fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

Robotic Process Automation (RPA) har berørt et vell av bransjer. Fra finans til produksjon til regnskap, teknologien har gjort det mulig for organisasjoner å forbedre produktiviteten og utvide omfanget av virksomheten samtidig som de sparer penger og reduserer menneskelige feil. Robotisk prosessautomatisering i helsevesenet har ikke vært annerledes.

Helsevesenet var alltid en opplagt kandidat for automatisering. Industrien står overfor økonomisk press, lider av et rykte for ineffektivitet, og består av ulike høyvolumsoppgaver og transaksjoner. Dessuten er det et rom med en historie med å omfavne banebrytende teknologi.

I denne artikkelen skal vi utforske virkningen av robotprosessautomatisering i helsesektoren ved å se på brukssaker, casestudier og fordelene og utfordringene teknologien står overfor.

 

RPA i helsevesen: Nåværende markedsstørrelse

og vekstprognoser

markedsstørrelse på rpa i helsevesenet

Robotic Process Automation (RPA) har oppnådd et nivå av modenhet i helsesektoren. Det ville imidlertid være en feil å antyde at teknologien har nådd noen form for metningspunkt.

I følge markedsundersøkelser er den globale størrelsen på Healthcare RPA-markedet rundt 1,76 milliarder dollar. Etter hvert som tilfeller av adopsjon og bruk vokser, antyder prognoser at denne RPA-nisjen vil være verdt over 14 milliarder dollar innen 2032. Det er en svimlende sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på mer enn 26%.

Det er flere grunner til disse optimistiske utsiktene, inkludert det faktum at etter hvert som forventet levealder og befolkningstall øker, må helseorganisasjoner bli mer effektive til å administrere større kundebaser. RPA kan hjelpe med back-end-behandling for avtaler, fakturering og overordnet ledelse, samt flere andre viktige oppgaver.

I tillegg vil ethvert forsøk på å modernisere helsevesenet innebære inkorporering av verktøy som er sterkt knyttet til RPA-teknologi – for eksempel skybaserte RPA-løsninger og andre AI-teknologier som Machine Learning (ML).

Kort sagt, ettersom helsesektoren omfavner ny teknologi som gjør at den kan levere en mer organisert og effektiv tjeneste, vil RPA-verktøy være i forkant av den revolusjonen.

 

Hvorfor helsevesenet trenger RPA

 

Helsevesenet er en bransje som står overfor betydelige utfordringer på flere ulike fronter. Som vi nevnte ovenfor, øker aldrende befolkninger vår avhengighet av industrien, noe som fører til at mange sykehus, både offentlige og private, er under press. Men problemene stopper ikke der.

Helseindustrien spiller en viktig rolle for menneskers helse og liv. Sektoren er unik for å redusere lidelse, sykdom og død, og enhver feil beslutning kan føre til katastrofale utfall. Forståelig nok er det en av de mest regulerte og granskede bransjene, noe som kan føre til mye oppblåsthet og ineffektivitet.

Selvfølgelig er det ikke bare å levere omsorg som er utfordrende. Sykehusadministrasjon og forsikring legger også til et ekstra lag med kompleksitet. I mange jurisdiksjoner skaper dette en frem og tilbake av dokumenter og fakturaer, noe som kan føre til veisperringer for pasienter.

Et annet stort element å vurdere er at helsesektoren har høy personalomsetning. RPA har en bevist evne til å påvirke ansattes tilfredshet og oppbevaring positivt fordi det bidrar til å redusere antall repeterende oppgaver og lar arbeidere engasjere seg i mer meningsfylt arbeid.

Endelig er driftskostnadene skyhøye. Denne situasjonen har gjort omsorg utilgjengelig for noen eller en massiv byrde for forsikringsselskaper eller offentlige helsevesen. Med høye utgifter følger ekstra gransking, noe som resulterer i at sykehusledere og administratorer føler seg presset til å levere kritiske tjenester til konkurransedyktige priser.

Medisinske RPA-løsninger har aldri vært mer kritiske.

 

Hvordan RPA hjelper verdiskaping innenfor

helsesektoren

Hvordan RPA bidrar til verdiskaping innen helsesektoren

Før vi går inn på noen casestudier, brukssaker eller fordeler med Robotic Process Automation for helsetjenester, er det viktig å erkjenne at utbredt bruk vil gå sakte uten en klar avkastning. Sykehusadministratorer jobber innenfor økonomiske rammer, noe som gjør verdiskaping til et must før de vurderer noen løsning.

