fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Robotic Process Automation inden for regnskab har udviklet en stærk og konstant vækst i de senere år. RPA til regnskabssoftware giver teams mulighed for at automatisere kreditorer for at aflaste personalet fra manuelt, gentaget og fejlbehæftet arbejde og sikre, at leverandører bliver betalt til tiden. Men der er også flere andre store fordele for virksomheder, herunder overholdelse af lovgivningen, skalerbarhed og stærk indsigt i regnskabsprocessen.

Denne artikel vil se på AP-automatisering og udforske vigtige elementer som markedsstørrelse, vækstpotentiale, fordele, udfordringer, trends, use cases og casestudier.

 

Automatisering af kreditorbogholderi

Markedets størrelse

Automatisering af kreditorstyring - casestudier, eksempler, fordele og udfordringer ved automatisering af kreditorstyring

Markedsstørrelsen for RPA til regnskab i 2023 ligger på omkring 3 milliarder dollars. Nogle erhvervsanalytikere forudser, at branchen vil have en sammensat årlig vækstrate på lige under 40%, hvilket antyder, at markedsstørrelsen i 2032 vil være på svimlende 66 milliarder dollars.

Men andre analytikere foreslår en langt mere konservativ CAGR på 10% og en fremtidig markedsstørrelse på omkring 6,7 milliarder dollars i 2032. Denne forskel kan forstås som forskellen mellem softwaresalg og generelle AP-automatiseringstjenester.

EU og Nordamerika er de største brugere af automatiseringsværktøjer til kreditorbogholderi, med Asien og Stillehavsområdet (APAC) ikke langt efter på tredjepladsen. Faktisk har APAC-markedet en nuværende CAGR på omkring 26%, hvilket gør det til den hurtigst voksende region for automatisering af regnskabsprocesser.

 

Faktorer, der påvirker RPA til

regnskabsmæssig vækst

Faktorer, der påvirker RPA til vækst inden for regnskab

RPA-software til regnskab er på vej frem. Der er mange årsagsfaktorer på spil her, herunder et generelt behov for digitalisering i hele regnskabssektoren. Lad os tage et kig på nogle af disse drivkræfter for automatisering af regnskabsprocesser.

 

#1. Den voksende sofistikering af RPA-software

 

En af de største grunde til, at virksomheder automatiserer deres kreditorbetalinger, er, at teknologien har nået et højt niveau af både raffinement og brugervenlighed. Automatiserede bots har eksisteret i meget lang tid. Men at bruge dem til automatisering af kreditorfakturaer og lignende formål krævede tidligere kodningsekspertise og en betydelig mængde vedligeholdelse.

RPA-værktøjer som ZAPTEST smelter forskellige teknologier sammen, f.eks. træk-og-slip-grænseflader og OCR-værktøjer (Optical Character Recognition). Disse funktioner betyder, at regnskabsteams kan overvinde traditionelle RPA-begrænsninger, såsom beslutningstagning og manglende evne til at bruge ustrukturerede data.

Kort sagt er en af grundene til, at vi ser mere automatisering af kreditorprocesser i disse dage, at RPA’s værditilbud er meget stærkt.

 

#2. Cloud-baseret integration

 

Cloud-servere var et andet stort teknologisk skift i løbet af det sidste årti. Overgangen fra lokale servere til skyen betød, at softwaren var tilgængelig fra fjerntliggende steder. Disse ændringer repræsenterede en guldalder for software til automatisering af kreditorbogholderi, hvor flere SaaS-regnskabsværktøjer hjælper virksomheder med at forbinde datakilder, mobiltelefoner og endda ERP-værktøjer for at få et altid opdateret overblik over virksomheden i realtid.

Efterhånden som teams tog software i brug, der kunne automatisere mange af de trivielle opgaver, som f.eks. automatisering af AP-fakturaer, udviklede de en tørst efter at frigøre sig fra gentagne opgaver. Disse værktøjers fleksibilitet, brugervenlighed, skalerbarhed og åbenhed over for integration har fremmet udviklingen mod RPA.

