fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Den fjerde industrielle revolution repræsenterer den nuværende periode med en drastisk stigning i teknologien og en sammenkoblet verden. Derfor er det vigtigt at forstå, hvor specifikke teknologier befinder sig nu, og hvor de kan være om nogle få år, da teknologiske fremskridt sandsynligvis aldrig vil ophøre.Især Robotic Process Automation’s globale relevans er en forretningsdisciplin, som det er blevet stadig sværere at ignorere. Med stort set alle brancher på udkig efter det næste bedste værktøj til at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten ved at automatisere deres processer, har RPA’er ændret den måde, organisationer arbejder på. Mange opfatter måske Robotic Process Automation som en fysisk robot, der løber rundt på et kontor og udfører opgaver på rekordtid, men det er ikke tilfældet. I stedet er RPA en robot, men den fungerer ud fra allerede etableret software.

Table of Contents

Hvad er Robotic Process Automation (RPA)?

Robotic Process Automation (RPA) er et softwareværktøj, der bruges til at udføre strukturerede, gentagne opgaver uden menneskelig indgriben. Mange virksomheder bruger RPA til at erstatte behovet for mennesker til at udføre banale og gentagende opgaver som f.eks. dataoverførsel. Brugen af RPA eller “bots” til at efterligne forretningsfokuserede opgaver påvirker virksomhedernes effektivitet, produktivitet og arbejdsmiljø positivt. Med en vellykket implementering af RPA behøver mennesker f.eks. ikke længere at indsamle lønoplysninger, så de kan bruge deres evner på noget vigtigere.

Lidt historie om RPA’s udvikling

hyperautomatisering, automatisering af robotprocesser (RPA)

 

Idéen om at bruge automatiseret teknologi til at øge proceseffektiviteten er ikke ny, da den går tilbage til den industrielle tidsalder, hvor man forsøgte at forbedre produktiviteten i fremstillingsindustrien. Forsøgene på at bruge bots til at forbedre processer startede dog næsten synonymt med verdens indtog på World Wide Web i 1989 med screen scraping. Screen scraping er processen med at finde, udtrække og kopiere data fra internettet til et andet formål. Dengang krævede det omfattende viden om programmering, hvis en virksomhed ville implementere screen scraping, og automatiseringsteknologien var menneskelig afhængig.

Den manglende adgang til automatiseret teknologi tilskyndede til udvikling af mere innovativ og fleksibel software til processtyring for at forbedre kunderelationer, driftsomkostninger og styring af arbejdsgange. 90’ernes æra med omlægning af automatiseringssoftware resulterede i, at virksomhederne havde brug for bedre og hurtigere processtyringsteknologier på et hyperkonkurrerende marked. Med den omvæltning, der skete i virksomhedernes implementering af automatiseret teknologi i deres processer, ændrede perspektiverne på processtyringssystemer sig. I 2000’erne søgte virksomhederne maksimal effektivitet frem for effektivitet, dvs. nøjagtig databehandling og pålidelighed i håndteringen af oplysninger.

Fremkomsten af RPA starter her; verdens indtræden i det 21. århundrede. Robotic Process Automation er baseret på sine forgængere, screen scraping og automatisering af arbejdsgange for at udføre opgaver fra start til slut uden menneskelig indblanding. Det følgende årti, der blev præget af starten på tingenes internet (IoT) omkring 2009, repræsenterer en udbredelse af teknologiske fremskridt og en verden, der er forbundet af teknologi. Verdens drastiske teknologiske transformation bringer os til den fjerde revolution inden for automatisering, som involverede en generel anerkendelse af RPA, hvor 2016 markerede en stigning i salget af robotprocesautomatiseringstjenester og -værktøjer og indarbejdelsen af værktøjer med kunstig intelligens (AI) i RPA-systemer.

Fordele ved RPA

 

 

Fordelene ved Robotic Process Automation (RPA) er omfattende.

1. Maksimer den operationelle effektivitet

Operationel effektivitet henviser til den tid, de omkostninger og de menneskelige ressourcer, der tidligere blev brugt til at udføre en opgave. Hvis en organisation skal konkurrere i sin branche, er det næsten umuligt at få succes uden datadrevet software til at strømline sine processer. En af de primære årsager til den øgede konkurrence i stort set alle brancher er, at de har oprettet robotter til at udføre kedelige opgaver 24/7. Med en vellykket implementering af RPA-software kan medarbejdere, der oprindeligt brugte værdifuld tid på manuelle opgaver, bruge deres tid på mere produktive og stimulerende aktiviteter. RPA giver ikke kun medarbejderne mulighed for at bruge deres ekspertise på mere kritiske opgaver, men det resulterer også i et gladere arbejdsmiljø.

2. Let at implementere og konfigurere

RPA-software er chokerende hurtig og nem at implementere i brugernes nuværende informationsteknologiske system (IT-system). RPA-software automatiserer ved at interagere med den eksisterende grænseflade, hvilket betyder, at det ikke kræver eksternt eller dyrt udstyr for at fungere. Desuden kræver konfigurationsprocessen ingen kendskab til programmering. For eksempel giver mange RPA-softwares brugerne mulighed for at “trække-og-slippe” den allerede genererede kode til den ønskede automatisering.

3. Hurtig implementering

Den komplette implementerings- og integrationsproces for RPA-software afhænger af kompleksiteten af brugernes arbejdsgange, og de fleste systemer tager mellem en til seks uger at implementere fuldt ud. For brugere, der har brug for kompleks automatisering, kan implementeringsprocessen dog tage op til 12 uger.

4. Opretholdelse af branchens overholdelse

I mange brancher med RPA-software, der er konfigureret til at udføre den ønskede opgave, rapporterer brugerne om øget overholdelse af regler og bestemmelser. Da formålet med RPA-software er at udføre regelbaserede, strukturerede opgaver uden fejl, bliver det et effektivt og præcist revisionsværktøj.Når en bruger implementerer RPA-software, konfigurerer han/hun robotten til at udføre en opgave og kan også programmere robotten til at udføre opgaver i henhold til branchens regler for overholdelse af reglerne.

5. Forbedre kundetilfredsheden

På samme måde kan RPA-software øge branchens overholdelse af reglerne; det kan også forbedre virksomhedernes servicekvalitet. Fordelen ved at eliminere menneskelige fejl fører til nøjagtige resultater, hvilket kan forbedre kontinuiteten i servicen, kunderelationerne og den tid, det tager at levere service, drastisk.

6. Softwarerobotter er ikke forstyrrende

RPA-software, eller softwarerobotter, arbejder uafhængigt oven på brugerens eksisterende software. Med andre ord betyder det, at robotter fungerer som et kontrol- og forvaltningscenter, der kan håndtere flere opgaver uden at forstyrre eksisterende software – det er mere en tilføjelse. Som et kontrolcenter, der opererer med brugerens nuværende grænseflade, kan RPA-software skabe et økosystem af maskiner ved at forbinde og kommunikere med brugerens oprindelige software.Dette gør det muligt for de nuværende computere at fungere som hidtil, mens RPA-softwaren fungerer som en kommunikationslinje til at forbinde flere uafhængige kilder, hvilket giver mulighed for en konstant strøm af oplysninger uden at forstyrre andre programmer.

7. Dataanalyser til at identificere svagheder

Hvad er RPA-software? Den kan afsløre fejl i brugernes tekniske system ved at vise mønstre gennem dataanalyse. Med data fra RPA-software kan virksomheder identificere og rette områder, hvor der er behov for forbedringer i deres nuværende system og menneskelige ressourcer.

8. Øget datasikkerhed

Brugerne kan drage fordel af øget datasikkerhed gennem korrekt implementering af RPA-software. RPA kan forbedre datasikkerheden ved at begrænse behovet for, at mennesker skal interagere med følsomme data. Gode resultater hænger sammen med den avancerede RPA-udvikling. Hvor avanceret en virksomheds software skal være, afhænger af dens behov. Virksomheder, der ønsker at reducere risikoen mest muligt, har dog brug for tilstrækkelige midler og ofte et professionelt organ af teknisk orienterede menneskelige ressourcer.

