fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Negativ test i softwaretest er en teknik, der verificerer, hvordan din applikation reagerer på uventet adfærd eller ugyldige data. Denne type test kan hjælpe kvalitetssikringsteams med at forbedre robustheden og stabiliteten af deres software ved at finde undtagelser, der forårsager frysninger, nedbrud eller andre uønskede resultater.

I denne artikel undersøger vi, hvad negativ softwaretest er, hvorfor det er vigtigt, og nogle af de forskellige tilgange, teknikker og værktøjer, som du kan bruge til denne teknik.

 

Table of Contents

Hvad er negativ softwaretest?

Inkrementel test i softwaretest - et dybt dyk ned i, hvad det er, typer, proces, tilgange, værktøjer og meget mere!

Negativ testning er en softwaretestteknik, hvor man med vilje fodrer et system med ugyldige input eller uventede data for at se, hvordan det håndterer disse scenarier. Denne tilgang, der også kaldes fejltest eller error path testing, simulerer de mange forskellige scenarier, som din applikation vil møde i den virkelige verden, f.eks. brugere, der indtaster ugyldige datoer eller tegn eller bruger visse funktioner på måder, som du aldrig havde tænkt dig.

De fleste former for test bruger valide data til at teste en applikation. Men negativ test tager en anden tilgang ved at teste rundt om kanterne og ud over typiske input og se, hvordan applikationen håndterer undtagelser.

Det er vigtigt at teste, at din applikation fungerer efter hensigten. Men på den anden side er det også vigtigt at forstå, hvad der sker, når brugerne går ud af reservationen, især hvis disse utilsigtede anvendelser forårsager nedbrud, frysninger eller andre defekter.

 

Forskel mellem positiv og negativ test

testning i softwaretestning

fordele ved rpa

Som vi beskrev ovenfor, bruger negativ test uventede eller ugyldige data til at verificere et systems opførsel. I modsætning hertil skubber positiv test forventede eller gyldige data for at verificere, at systemet fungerer som forventet.

Med andre ord:

 • Positive tests hjælper dig med at forstå, om din applikation fungerer som planlagt.
 • Negativ test afgør, om din applikation kan håndtere uventede hændelser.

Både positiv og negativ testning er nødvendig i softwaretestning, hvis du vil teste din applikation grundigt.

 

Hvorfor er negative softwaretests så vigtige?

Hvorfor er negative tests så vigtige?

Når udviklere bygger software, har de en klar idé om, hvordan de forventer, at brugeren skal bruge softwaren. Men brugerne følger ikke altid reglerne. Ofte vil de forsøge at klikke på knapper, der ikke findes, indtaste bogstaver i talfelter eller prøve input, som du bare ikke forventer.

Negativ test har til formål at tage højde for disse edge cases, som ikke kan afdækkes med positive testteknikker som f.eks.
enhed
,
system
eller
integrationstest
. Det kræver utraditionel tænkning at finde på “curve balls”, som man kan kaste efter systemet. Nettoresultatet er dog en mere stabil og robust applikation.

 

Hvad er formålet med negativ testning?

i softwaretestning?

Fremtiden for Robotic Process Automation i sundhedssektoren

Negativ test har samme mål som andre typer softwaretest. Nemlig at afdække fejl, mangler og sårbarheder i en applikation. Den spiller dog en særlig rolle, når det gælder om at finde fejl, som ikke kan afdækkes ved hjælp af valide data. Her er nogle af grundene til at anvende en negativ testmetode.

 

1. Afsløring af fejl

Det centrale formål med negativ test i softwaretest er at afdække fejl, der skyldes ugyldige data eller uventede input. Det giver testerne mulighed for at have en mere proaktiv tilgang til fejlsøgning og sikre, at softwaren lever op til forventningerne.

 

2. Sikkerhed

Uventede input eller ugyldige data kan afsløre sikkerhedssårbarheder. Test og løsning af disse edge cases fører til en mere sikker og robust applikation ved at reducere muligheden for ondsindede angreb, injektionsfejl eller uautoriserede adgangsforsøg.

 

3. Håndtering af fejl

Negativ testning er nyttig til validering af fejlhåndtering. Det handler ikke kun om at sikre, at systemet forbliver stabilt, når det støder på uventede input eller data, men også om, hvordan det reagerer på disse hændelser, f.eks. ved at producere fejlmeddelelser for at sikre, at slutbrugeren ved, at dataene er ugyldige.

