fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Dördüncü sanayi devrimi, teknolojide ve birbirine bağlı bir dünyada ciddi bir artışın yaşandığı mevcut dönemi temsil etmektedir. Bu nedenle, belirli teknolojilerin şu anda nerede olduğunu ve birkaç yıl içinde nerede olabileceğini anlamak çok önemlidir, çünkü teknolojideki ilerlemeler muhtemelen hiç bitmeyecektir.Özellikle Robotik Süreç Otomasyonu’nun küresel ölçekteki önemi, görmezden gelinmesi giderek zorlaşan bir iş disiplini haline geliyor. Esasen her sektör, süreçlerini otomatikleştirerek maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için bir sonraki en iyi aracı ararken, RPA’lar kuruluşların çalışma şeklini değiştirdi. Birçok kişi Robotik Süreç Otomasyonunu bir ofiste koşuşturan ve görevleri rekor sürede tamamlayan fiziksel bir robot olarak algılayabilir, ancak durum böyle değildir. Bunun yerine, RPA bir robot olsa da, halihazırda kurulmuş bir yazılımdan çalışır.

Table of Contents

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), insan müdahalesi olmadan yapılandırılmış, tekrarlayan görevleri tamamlamak için kullanılan bir yazılım aracıdır. Birçok şirket, veri aktarımı gibi sıradan ve tekrarlayan görevleri yerine getirmek için insanlara duyulan ihtiyacın yerini almak üzere RPA’yı kullanıyor. İş odaklı görevleri taklit etmek için RPA veya “bot” kullanımı, bir işletmenin verimliliğini, üretkenliğini ve çalışma ortamını olumlu yönde etkiler. Örneğin, başarılı bir RPA uygulamasıyla, insanların artık bordro verilerini harmanlamasına gerek kalmaz ve yeteneklerini daha önemli bir şey için kullanmalarına izin verir.

RPA’nın Evrimi Üzerine Biraz Tarihçe

hiperotomasyon, robotik süreç otomasyonu (RPA)

 

Süreç verimliliğini artırmak için otomatik teknolojiyi kullanma fikri yeni bir şey değil, zira üretim verimliliğini artırmaya çalışan sanayi çağına kadar uzanıyor. Bununla birlikte, süreçleri iyileştirmek için botları kullanma girişimleri, neredeyse eş anlamlı olarak, 1989’da dünyanın World Wide Web ile tanışmasıyla birlikte ekran kazıma ile başladı. Ekran kazıma, başka bir amaç için internetten veri bulma, çıkarma ve kopyalama işlemidir. O zamanlar, bir işletme ekran kazıma uygulamak istiyorsa, kapsamlı programlama bilgisi gerektiriyordu ve otomasyon teknolojisi insana bağımlıydı.

Otomatikleştirilmiş teknolojiye erişim eksikliği, müşteri ilişkilerini, operasyonel maliyetleri ve iş akışı yönetimini iyileştirmek için daha yenilikçi ve uyarlanabilir süreç yönetimi yazılımlarının geliştirilmesini teşvik etti. 90’ların yeniden mühendislik otomasyon yazılımı dönemi, şirketlerin hiper rekabetçi bir pazara karşı daha iyi, daha hızlı süreç yönetimi teknolojilerine ihtiyaç duymasıyla sonuçlandı. Şirketlerin süreçlerinde otomatikleştirilmiş teknolojiyi uygulamaya koymalarıyla birlikte, süreç yönetim sistemlerine bakış açıları da değişti. 2000’li yıllara gelindiğinde, şirketler verimlilikten ziyade maksimum etkinlik, yani doğru hesaplama ve bilgi işlemede güvenilirlik arayışına girdi.

RPA’nın ortaya çıkışı burada başlıyor; dünyanın 21. yüzyıla girişi. Robotik Süreç Otomasyonu, görevleri başından sonuna kadar insan müdahalesi olmadan gerçekleştirmek için ekran kazıma ve iş akışını otomatikleştirme gibi öncüllerinden yararlanır. 2009’da Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) başlangıcıyla işaretlenen sonraki on yıl, teknolojik gelişmelerin çoğalmasını ve teknolojiyle birbirine bağlı bir dünyayı temsil etmektedir. Dünyanın geçirdiği büyük teknolojik dönüşüm bizi otomasyonun dördüncü devrimine getiriyor. 2016 yılında robotik süreç otomasyonu hizmet ve araçlarının satışında ve Yapay Zeka (AI) araçlarının RPA sistemlerine dahil edilmesinde büyük bir artış yaşandı.

RPA’nın Faydaları

 

 

Robotik Süreç Otomasyonunun (RPA) faydaları oldukça fazladır.

1. Operasyonel Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarın

Operasyonel verimlilik, bir görevi tamamlamak için önceden kullanılan zaman, maliyet ve insan kaynaklarını ifade eder. Bir kuruluşun kendi sektöründe rekabet edebilmesi için, süreçlerini kolaylaştıracak veri odaklı yazılımlar olmadan başarılı olması neredeyse imkansız hale geldi. Neredeyse her sektörde rekabetin artmasının başlıca nedeni, sıkıcı görevleri 7/24 tamamlayacak botlar kurmuş olmalarıdır. RPA yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasıyla, başlangıçta manuel görevler için değerli zaman harcayan çalışanlar, zamanlarını daha üretken ve teşvik edici faaliyetler için kullanabilirler. RPA, çalışanların uzmanlıklarını daha kritik görevlerde kullanmalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha mutlu bir çalışma ortamı yaratır.

2. Uygulaması ve Yapılandırması Kolay

RPA yazılımı, kullanıcıların mevcut Bilgi Teknolojileri (BT) sistemine şaşırtıcı derecede hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir. RPA yazılımı, mevcut arayüzle etkileşime girerek otomatikleşir, yani çalışması için harici veya pahalı ekipman gerektirmez. Ayrıca, yapılandırma işlemi hiçbir programlama bilgisi gerektirmez. Örneğin, birçok RPA yazılımı, kullanıcıların istedikleri otomasyon için önceden oluşturulmuş kodu “sürükleyip bırakmalarına” olanak tanır.

3. Hızlı Uygulama

RPA yazılımının tam uygulama ve entegrasyon süreci, kullanıcıların iş akışının karmaşıklığına bağlıdır ve çoğu sistemin tam olarak uygulanması bir ila altı hafta sürer. Ancak, karmaşık otomasyon gerektiren kullanıcılar için uygulama süreci on iki haftaya kadar sürebilir.

4. Sektör Uyumluluğunu Sürdürmek

RPA yazılımının istenen görevi tamamlamak üzere yapılandırıldığı birçok sektörde, kullanıcılar kurallara ve düzenlemelere uyumun arttığını bildirmektedir. RPA yazılımının amacı kural tabanlı, yapılandırılmış ve hatalardan arındırılmış görevleri tamamlamak olduğundan, güçlü ve doğru bir denetim aracı haline gelir.Bir kullanıcı RPA yazılımını uyguladığında, botu bir görevi yerine getirecek şekilde yapılandırır ve ayrıca botu sektörlerinin uyumluluk kurallarına göre işleri tamamlayacak şekilde programlayabilir.

5. Müşteri Memnuniyetini Artırın

Aynı şekilde, RPA yazılımı sektör uyumluluğunu artırabilir; ayrıca bir işletmenin hizmet kalitesini de geliştirebilir. İnsan hatalarını ortadan kaldırmanın faydası, hizmet sürekliliğini, müşteri ilişkilerini ve hizmet sunma süresini büyük ölçüde iyileştirebilecek doğru sonuçlara yol açar.

6. Yazılım Robotları Yıkıcı Değildir

RPA yazılımı veya yazılım robotları, kullanıcıların mevcut yazılımlarının üzerinde bağımsız olarak çalışır. Başka bir deyişle bu, botların mevcut yazılıma müdahale etmeden birden fazla görevin üstesinden gelebilen bir kontrol ve yönetim merkezi olarak hareket ettiği anlamına gelir – bu daha çok bir eklemedir. Kullanıcının mevcut arayüzü ile çalışan bir kontrol merkezi olarak RPA yazılımı, kullanıcının orijinal yazılımı ile bağlantı ve iletişim kurarak bir makine ekosistemi oluşturabilir.Bu, mevcut bilgisayarların sahip oldukları gibi çalışmasına izin verirken, RPA yazılımının birkaç bağımsız kaynağı birbirine bağlamak için bir iletişim hattı olarak kullanılmasını sağlar; böylece diğer programlara müdahale etmeden sürekli bir bilgi akışına izin verir.

7. Zayıf Yönleri Tespit Etmek için Veri Analitiği

RPA yazılımı nedir? Veri analitiği yoluyla kalıpları göstererek bir kullanıcının teknoloji sistemindeki hataları ortaya çıkarabilir. RPA yazılımından toplanan verilerle şirketler, mevcut sistemlerinde ve insan kaynaklarında iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve düzeltebilir.

8. Artırılmış Veri Güvenliği

Kullanıcılar, RPA yazılımının doğru şekilde uygulanmasıyla artan veri güvenliğinden faydalanabilir. RPA, insanların hassas verilerle etkileşime girme ihtiyacını sınırlandırarak veri güvenliğini artırabilir. İyi performans, RPA geliştirmenin karmaşıklığı ile ilgilidir. Bir şirketin gerekli yazılım gelişmişliği derecesi, ihtiyaçlarına bağlıdır. Yine de, riski mümkün olan en düşük seviyeye indirmek isteyen işletmeler yeterli fonlara ve genellikle teknoloji odaklı insan kaynaklarından oluşan profesyonel bir yapıya ihtiyaç duyarlar.