 

#3. Fremkomsten af kunstig intelligens

 

Den øgede kapacitet og tilgængelighed af AI-værktøjer er godt nyt for virksomheder, der ønsker at automatisere kreditorer og andre regnskabsaktiviteter. RPA muliggør allerede effektiv og præcis procesautomatisering, men når den suppleres med kognitive AI-værktøjer, såsom intelligent dokumentbehandling eller generativ AI, vokser teknologiens rækkevidde hurtigt.

Den tidligere æra af RPA-værktøjer gjorde det muligt for teams at automatisere manuelle processer med stort volumen og gentagelser. Denne æra vil give mulighed for ML-drevet beslutningstagning, sofistikeret datahåndtering, intelligent fakturarouting og dybt integrerede workflows og opgavefordeling.

 

#4. Ledelse af forsyningskæden

 

Fra COVID-19 til voldsom inflation til Suez-kanalen og energikriser – forsyningskæder har sjældent været ude af nyhederne i de seneste år. Styring af forsyningskæder og fremme af stærke leverandørrelationer er et voksende tema.

Automatisering af kreditorbogholderiet betyder, at virksomheder kan onboarde leverandører, behandle fakturaer og sende betalinger hurtigt og præcist. Rabatter ved tidlig betaling og tættere relationer betyder, at RPA effektivt kan betale for sig selv.

 

Fordele ved AP-automatisering

rpa-anvendelse i regnskab

RPA til bogføring giver virksomheder og økonomiafdelinger en lang række fordele. Her er nogle af de mest overbevisende grunde til, at RPA er en grundpille i regnskabsverdenen.

 

#1. Nøjagtighed

Automatisering af AP-fakturaer er kendt for sin høje grad af nøjagtighed. Når fakturabetalinger udføres manuelt, kan de duplikeres, over- eller underbetales og endda glemmes eller sendes til den forkerte konto. Disse situationer er ikke nødvendigvis særlig almindelige, men når de opstår, fører de til problemer, der kan skade leverandørforholdet.

 

#2. Effektivitet

Automatisering af fakturabehandling handler om produktivitet og effektivitet. Manuelle betalinger er tidskrævende og kræver en masse indtastning af data, verificering af oplysninger og godkendelser. RPA-værktøjer til regnskab gør det muligt for teams at outsource disse gentagne opgaver til en digital arbejdsstyrke og frigøre arbejdstid. Nettoresultatet er, at de menneskelige medarbejdere kan arbejde på strategier og opbygge kunderelationer eller gå i gang med andre vigtige opgaver.

 

#3. Hastighed

Den gennemsnitlige behandlingstid for fakturaer er et vigtigt mål for enhver regnskabsafdeling. Ifølge Ardent Partners State of ePayables-rapporten fra 2022 var den gennemsnitlige behandlingstid for fakturaer i USA næsten 11 dage. Konsekvenserne af lang behandlingstid kan være likviditetsproblemer for leverandører og endda en erodering af tilliden.

Robotic accounting gør det muligt for teams at registrere fakturaer, udtrække data og automatisere godkendelsesworkflows. Stærke leverandørrelationer er vigtige, og hurtige fakturabetalinger er noget, som enhver virksomhed sætter pris på.

 

#4. Lavere omkostninger

Bøder for forsinket betaling tilføjer unødvendige omkostninger til dit budget, som kan hæmme din rentabilitet. Desuden betyder manuel AP-behandling lønomkostninger. Når du automatiserer betalingsprocesser, kan du sikre, at du betaler fuldt ud og til tiden, samtidig med at du sparer penge på personale. Hvis du har brug for at skære ned på omkostningerne, er det et godt sted at starte.

 

#5. Overholdelse af lovgivning

Det er et stort arbejde at holde dit regnskab i overensstemmelse med reglerne. Leverandørbetalinger er underlagt regler og rapporteringskrav i forbindelse med skatter og transaktioner. At registrere disse processer er afgørende for revisioner, rapporter og et overblik over din virksomhed. RPA-værktøjer sikrer, at din økonomi kører problemfrit, og det bedste er, at du altid har en oversigt over hver transaktion.