 

4. Forbedring af testdækning

Positiv og negativ testning inden for softwaretestning supplerer hinanden enormt godt. De dækker begge forskellige elementer af datainput, hvilket betyder, at din test er mere omfattende.

 

5. Bedre brugeroplevelse

Negativ testning hjælper med at finde kilden til fejlmeddelelser, nedbrud og anden uventet adfærd, der kan påvirke brugeroplevelsen negativt.

 

Forskel mellem positiv og negativ

test i softwareudvikling

alfatestning vs betatestning

Som vi nævnte ovenfor, sender negativ test uventede eller ugyldige data for at verificere et systems opførsel. Positiv test sender derimod forventede eller gyldige data for at verificere, at systemet fungerer som forventet.

Forskellen mellem positiv og negativ test omfatter:

 

1. Målsætninger:

Positiv test verificerer, om softwaren fungerer efter hensigten; negativ test søger at forstå, hvad der sker i utilsigtede scenarier.

 

2. Data:

Positiv testning bruger valide data, og negativ testning bruger ugyldige input, ekstreme værdier og uventede formater.

 

3. Fokus:

Positiv testning fokuserer på succesfulde scenarier, mens negativ testning er mere optaget af mislykkede scenarier.

 

Forskellige typer af negative tests

Betatestning - hvad det er, typer, processer, tilgange, værktøjer, vs. alfatestning og meget mere!

Negativ testning er et begreb, der dækker over flere forskellige tilgange til at validere kvaliteten og integriteten af en applikation. Her er syv typer af negative tests, du skal kende.

 

#1. Test af grænseværdier

Grænseværditest søger at teste softwaren med input, der er på grænsen eller kanten af inputområdet. Den tester både de maksimale og minimale forventede værdier, men tester også lige ud over disse input.

Eksempel: Et inputfelt accepterer tal mellem 1-9. En grænseværditest vil indtaste både 1 og 9, men også teste 0 og 10.

 

#2. Test af inputværdi

Test af inputværdi bestemmer, hvordan systemet vil reagere på uventede eller ugyldige input. Nogle af de input, den vil teste, omfatter:

 • Forkerte datatyper
 • Værdier uden for rækkevidde
 • Særlige tegn
 • Tomme felter.

Et eksempel: Et inputfelt kræver kun et tal, så testen vil indtaste et bogstav og se, hvordan systemet reagerer.

 

#3. Belastningsafprøvning


Test af belastning
hjælper testere med at evaluere, hvordan systemet vil reagere under kraftig stress eller belastning, såsom store datasæt eller store mængder trafik.
Automatiseringsværktøjer til test
kan simulere disse ekstreme forhold for at forstå, hvordan systemet reagerer under pres.

Et eksempel: Testeren vil simulere tusindvis af samtidige brugere, der tilgår en hjemmeside.

 

#4. Test af undtagelser

Denne type test undersøger, hvordan systemet vil reagere på usædvanlige hændelser eller fejl. Nogle af testene omfatter

 • Simulering af systemnedbrud
 • Fejl i netværket
 • Fejl i databasen
 • Problemer med diskplads
 • Manglende filer.

Et eksempel: Testen kan undersøge, hvad der sker, når en bruger downloader en fil fra applikationen, og internettet bliver afbrudt.

 

#5. Sikkerhedsafprøvning

Sikkerhedstest bruger en negativ testmetode til at fremhæve og forstå sårbarheder i softwaren, som kan afsløres af ugyldige eller uventede input. Denne tilgang tester for almindelige angreb som f.eks:

 • SQL-injektion
 • Cross-site scripting (XSS)
 • Bufferoverløb.

Et eksempel: En sikkerhedstest kan forsøge at injicere ondsindet kode i et brugerinputfelt.

 

#6. Test af brugergrænseflade

Denne form for test fokuserer på fejl, der opstår, når brugeren interagerer med softwaren. Nogle af de ting, den vil forsøge at afgøre, omfatter:

 • Uventede reaktioner på brugerinteraktioner
 • Forkerte fejlmeddelelser
 • Problemer med navigationen

Et eksempel: Testen vil undersøge, hvad der sker, når bestemte handlinger udføres uden for rækkefølgen.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

#7. Test af dataintegritet

Test af dataintegritet sikrer, at data forbliver nøjagtige og konsistente på tværs af en række operationer i applikationen. Nogle af de ting, der testes, omfatter:

 • Potentielle dataforringelser
 • Scenarier for tab af data
 • Utilsigtede ændringer af data

Et eksempel: Testen vil verificere, at data forbliver de samme efter en transmission.