Robotik Süreç Otomasyonunun Zorlukları

 

 

Robotik Süreç Otomasyonu hizmetlerinin faydaları oldukça fazladır ve bir şirketin RPA otomasyonundan uzak durması neredeyse aptalca görünmektedir. Ancak, kendisini her derde deva olarak sunan her çözüm gibi RPA teknolojisinin de zorlukları, dezavantajları ve sınırlamaları vardır.

Zorluk 1: Otomasyon Sınırları

RPA otomasyonu, en basit haliyle, bir kullanıcının faaliyetleri bir insanın yaptığı gibi taklit etmek için yapılandırdığı bir yazılımdır. RPA yazılımı ne kadar karmaşık olursa olsun, yalnızca kural tabanlı, yapılandırılmış görevleri kopyalayabilir. RPA araçlarının bu otomasyon sınırı, RPA robot yazılımının, insanların onu uygun şekilde hareket etmesi için yeniden programlamasının yardımı olmadan değişikliklere uyum sağlayamayacağı veya hatalarından öğrenemeyeceği anlamına gelir.Bununla birlikte, otomasyon yazılımına yönelik mevcut yaklaşımlar, botlara değişiklikleri tanımalarını, bu değişikliklere göre hareket etmelerini ve hatalarından ders çıkarmalarını sağlayan akıllı araçlar ekleyerek daha da fazla ölçeklenebilirlik sağlamayı amaçlamaktadır.

Zorluk 2: Faydalar Somutluktan Yoksun

RPA’nın maliyetleri ve hataları ölçmek gibi faydalarına dair somut kanıtlar olsa da, yukarıda belirtilen faydalardan bazıları somut değildir. Örneğin, başlangıçta bir şirketin insan kaynakları tarafından tamamlanan görevleri tamamlamak için botları uygulayarak, çalışanların diğer görevlere odaklanmak için daha fazla zamana sahip oldukları ima edilmektedir. Bununla birlikte, RPA’nın ofis verimliliğini artırmaya yönelik belirtilen faydası, üretkenlik için kapsamlı ölçütlerden ziyade zaman, maliyet ve hata ölçümlerine dayanmaktadır.

Zorluk 3: İnsan İkamesi

Robotların insan kaynaklarını tek kullanımlık hale getireceği korkusu, RPA uygulamasının ve yazılım robotlarının şirketlerce kabulünün önündeki en büyük engeldir. Özellikle otomasyon yazılımlarının insan görevlerini daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde tamamlayabilmesi nedeniyle, yazılım robotlarının insan işlerinin yerini almasından korkmak mantıklıdır. Dahası, RPA yazılımındaki gelişmeler, akıllı otomasyon teknolojisinde bir artış gerektiriyor, yani basit RPA otomasyonunda yaygın olmayan bir insan dezavantajı olan deneyimlerden öğrenebiliyor.

Zorluk 4: BT Kabulü

Tipik olarak, organizasyon yapısı iş ve BT sektörlerini bir organizasyon içinde farklı departmanlara ayırır. Bununla birlikte, RPA yazılımının uygulanması, bu departmanların önceden belirlenmiş sorumluluklarını karıştırır, çünkü RPA yazılımını BT departmanının yardımı olmadan başlatan ve yapılandıran genellikle iş tarafıdır. İşletmenin robot yazılımını uygulama ve yapılandırmadaki rolü, otomatikleştirilmiş görevlerin şirketin vizyonuna uygun olmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, RPA yazılımının çözüm odaklı yeteneklerini korumak için BT departmanı, otomatik bir teknolojinin yönetişim, güvenlik ve benzeri yönlerinden sorumlu olmaya devam etmektedir.Önceden ayrı olan bu departmanların bir araya gelmesi, kurumun yapısında zorluklar yaratmakta ve aralarında ortak sorumluluklar ve iletişim gerektirmektedir.

5. Zorluk: Kabiliyet Eksikliği

En basit haliyle RPA otomasyonu, yazılım robotlarının bilişsel yetenekten yoksun olması nedeniyle analitik yetenekten yoksundur. Bununla birlikte, yukarıda da belirtildiği gibi, ticaretteki ilerlemeler, yazılımın bilişsel becerilerini geliştirmek için yapay zeka (AI) gibi akıllı araçları içermekte ve bu da bir işletmenin karar verme süreci için başka bir değerli kaynakla sonuçlanmaktadır.

Zorluk 6: Herkes için Uygun Değil

RPA yazılımı, tüm kuruluşların mevcut teknoloji altyapısı veya işle ilgili tüm süreçler için uygun değildir. Altyapısı eski teknolojiye dayanan bazı işletmeler için RPA araçlarını kullanmak optimum çözümler sağlamayacaktır. Gartner’ın önerisi Kurumsal Otomasyon Yol Haritası (EAR), kuruluşların daha uygun başka bir çözüm varken RPA’ya öncelik vererek zaman ve para kaybetmekten kaçınmalarına yardımcı olmak için. RPA yazılımının işle ilgili süreçler üzerindeki sınırlarını bilmek önemlidir. Örneğin, kuruluşlar yapılandırılmamış verileri otomatikleştirmek için robot yazılımlara yatırım yapmamalıdır. Dikkate alınması gereken bir diğer husus, RPA için bir sınır olmasa da, bir kuruluşun en iyi çözüme karar vermesi için gerekli olan, otomasyon için istenen görevin yapısal olarak zayıf olup olmadığıdır. RPA, yetersiz performansa sahip görevleri otomatikleştirebilse de, çözüm olmayabilir; bunun yerine, bir kuruluş diğer ekipmanlara yatırım yapmadan önce iş sürecini iyileştirmelidir.

Zorluk 7: Organizasyonel Değişiklikler

Yukarıda, RPA araçlarını uygulayan bir kuruluş için zorluk teşkil eden bir organizasyonel değişiklik ele alındı: iş ve BT ilişkisi. Kuruluşların karşılaştığı bir diğer zorluk da genel kurumsal desteğin sağlanmasıdır. Önceki BT tabanlı otomasyon sistemleri tüm organizasyon yapısı üzerinde çalışarak ilgili kişilerin kabulünü gerektirirken, robotik otomasyon genel onay gerektirmez. Bunun yerine, ayrı departmanlar bu değişikliği diğerlerine iletmeden kendi sektörlerinde RPA otomasyon araçlarını uygulayabilir. Ancak, genel desteğin sağlanamaması, bireyin inançları, sorumlulukları ve kontrolü ile ilgili çatışmalara neden olabilir.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nasıl Çalışır?

 

 

Şu sorunun iki potansiyel cevabı var: Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) nasıl çalışır? Birincisi, bir yazılım robotunu çalıştırmak için gerekli olan yapı, ikincisi ise RPA yazılımının bir görevi tamamlamak için attığı adımlardır.

RPA’yı Yürütme Adımları

RPA’yı bir kuruluşun altyapısına uygulamanın dört ana aşaması vardır.

1. Seçim ve Onay

Tanımlama aşaması, otomatikleştirilecek uygun süreçlerin seçilmesini gerektirir. Uygun RPA süreçleri yapılandırılmış, değişmeyen, kural tabanlı ve yüksek sayıda işlem içeren süreçlerdir. Bununla birlikte, her saniye yüksek sayıda işlem gerektirmese bile kural tabanlı görevleri otomatikleştirmek mümkündür.

2. Geliştirici Tasarımı

RPA’nın tasarım aşaması, kullanıcının belirlediği faaliyetler için hangi yazılım araçlarının en uygun olduğuna karar vermek anlamına gelir. Örneğin, bir kullanıcı bordro için RPA otomasyonunu kullanmak istiyorsa, bu görev için robot yazılımı uygulamak için gereken maliyeti, kaliteyi, işlevselliği ve zamanı göz önünde bulundurmalıdır. Bu faktörleri göz önünde bulunduran bir kullanıcı, bordro için RPA araçlarının diğer mevcut çözümlere kıyasla en iyi sonucu vermeyeceğini görebilir. Bu aşamada dikkate alınması gereken diğer eylemler, RPA’nın ortak zorluklarının üstesinden gelmek, kısa ve uzun vadeli sonuçları belirlemek ve ilgili kişilerin rol ve sorumluluklarını belirlemektir.

3. Komut Dosyaları, Derleme, Test

RPA’yı yürütmenin üçüncü aşaması, tasarım aşamasında seçilen otomasyon araçları için komut dosyaları oluşturmak ve yeniden yazmaktır. İstenen göreve bağlı olarak, senaryo yazma aşaması yapılandırma ve programlama konusunda biraz bilgi gerektirir. Buna ek olarak, yapılandırmaları yazmak genellikle BT’nin veya bir RPA geliştiricisinin sorumluluğundadır. Her aracın arayüzü benzersizdir. Örneğin, bazıları çok az kod gerektirebilir veya hiç kod gerektirmeyebilirken, diğerleri yeni bir komut dosyasına ihtiyaç duyar. Bu aşamada gerekli olan diğer eylemler, RPA araçlarının oluşturulması, test edilmesi ve dağıtılması için bir alan oluşturmaktır.

