fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Sanity testing er en form for softwaretestning, der finder sted, når der udvikles et nyt software build, eller når der foretages mindre ændringer i kode eller funktionalitet i et eksisterende build.

I denne artikel vil vi dykke dybt ned i definitionen og detaljerne omkring sanity testing og undersøge, hvad sanity testing er, hvordan sanity testing kan gribes an, og hvilke værktøjer der kan gøre sanity testing-software enklere og mere effektiv.

Table of Contents

Hvad er sanity testing?

Sanity testing er en form for softwaretest, der udføres af testere for at sikre, at et nyt software build fungerer som det skal. Det er en hurtig proces, der kan forhindre udviklere og QA-teams i at spilde tid og ressourcer på mere grundig testning af software builds, der endnu ikke er klar.

Sanity testing bruges ofte efter fejlrettelser eller reparationer er blevet udført, og det er designet til at teste, om disse rettelser har virket, og om de kernefunktioner, der er blevet ændret, nu fungerer, som de skal. Efter installation af buildet udfører testerne sanity testing i stedet for fuld regressionstest for at sikre, at buildet er funktionelt, og at ændringerne er blevet implementeret korrekt.

Hvis de fejlrettelser, som udviklerne har implementeret, fungerer, som de skal, vil testerne betragte testen som bestået. Hvis de ikke fungerer, som de skal, vil buildet blive afvist og sendt tilbage til udviklerne med henblik på yderligere ændringer, inden der foretages yderligere testning.

Hvornår skal du foretage sanity testing?

Sanity testing udføres normalt på software, der er stabilt, men ikke nødvendigvis funktionelt; for eksempel kan softwaretestere efter mindre ændringer i en software build udføre sanity tests for at sikre, at disse ændringer fungerer korrekt, før de går over til fuld regressionstest.

Sanity-testning finder sted efter røgtestning, som kan fastslå, om et build er stabilt eller ej, men før regressionstestning. Hvis røgtestning f.eks. afslører ustabilitet, der kræver reparation, kan der gennemføres sanity-testning, efter at der er foretaget ændringer for at rette disse fejl, for at identificere, om ændringerne fungerer som forventet.

Når du ikke behøver at foretage sanity testing

Sanity testing bør finde sted, efter at der er foretaget ændringer i et stabilt software build, for at verificere funktionaliteten af disse ændringer. Hvis du ikke har foretaget nogen ændringer i et software build, eller hvis du er i gang med at implementere ændringer, der endnu ikke er afsluttet, er der ingen grund til at teste et build.

Hvis du vælger ikke at udføre sanity testing efter at have foretaget ændringer i et software build, kan du spare tid på kort sigt, men du risikerer at finde større problemer senere under testen, som stopper udviklingen og forårsager alvorlige forsinkelser.

Det er altid værd at udføre sanity testing efter at have foretaget ændringer, der kan påvirke ydeevnen, fordi det er meget bedre at identificere potentielle fejl eller problemer tidligt, før du spilder penge og ressourcer på mere grundig QA-testning.

Hvem er involveret i sanity testing

Sanity testing udføres normalt af testere, efter at de har modtaget et stabilt software build til yderligere testning. QA-testere udfører sanity-testning af individuelle aspekter af buildet, f.eks. af enkelte funktioner, der er blevet ændret, eller specifikke fejl, der er blevet rettet.

På denne måde giver sanity testing relativt detaljeret feedback på meget specifikke områder af softwarebyggeriet. Hvis testene bestås, udfører testerne yderligere regressionstest. Hvis de fejler, sendes buildet tilbage til udviklerne til yderligere arbejde.

Fordelene ved sanity testing

Sanity testing sparer en masse tid og kræfter, fordi det forhindrer QA-teams i at spilde tid på dybere tests, før de er sikre på, at kernefunktionerne i softwarebyggeriet fungerer, som de skal.

Sanity testing er hurtigt, omkostningseffektivt og nødvendigt, hvis udviklings- og testteams ønsker at skabe fejlfri software effektivt og hurtigt.

● Det sparer tid og ressourcer
● Der kræves ingen dokumentationsindsats
● Det kan hjælpe med at identificere manglende genstande
● Det forhindrer større problemer senere

Det er effektivt og hurtigt

Sanity testing er en hurtig og effektiv måde at fastslå, om nøglefunktionerne i et software build fungerer som forventet.

