fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Functioneel testen van software is een essentieel onderdeel van elke testprocedure voor software. Als u het meteen goed doet, voorkomt u kostbare en tijdrovende reparaties en houdt u uw klanten tevreden. De mogelijkheid om delen van het functioneel testen te automatiseren met producten zoals ZAPTEST maakt het proces nog pijnlozer.

We zullen de betekenis van functioneel testen uitleggen, soorten functioneel testen, hoe functionele testen uit te voeren, automatisering, best practices, en wie functioneel testen binnen uw bedrijf zou moeten doen. We zullen ook kijken naar enkele van de beste functionele testtools op de markt.

Inhoudsopgave

Wat is functioneel testen?

Functioneel testen bij het testen van software is een manier om te bepalen of software of een app werkt zoals verwacht. Bij functioneel testen gaat het er niet om hoe de verwerking plaatsvindt, maar of de verwerking de juiste resultaten oplevert en of er bugs in zitten.

Bij het uitvoeren van een functionele test, bent u op zoek naar eventuele hiaten, fouten, of alles wat ontbreekt in de software of app eisen.

Het verschil tussen systeemtesten en functionele testen is dat systeemtesten het hele systeem testen, terwijl functionele testen slechts een enkele functie testen.

Functioneel en niet-functioneel testen

Met functionele en niet-functionele tests worden verschillende softwareaspecten getest. Bij het functioneel testen van software gaat het erom of elke functie van de software of app voldoet aan de vereiste specificaties. Niet-functionele tests daarentegen meten hoe goed software of apps presteren in plaats van of ze überhaupt functioneren.

Soorten functioneel testen, bespreking & voorbeelden

De definitie van functioneel testen zit in de naam. Functioneel testen heeft betrekking op het testen of software naar behoren functioneert en voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

Om u te helpen de betekenis van functioneel testen iets beter te begrijpen, volgen hier enkele van de belangrijkste soorten functioneel testen:

Eenheidstesten

Ontwikkelaars of testers gebruiken unit tests om te bepalen of individuele componenten of units van de software of app voldoen aan de functionaliteitseisen. Het uitvoeren van unit tests zorgt ervoor dat de kleinste functionele onderdelen van de software naar behoren werken.

Code coverage testing is van vitaal belang. Plus, je zult ook unit testen willen doen voor regel dekking, code pad dekking, en methode dekking.

Unit Testing Voordelen:
 • Het bepalen van uw algemene codekwaliteit
 • Het vinden van software bugs
 • Beschikken over documentatie om de interface beter te begrijpen

 

Unit testen Nadelen:
 • Vereist meer code schrijven
 • Kan erop wijzen dat het structurele ontwerp moet worden gewijzigd
 • Vangt niet elke fout op.

Rook Testen

Ontwikkelaars (en soms testers) voeren rooktesten uit na elke nieuwe build om de stabiliteit te verzekeren en om kritische functionaliteit te testen. Rooktests verifiëren de stabiliteit van het gehele systeem.

U kunt bijvoorbeeld rooktests uitvoeren voor de functionaliteit van de loginpagina of de functionaliteit van het toevoegen, bijwerken of verwijderen van records in de nieuwe build bepalen.

Rooktests Voordelen:
 • Zorgt ervoor dat de software stabiel genoeg is voor meer gedetailleerd testen
 • Zorgt ervoor dat de software geen anomalieën of bugs bevat

 

Rook Test Nadelen:
 • Is gedetailleerd testen niet
 • Het kleine aantal rooktestgevallen kan niet alle kritieke problemen opvangen

Sanity Testing

Testers voeren gewoonlijk sanity tests uit na smoke tests. Sanity testing zorgt ervoor dat specifieke nieuwe functionaliteiten uit de build of bugfixes van de app of het softwaresysteem werken zoals het hoort.

Als rooktesten bug fixes inspireerden, is sanity testing waar je zou bepalen of die bug fixes werkten. Als de rooktest bijvoorbeeld aanmeldingsproblemen aan het licht heeft gebracht, zouden saniteitstests de aanmeldingsbugfixes controleren en nog een stap verder gaan om ervoor te zorgen dat nieuwe aanmeldingen aan alle aanmeldingscriteria voldoen.