 

Som du kan se, er der mange forskellige negative testmetoder. Det, de alle har til fælles, er brugen af uventede input eller ugyldige data for at se, hvordan applikationen fungerer under atypiske forhold.

 

Fordele ved negativ test

fordele ved negativ test

Negativ test handler om at forstå, hvordan din applikation fungerer, når der opstår uventede situationer. Her er nogle af de vigtigste fordele ved at bruge denne tilgang.

 • Det hjælper dig med at forstå den indvirkning, som uventede input eller ugyldige data vil have på din applikation. Vil den gå ned? Spytter en unøjagtig fejlmeddelelse ud?
 • Negativ test er en del af en ansvarlig kvalitetssikringstilgang, fordi den søger at identificere svagheder i systemet.
 • Negativ test sætter softwaren på prøve ved at teste dens reaktion på uforudsete eller uventede scenarier, som den vil støde på i naturen.
 • Igen er negative tests en vigtig del af en grundig tilgang til sikkerhed, fordi de fremhæver potentielle angrebsvektorer, som cyberangribere kan udnytte.

 

Ulemper ved negativ testning

tjekliste uat, værktøjer til test af webapplikationer, automatisering og mere

Negativ testning giver et væld af fordele, men den har også nogle ulemper, der skal overvindes.

 • Grundig negativ testning kan kræve ekstra hardware og software, hvilket kan øge omkostningerne ved testning. For hold med et stramt budget kan det være en ulempe.
 • Negativ testning kan være ret tidskrævende, fordi det kræver oprettelse af mange testcases for at dække de forskellige permutationer af input, som softwaren vil møde i produktionen.
 • Der er grænser for, hvor mange uforudsigelige situationer man kan dække med negative tests. Nogle situationer kan faktisk være så uventede, at testerne ikke kan tage højde for dem.
 • Automatisering af negative testcases er en udfordring. Men med den rigtige software, såsom ZAPTEST, er processen langt mere overskuelig.

 

Udfordringer ved negativ testning

UAT-testning sammenlignet med regressionstest og andre

Negativ testning er afgørende, hvis du vil bygge robust og pålidelig software, der kan modstå stress og belastning fra brugerinteraktion. Der er dog nogle udfordringer ved at implementere tilgangen, som du skal være opmærksom på.

Lad os se nærmere på nogle af de mere vedholdende udfordringer.

 

1. Identifikation af negative scenarier i softwaretest

 

Tilstrækkelig dækning:

En af de største udfordringer ved negativ testning er at sikre, at man dækker nok uventede scenarier. Der er mange negative scenarier og permutationer, så at overveje dem alle kræver en kreativ tilgang til at forestille sig, hvordan dine brugere vil interagere med softwaren.

 

Prioritering:

Med så mange potentielle negative scenarier at sætte under lup, er testere ikke altid sikre på, hvor de skal starte. Nogle solide kriterier til evaluering af, hvad der skal prioriteres, omfatter prognoser:

 1. Situationer med stor sandsynlighed for defekter
 2. Alvoren af resultatet af defekter.

 

2. Design af passende negative testcases

 

Validering af input:

At designe solide negative testcases kræver en ret omfattende forståelse af dit systems opførsel, arkitektur og begrænsninger. Test af softwaren kræver nøje overvejede input og data. Selvom en tilfældig tilgang kan hjælpe dig med at afsløre nogle fejl, blegner den i sammenligning med en mere præcis og systematisk tilgang til negativ testning.

 

Datadiversitet:

Afhængigt af de særlige forhold i dit system kan det være nødvendigt at teste mod et ret forskelligt sæt af data. Der er faktisk mange forskellige dataformater, såsom tal, tekst, datoer og så videre, som din applikation hver især kan acceptere. Udfordringen her er at designe testcases, der kan tage højde for hvert format og især hver variation af ugyldige data. Denne situation kan være ret tidskrævende for testteams.