Udfordringer ved automatisering af robotprocesser

 

 

Fordelene ved Robotic Process Automation-tjenester er betydelige, så det virker næsten tåbeligt for en virksomhed at holde sig væk fra RPA-automatisering. Men selv RPA-teknologien har, ligesom alle løsninger, der præsenterer sig selv som et universalmiddel, sine udfordringer, ulemper og begrænsninger.

Udfordring 1: Grænser for automatisering

RPA-automatisering er i sin enkleste form en software, som en bruger konfigurerer til at efterligne aktiviteter på samme måde som et menneske gør. Selv om RPA-software er kompleks, kan den kun replikere regelbaserede, strukturerede opgaver. Denne automatiseringsgrænse for RPA-værktøjer betyder, at RPA-robot-software ikke kan tilpasse sig til ændringer eller lære af sine fejl uden hjælp fra mennesker, der omprogrammerer den til at handle i overensstemmelse hermed.Men de nuværende tilgange til automatiseringssoftware søger at give endnu større skalerbarhed ved at tilføje intelligente værktøjer til robotter, hvilket gør det muligt for dem at genkende ændringer, handle på disse ændringer og lære af deres fejl.

Udfordring 2: Fordelene mangler håndgribelighed

Mens der er konkrete beviser for RPA’s fordele, f.eks. måling af omkostninger og fejl, er nogle af de ovennævnte fordele ikke håndgribelige. For eksempel er det underforstået, at ved at implementere bots til at udføre opgaver, der oprindeligt blev udført af virksomhedens menneskelige ressourcer, får medarbejderne mere tid til at fokusere på andre opgaver. RPA’s erklærede fordel ved at øge kontorproduktiviteten er imidlertid baseret på målinger af tid, omkostninger og fejl snarere end omfattende produktivitetsmålinger.

Udfordring 3: Menneskelig erstatning

Frygten for, at robotter skal gøre menneskelige ressourcer overflødige, er den største udfordring for implementering af RPA og virksomheders accept af softwarerobotter. Det er rimeligt at frygte, at softwarerobotter skal erstatte menneskelige job, især med automatiseringssoftwareens evne til at udføre menneskelige opgaver hurtigere og mere konsekvent. Desuden medfører fremskridt inden for RPA-software en stigning i intelligent automatiseringsteknologi, hvilket betyder, at den kan lære af erfaring, en menneskelig ulempe, som ikke var fremherskende i simpel RPA-automatisering.

Udfordring 4: IT-acceptance

Den organisatoriske struktur adskiller typisk forretnings- og IT-sektorerne i forskellige afdelinger i en organisation. Implementeringen af RPA-software rokker dog ved de tidligere fastlagte ansvarsområder for disse afdelinger, da det ofte er forretningssiden, der iværksætter og konfigurerer RPA-software uden hjælp fra it-afdelingen. Virksomhedens rolle i forbindelse med implementering og konfiguration af robotsoftwaren er at sikre, at de automatiserede opgaver stemmer overens med virksomhedens vision. Men for at bevare RPA-softwares løsningsfokuserede egenskaber er it-afdelingen fortsat ansvarlig for de aspekter af en automatiseret teknologi som f.eks. styring, sikkerhed osv.Sammenlægningen af disse tidligere adskilte afdelinger udgør en udfordring for organisationens struktur og kræver fælles ansvarsområder og kommunikation mellem dem.

Udfordring 5: Manglende kapacitet

RPA-automatisering mangler i sin enkleste form analytisk kapacitet på grund af softwarerobotternes manglende kognitive evner. Men som nævnt ovenfor inkorporerer fremskridt inden for branchen intelligente værktøjer, som f.eks. kunstig intelligens (AI), for at forbedre softwarens kognitive færdigheder, hvilket resulterer i endnu en værdifuld ressource for en virksomheds beslutningsproces.

Udfordring 6: Ikke egnet til alle

RPA-software er ikke egnet til alle organisationers nuværende teknologiske infrastruktur eller til alle forretningsrelaterede processer. For nogle virksomheder vil implementering af RPA-værktøjer ikke give optimale løsninger, da deres infrastruktur er baseret på ældre teknologi. Gartner foreslår en Køreplan for virksomhedsautomatisering (EAR) for at hjælpe organisationer med at undgå at spilde tid og penge på at prioritere RPA, når der findes en anden mere optimal løsning. Det er vigtigt at kende RPA-softwares begrænsninger for forretningsrelaterede processer. Organisationer bør f.eks. ikke investere i robotsoftware til automatisering af ustrukturerede data. Et andet aspekt, der skal overvejes, og som ikke nødvendigvis er en begrænsning for RPA, men som er afgørende for, at en organisation kan vælge den bedste løsning, er, om den ønskede opgave til automatisering er strukturelt dårlig. Selvom RPA kan automatisere opgaver med suboptimal ydeevne, er det måske ikke løsningen; i stedet bør en organisation forbedre forretningsprocessen, før den investerer i andet udstyr.

Udfordring 7: Organisatoriske ændringer

Ovenstående var en organisatorisk ændring, der udgør en udfordring for en organisation, der implementerer RPA-værktøjer: forholdet mellem forretning og IT. En anden vanskelighed, som organisationer støder på, er at skabe generel støtte fra virksomheden. Mens tidligere IT-baserede automatiseringssystemer fungerede over hele den organisatoriske struktur og krævede accept fra de involverede parter, kræver robotautomatisering ikke en samlet godkendelse. I stedet kan separate afdelinger implementere RPA-automatiseringsværktøjer inden for deres sektor uden at kommunikere denne ændring til andre. Men hvis det ikke lykkes at opnå generel støtte, kan det resultere i konflikter vedrørende den enkeltes overbevisninger, ansvar og kontrol.

Hvordan fungerer Robotic Process Automation (RPA)?

 

 

Der er to mulige svar på spørgsmålet: Hvordan fungerer Robotic Process Automation (RPA)? Den første er opbygningen af en softwarerobot, og den anden er de trin, som RPA-software tager for at udføre en opgave.

Trin til udførelse af RPA

Der er fire hovedfaser i gennemførelsen af RPA i en virksomheds infrastruktur.

1. Udvælgelse og godkendelse

Identifikationsfasen omfatter udvælgelse af egnede processer, der skal automatiseres. Egnede RPA-processer er strukturerede, uforanderlige, regelbaserede og har et stort antal transaktioner. Selv om det er muligt at automatisere regelbaserede opgaver, selv om de ikke kræver et stort antal transaktioner hvert sekund.

2. Udviklerens design

Designfasen af RPA indebærer, at man beslutter, hvilke softwareværktøjer der er de mest optimale til brugerens identificerede aktiviteter. Hvis en bruger f.eks. ønsker at bruge RPA-automatisering til lønadministration, bør han overveje omkostningerne, kvaliteten, funktionaliteten og den tid, der er nødvendig for at implementere robotsoftware til denne opgave. Ved at overveje disse faktorer kan en bruger finde ud af, at RPA-værktøjer til lønadministration ikke vil give et optimalt resultat sammenlignet med andre eksisterende løsninger. Andre tiltag, der skal overvejes i denne fase, er at tage fat på de fælles udfordringer i forbindelse med RPA, identificere kortsigtede og langsigtede resultater og fastlægge roller og ansvarsområder for de involverede parter.

3. Skripter, opbygning, test

Den tredje fase i udførelsen af RPA består i at opbygge og omskrive scripts til de automatiseringsværktøjer, der blev valgt i designfasen. Afhængigt af den ønskede opgave kræver scriptskrivningsfasen en vis viden om konfiguration og programmering. Derudover er det typisk IT-afdelingen eller en RPA-udvikler, der har ansvaret for at skrive konfigurationer. Hvert værktøjs grænseflade er unik. Nogle kræver f.eks. kun lidt eller ingen kode, mens andre kræver et nyt script. Andre handlinger, der er nødvendige i denne fase, er at oprette et område, hvor RPA-værktøjerne kan bygge, teste og implementere.