Voordelen van sanity tests:
 • Bespaart tijd omdat het zich richt op specifieke gebieden van functionaliteit na een kleine wijziging
 • Helpt bij het identificeren van afhankelijke ontbrekende onderdelen na kleine wijzigingen

 

Nadelen van sanity testing:
 • Kort en niet gedetailleerd
 • Geeft alleen aan dat de veranderingen werkten zoals verwacht

Regressie testen

Testers gebruiken regressietests onder de soorten functionele tests om ervoor te zorgen dat nieuwe code, updates of bugfixes de bestaande functionaliteit van de app of software niet verbreken of instabiliteitsonafhankelijke functies veroorzaken.

U wilt bijvoorbeeld niet dat uw nieuwe code of bugreparatie de mogelijkheid om gegevens in te voeren in een ouder deel van de software verbreekt.

Voordelen van regressie testen:
 • Zorgt ervoor dat softwarefixes of -wijzigingen geen invloed hebben op de manier waarop oudere delen van de software met dezelfde functionaliteit werken
 • Zorgt ervoor dat problemen die u eerder hebt verholpen, niet opnieuw optreden

 

Nadelen van regressietesten:
 • Tenzij u het proces kunt automatiseren, kan regressietesten duur en tijdrovend zijn omdat u het voor elke kleine verandering in de code moet doen
 • Complexe testgevallen zijn nodig voor complexe scenario’s

Integratie Testen

Ontwikkelaars (en soms testers) doen integratietesten om ervoor te zorgen dat de afzonderlijke modules binnen de software of app met elkaar verbonden zijn en samenwerken. Bij integratietests worden de logica en de weergegeven waarden onderzocht. Het zorgt ervoor dat modules goed integreren met tools van derden en spoort defecten op in de afhandeling van uitzonderingen.

U zou bijvoorbeeld kunnen testen of de inlogpagina u naar de juiste module brengt nadat u bent ingelogd. Of u kunt controleren of verwijderde items in de prullenbak terechtkomen nadat u ze hebt verwijderd.

Voordelen van integratietesten:
 • Biedt een onafhankelijk testproces met code dekking van het gehele systeem
 • Detecteert bugs of beveiligingsproblemen in de eerste fasen van het functioneel testen van software om tijd te besparen

 

Nadelen van integratie testen:
 • Moeilijk uit te voeren
 • Tijdrovend

Beta/Gebruikbaarheidstesten

Na het uitvoeren van andere soorten functionele tests, kunnen bèta-/gebruikstests echte klanten laten testen om er zeker van te zijn dat een nieuwe productupdate goed werkt voordat het live gaat voor iedereen. De klanten geven feedback over hoe goed de upgrade werkt, zodat de ontwikkelaars kunnen nadenken over verdere wijzigingen in de code met het oog op de bruikbaarheid.

Als bijvoorbeeld het uiterlijk van de gebruikersinterface verandert door de update, kunnen klanten door middel van bètatests feedback geven over wat werkt, wat niet werkt en welke functies ontbreken.

Voordelen van bruikbaarheidstests:
 • beoordeelt wat de eindgebruiker van de veranderingen zal vinden en bepaalt wat er ontbreekt of wat niet werkt bij regelmatig gebruik
 • Verbetert de productkwaliteit en vermindert het risico dat het product mislukt of dat de klant ontevreden is bij de lancering

 

Nadelen van bruikbaarheidstesten:
 • Ontwikkelaars hebben geen controle over het testproces
 • Moeilijkheden met het dupliceren van de bugs die beta testers ervaren

Soorten Niet Functioneel Testen, Discussie & Voorbeelden

Nadat is vastgesteld of de software doet wat hij moet doen, kan met niet-functionele tests worden gemeten hoe goed de software presteert in verschillende omstandigheden.

Prestatie testen

Door prestatietests kunnen ontwikkelaars ontdekken hoe goed softwarecomponenten werken. Het meet de algemene kwaliteit van de software om te bepalen hoe snel deze is en hoe schaalbaar.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Enkele voorbeelden van prestatietests zijn het meten van responstijden, het opsporen van knelpunten en het vinden van punten waarop de software faalt.

Voordelen van prestatietests:
 • Bepalen van de snelheid van de software
 • Optimalisering van de software
 • Bepalen van de belastbaarheid om eindgebruikers tevreden te houden

 

Nadelen van prestatietesten:
 • Kan duur zijn
 • Vereist meerdere apparaten op meerdere locaties om vast te stellen wat voor soort problemen consumenten kunnen hebben

Belastingstesten

Belastingtests helpen ontwikkelaars te begrijpen hoe een systeem werkt onder verwachte belastingen en gebruikerspieken.

