fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

Robottiprosessien automatisointi (RPA) on koskettanut monia toimialoja. Teknologia on mahdollistanut organisaatioiden tuottavuuden parantamisen ja toimintojen laajentamisen taloushallinnosta tuotantoon ja kirjanpitoon, ja se on samalla säästänyt rahaa ja vähentänyt inhimillisiä virheitä. Terveydenhuollon robottiprosessien automatisointi ei ole ollut erilainen.

Terveydenhuolto oli aina ilmeinen ehdokas automatisoinnille. Toimialaan kohdistuu taloudellisia paineita, se kärsii tehottomuuden maineesta, ja se koostuu erilaisista suuren volyymin tehtävistä ja liiketoimista. Lisäksi se on tila, jossa on ollut tapana omaksua huipputeknologiaa.

Tässä artikkelissa tarkastelemme robottiprosessien automatisoinnin vaikutusta terveydenhuoltoalalla tarkastelemalla käyttötapauksia, tapaustutkimuksia sekä teknologian hyötyjä ja haasteita.

 

RPA terveydenhuollossa: Markkinoiden nykyinen koko

ja kasvuennusteet

rpa:n markkinoiden koko terveydenhuollossa

Robottiprosessien automatisointi (RPA) on saavuttanut kypsyystason terveydenhuoltoalalla. Olisi kuitenkin virhe väittää, että teknologia olisi saavuttanut jonkinlaisen kyllästymispisteen.

Markkinatutkimuksen mukaan maailmanlaajuinen koko on seuraava
terveydenhuollon RPA-markkinoiden koko on noin 1,76 miljardia dollaria.
. Ennusteiden mukaan RPA:n arvo on kuitenkin yli 14 miljardia dollaria vuoteen 2032 mennessä, kun käyttöönotto ja käyttötapaukset kasvavat. Tämä on huikea, yli 26 prosentin vuotuinen kasvuvauhti (CAGR).

Näihin optimistisiin näkymiin on useita syitä, muun muassa se, että kun elinajanodote ja väestömäärä kasvavat, terveydenhuollon organisaatioiden on tehostettava suurempien asiakaskuntien hallintaa. RPA voi auttaa tapaamisten, laskutuksen ja yleishallinnon back-end-käsittelyssä sekä monissa muissa tärkeissä tehtävissä.

Lisäksi terveydenhuollon nykyaikaistamispyrkimykset edellyttävät sellaisten työkalujen käyttöönottoa, jotka liittyvät vahvasti RPA-teknologiaan – esimerkiksi pilvipohjaisiin RPA-ratkaisuihin ja muihin tekoälyteknologioihin, kuten koneoppimiseen (ML).

Lyhyesti sanottuna RPA-työkalut ovat vallankumouksen eturintamassa, kun terveydenhuoltoala ottaa käyttöön uutta teknologiaa, jonka avulla se voi tarjota entistä organisoidumpaa ja tehokkaampaa palvelua.

 

Miksi terveydenhuolto tarvitsee RPA:ta

 

Terveydenhuolto on ala, jolla on edessään huomattavia haasteita useilla eri rintamilla. Kuten edellä mainitsimme, väestön ikääntyminen lisää riippuvuuttamme teollisuudesta, mikä aiheuttaa paineita monille sekä julkisille että yksityisille sairaaloille. Ongelmat eivät kuitenkaan lopu tähän.

Terveydenhuoltoalalla on tärkeä rooli ihmisten terveyden ja elämän kannalta. Ala on ainutlaatuisen tärkeä kärsimyksen, sairauksien ja kuoleman vähentämisessä, ja väärät päätökset voivat johtaa katastrofaalisiin seurauksiin. Ymmärrettävästi se on yksi tiukimmin säännellyistä ja valvotuimmista toimialoista, mikä voi aiheuttaa paljon paisumista ja tehottomuutta.

Haasteellista ei tietenkään ole pelkästään hoidon tarjoaminen. Sairaalahallinto ja vakuutukset lisäävät myös monimutkaisuutta. Monilla lainkäyttöalueilla tämä aiheuttaa asiakirjojen ja laskujen edestakaista siirtelyä, mikä voi aiheuttaa potilaille esteitä.

Toinen merkittävä huomioon otettava seikka on se, että terveydenhuoltoalalla henkilöstön vaihtuvuus on suurta. RPA:lla on todistetusti myönteinen vaikutus työntekijöiden tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen, koska se auttaa vähentämään toistuvien tehtävien määrää ja antaa työntekijöille mahdollisuuden tehdä mielekkäämpää työtä.

