fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Robotic Process Automation in HR heeft de activiteiten gestroomlijnd, de efficiëntie verhoogd en de kosten verlaagd. Bovendien heeft HR-automatisering, naarmate organisaties de digitale beroepsbevolking omarmen, oplossingen geboden voor een reeks problemen die werk op afstand met zich meebrengt, zoals het overbruggen van verouderde systemen, het verbeteren van gegevensoverdracht en het verhogen van de cyberbeveiliging.

RPA in HR helpt bij het automatiseren van een breed scala aan repetitieve taken en stelt HR-professionals in staat om waardegedreven, mensgericht werk te leveren dat een impact heeft op werktevredenheid en, als gevolg daarvan, op de reputatie van de werkgever en het behoud van werknemers.

Dit artikel gaat in op RPA human resources use cases, casestudies, voordelen, uitdagingen en de trends die de toekomst van HR-automatisering zullen bepalen.

 

RPA voor HR-marktomvang

rpa trends & marktgrootte

Exacte cijfers voor Robotic Process Automation in de Human Resources-sector zijn moeilijk te vinden. De wereldwijde markt voor HR-technologie wordt in 2023 geschat op ongeveer 40 miljard dollar, met een voorspelde jaarlijkse groei van 9,2%.

RPA-implementatie wordt, naast AI/ML-tools, gezien als een enorme drijfveer binnen de HR-technologie. McKinsey suggereert dat ongeveer 25% van de kapitaaluitgaven in de komende vijf jaar zullen gaan naar automatiseringstools, wat ruwweg suggereert dat de bovengrens van de uitgaven aan RPA-technologieën en -diensten in de nabije toekomst wel $10 miljard zou kunnen bereiken.

 

Voordelen van RPA in HR

voordelen van alfatests en rpa

Er zijn verschillende dwingende redenen voor de toepassing van RPA-technologieën binnen de Human Resources-sector. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen waarom HR-teams RPA zouden moeten gebruiken.

 

#1. Verhoogde productiviteit

 

Binnen HR verwijst hire-to-retire naar de hele levenscyclus van een werknemer, van werving en selectie tot onboarding en prestatiebeheer tot het moment van pensionering. Met andere woorden, alle interacties die een HR-professional zal hebben met één personeelslid.

McKinsey suggereert dat meer dan 50% van deze taken geschikt zijn voor automatisering met RPA. Zodra je echter Cognitieve AI technologieën toevoegt, groeit het aantal taken dat je kunt automatiseren aanzienlijk.

Zoals elke HR-professional je zal vertellen, omvatten hun dagelijkse taken veel repetitieve, op regels gebaseerde processen, zoals achtergrondcontroles, salarisaanpassingen, vakantietoestemming, prestatiemanagement, cv-screening, onboarding en nog veel meer. RPA kan deze taken afhandelen en HR-teams vrijmaken om het menselijke terug te brengen in human resources.

 

#2. Efficiëntere werving van talent

 

Talentacquisitie (TA) is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp geweest. COVID-19 veroorzaakte grote verstoringen en zelfs toen alles weer normaal was, was de arbeidsparticipatie lager. Als je daar de verschuivingen in de vraag naar werk als gevolg van de toenemende digitalisering, de geleidelijke pensionering van de babyboomgeneratie en de altijd aanwezige tekorten aan bèta/technische vaardigheden aan toevoegt, heb je een situatie waarin werkgevers moeite hebben om banen in te vullen.

RPA kan wervingsteams op verschillende manieren helpen. Deze tools kunnen het plaatsen van vacatures automatiseren, cv’s sorteren, sollicitatiegesprekken plannen en communiceren met kandidaten. Door het wervingsproces te stroomlijnen, hebben HR-professionals meer tijd om zich te richten op sollicitatiegesprekken, wat leidt tot een efficiëntere pijplijn.

Een ander punt om rekening mee te houden is dat RPA tools ook veel van de gaten kunnen dichten die ontstaan door problemen met het aantrekken van talent. Deze tools kunnen een deel van de druk verlichten en teams in staat stellen om operationeel te blijven ondanks een krimpende pool van beschikbaar talent.