Du kan udføre simple sanity tests på mindre end en time, og hvis din sanity test består, giver det dit QA-team grønt lys til at fortsætte med yderligere testning.

Det kræver ikke dokumentation

De fleste sanity tests er uscriptede, hvilket betyder, at testerne ikke har strenge krav om at skrive kriterierne for bestået/ikke-bestået for hver test eller skrive dokumentation for at præsentere resultaterne af sanity testen. Det betyder, at det kan gøres relativt hurtigt og uformelt, uden at det medfører væsentlige forstyrrelser i arbejdet.

Den kan identificere manglende genstande

Sanity testing kan hjælpe testerne med at identificere relaterede eller manglende objekter, som kan være afgørende for buildets funktion. Fordi sanity testing bruges til at teste specifikke funktionaliteter individuelt, er det lettere at identificere individuelle fejl og problemer ved sanity testing end ved røgtest og andre indledende softwaretests.

Det forhindrer større problemer senere

Sanity check-testning kan hjælpe dig med at identificere problemer tidligt i testprocessen og undgå større fejl, der kan være ødelæggende senere i udviklingen. Hvis du identificerer problemer tidligt, kan det hjælpe dig med at overholde tidsplanen under udviklingen og forhindre dyre fejltagelser.

Udfordringerne ved sanity testing

Sanity testing er ikke uden udfordringer. Sanity testing-software kan hjælpe testere med at identificere nogle af de største fejl i et build, før de fortsætter med yderligere testning, men det er ikke en pålidelig måde at identificere alle problemer, der kan opstå.

Nogle af udfordringerne ved sanity testing omfatter:

● Den har et relativt snævert anvendelsesområde og kan overse nogle spørgsmål.
● Sanity-testning er uscriptet.
● Udviklerne ved ikke altid, hvordan de skal rette de fejl, der findes ved sanity testing.
● Sanity testing fokuserer kun på softwarens kommandoer og funktioner.

Det har et snævert anvendelsesområde

Sanity testing har et meget snævert anvendelsesområde sammenlignet med mange andre typer af test. Formålet med sanity testing er at teste specifikke funktionaliteter eller ændringer for at sikre, at de fungerer korrekt. Ud over disse ændringer giver sanity testing ikke nogen indsigt i den overordnede funktionalitet af softwarebyggeriet.

Det er uscripted

Mens nogle testere måske vil betragte dette som en fordel, betyder det faktum, at sanity testing ikke er scriptet, at der ikke er nogen dokumentation at kigge tilbage på i fremtiden, hvis udviklere eller testere ønsker at kontrollere resultaterne af en sanity test. Sanity testing har begrænset nytteværdi ud over den umiddelbare virkning.

Den tester kun funktioner og kommandoer

Sanity testing bruges kun til at teste funktioner og kommandoer i et software build. Du kan ikke teste, hvordan softwaren fungerer på designstrukturniveau i sanity testing, hvilket betyder, at det ikke altid er let for udviklerne at identificere, hvor de problemer, der opstår, er, og hvordan de skal løses.

Egenskaberne ved sanity testing

Sanity-testning kan adskilles fra andre former for softwaretestning på grundlag af dens vigtigste funktioner og karakteristika. Det er muligt at definere sanity testing ved at overveje dens karakteristika, som er følgende:

● Enkel
● Ubeskrevet
● Udokumenteret
● Dyb
● smal
● Udført af testere

Enkel

Sanity-testning er en simpel form for softwaretestning, der er beregnet til at være let at designe og lige så let at udføre. Det betyder, at QA sanity testing kan udføres hurtigt, når der er behov for det, uden at testteams skal planlægge uformelle tests.

Ubeskrevet og udokumenteret

Sanity testing er normalt både uscripted og udokumenteret, hvilket også bidrager til den tilfældige måde, hvorpå sanity testing kan udføres i de fleste testmiljøer.

Sanity testing er en uformel proces, der primært er til for at kontrollere, at ændrede funktioner og features fungerer som forventet.

Dyb og smal

Sanity testing er en type softwaretest, der anses for at være både dyb og snæver. Det betyder, at sanity testing kun dækker et snævert udsnit af et software build, men går i dybden med de aspekter af buildet, som testes.