I forskningsoppgaven, Robotic Process Automation – Creating Value by Digitalizing Work in the Private Healthcare (Raita, 2018), peker forfatteren på en økende mengde data innenfor helsevesenet og ser på måter eksplosjonen av informasjon kan gi en fordel. Oppgaven er laserfokusert på konseptet verdiskaping og foreslår RPA-verktøy som middel for å oppnå denne oppsiden i privat sektor.

Forfatteren deler RPA-fordeler i både direkte og ikke-direkte verdiskaping. Det er verdt å utforske disse fordelene som et første punkt for å hente verdi fra digital adopsjon i helsevesenet.

 

1. Direkte verdiskaping av RPA helsetjenester

 

  • Fortjeneste: Mindre administrasjon og potensial for å redusere arbeidsstyrken.
  • Volum: Høyere gjennomstrømning, raskere behandling og flere skaleringsmuligheter.
  • Sikring: Bedre kvalitetsytelse og kundeservice.

 

2. Indirekte verdiskaping av RPA i helsevesenet

 

  • Innovasjon: Lar organisasjonen bygge innovative tilpassede applikasjoner
  • Utvikling: Lar helseorganisasjoner utvikle nye, mer effektive forretningsprosesser
  • Mer data: Mulighet til å samle inn data fra eksterne og interne kilder for å forbedre forretningsprosesser og intelligens.

 

Som du ser, løser RPA i helsevesenet problemer og skaper muligheter.

 

Robotisk prosessautomatisering

brukssaker i helsevesenet

Robotic Process Automation brukssaker i helsevesenet

Det er flere konkurrerende RPA-brukssaker innen helsesektoren. Her vil vi liste opp noen av de viktigste områdene der RPA-applikasjoner i helsevesenet kan utgjøre en stor forskjell.

 

#1. Overholdelse av regelverk

 

Helsevesenet har strenge regulatoriske overholdelse og styringsstandarder. En av de mest verdifulle elementene i RPA for overholdelse er at alle forretningsprosesser og handlinger registreres i loggfiler.

Denne uttømmende journalføringen kan hjelpe helseorganisasjoner med å holde oversikt over prosesser og transaksjoner og oppfylle de strenge standardene i bransjen. Hvis det oppstår problemer eller en ekstern revisjon er bestilt, kan team gi regulatorer all nødvendig informasjon på en rask og omfattende måte.

Automatisering kan også hjelpe pasienter med å be om sine helsedata uten manuell intervensjon. I USA, The 21st Century Cures Act sikrer at partene kan få tilgang til digital helseinformasjon i tide.

Kanskje viktigst av alt, AI-drevne RPA-verktøy kan analysere store datasett for å oppdage samsvarsbrudd i helsedata. Disse analysene kan tilby økt åpenhet rundt samsvar og avdekke problemer og mønstre på forhånd.

 

#2. Timeplanlegging

 

Å planlegge sykehusavtaler er en vanskelig oppgave med mange bevegelige deler. Dessuten er det en klar og observerbar trend mot kundeselvbetjeningsalternativer i teknologiverdenen, med det store flertallet av brukerne foretrekker automatisert hjelp og interaksjoner.

De tilsynelatende fordelene her er at administrativt personale har mer tid til å håndtere andre problemer, mens pasienter ikke trenger å sitte på telefonen og vente på avtaler.

I barrierer for og tilretteleggere for automatisert selvplanlegging av pasienter for helseorganisasjoner: Omfangsgjennomgang (Woodcock, 2022), understreker forfatteren poenget at lange ventetider og forsinkelser til avtaler kan føre til ugunstige helseutfall. De bemerker videre at selvplanlagte avtaler øker valgdeltakelsen og pasienttilfredsheten.

 

#3. Skadebehandling

 

Utbetalinger og krav til helsetjenester er et komplekst nett av sammenvevde avdelinger, medisinske faktureringsteam og forsikringsorganisasjoner. Fakturering innebærer mange manuelle oppgaver, som å legge inn data, behandle dokumenter og dobbeltsjekke gyldigheten av data. Det er mye ineffektivitet i disse administrative avdelingene, og forsinket betaling kan forårsake stress for både helseorganisasjoner og deres pasienter.

RPA kan brukes på nesten alle stadier av faktureringssyklusen, fra registrering til behandling av transaksjoner. Et av de mest overbevisende argumentene for automatisering av medisinsk fakturering er reduksjonen av menneskelige feil som følge av manuell datainntasting. Mekanisering av prosessen resulterer i renere data, høy gjennomstrømning og raskere beslutninger. Menneskelig dømmekraft kan fortsatt være nødvendig i noen tilfeller, eller disse beslutningene kan optimaliseres ytterligere ved å outsource til ML-drevne kognitive AI-roboter.