4. Yürütmek

Her adım tamamlandığında, sıra otomasyon araçlarını uygulamaya gelir. Yazılım robotlarını kusurlara karşı izlemek ve bu teknolojiyi kapsamlı bir şekilde anlayan profesyonel bir insan kaynağına sahip olmak çok önemlidir.Birçok kuruluş, RPA dağıtım süreci için dışarıdan yardım almayı düşünmeli ve yazılımı yürütme aşamasına kadar izlemek için yetenekli bir ekip kurmalıdır.

RPA’nın Hareket Halindeki Adımları

RPA'nın adımları

 

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) araçlarının görevleri nasıl tamamladığı ve diğer sistemlerle nasıl etkileşime girdiği hakkında genel bir fikre sahip olmak faydalıdır. RPA otomasyon teknolojisi, kullanıcının robotun ne yaptığını ve aktif olup olmadığını görmesi için bir arayüze sahiptir.RPA süreç otomasyonu bir görevi dört adımda tamamlar. Bu adımları açıklamak için e-posta otomasyonu örneğini kullanalım.

1. Koleksiyon

Robot yazılımı, kullanıcının e-posta gelen kutusundaki ekleri toplar.

2. Transfer

RPA otomasyon yazılımı, verileri gelen kutusundan alır ve Excel gibi başka bir belgeye aktarır.

3. Oluşturmak

Robot yazılımı, belirlenen çevrimiçi sisteme kopyaladığı elektronik tablodaki verilerden bir rapor oluşturur.

4. Onaylayın

RPA otomasyon aracı, görevi tamamladığını kullanıcılara bildirir.

Robotik Süreç Otomasyonu için En İyi Uygulamalar

 

 

Uygulamada RPA, maliyetleri düşürmek, hataları ortadan kaldırmak, uyumluluğu sağlamak ve zamandan tasarruf etmek için hemen hemen her sektör için güçlü bir araçtır. Ancak, birçok şirket RPA yazılımını sistemlerine doğru bir şekilde uygulamakta başarısız oluyor çünkü RPA’yı ilk etapta asla yapamayacağı sorunları ele almak için kullanmaya çalışıyor. Buna ek olarak, bazen işletmeler RPA araçlarına yatırım yapar, ancak optimum sonuçlar üretmediğini veya RPA’nın en iyi çözüm olmadığını çok geç fark eder. Neyse ki bundan kaçınmak için şirketleri başarılı Robotik Süreç Otomasyonuna yönlendirecek beş uygulama var.

1. Geliştirici İçin Bir Persona Oluşturun

Persona, bir şirketin ihtiyaçlarını ve vizyonlarını RPA geliştiricisine yeterince temsil edebilen hayali bir karakterdir. RPA araçlarının işlevi kişiselleştirilebilir olduğundan, kuruluşların yalnızca profesyonel bir geliştiricinin bilgi ve becerilerine bağlı kalmaktan kaçınmaları gerekir. Herhangi bir geliştirici bir görevi otomatikleştirmek için programlayabilir ve komut dosyaları oluşturabilir, ancak RPA “herkese uyan tek bir boyut” değildir, bu nedenle yalnızca bir geliştiriciye güvenmekten kaçının.

2. Tüm Yönetişim Alanlarının Oluşturulması

Robotik Süreç Otomasyonu hizmetlerini altyapılarına başarıyla uygulayan kuruluşlar, optimum Yatırım Getirisini (ROI) sağlamak için bir yönetim organı oluşturdu. Bir yönetim organı oluşturmanın, örneğin bir Mükemmeliyet Merkezi (COE), bir komite veya bir birey oluşturmanın birçok yolu olsa da, önemli olan faktör RPA süreçlerini nasıl yönettikleridir. Örneğin, komite veya birey bir sürecin otomatikleştirilmesini onaylamaktan ve yürütmeden önce komut dosyasını doğrulamaktan sorumlu olmalıdır. Buna ek olarak, yönetim organı kuruluşun RPA proje vizyonunu desteklemelidir. Gartner, bir ekip oluştururken işe iş sahibi ve BT departmanından bir üye ile başlanmasını öneriyor. Ek üyeler arasında bir güvenlik doğrulayıcısı, İK’dan biri ve bir veri yönetimi temsilcisi yer alabilir. Genel olarak, bir şirketin RPA ekibinin bileşimi, bir kuruluşun RPA projesi için geçerli olan çeşitli becerilere ve sorumluluklara sahip bireylere sahip olmalıdır. Buna ek olarak, bir yönetim organı oluşturmak, RPA’nın iş ve BT sorumluluklarını birleştirmeye zorlaması sorununu ele alarak bir kuruluş içinde tam ölçekli RPA uygulaması için daha fazla olanak sağlar. Komitenin üzerinde hareket etmesi gereken faaliyetler şunlardır:

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 • Komut dosyalarının yönetilmesi, bir sistem içindeki bağlantı dizini ve nesne kodunun yeniden kullanımı ve herhangi bir yararlı IP’nin korunması.
 • Talep yönetimi – “RPA varsayılan cevap olmamalıdır.”
 • RPA projesi için yeterli desteğe, yani becerilere, danışmanlara, sunuculara ve mevcut yazılıma bakın.
 • Mevcut BPO ve SCC ile çalışın.
 • RPA uygulamasının tüm işletmeye nasıl ve ne zaman iletileceğini planlayın.
 • Otomasyondaki en son trendlerden haberdar olun.

3. Kurumsal Otomasyon Yol Haritası (EAR)

Yukarıda kısaca belirtildiği gibi Gartner, projenin başarısını belirleyeceği için RPA uygulaması için bir yol haritası oluşturulmasını önermektedir. Yol haritası, uygun süreçleri seçerek riskleri sınırlamayı, diğer otomasyon yazılımlarını göz önünde bulundurmayı, dışarıdan yardım almayı, şirket inançlarını, RPA’nın aniden durması halinde alınacak önlemleri, hedefleri ve daha birçok şeyi içerir.Örneğin, halihazırda kurulmuş bir Uygulama Programlama Arayüzü (API’ler), bir görevi taklit etmek için RPA kullanmaktan daha iyi sonuçlar üretebilir. Bir başka olasılık da bir kuruluşun sistemlerini modernize etmek istemesi ancak bir API yüklememiş olmasıdır. Bu durumda Gartner, API eklemeye kıyasla RPA’nın uzun vadeli maliyetlerini değerlendirmeyi öneriyor. Bir EAR, kuruluşların RPA’nın yetenekleri hakkında gerçekçi beklentiler belirlemesine ve optimum sonuçları sağlamak için stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir. Bu ön tartışma döneminin önemi mutlaktır çünkü eski sistemlere sahip işletmeler, teknoloji yapılarının RPA’yı ulaşılabilir kılacak kadar olgun olmadığını fark edebilirler. Ayrıca, RPA’nın her derde deva olduğu ya da teknoloji bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kişilerin istedikleri her şeyi otomatikleştirmek için kullanabilecekleri bir kaynak olduğu yönündeki yaygın yanlış kanıları da çürütecektir.Genel olarak, RPA ile görevleri otomatikleştirmek için kriterler şunlardır:

 • Yüksek sayıda işleme sahip olmak
 • Birden fazla sisteme bilgi aktarma erişimine sahip olmak
 • Kararlı ve değişmezdirler
 • Basittir, yani muhakeme, yaratıcılık ve benzerlerini gerektirmez
 • Kural tabanlı ve yapılandırılmış
 • Genellikle insan hatasına maruz kalır
 • Optimum yatırım getirisi sağlayacak
 • Tekrarlayan
 • Uzun zamandır yapılıyor
 • İnsan müdahalesi gerektirmez
 • Yapılandırılmıştır ve dijital verilerle ilgilenir

4. Komut Dosyalarını Test Edin ve Doğrulayın

Bir kuruluş, BT uzmanları, iş uzmanları ve RPA çerçevesini doğrulayan dış kaynakların ortak çabası olmadan projeye devam etmemelidir. RPA komut dosyalarını test etme ve doğrulama süreci, yazılım botlarının düzgün çalışmasını sağlamak için hayati önem taşırken, botun erişim sınırlarını doğrulamak da kritik öneme sahiptir. Örneğin, yazılım robotunun faaliyeti bir insanınkinden ayırt edilemiyorsa, senaryonun yeniden tasarlanması gerekir. Yeniden tasarlamayı gerektirecek bir başka sorun da botun, amacına uygun olmayan hassas verilere erişmek gibi, amaçlanan görevinin ötesinde faaliyetlerde bulunmasıdır. RPA test ve doğrulama süreci basittir, çünkü yalnızca bot bir süreci başarıyla geçtiğinde bir sürecin kontrol edilmesini gerektirir – bunlar:

 • İşlevsel doğrulama

Yazılım robotu olması gerektiği gibi çalışıyor mu? Diğer sistemler üzerinden düzgün bir şekilde akıyor mu?

 • Mimari doğrulama

RPA yazılımı gerekli uygulamalara, destek araçlarına, konfigürasyonlara, dinleyicilere ve altyapıya sahip mi?

 • Uygulama doğrulaması

Kurumun önemli görevlerini yerine getirmeye hazır mı?

 • Kimlik doğrulama

Yazılım robotunun bir insandan ayırt edilebilmesi için benzersiz bir kimliği var mı?

 • Veri erişim doğrulaması

Yazılım botu görevi için gerekli olmayan verilere erişebilir mi? Örneğin, botun gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin bir kaydı var mı?

