fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Den digitale transformation ændrer arbejdsverdenen i et utroligt tempo. Det er ingen overdrivelse at påstå, at næsten alle roller og brancher vil blive påvirket af automatisering. Som det ser ud nu, har mange vertikaler allerede ændret sig til ukendelighed.

Softwareudvikling er en af de primære brancher, der kan drage fordel af automatisering. Virksomhederne har skreget på kodere i de senere år. Virksomhedsledere kæmper stadig med at finde nye medarbejdere til ingeniørstillinger, og mange ledige stillinger har stået åbne i månedsvis.

Robotic Process Automation og Test Automation kan hjælpe med at lette byrden for arbejdsgivere og medarbejdere. Men der er stadig stor forvirring omkring disse teknologier, og mange tror, at de beskriver det samme.

I denne artikel ser vi på, hvorfor RPA og testautomatisering ligner hinanden, hvordan de er forskellige, og vigtigst af alt, hvordan begge værktøjer kan hjælpe virksomheder i en tid, hvor der er mangel på dygtige softwareingeniører.

Robotic Process Automation vs.

Testautomatisering: Et kort overblik

RPA (Robotic Process Automation) - Definition, betydning, hvad er iot og meget mere

 

Før vi kaster os ud i en sammenligning af RPA og automatiseringstest, er det værd at skitsere en grov definition af hvert begreb. Derfra vil læserne få en fornemmelse af de opgaver, teknologien udfører, og de problemer, den kan løse.

1. Robotic Process Automation

 

Robotic Process Automation (RPA) er software, der har til formål at lære og kopiere computeropgaver, der traditionelt udføres af mennesker. Denne type automatisering er begrænset til enkle regelbaserede opgaver, der følger forudsigelige trin.

 

For eksempel bruger virksomheder RPA til ting som:

 

 • Indtastning eller migrering af data
 • Logger ind og ud af applikationer
 • Læsning og udtrækning af information fra e-mails
 • Konvertering af filer
 • Udfyldning af regneark
 • Rutinemæssige forespørgsler

 

RPA hjælper virksomheder med at mekanisere store mængder og gentagne opgaver. Denne proces sparer tid og penge. Det betyder også, at menneskelige medarbejdere frigøres fra kedelige opgaver, så de kan yde mere meningsfulde bidrag på andre måder.

 

2. Automatisering af test

 

Testautomatisering er et softwareudviklingsværktøj. Den har nogle af de samme mål som RPA, idet den søger at spare tid og penge og frigøre menneskelige medarbejdere fra monotone opgaver. I stedet for dyr og tidskrævende manuel testning af softwareudviklingsprojekter giver testautomatiseringssoftware teams mulighed for at udføre hurtige, grundige og dybe test på deres projekter. Processen reducerer omkostningerne og fører til hurtigere udgivelser.

Disse korte oversigter hjælper med at etablere en basislinje for anvendeligheden af begge software. Men for at forstå deres forskelle, ligheder og anvendelser bedre, er vi nødt til at dykke langt dybere ned. Til det formål må vi undersøge hver teknologi for sig.

Hvad er Robotic Process Automation (RPA)?

Hvad er Robotic Process Automation (RPA)?

Robotic Process Automation (RPA) – ofte omtalt som procesautomatisering – er en innovativ type software, der udfører opgaver, som traditionelt var forbeholdt manuelle menneskelige operatører. Kort sagt er RPA-værktøjer software-“bots”, der kan observere og lære menneskelige opgaver med det formål at reproducere dem uden manuel indgriben.

RPA-værktøjer fungerer på en brugergrænseflade (UI) på samme måde som et menneske gør. Lad os for eksempel sige, at en mellemstor virksomhed endelig følger med tiden og har besluttet sig for at migrere til skyen. De vælger at bruge den populære ETL-datamigreringsstrategi (Extract, Transfer, Load) til at flytte fra deres arkaiske on-prem-servere.