Lisäksi käyttökustannukset ovat erittäin korkeat. Tämä tilanne on johtanut siihen, että jotkut eivät voi saada hoitoa tai että se on valtava taakka vakuutuksenantajille tai julkisille terveydenhuoltojärjestelmille. Suurten kustannusten myötä tulee ylimääräistä valvontaa, ja sairaaloiden johtajat ja hallintovirkamiehet tuntevat paineita tarjota kriittisiä palveluja kilpailukykyiseen hintaan.

Lääketieteelliset RPA-ratkaisut eivät ole koskaan olleet kriittisempiä.

 

Miten RPA auttaa arvonluonnissa

terveydenhuoltoala

Miten RPA auttaa luomaan lisäarvoa terveydenhuoltoalalla?

Ennen kuin käsittelemme joitakin tapaustutkimuksia, käyttötapauksia tai robottiprosessien automatisoinnin hyötyjä terveydenhuollossa, on tärkeää tunnustaa, että laajamittainen käyttöönotto on hidasta ilman selkeää ROI:ta. Sairaaloiden hallinto työskentelee taloudellisten rajoitusten puitteissa, joten arvon luominen on välttämätöntä ennen minkään ratkaisun harkitsemista.

Tutkimusasiakirjassa,
Robottiprosessien automatisointi – arvon luominen digitalisoimalla työtä yksityisessä terveydenhuollossa
(Raita, 2018) kirjoittaja viittaa terveydenhuoltojärjestelmän kasvavaan tietomäärään ja tarkastelee tapoja, joilla tiedon räjähdysmäinen lisääntyminen voi tarjota etua. Asiakirjassa keskitytään arvonluonnin käsitteeseen ja ehdotetaan RPA-työkaluja keinoiksi, joilla tämä lisäarvo voidaan saavuttaa yksityisellä sektorilla.

Kirjoittaja jakaa RPA:n hyödyt sekä suoraan että muuhun arvonluontiin. Näitä hyviä puolia on syytä tarkastella ensimmäisenä lähtökohtana, jotta terveydenhuoltojärjestelmän digitaalisesta käyttöönotosta saataisiin lisäarvoa.

 

1. RPA:n suora arvonluonti terveydenhuollossa

 

  • Voitto: Vähemmän hallintoa ja mahdollisuus vähentää työvoimaa.
  • Tilavuus: Suurempi läpimeno, nopeampi käsittely ja enemmän skaalautumismahdollisuuksia.
  • Suojelu: Parempi laatu ja asiakaspalvelu.

 

2. RPA:n välillinen arvonluonti terveydenhuollossa

 

  • Innovaatio: Mahdollistaa organisaation innovatiivisten räätälöityjen sovellusten rakentamisen
  • Kehitys: Mahdollistaa terveydenhuollon organisaatioille uusien, tehokkaampien liiketoimintaprosessien kehittämisen.
  • Lisää tietoja: Mahdollisuus kerätä tietoja ulkoisista ja sisäisistä lähteistä liiketoimintaprosessien ja älykkyyden parantamiseksi.

 

Kuten näet, RPA terveydenhuollossa ratkaisee ongelmia ja luo mahdollisuuksia.

 

Robottiprosessien automatisointi

käyttötapaukset terveydenhuollossa

Robottiprosessien automatisoinnin käyttötapaukset terveydenhuollossa

Terveydenhuoltoalalla on useita kilpailevia RPA:n käyttötapauksia. Seuraavassa luetellaan joitakin tärkeimpiä aloja, joilla RPA-sovellukset terveydenhuollossa voivat vaikuttaa merkittävästi.

 

#1. Lainsäädännön noudattaminen

 

Terveydenhuollossa on tiukat sääntelyn noudattamista ja hallintoa koskevat vaatimukset. Yksi RPA:n arvokkaimmista elementeistä vaatimustenmukaisuuden kannalta on se, että kaikki liiketoimintaprosessit ja -toimet tallennetaan lokitiedostoihin.

Tämä kattava kirjanpito voi auttaa terveydenhuollon organisaatioita seuraamaan prosesseja ja tapahtumia ja täyttämään alan tiukat standardit. Jos ongelmia ilmenee tai ulkoinen tarkastus tilataan, tiimit voivat toimittaa sääntelyviranomaisille kaikki tarvittavat tiedot nopeasti ja kattavasti.

