fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Robotic Process Automation in accounting heeft de afgelopen jaren een sterke en consistente groei doorgemaakt. Met RPA voor boekhoudsoftware kunnen teams crediteuren automatiseren om het personeel te verlossen van handmatig, repetitief en foutgevoelig werk en ervoor te zorgen dat leveranciers op tijd worden betaald. Er zijn echter nog verschillende andere grote voordelen voor bedrijven, zoals naleving van de regelgeving, schaalbaarheid en krachtige inzichten in het boekhoudproces.

Dit artikel gaat in op AP automatisering en verkent belangrijke elementen zoals marktomvang, groeipotentieel, voordelen, uitdagingen, trends, use cases en casestudies.

 

Automatisering crediteurenadministratie

Marktgrootte

Automatisering van crediteurenadministratie - casestudies, voorbeelden, voordelen en uitdagingen van AP-automatisering

De omvang van de RPA-markt voor accounting bedraagt in 2023 ongeveer 3 miljard dollar. Sommige bedrijfsanalisten voorspellen dat de industrie een samengestelde jaarlijkse groei van iets minder dan 40% zal hebben, wat suggereert dat de marktomvang in 2032 maar liefst 66 miljard dollar zal bedragen.

Andere analisten gaan echter uit van een veel conservatievere CAGR van 10% en een toekomstige marktomvang van ongeveer $6,7 miljard in 2032. Deze discrepantie kan worden begrepen als het verschil tussen softwareverkoop en algemene AP-automatiseringsdiensten.

De EU en Noord-Amerika zijn de grootste gebruikers van automatiseringstools voor de crediteurenadministratie, met Azië-Pacific (APAC) niet ver daarachter op de derde plaats. De APAC-markt heeft momenteel een CAGR van ongeveer 26% en is daarmee de snelst groeiende regio voor automatisering van boekhoudprocessen.

 

Factoren die RPA beïnvloeden voor

boekhoudkundige groei

Factoren die RPA beïnvloeden voor boekhoudkundige groei

RPA-software voor boekhouding is in opkomst. Er spelen hier tal van oorzakelijke factoren mee, waaronder een algemene behoefte aan digitalisering in de hele boekhoudsector. Laten we eens kijken naar enkele van deze drijvende krachten achter automatisering van boekhoudprocessen.

 

#1. De toenemende geavanceerdheid van RPA-software

 

Een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven crediteuren automatiseren, is omdat de technologie een hoog niveau van geavanceerdheid en gebruiksvriendelijkheid heeft bereikt. Geautomatiseerde bots bestaan al heel lang. Om ze te gebruiken voor het automatiseren van crediteurenfacturen en soortgelijke doeleinden was echter codeerexpertise en een aanzienlijke hoeveelheid onderhoud nodig.

RPA tools, zoals ZAPTEST, voegen verschillende technologieën samen, zoals drag-and-drop interfaces en OCR-tools (Optical Character Recognition). Dankzij deze functies kunnen boekhoudteams de traditionele beperkingen van RPA overwinnen, zoals besluitvorming en het onvermogen om ongestructureerde gegevens te gebruiken.

Kortom, een van de redenen waarom we tegenwoordig meer crediteurenprocessen zien automatiseren is dat de waardepropositie van RPA erg sterk is.

 

#2. Cloud-gebaseerde integratie

 

Cloudservers waren een andere grote technologische verschuiving in het afgelopen decennium. De migratie van servers op locatie naar de cloud betekende dat software op afstand beschikbaar was. Deze veranderingen betekenden een gouden tijdperk voor automatiseringssoftware voor crediteurenadministratie, met verschillende SaaS-boekhoudtools die bedrijven helpen om gegevensbronnen, mobiele telefoons en zelfs ERP-tools te koppelen om een realtime, altijd actueel beeld van het bedrijf te krijgen.

Toen teams software gingen gebruiken die veel van de alledaagse taken kon automatiseren, zoals AP-factuurautomatisering, ontwikkelden ze een verlangen om zich te bevrijden van repetitieve taken. De flexibiliteit, het gebruiksgemak, de schaalbaarheid en de openheid voor integratie van deze tools hebben de ontwikkeling in de richting van RPA bevorderd.