Virksomheden har en stor og besværlig database. De beslutter sig for en ny datastruktur, der bedre afspejler deres forretning. At udtrække, verificere og mappe data til den nye cloud-struktur er en kæmpe opgave. Men det er regelbaseret og forudsigeligt, hvilket gør det til en fremragende kandidat til RPA.

I dette scenarie kan virksomheden vise RPA’en de forudsigelige og regelbaserede trin, der kræves for at migrere dataene.

 

Disse omfatter:

 

 • Adgang til den gamle database via login-tilladelse
 • Den lange proces med både at udtrække og derefter verificere data
 • Foretage de ønskede ændringer i dataene.
 • Logger på cloud-databasen
 • Overførsel af data til det nye databaseskema

 

Herfra kan RPA-værktøjer overvåge en manuel medarbejder, der udfører de trin, der kræves til ETL. Botten noterer de handlinger, mennesker foretager sig, og logger tastetryk, brug af programmer og andre handlinger i den grafiske brugergrænseflade (GUI). Når først botten kender trinene, kan den overtage og udføre disse besværlige og tidskrævende opgaver med en hastighed og præcision, der engang var ufattelig.

Det er selvfølgelig bare ét af en næsten uendelig række eksempler på, hvordan RPA kan hjælpe virksomheder i alle størrelser. Hvis du vil have en mere omfattende gennemgang af RPA’s muligheder, kan du læse vores Complete Guide to Robotic Process Automation (RPA).

1. Hvorfor har virksomheder brug for Robotic Process Automation?

Hvorfor har virksomheder brug for Robotic Process Automation?

Der er mange forskellige faktorer, der gør RPA til en attraktiv mulighed for virksomheder. For det første kan det øge produktiviteten betydeligt, fordi softwarerobotter kan arbejde hurtigere, hårdere og mere præcist end deres menneskelige modstykker. For det andet er det en god måde at spare på udgifterne til manuel arbejdskraft og outsourcing.

Men måske vigtigst af alt tilbyder det virksomheder en måde at få mest mulig værdi ud af deres menneskelige medarbejdere. Mennesker besidder generel intelligens; vi er bygget til at bruge vores fantasi, problemløsning, kreativitet og sociale opgaver.

Robotter udmærker sig på den anden side ved en mere snæver form for intelligens. Hvis vi giver dem enkle, regelbaserede opgaver, kan de udføre dem med ubarmhjertig hastighed og præcision. Det giver mening at uddelegere gentagne opgaver med stort volumen til “bots”.

2. De problemer, som RPA løser

udfordrer belastningstest og RPA

En af de bedste måder at forstå RPA-softwarens indvirkning på erhvervslivet er at udforske nogle af de kritiske problemer, den løser. Her er nogle af grundene til, at RPA er en af de hurtigst voksende typer af virksomhedssoftware på markedet.

 

2.1 At holde gamle systemer aktive:

 

RPA-værktøjer hjælper organisationer med ældre systemer med at forblive konkurrencedygtige uden dyre eftersyn. RPA fungerer som et softwarelag oven på disse ofte afprøvede og pålidelige systemer. Resultatet er, at perfekt funktionel software ikke behøver at gå til spilde.

2.2 Reducere omkostningerne:

 

Virksomheder er nødt til at finde nye måder at forblive konkurrencedygtige på. RPA er en glimrende måde at reducere omkostningerne til arbejdskraft og outsourcing ved at overtage manuelt arbejde. Det overordnede resultat er en slankere og mere effektiv virksomhed.

2.3 Medarbejdertilfredshed:

 

Et stramt jobmarked tilskynder medarbejderne til at søge nye muligheder. RPA-værktøjer giver medarbejderne mere autonomi til at udføre meningsfulde opgaver i stedet for gentagne opgaver, hvilket øger medarbejdernes engagement og tilfredshed og i sidste ende fastholdelsesniveauet.

2.4 Tilgængelighed:

 

Mangel på programmører bør ikke forhindre teams i at bygge de applikationer, de har brug for til at opnå et højt produktivitetsniveau. RPA-værktøjer er kodeløse, hvilket betyder, at alle kan bruge dem til at automatisere deres arbejde, selv ikke-tekniske medarbejdere.

