelés más típusai után a béta/használhatósági tesztelés lehetővé teszi a tényleges ügyfelek számára, hogy teszteljék, hogy egy új termékfrissítés megfelelően működik-e, mielőtt mindenki számára elérhetővé válik. Az ügyfelek visszajelzést adnak arról, hogy mennyire jól működik a frissítés, a fejlesztők pedig a használhatóság érdekében további változtatásokat terveznek a kódon.

Ha például a frissítéssel változik a felhasználói felület kinézete, a bétatesztelés lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy visszajelzést adjanak arról, hogy mi működik, mi nem, és mely funkciók hiányoznak.

A használhatósági tesztek előnyei:
 • Felméri, hogy a végfelhasználó mit fog gondolni a változtatásokról, és meghatározza, hogy mi hiányzik, vagy mi nem működik a rendszeres használat során.
 • Javítja a termék minőségét és csökkenti a termékhiba vagy a vevői elégedetlenség kockázatát a bevezetéskor.

 

A használhatósági tesztelés hátrányai:
 • A fejlesztők nem tudják ellenőrizni a tesztelési folyamatot
 • Nehézségek a béta tesztelők által tapasztalt hibák megduplázása során

A nem funkcionális tesztelés típusai, megbeszélés és példák

Annak megállapítása után, hogy a szoftver azt teszi-e, amit tennie kell, a nem funkcionális teszteléssel mérhető, hogy a szoftver mennyire jól teljesít különböző körülmények között.

Teljesítménytesztelés

A teljesítménytesztelés lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy felfedezzék, mennyire jól működnek a szoftverkomponensek. A szoftver általános minőségét méri, hogy meghatározza, mennyire gyors és mennyire skálázható.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

A teljesítménytesztelés néhány példája a válaszidők mérése, a szűk keresztmetszetek megtalálása és a szoftver hibás pontjainak felkutatása.

A teljesítményvizsgálatok előnyei:
 • A szoftver sebességének meghatározása
 • A szoftver optimalizálása
 • A terhelhetőség meghatározása a végfelhasználók elégedettségének fenntartása érdekében

 

A teljesítménytesztelés hátrányai:
 • Drága lehet
 • Több helyszínen több eszközre van szükség annak megállapításához, hogy a fogyasztóknak milyen típusú nehézségeik lehetnek.

Terhelési tesztelés

A terhelési tesztelés segít a fejlesztőknek megérteni, hogyan működik egy rendszer a várható terhelések és felhasználói csúcsok esetén.

A terheléses tesztelés segít biztosítani, hogy a szoftver normál terhelés mellett is működjön és megfeleljen a felhasználói elvárásoknak, ahelyett, hogy extrém kapacitásokon tesztelnénk.

A terheléses tesztelés előnyei:
 • Feltárja a szokásos szűk keresztmetszeteket
 • Meghatározza az ideális infrastruktúrát a rendszeres használathoz
 • Csökkenti az állásidőt a szokásos forgalmi csúcsok idején

 

A terheléses vizsgálatok hátrányai:
 • A teherbíró kapacitás hiányosságainak feltárása, amelyek orvoslása költséges lehet.
 • Olyan korlátozások feltárása, amelyek a potenciális felhasználókat más lehetőségek felé terelhetik a nagy forgalmú időszakokban.

Stressztesztelés

A stressztesztelés megmutatja, hogy a szoftverrendszer mennyire jól működik a legnehezebb terhelési körülmények között.

Például ellenőrizheti, hogyan teljesít a rendszer, ha a szokásosnál több ügyfél jelentkezik be a rendszerbe.

A stressztesztek előnyei:
 • Annak feltárása, hogyan működne a rendszer egy meghibásodás után, és mennyire lenne képes helyreállni.
 • Képet nyújt arról, hogy a rendszer hogyan működne szabályos és szabálytalan körülmények között.
 • A felhasználói felső határ szükségességének megítélése

 

A stressztesztelés hátrányai:
 • stressztesztelési forgatókönyvek írásának ismerete az összes lehetséges forgatókönyvre vonatkozóan
 • Költséges és nehéz manuálisan végrehajtani

Hogyan kell végrehajtani a funkcionális tesztelést?

Nézzük meg, hogy mi tartozik a funkcionális teszteléshez a szoftvertesztelésben.

Bevezetés és mit kell tesztelni a funkcionális tesztelés során

A funkcionális tesztelés elengedhetetlen annak megállapításához, hogy a szoftverek vagy alkalmazások hibák nélkül működnek-e a kívánt módon.

