Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Digital transformasjon endrer arbeidsverdenen i et utrolig tempo. Det er ingen overdrivelse å antyde at nesten alle roller og bransjer vil bli påvirket av automatisering. Slik situasjonen er nå, har mange vertikaler allerede endret seg til det ugjenkjennelige.

Programvareutvikling er en av hovednæringene som kan dra nytte av automatisering. Bedrifter har ropt etter kodere de siste årene. Bedriftsledere sliter fortsatt med å finne nye ansatte for å fylle ingeniørroller, med mange ledige stillinger som står åpne i flere måneder.

Robotprosessautomatisering og testautomatisering kan bidra til å lette byrden for arbeidsgivere og ansatte. Imidlertid er det fortsatt mye forvirring rundt disse teknologiene, med mange mennesker som tror de beskriver det samme.

I denne artikkelen skal vi se på hvorfor RPA og Test Automation er like, hvordan de er forskjellige, og, viktigst av alt, hvordan begge verktøyene kan hjelpe bedrifter i en tid hvor det er mangel på gode programvareingeniører.

Robotisk prosessautomatisering vs

Testautomatisering: En kort oversikt

RPA (Robotic Process Automation) - Definisjon, mening, hva er iot og mer

 

Før vi fordyper oss i en fullstendig sammenligning av RPA vs automatiseringstesting, er det verdt å skissere en grov definisjon av hvert begrep. Derfra vil leserne få en følelse av oppgavene teknologien utfører og problemene de kan løse.

1. Robotprosessautomatisering

 

Robotic Process Automation (RPA) er programvare som tar sikte på å lære og replikere datamaskinoppgaver som tradisjonelt utføres av mennesker. Denne typen automatisering er begrenset til enkle regelbaserte oppgaver som følger forutsigbare trinn.

 

For eksempel bruker bedrifter RPA for ting som:

 

 • Dataregistrering eller migrering
 • Logge inn og ut av applikasjoner
 • Lese og trekke ut informasjon fra e-poster
 • Konvertering av filer
 • Fylle regneark
 • Rutinemessige forespørsler

 

RPA hjelper bedrifter med å mekanisere store volum og repeterende oppgaver. Denne prosessen sparer tid og penger. Det betyr også at menneskelige arbeidere blir frigjort fra kjedelige oppgaver, slik at de kan gi mer meningsfylte bidrag på andre måter.

 

2. Test automatisering

 

Test Automation er et programvareutviklingsverktøy. Den deler noen lignende mål som RPA ved at den søker å spare tid, penger og frigjøre menneskelige arbeidere fra monotone oppgaver. I stedet for dyre og tidkrevende manuell testing av programvareutviklingsprosjekter, lar Test Automation-programvare team utføre raske, grundige og dype tester på prosjektene sine. Prosessen reduserer kostnadene og fører til raskere utgivelser.

Disse korte oversiktene hjelper til med å etablere en grunnlinje for nytten av begge programvarene. Men for å forstå forskjellene, likheten og verktøyene deres mer fullstendig, må vi gå langt dypere. For det må vi utforske hver teknologi separat.

Hva er Robotic Process Automation (RPA)?

Hva er Robotic Process Automation (RPA)?

Robotic Process Automation (RPA) – ofte referert til som Process Automation – er en innovativ type programvare som utfører oppgaver som tradisjonelt var domenet til manuelle menneskelige operatører. Kort sagt er RPA-verktøy programvare-“bots” som kan observere og lære menneskelige oppgaver med sikte på å reprodusere dem uten manuell inngripen.

RPA-verktøy opererer på et brukergrensesnitt (UI) omtrent på samme måte som et menneske gjør. La oss for eksempel si at en mellomstor bedrift endelig følger med tiden og har bestemt seg for å migrere til skyen. De velger å bruke den populære datamigreringsstrategien Extract, Transfer, Load (ETL) for å flytte fra sine arkaiske lokale servere.