 

3. Effektivitet og testautomatisering

 

Tidskrævende:

Positiv test har til formål at validere softwaren i forhold til de forventede resultater. Negativ test, derimod, skal dykke ned i det uventede og udforske potentielle scenarier. Det tager længere tid at bevæge sig ud på ukendt territorium. Hvis du vil have de omfattende resultater, der følger med negativ testning, skal du derfor være parat til at investere nogle ekstra timer.

 

Automatiseringens kompleksitet:

Negativ testning kan være tids- og ressourcekrævende. Som sådan er det et perfekt job til automatisering af softwaretest. Der er dog nogle kompleksiteter, der skal overvindes. For eksempel kræver det en del erfaring og knowhow at designe testcases, der definerer forventede resultater for uventede input. Derudover understøtter dit eksisterende framework til automatiseringstest måske ikke de ugyldige data, du ønsker at skubbe til din applikation, hvilket tilføjer et yderligere lag af kompleksitet.

 

4. Evaluering af resultater

 

Falsk positive:

At kalibrere sin test for at sikre en tilfredsstillende balance mellem nøjagtighed og omfang er et velkendt problem for negative testere. I nogle situationer vil overfølsom fejlhåndtering fejlagtigt forveksle gyldige input med negative input, hvilket fører til, at der spildes tid på problemer, der ikke er relevante.

 

Tvetydige resultater:

Når et system modtager et ugyldigt input, kan det resultere i nedbrud, fejl eller fastfrysning. I mange tilfælde er det et sikkert tegn på en fejl. Men i andre tilfælde er det tegn på en uhåndteret edge case, som udviklerne ikke har taget højde for. Det er vigtigt at skelne mellem disse forskellige situationer, men det er tidskrævende at undersøge den sande årsag.

 

Datahåndtering:

Negativ testning kræver en betydelig mængde data. Denne testinformation skal både genereres og vedligeholdes. I udviklingsscenarier med stramme tidsrammer er det en ekstra opgave, der skal tages højde for.

 

5. Organisatoriske spørgsmål

 

Mangel på ekspertise inden for negativ testning:

Selvom negativ testning er populær, mangler mange testere færdigheder og ekspertise til at implementere denne form for testning på en omfattende måde. At designe visse negative testcases er mindre intuitivt end deres positive testcase-ækvivalent. Derudover kan det også være en udfordring at implementere testautomatisering uden den rette ekspertise.

 

Forretningspres:

Interessenter, testere og ledelse skal forstå den kritiske rolle, som negative tests spiller i udviklingen af robuste applikationer. Hvis man ikke forstår betydningen, kan det føre til et pres for at fokusere på positiv testning på bekostning af negativ testning.

 

Det er klart, at der er flere udfordringer for teams, der ønsker at udnytte fordelene ved negativ testning. Men med den rigtige tilgang og de rigtige softwaretestværktøjer kan du overvinde disse problemer og bygge software, der overgår og overgår brugernes forventninger.

 

Sådan skriver du negative testcases til softwaretest

opklaring af en del forvirring i forbindelse med automatisering af softwaretestning

At skrive negative testcases til softwaretest kræver en vis erfaring og kreativ tænkning. Her er en trin-for-trin-guide, der hjælper dig med at opbygge disse kritiske testcases.

 

#1. Fastlæg dine mål

Før du skriver dine negative testcases til softwaretest, er du nødt til at forstå, hvorfor du vil udføre negativ test. Det er ikke alle applikationer, der har gavn af negative tests.

Så forstå, hvad du ønsker at opnå. Negativ test er designet til at afsløre fejl og nedbrud, der skyldes uventede brugerinteraktionsscenarier eller forhold.

 

#2. Skitsere potentielle negative scenarier

Dernæst skal du gøre rede for den slags negative scenarier, der kan opstå, når brugerne interagerer med din software. Research under dette trin er afgørende. Nogle af de områder, du bør udforske, er

 • Systemkrav
 • Typiske anvendelsesområder
 • Applikationsegenskaber og funktioner

Gennemgå disse situationer, og lav en liste over scenarier, hvor applikationen måske ikke fungerer, som du havde tænkt dig.

Overvej derefter kritiske valideringsscenarier for input. Typisk vil dette involvere dataindtastningsformularer, loginfelter og så videre.