 

#3. Verhoogde nauwkeurigheid

 

Personeelszaken is, net als de meeste andere sectoren en afdelingen in de afgelopen jaren, digitaal gegaan. Communicatie, dossiers en werknemersgegevens worden digitaal opgeslagen, vaak in verschillende applicaties, spreadsheets, databases en werknemersportals.

Nu er zoveel gegevens heen en weer gaan, is het risico op menselijke fouten toegenomen. De gevolgen van deze fouten kunnen variëren van een klein ongemak tot ernstiger zaken zoals vertragingen bij werkvergunningen, onjuiste betalingen of het mislopen van nieuwe aanwervingen. Enterprise RPA tools helpen deze problemen op te lossen door menselijke fouten uit geautomatiseerde processen te halen.

 

#4. Het personeelsverloop verminderen

 

Werknemers aannemen is moeilijk en duur, dus je wilt er zeker van zijn dat ze lang genoeg blijven om hun piekproductiviteit te bereiken en je investering terug te betalen. Helaas is het behouden van werknemers een groot probleem voor veel bedrijven, waarbij het algemene tekort aan professionals de markt verstoort en leidt tot meer personeelsverloop.

Het andere waar je rekening mee moet houden is dat de ideeën van mensen over werk na de COOVID zijn veranderd. Medewerkers willen een betere balans tussen werk en privé, opties voor telewerken of hybride werken en technologie die hun leven gemakkelijker maakt. RPA-tools kunnen op al deze gebieden helpen en het werkplezier van werknemers vergroten. Als je vasthoudt aan je HR-team, kun je beter je best doen om werknemers te behouden en aan te trekken.

 

#5. Kosten verlagen

 

Een van de meest overtuigende redenen om in RPA te investeren is kostenbesparing. Bezuinigingen en onzekere economische vooruitzichten hebben de C-Suite gedwongen om na te denken over manieren om meer te doen met minder. RPA kan op verschillende manieren helpen. Het kan je bijvoorbeeld helpen om het personeelsbestand te verminderen door HR-taken te automatiseren.

Ten tweede kan RPA bedrijven helpen om te schalen door hun bestaande personeel uit te breiden en hen te helpen productiever te worden zonder nieuwe werknemers toe te voegen.

Ten derde is RPA bedreven in het overbruggen van de kloof tussen legacy software en nieuwe tools, waardoor teams de kosten van investeringen in nieuwe tools kunnen beperken als ze over prima, maar gedateerde software beschikken om het werk te doen.

 

#6. Schaalbaarheid

 

Een ander groot voordeel van het gebruik van RPA voor HR is de mogelijkheid om te schalen. Plotselinge oplevingen in de bedrijfswereld kunnen een enorme kopzorg zijn voor HR-teams die worstelen met het managen van nieuwe aanwervingen. Enterprise software testing automation tools en RPA-oplossingen kunnen echter met je meegroeien, wat betekent dat nieuwe business niet meer druk op je HR-team betekent.

 

RPA in HR-gebruiksgevallen

voordelen van rpa

RPA use cases in Human Resources helpen bij werving, training, onboarding, aanwezigheidsmanagement, prestatiemanagement en meer.

Laten we, om een paar van de beste gebruikssituaties van RPA in HR te belichten, eens kijken naar het levenscyclusproces van werknemers, van indienstneming tot pensionering, en zien hoe RPA helpt bij elke fase.

 

#1. Automatisering van werving en selectie

 

HR- en talentacquisitieteams (TA-teams) moeten veel werk verzetten op het vlak van sourcing, scoring en communicatie met potentiële aanwervingen. RPA kan op verschillende gebieden van het wervingsproces worden toegepast.

 

Advertenties plaatsen:

Zodra een aanwervende manager aangeeft dat hij een nieuwe medewerker nodig heeft en de functiegegevens en -vereisten doorstuurt, kan hij RPA-tools gebruiken om het plaatsen van vacatures op verschillende websites te automatiseren. Met zoveel verschillende sites is dit een klassieke, tijdrovende, stapsgewijze taak die HR-teams veel tijd kan besparen.