 

#6. Datadrevet indsigt

RPA-processen producerer data, som du kan bruge i dine business intelligence- eller analyseværktøjer. Ved at knuse disse oplysninger kan du skabe synlighed i dine indkøbsprocesser og fremhæve udgiftsmønstre, leverandørdata og eventuel ineffektivitet. Forståelsen af disse data hjælper teams med at justere strategier, lave prognoser og træffe datadrevne beslutninger. Da ML-værktøjer er blevet demokratiseret i de senere år, har selv SMV’er adgang til kraftfuld indsigt, der kan optimere deres drift.

 

#7. Skalerbarhed

Sæsonbetonede virksomheder er ikke de eneste, der oplever forretningens op- og nedture. Nye muligheder, makroøkonomiske forhold og ændringer i forbrugernes efterspørgsel kan medføre øget eller reduceret indkøb. Hvis arbejdsmængden stiger, skal der investeres flere arbejdstimer i AP-processen; hvis den falder, betaler du for AP-medarbejdere, der sidder ubeskæftigede. RPA giver skalerbarhed til AP-processen, der vokser eller skrumper med dig og sikrer, at du altid er lydhør over for virksomhedens behov.

 

#8. Reducere svindel

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2022 Global Fraud Study antyder, at den gennemsnitlige virksomhed mister over 150.000 dollars om året på grund af svindel med leverandørreskontro. Faktisk ligger det lige efter underslæb af aktiver, når det gælder AP-forbrydelser. RPA-automatisering kan reducere disse udgifter ved at implementere kontroller og fjerne mennesker fra ligningen.

 

#9. Øg jobtilfredsheden

Ifølge en undersøgelse fra 2022 foretaget af Institute of Finance and Management (IOFM), er kun 1 ud af 3 betalere meget tilfredse med deres stilling. Ifølge denne undersøgelse er tilstedeværelsen af RPA inden for regnskab desuden en vigtig prædiktor for jobtilfredshed blandt regnskabsmedarbejdere. Ved at reducere manuelle opgaver kan dine medarbejdere påtage sig opgaver, der er meningsfuldt forbundet med virksomhedens mål og hjælper med at forbedre jobtilfredsheden.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

#10. Bedre leverandørforhold

I forskningsartiklen The impact of relationship management on manufacturer resilience in emergencies (Yang, 2022) bemærker forfatterne, at stærke relationer mellem indkøbere og leverandører under COVID-19 resulterede i mere modstandsdygtige forsyningskæder. Fordelene ved stærke leverandørrelationer rækker derfor ud over gladere leverandører og kan påvirke styrken af din egen virksomhed.

 

Anvendelsesområder for robotprocesser

Automatisering i regnskab

Brug af Robotic Process Automation inden for forsikring og regnskab

RPA-software har flere stærke anvendelsesmuligheder inden for kreditorområdet. Her er nogle af de opgaver, du kan automatisere for at reducere omkostningerne og samtidig øge produktiviteten.

 

Behandling af fakturaer

Automatisering af fakturaer er en af de mest attraktive anvendelsesmuligheder for RPA i indkøbsafdelingen. Teams kan implementere automatisering i hele fakturabehandlingens livscyklus ved at udtrække data fra fakturaer (både papir og digitale), matche dem med indkøbsordrer, anmode om godkendelse og autorisere betalinger.

 

Indtastning af data

AP-systemer kræver en betydelig mængde dataindtastning. En manuel proces er besværlig og udsat for menneskelige fejl. RPA automatiserer dataindtastning i disse systemer, og takket være Intelligent Document Processing (IDP) kan denne automatiseringsteknologi læse ustrukturerede fakturaer, kvitteringer og en lang række andre dokumenter.

 

Leverandørstyring

God leverandørstyring bidrager til velfungerende forsyningskæder og bedre produkter. Men der er en masse manuelt arbejde, der skal til for at holde tingene kørende. RPA kan hjælpe med at automatisere onboarding, kommunikation, vedligeholdelse og betalinger.