F.eks. kan softwaretestere teste funktionen af en enkelt funktion i detaljer i stedet for at teste alle kernefunktioner på et grundlæggende niveau.

Udført af testere

Sanity testing udføres næsten altid af testere. Dette adskiller sanity testing fra andre almindelige former for softwaretestning som f.eks. røgtestning, der kan udføres enten af QA-teams eller udviklere.

Sanity testing vs. røgtest vs. regressionstest

Sanity testing, smoke testing og regression testing omtales ofte sammen, og nogle mennesker kan forveksle de forskellige testtyper, hvis de ikke forstår forskellene mellem definitionen af sanity testing og andre testtyper.

Smoke- og sanity-test er begge hurtige test, der udføres for at afgøre, om et software-build fungerer korrekt. Sanity-tests er dog forskellige fra både røgtests og regressionstests.

Hvad er røgtestning?

Smoke-testning i QA er en type softwaretestning, der udføres på nye software builds for at kontrollere funktionalitet og adfærd. En røgtest er en hurtig test, der gennemgår softwarens kernefunktioner for at sikre, at de fungerer korrekt.

Antag f.eks. at du tester en mobil shoppingapplikation. I så fald kan du bruge en røgtest til at kontrollere, om kunderne kan logge ind, tilføje varer til deres indkøbskurve og betale uden at støde på større fejl eller fejl.

Smoke-tests udføres også, når der er foretaget ændringer i kode under udvikling, som kan påvirke funktionaliteten af et build.

Hvad er regressionstest?

Regressionstest er en type softwaretest, der har til formål at bekræfte, at de seneste ændringer i koden ikke har haft negativ indflydelse på softwarens funktioner eller funktionalitet.

Sanity-testning er en delmængde af regressionstestning, fordi den omfatter test af funktionen af individuelle funktioner eller moduler.

Regressionstest er en detaljeret test af alle områder, der er blevet ændret eller modificeret siden sidste build.

Hvad er forskellen mellem røgtest og sanity-test?

Ligesom røgtestning undersøger sanity testing, om visse funktioner fungerer, som de skal.

I modsætning til røgtestning er sanity testing dog kun fokuseret på en eller to funktioner, normalt dem, der er blevet ændret eller repareret for nylig. En forskel mellem røgtest og sanity-test er, at røgtest giver et bredere overblik over funktionaliteten af et software-build, mens sanity-test giver et snævrere, men dybere overblik over et enkelt aspekt af buildet.

Sanity testing er i sidste ende en delmængde af regressionstest, som er en type softwaretest, som testere bruger til at fastslå, hvordan et software build fungerer, efter at der er blevet foretaget ændringer.

Den største forskel mellem røg- og regressionstest er, at røgtest i QA udføres på de første eller ustabile builds, mens regressionstest altid udføres på stabile builds.

Enten testere eller udviklere kan udføre røgtest, mens testere altid udfører regressionstest.

Hvad er forskellen mellem sanity- og regressionstest?

Regressionstest er en overordnet del af sanitetstest, hvilket betyder, at en sanitetstest i bund og grund er et enkelt lille element af en komplet regressionstest.

Den største forskel mellem sanity- og regressionstest er, at sanity-test kun tester nogle få, udvalgte områder af den kode, der er blevet ændret, for at “sanity-tjekke” status for buildet, mens regressionstest tester alle områder af den ændrede kode for at sikre, at de fungerer som forventet.

En anden forskel mellem sanity- og regressionstest er, at sanity-testning udføres først, og at fuld regressionstestning kun finder sted, hvis sanity-testen er bestået.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Røg-, sanity- og regressionstest: konklusion

Smoke-test, sanity-test og regressionstest er typer af softwaretest, der kan hjælpe udviklere og testere med at identificere fejl i koden på et tidligt tidspunkt i udviklingen.

Smoke-testning er den første type test, der finder sted, og den kan udføres enten af udviklere eller testere på ustabile builds. Dette er den største forskel mellem røg- og regressionstest.

Herefter foretages en sanitetstest, og den fulde regression finder sted, hvis begge disse første tests er bestået.