 

#3. De opkomst van AI

 

De toename in mogelijkheden en beschikbaarheid van AI-tools is goed nieuws voor bedrijven die crediteuren en andere boekhoudkundige activiteiten willen automatiseren. RPA maakt efficiënte en nauwkeurige procesautomatisering al mogelijk, maar wanneer het wordt uitgebreid met Cognitieve AI-tools, zoals Intelligente Documentverwerking of Generatieve AI, groeit de reikwijdte van de technologie snel.

Het vorige tijdperk van RPA-tools stelde teams in staat om hoogvolume, repetitieve, handmatige processen te automatiseren. Dit huidige tijdperk zal ML-gestuurde besluitvorming, geavanceerde gegevensverwerking, intelligente factuurroutering en diep geïntegreerde workflows en taakverdeling mogelijk maken.

 

#4. Beheer van de toeleveringsketen

 

Van COVID-19 tot de welig tierende inflatie, het Suezkanaal en de energiecrises, toeleveringsketens zijn de afgelopen jaren zelden uit het nieuws geweest. Het beheren van toeleveringsketens en het onderhouden van sterke relaties met leveranciers is een groeiend thema.

Automatisering van de crediteurenadministratie betekent dat bedrijven leveranciers kunnen aannemen, facturen kunnen verwerken en betalingen snel en nauwkeurig kunnen verzenden. Kortingen op vroege betalingen en het aangaan van nauwere relaties betekenen dat RPA zichzelf effectief kan terugbetalen.

 

Voordelen van AP automatisering

gebruik van rpa in de boekhouding

RPA voor de boekhouding biedt bedrijven en financiële afdelingen enorm veel voordelen. Hier zijn enkele van de meest overtuigende redenen waarom RPA een steunpilaar is in de boekhoudwereld.

 

#1. Nauwkeurigheid

Automatisering van AP-facturen staat bekend om zijn hoge nauwkeurigheidsniveaus. Wanneer ze handmatig worden uitgevoerd, kunnen factuurbetalingen dubbel worden gedaan, te veel of te weinig worden betaald en zelfs worden vergeten of naar de verkeerde rekening worden gestuurd. Hoewel deze situaties niet per se vaak voorkomen, leiden ze tot problemen die de relatie met leveranciers kunnen schaden.

 

#2. Efficiëntie

Automatisering van factuurverwerking draait om productiviteit en efficiëntie. Handmatige betalingen zijn tijdrovend en vereisen veel gegevensinvoer, informatieverificatie en goedkeuringen. Met RPA-tools voor de boekhouding kunnen teams deze repetitieve taken uitbesteden aan een digitaal personeelsbestand en werkuren vrijmaken. Het nettoresultaat is dat menselijke werknemers kunnen werken aan strategieën en klantrelaties kunnen opbouwen of zich kunnen richten op andere belangrijke taken.

 

#3. Snelheid

De gemiddelde verwerkingstijd van facturen is een essentiële maatstaf voor elke boekhoudafdeling. Volgens het Ardent Partners State of ePayables-rapport uit 2022 was de gemiddelde verwerkingstijd van facturen in de VS bijna 11 dagen. De gevolgen van een lange verwerkingstijd kunnen cashflowproblemen voor leveranciers zijn en zelfs een uitholling van het vertrouwen.

Met robotboekhouden kunnen teams facturen vastleggen, gegevens extraheren en goedkeuringsworkflows automatiseren. Sterke relaties met leveranciers zijn essentieel en snelle factuurbetalingen zijn iets wat elk bedrijf op prijs stelt.

 

#4. Lagere kosten

Boetes voor te late betaling voegen onnodige kosten toe aan je budget die je winstgevendheid kunnen belemmeren. Bovendien brengt handmatige AP-verwerking arbeidskosten met zich mee. Als je crediteurenprocessen automatiseert, kun je ervoor zorgen dat je volledig en op tijd betaalt, terwijl je geld bespaart op personeel. Als je kosten moet besparen, is dat een goede plek om te beginnen.

 

#5. Naleving van regelgeving

Het is een hele klus om je boekhouding in orde te houden. Betalingen aan leveranciers zijn onderhevig aan regelgeving en rapportagevereisten met betrekking tot belastingen en transacties. Het bijhouden van deze processen is essentieel voor audits, rapporten en een overzicht van je bedrijf. RPA tools zorgen voor een soepel verloop van je financiën, en het mooiste is dat je altijd een overzicht hebt van elke transactie.