A tesztelés előtt az egyik első dolog, amit meg kell tennie, hogy meghatározza a tesztelési célokat. Bármilyen apró szkriptmódosítás hatással lehet a szoftver általános működésére.

Ezért létfontosságú, hogy azonosítsuk, mely szoftverkomponensek kapcsolódnak a változásokhoz, és teszteljük az egyes kapcsolódó komponenseket, hogy azok az elvárásoknak megfelelően működjenek.

1. lépés: Tesztforgatókönyvek kidolgozása

A tesztelés során elengedhetetlen, hogy minden egyes funkcióhoz különböző forgatókönyveket teszteljünk, végiggondolva minden olyan lehetőséget, ami a felhasználó részéről megtörténhet.

Mi van például, ha a felhasználó olyan jelszót próbál meg beírni, amely nem felel meg a kritériumoknak? Mi történik, ha a felhasználó lejárt hitelkártyával vagy más pénznemben fizet? Mi történik, ha két felhasználó ugyanazt a bejelentkezési nevet szeretné használni?

 

2. lépés: Tesztelési adatok létrehozása a normál körülmények szimulálásához

A korábban meghatározott tesztelési forgatókönyvek alapján olyan tesztelési adatokat szeretne létrehozni, amelyek szimulálják a normál körülményeket. Ehhez fel kell sorolnia, hogy mi történjen abban az esetben, ha az egyes forgatókönyvek bekövetkeznek.

3. lépés: Tesztek végrehajtása

Lehet egy funkcionális tesztelési terv, amely magában foglalja ezeknek a feltételeknek a manuális tesztelését, vagy létrehozhat egy automatikus szkriptet az automatizált funkcionális teszteléshez, amely szimulálja a forgatókönyveket.

Ha például valaki olyan bejelentkezést próbál létrehozni, amely már létezik a rendszerben, hibaüzenetet kell kapnia, amely arra kéri, hogy hozzon létre egy másik bejelentkezést.

4. lépés: Problémák felsorolása

Ha a tesztek más eredményt adnak, mint amire számított, azt rögzíteni kell.

Ha például lehetséges olyan bejelentkezést létrehozni, amely megegyezik egy másik személy bejelentkezési adatával, akkor ezt problémaként kell megjelölni, amely megoldásra vár.

5. lépés: A problémák megoldásának meghatározása

Miután azonosított egy megoldást igénylő problémát, rögzítse a problémát egy hivatalos helyen, hogy az azonosított probléma az egész projektcsapat számára elérhető legyen.

A megoldás meghatározása és a módosítások elvégzése után újra tesztelni kell, hogy a hiba az egész platformon megoldódjon.

Automatizálnia kell a funkcionális tesztelést?

A funkcionális tesztelés fárasztó folyamat lehet manuálisan, különösen akkor, ha a kódon belüli változások a szoftver több területét is érintik. Ha megvizsgálja a ZAPTEST-hez hasonló szoftverek automatizált funkcionális tesztelésre való használatának előnyeit, kihívásait és korlátait, akkor eldöntheti, hogy ez a megoldás megfelel-e az Ön helyzetének.

az agilis és funkcionális tesztelés legjobb gyakorlatai a szoftver automatizálásához

A funkcionális tesztelés automatizálásának előnyei

 • Kevesebb időt vesz igénybe, mint a kézi tesztelés
 • Kevesebb erőfeszítést igényel, mint a kézi tesztelés
 • Kevesebb az emberi hiba
 • Kevesebb hiba csúszik át a tesztelés során
 • A termék éles környezetben való működésének másolatát nyújtja.
 • Segít magasabb minőségű, az ügyfelek használhatósági követelményeinek megfelelő termék előállításában.

A funkcionális tesztek automatizálásának kihívásai és korlátai

 • Különböző tesztelési forgatókönyvek kidolgozása
 • A megfelelő tesztek meghatározása
 • Hiányzó logikai hibák
 • Bonyolultabb tesztelés esetén időigényes
 • A megfelelő szoftvertesztelési automatizálási eszközök megtalálása
 • Nem lehetséges minden tesztet automatizálni
 • Egyes hibák elkerülhetik az elemzést

Következtetés: Miért érdemes automatizálni a funkcionális teszteket?