Alle tre typer test er vigtige for at sikre, at udviklings- og QA-teams ikke spilder tid og ressourcer på software builds med opsigtsvækkende fejl, der kan forårsage store forsinkelser, hvis de først bliver fundet senere i udviklingen.

Manuel vs. automatiserede sanity tests

Moderne automatiseringsteknologi gør det muligt at automatisere sanity testing for at reducere den tid, som testerne skal bruge på at udføre disse nødvendige tests.

Automatisering af sanity tests kræver dog normalt flere tekniske ressourcer end manuel testning, og det kan være svært at spare udviklingstid til at oprette og køre automatiserede sanity tests uden at bruge sanity testing-værktøjer.

Ofte er det bedste valg at kombinere almindelig automatiseret testning med manuel sanity testing for at undersøge kernefunktionerne nærmere.

Manuel sanity-test: fordele, udfordringer og proces

Manuel sanity testing er enhver form for sanity testing, der udføres manuelt af menneskelige testere. Når testerne tester manuelt, validerer testerne selv de vigtigste funktioner i softwarebygningen ved at teste resultaterne af forskellige testcases og kontrollere disse i forhold til de forventede resultater.

Manuel testning anses ofte for at være mere detaljeret end automatiseret testning, fordi den giver mulighed for mere udforskende testning. Mens automatiserede tests blot følger et fast script, kan manuelle testere bruge deres egen indsigt og dømmekraft til at udforske funktioner og processer, som måske kræver yderligere undersøgelse. Med andre ord kan de gå “off script”.

Fordelene ved manuel sanity testing omfatter:

● Manuel testning kan nemt udføres af ikke-tekniske QA-medarbejdere
● Det er nemt at opsætte en manuel sanity test uden særlige ressourcer
● Testerne kan udforske forskellige elementer af softwarebygningen under en manuel test
Der er dog også mange ulemper ved manuel sanity testing:

● Manuel testning er tidskrævende og kan ikke udføres lige så regelmæssigt som automatiseret testning
● Testen kan være mindre detaljeret, hvis testerne ønsker at spare tid
● Testdækningen kan være mere begrænset
● Der er plads til menneskelige fejl ved manuel sanity testing

Automatisering af sanitetstest: fordele, udfordringer og proces

Automatiseret testning bliver mere og mere populær blandt testteams med ressourcer og færdigheder til at implementere den. Automatisering af sanity testing giver testteams mulighed for at udføre sanity tests mere regelmæssigt og standardisere sanity testing-processen på tværs af flere tests.

Sanity testing af software ved hjælp af automatiseringsværktøjer er en af de hurtigste og mest effektive måder at udføre sanity testing på, men det kræver, at softwareteams allokerer tekniske ressourcer til oprettelse og styring af automatiseringsprocesser.

I mindre teams kan dette trække ressourcer væk fra vigtige processer som udvikling og fejlretning.

Fordelene ved automatiseret sanity testing omfatter:

● Automatiseret sanity testing er meget mere effektivt end manuel testning
● Der er ingen grænser for, hvor regelmæssigt du kan foretage sanity test, når du bruger automatisering
● Der er kun lidt plads til menneskelige fejl ved automatisering af sanity testing
● Automatiserede sanity tests kan dække et bredere udvalg af prøver

Der er dog også ulemper ved automatiseret testning, herunder:

● Automatiseret test giver ikke plads til subjektivitet
● Automatiserede tests kan ikke udforske uden for deres scriptede scenarier
● Automatisering af sanity testing koster ressourcer
● Ikke alle testteams har de tekniske færdigheder til at automatisere sanity check-testning

Konklusion: Manuel eller sanity test automatisering?

Ideelt set kan udviklingsteams og testere kombinere manuel QA-testning med automatiseret testning for at opnå de bedste resultater. Dette giver softwareteams mulighed for at drage fordel af konsistensen af automatiseret testning og fleksibiliteten af manuel testning.

I forbindelse med både røg- og sanity-testning koster det ressourcer og tekniske færdigheder at automatisere sanity-testning, hvilket betyder, at det ikke altid er muligt, især ikke for mindre softwareteams eller i tilfælde af engangs sanity-test.

Testteams, der ønsker at udforske automatiseret testning, kan bruge værktøjer til sanity testing til at forenkle automatiseringsprocessen og reducere behovet for yderligere udviklingspersonale.