 

Kandidaten selecteren:

Automatisering wordt al overal in de sector gebruikt in de vorm van een Applicant Tracking System (ATS) dat cv’s uitzoekt op basis van vooraf gedefinieerde trefwoorden.

 

Selectie sollicitatiegesprek:

Zodra de cv’s zijn uitgezocht, kunnen HR-medewerkers de beste kandidaten bekijken en selecteren voor een sollicitatiegesprek. RPA-tools kunnen aanbiedingen automatiseren en slots voor sollicitatiegesprekken versturen. Bovendien kun je niet-succesvolle kandidaten geautomatiseerde afwijzingsbrieven sturen.

 

Aanbodbrieven versturen:

Er komt heel wat administratie bij kijken om de juiste kandidaat en aanbiedingsbrief te sturen. Deze brieven moeten gepersonaliseerd zijn en voldoen aan zowel bedrijfs- als wettelijke voorschriften. RPA bots zijn een uitstekende keuze om deze regels te synthetiseren en ervoor te zorgen dat je aanbiedingsbrieven op orde zijn.

Bovendien kan de technologie ook worden aangepast om de antwoorden van sollicitanten bij te houden en managers updates per e-mail te sturen.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

#2. Automatisering bij het inwerken

 

Als je eenmaal nieuwe werknemers hebt gevonden, begint je werk pas. Een succesvolle inwerkervaring is een van de grootste voorspellers van personeelsbehoud, dus dit is iets wat je goed moet aanpakken.

Nu steeds meer teams op afstand en hybride gaan werken, is het makkelijk voor nieuwe medewerkers om door de mazen van het net te vallen. Als je wilt dat nieuwe werknemers meteen aan de slag gaan, is het automatiseren van onderdelen van het inwerkproces de oplossing. Hier zijn een paar gebieden waar RPA HR-teams kan helpen.

 

Achtergrondcontroles:

Achtergrondcontroles kunnen worden geautomatiseerd door RPA-bots te laten zien hoe ze informatie van de juiste portals kunnen verzenden en verzamelen. RPA bots kunnen helpen bij het controleren van arbeidsverleden, kwalificaties en strafrechtelijke achtergrondcontroles.

 

Werknemersgegevens:

Nieuwe werknemers moeten worden toegevoegd aan HR-systemen. RPA-systemen kunnen gegevensinvoer vervangen door relevante informatie uit documenten te halen en deze door te sturen naar het juiste systeem.

 

Verzoeken om documenten:

RPA-tools kunnen het aanvragen en uploaden van verschillende werknemersdocumenten automatiseren, zoals identificatie, belastingdocumenten, diploma’s, referenties, enzovoort.

Account credentialing:

Nieuwe werknemers hebben logins nodig voor bedrijfssoftware, machines en relevante portals. RPA-tools kunnen deze accounts zowel voorbereiden als communiceren.

 

Leren en ontwikkelen:

Leer- en ontwikkelingsmateriaal en informatie zoals je bedrijfshandboek moeten naar je werknemers worden gestuurd om ze op weg te helpen. RPA-tools kunnen helpen bij het leveren en bijhouden van interacties met dit materiaal, zodat uw werknemers klaar zijn om productief te worden.

 

#3. Beheer van werknemersgegevens

 

Zodra je nieuwe medewerkers zijn ingewerkt, zijn er een aantal taken die moeten worden uitgevoerd. RPA kan veel van deze taken helpen stroomlijnen.

 

Reis- en onkostendeclaraties:

Reis- en onkostendeclaraties zijn een andere handmatige taak die vaak tussen HR en financiën valt. Het bijhouden van deze kosten is belangrijk zodat bedrijven een up-to-date boekhouding kunnen bijhouden en zodat werknemers hun uitgaven vergoed kunnen krijgen.

OCR-software (Optical Character Recognition ) kan naast RPA-tools worden gebruikt om ontvangstbewijzen te lezen en te verwerken, ze te vergelijken met de reis- en onkostenregels van het bedrijf en de informatie te autoriseren of te escaleren, wat leidt tot een soepele, snellere verwerking.