 

Leverandørens fradrag

Leverandørfradrag er en fast bestanddel af forsyningskæden. Forsinkede leverancer, fakturafejl, kontraktbrud, problemer med produktkvalitet og SLA-svigt er blot nogle af de situationer, der kan føre til betalingsfradrag. RPA-værktøjer kan automatisere kommunikationen om disse problemer og behandlingen af fradrag, hvilket sikrer, at forretningstab minimeres og synliggøres.

 

Udgiftsstyring

Medarbejdernes udgiftsrapporter hjælper med at holde styr på rejser, mad og andre arbejdsrelaterede udgifter. RPA-værktøjer kan læse og analysere kvitteringer, uploade dem til virksomhedens systemer og endda verificere og godkende udgifter i forhold til virksomhedens politik. Derudover kan du også bruge RPA til at refundere medarbejdere ved at automatisere transaktioner.

 

Generering af rapporter

RPA-værktøjer er dygtige til at generere rapporter om AP-performance. Med tilføjelse af business intelligence eller ML-værktøjer kan teams udføre meget sofistikerede analyser af AP og forbedre og optimere deres processer.

 

Overholdelse

RPA hjælper med intern kontrol og overholdelse af lovgivningen ved at administrere leverandøransøgninger og licenser og spore fakturagodkendelser og betalinger. Disse data er afgørende for den generelle finansielle rapportering eller i tilfælde af en revision.

 

Opsporing af svindel

RPA kan overvåge og analysere AP-data og identificere uoverensstemmelser og uregelmæssigheder, der tyder på svindel. Når de kombineres med ML, kan teams få dyb indsigt i leverandører og sikre, at alt er i orden. Derudover kan RPA-værktøjer sende advarsler i realtid for at sikre hurtige undersøgelser og løsninger.

 

Kontrol af pris

Mens RPA kan automatisere betalbare fakturaer, kan teams også bruge teknologien til at tjekke priser i forhold til andre leverandører for at sikre, at de får værdi for pengene. Screen scraping-teknologi kan overvåge hjemmesider med bestemte intervaller og give vigtige data, der kan spare på udgifterne.

Onboarding

Som vi nævnte ovenfor, hjælper RPA med onboarding af leverandører. Men det kan også understøtte onboarding af medarbejdere i AP-afdelingen. Denne proces omfatter at sende dokumentation og træningsmateriale, links til indhold på den digitale adoptionsplatform (DAP) eller links til virksomhedens processer.

 

Casestudier af RPA til regnskab

Casestudier af RPA til kreditorbogholderi (AP)

RPA giver mange anvendelsesmuligheder, herunder både automatiseret debitor- og kreditorstyring. Men for at få en reel forståelse af, hvordan automatisering af kreditorbogholderiet påvirker en virksomhed, er vi nødt til at undersøge nogle casestudier. Her er tre af de bedste.

 

AP-automatisering use case #1

 

En britisk FTSE 50 BPO- og professional services-virksomhed med en årlig omsætning på over 2,5 milliarder dollars havde en meget ineffektiv purchase-to-pay-proces. Indtastningen af data blev udført manuelt af omkring 40 medarbejdere rundt om i landet. Der var mange fejl, og processen var meget langsom, hvilket førte til lange godkendelsescyklusser og hyppige forespørgsler fra leverandørerne.

Omkostningerne pr. behandlet faktura var omkring £8, og takket være afhængigheden af papirfakturaer fik virksomheden et uønsket ry for sene betalinger. Virksomheden implementerede en ERP-løsning (Enterprise Resource Planning) og forsøgte at automatisere sin kreditorproces.

Virksomheden centraliserede sine betalingsdata og implementerede en OCR-løsning (Optical Character Recognition) til at læse papirfakturaer og konvertere informationerne til data. Derfra kan RPA-værktøjer sortere, klassificere og dirigere fakturaer til godkendelse.