 

#6. Datagestuurde inzichten

Het RPA-proces produceert gegevens die u kunt invoeren in uw business intelligence- of analyseprogramma’s. Het verzamelen van deze informatie kan inzicht geven in je AP-activiteiten en uitgavenpatronen, gegevens van leveranciers en eventuele inefficiënties aan het licht brengen. Inzicht in deze gegevens helpt teams om strategieën aan te passen, voorspellingen te doen en datagestuurde beslissingen te nemen. Nu ML-tools de afgelopen jaren zijn gedemocratiseerd, hebben zelfs KMO’s toegang tot krachtige inzichten waarmee ze hun activiteiten kunnen optimaliseren.

 

#7. Schaalbaarheid

Seizoensbedrijven zijn niet de enige ondernemingen die de ups en downs van het bedrijfsleven ervaren. Nieuwe kansen, macro-economische omstandigheden en verschuivingen in de consumentenvraag kunnen leiden tot meer of minder aankopen. Als de werkdruk toeneemt, moeten er meer werkuren worden geïnvesteerd in het AP-proces; als de werkdruk afneemt, betaal je voor AP-medewerkers die niets doen. RPA brengt schaalbaarheid in het AP-proces dat met u meegroeit of krimpt en zorgt ervoor dat u te allen tijde kunt inspelen op bedrijfsbehoeften.

 

#8. Fraude verminderen

De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2022 Global Fraud Study suggereert dat het gemiddelde bedrijf meer dan $ 150.000 per jaar verliest door fraude met de crediteurenadministratie. Sterker nog, het staat net achter vermogensverduistering als het gaat om AP-misdaad. RPA automatisering kan deze kosten verlagen door controles te implementeren en mensen uit het systeem te halen.

 

#9. Meer voldoening in je werk

Volgens een onderzoek uit 2022 van het Institute of Finance and Management (IOFM) is slechts 1 op de 3 crediteurenprofessionals zeer tevreden met hun functie. Bovendien is volgens dit onderzoek de aanwezigheid van boekhoudkundige RPA een belangrijke voorspeller van werktevredenheid onder boekhoudkundige professionals. Door het verminderen van handmatige taken kan je personeel taken op zich nemen die zinvol aansluiten bij de bedrijfsdoelen en die bijdragen aan een grotere werktevredenheid.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

#10. Betere relaties met leveranciers

In het onderzoeksartikel The impact of relationship management on manufacturer resilience in emergencies (Yang, 2022) merken de auteurs op dat tijdens COVID-19 sterke relaties tussen kopers en verkopers resulteerden in meer veerkrachtige toeleveringsketens. Als zodanig gaan de voordelen van sterke relaties met leveranciers verder dan tevreden leveranciers en kunnen ze invloed hebben op de kracht van je eigen bedrijfsactiviteiten.

 

Gebruikssituaties van robotprocessen

Automatisering in boekhouding

Gebruik van Robotic Process Automation in verzekeringen en boekhouding

RPA-software heeft verschillende krachtige gebruiksmogelijkheden in de crediteurenadministratie. Hier zijn enkele taken die je kunt automatiseren om de kosten te verlagen en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen.

 

Factuurverwerking

Factuurautomatisering is een van de meest aantrekkelijke use cases van RPA op de AP-afdeling. Teams kunnen de hele levenscyclus van factuurverwerking automatiseren door gegevens uit facturen te halen (zowel op papier als digitaal), ze te vergelijken met inkooporders, goedkeuring te vragen en betalingen te autoriseren.

 

Gegevensinvoer

AP-systemen vereisen een aanzienlijke hoeveelheid gegevensinvoer. Een handmatig proces is arbeidsintensief en vatbaar voor menselijke fouten. RPA automatiseert de gegevensinvoer in deze systemen en dankzij Intelligent Document Processing (IDP) kan deze automatiseringstechnologie ongestructureerde facturen, ontvangstbewijzen en allerlei andere documenten lezen.

 

Beheer van leveranciers

Goed leveranciersbeheer draagt bij aan goed functionerende toeleveringsketens en betere producten. Er is echter veel handmatig werk nodig om alles soepel te laten verlopen. RPA kan helpen bij het automatiseren van onboarding, communicatie, onderhoud en betalingen.