Belastingtests helpen ervoor te zorgen dat de software werkt en voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker bij normale belasting in plaats van deze te testen bij extreme capaciteiten.

Voordelen van belastingtesten:
 • Normale knelpunten aan het licht brengen
 • Identificeert de ideale infrastructuur voor regelmatig gebruik
 • Vermindert downtime tijdens normale verkeerspieken

 

Nadelen van belastingproeven:
 • het aan het licht brengen van tekortkomingen in de belastingscapaciteit waarvan de oplossing duur kan uitvallen
 • Beperkingen aan het licht brengen die potentiële gebruikers tijdens drukke perioden naar andere opties kunnen leiden

Stresstests

Stresstests laten zien hoe goed het softwaresysteem werkt onder de zwaarste belastingsomstandigheden

U zou bijvoorbeeld kunnen nagaan hoe het systeem presteert wanneer meer klanten dan gewoonlijk op het systeem inloggen.

Voordelen van stresstests:
 • Onthullen hoe het systeem zou werken na een storing en hoe goed het zou herstellen
 • Een beeld schetsen van de werking van het systeem in regelmatige en onregelmatige omstandigheden
 • Een idee geven of een gebruikersplafond nodig is

 

Nadelen van stresstests:
 • Weten hoe je stresstestscripts schrijft voor alle mogelijke scenario’s
 • Kostbaar en moeilijk handmatig uit te voeren

Hoe voer je functionele testen uit?

Laten we eens kijken naar wat er komt kijken bij het uitvoeren van functionele tests bij het testen van software.

Inleiding & wat te testen in functioneel testen

Functioneel testen is essentieel om te bepalen of software of apps werken zoals het hoort, zonder bugs.

Een van de eerste dingen die u moet doen voordat u gaat testen, is het bepalen van uw testdoelen. Kleine scriptwijzigingen kunnen de algemene werking van de software beïnvloeden.

Het is dus van vitaal belang na te gaan welke softwarecomponenten verbonden zijn met eventuele wijzigingen en elke verbonden component te testen om te verzekeren dat hij werkt volgens de verwachtingen.

Stap 1: Ontwikkel testscenario’s

Tijdens het testen is het essentieel om verschillende scenario’s te testen voor elke functie, denkend aan alle what-ifs die zouden kunnen gebeuren aan de kant van de gebruiker.

Wat bijvoorbeeld als de gebruiker een wachtwoord probeert in te voeren dat niet aan uw criteria voldoet? Wat als de gebruiker betaalt met een verlopen kredietkaart of in een andere valuta? Wat als twee gebruikers dezelfde loginnaam willen?

 

Stap 2: Testgegevens creëren om normale omstandigheden te simuleren

U wilt testgegevens creëren die normale omstandigheden simuleren op basis van de testscenario’s die u eerder hebt vastgesteld. Daartoe moet u een lijst opstellen van wat er moet gebeuren in het geval dat elk van deze scenario’s zich voordoet.

Stap 3: Tests uitvoeren

U kunt ofwel een functioneel testplan hebben waarbij deze voorwaarden manueel worden getest, ofwel een automatisch script voor geautomatiseerde functionele tests maken dat de scenario’s simuleert.

Als iemand bijvoorbeeld een login probeert te maken die al in het systeem bestaat, moet hij een foutmelding krijgen dat hij een andere login moet maken.

Stap 4: Problemen op een rijtje zetten

Als de resultaten van de tests anders zijn dan verwacht, moet u dat noteren.

Als het bijvoorbeeld mogelijk is om een login aan te maken die dezelfde is als de login van een andere persoon, moet u dit markeren als een probleem dat moet worden opgelost.

Stap 5: Bepaal hoe de problemen moeten worden opgelost

Nadat u een probleem hebt vastgesteld waarvoor een oplossing nodig is, moet u het probleem op een formele plaats vastleggen, zodat het hele projectteam er toegang toe heeft.

Nadat u de oplossing hebt bepaald en de wijzigingen hebt aangebracht, moet u opnieuw testen om er zeker van te zijn dat het defect in het hele platform is opgelost.

Moet je functioneel testen automatiseren?