Det skal du bruge for at begynde at teste din tilstand

Før du begynder at lave sanity testing, er det vigtigt at bestemme, hvordan du vil gribe testen an, og definere parametre og mål for sanity testing. Du behøver ikke en masse egentlige værktøjer for at foretage sanity test, og sanity test kan stort set være uplanlagt.

Oftest udføres sanity testing, fordi der er foretaget ændringer i et stabilt software build, og testerne ønsker at kontrollere, at disse ændringer fungerer som forventet.

I dette tilfælde starter du en sanity test ved at skitsere de ændringer, der er foretaget, de processer, du vil bruge til at teste dem, og de forventede resultater af hver test.

Et stabilt build

Sanity-tests udføres, når softwarebygningen er blevet testet for stabilitet ved hjælp af røgtest. Det er udviklernes og testernes ansvar at sikre, at et software build er stabilt, før de udfører yderligere tests.

Scenarier for testcases

Før du begynder at teste sanity check-test, skal du skitsere de testscenarier, som du vil teste, uanset om du vil udføre manuelle eller automatiserede sanity-tests.

Hvis du udfører sanity testing efter at fejlene er blevet rettet, skal du definere testcases, der verificerer kvaliteten af rettelserne.

Værktøjer til sanity testing

Du behøver ikke særlige værktøjer til at udføre sanity testing, men værktøjer til sanity testing kan gøre det lettere at udføre testene i løbet af den normale arbejdsdag.

Hvis du ønsker at gå over til regelmæssige sanity tests i løbet af dagen, eller hvis dit udviklingsteam foretager flere ændringer i et software build hver dag, kan værktøjer til sanity testing være en hjælp. Du kan f.eks. bruge testværktøjer til at implementere automatisering af robotteknologiske processer.

Processen for sanity testing

Software sanity testing er normalt en relativt hurtig proces, der kan udføres på mindre end en time. Automatisering af sanity tests kan tage længere tid i starten, men når dit automatiseringsskript er oprettet, kan du udføre sanity tests på ingen tid.

Følg nedenstående trin for at forstå, hvordan du udfører en manuel sanity test, og hvilke trin du skal tage på hvert trin i testprocessen.

1. Identificere ændrede komponenter

Formålet med sanity testing er at teste funktionaliteten af specifikke funktioner og komponenter, efter at der er blevet foretaget ændringer i et build.

Før du kan begynde at teste softwarens tilstand, er det vigtigt at identificere, hvilke komponenter der er blevet ændret eller tilføjet til buildet, og hvilke aspekter af koden der er blevet ændret siden den sidste testrunde.

2. Vurder hver enkelt komponent

Når du har identificeret de komponenter, der skal testes, kan du analysere hver enkelt komponent individuelt for at forstå dens egenskaber og hvordan den skal fungere.

Dette hjælper testerne med at forstå de forventede resultater af sanity testing og give mening til resultaterne af deres tests.

3. Fastlæggelse af en metode til sanity testing

På dette tidspunkt er det nødvendigt at definere din tilgang til sanity testing. Skal du udføre manuel testning eller automatiseret testning?

Hvis du bruger en automatiseret tilgang, bør de værktøjer, du bruger til at automatisere testningen, hjælpe dig med at oprette testskripter til at teste de komponenter, du allerede har identificeret.

Hvis du tester manuelt, skal du overveje, hvordan du tester de funktioner, som du skal kontrollere.

4. Udfør sanity testing

Den næste fase af sanity testing er selve testningen.

Testerne udfører manuelle sanity check-tests ved at vurdere alle komponenter, linkede parametre og funktioner i modulerne, som er blevet redigeret, tilføjet eller ændret siden sidste test.

Ved sanity-test af software skal du sammenligne resultaterne af hver sanity-test med de forventede resultater af testen for at fastslå, om hver komponent fungerer korrekt.

5. Næste skridt

Når du har udført din fornuftighedstest, skal du overveje, om opbygningen er bestået eller ikke bestået. Hvis sanity-testene resulterer i uventet adfærd eller resultater, skal du sende buildet tilbage til udviklerne med henblik på yderligere arbejde.

Hvis buildet består sanity testing, hvilket betyder, at alle buildkomponenterne opfører sig som forventet, kan der foretages yderligere regressionstest.