 • Ek doğrulama

Ek doğrulama, yazılım botunun başarılı bir şekilde çalışması için gereken diğer kritik hususlar anlamına gelir. Buna ek olarak, herhangi bir ek doğrulama, komite henüz yapmadıysa, olası veri sızıntıları ve dolandırıcılık risklerini ele almalıdır.

RPA Komut Dosyalarının Test Edilmesi

Gartner, RPA komut dosyalarını test etmek için üç katmanlı bir yaklaşım önermektedir: kullanıcı kabul testi, sistem entegrasyon testi ve birim testi. İlk test, geliştirici tarafından yapılan birim testidir, ardından botun mevcut sistemle birlikte çalışabilir olmasını sağlamak için sistem entegrasyon testi yapılır. Son olarak, RPA senaryosunu test etme ve kabul etme zamanı mal sahibine veya kullanıcıya aittir.Genel olarak, üç katmanlı testi geçen bir yazılım robotu, istisnaları takip ederek ve diğer hesaplama birimlerini minimum insan müdahalesi ile doğrulayarak zarif bir şekilde performans gösterdiği anlamına gelir. Dahası, RPA yazılımı, RPA’nın avantajlarını karşılaştırmak için yeterince yüksek bir yatırım getirisi sağlamalıdır.

5. RPA’yı Yapay Zeka (AI) ile Kullanma

Dördüncü sanayi devrimi veya endüstri 4.0, işletmelerde ileri teknoloji ve otomasyon araçlarının yaygın olarak bulunduğu mevcut dönemi temsil etmektedir. Şirketler ve kuruluşlar RPA yazılımına Makine Öğrenimi (ML) ve Yapay Zeka uyguladıkça, tek başına RPA’ya kıyasla iş süreçlerini otomatikleştirmede gelişmiş işlevsellik ve iyileşme yaşadıkları açıkça ortaya çıktı. Robotik otomasyon sürecinin faydalarını artırmak için makine öğrenimi ve yapay zekanın dahil edilmesi, karar verme, kalıpları belirleme ve veri analitiği gibi yaygın endüstri zorluklarına daha fazla yardımcı olur. Başka bir deyişle, makine öğrenimi ve yapay zekanın eklenmesi, otomasyonu veri odaklı bir yaklaşımdan iş süreçleri için bir karar verme yaklaşımına dönüştürdü.

İş süreçleri RPA sistemleriyle yavaş yavaş makine öğrenimi ve yapay zekayı kullandıkça, akıllı otomasyona yönelik bu eğilim, işletmeler için otomasyon yeteneğine sahip tüm süreçleri tanımlayan, inceleyen ve otomatikleştiren bir disiplin olan hiperotomasyonun mevcut yükselişine işaret ediyor.

Hyperautomation’ın öncelikli hedefi büyümeyi engellemeden sürdürmektir.Hiperotomasyon, RPA, akıllı BMP yazılımı, yapay zeka, makine öğrenimi ve IoT analitiğinin birleşimiyle tanımlanan daha iyi otomatikleştirilmiş uygulamaların bir sonraki adımıdır. Ayrıca Gartner, çoğu işletmenin mevcut teknoloji açısından modası geçmiş veri odaklı sistemler kullanması nedeniyle, hiperotomasyonun işletmelerin esnekliği, ölçeklenebilirliği artırması ve maliyetleri düşürmesi için bir sonraki dijital aşama olduğunu açıklıyor. Sonuç olarak Gartner, disiplinin 2022 yılında 596,6 milyar dolarlık yüksek bir pazara ulaşacağını öngörüyor.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Neden Yıkıcı Bir Teknoloji?

 

 

İş dünyasında yıkıcı teknolojiler, en altta başlayan ancak hızla pazara sızan ve bir işletmenin çalışma şeklini tamamen değiştiren yenilikçi teknolojilerdir. RPA gerçekten de yıkıcı bir teknoloji. Şirketlerin iş süreçlerini yönetme şeklini tamamen değiştirdi, öyle ki bir işletmenin rakipleriyle rekabet etme şansı istiyorsa RPA şirketlerinden kaçınması neredeyse imkansız hale geldi.

İş teorisinin dışında, yıkıcı teknoloji, bireylerin ve diğer endüstrilerin çalışma şeklini değiştiren yenilikçi bir teknolojidir. RPA bir yıkıcı olarak her üçünü de etkiledi: bireyler, sektörler ve işletmeler. RPA’nın birey üzerindeki etkisi hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Örneğin, RPA, muhasebecilerin iş yükü ve raporlarının verimliliğini ve kalitesini artırarak muhasebecileri olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca bu muhasebeciler, RPA veri toplama gibi sıradan görevleri daha hızlı ve kolay hale getirdiği için rutinlerinde de bir değişiklik yaşadı.

Ancak aynı zamanda RPA bazı bireylerin rahatını bozdu ve yazılım robotlarının insanların işlerini ellerinden alma olasılığına ilişkin korkular yarattı. RPA’nın kuruluşları altüst etmesinin başlıca yolu, yönetimin, iş sektörünün ve BT’nin rollerini değiştirmektir. Genel olarak, bu yıkıcı unsur çalışanların sayısını, ne zaman çalıştıklarını ve RPA yazılımının kalifiye çalışan istihdam etme ihtiyacını etkilemektedir. Bunun kuruluşlar üzerindeki etkisi, teknoloji vasıflı çalışanlara yönelik talebin artmasına ve mevcut çalışanların istihdam maliyetlerinin azalmasına yol açmaktadır.

RPA Hangi Sektörler İçin İdealdir?

 

 

Bankacılık ve finans sektörü RPA’yı sistemlerine uygulayan ilk sektörlerden biri olurken, sigorta, üretim, kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri ve telekomünikasyon gibi diğer sektörler de RPA’da başarıya ulaştı. Hız ve doğruluk için insan faaliyetlerini otomatikleştirmek veya taklit etmek isteyen hemen hemen her sektör robot yazılımlardan faydalanabilirken, vakalar RPA’nın bu altı sektörün birincil gücü olduğunu gösteriyor.

Sektör 1:
Bankacılık ve Finans

2016 yılında büyük bir banka, iflas ve zarar azaltma hizmetlerinde verimliliği artırmak için ilk robotunu kullandı. Uygulamanın başlangıcından bu yana, banka programını toplam 22 robotu içerecek şekilde artırdı, ancak kullanımlarını görev ve meta robotlarla sınırladılar. Nihayetinde şirket RPA ile birkaç kilit alanda dönüşüm yaşadı: yabancı para işlem operasyonları, küresel ödeme operasyonları, ipotek ve kart anlaşmazlıklarıyla ilgili müşteri hizmetleri operasyonları ve araç ve ipotek hizmetleri.Fikir aşamasından uygulamaya kadar RPA’nın bankanın süreçlerine uygulanması yaklaşık on sekiz ay sürdü ve o zamandan bu yana şirket, RPA’nın uygulandığı her alanda tutarlılık, hız ve doğrulukla ilgili iyileştirmeler gördü. Banka, hedeflenen faydaların %95’ini orijinal bütçenin altında elde etmeyi başardı ve hizmet vakaları için gereken ortalama süreyi yirmi dakikadan dört dakikaya indirdi. Ayrıca müşteri hizmetleri çağrı sürelerini %15’e kadar azaltabildiler ve bu da çalışanların fazla mesailerinin azalmasını sağladı. Finans şirketi, RPA’dan elde ettiği faydaları göz önünde bulundurarak, daha gelişmiş teknikler de dahil olmak üzere yeni RPA teknolojilerine yatırım yapmaya ve bunları kullanıma sunmaya devam etti.

Endüstri 2:
PZU’da Sigortacılık

Milyonlarca müşterisi olan büyük bir Polonyalı sigorta şirketi de RPA teknolojisinin ilk uygulayıcılarından biriydi. Sigorta şirketi, müşteri deneyimini kişiselleştirmek ve geliştirmek konusunda zorlandığında, yardım için RPA şirketlerine başvurdu. Bu şirketin durumunda, sorunu çözmek Robotik Süreç Otomasyonu hizmetlerini ideal hale getirdi, çünkü şirketin kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sağlamak için insan kaynakları vardı, ancak zamanı yoktu. Bu nedenle şirket öncelikle hangi süreçleri otomatikleştireceğini belirledi: arka ofis desteği ve ön ofis desteği. RPA’nın ilk kurulumu zaman sorunlarını çözdü, çalışanların performanslarını ve özenlerini artırmalarına olanak tanıyarak daha iyi müşteri memnuniyeti sağladı.Ardından, RPA’nın başarılı olduğu kanıtlandıkça, şirket tam da sigorta sektöründe bir şirket olduğu için diğer görevleri otomatikleştirmek için birçok fırsat gördü. Genel olarak, sigorta sektöründeki kuruluşlar otomasyon için mükemmel olan aynı süreçlerin çoğuna sahiptir. Örneğin, çoğu sigorta şirketi şu görevleri yerine getirir: talep işleme, satış, yüklenim ve denetim.Sigortacı, hasar sistemi, kaza işleme, tüm veriler, faturalama, müşteri geçmişi ve araç hasar talepleri, araç hasar ödemesi ve doğum talepleri için ön analiz konularında otomasyon fırsatları gördü. Sigorta şirketi otomasyon süreçlerini genişlettikçe insan hatalarını ortadan kaldırdı ve veri girişi gibi tekrar eden görevlerde %100 doğruluk sağladı. Ne yazık ki, başarılı bir RPA uygulamasından sonra endüstrilerin yaptığı yaygın bir hata, otomatikleştirilmiş görevlerinden sürekli fayda sağlayacağına inanarak yazılım robotunu ihmal etmektir. Şirketin RPA’dan sürekli büyüme ve sonuç almasının bir yolu da genişlemeye odaklanmaktı. Başka bir deyişle, bu şirketler otomasyonun faydalarını gördükten sonra, RPA yazılımını diğer görevlere genişletmeye devam ettiler.