Virkningen var betydelig. Fakturabehandlingen blev reduceret med 75%, ned til £2 pr. faktura. Backoffice-personalet blev halveret og flyttet off-site, hvilket sparede 1 mio. pund om året, samtidig med at virksomheden kunne behandle over 400.000 fakturaer om året.

 

AP-automatisering use case #2

 

En velkendt forbrugsvarevirksomhed modtog hvert år omkring 10.000 fakturaer fra 400 globale kunder. Hver kunde brugte sit eget fakturaformat, hvilket betød, at det var tidskrævende og forbundet med menneskelige fejl at behandle hver enkelt regning. Virksomheden ønskede at strømline denne proces for at spare tid og penge og forbedre forholdet til leverandørerne.

De valgte en AP-automatiseringsvirksomhed, der tilbyder en blanding af BPM-, RPA- og AI-teknologier til at hjælpe med opgaven. Planen var en end-to-end AP-proces, der kunne tage disse forskellige fakturaer og standardisere dataene, så der blev mulighed for hurtige betalinger, godkendelser og leverandøroverblik.

OCR blev implementeret til at læse fakturaerne, mens RPA blev brugt til at kontrollere dataene i forhold til forretningsregler og sende dem til ERP-systemet til validering. Desuden blev RPA-bots brugt til at bygge datarige dashboards til at opdage PO- og fakturaundtagelser og give notifikationer i realtid.

Resultaterne var spektakulære, herunder en reduktion på 90 % i indsats og procesgennemløbstid samt omkostningsbesparelser på 50 %.

 

AP-automatisering use case #3

 

En fremtrædende multinational producent behandlede over 80.000 leverandørfakturaer hvert år. Med flere skærme og systemer var manuel dataindtastning tidskrævende, kompleks og fejlbehæftet.

Virksomheden ledte efter en virksomhed til automatisering af kreditorer med RPA-funktioner, der kunne automatisere processen. Der var dog nogle kompleksiteter, der skulle overvindes. Til at begynde med skulle alle fakturaer kontrolleres i forhold til virksomhedernes ERP-løsning. Validering af fakturaer skulle ske mod tre forskellige systemer, hvor manuel arbejdskraft udtrak informationerne.

Organisationen byggede en RPA-løsning til at validere fakturaer mod unikke ID’er. De downloadede begge fakturaer, validerede detaljer og opdaterede dem mod en cloud-baseret webapplikation. Fakturabehandlingstiden blev reduceret med 50 %, mens transaktionsnøjagtigheden steg til perfekte 100 %.

 

Udfordringer i kreditorbogholderiet

Implementering af automatisering

udfordrer belastningstest og RPA

Fordelene ved AP-automatisering burde nu være tydelige, men der er også nogle udfordringer, som teams skal kæmpe med for at frigøre RPA’s styrke inden for kreditorbogholderiet. Her er nogle områder, du skal holde øje med.

#1. Omkostninger

 

Implementering af en RPA-løsning til kreditorbogholderiet er forbundet med visse omkostninger. I takt med at virksomheder verden over forsøger at reducere driftsomkostningerne for at forblive konkurrencedygtige i et vanskeligt økonomisk miljø, er budgetterne under pres.

Return on investment (ROI) er en afgørende del af at overbevise C-Suite om at investere i RPA-løsninger til leverandørreskontro. Men som du kan se af vores casestudier i denne artikel, kan det hurtigt betale sig at implementere en løsning med automatisering af debitorer eller kreditorer.

For virksomheder, der mangler den interne ekspertise til at implementere RPA-software og er bekymrede for oplæringsomkostninger, leveres ZAPTEST Enterprise med en dedikeret ZAP-ekspert, der kan hjælpe med design og implementering af din AP-automatisering og hjælpe regnskabsmedarbejdere med at komme op i fart.