 

Beheer van verlof:

Het aanvragen van vakantiedagen en vrije dagen via e-mail kan eenvoudig worden afgehandeld door RPA-tools. Met behulp van OCR-software kunnen ze de ongestructureerde gegevens omzetten in een aanvraag en ook e-mails voor goedkeuring of afwijzing afhandelen.

 

Prestatiemanagement:

Prestatiebeheer maakt deel uit van elke gezonde organisatie. HR-teams moeten veel gegevens verzamelen om accurate beoordelingen te kunnen geven, en RPA-tools zijn perfect voor het verzamelen van gegevens uit verschillende databases, spreadsheets en andere informatiebronnen en het centraliseren ervan voor prestatiebeoordelingen.

 

Loonlijst:

Hoewel de salarisadministratie wordt verwerkt door het boekhoudteam, gebeurt dit in samenwerking met HR. Er komt veel gegevensinvoer en handmatige informatieverwerking bij kijken, zoals het beheer van vakantiegeld, inhoudingen, overuren, contracten, enzovoort.

RPA kan de communicatie tussen HR en salarisadministratie automatiseren en ervoor zorgen dat cruciale details en documenten worden ontzien, wat leidt tot tijdige en nauwkeurige salarisadministratie en tevreden werknemers.

 

Naleving:

Regelgeving is voortdurend in beweging, waardoor HR-teams moeite hebben om bij te blijven. Wanneer de arbeidswetgeving verandert, kunnen RPA-bots worden geïmplementeerd om bedrijfsdocumentatie, personeelsgegevens en rapporten snel en nauwkeurig bij te werken.

 

#4. Beheer van uitgangen

 

Exitmanagement is in wezen de andere kant van onboarding, waarbij HR-teams het soepele vertrek van een werknemer beheren als gevolg van pensionering, ontslag of een nieuwe baan. Er komt veel administratie kijken bij het proces, zoals het versturen van brieven, het verwijderen van IT-gegevens en zelfs het organiseren van exitgesprekken of enquêtes.

Andere gebieden die RPA-tools kunnen automatiseren zijn het aanvragen en vastleggen van het rendement op bedrijfsmiddelen, het ongeldig maken van bedrijfstoegangskaarten, het informeren van lijnmanagers en het genereren van exit-documenten.

Zoals je kunt zien, kan RPA HR-teams helpen bij het automatiseren van taken in de hele levenscyclus van werknemers.

 

Casestudies RPA HR-afdeling

voordelen UI testen en rpa

Casestudie #1. Robotic Process Automation voor HR en salarisadministratie

 

Onze eerste casestudy over RPA in HR toont de voordelen van het automatiseren van het salarisproces voor HR-teams. De klant was een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd wervingsbureau dat worstelde met het beheer van verlof en andere vormen van afwezigheid.

Medewerkers gebruikten een webportaal om verlof aan te vragen en ziektedagen te melden. Het HR-team gebruikte echter nog steeds een offline HR-softwaresysteem om salarisberekeningen uit te voeren die moesten worden aangepast op basis van afwezigheid. Dit proces was maandelijks, tijdrovend en onderhevig aan menselijke fouten.

Het bedrijf voerde een audit uit van zijn bestaande IT-systeem en salarissoftware en identificeerde een methode om deze systemen te integreren. De oplossing zou de communicatie voor zowel de werknemer als het HR-team voorbereiden en automatiseren om wijzigingen als gevolg van afwezigheid te bevestigen.

Vervolgens wordt tegen het einde van de maand een proefsalaris uitgevoerd, waarbij goedkeuring van een HR-specialist vereist is. Na goedkeuring stelt de bot een document op met salarissen die zijn aangepast voor dagen van verzekeringsbijdragen, bonussen, enzovoort, en stuurt het naar het elektronische banksysteem.

Het resultaat was dat de tijd die aan deze taken werd besteed met 920% per maand werd teruggebracht, dat er minder loonfouten werden gemaakt en dat de ROI van het project meer dan 10% bedroeg.