Endüstri 3:
Bir İmalat Şirketinde Üretim

Çoğu görev tekrarlayan, yapılandırılmış ve kural tabanlı olduğundan, RPA’nın üretim endüstrileri için kullanımı çok kapsamlıdır. Örneğin, temel düzeyde, imalat endüstrileri malzeme ve satış faturalarını otomatikleştirebilir. Üretim görevlerini otomatikleştirmek için RPA yazılımının daha da geliştirilmesi, sipariş işleme, ödemeler, e-posta, satıcı seçimi, sevkiyat durumu ve arz ve talebi içerir. Bir imalat endüstrisinin tüm tedarik zinciri RPA için idealdir.

3.1 Sipariş İşleme ve Ödemeler

Bir imalat şirketi sipariş işleme ve ödemelerini otomatik hale getirmeden önce, siparişleri onaylamak ve ürünleri seçmek için kağıt işlem kayıtlarına ve insanlara güveniyordu. RPA’nın başarılı bir şekilde kurulmasıyla, yazılım robotu ürünleri seçer, işlemleri kaydeder ve tamamlanan bir siparişi kullanıcıya bir insandan daha hızlı bildirir.Bir satıcıyı teyit etmek, bir imalat şirketinden mal satın almak için sıkıcı bir çalışma gerektiriyordu. RPA, bir satıcı işlemini sonuçlandırmak için kullanılan iş yükünü ve zamanı değiştirir, gerekli tek insan müdahalesi fiziksel etkileşimler sırasında olur.

3.2 Envanter Yönetimi

Bir imalat şirketi olarak, envanterinin güncel ve kapsamlı bir listesini tutmak, şirket tarafından yürütülen en eski ve en basit görevdir. Önceden, bu sayıların bilgisayar, kağıt veya başka bir ortama manuel olarak girilmesi gerekiyordu. Artık sadece şirketin envanter seviyeleri doğru ve güncel olmakla kalmıyor, yazılım robotu zamanla geçmişe dönük bir envanter kaydı da biriktiriyor. Otomasyon aracı, şirkete geçmiş verilerle envanterinin tahmin analitiğini sağlıyor.

3.3 Otomatikleştirilecek Diğer Görevler

Bir imalat şirketi, paketleri ile ilgili müşteri sorularını yanıtlamak için insanları kullanır. Onay e-postalarını otomatik olarak göndererek, durumu kontrol ederek ve müşterilere yanıt vererek müşteri sorgularını otomatikleştirmek, insan kaynaklarını sipariş durumlarını manuel olarak kontrol etmekten kurtarır ve müşteri memnuniyetini artırır. Bir endüstri tüm tedarik zincirini otomatikleştirdiğinde, gereken tek insan müdahalesi muhakeme ve insan bağlantısı gerektiren müdahaleler olacaktır. Örneğin, RPA şirketleri müşteri ilişkilerini yüz yüze etkileşimler yoluyla sürdüremez. Genel olarak, RPA’nın başarılı bir şekilde kurulmasıyla, üretim şirketleri bordro maliyetlerini azaltma ve genel operasyonel verimliliği ve doğruluğu artırma gibi avantajlardan yararlanır.

Endüstri 4:
İnsan Kaynakları

Bir başka vaka çalışması da RPA’nın potansiyel faydalarını insan kaynakları departmanında görmeye başlayan büyük bir şirketten geliyor. Şirket, RPA’nın finans sektörüne nasıl fayda sağladığını görmüş ve aynı manuel görevlerden bazılarının İK çalışanlarının zamanını ve enerjisini aldığını fark etmişti. Şirketin otomatikleştirmek istediği manuel görev, farklı İK sistemlerinden çalışanlarla ilgili verileri tek bir kaynakta birleştirmeyi içeriyordu. Önceden, çalışanlar bu bilgileri kendileri birleştirmek, bilgileri manuel olarak kontrol etmek için bir Excel elektronik tablosu kullanmak zorundaydı ve süreç 45 dakikaya kadar sürebiliyordu. İK departmanı RPA pilot programını uyguladıktan sonra, yeni teknoloji sadece manuel görevi ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda çalışan bilgileri hakkında daha sık güncelleme yapılmasına da olanak sağladı. Elbette şirket, yeni iş adaylarıyla etkileşime girebilen veya özgeçmişleri ve başvuruları tarayabilen sohbet robotları da dahil olmak üzere RPA teknolojisinin İK departmanlarının diğer alanlarına nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirmeye devam etti. Benzer şirketler, iş adaylarına teklif göndermek, veri kümelerini denetlemek ve hatta yeni işe alınanların sağlık planına kaydolmasını kolaylaştırmak için kendi RPA sistemlerini kullanarak bu şirketi örnek almaya başladı.

Endüstri 5:
Sağlık Hizmetleri

İşletmeler ve sigorta şirketleri gibi, sağlık sektörü de faturalandırma, talepler ve hasta sorgulamaları ile ilgilenir. Sağlık ve beslenme sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı bir şirket, iş süreçlerini otomatikleştirmek için RPA’yı benimsedi. Hollandalı sağlık şirketinin ilk uygulama aşaması, finansal görevlerin otomatikleştirilmesini içeriyordu. Ancak şirket, yazılım botunun bir adımı tamamlayıp daha sonra bunu bir çalışana aktarmasını istemediğinden, öncelikle otomasyon sürecini çok az insan müdahalesi sağlayacak şekilde yeniden tasarlamak zorunda kaldı. Şirket ilk aşamada elde ettiği başarının ardından, daha fazla görevi ölçeklendirmek için daha fazla RPA botu programladı. Sonuç olarak, Temmuz 2016’dan Ağustos 2016’ya kadar şirket, manuel işlevlerinin %89’u olan 25 görevi başarıyla otomatikleştirdi. RPA’nın şirkete sağladığı faydalar, finansla ilgili görevleri tamamlamak için kullanılan sürenin birkaç haftadan üç güne düşmesini sağladı. Dahası, şirket doğruluğu, uyumluluğu, mevcut çalışma saatlerini ve yatırım getirisini artırdı. Bu Hollandalı şirketin yanı sıra, sağlık sektöründe faaliyet gösteren endüstriler için RPA fırsatları, faturalandırma, daha hızlı talep ve ödeme, hastaların sağlık sigortalarının doğru bir şekilde doğrulanması ve hasta ödemelerinin kolaylaştırılması gibi faaliyetlerdir.

Endüstri 6: Telekomünikasyon

Başka bir örnekte, bir İngiliz telekomünikasyon sağlayıcısı, arka ofis süreçlerini ölçeklendirmek için RPA’yı kullandı ve görevleri daha güvenilir, verimli ve doğru hale getirdi. Bu telekomünikasyon şirketi 2004 yılında arka ofis işlerini İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı (BPO) yoluyla Hindistan’a kaydırdı. Ancak şirketin büyümesi kısa sürede BPO ile ilgili operasyonel ve gider sorunlarına yol açtı. Sonuç olarak şirket bu sorunu RPA ile çözmeye karar verdi. Yine de bu şirketin RPA vakası, harici bir RPA yazılım şirketinin yardımı olmadan RPA’yı uygulamayı seçtiği için benzersizdir. Telekomünikasyon şirketi, otomatikleştirmek istediği arka ofis görevini belirledi ve arka ofis faaliyetlerinin yaklaşık %35’ini otomatikleştirmek için robot yazılımını başarıyla uyguladı. RPA’nın başarısıyla birlikte şirket, otomatik işlem sayısını ayda 400/500 bin civarına çıkararak genişledi. Sonuç olarak, telekomünikasyon şirketi artan doğruluk, üretkenlik, müşteri memnuniyeti ve azalan operasyonel maliyetler gördü. Genel olarak telekomünikasyon sektörü, geri dönüş süresini, esnekliği ve verimliliği artırmak için SIM takasları, siparişler ve kredi kontrolleri gibi süreçlere RPA uygulayabilir.

Ne Tür Süreçler Robotik Süreç Otomasyonu İçin Uygundur?

 

 

Süreçlerini otomatikleştirmek isteyen her işletme, şirket veya kuruluş, RPA’nın hangi süreçleri otomatikleştirip hangilerini otomatikleştiremeyeceğini anlamalıdır. Bununla birlikte, potansiyel olarak otomatikleştirilmiş süreçler hakkında bilgi sahibi olunsa bile, kullanıcıların uygun stratejileri seçmesini sağlamakta hala zorluk çekilmektedir. Dahası, otomatikleştirmek için uygun süreçlerin seçilmemesi parasal kayıplara, optimumdan daha az sonuçlara ve yanlış çözüme yatırım yapma olasılığına neden olur. Peki, Robotik Süreç Otomasyonu için en uygun süreç türlerini tartışalım mı?

1. Kural Tabanlı Süreçler

Kural tabanlı görevler basittir; insan yargısı veya yorumu gerektiren süreçler olamazlar. Robot yazılımı belirsiz ifadeleri anlayamaz, bu nedenle görev çok az değişiklik veya istisna ile mantıklı olmalıdır. Örneğin, verilerin kopyalanması ve yapıştırılmasına ilişkin uzun süreç son derece kural tabanlıdır, çünkü süreç çok basittir ve kolayca programlanabilir hale gelir.