4. Udfør

Når alle trin er gennemført, er det tid til at udføre værktøjerne til automatisering. Det er vigtigt at overvåge softwarerobotterne for fejl og at have en professionel gruppe af menneskelige ressourcer med en omfattende forståelse af denne teknologi.Mange organisationer bør overveje at hyre ekstern hjælp til deres RPA-udrulningsproces og oprette et kvalificeret team til at overvåge softwaren i udførelsesfasen.

Trin i RPA i bevægelse

trin i RPA

 

Det er en fordel at have en generel idé om, hvordan RPA-værktøjer (Robotic Process Automation) udfører opgaver og interagerer med andre systemer. RPA-automatiseringsteknologi har en grænseflade, så brugeren kan se, hvad robotten laver, og om den er aktiv.RPA-procesautomatisering gennemfører en opgave i fire trin. For at forklare disse trin kan vi bruge eksemplet med e-mailautomatisering.

1. Indsamling

Robotsoftwaren indsamler vedhæftede filer fra brugerens e-mailindbakke.

2. Overførsel

RPA-automatiseringssoftware tager dataene fra indbakken og overfører dem til et andet dokument, f.eks. Excel.

3. Generer

Robotsoftwaren genererer en rapport ud fra dataene i regnearket, som den kopierer til sit bestemte onlinesystem.

4. Bekræft

RPA-automatiseringsværktøjet giver brugerne besked om, at opgaven er udført.

Bedste praksis for automatisering af robotprocesser

 

 

I praksis er RPA et effektivt værktøj for stort set alle brancher til at reducere omkostningerne, eliminere fejl, overholde reglerne og spare tid. Mange virksomheder undlader imidlertid at implementere RPA-software korrekt i deres system, fordi de forsøger at bruge RPA til at håndtere problemer, som de aldrig var i stand til at håndtere i første omgang. Desuden investerer virksomheder nogle gange i RPA-værktøjer for så at opdage, at de ikke giver optimale resultater, eller at RPA ikke er den bedste løsning, når det er for sent. Heldigvis er der fem metoder, der kan hjælpe virksomheder med at få succes med Robotic Process Automation for at undgå dette.

1. Etablér en person for udvikleren

En persona er en fiktiv figur, der på passende vis kan repræsentere virksomhedens behov og visioner for RPA-udvikleren. Da RPA-værktøjernes funktion kan tilpasses, skal organisationer undgå udelukkende at være afhængige af en professionel udviklers viden og færdigheder. Enhver udvikler kan programmere og oprette scripts til at automatisere en opgave, men RPA er ikke “one size fits all”, så undgå at stole udelukkende på en udvikler.

2. Fastlæggelse af alle forvaltningsområder

Organisationer, der med succes har implementeret Robotic Process Automation-tjenester i deres infrastruktur, har etableret et styrende organ for at sikre optimal investeringsafkast (ROI). Der er mange måder at etablere et styrende organ på, f.eks. ved at oprette et Center of Excellence (COE), et udvalg eller en enkeltperson, men det vigtige er, hvordan de styrer RPA-processerne. F.eks. skal udvalget eller personen være ansvarlig for at godkende automatiseringen af en proces og validere scriptet før udførelsen. Desuden skal det styrende organ støtte organisationens vision for RPA-projektet. Når du sammensætter et team, anbefaler Gartner, at du starter med virksomhedsejeren og et medlem af it-afdelingen. Yderligere medlemmer kan omfatte en sikkerhedsvalidator, en person fra HR og en repræsentant for dataadministration. Samlet set bør sammensætningen af en virksomheds RPA-team bestå af personer med forskellige færdigheder og ansvarsområder, der er relevante for en virksomheds RPA-projekt. Derudover åbner etableringen af et styrende organ flere muligheder for fuldskala RPA-implementering i en organisation ved at løse problemet med RPA, der tvinger forretnings- og it-ansvar til at smelte sammen. De aktiviteter, som udvalget bør tage stilling til, er:

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 • Håndtering af scripts, indekset for forbindelsesmuligheder i et system og genbrug af objektkode og beskyttelse af brugbar IP-adresse.
 • Styring af efterspørgslen – “RPA bør ikke være standardløsningen.”
 • sørge for tilstrækkelig støtte til RPA-projektet, dvs. færdigheder, konsulenter, servere og tilgængelig software.
 • Samarbejde med eksisterende BPO og SCC.
 • Planlæg, hvordan og hvornår du skal kommunikere om implementeringen af RPA til hele virksomheden.
 • Vær opmærksom på de seneste tendenser inden for automatisering.

3. Køreplan for virksomhedsautomatisering (EAR)

Som kort nævnt ovenfor anbefaler Gartner, at der udarbejdes en køreplan for implementering af RPA, da det er afgørende for projektets succes. Køreplanen omfatter begrænsning af risici ved at vælge passende processer, overveje anden automatiseringssoftware, ansættelse af ekstern hjælp, virksomhedens overbevisninger, handlinger, der skal foretages, hvis RPA pludselig stopper, mål og mange andre.F.eks. kan en allerede etableret API (Application Programming Interface) give bedre resultater end at bruge RPA til at efterligne en opgave. En anden mulighed er, hvis en organisation ønsker at modernisere sine systemer, men ikke har installeret et API. I dette tilfælde foreslår Gartner, at man evaluerer de langsigtede omkostninger ved RPA sammenlignet med tilføjelse af API’er. En EAR kan hjælpe organisationer med at opstille realistiske forventninger til RPA’s muligheder for at træffe strategiske beslutninger, der sikrer optimale resultater. Vigtigheden af denne forudgående diskussionsperiode er absolut vigtig, da virksomheder med ældre systemer kan opleve, at deres tekniske opbygning ikke er moden nok til at gøre RPA mulig. Den vil også aflive almindelige misforståelser om RPA som et universalmiddel eller en ressource, som folk med ringe eller ingen teknisk viden kan bruge til at automatisere alt, hvad de ønsker.Overordnet set er kriteriet for automatisering af opgaver med RPA dem, der:

 • Har et højt antal transaktioner
 • have adgang til at overføre oplysninger til flere systemer
 • er stabile og uforanderlige
 • Er ligetil, dvs. kræver ikke dømmekraft, kreativitet og lignende
 • er regelbaserede og strukturerede
 • Ofte udsat for menneskelige fejl
 • Vil give optimal ROI
 • Er gentagende
 • Har været gjort i lang tid
 • Kræver ikke menneskelig indgriben
 • er strukturerede og beskæftiger sig med digitale data

4. Test og validering af scripts

En organisation bør ikke fortsætte med projektet uden en kombineret indsats fra it-professionelle, forretningseksperter og eksterne kilder, der validerer RPA-rammen. Mens processen med at teste og validere RPA-scripts er afgørende for at sikre, at softwarebotterne fungerer korrekt, er det også afgørende at validere grænserne for botens adgang. Hvis det f.eks. ikke er muligt at skelne softwarerobottens aktivitet fra et menneskes aktivitet, skal scriptet omdesignes. Et andet problem, der vil kræve et nyt design, er, hvis robotten udfører aktiviteter, der går ud over dens tiltænkte opgave, f.eks. adgang til følsomme data, der ikke er nødvendige for dens formål. Processen med RPA-test og -validering er enkel, da den kun indebærer, at der skal afkrydses en proces, når robotten har bestået en proces – det er:

 • Funktionel validering

Fungerer softwarerobotten, som den skal? Flyder det korrekt gennem de andre systemer?

 • Arkitektonisk validering

Har RPA-softwaren de nødvendige applikationer, supportværktøjer, konfigurationer, lyttere og infrastruktur?

 • Validering af gennemførelsen

Er den klar til at håndtere organisationens vigtige opgaver?

 • Identitetsvalidering

Har softwarerobotten en unik identitet, der adskiller den fra et menneske?

 • Validering af dataadgang

Kan softwarebotten få adgang til data, der ikke er nødvendige for dens opgave? Er der f.eks. en registrering af alle de aktiviteter, som bot’en udfører?