Automaatio voi myös auttaa potilaita pyytämään terveystietojaan ilman manuaalisia toimenpiteitä. Yhdysvalloissa,
21st Century Cures Act -laki
varmistetaan, että osapuolet voivat käyttää digitaalisia terveystietoja hyvissä ajoin.

Ehkäpä tärkeintä on, että tekoälykäyttöiset RPA-työkalut voivat analysoida suuria tietokokonaisuuksia ja havaita vaatimustenmukaisuusrikkomuksia terveydenhuollon tiedoissa. Nämä analyysit voivat lisätä vaatimustenmukaisuuden läpinäkyvyyttä ja paljastaa ongelmat ja mallit ajoissa.

 

#2. Ajanvaraus

 

Sairaalavastaanottojen aikatauluttaminen on työläs tehtävä, jossa on paljon liikkuvia osia. Lisäksi teknologiamaailmassa on havaittavissa selkeä ja havaittavissa oleva suuntaus kohti asiakkaiden itsepalveluvaihtoehtoja. suurin osa käyttäjistä suosii automaattista apua ja vuorovaikutusta.

Ilmeisenä etuna on, että hallintohenkilöstöllä on enemmän aikaa hoitaa muita asioita, eikä potilaiden tarvitse istua puhelimessa odottamassa ajanvarausta.

Osoitteessa
Terveydenhuollon organisaatioiden automatisoidun potilaan itsesuunnittelun esteet ja helpottajat: Scoping Review
(Woodcock, 2022) kirjoittaja korostaa, että pitkät odotusajat ja tapaamisten viivästyminen voivat johtaa haitallisiin terveysvaikutuksiin. Lisäksi he toteavat, että itse sovitut tapaamiset lisäävät osallistumisastetta ja potilastyytyväisyyttä.

 

#3. Korvausvaatimusten käsittely

 

Terveydenhuollon maksut ja korvaushakemukset ovat monimutkainen verkosto, johon kuuluu yhteen kietoutuneita osastoja, laskutustiimejä ja vakuutusorganisaatioita. Laskutukseen liittyy paljon manuaalisia tehtäviä, kuten tietojen syöttämistä, asiakirjojen käsittelyä ja tietojen oikeellisuuden tarkistamista. Näillä hallinnollisilla osastoilla on paljon tehottomuutta, ja maksuviivästykset voivat aiheuttaa stressiä sekä terveydenhuollon organisaatioille että potilaille.

RPA:ta voidaan käyttää lähes kaikissa laskutussyklin vaiheissa rekisteröinnistä tapahtumien käsittelyyn. Yksi vakuuttavimmista lääketieteellisen laskutuksen automatisoinnin perusteista on manuaalisesta tietojen syöttämisestä johtuvien inhimillisten virheiden vähentäminen. Prosessin koneellistaminen johtaa puhtaampiin tietoihin, suureen läpimenoon ja nopeampiin päätöksiin. Joissakin tapauksissa voidaan edelleen tarvita ihmisen harkintaa, tai näitä päätöksiä voidaan optimoida edelleen ulkoistamalla ne ML-ohjatuille kognitiivisille tekoälyroboteille.

Hyöty on kuitenkin laajempi kuin pelkkä tehokkuus. Maksujen automatisointi voi vähentää henkilöstön uupumusta ja lisätä kassavirtaa, jotka ovat kaksi suurta ongelmaa, joita lääketieteelliset tiimit kohtaavat kaikkialla maailmassa.

 

#4. Sähköiset potilastiedot (EHR)

 

Potilaiden sairaushistoriaa on perinteisesti ollut haastavaa hallita. Lääkärit pitivät arkistoja ja lähettivät niitä vastaanotolta toiselle, mikä oli erittäin aikaa vievää. Tietojen digitointia vastustettiin jonkin verran tietojen luottamuksellisuudesta ja vuotojen riskistä aiheutuvien huolien vuoksi. Sähköiset potilastietokannat (EHR) syntyivät vastauksena näihin ongelmiin. Ratkaisuun liittyi kuitenkin omat ongelmansa.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Koska sähköiset potilastietojärjestelmät sisältävät erittäin arkaluonteisia tietoja, tiedot pidettiin usein poissa kliinisistä työnkuluista. Lisäksi tietojen syöttäminen näihin järjestelmiin oli aikaa vievää ja virhealtista. Lisäksi järjestelmät, jotka ovat yhteydessä tietoihin, eivät olleet standardoituja, joten tiedot eivät voineet kulkea vapaasti järjestelmien välillä.