2. Yüksek Sayıda Tekrarlayan İşlem

RPA’nın amacı, birçok görevi bir insandan daha hızlı ve daha doğru bir şekilde otomatikleştirmektir. Genellikle birkaç ayda bir yapılan süreçleri otomatikleştirmek mümkün olsa da, yüksek hacimli işlemlere odaklanmak en büyük faydalarla optimum performans sağlar. Örneğin, bir imalat şirketinin tedarik ve talep zinciri kayıtları sürekli değişmekte ve tedarik zinciri kayıtlarının sık sık güncellenmesini gerektirmektedir. Bir tedarik zinciri görevi de tekrarlayıcıdır ve genellikle günde birçok kez yapılır, bu da onu RPA’dan yararlanacak uygun bir görev haline getirir.

3. Olgun

Olgun bir görev, bir süredir var olan bir süreçtir, bu nedenle çoğu çalışan tarafından bilinen bir süreçtir. Bu aynı zamanda sürecin muhtemelen her seferinde aynı şekilde tamamlanacağı anlamına gelir.

4. Tanımlanması Kolay Maliyet

Bir kuruluş bir görevi tamamlamak için katlandığı mevcut maliyeti hesaplayabiliyorsa, otomasyondan elde edilecek potansiyel faydaya karşı maliyeti ortaya koymak daha kolaydır. Başka bir deyişle, tarihsel olarak sekiz saatlik insan kaynağı gerektiren bir iş kolayca ölçülebilir ve işletmelerin RPA malzemelerinin ve uygulamasının maliyetini eksi öngörülen büyümeyle karşılaştırmasına olanak tanır.

5. Yapılandırılmış

Otomasyona uygun süreçler açıkça tanımlanmıştır ve yapılandırılmış veriler kullanır. Yapılandırılmış veriler, adresleri ve kredi kartı numaralarını tutan bir veritabanı gibi nicel sayılar ve değerlerdir.

6. İşlemsel

İşlemsel süreçler, sıklıkla insan hatasına maruz kalan süreçlerdir. Örneğin, bir kuruluşun satış siparişlerini güncellemesi otomasyon için mükemmel bir işlemsel görevdir. İşlemsel görevler hiyerarşik olarak iş dünyasındaki diğer süreçlerden daha düşüktür, ancak yine de azami özen gerektirir, bu da onları otomasyon için mükemmel kılar.

7. Çok Az veya Hiç İstisna Yok

Bu görevler genellikle bir botun süreçleri minimum istisna ile tamamlayabileceği anlamına gelir. Yazılım robotunun beklenmedik bir şeye yanıt vermesi gerektiği durumlar istisnadır. Ne yazık ki otomasyon teknolojisi istisnalarla başa çıkabilse de çok sayıda istisnayı kaldıramaz.

8. Karmaşık Değil

RPA yazılımı, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka veya diğer akıllı araçlar eklenmeden öznel geri bildirim gibi karmaşık görevleri yerine getiremez. Ancak, RPA için uygun süreçler kural tabanlı, tekrarlayan ve yapılandırılmış olduğundan, daha fazla karmaşıklık gerektiren görevler muhtemelen bir kuruluşun gündeminde olmayacaktır.

9. Çoklu Sistem Erişimi

RPA yazılımının bir avantajı, bot bir kuruluşun mevcut sistemine bağlandığında, birbirine bağlı bir teknoloji ekosistemi oluşturmasıdır. Başka bir deyişle, birçok farklı sisteme erişen süreçler optimum fayda sağlar çünkü bu görevler genellikle insan hatalarına ve tutarsız sonuçlara neden olur.

Neden Robotik Süreç Otomasyonuna Odaklanılıyor?

 

Robotik Süreç Otomasyonu - neden önemlidir

 

World Wide Web’in ortaya çıkışından bu yana, iş akışlarının otomatikleştirilmesi işletmelerde, kuruluşlarda ve işletmelerde önemli hale gelmiştir. Dünyanın Robotik Süreç Otomasyonu ile tanışması şirketlerin çalışma şeklini değiştirdi ve şirketlerin rekabetlerini aşmaları için bir araç haline geldi.

Bununla birlikte, RPA 2000’li yıllarda piyasaya sürülmüş olsa da, RPA’nın popülaritesi 2017 yılına kadar artmadı ve RPA’nın yıkıcı bir teknoloji olarak geldiği noktayı işaret etti. Dünya endüstri 4.0’a girerken, RPA teknolojileri yeteneklerindeki daha fazla ilerleme, otomasyon yazılımının pazardaki popülerliğini sürdürdü. Sektörler her geçen yıl süreçlerini ilerletmek için daha iyi ve daha hızlı otomasyon teknolojisi arzuluyor. Dolayısıyla, yeni bir yıkıcı pazarı sarsmadıkça, RPA şirketlerine yönelik mevcut odaklanma her zaman yaygın olacaktır. Ancak birçok sektörün başarılı olabilmesi için RPA’nın nerede olduğunu, bugün ne olduğunu ve nereye gittiğini bilmesi gerekiyor. Takip ederek
Gartner’ın 2022 teknoloji trendleri
Hiperotomasyon, dünyanın şu anda veriye, siber güvenliğe, yapay zekaya, istihbarat araçlarına, otonom sistemlere ve üretken yapay zekaya odaklanması nedeniyle otomasyonun bir sonraki aşamasıdır.

Yapay Zeka ve RPA – Farklılıkları ve Ortak Noktaları Anlayın

 

 

Yapay zeka bir zamanlar RPA’dan tamamen farklı bir sektörde faaliyet gösteriyordu, ancak yazılım robotunun yeteneklerini geliştirmek için RPA yazılımında giderek daha fazla uygulanmaya başladı. Yapay Zeka, insan bilişsel süreçlerini tahmin edebilen, öğrenebilen ve anlayabilen ileri bir teknolojidir. RPA yapay zeka ile birleştiğinde, müşteri memnuniyetini, güvenliği, doğruluğu ve çok daha fazlasını artırmak için diğer analitikleri eklerken otomasyon yazılımının faydalarını daha da geliştirir.

RPA kendi başına akıllı değildir, yani muhakeme veya yorumlama gerektiren karmaşık süreçleri anlayamaz. Yapay zeka, uygun süreçlerin hala iyi tanımlanmış ve olgunlaşmış olması gerektiğinden karar vermeye yardımcı olabilecek bilgiler sağlamasa da, daha fazla performans optimizasyonuna olanak tanıyan bir fayda artırıcı olarak çalışır.

RPA ve Akıllı Otomasyon – Farkları ve Ortak Noktaları Anlayın

 

 

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) tekrar eden görevleri insan müdahalesi olmadan tamamlamak için kullanılan bir yazılım aracı iken, Akıllı Otomasyon (IA) yapay zeka (AI) ve makine öğrenimini RPA ile birleştirir. Bu birleşik kaynaklar, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, üretkenliği ve doğruluğu artırmasına, geri dönüş süresini kısaltmasına ve talepleri karşılamasına yardımcı olur. İnsanların yalnızca akla, sağduyuya ve tahmine dayalı analitiğe güvenmeden doğru kararlar almalarına yardımcı olmak için “zeka” yönünü ekleyerek istenen sonuca ulaşmak için birden fazla makine ve otomatik araç gerektirir.

RPA’nın Geleceği: Hiperotomasyon ve Akıllı Süreç Otomasyonu

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

RPA’nın geleceği hiperotomasyon ve akıllı süreç otomasyonudur. RPA’nın süreç odaklı yaklaşımı sistematik hatalara dayanırken, RPA’nın mekanik bileşeni olmadan daha gelişmiş ve karmaşık araçlar var olamazdı. Gartner, hiperotomasyon kavramını, 2022 yılı için “En İyi Stratejik Teknoloji Trendleri “nden biri olarak belirledi. Ayrıntılı olarak,
Gartner
‘in amacı, dijitalleştirilmiş çözümler aracılığıyla kuruluşların büyümesini optimize etmeye ve hızlandırmaya yardımcı olmaktır.

Akıllı Otomasyon (IA), işletmelerin maliyetleri düşürmesine, üretkenliği ve doğruluğu artırmasına, geri dönüş süresini azaltmasına ve talepleri karşılamasına yardımcı olmak için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimini RPA ile birleştirir.

Hiperotomasyon, makine öğrenimi yoluyla her şeyi kapsayan bir yöntem olarak IA’yı bir adım öteye taşırken, AI ve diğer yazılımlar tüm süreçleri daha akıllı ve verimli bir şekilde işletir. Temel fark, hiperotomasyonun görevleri otomatikleştirmek için karmaşık ve bilişsel sistemler oluşturmak üzere IA ve RPA’yı birleştirmesidir.

Bir hiperotomasyonun başarısı, “dijital ikizler” olarak adlandırılan çoğaltılmış veri yığınları oluşturmak için yapay zeka ve makine öğrenimine bağlıdır. Başarı aynı zamanda birlikte çalışabilir donanıma da bağlıdır; bu da “kullanıcının minimum müdahalesi ile donanım değişikliklerine uyum sağlayabilen” makineler aracılığıyla bir teknoloji ekosistemi oluşturma ihtiyacını gerektirir.
Tak ve Çalıştır
(PnP).Veriler daha kapsamlı hale geldikçe, bir hiperotomasyon sisteminin bağlı ağı ve akıllı araçları kendisinden öğrenir ve giderek kendi kendini düzenleyen ve otomatik hale gelir.