 • Yderligere validering

Ved yderligere validering forstås alle andre kritiske aspekter, der er nødvendige for, at softwarebotten kan køre med succes. Desuden bør enhver yderligere validering tage højde for mulige risici for datalækager og svindel – hvis udvalget ikke allerede har gjort det.

Test af RPA-scripts

Gartner anbefaler en tilgang i tre lag til test af RPA-scripts: brugeracceptationstest, systemintegrationstest og enhedstest. Den første test er enhedstest af udvikleren, derefter systemintegrationstest for at sikre, at bot’en er interoperabel med det nuværende system. Endelig er det ejerens eller brugerens tid til at teste og acceptere RPA-scriptet.Generelt betyder det, at en softwarerobot, der består den trelagede testning, fungerer elegant ved at følge undtagelser og validere andre beregningsenheder med minimal menneskelig indblanding. Desuden skal RPA-softwaren levere en ROI, der er høj nok til at sammenligne RPA’s fordele.

5. Brug af RPA med kunstig intelligens (AI)

Den fjerde industrielle revolution, eller industri 4.0, repræsenterer den nuværende periode med udbredt avanceret teknologi og automatiseringsværktøjer i virksomhederne. Det er blevet klart, at efterhånden som virksomheder og organisationer anvender Machine Learning (ML) og AI til RPA-software, har de oplevet øget funktionalitet og forbedring i automatiseringen af deres forretningsprocesser sammenlignet med RPA alene. Indarbejdelse af ML og AI for at øge fordelene ved robotautomatiseringsprocessen hjælper yderligere med almindelige udfordringer i branchen som f.eks. beslutningstagning, identifikation af mønstre og dataanalyser. Med andre ord ændrede tilføjelsen af maskinlæring og kunstig intelligens automatisering fra en datadrevet tilgang til en beslutningsbaseret tilgang til forretningsprocesser.

Efterhånden som forretningsprocesser langsomt anvender ML og AI med deres RPA-systemer, peger denne tendens til intelligent automatisering på den aktuelle stigning i hyperautomatisering, en disciplin for virksomheder, der identificerer, gennemgår og automatiserer alle processer, der kan automatiseres.

Hyperautomations primære mål er at fortsætte væksten uden hindringer.Hyperautomatisering er det næste skridt i retning af bedre automatiseret praksis, som defineres af kombinationen af RPA, intelligent BMP-software, AI, maskinlæring og IoT-analyse. Gartner forklarer desuden, at da de fleste virksomheder anvender datadrevne systemer, der er forældede i forhold til den nuværende teknologi, er hyperautomatisering den næste digitale fase for virksomheder, der skal øge modstandsdygtigheden, skalerbarheden og reducere omkostningerne. Gartner forudser derfor, at denne disciplin vil nå et marked på 596,6 milliarder dollars i 2022.

Hvorfor er Robotic Process Automation (RPA) en forstyrrende teknologi?

 

 

I forretningsverdenen er disruptive teknologier innovative teknologier, der starter i bunden, men som hurtigt infiltrerer markedet og fuldstændig ændrer den måde, som en virksomhed fungerer på. RPA er virkelig en forstyrrende teknologi. Det har fuldstændig ændret den måde, som virksomheder håndterer deres forretningsprocesser på, så det er næsten umuligt for en virksomhed at undgå RPA-virksomheder, hvis den vil have en chance for at konkurrere med sine konkurrenter.

Uden for forretningsteori er disruptiv teknologi en innovativ teknologi, der ændrer den måde, som enkeltpersoner og andre brancher arbejder på. RPA som en forstyrrende faktor har haft en indvirkning på alle tre: enkeltpersoner, brancher og virksomheder. RPA’s indvirkning på den enkelte resulterede i både positive og negative resultater. RPA havde f.eks. en positiv indvirkning på regnskabsførerne ved at forbedre effektiviteten og kvaliteten af regnskabsførernes arbejdsbyrde og rapporter. Desuden oplevede disse revisorer også en ændring i deres rutiner, da RPA gjorde banale opgaver som dataindsamling hurtigere og lettere.

Samtidig forstyrrede RPA imidlertid nogle menneskers komfort og skabte frygt for, at softwarerobotter kunne overtage folks job. Den primære måde, hvorpå RPA forstyrrer organisationer, er ved at ændre ledelsens, forretningssektorens og IT’s roller. Samlet set påvirker denne forstyrrende faktor antallet af arbejdstagere, hvornår de arbejder, og behovet for at ansætte kvalificeret personale til RPA-software. Indvirkningen på organisationer medfører en større efterspørgsel efter teknisk kvalificeret arbejdskraft og reducerer omkostningerne ved at ansætte nuværende arbejdstagere.

Hvilke brancher er RPA ideel til?

 

 

Bank- og finanssektoren var en af de første brancher, der implementerede RPA i sine systemer, men andre brancher som forsikring, produktion, forsyningsselskaber, sundhedsvæsen og telekommunikation har også haft succes med RPA. Selv om stort set alle brancher, der søger at automatisere eller efterligne menneskelige aktiviteter med henblik på hastighed og nøjagtighed, sandsynligvis vil drage fordel af robotsoftware, viser sagerne, at RPA er den primære drivkraft i disse seks brancher.

Industri 1:
Bank- og finanssektoren

I 2016 brugte en stor bank sin første robot til at øge effektiviteten i forbindelse med konkurs- og tabsbegrænsningstjenester. Siden starten af implementeringen har banken øget sit program til at omfatte 22 robotter i alt, selv om de har begrænset deres brug til opgave- og metarobotter. I sidste ende har virksomheden oplevet en transformation med RPA på et par nøgleområder: transaktioner med udenlandske penge, globale betalinger, kundeservice i forbindelse med tvister om realkreditlån og kort samt servicering af køretøjer og realkreditlån.Fra idé til udførelse tog det ca. 18 måneder at implementere RPA i bankens processer, og siden da har virksomheden allerede set forbedringer med hensyn til konsistens, hastighed og nøjagtighed på hvert område, hvor RPA blev implementeret. Det lykkedes banken at opnå 95 % af de tilsigtede fordele inden for det oprindelige budget og reducere den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 20 minutter til fire minutter. De har også været i stand til at reducere deres kundeserviceopkaldstid med op til 15 %, hvilket også har ført til en reduktion i overarbejde for medarbejderne. På grund af de fordele, de har set af RPA, har finansvirksomheden fortsat med at investere og udrulle nye RPA-teknologier, herunder mere avancerede teknikker.

Industri 2:
Forsikring på PZU

Et stort polsk forsikringsselskab med millioner af kunder var en anden tidlig implementator af RPA-teknologi. Da forsikringsselskabet havde problemer med at tilpasse og forbedre kundeoplevelsen, søgte det hjælp hos RPA-virksomheder. I denne virksomheds situation var Robotic Process Automation-tjenesterne ideelle til at løse problemet, da virksomheden havde de menneskelige ressourcer til at yde personlig kundeservice, men ikke havde tid til det. Derfor identificerede virksomheden først, hvilke processer der skulle automatiseres: back-office-support og front-office-support. Den første aflevering af RPA løste tidsproblemerne og gav medarbejderne mulighed for at øge deres præstationer og pleje, hvilket førte til større kundetilfredshed.Efterhånden som RPA viste sig at være en succes, så virksomheden mange muligheder for at automatisere andre opgaver, netop fordi det er en virksomhed i forsikringsbranchen. Generelt har enheder i forsikringsbranchen mange af de samme processer, som er perfekte til automatisering. De fleste forsikringsselskaber beskæftiger sig f.eks. med følgende opgaver: behandling af erstatninger, salg, tegning af forsikringer og revision.Forsikringsselskabet så muligheder for automatisering i sit skadesystem, behandling af ulykker, alle data, fakturering, kundehistorik og foreløbige analyser for skader på biler, betaling af bilskader og skader ved fødsel. Efterhånden som forsikringsselskabet udvidede sine automatiseringsprocesser, eliminerede det menneskelige fejl og opnåede 100 % nøjagtighed i gentagne opgaver som f.eks. dataindtastning. Desværre er en almindelig fejl, som industrier begår efter en vellykket RPA-implementering, at de forsømmer softwarerobotten og tror, at den vil høste vedvarende fordele fra de automatiserede opgaver. En af de måder, hvorpå virksomheden oplevede fortsat vækst og resultater fra RPA, var ved at fokusere på ekspansion. Med andre ord, da disse virksomheder så fordelene ved automatisering, fortsatte de med at udvide RPA-softwaren til andre opgaver.