 

Inhoudingen van leveranciers

Inhoudingen op leveranciers maken deel uit van de toeleveringsketen. Te late leveringen, factuurfouten, contractuele schendingen, problemen met de productkwaliteit en SLA-fouten zijn slechts enkele van de situaties die kunnen leiden tot betalingsaftrek. RPA-tools kunnen de communicatie van deze problemen en de verwerking van aftrekposten automatiseren, zodat bedrijfsverlies tot een minimum beperkt en zichtbaar blijft.

 

Beheer van uitgaven

Met onkostendeclaraties voor werknemers kun je reizen, eten en andere werkgerelateerde uitgaven bijhouden. RPA tools kunnen bonnetjes lezen en analyseren, ze uploaden naar bedrijfssystemen en zelfs uitgaven verifiëren en goedkeuren op basis van het bedrijfsbeleid. Bovendien kun je RPA ook gebruiken om medewerkers te vergoeden door transacties te automatiseren.

 

Rapport genereren

RPA-tools zijn bedreven in het genereren van rapporten over AP-prestaties. Met de toevoeging van business intelligence- of ML-tools kunnen teams zeer geavanceerde analyses uitvoeren op AP en hun processen verbeteren en optimaliseren.

 

Naleving

RPA helpt bij interne controles en naleving van de regelgeving door het beheren van leveranciersaanvragen en licenties en het bijhouden van goedkeuringen van facturen en betalingen. Deze gegevens zijn essentieel voor algemene financiële verslaglegging of in het geval van een audit.

 

Fraudedetectie

RPA kan AP-gegevens bewaken en analyseren en inconsistenties en anomalieën identificeren die op fraude wijzen. In combinatie met ML kunnen teams diepgaande inzichten krijgen in verkopers en ervoor zorgen dat alles volgens de regels verloopt. Bovendien kunnen RPA-tools real-time waarschuwingsdetectie verzenden om een snel onderzoek en een snelle oplossing te garanderen.

 

Prijs controleren

Hoewel RPA te betalen facturen kan automatiseren, kunnen teams de technologie ook gebruiken om prijzen te vergelijken met andere leveranciers om er zeker van te zijn dat ze waar voor hun geld krijgen. Schermschraaptechnologie kan websites op vaste intervallen controleren en cruciale gegevens leveren die kosten kunnen besparen.

Onboarding

Zoals we hierboven al zeiden, helpt RPA bij het inwerken van leveranciers. Het kan echter ook ondersteuning bieden bij het inwerken van werknemers binnen de AP-afdeling. Dit proces omvat het verzenden van documentatie en trainingsmateriaal, links naar inhoud van het digitale adoptieplatform (DAP) of links naar bedrijfsprocessen.

 

Casestudies RPA voor boekhouding

Casestudies RPA voor crediteurenadministratie (AP)

RPA biedt veel gebruiksmogelijkheden, waaronder geautomatiseerde debiteuren- en crediteurenadministratie. Maar om een goed beeld te krijgen van de invloed van automatisering van de crediteurenadministratie op een bedrijf, moeten we enkele casestudy’s bekijken. Hier zijn drie van de beste.

 

AP automatisering use case #1

 

Een FTSE 50 BPO- en professioneel dienstverleningsbedrijf uit het Verenigd Koninkrijk met een jaaromzet van meer dan $ 2,5 miljard had een zeer inefficiënt Purchase-to-Pay-proces. Het invoeren van gegevens gebeurde handmatig door ongeveer 40 medewerkers in het hele land. Er werden vaak fouten gemaakt en het proces verliep tergend langzaam, wat leidde tot lange goedkeuringscycli en veelvuldige vragen van leveranciers.

De kosten per verwerkte factuur lagen rond de £8, en dankzij de afhankelijkheid van papieren facturen kreeg het bedrijf een ongewenste reputatie van te late betalingen. Het bedrijf implementeerde een ERP-oplossing (Enterprise Resource Planning) en wilde het crediteurenproces automatiseren.

Het bedrijf centraliseerde zijn betalingsverwerkingsgegevens en implementeerde een OCR-oplossing (Optical Character Recognition) om papieren facturen te lezen en de informatie om te zetten in gegevens. Van daaruit konden RPA-tools facturen sorteren, classificeren en routeren voor goedkeuring.