Bedste praksis for sanity testing

Da sanity testing er både uscriptet og udokumenteret, kan testerne udføre sanity testing når de har brug for det. Der er ikke mange anbefalede bedste praksis for sanity testing, fordi det er en så tilfældig type softwaretest, men der er nogle regler, som du kan følge for at sikre, at du får mest muligt ud af dine sanity tests.

Altid sanity-test efter tilføjelse af ny funktionalitet

Det er nødvendigt at teste softwaresundheden, når der tilføjes nye funktioner eller kommandoer til et stabilt software build.

Den vigtigste bedste praksis for sanity testing er altid at udføre sanity testing, hver gang en komponent ændres eller tilføjes, eller når en fejl repareres.

Fokus på relevante funktioner og kommandoer

En del af definitionen af sanity testing er dens fokus på funktioner og kommandoer, men når du udfører sanity testing, er det vigtigt at fokusere på de funktioner og kommandoer, der er vigtigst for softwarebyggets funktion.

Ligesom røgtestning bruges sanity testing bedst til at vurdere kernefunktioner, som kan forårsage alvorlige forstyrrelser, hvis de ikke identificeres på dette tidspunkt.

Automatisér altid test, hvor det er muligt

Hvis du har de nødvendige ressourcer, værktøjer og tekniske færdigheder til at automatisere dine sanity tests, kan det både fremskynde testprocessen og standardisere testmetoderne.

Det betyder ikke, at automatiseret testning altid skal bruges i stedet for manuel testning, men at det altid er bedst at implementere en form for automatiseret testning sammen med manuel testning.

Typer af output fra en sanity test

Det meste af tiden vil resultatet af en sanity test blot være en binær afgørelse om bestået eller ikke bestået, afhængigt af hvordan de komponenter, du tester, opfører sig under testbetingelserne.

Pass

Hvis den kode, der er blevet ændret, ikke indeholder fejl eller logikfejl, bør din sanity test bestå. At bestå betyder blot, at modulerne opfører sig, som du forventer, når du udfører din fornuftighedstest.

Hvis testen godkendes, fortsætter testerne med yderligere testning og et komplet sæt regressionstests.

Fail

Hvis de funktioner, du tester, ikke opfører sig som forventet, når du udfører din sanity-test, er det et tegn på, at testen er mislykkedes.

Testerne sender derefter softwarebuilden tilbage til udviklingsteamet, som fortsætter udviklingen, udbedrer fejl og retter eventuelle fejl i koden, der kan være årsag til, at testene ikke lykkes.

Eksempler på sanity tests

Den bedste måde at lære at lave sanitetstest på ved hjælp af eksempelforsøg er at forstå, hvordan sanitetstest fungerer, og hvordan man udfører en sanitetstest manuelt.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Nedenfor er to illustrationer af sanity testing med eksempler på testcases.

Sanity-test efter en fejlrettelse

Under røgtest fandt udviklerne fejl i et e-handelsprogram, som forhindrede kunderne i at tilføje nye varer til deres indkøbskurve.

Efter at have foretaget reparationer for at rette fejlen blev buildet sendt videre til QA-testere til en sanity-test. Testen af fornuften involverede test af funktionaliteten ved at tilføje nye varer til kurven for at sikre, at det fungerede som forventet.

Sanitetstest efter ændringer

Et team af udviklere har arbejdet på en opdatering til en indkøbsliste-app, der giver brugerne mulighed for at kategorisere lister med forskellige etiketter. Dette indebærer, at der skal tilføjes en masse ny kode til den eksisterende build for at implementere denne funktion.

Når koden er blevet tilføjet, udfører testerne sanity testing for at vurdere den nye funktion og teste dens ydeevne. Der er opstået en fejl, som forhindrer brugere i at omkategorisere en liste, når de allerede har tilføjet en etiket til den, så buildet sendes tilbage til udviklerne til yderligere arbejde.

Typer af fejl og fejl, der opdages ved sanity testing

Sanity-testning bruges normalt til at teste, om et software build er rationelt, efter at der er foretaget ændringer, som kan påvirke softwarens funktionalitet.

Som sådan kan software sanity testing hjælpe QA-testere med at identificere forskellige fejl og fejl i computerkode.