 

Casestudie #2: Robotisering van HR-processen

 

Het gebruik van RPA in HR-activiteiten is een trefzekere manier om de efficiëntie te verbeteren. In een casestudy werd een enorm offshore outsourcingbedrijf met meer dan 200.000 werknemers geconfronteerd met een groot personeelsverloop en alle problemen die daarmee gepaard gaan. Personeelsgegevens werden in verschillende systemen bijgehouden en het proces van starten of vertrekken was enorm inefficiënt.

Een van de grootste problemen van de organisatie was dat verschillende afdelingen eigenaar waren van of verantwoordelijk waren voor verschillende taken. De verschillende taken van het aan- en ontslaan van medewerkers werden verdeeld over HR, Facilities en IT.

Elk team werkte onafhankelijk. Daarom moesten handoffs gecoördineerd worden en zorgden ze vaak voor lange vertragingen en frustratie bij de werknemers. Een van de constante struikelblokken was dat teams informatie deelden in de vorm van ongestructureerde gegevens die handmatig in verschillende systemen moesten worden ingevoerd, wat tijdrovend en foutgevoelig was.

Het bedrijf loste deze inefficiënties op door een end-to-end oplossing te creëren die elke afdeling kon orkestreren. Ze creëerden een webportaal waarmee teams gegevens konden vastleggen in een gecentraliseerd systeem, wat de wachttijden tussen afdelingen verkortte door gelijktijdige of opeenvolgende invoer toe te staan.

Van daaruit werden de bedrijfsprocessen stap voor stap afgehandeld, waarbij elk team per e-mail werd gevraagd wat er nodig was. Het resultaat was een veel snellere offboarding die het bedrijf beter beveiligde en verlies van bedrijfsmiddelen bespaarde.

Het bedrijf verkortte de verwerkingstijd met 90%, verbeterde de beveiliging en verhoogde de tevredenheid van de medewerkers.

 

Casestudie #3: Robotisering van HR-processen

 

Een multinational die bedrijfsadvies, IT en outsourcingdiensten levert in 50 landen voor meer dan 1000 klanten stond voor een grote uitdaging. De omvang en reikwijdte van de organisatie waren zo groot dat de Human Resource Outsourcing (HRO)-diensten verantwoordelijk waren voor veel verschillende processen. Enkele van deze taken waren het werven van talent, personeelsadministratie, leren en ontwikkelen, secundaire arbeidsvoorwaarden, werktevredenheid en nog veel meer.

Het belangrijkste probleem was dat elk van deze gebieden uitgebreid management vereiste en geen tekort aan handmatige taken en complexe coördinatie. Tot overmaat van ramp groeiden veel van hun klanten snel, wat betekende dat het bedrijf met hen mee moest groeien. Als dit niet gebeurt, ontstaan er knelpunten die de tevredenheid van de werknemers verminderen.

Een audit met een RPA-leverancier bracht verschillende processen aan het licht die sterk in aanmerking kwamen voor automatisering, waaronder het synchroniseren van gegevens tussen verschillende applicaties en het ERP-systeem van het bedrijf, gegevensextractie uit e-mails en gegevensstandaardisatie.

Het bedrijf automatiseerde verschillende processen, waaronder de berekening van ploegentoeslagen, het genereren van aanbiedingsbrieven voor nieuwe werknemers, achtergrondcontroles, trainingsprogramma’s en verschillende off-boardingprocessen.

De resultaten omvatten een vermindering van handmatige taken met 70%, een verbetering van de verwerkingstijd met 55% en een nettobesparing van bijna 700.000 dollar.

 

Robotic Process Automation voor HR-uitdagingen

uitdagingen belastingstesten en RPA

Hoewel de invoering van RPA voor HR-processen tijd, geld en moeite bespaart, zijn er enkele complexiteiten die bedrijven moeten overwinnen voor een succesvolle invoering. Hier zijn enkele van de belangrijkste kwesties die van invloed zijn op RPA en HR-implementatie binnen het personeelsbestand.

 

#1. Technische vaardigheden

 

De overstap van traditionele werkplekinrichtingen naar een digitale omgeving met RPA vereist enige overweging. RPA is veel sneller te implementeren dan veel nieuwe softwaretools. Dat wil echter niet zeggen dat er geen groeipijnen zijn.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

De transformatie moet inderdaad zorgvuldig worden gepland, waarbij de essentiële stappen vereisten en procesontdekking zijn. In het beste geval voelen HR-teams zich zelfverzekerd om hun eigen procesautomatisering te bouwen op basis van hun persoonlijke workflows.