Bedriften har en stor og tungvint database. De bestemmer seg for en ny datastruktur som bedre reflekterer virksomheten deres. Å trekke ut, verifisere og kartlegge dataene til den nye skystrukturen er en enorm oppgave. Den er imidlertid regelbasert og forutsigbar, noe som gjør den til en utmerket kandidat for RPA.

I dette scenariet kan bedriften vise RPA de forutsigbare og regelbaserte trinnene som kreves for å migrere dataene.

 

Disse inkluderer:

 

 • Tilgang til den eldre databasen via påloggingstillatelse
 • Den lange prosessen med både å trekke ut og deretter verifisere dataene
 • Gjøre eventuelle ønskede endringer eller endringer i dataene
 • Logger på skydatabasen
 • Skyver dataene til det nye databaseskjemaet

 

Herfra kan RPA-verktøy overvåke en manuell arbeider som utfører trinnene som kreves for ETL. Boten noterer ned handlingene mennesker utfører, logging av tastetrykk, bruk av applikasjoner og andre handlinger for grafisk brukergrensesnitt (GUI). Når boten kjenner trinnene, kan den ta over og utføre disse arbeidskrevende og tidkrevende oppgavene med en en gang ufattelig hastighet og nøyaktighet.

Selvfølgelig er dette bare ett av en nesten uendelig rekke eksempler på hvordan RPA kan hjelpe bedrifter i alle størrelser. For å få en mer omfattende oversikt over RPAs evner, les vår komplette guide til robotprosessautomatisering (RPA).

1. Hvorfor trenger bedrifter Robotic Process Automation?

Hvorfor trenger bedrifter Robotic Process Automation?

Det er mange forskjellige faktorer som gjør RPA til et attraktivt alternativ for bedrifter. For det første kan det øke produktiviteten enormt fordi programvareroboter kan jobbe raskere, hardere og mer nøyaktig enn sine menneskelige kolleger. For det andre er det en fin måte å spare kostnadene for manuelle arbeidere og outsourcing.

Men kanskje det viktigste er at det tilbyr bedrifter en måte å få mest mulig verdi fra sine menneskelige arbeidere. Mennesker besitter generell intelligens; vi er bygget for å bruke fantasien, problemløsningen, kreativiteten og sosiale oppgaver.

Roboter, derimot, utmerker seg med en mer smal type intelligens. Hvis vi gir dem enkle, regelbaserte oppgaver, kan de fullføre dem med nådeløs hastighet og nøyaktighet. Det er fornuftig å drive repeterende oppgaver med høyt volum til “bots”.

2. Problemene som RPA løser

utfordrer lasttesting og RPA

En av de beste måtene å forstå virkningen av RPA-programvare på næringslivet er å utforske noen av de kritiske problemene den løser. Her er noen grunner til at RPA er en av de raskest voksende typene bedriftsprogramvare på markedet.

 

2.1 Holde eldre systemer aktive:

 

RPA-verktøy hjelper organisasjoner med eldre systemer å holde seg konkurransedyktige uten dyre overhalinger. RPA fungerer som et programvarelag på toppen av disse ofte utprøvde og pålitelige systemene. Resultatet er at perfekt funksjonell programvare ikke trenger å gå til spille.

2.2 Reduser kostnadene:

 

Bedrifter må finne nye måter å holde seg konkurransedyktige på. RPA tilbyr en utmerket måte å redusere arbeidskraft og outsourcingkostnader ved å overta manuelt arbeid. Det samlede resultatet er en slankere og mer effektiv virksomhet.

2.3 Medarbeidertilfredshet:

 

Et stramt arbeidsmarked motiverer ansatte til å søke nye muligheter. RPA-verktøy gir arbeidere mer autonomi til å utføre meningsfulle i stedet for repeterende oppgaver, noe som øker ansattes engasjement og tilfredshet og til syvende og sist oppbevaringsnivåer.

2.4 Tilgjengelighet:

 

Mangel på kodere bør ikke stoppe team fra å bygge applikasjonene de trenger for å oppnå høye produktivitetsnivåer. RPA-verktøy er kodeløse, noe som betyr at alle kan bruke dem til å automatisere arbeidet sitt, selv ikke-tekniske ansatte.