Men fordelene her går utover ren effektivitet. Automatisering av betalinger kan redusere utbrenthet og øke kontantstrømmen, som er to store problemer medisinske team over hele verden står overfor.

 

#4. Elektroniske helsejournaler (EPJ)

 

Pasientens medisinske historie har historisk sett vært utfordrende å håndtere. Legene førte journaler og sendte dem fra praksis til praksis, noe som var enormt tidkrevende. Digitalisering av disse postene møtte en del motstand på grunn av bekymringer om datakonfidensialitet og risiko for lekkasjer. Elektroniske helsejournaler (EPJ) dukket opp som svar på disse problemene. Løsningen kom imidlertid med egne problemer.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Fordi EPJer inkluderer høysensitive data, ble dataene ofte holdt unna kliniske arbeidsflyter. Dessuten var det tidkrevende å legge inn data i disse systemene og utsatt for feil. Til slutt var systemene som grensesnitt med dataene ikke-standardiserte, noe som betyr at data ikke kunne flyte fritt mellom systemene.

RPA er dyktig til å koble sammen disse eldre systemene og ta dem inn i moderne tid. RPA hjelper på en rekke viktige måter, inkludert intelligent dokumentbehandling og dataregistrering, datamigrering og overføring mellom systemer og databaser, og validering av poster, som kan hjelpe med medisinsk fakturering og forsikring.

Dessuten kan den hjelpe med rapportadministrasjon og generering, samtidig som den oppfyller regulatoriske og samsvarskrav.

 

#5. Supply chain management

 

Sykehus og andre helseinstitusjoner er avhengige av logistikk for å ferge leveranser inn og ut av fasilitetene deres hver dag. Disse leveransene kan være så varierte som maskinutstyr, blodprøver, filer, mat og diverse medisinsk utstyr.

RPA-verktøy har gjort inntrykk både innen logistikk og lagerstyring i mange år. En digital arbeidsstyrke kan overvåke forsyninger og automatisere påfyll, spore bestillinger når de kommer inn og ut av sykehuset, og overvåke frakt og levering. Resultatet er raskere og mer effektiv supply chain management.

 

#6. Pasientombordstigning

 

Patent-onboarding er et avgjørende element i sykehusadministrasjonen. RPA tillater sykehus eller pasienter å legge inn detaljer i elektroniske helsejournaler (ECR) før pasienter går inn i bygningen, noe som muliggjør jevnere behandling under oppholdet. Dessuten, ved å opprette disse postene via automatisering, kan oppdateringer legges til umiddelbart.

Sykehus og medisinske systemer er svært komplekse, med detaljer og informasjon som ofte deles mellom ikke-tilknyttede avdelinger, fasiliteter og organisasjoner. Koordinering av denne informasjonen er tidkrevende og sårbar for feil. Implementering av et RPA-system kan også hjelpe med de neste trinnene, som å planlegge, informere forsikringsselskaper og sende interne varsler.

 

#7. Onboarding av ansatte

 

RPA kan også hjelpe HR-funksjoner innen helsesektoren. Helsenæringen har høy utskifting av ansatte, spesielt ved sykehus. Dessuten har den også noen av de mest strenge ansettelsespraksisene, med ansatte som krever godkjenning, utdanningsjournaler, referanser og lisenser før de kan jobbe. I tillegg må sykehusene sørge for at personalet har tatt spesifikke opplæringsprogrammer og kurs.

Å organisere alt dette kan legge en stor byrde på allerede overarbeidede HR-avdelinger i helsevesenet. Noen eksempler på RPA i helsevesenets personalavdeling inkluderer verifisering av identitetsdokumenter, sikting gjennom CV og utføring av bakgrunnssjekker.

Som denne brukssaken viser, kan RPA hjelpe med generell automatisering av forretningsprosesser i helsevesenet samt oppgaver som er spesifikke for sektoren.

 

#8. Aktivasporing

 

Medisinsk utstyr er dyrt. Mange sykehus som ligger i nærheten av hverandre og opererer under samme tillit eller ledelse, flytter utstyr mellom fasiliteter, noe som resulterer i forvirring om plasseringen av disse elementene eller, i verste fall, tap.