A funkcionális tesztek automatizálása olyan eszközökkel, mint a ZAPTEST, időt és energiát takarít meg, és kevesebb hiba csúszik át, mint a kézi teszteléssel. A platformok közötti tesztelés automatizálása költséghatékonyabb, mint a kézi tesztelés, és pontosabb képet ad arról, hogy a felhasználók hogyan fogják megtapasztalni a szoftvert.

Legjobb gyakorlatok a funkcionális teszt automatizálásában

A funkcionális tesztelés automatizálása jobban szolgálja Önt, ha helyesen végzi. Íme néhány követendő bevált gyakorlat.

Válassza ki a megfelelő teszteseteket

A funkcionális tesztelés automatizálásának egyik alapvető eleme, hogy tudjuk, mit kell tesztelni. A funkcionális tesztek típusai, amelyek a legjobbak az automatizált funkcionális teszteléshez, a következők:

 • Többször vagy rendszeresen elvégzendő tesztek
 • Olyan tesztek, amelyeket többször kell lefuttatni különböző adatkészletekkel.
 • Sok időt és erőfeszítést igénylő tesztek
 • Olyan tesztek, amelyek könnyen emberi hibát eredményezhetnek
 • Ugyanazon tesztelés elvégzése különböző felhasználói operációs rendszereken, böngészőkben vagy eszközökön

Az adatok összeállítása használható formátumban

Amikor adatokat állít össze olyan automatizált tesztekhez, amelyekhez több adatkészletre van szükség, az adatoknak könnyen használhatónak, olvashatónak és karbantarthatónak kell lenniük. Az információknak könnyen olvasható forrásokból, például XML-fájlokból, szöveges fájlokból vagy adatbázisból kell származniuk. Az adatok ilyen formátumban való tárolása megkönnyíti az automatizálási keretrendszer karbantartását, használatát, tesztelését és újrafelhasználását.

A szervezettség akkor is kulcsfontosságú, ha a csapat különböző tagjainak ugyanazokat az adatokat kell használniuk.

Dedikált automatizálási csapat

A sikeres tesztelés kulcsa, hogy az automatizált funkcionális tesztelésben részt vevő, részletekbe menő emberekből álló, elkötelezett csapattal rendelkezzen. Az automatizált teszteléshez részletorientált, megfelelő készségekkel rendelkező csapattagokat kell választania. A sikeres tesztelés kulcsa annak meghatározása, hogy ki a jobb a kézi tesztelésben és ki a szkriptelésben, valamint az automatizált funkcionális tesztelési eszközök használata.

A hibapontok keresésének lehetősége a különböző felhasználói felületeken (UI)

Létfontosságú, hogy a tesztelés funkcionális UI-teszteket is tartalmazzon, amelyekkel ellenőrizhető, hogy a szoftver ugyanúgy működik-e a különböző operációs rendszereken, böngészőkön és eszközökön. Ezért fontos, hogy olyan teszteket írjunk, amelyek nem törnek meg, és csak minimális változtatásokat igényelnek a felhasználói felület változása esetén.

Gyakori tesztelés

Létre kell hoznia egy stratégiát, amely tartalmazza a rendszeresen tesztelendő összetevők listáját. Ha már tudja, hogy a különböző platformokon végrehajtott változtatások után mely komponenseket kell tesztelni, nagyobb valószínűséggel fedezhet fel több hibát a korábbi tesztelési szakaszokban.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Kinek mit kell tennie a funkcionális tesztelés során?

A funkcionális tesztelési terv készítésekor fontos meghatározni, hogy ki milyen felelősséggel rendelkezik a funkcionális tesztelés különböző összetevőiért.

akiknek részt kell venniük a szoftverteszt automatizálási eszközökkel és tervezéssel kapcsolatban

Fejlesztők felelősségei

 • Annak biztosítása, hogy a kódjuk gépelési hibák nélkül működjön
 • Egységtesztelés
 • Füstvizsgálat
 • Integrációs tesztelés

Tesztelők Feladatok

 • Egységtesztelés
 • Füstvizsgálat (néha)
 • Józansági tesztelés
 • Regressziós tesztelés
 • Integrációs tesztelés (néha)

Minőségbiztosítási feladatok

 • Automatizált tesztek futtatása, amelyek nem igényelnek annyi technikai vagy kódolási tudást
 • A szoftver képességének határait feszegető tesztelés
 • Teljes körű alkalmazástesztelés olyan problémákra, amelyeket a rendszeres fejlesztők vagy tesztelők esetleg nem vesznek észre.

