fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Mutasyon testi veya program mutasyonu, şirketlerin bir dizi yeni yazılım kontrolü geliştirmesine yardımcı olurken aynı zamanda bir projenin mevcut süreçlerini de denetleyen bir beyaz kutu test tekniğidir. Bu, hem geliştiricilerin hem de test uzmanlarının yüksek standartlarda çalışmasını sağlayan nispeten yeni bir yaklaşımdır.

Bir uygulama ancak kendi kalite güvence prosedürleri kadar başarılı veya iyidir – yani kuruluşların birden fazla test tekniğini benimsemesi çok önemlidir.

Mutasyon testi hakkında bilgi edinmek, test ekiplerinin becerilerini ve genel repertuarlarını artırmalarına yardımcı olarak bu kontrollerin güvenilirliğini artırmalarını sağlayabilir. Mutasyon testi karmaşık ve hassas bir süreçtir, bu nedenle test uzmanlarının başarılı bir uygulamayı garanti edebilecek faydaları, zorlukları ve üçüncü taraf programlarını kapsamlı bir şekilde araştırması hayati önem taşır.

Bu makalede, mutasyon testini ve kalite güvencesini nasıl geliştirdiğini ve yazılım test ekipleri için diğer önemli hususları ele alıyoruz.

 

Table of Contents

Yazılım Testinde Mutasyon Testi Nedir?

Bir Test Mükemmeliyet Merkezi kurmanın faydaları. Performans testi fonksiyonel testten farklı mıdır?

Yazılım bağlamında mutasyon testi, bir kalite güvence ekibinin, ekibin nasıl tepki verdiğini görmek için bir uygulamanın koduna kasıtlı olarak hatalar – veya ‘mutasyonlar’ – eklemesi anlamına gelir. Amaç, bir hata oluşturmak ve test paket inin uygulamada yapılan her değişikliği tespit edebilmesini sağlamaktır.

Program kodunu düzenlerken, mutasyon test uzmanı bir doğru/yanlış ifadesini değiştirebilir, bir ifadeyi silebilir veya sadece bir değeri değiştirebilir. Bu hatalar diğer yazılım kontrolleri sırasında çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir; bunların hepsi yetenekli ve deneyimli bir test ekibi tarafından kolayca tespit edilebilir.

Mutasyonların kendileri genellikle çok küçüktür ve kodu mutasyona uğratan test uzmanının ekibin bu değişiklikleri nasıl keşfettiğini gözlemlemesine olanak tanır. Önemli değişiklikler üstünkörü bir bakışta bile anlaşılabilir – bu nedenle küçük hatalar genellikle şirketin sağlam test uygulamaları kullandığından emin olmanın en iyi yoludur.

Bu teknik özellikle bir ekibin test senaryolarının, yani test bilgilerini içeren belgelerin etkinliğine bakar. Ekip bu kontrolleri yapmak için üçüncü taraf otomasyon yazılımı da kullanabilir; bu durumda mutasyon testi, bu platformun program kodundaki hataları ne kadar iyi tespit edebildiğine bakar.

 

1. Mutasyon Testini ne zaman yapmanız gerekir?

 

Mutasyon testinin amacı mevcut kalite güvence kontrollerini doğrulamak ve iyileştirmek olduğundan, ekiplerin bunu test aşamasının başlarında gerçekleştirmesi çok önemlidir. Bu, test paketinin mutantları tespit edip ‘öldürememesi’ durumunda, kuruluşun test prosedürlerinde herhangi bir ölçekte kapsamlı değişiklikler yapmak için yeterli zaman olduğu anlamına gelir.

Bu çok yönlü bir yöntem olduğundan, mutasyon testi web, mobil ve masaüstü programları dahil olmak üzere hemen hemen her tür yazılım için uygulanabilir. Bu, bir uygulamanın en küçük bileşenlerini inceleyen birim testi aşamasında en iyi sonucu verir.

 

2. Mutasyon Testi Yapmanıza Gerek Olmadığında

 

Mutasyon ve genel beyaz kutu testinin bir program için uygun olmadığı bazı senaryolar hala vardır; bunun çeşitli nedenleri olabilir.

Örneğin, test uzmanları yalnızca kara kutu testi ile kontrol etmeyi hedefliyorsa – bu durumda o oturum için ön uca veya hatta genel test aşamasına odaklanırlar.

Beyaz kutu testinin sıkıcı ve zaman alıcı olduğunu düşünen bazı şirketler var, bu da süreci atlamalarına neden olabilir. Güçlü, iyi kontrol edilmiş test senaryoları da mutasyon testi ihtiyacını ortadan kaldırabilir çünkü bu, ekibin titizliğini ve doğru test prosedürlerine bağlılığını gösterir.