RPA kan integreres med trackere, sensorer eller IoT-enheter for å holde oversikt over sykehusutstyr. Sentralisert programvare kan hjelpe team med å finne dette utstyret med sykehusets økosystem, bestille eller planlegge bruken av det, og til og med spore bruken for å sikre rettidig vedlikehold.

De umiddelbare fordelene innebærer bedre pasientresultater på grunn av tilgjengeligheten av utstyr når det er nødvendig. Dessuten kan RPA-systemer integreres med pasientjournaler og automatisere forespørsler om utstyr på forhånd.

 

#9. Pleie etter utskrivning

 

Når en pasient skrives ut fra sykehus, slutter ikke arbeidet. Legenes anbefalinger er faktisk en viktig prediktor for bedring. RPA-verktøy kan hjelpe med å automatisere pasientkommunikasjon ved å levere automatiserte meldinger eller e-poster for å oppmuntre utskrevne pasienter til å ta medisiner, følge opp øvelser eller spise spesiell mat.

Det er ytterligere muligheter med teknologi for bærbare enheter som kan overføre vitale tegn og annen informasjon i sårbare tider etter operasjon. Når de legges til fremveksten av kommunikasjonsverktøy som forenkler nettmedisin, kan disse fremskrittene øke hjemmepleiealternativene og redusere overbefolkningen på sykehus.

 

#10. Kliniske studier

 

Den gjennomsnittlige kostnaden for å utvikle et legemiddel er rundt 2 milliarder dollar, uten garanti for at det blir en suksess. Kliniske studier innen legemiddelforskning er en av grunnene til at det koster så mye å bringe legemidler ut på markedet, noe som gjør det til et av de mest åpenbare områdene som kan dra nytte av effektiviteten og kostnadsbesparelsene forbundet med RPA.

Kliniske studier krever omfattende dataadministrasjon, administrasjon og vedlikehold. Hver oppføring og interaksjon må revideres, med full journalføring påkrevd. Det er med andre ord en sterk kandidat for RPA.

RPA kan hjelpe prøvesponsorer med å oppdatere Trial Master File (TMF) automatisk, og sikre enestående og feilsikre poster. Takket være store datasett kan det dessuten hjelpe med pasientmatching for å sikre representative populasjoner for forsøket.

Administrative oppgaver og regulatoriske innsendinger kan også dra nytte av ML-assisterte roboter, noe som resulterer i raskere, mer nøyaktige og mer kostnadseffektive forsøk.

 

RPA for casestudier i helsevesenet

Robotisk prosessautomatisering i helsevesenet – kasusstudier, eksempler, fordeler og utfordringer

Selv om potensielle brukstilfeller av RPA i helsevesenet er interessante, er det viktig å utdype teknologi med noen praktiske casestudier. Her er noen av anvendelsene til RPA over hele helsevesenet.

 

#1. Tilgang til pasientjournaler i NHS Dorset

 

Storbritannias offentlige helsesystem, NHS, kommer inn for sin del av kritikken. Imidlertid har den aldri vært sjenert for å være åpen for ny teknologi, selv om den kanskje ikke alltid har midler til å gjennomføre sine store planer.

Dorset NHS hadde et problem. Dorset Care Record inneholdt mye informasjon om pasienthistorie, men det var ikke alltid lett for leger å få tilgang til disse journalene. IT-spesialister ved Dorset Integrated Care Board brukte RPA-teknologi til å sette opp kontoer for 1500 allmennleger (fastleger), noe som gjorde det mulig for leger å raskt og enkelt få tilgang til disse journalene med et enkelt klikk.


Les mer om denne casestudien her .

 

#2. Medisinsk dataredigering for skadebehandling

 

USA har et komplekst helsevesen. Behandling av betaling krever at sykehus går gjennom private forsikringsselskaper for å validere krav. Outsourcing av dette arbeidet kan etterlate privat helsevesen og personlig identifiserbare data eksponert, noe som strider mot datasikkerheten.

De aller fleste av disse dokumentene er ti sider eller mer med stort sett ustrukturerte data. Å redusere den manuelle byrden med å redigere disse dokumentene var en prioritet for en helseorganisasjon.

De håndterte prosessene ved å installere en RPA-bot for å trekke de relevante filene og bruke Optical Character Recognition (OCR) koblet til en PubMed biomedisinsk søkemotor for å finne eventuelle nøkkelord og medikamentnavn som måtte fjernes fra dokumentene.