Functioneel testen kan een vervelend proces zijn om handmatig uit te voeren, vooral als wijzigingen in de code van invloed zijn op meerdere delen van de software. Kijkend naar de voordelen, uitdagingen en beperkingen van het gebruik van software zoals ZAPTEST voor geautomatiseerd functioneel testen kan u helpen bepalen of het geschikt is voor uw situatie.

beste praktijken voor agile en functioneel testen van software automatisering

Voordelen van het automatiseren van functioneel testen

 • Neemt minder tijd in beslag dan handmatig testen
 • Kost minder moeite dan handmatig testen
 • Er zijn minder menselijke fouten bij betrokken
 • Er glippen minder bugs voorbij tijdens het testen
 • Geeft een replica van hoe het product zal werken in een live omgeving
 • Helpt een product van hogere kwaliteit te leveren dat voldoet aan de bruikbaarheidseisen van de klant

Uitdagingen en beperkingen bij het automatiseren van functionele tests

 • Het ontwikkelen van een verscheidenheid aan test case scenario’s
 • Bepalen van de juiste tests
 • Ontbrekende logische fouten
 • Tijdrovend voor meer ingewikkelde tests
 • Het vinden van de juiste software testing automatisering tools
 • Het is niet mogelijk om elke test te automatiseren
 • Sommige defecten kunnen aan analyse ontsnappen

Conclusie: Waarom Functionele Tests Automatiseren?

Het automatiseren van functionele tests met tools als ZAPTEST bespaart tijd en moeite en zorgt ervoor dat er minder bugs doorheen glippen dan bij handmatig testen. Het automatiseren van platformoverschrijdende tests is kosteneffectiever dan handmatig testen en geeft een getrouwere indicatie van hoe gebruikers uw software zullen ervaren.

Beste praktijken in functionele testautomatisering

Het automatiseren van functioneel testen zal u beter van dienst zijn wanneer het correct wordt uitgevoerd. Hier zijn enkele beste praktijken om te volgen.

Kies de juiste testgevallen

Een van de essentiële onderdelen van automatisering van functioneel testen is te weten wat moet worden getest. De soorten functionele tests die het best als geautomatiseerde functionele tests kunnen worden uitgevoerd zijn:

 • Tests die u meermaals of op regelmatige basis moet uitvoeren
 • Tests die u verschillende keren moet uitvoeren met verschillende gegevensreeksen
 • Tests die veel tijd en moeite kosten
 • Tests die gemakkelijk tot menselijke fouten kunnen leiden
 • Dezelfde tests uitvoeren op verschillende besturingssystemen, browsers of apparaten van gebruikers

Verzamelen van gegevens in bruikbare formaten

Bij het samenstellen van gegevens voor geautomatiseerde tests waarvoor meerdere gegevensreeksen nodig zijn, moeten de gegevens gemakkelijk te gebruiken, te lezen en te onderhouden zijn. De informatie moet afkomstig zijn van gemakkelijk leesbare bronnen, zoals XML-bestanden, tekstbestanden of in een databank. Door gegevens in deze formaten te bewaren wordt het automatiseringskader gemakkelijker te onderhouden, te gebruiken, te testen en te hergebruiken.

Georganiseerd zijn is ook belangrijk wanneer verschillende teamleden dezelfde gegevens moeten kunnen gebruiken.

Beschik over een toegewijd automatiseringsteam

Het hebben van een toegewijd team van detailgedreven mensen die betrokken zijn bij geautomatiseerd functioneel testen is de sleutel tot succesvol testen. U zult detailgerichte teamleden willen kiezen met de juiste vaardigheden om geautomatiseerde tests uit te voeren. Bepalen wie beter is in handmatig testen versus scripting en het gebruik van geautomatiseerde functionele testtools is de sleutel tot succesvol testen.

Mogelijkheid om storingspunten te zoeken in verschillende gebruikersinterfaces (UI)

Het is van vitaal belang dat het testen functionele UI-tests omvat om na te gaan of de software op verschillende besturingssystemen, browsers en toestellen hetzelfde werkt. Het is dus belangrijk om tests te scripten die niet breken en slechts minimale wijzigingen vereisen in geval van UI veranderingen.

Frequent testen

U zult een strategie willen opstellen met een lijst van onderdelen die u regelmatig moet testen. Als u eenmaal weet welke componenten moeten worden getest na wijzigingen op verschillende platforms, is de kans groter dat u meer bugs ontdekt in de eerdere testfasen.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Wie moet wat doen bij functioneel testen?