RPA on taitava yhdistämään nämä vanhat järjestelmät ja siirtämään ne nykyaikaan. RPA auttaa useilla keskeisillä tavoilla, kuten älykkäällä asiakirjojen käsittelyllä ja tietojen syöttämisellä, tietojen siirtämisellä ja siirtämisellä järjestelmien ja tietokantojen välillä sekä tietueiden validoinnilla, mikä voi auttaa lääketieteellisessä laskutuksessa ja vakuutuksissa.

Lisäksi se voi auttaa raporttien hallinnoinnissa ja tuottamisessa ja täyttää samalla sääntelyn ja vaatimustenmukaisuuden vaatimukset.

 

#5. Toimitusketjun hallinta

 

Sairaalat ja muut terveydenhuollon laitokset luottavat logistiikkaan, joka kuljettaa toimituksia päivittäin laitoksiin ja laitoksista ulos. Nämä toimitukset voivat olla niinkin erilaisia kuin konelaitteita, verinäytteitä, tiedostoja, ruokaa ja erilaisia hoitotarvikkeita.

RPA-työkalut ovat vaikuttaneet logistiikkaan ja varastonhallintaan jo vuosia. Digitaalinen työvoima voi seurata tarvikkeita ja automatisoida täydennyksiä, seurata tilauksia, kun ne saapuvat sairaalaan ja lähtevät sieltä, sekä valvoa lähetyksiä ja toimituksia. Tuloksena on nopeampi ja tehokkaampi toimitusketjun hallinta.

 

#6. Potilaan aloitus

 

Patenttien perehdyttäminen on olennainen osa sairaalahallintoa. RPA:n avulla sairaalat tai potilaat voivat syöttää tiedot sähköiseen potilastietojärjestelmään (ECR) ennen kuin potilaat saapuvat rakennukseen, mikä mahdollistaa sujuvamman käsittelyn oleskelun aikana. Kun nämä tietueet luodaan automaation avulla, päivitykset voidaan lisätä välittömästi.

Sairaalat ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat erittäin monimutkaisia, ja yksityiskohtia ja tietoja jaetaan usein toisistaan riippumattomien osastojen, laitosten ja organisaatioiden välillä. Näiden tietojen koordinointi on aikaa vievää ja virhealtista. RPA-järjestelmän käyttöönotto voi auttaa myös seuraavissa vaiheissa, kuten aikatauluttamisessa, vakuutuksenantajille tiedottamisessa ja sisäisten ilmoitusten lähettämisessä.

 

#7. Työntekijöiden perehdyttäminen

 

RPA voi auttaa myös terveydenhuoltoalan HR-toimintoja. Terveydenhuoltoalalla, erityisesti sairaaloissa, henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Lisäksi sillä on myös joitakin tiukimpia rekrytointikäytäntöjä, sillä henkilökunnalta vaaditaan turvallisuusselvitys, koulutustiedot, suositukset ja lisenssit ennen kuin he voivat työskennellä. Lisäksi sairaaloiden on varmistettava, että henkilökunta on osallistunut erityisiin koulutusohjelmiin ja -kursseihin.

Kaiken tämän järjestäminen voi aiheuttaa valtavan taakan jo ennestään ylikuormitetuille terveydenhuollon henkilöstöosastoille. Esimerkkejä RPA:n käytöstä terveydenhuollon henkilöstöhallinnossa ovat henkilöllisyysasiakirjojen tarkistaminen, ansioluetteloiden läpikäynti ja taustatarkastusten tekeminen.

Kuten tämä käyttötapaus osoittaa, RPA voi auttaa terveydenhuollon yleisessä liiketoimintaprosessien automatisoinnissa sekä alakohtaisissa tehtävissä.

 

#8. Omaisuuden seuranta

 

Lääkinnälliset laitteet ovat kalliita. Monet sairaalat, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan ja jotka toimivat saman säätiön tai johdon alaisuudessa, siirtävät laitteita laitosten välillä, mikä johtaa sekaannukseen näiden laitteiden sijainnista tai pahimmassa tapauksessa niiden katoamiseen.