Industri 3:
Produktion i en produktionsvirksomhed

RPA’s anvendelse i fremstillingsindustrien er udtømmende, da de fleste opgaver er repetitive, strukturerede og regelbaserede. På det grundlæggende niveau kan fremstillingsindustrien f.eks. automatisere materialelister og salg. Yderligere fremskridt med RPA-software til automatisering af produktionsopgaver omfatter ordrebehandling, betalinger, e-mail, valg af leverandør, forsendelsesstatus og udbud og efterspørgsel. Hele forsyningskæden i en fremstillingsindustri viser sig at være optimal for RPA.

3.1 Ordrebehandling og betalinger

Før en produktionsvirksomhed automatiserede sin ordrebehandling og betalinger, var den afhængig af en papirregistrering af transaktioner og mennesker til at bekræfte ordrer og vælge produkter. Med en vellykket installation af RPA vælger softwarerobotten produkter, registrerer transaktioner og giver brugeren besked om en gennemført ordre hurtigere end et menneske.At bekræfte en leverandør krævede et besværligt arbejde fra en produktionsvirksomhed for at købe varer. RPA ændrer arbejdsbyrden og den tid, der bruges til at afslutte en sælgertransaktion, og den eneste nødvendige menneskelige indgriben er under fysiske interaktioner.

3.2 Forvaltning af lagerbeholdninger

Som en produktionsvirksomhed er det den ældste og mest enkle opgave for virksomheden at vedligeholde en aktuel og omfattende liste over sin lagerbeholdning. Tidligere skulle disse tal indtastes manuelt på en computer, på papir eller på et andet medium. Nu er virksomhedens lagerniveauer ikke kun nøjagtige og opdaterede, men med tiden opsamler softwarerobotten også en historisk registrering af lagerbeholdningen. Automatiseringsværktøjet giver virksomheden forudsigelsesanalyser af dens lagerbeholdning med historiske data.

3.3 Andre opgaver, der skal automatiseres

En produktionsvirksomhed bruger mennesker til at besvare kundeforespørgsler vedrørende deres pakke. Automatisering af kundeforespørgsler ved automatisk at sende bekræftelsesmails, kontrollere status og svare kunderne fritager de menneskelige ressourcer for manuelt at kontrollere ordrestatus og forbedrer kundetilfredsheden. Når en industri først har automatiseret hele forsyningskæden, er det kun nødvendigt med menneskelige indgreb, når det er nødvendigt at foretage de indgreb, der kræver vurdering og menneskelig kontakt. F.eks. kan RPA-virksomheder ikke vedligeholde kunderelationer gennem personlige interaktioner. Samlet set høster produktionsvirksomhederne med den vellykkede installation af RPA fordele ved at reducere lønomkostningerne og forbedre den overordnede driftseffektivitet og nøjagtighed.

Industri 4:
Menneskelige ressourcer

Et andet casestudie stammer fra en stor virksomhed, der begyndte at se de potentielle fordele ved RPA i deres personaleafdeling. Virksomheden havde set, hvordan RPA havde gavnet den finansielle sektor, og indså, at nogle af de samme manuelle opgaver tog tid og energi fra HR-medarbejderne. Den manuelle opgave, som virksomheden ønskede at automatisere, bestod i at kombinere data om medarbejdere fra forskellige HR-systemer til en enkelt kilde. Tidligere skulle medarbejderne selv kombinere disse oplysninger ved hjælp af et Excel-regneark for at kontrollere oplysningerne manuelt, og processen kunne tage op til 45 minutter. Da HR-afdelingen implementerede RPA-pilotprogrammet, kunne den nye teknologi ikke blot fjerne den manuelle opgave, men gav også mulighed for hyppigere opdateringer af medarbejderoplysninger. Selvfølgelig har virksomheden fortsat med at evaluere, hvordan RPA-teknologi kan hjælpe andre områder af HR-afdelingen, herunder chatbots, der kan interagere med nye jobkandidater eller screene CV’er og ansøgninger. Lignende virksomheder er begyndt at følge denne virksomheds eksempel ved at bruge deres egne RPA-systemer til at sende tilbud til jobansøgere, revidere datasæt og endda lette tilmeldingen til en sundhedsordning for nyansatte.

Industri 5:
Sundhedsvæsen

Ligesom virksomheder og forsikringsselskaber beskæftiger sundhedssektoren sig med fakturering, krav og patientforespørgsler. En hollandsk virksomhed, der opererer inden for sundheds- og ernæringssektoren, har indført RPA for at automatisere sine forretningsprocesser. Den hollandske sundhedskoncerns første implementeringsfase involverede automatisering af finansielle opgaver. Men først måtte virksomheden redesigne automatiseringsprocessen for at sikre, at der kun var lidt menneskelig indblanding, da de ikke ønskede, at softwarebotten skulle gennemføre et trin og derefter give det videre til en medarbejder. Efter virksomhedens succes med den første fase programmerede virksomheden flere RPA-robotter til at skalere flere opgaver. Som et resultat heraf lykkedes det virksomheden fra juli 2016 til august 2016 at automatisere 25 opgaver, hvilket svarer til 89 % af de manuelle funktioner. Fordelene ved RPA for virksomheden gjorde, at den tid, der blev brugt til at udføre finansrelaterede opgaver, faldt fra et par uger til tre dage. Desuden har virksomheden øget nøjagtigheden, overholdelsen af reglerne, de tilgængelige arbejdstimer og ROI. Ud over denne hollandske virksomhed er RPA-muligheder for industrier i sundhedssektoren aktiviteter som fakturering, hurtigere krav og betaling, nøjagtig validering af patienters sygesikring og strømlining af patientbetalinger.

Industri 6: Telekommunikation

I et andet eksempel har en britisk telekommunikationsudbyder brugt RPA til at skalere sine back-office-processer, hvilket har gjort opgaverne mere pålidelige, effektive og præcise. I 2004 flyttede denne telekommunikationsvirksomhed sit back-office-arbejde til Indien via Business Process Outsourcing (BPO). Virksomhedens vækst førte dog hurtigt til drifts- og omkostningsproblemer med BPO. Som følge heraf besluttede virksomheden at løse dette problem med RPA. Alligevel er denne virksomheds RPA-sag unik, da den valgte at implementere RPA uden hjælp fra et eksternt RPA-softwarefirma. Teleselskabet identificerede den back-office-opgave, som det ønskede at automatisere, og implementerede med succes robotsoftwaren til at automatisere ca. 35 % af sine back-office-aktiviteter. Med RPA’s succes udvidede virksomheden ved at øge antallet af automatiserede transaktioner til omkring 400/500 tusind om måneden. Som et resultat heraf oplevede teleselskabet øget nøjagtighed, produktivitet, kundetilfredshed og lavere driftsomkostninger. Generelt kan telekommunikationsindustrien implementere RPA i processer som SIM-swaps, ordrer og kreditkontrol for at øge ekspeditionstiden, fleksibiliteten og effektiviteten.

Hvilke typer processer er gode til robotprocesautomatisering?

 

 

Enhver virksomhed eller organisation, der er interesseret i at automatisere sine processer, skal forstå, hvilke processer RPA kan og ikke kan automatisere. Men selv med viden om potentielt automatiserede processer er det stadig svært at sikre, at brugerne vælger passende strategier. Desuden resulterer manglende valg af passende processer til automatisering i monetære tab, mindre end optimale resultater og en mulighed for at investere i den forkerte løsning. Så lad os diskutere, hvilke typer processer der er optimale for Robotic Process Automation?