RPA & Bilişsel Hesaplama

 

 

Birçok kişi tasarımından dolayı bilişsel bilişimi Yapay Zeka (YZ) ile karıştırmaktadır; ancak bilişsel bilişim aslında YZ’nin bir alt kategorisidir. Buna ek olarak, bilişsel bilişim, büyük miktarda veriyi işleyebildiği için RPA teknolojisini geliştirebilir ve bu da kuruluşların verilere dayalı kararlar almasına yardımcı olabilir. Yapay zeka RPA’nın faydalarını benzer şekilde artırırken, yapay zekanın aksine bilişsel hesaplama hala insan müdahalesi gerektiriyor. Dahası, değişime uyum sağlayabilir ancak karar vericiler için yapay zeka gibi bir çözüm sağlayamaz. Bilişsel bilişim destekli RPA, karar vericilerin yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler aracılığıyla büyük miktarda bilgiyi daha iyi anlamalarına ve örüntüleri görmelerine yardımcı olabilir.

Etki: RPA’nın İstihdam Üzerindeki Bugünü ve Geleceği: RPA’nın Halihazırda İnsanların Yerini Aldığı ve Almadığı Yerler (Henüz)

 

 

Bildiğimiz gibi, RPA teknolojisinin başarılı bir şekilde uygulanması, bir kuruluşun yapısı içindeki rol ve sorumluluklarda bir değişiklik gerektirir. Ancak RPA’nın mevcut yetenekleri ve performansı insanların yerini nasıl alabilir?RPA halihazırda insanların sıradan, tekrarlayan görevleri tamamlamasının yerini alıyor ve bu da çalışanların daha yaratıcı, entelektüel ve önemli işlerle uğraşması için değerli zaman kazandırıyor. Yani şu anda RPA, veri girişi ve denetim gibi insan işlerinin yerini alıyor.

Yazılım robotları, yazılımı bir sürecin yerine geçmek yerine daha çok bir yardımcı olarak hareket edecek şekilde yapılandırarak bir çalışanın yapması gereken iş miktarını da sınırlayabilir. Ancak yine de bu, mevcut akıllı otomasyon sistemleri için, özellikle de bir çalışanın son derece teknik yeteneklerini ve sosyal, insani becerilerini gerektiren görevler için geçerlidir. Bununla birlikte, birçok işletme karmaşık, bilişsel ve değişen süreçleri otomatikleştirmekten aciz otomasyon sistemlerine sahiptir, bu nedenle RPA’nın tam bir insan emeği ikamesi olması henüz mümkün değildir.

RPA’nın geleceği çoğu iş sürecini otomatikleştirebilir ve bu da nihayetinde birçok insan işinin yerini alabilir. Sonuç olarak, yazılım robotları giderek daha akıllı hale geldikçe, insanların kaygı düzeyleri de artmaktadır. Birçok teknoloji ve iş analisti, otomasyon yazılımları yargıya dayalı kararlar alabilen akıllı, otonom bir teknolojiye dönüştükçe, birçok işin artık insana ihtiyaç duymayacağını öngörüyor. Örneğin Stratejik Bilgi Sistemleri Dergisi 29 bazı akademisyenlerin otomasyonun 2033 yılına kadar ABD’deki işlerin %47’sinin yerini alacağını öngördüğünü belirtmiştir. Dahası, RPA giderek yapay zeka ve diğer akıllı araçlarla eşleştikçe, insanlar yazılım robotlarıyla rekabet edemeyecek ve yapay zeka liderliğindeki otomasyonu birçok kuruluş için üstün bir seçim haline getirecek.

Akıllı otomasyonun geleceği muhtemelen çoğu insanın yerini alacaksa, hangi işlerin yerini alacak? Esasen, otomasyona uygun tüm işlerin yerini tamamen robot yazılımlar alacaktır. Örneğin, aşağıdakiler tarafından tamamlanan birçok süreç İnsan Kaynakları (İK) otomasyon yeteneğine sahiptir ve bu görevleri tamamlamak için insanlara duyulan ihtiyaç ortadan kalkabilir. Ancak İK, insanların sosyal becerilerini ve duygularını gerektirir; yazılım robotlarının geliştirmeye yardımcı olabileceği ancak tamamen yerini alamayacağı bir faktör.

RPA Dış Kaynak Kullanımının Yerini Nasıl Alıyor?

 

 

RPA teknolojisinin kesintiye uğrattığı sektörlerin başında İş Süreçleri Dış Kaynak Kullanımı (BPO) sektörü gelmektedir. Bir zamanlar şirketlerin, işletmelerin ve girişimlerin daha ucuz işgücü maliyetleri ve verimlilikten yararlanmak için ön bürodan arka büroya kadar olan süreçleri başka ülkelere yaptırmaları yaygındı.RPA, dış kaynak kullanımı ve BPO sağlayıcılarını tamamen yerinden eder çünkü yüksek hacimli idari süreçler tam olarak RPA yazılımının tamamlamak için tasarlandığı görevlerdir. Dahası, arka ofis ve uçtan uca süreçlerini dışarıdan temin eden birçok işletme, diğer ülkelerdeki ücretler arttıkça daha yüksek maliyetlere katlanmaya devam ediyor.

Bu süreçleri otomatikleştirmek için robot yazılımlar kullanmak, insan kaynaklarını dışarıdan temin etmekten kaynaklanan maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor, öyleyse şirketler neden RPA’ya yatırım yapmasın? BPO sağlayıcıları, RPA’nın pazardaki büyümesiyle birlikte büyük ölçüde modası geçmiş olsa da, hizmet sağlayıcılar bunun gerçekleşmemesini sağlamak için RPA’yı modellerine uygulayabilir.

RPA’nın Toplum Üzerindeki Genel Etkisi

RPA'nın toplum üzerindeki etkisi

Birisi Robotik Süreç Otomasyonundan bahsettiğinde, birçok kişi insanlar tarafından yapılan süreçlerin yerini almak üzere bir şeyler yapmak üzere programlanmış fiziksel bir robot hayal eder. Ancak birçok kişinin fark ettiği gibi RPA gerçek bir robot değil; tekrarlayan, yapılandırılmış görevleri insan eliyle mümkün olandan daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tamamlamak için kullanılan programlanabilir bir yazılımdır.

Genel olarak, RPA’nın toplum üzerindeki etkisi, çalışanların sıradan kopyala ve yapıştır işleri yerine değerli işlerle uğraşmak için daha fazla zaman ayırmasına olanak tanıdığı için çoğunlukla olumludur. Dünya 4. sanayi devrimine girerken, çoğunlukla Hollywood filmlerinde tasvir edilen bir hikaye olan robotların yönetimi ele geçirmesi korkusu yaygınlaştı. Özellikle RPA ile birlikte birçok çalışan otomasyon robotlarının kendilerinin yerini alacağından korktu, ancak çoğu için durum böyle değildi. Başka bir deyişle, başarılı RPA uygulamasına sahip birçok kuruluş, otomasyonun, çalışanları sıkıcı süreçlerden kurtararak veya çalışanların bir robot asistanla prosedürleri daha hızlı tamamlamasına izin vererek daha üretken bir işgücüne yol açtığını keşfetti. Bununla birlikte, RPA giderek daha akıllı hale geldikçe, bazı işleri modası geçme riskiyle karşı karşıya bırakırsa, RPA’nın toplum üzerindeki genel olumlu etkisi değişebilir.

Pratik RPA Örneği

Robotik Süreç Otomasyonu hizmetlerini mevcut sistemlerine uygulayan kuruluşlardan gelen birçok başarı öyküsü var. Örneğin, Leeds Yapı TopluluğuBirleşik Krallık’ta ipotek, tasarruf ve yaşam planlaması alanlarında bir finansal hizmet sağlayıcısı olan şirketin binlerce uygulamada binlerce görevi otomatikleştiren on beş robotu bulunuyor. Şirket, işlemleri işlemek, üye hesaplarını güncellemek ve e-postaları otomatikleştirmek için RPA kullanımını pandemi sırasında kendilerine yardımcı olan önemli bir kaynak olarak nitelendiriyor. RPA, Leeds Building Society’nin hızla artan üye taleplerini karşılaması ve bunlara ayak uydurması için bir çözüm sağladı. Şirkete göre RPA, karmaşık müşteri sorularıyla uğraşırken harcanan zamanı ve telefonda bekleme sürelerini azaltarak müşteri memnuniyetini ve ipotek ödeme tatillerinin teslimini artırdı.

RPA’ya Nasıl Başlanır?

 

Bir RPA projesini uygulama süreci üç adımdan oluşur: Kavram Kanıtı (PoC), pilot ve test.

1. Bir PoC yapın

Bir RPA projesindeki ilk adım, bir PoC veya bir kullanıcının istediği süreçleri otomatikleştirmenin uygulanabilir olduğunu göstermenin bir yolunu geliştirmektir. RPA’nın optimum fayda sağlayacak en iyi çözüm olduğundan emin olmak için kullanıcıların otomatikleştirilecek vakaları belirlemesi ve ROI, maliyetler, tasarruflar ve uyumluluk gibi fayda tahminlerini ölçmesi gerekir.Ayrıca, bir PoC, hangi RPA yazılım sağlayıcısının kullanıcının tanımlanmış süreçlerini en iyi şekilde temsil ettiğine dair bir plan içermelidir. Örneğin, bazı sağlayıcılar yalnızca RPA yazılımında uzmanlaşırken, diğerleri RPA’nın üstünde birden fazla ürün sağlayabilir ve diğerleri RPA platformlarını kullanan BT veya BPO hizmet sağlayıcılarıdır.Son olarak, bir PoC, projeyi denetlemek için iş ve BT departmanlarındaki insan kaynaklarından bir Mükemmeliyet Merkezi (COE) oluşturmak gibi iç organizasyonu yeniden gözden geçirmelidir.