ZAPTEST Enterprise-gebruikers krijgen het voordeel van een ZAP Expert als onderdeel van hun jaarabonnement. Deze getrainde en gekwalificeerde ZAP-experts bieden toegewijde ondersteuning tijdens het ontdekken van het proces en gedurende de gehele levensduur van het product. Deskundige ondersteuning kan teams helpen het maximale uit hun inzet te halen dankzij hun kennis en ervaring. Ze kunnen ook training en demonstraties geven over het bouwen van procesautomatisering en onderhoud bieden om maximale uptime te garanderen.

 

#2. Afdelingscommunicatie

 

HR bevindt zich in het hart van een organisatie en heeft te maken met communicatie met een groot aantal afdelingen en teams. Daarom moet elke RPA-implementatie informatie putten uit verschillende afdelingen, zoals financiën, juridische zaken, IT en meer.

Elke implementatie vereist de onderlinge koppeling van softwaretoepassingen en systemen om optimaal te profiteren van het delen van gegevens. Er is ook coördinatie tussen afdelingen nodig en betrokkenheid van belanghebbenden.

 

#3. Weerstand tegen verandering

 

Automatiseringstechnologieën en in het bijzonder AI hebben het potentieel om het personeelsbestand op grote schaal te ontwrichten. HR-afdelingen zijn niet immuun voor deze veranderingen, wat kan leiden tot weerstand bij sommige werknemers.

Omgaan met de aanpassing vereist een mix van transparantie, educatie en vallen en opstaan. Sommige functies kunnen verdwijnen door RPA-tools, maar er zullen ook andere mogelijkheden ontstaan. Door HR-medewerkers bij te scholen, blijven ze relevant in het tijdperk van de digitale werkplek.

Over het algemeen zullen HR-professionals door het gebruik van automatisering op het gebied van personeelszaken minder tijd hoeven te besteden aan routinematige taken en meer tijd aan mensgerichte activiteiten. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld door nieuwe werknemers te helpen zich in te werken, de werktevredenheid te verbeteren door regelmatige check-ins of zelfs door te helpen met leren en ontwikkelen.

 

RPA in HR-trends

Markt voor robotische procesautomatisering (RPA) - Omvang, aandeel, groei, trends en analyse

RPA is een opwindende ruimte met de flexibiliteit om te evolueren en te voldoen aan de eisen van bedrijven. Hier zijn enkele trends die RPA-technologie in de HR-sector vormgeven.

 

#1. Tevredenheid van werknemers

 

RPA staat bekend om zijn vermogen om de tevredenheid van werknemers te verhogen. Veel van de berichtgeving over dit onderwerp gaat over het automatiseren van alledaagse taken, zodat werknemers zich kunnen concentreren op interessanter werk.

Zoals Deloitte echter aangeeft, kan het automatiseren van salarisadministratie, onboarding en prestatiebeoordelingen ook leiden tot een hogere tevredenheid. Ze verwachten dat bedrijven zullen blijven investeren in RPA-tools om de communicatie met werknemers te verbeteren en HR-medewerkers in staat te stellen betere strategieën te bedenken en uit te voeren voor het geluk en behoud van werknemers.

 

#2. RPA kan de HR-productiviteitskloof dichten

 

Zoals blijkt uit onderzoek van The Hackett Group, is de HR-werkdruk dit jaar met 10% gestegen, terwijl de personeelsbudgetten gelijk bleven. Het resultaat is een productiviteitskloof van 10% en een efficiëntiekloof van 10%.

Meer doen met minder is een van de meest overtuigende voordelen van RPA. De technologie kan veel repetitieve taken automatiseren en de achterstand op het gebied van productiviteit en efficiëntie inhalen, terwijl HR-teams door augmentatie met Intelligent Automation complexere taken kunnen automatiseren.