1. Regelbaserede processer

Regelbaserede opgaver er enkle; de kan ikke være processer, der kræver menneskelig vurdering eller fortolkning. Robotsoftware kan ikke forstå tvetydige udsagn, så opgaven skal være logisk med få eller ingen ændringer eller undtagelser. F.eks. er den langvarige proces med at kopiere og indsætte data i høj grad regelbaseret, fordi processen er meget ligetil, hvilket gør den let programmerbar.

2. Et stort antal gentagne transaktioner

Formålet med RPA er at automatisere mange opgaver hurtigere og mere præcist end et menneske. Det er muligt at automatisere processer, der typisk udføres hver anden måned, men ved at fokusere på transaktioner med stor volumen sikrer du optimal ydeevne med de største fordele. F.eks. ændrer en produktionsvirksomheds forsynings- og efterspørgselskæde sig konstant, hvilket kræver hyppige opdateringer af dens forsyningskædeoplysninger. En opgave i forsyningskæden er også repetitiv og udføres typisk mange gange om dagen, hvilket gør den til en velegnet opgave, der vil kunne drage fordel af RPA.

3. Modne

En moden opgave er en proces, der har eksisteret i et stykke tid, så det er en proces, som de fleste medarbejdere kender. Det betyder også, at processen sandsynligvis afsluttes på samme måde hver gang.

4. Let at identificere omkostninger

Hvis en organisation kan beregne de aktuelle omkostninger ved at udføre en opgave, er det nemmere at sammenligne omkostningerne med de potentielle fordele ved automatisering. Med andre ord er et job, der historisk set kræver otte timers menneskelige ressourcer, let kvantificerbart, hvilket gør det muligt for virksomheder at sammenligne omkostningerne til RPA-materialer og -implementering minus den forventede vækst.

5. Struktureret

Processer, der egner sig til automatisering, er klart defineret og anvender strukturerede data. Strukturerede data er kvantitative tal og værdier som f.eks. en database med adresser og kreditkortnumre.

6. Transaktionsrelateret

Transaktionsprocesser er processer, der ofte er udsat for menneskelige fejl. For eksempel er en organisation, der opdaterer sine salgsordrer, en transaktionsopgave, der er perfekt til automatisering. Transaktionsopgaver er hierarkisk lavere placeret end andre processer i forretningsverdenen, men kræver stadig den største omhu, hvilket gør dem perfekte til automatisering.

7. Få eller ingen undtagelser

Disse opgaver betyder typisk, at en bot kan gennemføre processer med minimale undtagelser. En undtagelse er, når softwarerobotten skal reagere på noget uventet. Desværre kan automatiseringsteknologi håndtere undtagelser, men den kan ikke håndtere mange undtagelser.

8. Ikke kompleks

RPA-software kan ikke håndtere komplekse opgaver som f.eks. subjektiv feedback uden at tilføje maskinlæring, AI eller andre intelligente værktøjer. Men da processer, der egner sig til RPA, er regelbaserede, repetitive og strukturerede, vil opgaver, der kræver større kompleksitet, sandsynligvis ikke være på en organisations dagsorden.

9. Adgang til flere systemer

En af fordelene ved RPA-software er, at når robotten tilsluttes en organisations nuværende system, skaber den et økosystem af indbyrdes forbundne teknologier. Med andre ord giver processer med adgang til mange forskellige systemer optimale fordele, fordi disse opgaver typisk resulterer i menneskelige fejl og inkonsistente resultater.

Hvorfor den nuværende fokus på robotprocesautomatisering?

 

Robotic Process Automation - hvorfor er det vigtigt?

 

Siden World Wide Web opstod, er automatisering af arbejdsgange blevet relevant i virksomheder, organisationer og virksomheder. Verdens introduktion af Robotic Process Automation ændrede den måde, virksomheder opererede på, og blev et værktøj for virksomheder til at overgå deres konkurrenter.

Men selv om RPA blev lanceret i 2000’erne, var det først i 2017, at RPA’s popularitet steg, hvilket markerede punktet for RPA som en forstyrrende teknologi. Efterhånden som verden gik ind i industri 4.0, har yderligere fremskridt inden for RPA-teknologiernes kapacitet understøttet automatiseringssoftwares popularitet på markedet. Industrier ønsker bedre og hurtigere automatiseringsteknologi for at fremme deres processer for hvert år, der går. Så det nuværende fokus på RPA-virksomheder vil altid være fremherskende, medmindre en ny disruptor ryster markedet. Men for at mange brancher kan få succes, skal de vide, hvor RPA har været, hvad det er i dag, og hvor det er på vej hen. Ved at følge
Gartners teknologitrends for 2022
er hyperautomatisering den næste fase af automatisering på grund af verdens nuværende fokus på data, cybersikkerhed, AI, intelligensværktøjer, autonome systemer og generativ AI.

AI vs. RPA – Forstå forskellene og fællesnævnerne

 

 

AI arbejdede engang i en sektor, der var helt forskellig fra RPA, men den er i stigende grad blevet implementeret i RPA-software for at forbedre softwarerobottens kapacitet. Kunstig intelligens er avanceret teknologi, der er i stand til at forudsige, lære og forstå menneskelige kognitive processer. Når RPA kombineres med AI, forbedres fordelene ved automatiseringssoftware yderligere, samtidig med at der tilføjes andre analyser for at øge kundetilfredsheden, sikkerheden, nøjagtigheden og meget mere.

RPA er ikke intelligent i sig selv, hvilket betyder, at den ikke kan forstå komplekse processer, der kræver vurdering eller fortolkning. Selv om AI ikke nødvendigvis giver oplysninger, der kan hjælpe med at træffe beslutninger, fordi passende processer stadig skal være veldefinerede og modne, fungerer den som en fordelforstærker, der giver mulighed for endnu mere optimering af ydeevnen.

RPA vs. intelligent automatisering – Forstå forskellene og de fælles træk

 

 

Mens Robotic Process Automation (RPA) er et softwareværktøj, der bruges til at udføre gentagne opgaver uden menneskelig indgriben, kombinerer Intelligent Automation (IA) kunstig intelligens (AI) og maskinlæring med RPA. Disse kombinerede ressourcer hjælper virksomhederne med at reducere omkostningerne, øge produktiviteten og nøjagtigheden, reducere gennemløbstiden og opfylde kravene. Det kræver flere maskiner og automatiserede værktøjer for at opnå det ønskede resultat ved at tilføje “intelligens”-aspektet for at hjælpe folk med at træffe korrekte beslutninger uden udelukkende at stole på fornuft, forsigtighed og forudsigelsesanalyser.

Fremtiden for RPA: Hyperautomatisering og intelligent procesautomatisering

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Fremtiden for RPA er hyperautomatisering og intelligent procesautomatisering. Selv om RPA’s procesorienterede tilgang har været udsat for systematiske fejl, ville mere avancerede og komplekse værktøjer ikke eksistere uden den mekaniske komponent i RPA. Gartner opfandt begrebet hyperautomatisering med denne disciplin som en af sine “Top Strategic Technology Trends” for 2022. I detaljer,
Gartner
‘s mål er at hjælpe med at optimere og fremskynde organisationers vækst gennem digitaliserede løsninger.

Intelligent Automation (IA) kombinerer kunstig intelligens (AI) og maskinlæring med RPA for at hjælpe virksomheder med at reducere omkostningerne, øge produktiviteten og nøjagtigheden, reducere gennemløbstiden og opfylde kravene.

Hyperautomatisering tager IA et skridt videre som en altomfattende metode ved hjælp af maskinlæring, AI og anden software, der styrer alle processer mere intelligent og effektivt. Hovedforskellen er, at hyperautomatisering inkorporerer IA og RPA for at skabe komplekse og kognitive systemer til automatisering af opgaver.