De impact was aanzienlijk. De factuurverwerking is met 75% teruggebracht tot £ 2 per factuur. Het backofficepersoneel werd gehalveerd en verhuisde naar een andere locatie, waardoor jaarlijks £1 miljoen werd bespaard en het bedrijf meer dan 400.000 facturen per jaar kon verwerken.

 

AP automatisering use case #2

 

Een bekend bedrijf in consumentengoederen ontving elk jaar ongeveer 10.000 facturen van 400 wereldwijde klanten. Elke klant gebruikte zijn eigen factuurformaat, wat betekende dat het verwerken van elke factuur tijdrovend en onderhevig aan menselijke fouten was. Het bedrijf wilde dit proces stroomlijnen om tijd en geld te besparen en de relaties met leveranciers te verbeteren.

Ze kozen voor een AP-automatiseringsbedrijf dat een mix van BPM-, RPA- en AI-technologieën biedt om te helpen met de taak. Het plan was een end-to-end AP-proces dat deze verschillende facturen kon verwerken en de gegevens kon standaardiseren, zodat betalingen, goedkeuringen en overzicht op leveranciers snel konden plaatsvinden.

OCR werd geïmplementeerd om de facturen te lezen en RPA werd gebruikt om de gegevens te controleren aan de hand van bedrijfsregels en ter validatie naar het ERP-systeem te pushen. Bovendien werden RPA-bots gebruikt om dashboards met veel gegevens te bouwen om uitzonderingen op PO’s en facturen te detecteren en realtime meldingen te geven.

De resultaten waren spectaculair, waaronder een reductie van 90% in inspanning en doorlooptijd, plus een kostenbesparing van 50%.

 

AP automatisering use case #3

 

Een vooraanstaande multinationale fabrikant verwerkte jaarlijks meer dan 80.000 facturen van leveranciers. Met meerdere schermen en systemen was het handmatig invoeren van gegevens tijdrovend, complex en foutgevoelig.

Het bedrijf ging op zoek naar een bedrijf voor crediteurenautomatisering met RPA-functies die het proces konden automatiseren. Er waren echter enkele problemen die moesten worden opgelost. Om te beginnen moesten alle facturen worden gecontroleerd met de ERP-oplossing van het bedrijf. Facturen moesten worden gevalideerd met behulp van drie verschillende systemen, waarbij handmatige medewerkers de informatie eruit haalden.

De organisatie bouwde een RPA-oplossing om facturen te valideren aan de hand van unieke ID’s. Ze hebben allebei facturen gedownload, details gevalideerd en bijgewerkt in een cloudgebaseerde webapplicatie. De verwerkingstijd van facturen werd met 50% verkort, terwijl de nauwkeurigheid van transacties omhoog schoot naar een perfecte 100%.

 

Uitdagingen van Crediteuren

Automatisering Implementatie

uitdagingen belastingstesten en RPA

Hoewel de voordelen van AP automatisering nu duidelijk zouden moeten zijn, zijn er ook een aantal uitdagingen waar teams mee te maken krijgen om de kracht van RPA binnen de crediteurenadministratie te ontsluiten. Hier zijn enkele gebieden om in de gaten te houden.

#1. Kosten

 

Het implementeren van een RPA-oplossing voor de crediteurenadministratie brengt kosten met zich mee. Bedrijven over de hele wereld proberen hun bedrijfskosten te verlagen om concurrerend te blijven in een moeilijke financiële omgeving.

Return on investment (ROI) is een cruciaal onderdeel van het overtuigen van de C-Suite om te investeren in RPA-oplossingen voor crediteurenadministratie. Maar zoals je kunt zien in onze casestudies in dit artikel, kan het implementeren van een oplossing met automatisering van crediteuren of debiteuren zichzelf snel terugbetalen.

Voor bedrijven die niet beschikken over de interne expertise om RPA-software te implementeren en zich zorgen maken over de trainingskosten, wordt ZAPTEST Enterprise geleverd met een speciale ZAP Expert die kan helpen bij het ontwerp en de implementatie van uw AP-automatisering en die boekhoudmedewerkers kan helpen om snel aan de slag te gaan.