Hvad er testautomatisering?

Hvad er automatisering af softwaretest?

Testautomatiseringssoftware hjælper virksomheder med at få hurtig, tilgængelig feedback om deres produkter i løbet af udviklingslivscyklussen. Det er vokset i både popularitet og relevans i takt med fremkomsten af agil softwareudvikling. Når ingeniører skriver kode og skubber den til depotet, kører testautomatiseringssoftware tests for at identificere problemer. Denne iterative tilgang hjælper teams med at undgå at løbe ind i dyre og tidskrævende problemer senere hen.

 

Testautomatisering er en fremragende løsning til

flere forskellige stadier af softwareudvikling.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

1. Test af enheder:

 

Unit testing er en klassisk komponent i agile metoder. Den opdeler et produkt i diskrete komponenter og tester hver enkelt undervejs. For større projekter er denne fremgangsmåde uoverkommeligt dyr at udføre manuelt. Som sådan er det en fremragende kandidat til automatisering.

2. Integrationstest:

 

Moderne applikationer integreres med anden software gennem API’er. Testautomatisering kan replikere disse forhold for at give udviklerne en forståelse af funktionaliteten af dette element i deres applikation.

3. Test af grafiske brugergrænseflader:

 

Test af grafiske brugergrænseflader (GUI) undersøger en applikations grænseflade for at sikre, at den kører problemfrit og forudsigeligt. Selvom der er fordele ved en manuel tilgang, er der flere områder, hvor man kan spare tid og penge ved at automatisere.

4. Regressionstest:

 

Regressionstest hjælper udviklere med at afgøre, om kodeopdateringer utilsigtet har påvirket et programs integritet. Hvis kodeændringer giver fejl eller andre uønskede resultater, ruller appen tilbage eller går tilbage til den tidligere version. Fordi disse tests er hyppige og har stor volumen, er de også fremragende kandidater til automatisering.

5. End-to-end-test:

 

End-to-end-test er den mest omfattende form for softwaretest. Som navnet antyder, omfatter det alt fra komponenter til systemer og integrationer. Med andre ord spejler det slutbrugerens interaktion i programmet. Det kan være dyrt at automatisere end-to-end-tests. Så det er bedst at bruge testautomatisering til at overholde stramme deadlines.

Ovenstående use cases er blot nogle af de måder, hvorpå testautomatisering kan hjælpe udviklere. Hvis du vil dykke endnu dybere ned i testautomatisering, kan du læse vores artikel A Complete Guide to Software Testing Automation.

Hvorfor har virksomheder brug for testautomatisering?

 

Tempoet i softwareudviklingen er steget til ufattelige højder i løbet af de sidste par år. Konkurrencen er høj og hårdere end nogensinde. Hurtige turnarounds og leverancer er en konkurrencemæssig nødvendighed, hvilket lægger et kolossalt pres på fagfolk inden for test og kvalitetskontrol (QA).

Der er også et stort kommercielt incitament til at reducere softwareudviklingscyklusser og komme på markedet så hurtigt som muligt. Testning er en af de største flaskehalse. Branchens normer siger, at testning koster et sted mellem 15 og 25 % af hele projektet.

Manuel test for fejl er besværlig og tidskrævende. Det er også dyrt. Det er klart, hvorfor udviklere vil være interesserede i software, der tester kode hurtigt og præcist. Softwaretestrobotter kan udføre gentagne opgaver, der efterligner, hvordan en bruger interagerer med det endelige produkt. Teknologien kan udføre disse opgaver grundigt, hvilket betyder, at testen er dyb og pålidelig.

1. Kan virksomheder droppe manuel softwaretest?

 

Selvom det kan være tidskrævende og dyrt, er det svært helt at droppe manuel testning. At køre reglen over en applikation for fejl er kernen i, hvad test skal opnå, men det er ikke det eneste, udviklere vil vide.