Succesen af en hyperautomatisering afhænger af AI og ML til at konstruere bunker af replikerede data, også kaldet “digitale tvillinger”. Succes afhænger også af interoperabel hardware, hvilket kræver et behov for at opbygge et økosystem af teknologi gennem maskiner, der kan “tilpasse sig til hardwareændringer med minimal indgriben fra brugeren”, kendt som
Plug-and-Play
(PnP).Efterhånden som dataene bliver mere omfattende, lærer det forbundne netværk og de intelligente værktøjer i et hyperautomatiseringssystem af sig selv, hvilket gør det gradvist selvregulerende og automatisk.

RPA og kognitiv databehandling

 

 

Mange forveksler kognitiv databehandling med kunstig intelligens (AI) på grund af dens udformning, men kognitiv databehandling er faktisk en underkategori af AI. Desuden kan kognitiv databehandling forbedre RPA-teknologien, da den kan håndtere store datamængder, hvilket kan hjælpe organisationer med at træffe beslutninger baseret på data. Mens AI forbedrer fordelene ved RPA på samme måde, kræver kognitiv databehandling i modsætning til AI stadig menneskelig indgriben. Desuden kan den tilpasse sig til ændringer, men kan ikke levere en løsning til beslutningstagere som AI. RPA med støtte fra kognitiv databehandling kan hjælpe beslutningstagere med bedre at forstå og se mønstre i store mængder information gennem strukturerede og ustrukturerede data.

Virkningen: Nuværende og fremtidig indvirkning af RPA på beskæftigelsen: Hvor RPA allerede erstatter mennesker, og hvor de ikke gør det (endnu)

 

 

Som vi ved, kræver en vellykket implementering af RPA-teknologi et skift i roller og ansvarsområder inden for en organisations struktur. Men hvordan kan RPA’s nuværende muligheder og ydeevne erstatte mennesker?RPA erstatter allerede nu mennesker fra at udføre banale, gentagne opgaver, hvilket frigør værdifuld tid til at give medarbejderne mere kreativt, intellektuelt og vigtigt arbejde. Så i øjeblikket erstatter RPA menneskelige job som dataindtastning og revision.

Softwarerobotter kan også begrænse den mængde arbejde, der kræves af en medarbejder, ved at konfigurere softwaren til at fungere mere som en assistent end som en erstatning for en proces. Men det gælder også for de nuværende intelligente automatiseringssystemer, især opgaver, der kræver en arbejdstagers meget tekniske evner og sociale, menneskelige færdigheder. Mange virksomheder har dog automatiseringssystemer, der ikke er i stand til at automatisere komplekse, kognitive og skiftende processer, så RPA som en komplet erstatning for menneskelig arbejdskraft er endnu ikke på vej.

Fremtidens RPA kan automatisere de fleste forretningsprocesser, hvilket i sidste ende kan erstatte mange menneskelige job. Efterhånden som softwarerobotter bliver mere og mere intelligente, stiger også menneskers angstniveau. Mange teknologi- og forretningsanalytikere forudsiger, at efterhånden som automatiseringssoftware udvikler sig til intelligent, autonom teknologi med evnen til at træffe vurderingsbaserede beslutninger, vil mange job ikke længere kræve mennesker. F.eks. Tidsskrift for strategiske informationssystemer 29 bemærkede, at nogle forskere forudser, at automatisering vil erstatte 47 % af de amerikanske arbejdspladser i 2033. Efterhånden som RPA i stigende grad bliver kombineret med AI og andre intelligente værktøjer, vil mennesker ikke kunne konkurrere med softwarerobotterne, hvilket gør AI-styret automatisering til det bedste valg for mange organisationer.

Hvis den intelligente automatisering i fremtiden sandsynligvis vil erstatte de fleste mennesker, hvilke job vil den så erstatte? Alle job, der kan automatiseres, vil blive fuldstændig erstattet af robotsoftware. F.eks. er mange processer, der gennemføres af Menneskelige ressourcer (HR) kan automatiseres, og behovet for mennesker til at udføre disse opgaver kan blive overflødigt. HR kræver imidlertid menneskelige sociale færdigheder og følelser; en faktor, som softwarerobotter kan hjælpe med at forbedre, men ikke nødvendigvis erstatte helt.

Hvordan RPA fortrænger outsourcing

 

 

Den førende sektor, der forstyrres af RPA-teknologien, er Business Process Outsourcing (BPO)-industrien. Det var engang almindeligt for virksomheder, forretninger og virksomheder at outsource front-to-back-office-processer til andre lande for at høste fordelene ved billigere arbejdskraftomkostninger og effektivitet.RPA erstatter outsourcing- og BPO-udbydere fuldstændigt, fordi administrative processer med store mængder er netop de opgaver, som RPA-software er designet til at udføre. Desuden fortsætter mange virksomheder, der outsourcer deres backoffice- og end-to-end-processer, med at have højere omkostninger i takt med, at lønningerne i andre lande stiger.

Ved at bruge robotsoftware til at automatisere disse processer reduceres omkostningerne ved at outsource menneskelige ressourcer dramatisk, så hvorfor skulle virksomheder ikke investere i RPA? Mens BPO-udbydere stort set er forældede med RPA’s markedsvækst, kan tjenesteudbydere implementere RPA i deres model for at sikre, at dette ikke sker.

RPA’s samlede indvirkning på samfundet

RPA's indvirkning på samfundet

Når nogen nævner Robotic Process Automation, forestiller mange sig en fysisk robot, der er programmeret til at gøre noget for at erstatte processer, der udføres af mennesker. Men som mange finder ud af, er RPA ikke en egentlig robot; det er programmerbar software, der bruges til at udføre gentagne, strukturerede opgaver hurtigere og mere præcist end menneskeligt muligt.

Samlet set er RPA’s indvirkning på samfundet hovedsageligt positiv, da den giver medarbejderne mere tid til at udføre værdifuldt arbejde i stedet for banalt kopi- og indsætningsarbejde. Da verden gik ind i den fjerde industrielle revolution, blev frygten for, at robotter skulle overtage magten, en historie, der især blev skildret i Hollywood-film, almindelig. Især med RPA frygtede mange medarbejdere, at automatiseringsrobotter ville erstatte dem, men for de fleste var det ikke tilfældet. Med andre ord har mange organisationer med succesfuld implementering af RPA fundet ud af, at automatisering giver en mere produktiv arbejdsstyrke, enten ved at fritage medarbejderne for kedelige processer eller ved at give medarbejderne mulighed for at gennemføre procedurer hurtigere med en robotassistent. Men efterhånden som RPA bliver mere og mere intelligent, kan RPA’s samlede positive indvirkning på samfundet ændre sig, hvis den gør nogle job i fare for at blive forældede.

Praktisk eksempel på RPA

Der er mange succeshistorier fra organisationer, der implementerer Robotic Process Automation-tjenester i deres nuværende system. For eksempel, Leeds Building Society, en finansiel tjenesteudbyder inden for realkreditlån, opsparing og livsplanlægning i Det Forenede Kongerige, har femten robotter, der automatiserer tusindvis af opgaver i tusindvis af applikationer. Virksomheden mener, at brugen af RPA til at behandle transaktioner, opdatere medlemskonti og automatisere e-mails var en vigtig ressource, som hjalp dem under pandemien. RPA leverede en løsning til Leeds Building Society for at imødekomme og holde trit med de hurtigt voksende anmodninger fra medlemmerne. Ifølge virksomheden reducerede RPA den tid, der gik tabt ved at behandle komplekse kundeforespørgsler, og reducerede ventetiden på telefonen, hvilket øgede kundetilfredsheden og leveringen af betalingsfridage for realkreditlån.

Sådan kommer du i gang med RPA

 

Processen med at gennemføre et RPA-projekt omfatter tre trin: Proof of Concept (PoC), pilot og test.

1. Lav en PoC

Det første skridt i et RPA-projekt er at udvikle en PoC, eller en måde at demonstrere, at det er muligt at automatisere en brugers ønskede processer. For at sikre, at RPA er den bedste løsning, der vil resultere i optimale fordele, skal brugerne identificere tilfælde, der skal automatiseres, og kvantificere forudsigelser af fordele som ROI, omkostninger, besparelser og overholdelse af reglerne.Desuden bør en PoC indeholde en plan for, hvilken RPA-softwareleverandør der bedst repræsenterer brugerens identificerede processer. Nogle udbydere specialiserer sig f.eks. kun i RPA-software, mens andre kan levere flere produkter oven på RPA, og andre er it- eller BPO-tjenesteudbydere, der bruger RPA-platforme.Endelig bør et PoC genoverveje den interne organisation, f.eks. ved at oprette et Center of Excellence (COE) fra menneskelige ressourcer i forretnings- og it-afdelingerne til at overvåge projektet.