Logiske fejl

Sanity tests kan hjælpe testere og udviklere med at identificere logikfejl i den nye kode. Disse fejl kan medføre, at kernefunktioner opfører sig uventet eller endog få softwaren til at gå ned.

Bugs

Fejl i computerkode kan være små eller store; i nogle tilfælde kan de blot påvirke brugervenligheden og bekvemmeligheden, mens de i andre tilfælde kan forhindre hele programmet i at fungere.

Sanity-tests kan identificere fejl eller afsløre, om en fejl er blevet rettet tilstrækkeligt eller ej.

Fælles målinger for sanity testing

Målinger i enhver form for softwaretestning skal kunne tælles og kvantificeres. Når du udfører sanity testing, er det vigtigt at holde styr på målinger, der kan hjælpe dig med at vurdere output eller resultatet af din sanity test objektivt.

Dette er især vigtigt, hvis du ønsker at automatisere sanity testing på et tidspunkt i fremtiden.

Nogle eksempler på målinger til sanity testing omfatter:

● Testcases ikke udført
● Testcases bestået
● Testcases mislykkedes
● Testcases blokeret

Målbare målinger omfatter alle resultater, der giver kvantitative data, som afspejler, hvor godt dit software build har klaret sig under sanity-testen.

5 bedste gratis værktøjer til Sanity Testing

Hvis du er interesseret i at implementere gratis værktøjer til sanity testing for at hjælpe med at planlægge, køre og automatisere sanity tests på stabile software builds, er der nedenfor en liste over nogle af de bedste værktøjer til sanity testing, der er tilgængelige online gratis i dag.

ZAPTEST GRATIS udgave

ZAPTEST er en gratis testværktøjspakke, der fås både som en gratis version og en betalt enterprise-udgave.

ZAPTEST FREE-værktøjet er et værktøj til softwaretestning, der giver brugerne mulighed for at automatisere sanity tests, røgtests og andre typer softwaretests til test af applikationer til Mac, Windows, Android og andre platforme.

Den er nem at betjene og er den ideelle måde at afprøve automatisering af sanity testing på uden at betale en ekstra pris.

Kort sagt giver ZAPTEST’s 1SCRIPT-teknologi mulighed for automatisering af test af enhver softwareapplikation på tværs af platforme, browsere og enheder og i en kodefri grænseflade, der er ideel både for nybegyndere og meget erfarne testere.

QA Wolf

Hvis du er på udkig efter enkelhed, er QA Wolf et dejligt simpelt QA-testprogram, der er fuldt ud hostet i din browser, hvilket betyder, at du ikke behøver at downloade noget for at bruge det. Du kan bruge QA Wolf til at udføre automatiserede tests uanset dit færdighedsniveau.

Selen

Selenium er et andet testværktøj, der både findes som en gratis udgave og en betalingsversion. Selenium er kompatibelt med mange programmeringssprog, hvilket gør det til et godt valg for udviklingsteams, der bruger mindre udbredte sprog, og det kan bruges til at automatisere sanity testing og andre typer af testning af webapplikationer.

Watir

Hvis du ønsker at komme i gang med at skrive dine egne automatiserede softwaretests, men ikke ved, hvor du skal starte, er Watir et open source-værktøj, der gør det nemt at skrive enkle og vedligeholdelsesvenlige automatiserede sanity tests.

Vindmølle

Windmill er et testværktøj med åben kildekode, der blev udviklet til at automatisere testning og fejlfinding af webapplikationer. Det er et effektivt værktøj for sanity testere, der ønsker at kontrollere, at webapplikationer er blevet debugget korrekt i udviklingsfasen.

Tjekliste for sanity testing

Før du udfører dine første sanity tests, skal du sikre dig, at du forstår, hvordan sanity tests defineres, og hvad du har brug for, før du begynder at sanity teste.

● Ved du, hvilke nye funktioner der er blevet tilføjet til build’et?
● Forstår du, hvordan den nye funktionalitet skal fungere?
● Hvad er dine kriterier for at bestå og ikke bestå fornuftighedstesten?
● Skal du anskaffe dig værktøjer til sanity testing, før du går i gang?
● Hvordan planlægger du at videregive resultaterne af din test til udviklerne?
● Ved du, hvordan du gentager sanity-testene, hvis det er nødvendigt?
Når du kender alle svarene på disse spørgsmål, er du klar til at starte din første fornuftighedstest.