 

#2. Integration af data

 

Regnskabsafdelinger bruger en bred blanding af software. Nogle har de mest moderne ERP-værktøjer, mens andre er ved at gå til i ældre software. Systemer kan være meget inkompatible på grund af forskellige datastandarder, formater og strukturer. At sikre, at disse værktøjer kan kommunikere sammen, kan være komplekst og kræve en høj grad af tilpasning.

Heldigvis er RPA-værktøjer mere end i stand til at klare opgaven takket være IDP, OCR, screen scraping og anden teknologi.

 

#3. Datasikkerhed

 

Sikkerhed er en anden vigtig overvejelse, fordi AP-behandling beskæftiger sig med finansielle oplysninger. Svindel, databrud og uautoriseret adgang er altafgørende, og ethvert system skal designes med sikkerhedsforanstaltninger på plads. Derudover betyder GDPR og endda KYC- og AML-regler, at opbevaring af kundedata og sikring af, at leverandørerne er lovlige, er andre ting, man skal huske på.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

#4. Forandringsledelse

 

At gå fra manuel fakturabehandling til automatiserede systemer kræver omvæltninger og en betydelig nytænkning af arbejdsgangene. Derudover kan det også betyde, at bestemte roller eller personer bliver overflødige i virksomheden.

Vellykket forandringsledelse indebærer gennemsigtighed og klar kommunikation af ikke bare, hvordan den nye teknologi vil fungere, men også hvilke fordele den vil medføre. Derudover kan omskoling eller opkvalificering af medarbejderne gøre meget for at overvinde spændingerne omkring softwaren.

 

#5. Leverandørens modstand

 

Det er ikke kun dine medarbejdere, der kan blive fastlåste i deres vaner. Implementeringen af et automatiseret faktureringssystem kan også være til gene for leverandører, der tøver med at ændre deres faktureringsproces. Det bedste, du kan gøre her, er at forklare, hvordan hurtigere fakturabehandling vil gavne sælgeren direkte og endda tilbyde support eller træning til deres personale, så de kan komme om bord. Med cloud-baserede RPA-værktøjer, der nu er almindelige, har det aldrig været nemmere at skabe en portal, som leverandører kan få adgang til.

 

Tendenser inden for RPA til regnskab

rpa-tendenser og markedsstørrelse

RPA-værktøjer til både automatiseret debitor- og kreditorstyring forbedres som reaktion på skiftende krav og teknologiske innovationer. Lad os udforske nogle af de største tendenser inden for AP-automatisering fra 2024.

 

1. Mere kunstig intelligens

 

AI og ML har været den store historie i 2023. Når disse værktøjer bruges til at supplere RPA-systemer, kan de hjælpe med fakturabehandling, afsløring af svindel og endda håndtering af undtagelser. Det mest interessante er måske brugen af kognitive AI-værktøjer, der kan lære af data og endda træffe optimale beslutninger baseret på historiske data.

Fremskridt inden for AP-undtagelseshåndtering er særligt imponerende. Mens RPA-bots kan håndtere de fleste opgaver, når de suppleres med AI, kan disse processer justere og tilpasse sig fakturaer med manglende eller ufuldstændige data, håndtere omstridte fakturaer eller markere betalinger, der kræver manuel indgriben.

 

2. Onboarding af leverandører

 

Onboarding af leverandører er blevet mere komplekst i de senere år. Det har til dels at gøre med risikominimering, men andre faktorer omfatter øget brug af ERP-systemer og en bredere tendens til digitalisering. RPA-værktøjer hjælper med onboarding ved at automatisere processen, hvilket gør den hurtigere og nemmere for alle parter. En stor tendens i 2023 har været at fjerne flaskehalse i forsyningskæden, og enklere onboarding er en stor del af det.

 

3. Omfavnelse af tidlige betalingsprogrammer

 

Alle forsøger at skære ned på omkostningerne lige nu. Mens RPA-værktøjer hjælper med denne proces på flere forskellige måder, kommer nogle af de bedste AP-automatiseringsbesparelser fra at drage fuld fordel af tidlige betalingsprogrammer. Med RPA kan AP-teams fremskynde validering, godkendelse og udstedelse af fakturaer, hvilket forbedrer leverandørernes cashflow og samtidig reducerer deres udgifter med et par procent. For virksomheder med mange leverandører kan besparelserne være betydelige.