RPA voi integroitua seurantalaitteisiin, antureihin tai IoT-laitteisiin sairaalalaitteiden seuraamiseksi. Keskitetty ohjelmisto voi auttaa tiimejä löytämään nämä laitteet sairaalan ekosysteemin avulla, varaamaan tai ajoittamaan niiden käytön ja jopa seuraamaan käyttöä oikea-aikaisen huollon varmistamiseksi.

Välittömiin etuihin kuuluu potilastulosten paraneminen, koska laitteet ovat tarvittaessa käytettävissä. Lisäksi RPA-järjestelmät voivat integroitua potilaiden potilastietoihin ja automatisoida laitepyyntöjä etukäteen.

 

#9. Poistumisen jälkeinen hoito

 

Kun potilas kotiutuu sairaalasta, työ ei lopu. Lääkärin suositukset ovatkin tärkeä toipumista ennustava tekijä. RPA-työkalut voivat auttaa automatisoimaan potilasviestintää lähettämällä automaattisia viestejä tai sähköpostiviestejä, joilla kannustetaan kotiutuneita potilaita ottamaan lääkkeitä, seuraamaan harjoituksia tai syömään tiettyjä ruokia.

Lisämahdollisuuksia tarjoaa myös puettava laiteteknologia, jolla voidaan välittää elintoimintoja ja muita tietoja leikkauksen jälkeisinä haavoittuvina aikoina. Kun tähän lisätään verkkolääkintää helpottavien viestintävälineiden yleistyminen, nämä edistysaskeleet voivat lisätä kotihoitovaihtoehtoja ja vähentää sairaaloiden tilanahtautta.

 

#10. Kliiniset tutkimukset

 

The
Lääkkeen kehittäminen maksaa keskimäärin noin 2 miljardia dollaria,
ilman takeita siitä, että se onnistuu. Lääketutkimuksen kliiniset tutkimukset ovat yksi syy siihen, miksi lääkkeiden markkinoille saattaminen maksaa niin paljon, joten se on yksi ilmeisimmistä aloista, jotka voivat hyötyä RPA:n tuomista tehokkuus- ja kustannussäästöistä.

Kliiniset tutkimukset edellyttävät kattavaa tiedonhallintaa, -hallintaa ja -ylläpitoa. Jokainen kirjaus ja vuorovaikutus on tarkastettava, ja niistä on pidettävä täydellistä kirjanpitoa. Toisin sanoen se on vahva ehdokas RPA:lle.

RPA voi auttaa tutkimuksen rahoittajia päivittämään tutkimuksen päätiedoston (Trial Master File, TMF) automaattisesti, mikä takaa vertaansa vailla olevat ja virheettömät tiedot. Lisäksi suurten tietokokonaisuuksien ansiosta se voi auttaa potilaiden yhteensovittamisessa, jotta voidaan varmistaa, että tutkimuksessa käytetään edustavaa väestöä.

Myös hallinnolliset tehtävät ja viranomaishakemusten jättäminen voivat hyötyä ML-avusteisista roboteista, jolloin tutkimukset ovat nopeampia, tarkempia ja kustannustehokkaampia.

 

RPA terveydenhuollossa – tapaustutkimuksia

Robottiprosessien automatisointi terveydenhuollossa - tapaustutkimuksia, esimerkkejä, hyötyjä ja haasteita

Vaikka RPA:n potentiaaliset käyttömahdollisuudet terveydenhuollossa ovat mielenkiintoisia, on tärkeää konkretisoida teknologiaa käytännön tapaustutkimuksilla. Seuraavassa on lueteltu joitakin RPA:n sovelluksia terveydenhuollon alalla.

 

#1. Pääsy potilastietoihin NHS Dorsetissa

 

Yhdistyneen kuningaskunnan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS saa osansa kritiikistä. Se ei kuitenkaan ole koskaan ujostellut suhtautua avoimesti uuteen teknologiaan, vaikka sillä ei aina olisikaan varoja toteuttaa suuria suunnitelmiaan.

Dorsetin NHS:llä oli ongelma. Dorsetin hoitotietokanta sisälsi paljon tietoa potilashistoriasta, mutta lääkäreiden ei ollut aina helppo päästä käsiksi näihin tietoihin. Dorset Integrated Care Boardin tietotekniikka-asiantuntijat käyttivät RPA-tekniikkaa 1 500 yleislääkärin tilien perustamiseen, minkä ansiosta lääkärit pääsivät nopeasti ja helposti käsiksi tietoihin yhdellä napsautuksella.