For eksempel er brugeroplevelsen (UX) en stor del af enhver applikation. Udviklere har stadig brug for at vide, om deres software er nem at bruge og intuitiv, hvordan potentielle brugere har det med designelementer, og hvilke funktioner brugerne kan lide eller ikke lide.

2. De problemer, som testautomatisering løser

Reducer udviklingsomkostningerne:

 

Som alle, der ansætter softwareingeniører, ved, er lønningerne skyhøje. Den digitale transformation er sket i et sådant tempo, at efterspørgslen efter udviklere har oversteget efterspørgslen. Test er en vigtig del af softwareudviklingsprocessen. Testautomatisering giver teams mulighed for at reducere omkostningerne ved at stole på udviklere til den slags arbejde, så de kan fortsætte med at gøre det, de er bedst til: kodning!

Medarbejdertilfredshed:

 

Softwaretest er gentagende og tidskrævende. Mens nogle udviklere finder det tilfredsstillende, er der mange, der ikke gør. Testautomatisering frigør dit team til at udføre mere tilfredsstillende og kreative opgaver, der øger medarbejdertilfredsheden.

Reducer tiden til markedet:

 

Når et projekt først har fået grønt lys, er der begrænset tid til at komme på markedet. Softwareudviklingsverdenen er en kirkegård af gode ideer, der bare kom for sent. Testautomatisering reducerer en berygtet flaskehals i udviklingen, så udviklere (og investorer) kan høste frugterne af deres hårde arbejde inden for kortere tidsrammer.

 

RPA vs testautomatisering: Lighederne

 

Nu, hvor vi har etableret klare definitioner af RPA og testautomatisering, undrer du dig måske over, hvordan de kan forveksles med hinanden. Men begge værktøjer har overraskende meget til fælles. Lad os udforske disse ligheder.

1. Øget produktivitet:

Både RPA og testautomatisering gør det muligt for virksomheder at udføre traditionelle manuelle opgaver på en brøkdel af tiden.

2. Reducerede omkostninger:

Automatiseringsværktøjer reducerer kravene til manuelle medarbejdere og sparer virksomheder for betydelige ressourcer.

3. Effektivitet:

Automatiseringsværktøjer gør det muligt for virksomheder at køre mere effektivt og mere strømlinet.

4. Øge medarbejdertilfredsheden:

Som tidligere nævnt giver automatiseringsværktøjer medarbejderne mulighed for at udføre værdidrevne opgaver, hvilket fører til en gladere og mere harmonisk arbejdsplads.

RPA vs testautomatisering: Forskellene

 

Ja, RPA og testautomatisering har en del sammenfaldende fordele i forhold til, hvad de giver en virksomhed. Men selvom de når frem til de samme slutpunkter, er de veje, hver teknologi tager for at nå dertil, ret forskellige.

 

Lad os se nærmere på forskellen mellem disse programmer.

1. Formål:

RPA handler om at omdanne manuelle forretningsprocesser til automatiserede opgaver. Testautomatisering handler om at gøre softwareudvikling mere effektiv ved at reducere afhængigheden af manuel testning. Selvom de begge er eksempler på automatisering, er disse opgaver forskellige.

2. Afdelinger:

Testautomatisering er noget, der næsten udelukkende udføres i softwareudviklings- og QA-afdelinger. I modsætning hertil er RPA velegnet til at hjælpe enhver afdeling med regelbaserede opgaver i store mængder, som den ønsker at automatisere.

3. Personale:

RPA er designet til at være tilgængelig for alle medlemmer af et team, uanset deres tekniske eller kodningsmæssige evner. Den bedre ende af RPA-værktøjer er helt kodeløse. Mange testautomatiseringsværktøjer kræver et vist niveau af viden om kodning, selvom der findes kodeløse versioner.

4. Omfang:

I de fleste tilfælde fokuserer testautomatisering på en enkelt applikation eller et enkelt produkt. Typisk et produkt, som et softwareudviklingsteam arbejder på i øjeblikket. RPA vil typisk fokusere på samspillet mellem mange forskellige applikationer.