2. Pilot

Pilotfasen er design-, opbygnings- og testfasen af et RPA-projekt. Denne fase er projektets programmerings-, konfigurations- og monteringsfase. Hvis en virksomhed f.eks. registrerer data på papir, skal den overføre dem til et elektronisk medium. Medmindre en virksomhed ikke bruger en ekstern ressource til installation, kræver denne fase typisk samarbejde mellem COE og RPA-producenten eller tjenesteudbyderen.

3. Test

Hvis softwarerobotten fungerer som planlagt, er RPA-installationen afsluttet. Brugeren skal dog fortsat udvide og opdatere automatiseringsteknologien for at sikre, at robotten giver optimale resultater.PoC er det mest afgørende skridt i enhver RPA-rejse, da det kan resultere i spild af tid og penge, hvis man undlader at planlægge i overensstemmelse hermed. Desværre er en af de vigtigste årsager til, at de fleste RPA-implementeringer mislykkes, fordi brugeren forsøger at automatisere en proces, der aldrig var beregnet til automatisering af robotprocesser.

Ofte stillede spørgsmål

Robotic Process Automation er et effektivt værktøj til at automatisere forretningsprocesser ved at reducere driftsomkostninger og menneskelige fejl.

Hvad er RPA (Robotic Process Automation)?

For at definere RPA er det et værktøj, der fokuserer på kontinuerligt flow og effektivitet ved at emulere menneskelig aktivitet som f.eks. skærmoptagelse og skrabning. RPA går dog et skridt videre end disse enkle forretningsprocesser ved at være ikke-indtrængende, når den installeres i en brugers nuværende system, og den kan programmeres til at udføre strukturerede, gentagne opgaver med lidt eller ingen menneskelig indgriben.

Fordele ved robotteknologisk procesautomatisering

Fordelene ved RPA er maksimal operationel effektivitet, hurtig og ukompliceret implementering, konfigurationer til at holde brancherne i overensstemmelse med lovgivningen, forbedre kundetilfredsheden, fritage medarbejdere for kedelige opgaver og øge datasikkerheden.

Teknologier til automatisering af robotprocesser

De forskellige typer af RPA-teknologier er:

 • Data – Datasoftwarerobotter kan foretage dataoverførsel, kryptering og filkodning.
 • Integration – Integrationsbaserede softwarerobotter kan få adgang til og ændre elementer i forskellige applikationer
 • Proces – Procesbaseret software kan genkende ændringer, hændelser eller udløsere for at indlede den programmerede proces.

Hvor bruges Robotic Process Automation?

Stort set alle brancher, der kan drage fordel af automatisering af opgaver, kan bruge Robotics Process Automation. Men i øjeblikket er de områder, som RPA-virksomhederne er berørt af RPA-anvendelse, følgende:

 • Kundeservice
 • Ordrebehandling
 • Finansielle sektorer
 • Produktion af forsyningskæder
 • Salg
 • Informationsteknologi (IT)
 • Menneskelige ressourcer (HR)
 • Produktudvikling
 • Industriens regler for overholdelse af reglerne

Sådan fungerer robotteknologisk procesautomatisering

RPA’s arbejdsgang følger fire trin: indsamling, overførsel, generering og bekræftelse. Ved dataind- og uddataind- og uddataindlæsning kan en softwarebot f.eks. indsamle dataene, overføre dem til et andet program, generere en rapport og give brugeren besked, når den er færdig.

Sådan implementerer du robotprocesautomatisering

Processen for en vellykket implementering af RPA omfatter mindst tre faser: Proof of Concept (PoC), pilot og test. PoC-fasen omfatter udvælgelse af processer til automatisering, godkendelse af dem og intern organisatorisk omstrukturering. Pilotfasen er udviklings-, design-, manuskript- og opbygningsfasen af implementeringen af RPA. I denne fase bør alle værktøjer, tilføjelser og ressourcer til et RPA-system drøftes nøje og implementeres. Endelig er det sidste trin at teste softwaren for at sikre, at robotten fungerer som ønsket.

Robotic Process Automation Markedets størrelse

I henhold til
Statista
er den nuværende markedsstørrelse for RPA i 2022 på 3,7 milliarder amerikanske dollars.

Sådan lærer du Robotic Process Automation

At blive RPA-udvikler kræver langvarig og omfattende uddannelse for at lære og beherske programmeringen af den automatiserede robotsoftware. Desuden er RPA-området under konstant forandring, så den nødvendige viden stopper aldrig.

Bedste bøger om robotprocesautomatisering

Når det gælder RPA-bøger, er det vigtigt at huske, at branchen ofte ændres og udvikles, så trykte ressourcer kan have svært ved at give læserne opdaterede oplysninger. Der findes dog stadig gode RPA-bøger, så her er fem gode bøger om Robotic Process Automation:

 • “Robotic Process og kognitiv automatisering: Den næste fase” af Mary C. Lacity og Leslie P. Wilcocks
 • “Automatisering af arbejdsgange med Microsoft Power Automate: Opnå digital transformation gennem forretningsautomatisering med minimal kodning” af Aaron Guilmette
 • “Pleje og fodring af robotter: An Owner’s Manual for Robotic Process Automation” af Christopher Surdak
 • “Håndbog om robotprocesautomatisering: A Guide to Implementing RPA Systems” af Tom Taulli
 • “INTELLIGENT AUTOMATION: Lær, hvordan man udnytter kunstig intelligens til at sætte skub i forretningen og gøre vores verden mere menneskelig” af Pascal Bornet

De bedste onlinekurser i Robotic Process Automation

Det bedste onlinekursus i Robotic Process Automation kommer fra
EdX
. For alle, der ønsker at forstå RPA på det grundlæggende niveau, kan dette introduktionskursus være en nyttig start, der kan hjælpe dig med at udvikle nye færdigheder som f.eks. at bruge automatisering af robotprocesser som en form for problemløsning, designe automatiserings blueprints, lære at lave estimater af indsats til automatisering af processer og meget mere. Du får virtuelle klasser med instruktører, der er førende inden for programmering og maskinlæring.

Er automatisering af robotprocesser en god karriere?

Ja, Robotic Process Automation er en god karriere. I henhold til Glasdør, en RPA-udvikler får en gennemsnitlig årlig grundløn på 80.000 dollars i USA. Desuden er den laveste indberettede løn for en RPA-udvikler 57.000 dollars, mens den højeste er 112.000 dollars.

Og efterhånden som flere og flere virksomheder begynder at forstå det sande potentiale i RPA’s fordele, stiger lønningerne for personer med RPA-færdigheder kun.

Forskningspapirer om automatisering af robotprocesser

Her er nogle værdifulde forskningsartikler, som du kan finde flere oplysninger om alt, hvad der har med RPA at gøre:

Bedste certificeringer inden for Robotic Process Automation (RPA)

De bedste RPA-certificeringer kommer fra
Microsoft
, som er et certifikat på begynderniveau, som alle, der ønsker at blive fortrolige med RPA-software og -værktøjer, kan opnå. Dette giver dem, der er interesseret i RPA, mulighed for at begynde at forstå og arbejde med et af de bedste værktøjer til automatisering: Power Automate-softwaren fra Microsoft. For at opnå certifikatet skal deltagerne gennemføre og bestå en eksamen, der dækker emner og grundlæggende forståelse af automatisering af forretningsprocesser med Power Automate-softwaren, opbygning af chatbots med Power Virtual Agents og udførelse af dataanalyse med Power BI. Der kræves ingen forudsætninger for at få denne certificering, men du skal betale et gebyr for eksamen.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post