Lue lisää tästä tapaustutkimuksesta
täältä
.

 

#2. Lääketieteellisten tietojen muokkaus korvausvaatimusten käsittelyä varten

 

Yhdysvalloissa on monimutkainen terveydenhuoltojärjestelmä. Maksujen käsittely edellyttää, että sairaalat käyvät yksityisten vakuutusyhtiöiden kautta validoimassa korvausvaatimukset. Tämän työn ulkoistaminen voi jättää yksityisen terveydenhuollon ja henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot avoimiksi, mikä on vastoin tietoturvaa.

Valtaosa näistä asiakirjoista on vähintään kymmenen sivua pitkälti jäsentymätöntä tietoa. Eräälle terveydenhuollon organisaatiolle oli ensisijaisen tärkeää vähentää näiden asiakirjojen muokkaamisesta aiheutuvaa manuaalista taakkaa.

Prosessit hoidettiin asentamalla RPA-botti hakemaan asiaankuuluvat tiedostot ja käyttämällä optista kirjaintunnistusta (OCR), joka oli yhdistetty PubMedin biolääketieteelliseen hakukoneeseen, löytääkseen kaikki avainsanat ja lääkkeiden nimet, jotka oli poistettava asiakirjoista.

 

#3. Potilaiden perehdyttäminen saattohoitokodeissa

 

Sairaalat ovat tärkeä osa terveydenhuollon infrastruktuuria. Monet näistä yhteisöpohjaisista laitoksista toimivat kuitenkin sairaaloista erillään voittoa tavoittelemattomina organisaatioina. Potilaiden lähettäminen näihin laitoksiin tapahtuu lääkärin toimesta, ja siihen liittyy paljon tietoa ja menettelyjä, joita on noudatettava.

Saattohoitolaitosten luonteen vuoksi potilaiden käsittely on välttämätöntä nopeasti ja herkästi. Eräs laitos kamppaili prosessin manuaalisen luonteen kanssa, jolloin aika ja inhimilliset virheet aiheuttivat tehottomuutta ja huonoa palvelutasoa.

He ottivat käyttöön RPA-järjestelmän tietojen syöttämisen tehostamiseksi ja sen varmistamiseksi, että potilastiedot siirrettiin saattohoitojärjestelmään. Työnkulun automatisoinnin lisääminen merkitsi sitä, että seurantakäynnit aikataulutettiin, sähköiset potilastiedot voitiin ladata sairaalasta ja muistiinpanoluonnokset lähetettiin hoitotiimille.

Lue lisää tapaustutkimuksesta
täältä
.

 

#4. Vanhojen järjestelmien ja prosessien nykyaikaistaminen

 

Terveydenhuollon tukipalvelujen tarjoaja peri King’s College Hospital NHS Foundation Trustilta järjestelmän, jossa oli vanhentuneita prosesseja ja vanhoja sovelluksia. Nämä järjestelmät edellyttävät huomattavaa manuaalista vuorovaikutusta, joka koostuu aikaa vievistä, toistuvista tehtävistä. Tiimi työskenteli HR-, hankinta- ja taloushallinnon sekä kliinisten lääkäreiden kanssa suunnitellakseen ja kehittääkseen RPA-robotteja, jotka pystyisivät käsittelemään työmäärää ja vähentämään henkilöstön taakkaa.

Palveluntarjoajan hyötyjä ovat muun muassa automaattiset toimitustilaukset, hintojen seuranta, tietojen syöttö, automaattiset apteekkitilaukset ja koneen osien seuranta. Kaiken kaikkiaan RPA on parantanut sairaalan tehokkuutta, mikä on johtanut parempaan hoitoon edullisempaan hintaan.

Lue lisää tapaustutkimuksesta
täältä
.

 

#5. Avohoito-osaston kustannusten vähentäminen

 

Health Innovation West of England -organisaatio selviytyi COVID-19-pandemiasta potilasruuhkasta ja sai tehtäväkseen vähentää kustannuksia ja parantaa samalla organisaationsa tehokkuutta. Vaikka tämä tehtävä voi tuntua mahdottomalta, he ottivat käyttöön RPA-ratkaisun, joka auttaa monissa tehtävissä.