5. Miljøer:

En af de mest markante forskelle mellem testautomatisering og RPA er, at de kører i forskellige softwareudviklingsmiljøer (SDE’er). Igen handler det om deres forskellige formål. Testautomatisering foregår i udviklingsmiljøet, mens RPA kører i produktionsmiljøet.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

6. Data:

RPA fungerer på live data i produktionsmiljøet. Testautomatisering har typisk brug for testdata. Denne skelnen er afgørende for, at virksomheder kan overholde datastyringsregler som GDPR.

Hvad er RPA-test?

 

Som vi har nævnt ovenfor, involverer RPA’s mest værdifulde anvendelser ligefremme, veldefinerede opgaver. I den sammenhæng involverer RPA-test kontrol af data-input og -output i ethvert RPA-workflow.

 

Virksomheder bør kontrollere enhver automatisering, de implementerer. Der er tre specifikke områder, der bør undersøges nærmere. Det er de:

 

1. Vælger eller henter botten den ønskede datakilde?

2. Håndterer robotten datakilden korrekt og forudsigeligt?

3. Er det samlede output af automatiseringen forventet?

 

For at gøre det klart er RPA-test et andet koncept end at bruge RPA til test, som vi vil behandle i afsnittet nedenfor.

Kan jeg bruge RPA til test?

 

Tilpasningsevne og fleksibilitet er to af kendetegnene ved RPA-software. Derfor er det rimeligt at antage, at virksomheder kan bruge teknologien til testautomatisering. Men selvom det er muligt at argumentere for at bruge RPA som et testautomatiseringsværktøj, er der også nogle begrænsninger, som vi er nødt til at overveje. Lad os undersøge de relative fordele ved spørgsmålet.

1. Fordele ved at bruge RPA til testformål:

RPA-værktøjer efterligner handlinger mellem menneske og computer. Mange af disse handlinger kan bruges til at replikere rigtige brugere, der interagerer med en applikation. Med den rette forudseenhed kan udviklingsteams opbygge en række opgaver, der tester mange af parametrene i et stykke software. For eksempel at oprette konti, udføre transaktioner eller noget andet, der har med applikationens sunde funktion at gøre. Den åbenlyse ulempe her er, at programmerne skal være på et vist modenhedsniveau i deres udviklingslivscyklus.

En anden ting at overveje er, at testautomatisering normalt fokuserer på en enkelt app. I modsætning hertil handler RPA om at automatisere opgaver på tværs af flere applikationer. Interessant nok kan RPA-funktionalitet på tværs af platforme være en fordel for nogle tests, især dem, der involverer test af et program med mange integrationer.

2. Ulemperne ved RPA-testning:

Selvfølgelig må teams ikke glemme begrænsningerne ved RPA-værktøjer. Softwaren bruger simple if/then/else til at kortlægge processer, som bots kan udføre. Bredere og dybere test kræver mere kompleksitet.

Der er en kløft her, som udviklere må kæmpe med. RPA-værktøjer egner sig nemlig bedst til klart afgrænsede opgaver i produktionsmiljøer, mens testautomatiseringssoftware trives bedst i testmiljøer , hvor de giver udviklerne brugbar feedback om, hvor deres software ikke rammer plet.

Så ja, RPA kan være en del af et overordnet testautomatiserings-setup. Men at forlade sig udelukkende på den teknologi ville medføre uvelkomne begrænsninger. Dedikeret testautomatiseringssoftware er nødvendig for at håndtere kompleksiteten i moderne applikationer.

 

Hvor testautomatisering og RPA-værktøjer konvergerer

 

Vi har brugt mange ord på at understrege de grundlæggende forskelle mellem testautomatisering og RPA-værktøjer. Nu burde det stå klart, at de er separate discipliner med forskellige mål og funktioner. Men de findes begge under den brede betegnelse automatiseringsværktøjer.