Endelig skal du overveje de utallige ukonventionelle måder, som brugerne kan interagere med din software på, og uventede hændelser, der kan give negative resultater, som netværksafbrydelser, pludselige systemnedlukninger, massive dataoverførsler osv.

Når du har dokumenteret så mange scenarier som muligt, er det tid til at bestemme de forventede udfald af disse uventede scenarier.

 

#3. Skitsere forventede resultater

 

Hver testcase skal have et forventet resultat, og en negativ testcase er ikke anderledes. Den bedste fremgangsmåde her er at skrive hvert negativt scenarie ned og bestemme, hvad resultatet skal være.

Nogle af de potentielle resultater kan omfatte:

 • Præcise og informative fejlmeddelelser
 • Passende omdirigeringer
 • Behagelig systemhåndtering, som f.eks. forhindrer, at systemet fryser eller crasher.

 

#4. Vælg indgange, der skal testes

 

Nu er det tid til at se, hvilke input du skal teste. Disse input bør være dem, der med størst sandsynlighed vil forårsage en fejl eller anden negativ adfærd.

Nogle af de input, du skal have med, er:

 • Værdier uden for rækkevidde (negative værdier i et aldersfelt osv.)
 • Ugyldige data (bogstaver i et numerisk felt osv.)
 • Uventede tegn eller symboler
 • Særlige tegn
 • Manglende data

 

#5. Skriv dine testcases

 

Når du har samlet alle dine scenarier, er det tid til at skrive dine testcases. Med negativ testning er der et næsten ubegrænset antal testcases, som du kan skrive. Når alt kommer til alt, handler denne type test om at finde ud af, hvad der sker, når folk bruger softwaren på måder, som du ikke havde tænkt dig. Men deadlines dikterer, at du skærer listen over potentielle sager ned til situationer, der mest sandsynligt vil forårsage problemer.

Som altid skal du skrive dine testcases i et klart, kortfattet og objektivt sprog. Der er ikke plads til tvetydighed her.

Her er et godt format til dine negative testcases.

 • Brug et testcase-ID
 • Beskriv præcist, hvad der skal testes
 • Noter eventuelle forudsætninger for din negative test
 • Skitsere de involverede trin
 • Fastlæg klare og objektive resultater
 • Noter det faktiske resultat af din test

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

#6. Planlæg testen

 

Nu skal du planlægge dine tests. Igen er det vigtigt at prioritere de scenarier, der har de mest alvorlige negative udfald, såsom nedbrud, eller hvor der er størst sandsynlighed for, at problemerne bliver afsløret.

 

Eksempel på negativ testcase

 

Her er et eksempel på en negativ testcase.

Test Case ID: TC001

Beskrivelse: Kontroller, at der vises en fejlmeddelelse, hvis brugeren indtaster en ugyldig e-mailadresse

Forudsætninger: Brugeren skal være på applikationens login-side

Trin: 1. Indtast en ugyldig e-mailadresse. 2. Tryk på “Login”

Forventet resultat: Når brugeren trykker på “Login”, kommer der en fejlmeddelelse, hvor der står “forkert e-mailadresse indtastet”.

Resultat: Registrer, hvad der skete, da “Login” blev valgt.

 

Eksempler på negative scenarier i softwaretest

tjekliste over processer for softwaretestning

Her er nogle typiske scenarier, som du kan verificere ved hjælp af negative testmetoder.

 

1. Data og felttyper

Hvis du har udfyldt en formular online, vil du vide, at disse felter er indstillet til at acceptere bestemte typer data. Nogle er kun tal, mens andre accepterer datoer, tekst eller andre typer data.

Negativ test for disse bokse indebærer at sende ugyldige data, for eksempel ved at indtaste bogstaver i et numerisk felt.

 

2. Påkrævede felter

Igen er obligatoriske felter almindelige funktioner i formularer og applikationer. De er et praktisk værktøj til at sikre, at alle vigtige oplysninger er indsamlet, før brugeren går videre til næste trin.

En god testcase for disse scenarier er at se, hvad der sker, når disse felter ikke udfyldes. I et ideelt scenarie skal der udløses en fejlmeddelelse, som opfordrer brugeren til at udfylde det krævede felt.

 

3. Passende antal tegn

Hvis du har en applikation med websider under test, har du måske et datafelt, der kræver et begrænset antal tegn. Det kan være brugernavne, telefonnumre, registreringsnumre og så videre.