 

4. Datasikkerhed

 

Datasikkerhed er sjældent ude af nyhederne, og 2023 har ikke været anderledes. Opbevaring og overførsel af følsomme økonomiske data er en bekymring, som enhver virksomhed skal tage alvorligt. Eventuelle lækager kan være katastrofale for omdømmet og føre til store bøder. RPA-værktøjer har mange cybersikkerhedsfordele, herunder adgangskontrol til AP-data og sikkerhed via kryptering eller API’er.

 

5. Administreret RPA

 

Administrerede RPA-tjenester, der er designet til automatisering af kreditor- og debitorbetalinger, dukker hurtigt op. Der er flere faktorer, der spiller ind her, herunder begrænset intern adgang til RPA-kompetencer plus fordelene ved RPAaaS-software, der gør planlægning, implementering og vedligeholdelse af AP RPA-software hurtigere og mere omkostningseffektiv.

Desuden giver Managed RPA-tjenester til leverandørgæld en forudsigelig månedlig eller årlig udgift, hvilket passer til mange teams.

 

Fremtiden for AP-automatisering

rpa's fremtid

Takket være RPA med AI-funktioner virker AP-automatisering allerede ret futuristisk. Men teknologien stopper ikke der. Her er nogle indsigter i AP-automatisering, efterhånden som årtiet skrider frem.

 

1. Hyperautomatisering

Automatiseringssoftware i alle brancher fører til hyperautomatisering. Med RPA og AI-værktøjer af tilstrækkelig kvalitet kan hele regnskabsteams automatiseres, hvilket fører til lynhurtige betalinger understøttet af prædiktive analyser.

 

2. Brugerdefineret regnskabssoftware

Generativ AI, no-code-værktøjer og co-piloter til kodning repræsenterer alle fremtiden for automatisering af AP-software. Selvom der stadig vil være plads til standardsoftware, vil regnskabsteams være i stand til at bygge skræddersyede værktøjer til at hjælpe med at automatisere deres daglige opgaver.

Applikationer vil være i stand til at imødekomme selv de mest marginale brugsscenarier, arbejdsgange og forretningskulturer, hvilket fører til personaliserede værktøjer, der er i stand til at skabe imponerende produktivitet. RPA-værktøjer som ZAPTEST parrer automatisering med testautomatiseringssoftware, så teams kan bygge robuste og sikre brugerdefinerede værktøjer af høj kvalitet.

 

3. Indlejrede betalinger

AP-software med indlejrede betalinger bliver en af de mest interessante softwareudviklinger i fremtiden. I stedet for at sende transaktioner til betalingsprocessorer, vil regnskabsteams (eller bots) udløse øjeblikkelig elektronisk betaling fra appen, på tværs af grænser og finansielle zoner.

 

4. Analyse på næste niveau

Efterhånden som digitaliseringen af AP-automatiseringsprocessen fortsætter med at producere data, vil analyseværktøjer finde underliggende mønstre i disse oplysninger og give dyb indsigt i pengestrømme, udgiftsmønstre og leverandører. Disse fremskridt vil revolutionere AP og føre til mindre risiko og mere optimering.

 

Afsluttende tanker

RPA til regnskab er ved at blive afgørende for teams, der ønsker at drage fordel af gode leverandørforhold og smidige forsyningskæder. Med så mange manuelle og gentagne processer, der skal mekaniseres, kan AI-assisteret RPA hjælpe med at skabe skalerbare, fleksible og strømlinede løsninger til regnskabsafdelinger af enhver art.

Kreditorautomatisering er en elegant løsning til teams, der ønsker at automatisere kreditorerne, spare penge, blive mere effektive og få stor indsigt i deres økonomiske resultater. Læg dertil afsløring af svindel og hjælp til at overholde lovgivningen, og det er let at se, hvorfor RPA er ved at overtage regnskabsområdet.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post