Når det er sagt, er der mange virksomheder, der bruger og drager fordel af begge værktøjer. Lad os tage et eksempel på en virksomhed, der er interesseret i Hyperautomation. For de uindviede beskriver hyperautomatisering en proces, hvor en virksomhed ønsker at automatisere så mange processer som muligt i sin organisation ud fra en tankegang om, at alt, hvad der kan automatiseres, bør automatiseres…

En del af opdagelsesprocessen i hyperautomatisering involverer at se på, hvilke opgaver der kan eller ikke kan automatiseres. Enkle, regelbaserede opgaver med stor volumen er perfekte kandidater til RPA. Men der er andre, mere komplekse opgaver, som måske ikke passer helt ind i billedet. Men det betyder ikke, at de ikke kan automatiseres med den rette teknologi.

Brug af testautomatisering til projekter og RPA til forretningsprocesser vil skubbe en organisation længere frem i hyperautomatiseringsspektret. Men der er også muligheder for, at teams kan bruge begge værktøjer sammen.

Testautomatisering vs. RPA-værktøjer

 

Der findes en hel del forskellige testautomatiserings- og RPA-værktøjer på markedet. Hver applikation har sine egne særegenheder, for ikke at nævne fordele og ulemper. Men en meget bemærkelsesværdig ting er, at de fleste værktøjer har enten testautomatiserings- eller RPA-funktionalitet.

Denne situation skaber et problem for teams, der har brug for begge værktøjer sammen.

Innovativ automatiseringssoftware som ZAPTEST tilbyder både state-of-the-art RPA og testautomatiseringsværktøjer, der er bygget til at håndtere udfordringerne i en fremtid defineret af hyperautomatisering. Konsolidering af testautomatiserings- og RPA-værktøjer har flere fordele for brugere af værktøjer som ZAPTEST.

 

Nogle af disse fordele omfatter:

 

 • Lavere licensomkostninger: Teams kan få begge værktøjer samlet i ét i stedet for at betale for to separate værktøjer og licenser.

 

 • Effektivitet: Mange virksomheder ser testautomatisering og RPA som to forskellige koncepter. Det er dog muligt at genbruge testautomatiseringsmoduler med RPA-workflows. Genbrug af disse moduler kan reducere omkostningerne og resultere i hurtigere opbygning.

 

 • Mindre oplæring og onboarding: At bruge ét automatiseringsværktøj til test og RPA betyder, at medarbejderne kun behøver at sætte sig ind i én løsning.

 

 • Bedre indsigt: Test handler om at indsamle brugbare indsigter. Teams kan konvertere det, de har lært gennem test, til mere effektive RPA-workflows.

 

 • Fejlfinding: Testautomatiseringsværktøjer er kendt for deres fejlfinding og detaljerede rapportering. Men i stedet for at bruge dem til at jage fejl i deres applikation, kan teams med konsoliderede platforme bruge funktionerne til at optimere og rette deres RPA-workflows.

 

 • Merværdi: Ud over de åbenlyse ROI-fordele ved at betale for ét værktøj, der håndterer to automatiseringsdiscipliner, tilbyder førende Test + RPA-automatiseringsværktøjer supplerende service og funktionalitet uden ekstra omkostninger. For eksempel inkluderer ZAPTEST under deres licens med fast pris funktionalitet og tjenester som ZAP Experts, der arbejder sammen med kunden som en del af deres team, ubegrænsede licenser og endda white label-implementering for dedikerede partnere.

Afsluttende tanker

 

RPA og testautomatiseringsværktøjer er dukket op på det helt rigtige tidspunkt. Efter COVID stiller både medarbejdere og arbejdsgivere alvorlige spørgsmål om arbejdets natur. Automatiseringsværktøjer hjælper med at reducere gentagne, trivielle opgaver, så medarbejderne kan frigøre deres kreativitet.

Selvom RPA og testautomatiseringsværktøjer fokuserer på forskellige opgaver, er der flere steder, hvor de krydser hinanden. Efterhånden som virksomheder bevæger sig mod hyperautomatisering, bliver det nødvendigt at finde nye måder at mekanisere opgaver på. Nu er det ikke tid til at blive hægtet af.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post