Bij het maken van een functioneel testplan is het belangrijk om te bepalen wie welke verantwoordelijkheden heeft voor de verschillende onderdelen van het functioneel testen.

die betrokken moet zijn bij software test automatisering tools en planning

Verantwoordelijkheden van de ontwikkelaars

 • Ervoor zorgen dat hun code werkt zonder tikfouten
 • Unit testen
 • Rooktests
 • Integratie testen

Verantwoordelijkheden van de testers

 • Unit testen
 • Rooktest (soms)
 • Zindelijkheidstests
 • Regressietesten
 • Integratietesten (soms)

Verantwoordelijkheden voor kwaliteitsborging

 • Geautomatiseerde tests uitvoeren die niet zo veel technische of codeerkennis vereisen
 • Tests die de grenzen van de mogelijkheden van de software verleggen
 • Applicatie testen op problemen die reguliere ontwikkelaars of testers over het hoofd kunnen zien

Beste functionele testgereedschappen

Er is een grote verscheidenheid aan functionele testautomatiseringstools beschikbaar. Het is dus van het grootste belang de juiste instrumenten te vinden om te bepalen of uw software naar behoren functioneert.

Zaptest, de beste automatiseringstool voor functioneel testen

Wat maakt een goede Functional Testing Automation Tool?

Goede geautomatiseerde functionele testinstrumenten zijn gemakkelijk te gebruiken in een verscheidenheid van omgevingen, bieden een verscheidenheid van testinstrumenten, en zijn herbruikbaar.

Gemakkelijk te gebruiken

Een goed functioneel testautomatiseringsprogramma is gemakkelijk te gebruiken door alle teamleden, ongeacht hun vaardigheidsniveau.

Werkt in verschillende omgevingen

Het instrument moet een verscheidenheid aan besturingssystemen, browsers en apparaten kunnen testen. 88% van de apps wordt afgebroken als gebruikers problemen ondervinden. Daarom zijn mobiele en webfunctionele tests van groot belang voor de verschillende besturingssystemen.

Biedt de nodige testinstrumenten

Een goed functioneel testautomatiseringsprogramma beschikt over de nodige instrumenten om de functionaliteit te testen. Het moet bijvoorbeeld uw scripttaal ondersteunen om gemakkelijk te kunnen worden gebruikt, zelfs door mensen die niet vertrouwd zijn met de scripttaal. Het moet ook in staat zijn om uw productfunctie behoeften te ondersteunen, zoals specifieke rapporten, build tests, en logging.

Herbruikbaarheid

Het testinstrument moet ook gemakkelijk herbruikbaar zijn voor meerdere tests en wijzigingen. De mogelijkheid om gegevens in de cloud op te slaan voor later bespaart tijd en kosten.

Beste gratis tools voor geautomatiseerd functioneel testen

Gratis automatiseringstools voor geautomatiseerde functionele tests hebben veel voordelen, maar ze hebben ook beperkingen.

Voordelen van Gratis Functionele Test Automatiseringstools

 • Bespaart geld
 • Vermindert de tijd die aan systeemonderhoud wordt besteed
 • Elimineert repetitief manueel werk door robot proces automatisering (RPA)
 • Biedt snelle resultaten op verschillende platforms
 • Hiermee kunt u testen zonder extra codering
 • Testen van basisfunctionaliteit

Beperkingen van gratis geautomatiseerde functionele testtools

 • Mogelijk niet alle functionaliteitsscenario’s getest
 • Mag slechts op een beperkt aantal platforms testen
 • Sommige testtools kunnen achter paywalls zitten
 • Staat mogelijk niet toe dat u gegevens in de cloud bewaart voor meerdere testers

Beste gratis tools voor het automatiseren van functioneel testen zijn…

Er zijn veel geautomatiseerde functionele testtools, maar dit zijn enkele van de beste:

 • Zaptest
 • Katalon Studio
 • Selenium
 • Appium
 • Robotium
 • Windmolen
 • Apache JMeter
 • Capybara
 • Testlink
 • Marathon
 • Wiremock

Wanneer moet u kiezen voor een Enterprise-Level Functional Testing Tool?

Het gebruik van een versie op ondernemingsniveau in plaats van een gratis tool voor functioneel testen biedt u meer functionaliteit en mogelijkheden voor het delen tussen organisaties.

Wanneer u tijd wilt besparen

Functionele testautomatiseringstools op ondernemingsniveau kunnen tijd besparen door per uur meer geautomatiseerde processtappen tegelijk uit te voeren.