Konklusion

Sanity testing er et nødvendigt trin i softwaretestning, som gør det muligt for testerne at vurdere, om nyligt modificerede komponenter fungerer korrekt. Sanity testing udføres altid af testere snarere end af udviklere, og det er muligt at automatisere sanity testing eller udføre det manuelt.

Efterhånden som flere softwareteams går over til hyperautomatisering, bliver automatiseret sanity testing mere og mere almindeligt. Ideelt set kan softwareteams sigte mod at udføre manuelle, udforskende test, når de tester nye komponenter, mens de bruger automatiseret testning til at teste små ændringer i løbet af arbejdsdagen.

Ofte stillede spørgsmål og ressourcer

Hvis du ønsker at uddybe din viden om sanity testing, kan du se nogle af nedenstående ressourcer og ofte stillede spørgsmål.

De bedste kurser i automatisering af sanity test

Du kan lære mere om sanity testing og andre typer af softwaretest ved at søge efter online kurser i sanity testing. Du kan finde kurser online på websteder som f.eks:

● Coursera
● Uplatz
● kursuslinje
● Edureka
Nogle onlinekurser tilbydes gratis, mens andre kan tilbyde certificeringer eller kvalifikationer efter afslutning mod et gebyr.

Bedste bøger om sanity testing

Du kan forbedre din viden om sanity testing ved at læse bøger om sanity testing og softwaretestning.

● Softwaretestning, af Ron Patton
● Hvordan man ødelægger software, af James Whittaker
● Teknikker til softwaretestning, af Boris Beizer
● Software Test Automation, af Mark Fewster og Dorothy Graham
● Agil testning, af Lisa Crispin og Janet Gregory

Hvad er de 5 vigtigste interviewspørgsmål om sanity testing?

Før du søger QA-jobs, der kan involvere sanity testing, kan du forberede svar på almindelige spørgsmål til interviews om sanity testing.

● Hvad er forskellen mellem røgtest og sanitetstest?
● Hvornår skal du udføre sanity testing?
● Hvordan kan du afgøre, om en sanity test er mislykkedes?
● Hvornår kan du udføre manuel vs. automatiseret testning?
● Hvad er fordelene ved sanity testing?

De bedste YouTube-tutorials om sanity testing

Du kan få mere at vide om sanity testing i disse YouTube-videoer:

Hvad er Sanity Testing?
Forskellen mellem røg- og sanitetstest
Hvad er Sanity Testing? Purushotam Academy
Røgtest vs. sanitetstest med eksempler

Sådan opretholdes sanity tests

Da sanity tests normalt bruges til at verificere ændringer i kode, kan du hver gang du kører en sanity test teste forskellige elementer af koden eller tilpasse din test til at vurdere forskellige funktioner.

Derfor er det vigtigt at holde styr på vedligeholdelsen af dine sanity tests for at sikre, at du er klar til at teste, når der er behov for det.

● Opdater testcases, efterhånden som funktionaliteten af din software udvikler sig
● Følg altid bedste praksis for testdesign
● Revurder dine tests regelmæssigt
● Hav fremtidige projekter i tankerne, når du opretter nye test

Hvad er sanity testing i QA?

Sanity testing i QA Er en type softwaretest, der involverer test af nyligt modificerede eller tilføjede komponenter i et stabilt software build for at sikre, at de opfører sig korrekt.

Denne definition af sanity testing adskiller sanity testing fra smoke testing, fordi smoke testing udføres på ustabile builds.

Sanity-test af software udføres altid af testere snarere end af udviklere, og en af de mest almindelige grunde til at udføre en sanity-test er, at en fejl er blevet rettet eller repareret. På denne måde sikrer testerne, at rettelsen fungerer korrekt, og yderligere test kan begynde.

Hvis du som organisation har brug for softwaretest + tjenester på virksomhedsniveau, så kontakt os selvfølgelig! ZAPTEST er det førende automatiseringsværktøj på alle platforme, herunder Linux, Windows, Android, iOS, iOS og web. Det giver mulighed for enhver test, herunder belastningstests, performancetests, UI-tests, enhedstests, funktionelle tests, integrationstest, UI-tests, komplekse API-tests og mange mange flere!

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post