Hva er testautomatisering?

hva er programvaretestautomatisering?

Testautomatiseringsprogramvaren hjelper bedrifter med å få raske, tilgjengelige tilbakemeldinger om produktene deres i løpet av utviklingens livssyklus. Det har vokst i både popularitet og relevans under fremveksten av smidig programvareutvikling. Mens ingeniører skriver kode og skyver den til depotet, kjører Test Automation-programvaren tester for å identifisere problemer. Denne iterative tilnærmingen hjelper team med å unngå dyre og tidkrevende problemer.

 

Test Automation er en utmerket løsning for

flere ulike stadier av programvareutvikling.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

1. Enhetstesting:

 

Enhetstesting er en klassisk komponent i smidige metoder. Den deler opp et produkt i diskrete komponenter og tester hver enkelt etter hvert. For større prosjekter er denne tilnærmingen uoverkommelig kostbar å gjøre manuelt. Som sådan er det en utmerket kandidat for automatisering.

2. Integrasjonstesting :

 

Moderne applikasjoner integreres med annen programvare gjennom APIer. Testautomatisering kan replikere disse forholdene for å gi utviklere en forståelse av funksjonaliteten til dette elementet i applikasjonen deres.

3. Testing av grafisk brukergrensesnitt:

 

Testing av grafisk brukergrensesnitt (GUI) undersøker en applikasjons grensesnitt for å sikre at den kjører jevnt og forutsigbart. Selv om det er fordelaktig å ta en manuell tilnærming, er det flere områder hvor man sparer tid og penger gjennom automatisering.

4. Regresjonstesting:

 

Regresjonstester hjelper utviklere med å finne ut om kodeoppdateringer utilsiktet har påvirket integriteten til et program. Hvis kodeendringer gir feil eller andre uønskede utfall, ruller appen tilbake eller går tilbake til forrige versjon. Fordi disse testene er hyppige og høye volum, er de også utmerkede kandidater for automatisering.

5. Ende-til-ende-test:

 

End-to-end-testing er den mest omfattende typen programvaretest. Som navnet antyder, omfatter den alt fra komponenter til systemer og integrasjoner. Det speiler med andre ord sluttbrukerens interaksjon i programmet. Automatisering av ende-til-ende-tester kan være dyrt. Så det er best å bruke testautomatisering for å overholde stramme tidsfrister.

Ovennevnte brukstilfeller er bare noen måter Test Automation kan hjelpe utviklere på. For et enda dypere dykk inn i testautomatisering, se artikkelen vår A Complete Guide to Software Testing Automation.

Hvorfor trenger bedrifter testautomatisering?

 

Tempoet i programvareutvikling har økt til ufattelige nivåer de siste årene. Konkurransen er høy og hardere enn noen gang. Raske behandlinger og leveranser er en konkurransemessig nødvendighet, noe som legger et kolossalt press på fagfolk innen testing og kvalitetskontroll (QA).

Det er også et betydelig kommersielt insentiv for å redusere programvareutviklingssykluser og komme ut på markedet så raskt som mulig. Testing er en av de viktigste flaskehalsene. Bransjenormer antyder at testing koster et sted i området 15 % til 25 % av hele prosjektet.

Manuell testing for feil er arbeidskrevende og tidkrevende. Det er også kostbart. Det er klart hvorfor utviklere ville være interessert i programvare som tester kode med hastighet og nøyaktighet. Programvaretestingsroboter kan utføre repeterende oppgaver som etterligner hvordan en bruker vil samhandle med sluttproduktet. Teknologien kan utføre disse oppgavene grundig, noe som betyr at testingen er dyp og pålitelig.

1. Kan bedrifter forkaste manuell programvaretesting?

 

Selv om det kan være tidkrevende og dyrt, er det vanskelig å fullstendig forkaste manuell testing. Å kjøre regelen over en applikasjon for feil er kjernen i hva testing skal oppnå, men det er ikke det eneste utviklere vil vite.