 

#3. Betrokkenheid van digitaal personeel

 

Het digitale personeelsbestand – een locatie-agnostisch, altijd verbonden ecosysteem van apparaten, applicaties en gegevens – is de afgelopen jaren een realiteit geworden. De digitale transformatie werd versneld door COVID-19, wat leidde tot een toename van hybride en remote-first teams. De laatste tijd roepen bedrijven hun werknemers echter tot hun grote schrik terug naar kantoor.

Opiniepeilingen van Gallup geven aan dat 9 op de 10 werknemers de voorkeur geeft aan werken op afstand of hybride werken. Uit onderzoek van Microsoft blijkt echter dat thuiswerken kan leiden tot minder samenwerking en verbondenheid. RPA tools kunnen, samen met workforce orchestration oplossingen, fungeren als de lijm die ervoor zorgt dat werknemers verbonden blijven en samenwerken, waardoor er minder op kantoor hoeft te worden gewerkt.

 

RPA in HR: Wat heeft de toekomst in petto?

toekomst van rpa

De RPA- en HR-toepassingen van de toekomst zijn afhankelijk van de uitbreiding van RPA-tools met AI. Hier zijn enkele van de meer opwindende toekomstige mogelijkheden.

 

1. Geautomatiseerde werving

 

Automatisering in de wervingssector gaat over veel meer dan tijd besparen. In de toekomst zal het ook worden gebruikt om beslissingen te nemen over het aannemen van de juiste mensen. Met voldoende gegevens zouden Machine Learning tools werkervaring, kwalificaties, psychologische informatie en interviewvragen kunnen samenvoegen om de perfecte kandidaten te kiezen.

Bovendien kunnen deze tools ook beslissingen nemen en aanbevelingen doen zonder menselijke vooringenomenheid. AI is nog niet zover en heeft nog ingebouwde vooroordelen die moeten worden weggewerkt. Met de juiste training of waarborgen kan Cognitive RPA echter resulteren in een eerlijkere werkplek.

 

2. Industrie 4.0

 

Industrie 4.0 verwijst naar de vierde industriële revolutie. Het is het samenkomen van analyse, automatisering, mens-machine interactie en geavanceerde productie.

In het onderzoeksartikel A Structured Approach to Implementing Robotic Process Automation in HR (Balasundaram, 2020), merken de auteurs op dat “het verzekeren van consistentie in menselijke processen en het creëren van waarde door middel van talent HR is ontgaan”.

De paper stelt dat deze technologische disruptie nieuwe mogelijkheden zal creëren voor HR-teams om kostenbesparingen, extra efficiëntie en een hoger serviceniveau voor klanten te realiseren. De auteurs suggereren dat “waarde creëren door talent” kan worden bereikt door een reeks automatiseringstechnologieën, waaronder RPA, AI/ML, intelligente procesautomatisering en meer.

 

3. Aangepaste HR-software door ontwikkelaars

 

Een trend die nu van start gaat, maar in de toekomst veel wijder verbreid zal raken, is het gebruik van software op maat die gebouwd wordt door HR-professionals. Dankzij de opkomst van low-code en no-code tools kunnen ontwikkelaars HR-software maken die voldoet aan hun unieke behoeften. In plaats van te hopen dat kant-en-klare software aan hun eisen voldoet, kunnen HR-teams RPA-tools bouwen op basis van hun eisen, workflows en bedrijfscultuur.

Naarmate de mogelijkheden van deze aangepaste tools worden uitgebreid met AI en ML, zal automatisering van softwaretests een sleutelrol spelen om ervoor te zorgen dat deze HR-tools betrouwbaar en functioneel zijn.

 

Laatste gedachten

 

Er zijn eindeloos veel toepassingen van Robotic Process Automation in HR. Het beroep is overspoeld met repetitieve, regelgebaseerde taken die uitstekende kandidaten zijn voor automatisering. Met de toevoeging van Intelligent Automation tools zal de reikwijdte van RPA in HR alleen maar toenemen.

RPA-human resources software zal de toekomst van het bedrijfsleven vormgeven door teams te helpen het beste uit hun werknemers te halen, het digitale personeelsbestand te omarmen en menselijk kapitaal om te zetten in een strategisch voordeel.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post