Wanneer u meer UI’s moet controleren

Tools voor functioneel testen op bedrijfsniveau controleren meer UI’s zonder uw code aan te passen om ervoor te zorgen dat klanten die verschillende besturingssystemen, apparaten of browsers gebruiken, uw software of app op dezelfde manier kunnen gebruiken.

Voor gegevensbeheer

Functionele softwaretests op ondernemingsniveau maken een beter gegevensbeheer mogelijk, zodat u tijdens toekomstige tests gemakkelijker kunt teruggrijpen op de gegevens en tests kunt dupliceren.

Voor Cloud-Hosted Testoplossingen

Als u kiest voor software voor functioneel testen op bedrijfsniveau, kunt u uw gegevens op meerdere apparaten en locaties bekijken, zodat meer gebruikers aan dezelfde projecten kunnen werken zonder dubbel werk te hoeven doen.

Voor onbeperkte licenties

Als u kiest voor een tool voor functioneel testen op ondernemingsniveau, kunnen de leden van uw organisatie onbeperkt toegang krijgen, ongeacht het aantal mensen dat toegang tot de gegevens moet hebben.

Voor hyperautomatisering

De keuze voor een tool voor functioneel testen op ondernemingsniveau biedt hyperautomatisering, waardoor u maximaal kunt automatiseren welke processen u kunt automatiseren.

Functionele testtools op bedrijfsniveau die voorzien in robotische procesautomatisering (RPA) verminderen menselijke fouten door alledaagse routinetaken met een hoog volume te automatiseren om zwakke punten aan te wijzen en de operationele efficiëntie te maximaliseren.

Wanneer u meer functionele testdiensten en voordelen nodig hebt

Door te kiezen voor een tool voor functioneel testen op ondernemingsniveau krijgt u de beschikking over meer diensten op het gebied van functioneel testen. Een goed functioneel testbedrijf zal diensten en voordelen bieden zoals:

 • Verhoogde ROI
 • Testen op verschillende platforms zonder de code te hoeven wijzigen
 • De mogelijkheid om meerdere scripts tegelijk uit te voeren op verschillende platforms
 • De mogelijkheid om te koppelen met meerdere apps
 • Conversie met één klik van scripts voor testen
 • Beschikbaarheid van geautomatiseerde scripts
 • Beschikbaarheid van testscenario’s
 • Realistischer realistische simulaties
 • Scenario opname om uitvoerbare scripts te maken
 • Codevrij testkader dat de noodzaak van een in-house programmeur wegneemt
 • 24/7 deskundige ondersteuning
 • Koppeling met andere software die u al gebruikt, zoals JIRA of Rally Software

Slotbeschouwingen over functioneel testen

Geautomatiseerde functionele testsoftware kan tijd besparen door ervoor te zorgen dat software of apps goed werken in verschillende UI’s. Hoewel er gratis geautomatiseerde versies beschikbaar zijn, bieden tools voor functioneel testen op ondernemingsniveau uitgebreidere oplossingen voor functioneel testen van software, voordelen en cloud-hosted gegevens die door de hele organisatie kunnen worden gedeeld.

Bij het kiezen van een bedrijf voor functioneel testen zoals ZAPTEST, kan een bezoek aan de website van een bedrijf voor functioneel testen u een beter idee geven van wat elke tool biedt en wat niet.

Functioneel testen FAQs

Hier zijn enkele andere vragen om te overwegen in verband met functioneel testen.

FAQs over Functioneel testen Automatisering

Wat zijn de soorten tests?

De meeste manieren om software of apps te testen vallen in de categorieën functioneel en niet-functioneel testen. Functioneel testen garandeert dat de software werkt zoals verwacht, terwijl niet-functioneel testen bepaalt hoe goed de software werkt binnen verschillende parameters.

Wat zijn testtechnieken?

Testtechnieken verwijzen naar evaluatiemethoden voor softwaresystemen of -componenten om te waarborgen dat zij aan alle eisen voldoen. Door te testen kunt u ontdekken of er leemten of fouten zijn waardoor niet aan de eisen wordt voldaan. Testen kan manueel of geautomatiseerd gebeuren.

Wat is functioneel testen met een voorbeeld?

De definitie van functioneel testen heeft betrekking op de functie. Functioneel testen is een manier om software of apps te testen om er zeker van te zijn dat ze werken zoals het hoort.

U zou bijvoorbeeld kunnen testen of de nieuwe codering gebruikers na het inloggen naar de juiste pagina leidt. Is dat niet het geval, dan wijst dat op een fout in de code die ergens moet worden hersteld.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post