For eksempel er brukeropplevelse (UX) en stor del av enhver applikasjon. Utviklere må fortsatt vite om programvaren deres er enkel å bruke og intuitiv, hvordan potensielle brukere føler om designelementer, og hvilke funksjoner brukere liker eller misliker.

2. Problemene som Test Automation løser

Reduser utviklingskostnader:

 

Som alle som ansetter programvareingeniører vet, er lønningene skyhøye. Digital transformasjon har skjedd i et slikt tempo at etterspørselen etter utviklere har overgått etterspørselen. Testing er en viktig del av programvareutviklingsprosessen. Testautomatisering lar team redusere kostnadene ved å stole på utviklere for den slags arbeid, og frigjøre dem til å fortsette med det de kan best: koding!

Medarbeidertilfredshet:

 

Programvaretesting er repeterende og tidkrevende. Mens noen utviklere synes det er tilfredsstillende, er det mange som ikke gjør det. Testautomatisering frigjør teamet ditt til å gjøre mer tilfredsstillende og kreative oppgaver som øker medarbeidertilfredsheten.

Reduser time to market:

 

Når et prosjekt får grønt lys, er det begrenset tid på å komme ut på markedet. Programvareutviklingens verden er en kirkegård med gode ideer som kom for sent. Testautomatisering reduserer en beryktet utviklingsflaskehals, og lar utviklere (og investorer) høste fruktene av hardt arbeid innen kortere tidsrammer.

 

RPA vs Test Automation: Likhetene

 

Nå som vi har etablert klare definisjoner av RPA og Test Automation, lurer du kanskje på hvordan de blir forvirret med hverandre. Begge verktøyene har imidlertid overraskende mye til felles. La oss utforske disse likhetene.

1. Økt produktivitet:

Både RPA og Test Automation lar bedrifter utføre tradisjonelle manuelle oppgaver på en brøkdel av tiden.

2. Reduserte kostnader:

Å omfavne automatiseringsverktøy reduserer kravene til manuelle arbeidere, og sparer bedrifter for betydelige ressurser.

3. Effektivitet:

Automatiseringsverktøy lar bedrifter drive mer effektive og slankere operasjoner.

4. Øke ansattes tilfredshet:

Som nevnt tidligere lar automatiseringsverktøy arbeidere utføre verdidrevne oppgaver, noe som fører til en lykkeligere, mer harmonisk arbeidsplass.

RPA vs Test Automation: Forskjellene

 

Ja, RPA og Test Automation har en god del crossover når det gjelder fordelene de gir en bedrift. Men mens de kommer til lignende endepunkter, er veiene hver teknologi tar for å komme dit ganske forskjellige.

 

La oss utforske forskjellen mellom denne programvaren.

1. Formål:

RPA handler om å gjøre manuelle forretningsprosesser til automatiserte oppgaver. Testautomatisering handler om å gjøre programvareutvikling mer effektiv ved å redusere avhengigheten av manuell testing. Selv om de begge er eksempler på automatisering, er disse oppgavene forskjellige.

2. Avdelinger:

Testautomatisering er noe som nesten utelukkende utføres innen programvareutvikling og QA-avdelinger. I motsetning er RPA egnet til å hjelpe enhver avdeling med regelbaserte oppgaver med høyt volum som den ønsker å automatisere.

3. Personell:

RPA er designet for å være tilgjengelig for ethvert medlem av et team, uavhengig av deres tekniske eller kodeevne. Den bedre enden av RPA-verktøyene er fullstendig kodeløse. Mange testautomatiseringsverktøy krever et visst nivå av kodingskunnskap, selv om kodeløse versjoner er tilgjengelige.

4. Omfang:

I de fleste tilfeller fokuserer Test Automation på en enkelt applikasjon eller et enkelt produkt. Vanligvis et produkt som et programvareutviklingsteam jobber med. RPA vil typisk fokusere på samspillet mellom mange ulike applikasjoner.