 

#2. Gegevensintegratie

 

Boekhoudafdelingen gebruiken een brede mix van software. Sommigen hebben up-to-date ERP-tools, terwijl anderen wegkwijnen met legacy software. Systemen kunnen zeer incompatibel zijn vanwege verschillende gegevensstandaarden, formaten en structuren. Ervoor zorgen dat deze tools met elkaar kunnen communiceren kan complex zijn en veel maatwerk vereisen.

Gelukkig zijn RPA-tools meer dan opgewassen tegen deze taak dankzij IDP, OCR, screen scraping en andere technologie.

 

#3. Gegevensbeveiliging

 

Beveiliging is een andere belangrijke overweging omdat AP-verwerking te maken heeft met financiële informatie. Fraude, gegevenslekken en ongeautoriseerde toegang zijn van het grootste belang en elk systeem moet worden ontworpen met de nodige beveiligingen. Daarnaast betekenen GDPR en zelfs KYC- en AML-regelgeving dat het bewaren van klantgegevens en ervoor zorgen dat verkopers legitiem zijn, andere zaken zijn om in gedachten te houden.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

#4. Beheer van veranderingen

 

De overstap van handmatige AP-verwerking naar geautomatiseerde systemen vereist een omwenteling en een aanzienlijke heroverweging van workflows. Bovendien kan het ook betekenen dat specifieke functies of personen in het bedrijf overbodig worden.

Succesvol veranderingsmanagement houdt transparantie en duidelijke communicatie in, niet alleen over hoe de nieuwe technologie zal werken, maar ook over de voordelen ervan. Daarnaast kan omscholing of bijscholing van medewerkers een grote bijdrage leveren aan het wegnemen van spanningen over de software.

 

#5. Weerstand van de verkoper

 

Niet alleen je werknemers kunnen vastgeroest raken. Het implementeren van een geautomatiseerd AP-systeem kan ook ongemak opleveren voor leveranciers die aarzelen om hun factuurindieningsproces aan te passen. Het beste wat je hier kunt doen is uitleggen hoe snellere factuurverwerking direct voordeel oplevert voor de leverancier en zelfs ondersteuning of training aanbieden aan hun personeel zodat ze mee kunnen doen. Nu RPA-tools in de cloud gemeengoed zijn geworden, is het nog nooit zo eenvoudig geweest om een portaal te creëren waar leveranciers toegang toe hebben.

 

Trends in RPA voor boekhouding

rpa trends & marktgrootte

RPA-tools voor zowel geautomatiseerde debiteuren- als crediteurenadministratie worden steeds beter in reactie op veranderende eisen en technologische innovaties. Laten we eens kijken naar enkele van de grootste trends voor AP-automatisering vanaf 2024.

 

1. Meer AI

 

AI en ML zijn het grote verhaal van 2023. Als deze tools worden gebruikt als aanvulling op RPA-systemen, kunnen ze helpen bij factuurverwerking, fraudedetectie en zelfs het afhandelen van uitzonderingen. Het meest interessante is misschien wel het gebruik van Cognitive AI tools die kunnen leren van gegevens en zelfs optimale beslissingen kunnen nemen op basis van historische gegevens.

Vooral de vooruitgang in de afhandeling van AP-uitzonderingen is indrukwekkend. Hoewel RPA-bots de meeste taken kunnen afhandelen als ze worden uitgebreid met AI, kunnen deze processen zich aanpassen aan facturen met ontbrekende of onvolledige gegevens, betwiste facturen afhandelen of betalingen markeren die handmatig moeten worden opgelost.

 

2. Inwerken van leveranciers

 

Het inwerken van leveranciers is de afgelopen jaren complexer geworden. Voor een deel heeft dat te maken met het beperken van risico’s, maar andere factoren zijn onder andere het toegenomen gebruik van ERP-systemen en een bredere trend naar digitalisering. RPA-tools helpen bij het inwerken door het proces te automatiseren, waardoor het voor alle partijen sneller en gemakkelijker verloopt. Een grote trend in 2023 is het wegnemen van knelpunten in de toeleveringsketen, en eenvoudiger onboarding is daar een belangrijk onderdeel van.