 

#3. Pasientombordstigning på hospits

 

Hospice utgjør en kritisk del av helsevesenets infrastruktur. Imidlertid driver mange av disse lokalsamfunnsbaserte fasilitetene separat fra sykehus som ideelle organisasjoner. Henvisning av pasienter til disse fasilitetene gjøres av en lege, med mye informasjon og prosedyrer som må følges.

På grunn av hospiters natur er det viktig å behandle pasienter raskt og følsomt. Ett anlegg slet med prosessens manuelle natur, med tid og menneskelige feil som forårsaket ineffektivitet og dårlige servicenivåer.

De implementerte et RPA-system for å strømlinjeforme dataregistrering og sikre at pasientjournaler ble overført til hospicesystemet. Tillegget av automatisering av arbeidsflyt gjorde at oppfølginger ble planlagt, elektronisk journal kunne lastes opp fra sykehuset og utkast til notater ble sendt til omsorgsteamet.

Les mer om casestudien her .

 

#4. Modernisering av eldre systemer og prosesser

 

En leverandør av helsetjenester arvet et system med utdaterte prosesser og eldre applikasjoner fra King’s College Hospital NHS Foundation Trust. Disse systemene krever betydelige manuelle interaksjoner, bestående av tidkrevende, repeterende oppgaver. Teamet jobbet med HR, innkjøp, økonomi og klinikere for å designe og utvikle RPA-roboter som kunne håndtere arbeidsmengde og redusere belastningen på personalet.

Noen av fordelene for leverandøren inkluderer automatiske forsyningsordrer, prisovervåking, dataregistrering, automatisert apotekbestilling og overvåking av maskindeler. Totalt sett har RPA forbedret effektiviteten til sykehuset, noe som har resultert i bedre pleie til en mer effektiv pris.

Les mer om casestudien her .

 

#5. Redusere kostnadene til poliklinikken

 

Health Innovation West of England kom ut av COVID-19-pandemien med et pasientetterslep og et mandat til å redusere kostnadene og samtidig forbedre effektiviteten i organisasjonen. Selv om den oppgaven kan virke umulig, tok de i bruk en RPA-løsning for å hjelpe med en rekke oppgaver.

Noen av oppgavene teamet deres automatiserte inkluderer reseptlister på apotek, bestilling og planlegging av klinikkbesøk, opplasting av pasientdata til kreftregistre, planlegging av pasienter som venter på diagnostiske prosedyrer, og bruk av OCR for å søke i ventelister for å prioritere etterskrevne tilfeller.

Resultatene var utmerket. Ambulant klinisk fyllingsgrad og nye pasientbestillingsplasser nådde over 90 %, mens ansattes oppbevaring og sparing økte dramatisk.

Les mer om casestudien her

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Fordeler med robotprosessautomatisering for helsevesenet

 

Det er flere potensielle fordeler med RPA i helsesektoren. Her er fem av de mest overbevisende grunnene til å gjennomføre organisatoriske endringer via helsevesenets RPA-teknologi.

 

#1. Digital transformasjon

En fersk rapport fra British Medical Journal viste at tre av fire NHS-sykehus fortsatt var avhengige av penn og papir og personsøkere. Hva mer, a Rapporten fra Institutt for sosialomsorg antyder at sykehusene overlever på grunnleggende IT-infrastruktur.

 

#2. Modernisere eldre systemer

 

Sykehus er beryktet for å kjøre på gammel og ofte utdatert arkitektur. Ifølge rapporten fra UK Department of Social Health som er nevnt ovenfor, “har forsøk på digital transformasjon blitt hindret av utdaterte “legacy” IT-systemer og maskinvare som ikke er i stand til å håndtere kravene til en moderne digital helsetjeneste.”

En av fordelene med RPA er dens evne til å utvide eldre systemer og fungere som en bro til mer moderne og sammenkoblede applikasjoner.

 

#3. Redusere kostnader

 

Den kanskje viktigste fordelen med RPA i helsevesenet er teknologiens evne til å redusere pleiekostnadene. Etter hvert som prisene eskalerer, står organisasjoner overfor enorme mengder press for å få valuta for pengene.

Det er imidlertid ikke bare å redusere kostnadene vi kan vurdere. Ettersom RPA lar team outsource oppgaver til en digital arbeidsstyrke, frigjør det nåværende menneskelige ansatte til å rotere inn i andre områder av virksomheten og gi bedre omsorg.

 

#4. Bedre pasientbehandling

 

De endelige fordelene av bedre planlegging, mer enkel fakturering og mer effektive behandlinger er pasientene selv. Helsetjenester tilbyr en viktig tjeneste som hjelper mennesker gjennom noen av de mest utfordrende øyeblikkene i livet. Å gjøre prosessen så smidig og sømløs som mulig vil sikre at folk og deres familier får den servicen og behandlingen de fortjener.