5. Miljøer:

En av de viktigste forskjellene mellom Test Automation og RPA er at de kjører i forskjellige programvareutviklingsmiljøer (SDE). Igjen, dette kommer ned til deres distinkte formål. Testautomatisering skjer i utviklingsmiljøet, mens RPA kjører i produksjonsmiljøet.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

6. Data:

RPA handler på live data i produksjonsmiljøet. Testautomatisering trenger vanligvis testdata. Denne forskjellen er avgjørende for at bedrifter skal overholde datastyringsbestemmelser som GDPR.

Hva er RPA-testing?

 

Som vi har nevnt ovenfor, involverer RPAs mest verdifulle applikasjoner enkle, veldefinerte oppgaver. Innenfor den konteksten involverer RPA-testing å sjekke datainndataene og -utgangene til enhver RPA-arbeidsflyt.

 

Bedrifter bør sjekke all automatisering de implementerer. Det er tre spesifikke områder som bør undersøkes. De er:

 

1. Velger eller henter roboten ønsket datakilde?

2. Håndterer roboten datakilden riktig og forutsigbart?

3. Forventes den samlede produksjonen av automatiseringen?

 

For å være tydelig, er RPA-testing et annet konsept enn å bruke RPA for testing, som vi vil behandle i avsnittet nedenfor.

Kan jeg bruke RPA for testing?

 

Tilpasningsevne og fleksibilitet er to av kjennetegnene til RPA-programvare. Som sådan er det rimelig å anta at bedrifter kan bruke teknologien for testautomatisering. Men selv om det er mulig å argumentere for å bruke RPA som et testautomatiseringsverktøy, er det noen begrensninger vi også må vurdere. La oss utforske de relative fordelene ved spørsmålet.

1. Fordelene med å bruke RPA for testing:

RPA-verktøy etterligner handlinger mellom mennesker og datamaskiner. Mange av disse handlingene kan brukes til å replikere ekte brukere som samhandler med en applikasjon. Med riktig fremsyn kan utviklingsteam bygge en rekke oppgaver som tester mange av parametrene til et stykke programvare. For eksempel opprette kontoer, utføre transaksjoner eller noe annet som har med applikasjonen å gjøre. Den åpenbare ulempen her er at programmene må være på et eller annet modenhetsnivå i sin utviklingslivssyklus.

En annen ting å vurdere er Test Automation fokuserer vanligvis på en enkelt app. Derimot er RPA opptatt av å automatisere oppgaver på tvers av flere applikasjoner. Interessant nok kan RPA-kryssplattformfunksjonalitet være en fordel for noen tester, spesielt de som involverer testing av et program med mange integrasjoner.

2. Ulempene med RPA-testing:

Selvfølgelig må team ikke miste av syne begrensningene til RPA-verktøy. Programvaren bruker enkle if/then/else som kartprosesser for roboter å kjøre. Bredere, dypere testing krever mer kompleksitet.

Det er en kløft her som utviklere må kjempe med. RPA-verktøy er nemlig best egnet til tydelig sekvenserte oppgaver i produksjonsmiljøer , mens Test Automation-programvare trives i testmiljøer, og gir utviklere handlingskraftige tilbakemeldinger om hvor programvaren deres ikke treffer blink.

Så, ja, RPA kan være en del av et samlet testautomatiseringsoppsett. Likevel, å stole utelukkende på den teknologien ville påtvinge uvelkomne begrensninger. Dedikert testautomatiseringsprogramvare er nødvendig for å håndtere kompleksiteten til moderne applikasjoner.

 

Hvor testautomatisering og RPA-verktøy samles

 

Vi har brukt mange ord på å understreke kjerneforskjellene mellom testautomatisering og RPA-verktøy. Nå skal det være klart at det er separate fagområder med ulike mål og funksjoner. Imidlertid eksisterer de begge under det brede banneret av automatiseringsverktøy.