2. Pilot

Pilot aşama, bir RPA projesinin tasarım, inşa ve test aşamasıdır. Bu aşama, projenin programlama, yapılandırma ve kurulum aşamasıdır. Örneğin, bir şirket verileri kağıt üzerine kaydediyorsa, bunları elektronik ortama aktarmalıdır. Bir kurum kurulum için harici bir kaynak kullanmadığı sürece, bu aşama genellikle COE ve RPA üreticisi veya hizmet sağlayıcısının işbirliğini gerektirir.

3. Test

Yazılım robotu tasarlandığı gibi çalışırsa, RPA kurulumu tamamlanır. Ancak kullanıcının, robotun en iyi sonuçları vermesini sağlamak için otomasyon teknolojisini genişletmeye ve güncellemeye devam etmesi gerekir.PoC, herhangi bir RPA yolculuğundaki en önemli adımdır, çünkü buna göre plan yapmamak zaman ve para kaybına neden olabilir. Ne yazık ki, çoğu RPA uygulamasının başarısız olmasının önde gelen nedenlerinden biri, kullanıcının robotik süreç otomasyonu için asla tasarlanmamış bir süreci otomatikleştirmeye çalışmasıdır.

SSS

Robotik Süreç Otomasyonu, operasyonel maliyetleri ve insan hatalarını azaltarak iş süreçlerini otomatikleştirmek için güçlü bir araçtır.

RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) nedir?

RPA’yı tanımlamak gerekirse, ekran kaydı ve kazıma gibi insan faaliyetlerini taklit ederek sürekli akış ve verimliliğe odaklanan bir araçtır. Ancak RPA, bir kullanıcının mevcut sistemine kurulduğunda müdahaleci olmayarak bu basit iş süreçlerinden bir adım öteye gider ve yapılandırılmış, tekrarlayan görevleri çok az veya hiç insan müdahalesi olmadan tamamlamak için programlanabilir.

Robotik Süreç Otomasyonunun Faydaları

RPA’nın faydaları arasında maksimum operasyonel verimlilik, hızlı ve basit uygulama, endüstrileri uyumlu tutmak için yapılandırmalar, müşteri memnuniyetini artırmak, çalışanları sıkıcı görevleri yerine getirmekten kurtarmak ve veri güvenliğini artırmak yer alıyor.

Robotik Süreç Otomasyon Teknolojileri

RPA teknolojilerinin farklı türleri şunlardır:

 • Veri – Veri yazılımı robotları veri aktarımı, şifreleme ve dosya kodlama işlemlerini gerçekleştirebilir.
 • Entegrasyon – Entegrasyon tabanlı yazılım robotları çeşitli uygulamalardaki öğelere erişebilir ve bunları değiştirebilir
 • Süreç – Süreç tabanlı yazılım, programlanmış sürecine dahil olmak için değişiklikleri, olayları veya tetikleyicileri tanıyabilir.

Robotik Süreç Otomasyonu nerelerde kullanılır?

Görev otomasyonundan faydalanabilecek hemen hemen her sektör Robotik Süreç Otomasyonunu kullanabilir. Ancak şu anda RPA şirketlerinin RPA kullanımından etkilendiği alanlar şunlardır:

 • Müşteri Hizmetleri
 • Sipariş işleme
 • Finans sektörleri
 • Tedarik zinciri üretimi
 • Satış
 • Bilgi Teknolojileri (IT)
 • İnsan Kaynakları (İK)
 • Ürün geliştirme
 • Sektör uyumluluk kuralları

Robotik Süreç Otomasyonu Nasıl Çalışır?

RPA’nın iş akışı dört adımı takip eder: toplama, aktarma, oluşturma ve onaylama. Örneğin, veri giriş ve çıkışında, bir yazılım botu verileri alır, başka bir uygulamaya aktarır, bir rapor oluşturur ve tamamlandığında kullanıcıyı bilgilendirir.

Robotik Süreç Otomasyonu Nasıl Uygulanır?

Başarılı bir RPA uygulama süreci en az üç aşamadan oluşur: Kavram Kanıtı (PoC), pilot ve test. PoC aşaması, otomasyon için süreçlerin seçilmesini, onaylanmasını ve dahili organizasyonel yeniden yapılandırmayı gerektirir. Pilot aşama, RPA uygulamasının geliştirme, tasarım, senaryo yazımı ve inşa aşamasıdır. Bu aşamada, bir RPA sistemi için tüm araçlar, eklentiler ve kaynaklar dikkatlice tartışılmalı ve uygulanmalıdır. Son adım ise robotun istenildiği gibi çalıştığından emin olmak için yazılımı test etmektir.

Robotik Süreç Otomasyonu Pazar büyüklüğü

Göre
Statista
2022 yılı itibariyle RPA’nın mevcut pazar büyüklüğü 3,7 milyar ABD dolarıdır.

Robotik Süreç Otomasyonu nasıl öğrenilir

Bir RPA geliştiricisi olmak, otomatik robot yazılımının programlanmasını öğrenmek ve bu konuda uzmanlaşmak için uzun ve kapsamlı bir eğitim gerektirir. Dahası, RPA alanı sürekli değişiyor, bu nedenle ihtiyaç duyulan bilgi asla durmuyor.

En İyi Robotik Süreç Otomasyonu Kitapları

RPA kitapları söz konusu olduğunda, sektörün sık sık değişikliklere ve gelişmelere maruz kaldığını hatırlamak önemlidir, bu nedenle basılı kaynaklar okuyuculara güncel bilgiler sağlamakta zorlanabilir. Bununla birlikte, hala harika RPA kitapları var, işte beş harika Robotik Süreç Otomasyonu kitabı:

 • “Robotik Süreç ve Bilişsel Otomasyon: Bir Sonraki Aşama” Mary C. Lacity ve Leslie P. Wilcocks
 • “Microsoft Power Automate ile İş Akışı Otomasyonu: Minimum kodlama ile iş otomasyonu yoluyla dijital dönüşüme ulaşın” Aaron Guilmette
 • “Botların Bakımı ve Beslenmesi: Robotik Süreç Otomasyonu için Kullanıcı El Kitabı” Christopher Surdak
 • “Robotik Süreç Otomasyonu El Kitabı: RPA Sistemlerini Uygulama Kılavuzu” Tom Taulli
 • Pascal Bornet’den “AKILLI OTOMASYON: İş dünyasını geliştirmek ve dünyamızı daha insani hale getirmek için Yapay Zekadan nasıl yararlanacağınızı öğrenin”

En İyi Robotik Süreç Otomasyonu On-line Kursları

En iyi Robotik Süreç Otomasyonu Online Kursu şuradan geliyor
EdX
. RPA’yı temel düzeyde anlamak isteyen herkes için bu giriş kursu, robotik süreç otomasyonunu bir problem çözme biçimi olarak kullanma, otomasyon planları tasarlama, süreç otomasyonu için çaba tahminlerinin nasıl oluşturulacağını öğrenme ve daha fazlası gibi yeni beceriler geliştirmenize yardımcı olabilecek yararlı bir başlangıç olabilir. Programlama ve makine öğrenimi alanında lider olan eğitmenlerle sanal dersler alacaksınız.

Robotik Süreç Otomasyonu İyi Bir Kariyer mi?

Evet, Robotik Süreç Otomasyonu iyi bir kariyerdir. Göre GlassDoorBir RPA geliştiricisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık ortalama 80 bin dolar temel ücret almaktadır. Ayrıca, bir RPA geliştiricisi için bildirilen en düşük maaş 57 bin dolar iken, bildirilen en yüksek maaş 112 bin dolardır.

Ve giderek daha fazla şirket RPA’nın faydalarının gerçek potansiyelini anlamaya başladıkça, RPA becerilerine sahip olanlar için maaşlar da artıyor.

Robotik Süreç Otomasyonu Araştırma Makaleleri

RPA hakkında daha fazla bilgi için bazı değerli araştırma makalelerini burada bulabilirsiniz:

En İyi Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Sertifikaları

En İyi RPA sertifikaları şunlardan gelir
Microsoft
Bu sertifika, RPA yazılımı ve araçlarını tanımak isteyen herkesin alabileceği giriş seviyesi bir sertifikadır. Bu, RPA ile ilgilenenlerin otomasyon için en iyi araçlardan biri olan Microsoft’un Power Automate yazılımını anlamaya ve onunla çalışmaya başlamasına olanak tanır. Sertifikayı kazanmak için katılımcıların Power Automate yazılımı ile iş süreçlerini otomatikleştirme, Power Virtual Agents ile sohbet robotları oluşturma ve Power BI ile veri analizi gerçekleştirme konularını ve temel anlayışını kapsayan bir sınavı tamamlamaları ve geçmeleri beklenecektir. Bu sertifika için herhangi bir ön koşul gerekmez, ancak sınav için bir ücret ödemeniz gerekecektir.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post