 

#5. Reduser menneskelige feil

 

En av de største og mest velforståtte fordelene med RPA er at den reduserer eller eliminerer menneskelige feil. Mens alle virksomheter kan lide av disse feilene, både økonomisk og omdømmemessig, er innsatsen i helsesektoren enda høyere. Å redusere virkningen av menneskelige feil kan legitimt redde liv, så det bør være en prioritet for administrasjon og ledelse.

 

Utfordringer Robotic står overfor

Prosessautomatisering i helsevesenet

Utfordringer som robotprosessautomatisering står overfor i helsevesenet

Det er så mange betydelige RPA-brukssaker i helsevesenet at det virker uunngåelig at teknologien blir tatt i bruk over hele linjen. Noen utfordringer må imidlertid overvinnes. Noen av disse utfordringene er unike for helsevesenets økosystem, mens andre vil være altfor kjente for ledergrupper som sliter med å bringe digital transformasjon til organisasjonen deres.

 

1. Kulturskifte

 

Endringsledelse er sjelden enkel. Selv nye verktøy som lover å revolusjonere en arbeidsplass kan møte motstand. Det er så mange bevegelige deler i en helsevesen, fra interessenter til styrende organer og regulatorer, at endringstakten kan være iskald.

Noen ansatte vil føle at “systemet fungerer” som det er, andre vil være uenige. Buy-in kan bare komme gjennom utdanning, sterk kommunikasjon og nøye planlegging og design.

 

2. Interoperabilitet

 

Mange sykehus bruker en hodge-podge-blanding av enheter, applikasjoner og plattformer. Enhver vellykket RPA-implementering må være i stand til å binde disse ulike delene sammen til en sammenhengende helhet. Kognitiv AI kan være en virkelig redningsmann her ved å la RPA-systemer håndtere ustrukturerte data. Samtidig kan organisasjoner også lene seg tungt på RPAs evne til å integrere med eldre systemer og oppdatere dem.

 

3. Finansiering

 

Det er ingen komme unna det; de fleste helseorganisasjoner føler belastningen av de økende helsekostnadene. Tildeling av midler er et omstridt spørsmål, og gitt bransjens natur er en viss kortsiktig tenkning forståelig. Administratorer og ledelse må utføre kostnad-nytte-analyser og forstå at RPA gir gjennomsnittlig ROI på rundt 10x.

 

4. Datastyring

 

Helsedata er blant de mest regulerte og beskyttede informasjonsklassene. Ethvert RPA-verktøy må være i stand til å overholde datastyring innenfor sin jurisdiksjon og sikre integriteten til data. RPA brukes av cybersikkerhetseksperter over hele verden for å gjøre IT-systemene deres tryggere.

 

Fremtiden til RPA i helsesektoren

Fremtiden til robotprosessautomatisering i helsevesenet

Som RPA-brukssakene i helsevesenet viser, kan teknologien hjelpe sektoren på en rekke måter. Disse bruksområdene er imidlertid bare starten på reisen.

Etter hvert som sykehus moderniserer og øker troen og investeringene i teknologi, kan intelligent automatisering i helsevesenet bidra til å utføre flere beslutningsoppgaver ved hjelp av maskinlæring og dataanalyse. Videre, no-code verktøy og teknologi for programvaretestautomatisering vil hjelpe helseteam med å bygge skreddersydde løsninger på IT-problemer.

Sluttveien er hyperautomatisering innenfor det medisinske RPA-området, med sammenkoblede systemer som gir sømløs kommunikasjon mellom leger og pasienter, prediktiv screening og fjernbehandlinger.

 

Siste tanker

 

Robotic Process Automation i helsevesenet hjelper organisasjoner med å løse betydelige problemer som påvirker sektoren, fra overdreven avhengighet av bruk av menneskelig kapital til rutineoppgaver til å redusere driftskostnader og gi et høyt servicenivå.

Som Robotic Process Automation for helsevesen og casestudier viser, er det uendelige måter teknologi kan hjelpe helseorganisasjoner med å ta i bruk en mer moderne og digital tilnærming til utfordringer i bransjen.

Spesifikke helsetjenester RPA-fordeler som reduserte kostnader og bedre pasientbehandling kan bidra til å gjenopprette omdømmet og integriteten til en sektor som har fått kritikk på grunn av oppblåsthet og ineffektivitet.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post