Joihinkin heidän tiiminsä automatisoimiin tehtäviin kuuluivat muun muassa apteekkien reseptiluettelot, klinikkakäyntien varaaminen ja aikatauluttaminen, potilastietojen lataaminen syöpärekistereihin, diagnostisia toimenpiteitä odottavien potilaiden aikatauluttaminen ja OCR:n käyttäminen odotuslistojen etsimiseen ruuhkautuneiden tapausten priorisoimiseksi.

Tulokset olivat erinomaiset. Avohoidon kliininen täyttöaste ja uusien potilaiden varausajat ylsivät yli 90 prosenttiin, kun taas työntekijöiden sitoutuminen ja säästöt kasvoivat huomattavasti.

Lue lisää tapaustutkimuksesta
täältä

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Robottiprosessien automatisoinnin edut terveydenhuollossa

 

RPA:lla on useita mahdollisia etuja terveydenhuollossa. Seuraavassa on viisi pakottavaa syytä toteuttaa organisaatiomuutos terveydenhuollon RPA-teknologian avulla.

 

#1. Digitaalinen muutos

Tuore
British Medical Journalin raportti
osoitti, että kolme neljästä NHS-sairaalasta käyttää edelleen kynää ja paperia sekä hakulaitteita. Lisäksi
Sosiaalihuoltoministeriön kertomus
mukaan sairaalat selviytyvät perustietotekniikkainfrastruktuurin varassa.

 

#2. Nykyaikaistaa vanhat järjestelmät

 

Sairaalat käyttävät tunnetusti vanhaa ja usein vanhentunutta arkkitehtuuria. Edellä mainitun Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliministeriön raportin mukaan “digitaalisen muutoksen yritykset ovat estyneet vanhentuneiden “vanhojen” tietotekniikkajärjestelmien ja laitteistojen vuoksi, jotka eivät pysty vastaamaan nykyaikaisen digitaalisen terveyspalvelun vaatimuksiin”.

Yksi RPA:n eduista on sen kyky täydentää vanhoja järjestelmiä ja toimia siltana nykyaikaisempiin ja toisiinsa kytkettyihin sovelluksiin.

 

#3. Kustannusten vähentäminen

 

RPA:n ehkä tärkein hyöty terveydenhuollossa on teknologian kyky vähentää hoitokustannuksia. Hintojen noustessa organisaatioihin kohdistuu valtavia paineita saada rahalle vastinetta.

Voimme kuitenkin harkita muutakin kuin kustannusten alentamista. Koska RPA:n avulla tiimit voivat ulkoistaa tehtäviä digitaaliselle henkilöstölle, se vapauttaa nykyistä henkilöstöä siirtymään muille liiketoiminnan aloille ja tarjoamaan parempaa hoitoa.

 

#4. Parempi potilashoito

 

Paremmasta aikataulutuksesta, yksinkertaisemmasta laskutuksesta ja tehokkaammista hoidoista hyötyvät viime kädessä potilaat itse. Terveydenhuolto tarjoaa olennaisen tärkeää palvelua, joka auttaa ihmisiä selviytymään elämänsä haastavimmista hetkistä. Kun prosessista tehdään mahdollisimman sujuva ja saumaton, varmistetaan, että ihmiset ja heidän perheensä saavat ansaitsemansa palvelun ja hoidon.

 

#5. Vähentää inhimillisiä virheitä

 

Yksi RPA:n suurimmista ja parhaiten ymmärretyistä eduista on se, että se vähentää tai poistaa inhimilliset virheet. Vaikka kaikki yritykset voivat kärsiä näistä virheistä sekä taloudellisesti että maineen kannalta, terveydenhuoltoalalla panokset ovat vielä suuremmat. Inhimillisten virheiden vaikutusten vähentäminen voi perustellusti pelastaa ihmishenkiä, joten sen pitäisi olla hallinnon ja johdon ensisijainen tavoite.

 

Robotiikan haasteet

Prosessien automatisointi terveydenhuollossa

Robottiprosessien automatisoinnin haasteet terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa on niin paljon merkittäviä RPA:n käyttötapoja, että näyttää väistämättömältä, että teknologia otetaan käyttöön kaikkialla. Joitakin haasteita on kuitenkin voitettava. Osa näistä haasteista on ainutlaatuisia terveydenhuollon ekosysteemissä, kun taas osa on liiankin tuttuja johtoryhmille, jotka kamppailevat digitaalisen muutoksen aikaansaamiseksi organisaatiossaan.