 

3. Programma’s voor vroegtijdige betaling omarmen

 

Iedereen probeert op dit moment kosten te besparen. Hoewel RPA-tools op verschillende manieren helpen bij dit proces, zijn enkele van de beste besparingen op AP-automatisering het volledig benutten van programma’s voor vroegtijdige betaling. Met RPA kunnen AP-teams facturen sneller valideren, goedkeuren en uitgeven, waardoor de cashflow van leveranciers verbetert en hun kosten met een paar procent dalen. Voor bedrijven met veel leveranciers kunnen de besparingen aanzienlijk zijn.

 

4. Beveiliging van gegevens

 

Gegevensbeveiliging is zelden uit het nieuws, en 2023 is niet anders. Het opslaan en verzenden van gevoelige financiële gegevens is een zorg die elk bedrijf serieus moet nemen. Eventuele lekken kunnen rampzalig zijn voor de reputatie en leiden tot hoge boetes. RPA-tools hebben veel voordelen op het gebied van cyberbeveiliging, zoals toegangscontroles voor AP-gegevens en beveiliging via encryptie of API’s.

 

5. Beheerde RPA

 

Managed RPA-services voor crediteuren- en debiteurenautomatisering zijn in opkomst. Hier spelen verschillende factoren een rol, waaronder beperkte interne toegang tot RPA-vaardigheden plus de voordelen van RPAaaS-software die planning, implementatie en onderhoud van AP RPA-software sneller en kosteneffectiever maken.

Bovendien bieden Managed RPA services voor crediteuren een voorspelbare maandelijkse of jaarlijkse vergoeding, wat veel teams goed uitkomt.

 

De toekomst van AP-automatisering

toekomst van rpa

Dankzij RPA met AI-mogelijkheden lijkt AP-automatisering al behoorlijk futuristisch. Daar houdt de technologie echter niet op. Hier volgen enkele inzichten in AP-automatisering naarmate het decennium vordert.

 

1. Hyperautomatisering

Automatiseringssoftware in elke branche leidt naar hyperautomatisering. Met RPA- en AI-tools van voldoende kwaliteit kunnen hele boekhoudteams worden geautomatiseerd, wat leidt tot razendsnelle betalingen ondersteund door voorspellende analyses.

 

2. Aangepaste boekhoudsoftware

Generatieve AI, no-code tools en coderende co-piloten vertegenwoordigen allemaal de toekomst van AP softwareautomatisering. Hoewel er nog steeds ruimte zal zijn voor kant-en-klare software, zullen boekhoudteams op maat gemaakte tools kunnen bouwen om hun dagelijkse taken te automatiseren.

Toepassingen zullen in staat zijn om zelfs aan de meest marginale use cases, workflows en bedrijfsculturen te voldoen, wat leidt tot gepersonaliseerde tools die een indrukwekkende productiviteit kunnen bieden. RPA tools zoals ZAPTEST koppelen automatisering aan testautomatiseringssoftware, waardoor teams hoogwaardige, robuuste en veilige aangepaste tools kunnen bouwen.

 

3. Geïncorporeerde betalingen

AP software met geïntegreerde betalingen zal een van de interessantste softwareontwikkelingen van de toekomst zijn. In plaats van transacties naar betalingsverwerkers te sturen, zullen boekhoudteams (of bots) onmiddellijke elektronische betalingen activeren vanuit de app, over grenzen en financiële zones heen.

 

4. Analyse op het volgende niveau

Naarmate de digitalisering van het AP-automatiseringsproces gegevens blijft opleveren, zullen analysetools onderliggende patronen in deze informatie vinden en diepgaande inzichten produceren in cashflow, uitgavenpatronen en leveranciers. Deze vooruitgang zal een revolutie teweegbrengen in AP en leiden tot minder risico en meer optimalisatie.

 

Laatste gedachten

RPA voor boekhouding wordt essentieel voor teams die willen profiteren van goede relaties met leveranciers en soepele toeleveringsketens. Met zoveel handmatige en repetitieve processen om te mechaniseren, kan AI-ondersteunde RPA helpen bij het creëren van schaalbare, flexibele en gestroomlijnde oplossingen voor boekhoudafdelingen van elke soort.

Crediteurenautomatisering is een elegante oplossing voor teams die crediteuren willen automatiseren, geld willen besparen, efficiënter willen werken en een goed inzicht willen krijgen in hun financiële prestaties. Voeg daar fraudeopsporing en hulp bij naleving van de regelgeving aan toe en het is niet moeilijk om te zien waarom RPA de boekhoudsector aan het overnemen is.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post