A legjobb funkcionális tesztelési eszközök

A funkcionális tesztek automatizálására szolgáló eszközök széles választéka áll rendelkezésre. Ezért elengedhetetlen, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközöket annak megállapítására, hogy a szoftver úgy működik-e, ahogyan kellene.

Zaptest, a legjobb funkcionális tesztelési automatizálási eszköz

Mitől lesz jó egy funkcionális tesztelés automatizálási eszköz?

A jó automatizált funkcionális tesztelési eszközök könnyen használhatók különböző környezetekben, számos tesztelési eszközt kínálnak, és újrafelhasználhatók.

Könnyen használható

A jó funkcionális tesztelés automatizálására szolgáló eszköz a csapat minden tagja számára könnyen használható, függetlenül a készségek szintjétől.

Különböző környezetekben működik

Az eszköznek képesnek kell lennie különböző operációs rendszerek, böngészők és eszközök tesztelésére. Az alkalmazások 88%-át elhagyják, ha a felhasználók hibákat tapasztalnak, ezért a mobil funkcionális tesztelés és a webes funkcionális tesztelés egyaránt rendkívül fontos a különböző operációs rendszereken.

Szükséges tesztelési eszközöket biztosít

Egy jó funkcionális tesztelési automatizálási eszköz rendelkezik a funkcionalitás teszteléséhez szükséges eszközökkel. Például támogatnia kell a szkriptnyelvét, hogy könnyen használható legyen, még a szkriptnyelvet nem ismerő emberek számára is. Képesnek kell lennie arra is, hogy támogassa a termékfunkciókra vonatkozó igényeit, például a speciális jelentéseket, a build-teszteket és a naplózást.

Újrafelhasználhatóság

A tesztelési eszköznek könnyen újrafelhasználhatónak kell lennie több teszt és módosítás esetén is. Az adatok felhőben történő tárolása későbbi tárolásra időt és költséget takarít meg.

A legjobb ingyenes eszközök az automatizált funkcionális teszteléshez

Az ingyenes automatizált funkcionális tesztek automatizálására szolgáló eszközök számos előnnyel járnak, de vannak korlátaik is.

Az ingyenes funkcionális teszt automatizálási eszközök előnyei

 • Pénzt takarít meg
 • Csökkenti a rendszer karbantartására fordított időt
 • Megszünteti az ismétlődő kézi munkát a robotizált folyamatautomatizálás (RPA) révén.
 • Gyors eredményeket biztosít platformokon keresztül
 • Lehetővé teszi a tesztelést extra kódolás nélkül
 • Alapvető funkcionalitás tesztelését biztosítja

Az ingyenes automatizált funkcionális teszteszközök korlátai

 • Nem minden funkcionalitási forgatókönyvet tesztelhet
 • Csak korlátozott számú platformon végezhet tesztelést
 • Egyes tesztelési eszközök fizetős falak mögött lehetnek
 • Lehet, hogy nem teszi lehetővé, hogy több tesztelő számára a felhőben tartsa az adatokat

A legjobb ingyenes eszközök a funkcionális tesztelés automatizálásához…

Számos automatizált funkcionális tesztelési eszköz létezik, de ezek a legjobbak közé tartoznak:

 • Zaptest
 • Katalon Stúdió
 • Szelén
 • Appium
 • Robotium
 • Szélmalom
 • Apache JMeter
 • Capybara
 • Testlink
 • Maraton
 • Wiremock

Mikor érdemes vállalati szintű funkcionális tesztelési eszközt választani?

Az ingyenes funkcionális tesztelési eszköz helyett egy vállalati szintű verzió használata több funkcionalitást és szervezetközi megosztási lehetőséget biztosít.

Amikor időt kell megtakarítania

A vállalati szintű funkcionális teszt automatizálási eszközök időt takaríthatnak meg azáltal, hogy óránként több automatizált folyamatlépést végeznek el egyszerre.

Amikor több felhasználói felületet kell ellenőrizni

A vállalati szintű funkcionális tesztelési eszközök több felhasználói felületet ellenőriznek a kód módosítása nélkül, hogy a különböző operációs rendszereket, eszközöket vagy böngészőket használó ügyfelek egyformán tudják használni a szoftvert vagy alkalmazást.

Adatkezeléshez

A vállalati szintű funkcionális szoftvertesztelés lehetővé teszi a jobb adatkezelést, így a jövőbeli tesztek és a duplikált tesztelés során könnyebben vissza tud utalni.