 

1. Kulttuurin muutos

 

Muutosten hallinta on harvoin suoraviivaista. Jopa uudet työkalut, joiden luvataan mullistavan työpaikan, voivat kohdata vastustusta. Terveydenhuollon toiminnassa on niin paljon liikkuvia osia sidosryhmistä hallintoelimiin ja sääntelyviranomaisiin, että muutosvauhti voi olla jäätävää.

Osa henkilöstöstä on sitä mieltä, että “järjestelmä toimii” nykyisellään, toiset ovat eri mieltä. Sitoutuminen voi tapahtua vain koulutuksen, vahvan viestinnän sekä huolellisen suunnittelun ja suunnittelun avulla.

 

2. Yhteentoimivuus

 

Monissa sairaaloissa käytetään sekalaista sekamelskaa laitteista, sovelluksista ja alustoista. Onnistuneen RPA-toteutuksen on kyettävä yhdistämään nämä eri osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kognitiivinen tekoäly voi olla tässä todellinen pelastaja, sillä sen avulla RPA-järjestelmät voivat käsitellä jäsentymätöntä tietoa. Samalla organisaatiot voivat myös tukeutua vahvasti RPA:n kykyyn integroitua vanhoihin järjestelmiin ja saattaa ne ajan tasalle.

 

3. Rahoitus

 

Useimmat terveydenhuollon organisaatiot tuntevat kasvavien terveydenhuoltokustannusten aiheuttaman rasituksen. Varojen kohdentaminen on kiistanalainen kysymys, ja alan luonteen vuoksi on ymmärrettävää, että ajattelu on jossain määrin lyhytnäköistä. Järjestelmänvalvojien ja johdon on tehtävä kustannus-hyötyanalyysejä ja ymmärrettävä, että RPA:n keskimääräinen tuotto on noin 10-kertainen.

 

4. Tiedonhallinta

 

Terveydenhuoltotiedot kuuluvat säännellyimpiin ja suojatuimpiin tietoluokkiin. Jokaisen RPA-työkalun on pystyttävä noudattamaan tiedonhallintaa toimialueellaan ja turvattava tietojen eheys. Tietoturva-alan ammattilaiset ympäri maailmaa käyttävät RPA:ta tehdäkseen IT-järjestelmistään turvallisempia.

 

RPA:n tulevaisuus terveydenhuoltoalalla

Robottiprosessien automatisoinnin tulevaisuus terveydenhuollossa

Kuten RPA:n käyttötapaukset terveydenhuollossa osoittavat, teknologia voi auttaa alaa monin tavoin. Nämä käyttötarkoitukset ovat kuitenkin vasta matkan alku.

Kun sairaalat nykyaikaistavat ja lisäävät uskoaan ja investointejaan teknologiaan, älykäs automaatio terveydenhuollossa voi auttaa suorittamaan enemmän päätöksentekotehtäviä koneoppimisen ja data-analytiikan avulla. Lisäksi koodittomat työkalut ja
ohjelmistotestauksen automatisointitekniikka
auttaa terveydenhuollon tiimejä rakentamaan räätälöityjä ratkaisuja IT-ongelmiin.

Loppupolku on
hyperautomation
Lääketieteellisessä RPA-alalla, jossa toisiinsa kytketyt järjestelmät tarjoavat saumatonta viestintää lääkäreiden ja potilaiden välillä, ennakoivaa seulontaa ja etähoitoja.

 

Lopulliset ajatukset

 

Terveydenhuollon robottiprosessien automatisointi auttaa organisaatioita ratkaisemaan alaan vaikuttavia merkittäviä ongelmia, kuten liiallinen riippuvuus rutiinitehtävien hoitamiseen käytettävästä henkilöstöstä, toimintakustannusten vähentäminen ja korkean palvelutason tarjoaminen.

Kuten terveydenhuollon robottiprosessiautomaation käyttötapaukset ja tapaustutkimukset osoittavat, teknologia voi auttaa terveydenhuollon organisaatioita omaksumaan nykyaikaisemman ja digitaalisemman lähestymistavan alan haasteisiin.

Terveydenhuollon erityiset RPA-hyödyt, kuten kustannusten aleneminen ja parempi potilashoito, voivat auttaa palauttamaan maineen ja eheyden alalla, joka on joutunut kritiikin kohteeksi paisumisen ja tehottomuuden vuoksi.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post