Når det er sagt, mange bedrifter bruker og drar nytte av begge verktøyene. La oss ta et eksempel på et firma som er interessert i hyperautomatisering . For de uinnvidde beskriver hyperautomatisering en prosess der en virksomhet ønsker å automatisere så mange prosesser som mulig i sin organisasjon, under en tankegang om at alt som kan automatiseres skal automatiseres.

En del av oppdagelsesprosessen til hyperautomatisering innebærer å se på hvilken oppgave som kan eller ikke kan automatiseres. Enkle, høyvolum, regelbaserte oppgaver er perfekte kandidater for RPA. Imidlertid er det andre mer komplekse oppgaver som kanskje ikke helt passer regningen. Men det betyr ikke at de ikke kan automatiseres med riktig teknologi.

Bruk av testautomatisering for prosjekter og RPA for forretningsprosesser vil presse en organisasjon videre langs hyperautomatiseringsspekteret. Imidlertid er det også muligheter for team å bruke begge verktøyene samtidig.

Test automatisering vs RPA-verktøy

 

Det er ganske mange forskjellige testautomatiserings- og RPA-verktøy på markedet. Hver applikasjon har sine egne særegenheter, for ikke å nevne fordeler og ulemper. En veldig merkbar ting er imidlertid at de fleste verktøyene tjener enten testautomatisering eller RPA-funksjonalitet.

Denne situasjonen skaper et problem for team som trenger begge verktøyene sammen.

Innovativ automatiseringsprogramvare som ZAPTEST tilbyr både state-of-the-art RPA- og testautomatiseringsverktøy som ble bygget for å møte utfordringene i en fremtid definert av hyperautomatisering. Konsolidering av testautomatisering og RPA-verktøy har flere fordeler for brukere av verktøy som ZAPTEST.

 

Noen av disse fordelene inkluderer:

 

 • Lavere lisensieringskostnader: Team kan få begge verktøyene samlet i ett i stedet for å betale for to separate verktøy og lisenser.

 

 • Effektivitet: Mange bedrifter ser på testautomatisering og RPA som distinkte konsepter. Det er imidlertid mulig å gjenbruke testautomatiseringsmoduler med RPA-arbeidsflyter. Resirkulering av disse modulene kan redusere kostnadene og resultere i raskere bygg.

 

 • Mindre opplæring og onboarding: Å bruke ett automatiseringsverktøy for testing og RPA betyr at ansatte bare trenger å gjøre seg kjent med én løsning.

 

 • Bedre innsikt: Testing handler om å samle handlingsvennlig innsikt. Team kan konvertere det de har lært gjennom testing til mer effektive RPA-arbeidsflyter.

 

 • Feilsøking: Testautomatiseringsverktøy er kjent for sin feilsøking og detaljerte rapportering. Men i stedet for å bruke dem til å jakte på feil i applikasjonen, kan team med konsoliderte plattformer bruke funksjonene til å optimalisere og fikse RPA-arbeidsflytene deres.

 

 • Merverdi: I tillegg til de åpenbare ROI-fordelene ved å betale for ett verktøy som takler to automasjonsdisipliner, gir ledende Test + RPA-automatiseringsverktøy utfyllende service og funksjonalitet uten ekstra kostnad. For eksempel inkluderer ZAPTEST under deres fastprislisens, funksjonalitet og tjenester som ZAP-eksperter som jobber sammen med klienten som en del av teamet deres, ubegrensede lisenser og til og med white-label-implementering for dedikerte partnere.

Siste tanker

 

RPA- og testautomatiseringsverktøy har dukket opp på akkurat rett tidspunkt. Post-COVID stiller både ansatte og arbeidsgivere alvorlige spørsmål om arbeidets karakter. Automatiseringsverktøy bidrar til å redusere repeterende, dagligdagse oppgaver, slik at arbeiderne kan slippe løs kreativiteten.

Mens RPA- og testautomatiseringsverktøy fokuserer på forskjellige oppgaver, er det flere steder hvor de krysser hverandre. Når bedrifter beveger seg mot hyperautomatisering, vil det bli en nødvendighet å finne nye måter å mekanisere oppgaver på. Nå er ikke tiden for å bli stående bak.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post