Felhőalapú tesztelési megoldásokhoz

Ha vállalati szintű funkcionális tesztelési szoftvert választ, az adatokat több eszközön és helyszínen is megtekintheti, így több felhasználó dolgozhat ugyanazokon a projekteken anélkül, hogy megismétlődnének az erőfeszítések.

Korlátlan licencelés esetén

Egy vállalati szintű funkcionális tesztelési eszköz kiválasztásával a szervezet tagjai korlátlan hozzáférést kaphatnak, függetlenül attól, hogy hány embernek kell hozzáférnie az adatokhoz.

A hiperautomatizálás esetében

Egy vállalati szintű funkcionális tesztelési eszköz kiválasztása hiperautomatizálást biztosít, maximalizálva az automatizálható folyamatokat.

A robotizált folyamatautomatizálást (RPA) biztosító vállalati szintű funkcionális tesztelési eszközök csökkentik az emberi hibákat azáltal, hogy automatizálják a hétköznapi, nagy volumenű rutinfeladatokat a gyenge pontok feltárása és a működési hatékonyság maximalizálása érdekében.

Ha több funkcionális tesztelési szolgáltatásra és előnyre van szüksége

Ha vállalati szintű funkcionális tesztelési eszközt választ, több funkcionális tesztelési szolgáltatás válik elérhetővé az Ön számára. Egy jó funkcionális tesztelő cég olyan szolgáltatásokat és előnyöket kínál, mint:

 • Megnövelt ROI
 • Platformok közötti tesztelés a kód módosítása nélkül
 • Több szkript egyidejű futtatásának képessége több platformon is
 • Több alkalmazással való párosítás képessége
 • Szkriptek egy kattintással történő átalakítása teszteléshez
 • Automatizált szkriptek elérhetősége
 • A tesztelési forgatókönyvek elérhetősége
 • Valósághűbb valós idejű szimulációk
 • Szcenáriófelvétel futtatható szkriptek készítéséhez
 • Kódmentes tesztelési keretrendszer, amely kiküszöböli a házon belüli programozó szükségességét
 • 24/7 szakértői támogatás
 • Párosítás más, már használt szoftverekkel, mint például a JIRA vagy a Rally Software

Funkcionális teszteléssel kapcsolatos végső megfontolások

Az automatizált funkcionális tesztelő szoftverek időt takaríthatnak meg, mivel biztosítják, hogy a szoftverek vagy alkalmazások megfelelően működjenek a különböző felhasználói felületeken. Míg az ingyenes automatizált verziók elérhetőek, a vállalati szintű funkcionális tesztelési eszközök átfogóbb funkcionális szoftvertesztelési megoldásokat, előnyöket és felhőben tárolt, a szervezeten belül megosztható adatokat kínálnak.

Amikor olyan funkcionális tesztelő céget választ, mint a ZAPTEST, a cég működő tesztelési weboldalának meglátogatása jobb képet adhat arról, hogy az egyes eszközök mit kínálnak, és mit nem.

Funkcionális tesztelés GYIK

Íme néhány további kérdés, amelyet a funkcionális teszteléssel kapcsolatban érdemes megfontolni.

GYIK a funkcionális tesztelés automatizálásáról

Melyek a tesztelés típusai?

A szoftverek vagy alkalmazások tesztelésének legtöbb módja a funkcionális és a nem funkcionális tesztelés kategóriájába tartozik. A funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a szoftver az elvárásoknak megfelelően működjön, míg a nem funkcionális tesztelés azt vizsgálja, hogy a szoftver mennyire működik jól a különböző paramétereken belül.

Milyen tesztelési technikák vannak?

A tesztelési technikák a szoftver rendszerének vagy összetevőinek értékelési módszereire vonatkoznak, amelyekkel biztosítható, hogy azok megfelelnek az összes követelménynek. A tesztelés lehetővé teszi, hogy felfedezze, vannak-e olyan hiányosságok vagy hibák, amelyek miatt nem felel meg a követelményeknek. A tesztelés lehet kézi vagy automatizált.

Mi a funkcionális tesztelés egy példával?

A funkcionális tesztelés definíciója a funkcióra vonatkozik. A funkcionális tesztelés a szoftverek vagy alkalmazások tesztelésének módja annak biztosítására, hogy azok úgy működjenek, ahogyan kell.

Például tesztelheti, hogy az új kódolás a bejelentkezés után a megfelelő oldalra engedi-e a felhasználókat. Ha nem, akkor ez azt jelzi, hogy a kódban valahol hiba van, amelyet ki kell javítani.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post