Du kan oprette negative testcases for disse felter ved at skrive tests, der indtaster over de maksimalt tilladte tegn for at se, hvordan appen reagerer.

 

4. Datagrænser og -begrænsninger

Visse formularer vil have felter med faste grænser. Hvis du f.eks. vil have nogen til at bedømme noget ud af 100, vil datagrænserne være 1-100.

Opret en negativ testcase, hvor du forsøger at indtaste 0, 101 eller andre negative eller positive værdier ud af 1-100.

 

Bedste praksis for negativ testning

forskelle og ligheder mellem alfa- og betatestning

Der er flere best practices involveret i at sikre negative tests af høj kvalitet. Her er nogle tips, der kan hjælpe dig på vej.

 

1. Definer dine ugyldige input:

Gennemgå udviklingsdokumentation, use cases og UI/UX for at forstå og identificere potentielt ugyldige input. Hold øje med ugyldige datatyper, ekstreme værdier, manglende data, tomme felter, uventede formater og meget mere.

 

2. Brug grænseværdianalyse:

Som nævnt ovenfor skal du skitsere dine grænseværdier for at finde de tilfælde, der kan forårsage uventede reaktioner.

 

3. Partitionering af medarbejderækvivalens:

Se på dine inputdomæner, og opdel dem i ækvivalenspartitioner af både gyldige og ugyldige værdier. Denne proces hjælper med at reducere antallet af testcases, du skal skrive, for hvis et tilsvarende stykke ugyldigt data forårsager problemer for et input, vil det sandsynligvis være repræsenteret i hele klassen.

 

4. Efterligne dårlige brugere:

Positiv test verificerer den forventede brugeradfærd. Negativ test undersøger, hvad der sker, når folk misbruger din app. Så tænk over de forskellige scenarier, hvor dette kan ske, og replikér dem i dine testcases.

 

5. Lad risiko og påvirkning styre din test:

Ingen tester har ubegrænset tid. På et tidspunkt bliver du nødt til at træffe svære valg, fordi du ikke kan teste for (eller endda kende) alle uventede udfald. Når du skal beslutte, hvilke typer negative tests du skal køre, skal du prioritere de områder, der vil medføre den største risiko eller negative indvirkning på dit produkt.

 

6. Verifikation af fejlhåndtering:

Sørg for at gøre fejlhåndtering til en del af din test, og kontroller, at fejlmeddelelser er nyttige og præcise.

 

7. Automatiser så meget som muligt:

Automatisering er dygtig til at håndtere trivielle og gentagne opgaver. Negativ test kræver dog stadig en manuel tilgang til udforskende test og til at finde edge cases.

 

De bedste negative testværktøjer i 2024

de bedste værktøjer til gratis og virksomhedssoftware test + RPA automatisering

Selvom negativ softwaretest er udbredt i hele branchen, er der en mangel på forskellige værktøjer til opgaven. En stor grund til dette er den alsidige karakter af negative tests. Desuden fungerer mange af de samme værktøjer, som bruges til positiv testning, også til negativ testning, når man justerer inputdataene.

ZAPTEST er det bedste værktøj til negativ testning på grund af dets alsidige og modulære natur. Det er nemt at bruge og tilpasse, og takket være mulighederne på tværs af platforme og applikationer tilbyder det en fleksibilitet, der er svær at slå.

Datadrevet testning og
mutationstest
funktionalitet gør ZAPTEST perfekt til negativ testning. Og takket være dens RPA funktioner kan du simulere brugere fra den virkelige verden, genbruge tests og nemt opbygge rapporter og dokumentation. Kort sagt gør ZAPTESTs evne til at køre avanceret softwareautomatisering og robotprocesautomatiseringssoftware det til en one-stop-shop til enhver automatiseringsopgave, herunder negativ testning.

 

Afsluttende tanker

Negativ test i softwaretest hjælper teams med at forstå, hvordan deres applikation vil håndtere uventede input og ugyldige data. Mens positiv test tester, om din software fungerer efter hensigten, hjælper negativ softwaretest dig med at finde ud af, hvad der sker, når brugerne vælger input og data forkert. Begge tilgange er vigtige, hvis du vil have en solid og robust applikation, der kan håndtere stress og belastning fra forskellig brugerinteraktion.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post