 

3. Mutasyon Analizine kimler katılır?

yazılım testine kimler katılıyor

Mutasyon analizinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi farklı rol vardır:

 

– Mutasyon test cihazları

Test sürecinin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için çeşitli küçük kusurlar ekleyerek kodu mutasyona uğratırlar. Bu test uzmanları genellikle kalite güvence ekibinin önceden var olan üyeleridir.

 

– Uygulama test uzmanları

Kodda herhangi bir sorun olup olmadığını düzenli olarak kontrol eder, buldukları mutasyonları belirler ve düzeltirler. Kodlama hatalarını bulmak için beyaz kutu testi yaparlar – ancak başka teknikler de kullanırlar.

 

– Uygulama geliştiriciler

Programın özelliklerini tasarlar ve ilk kodu yazarlar. Ayrıca test uzmanlarının bulduğu sorunları düzelterek yazılımın piyasaya sürülmek üzere kararlı bir durumda olmasını sağlarlar.

 

– Proje yöneticileri

Uygulamaya yön verirler ve kendi ekiplerinin etkinliğini görmek için mutasyon testçileriyle birlikte çalışabilirler. Gelişimin her aşamasında güçlü standartlar sağlarlar.

 

Mutasyon Testleri ile neleri test ediyoruz?

yazılım test otomasyonundaki bazı karışıklıkları gidermek

Mutasyon testi, uygulama yerine daha çok test süreçlerine odaklanır. Bu amaçla, aşağıdakileri inceler:

 

1. Test senaryoları

 

Test senaryoları, test uzmanlarının her bir kontrolden bekledikleri sonuçlar da dahil olmak üzere her bir test hakkında ayrıntılı bilgi içeren belgelerdir. Tutarlı ve doğru test senaryoları, QA ekibi üyelerine uygulamanın sağlığı ve performansının firmanın beklentilerine ne kadar uygun olduğu hakkında bir fikir verir.

Bu test senaryolarındaki bilgiler, bir test uzmanının mutasyon testinin neden olduğu hatalar da dahil olmak üzere belirli hataları tespit etme yeteneğini belirleyebilir.

 

2. Test standartları

 

Mutasyon testleri, ekip üyelerinin kullanıcının yazılım algısını etkileyebilecek küçük sorunları bile tespit edebilmelerini sağlamak için mevcut test prosedürlerini yakından inceler.

Test uzmanlarının çalışkanlığı ve yetkinliği, bir işletmenin bu kontrollerle değerlendirdiği ana faktörler bile olabilir. Test uzmanları, her aşamada ayrıntılara güçlü bir şekilde dikkat etmezlerse, programda mevcut olan ciddi mutasyonları gözden kaçırabilirler.

 

3. Bireysel kod birimleri

 

Mutasyon testleri, geliştirmenin birim testi bölümünde yaygın olarak kullanılır. Bu, her teste güçlü bir şekilde odaklanmak için tek tek bileşenlere bakar ve test uzmanlarının yalnızca ilgili kod satırlarıyla çalışmasını sağlayarak tüm süreci önemli ölçüde optimize eder.

Mutasyon testleri genellikle kalite güvence aşamasının başlarında yapıldığından ve tam ölçekli testlerin öncüsü olabileceğinden, bu yaklaşım doğruluktan ödün vermeden hızı artırabilir.

 

4. Program güncellemeleri

 

Yazılım güncellemeleri genellikle yeni bir hata olmadığından ve önceki hataların yeniden ortaya çıkmadığından emin olmak için test sürecinin yeniden başlatılmasını içerir.

Mutasyon testlerinin tekrarlanması bunun önemli bir parçasıdır ve büyük yazılım değişikliklerinden sonra tutarlı test standartlarının geliştirilmesine yardımcı olur.

Test ekibi güncelleme sonrası kapsamlı kontrollerin gereksiz olduğunu düşünebilir, ancak kod mutasyonu, geliştirmenin her aşamasında test etmenin önemini anlamalarını sağlayabilir.

 

5. Otomasyon yazılımı

 

Şirketler ayrıca otomatik test paketlerini incelemek ve diğer sorunların yanı sıra mutasyona uğramış kodu fark edebildiklerinden emin olmak için mutasyon testi yaparlar.

Üçüncü taraf bir test uygulaması bir programdaki harici değişiklikleri tespit edebiliyor ve hatta potansiyel olarak düzeltebiliyorsa, bu, kuruluşun testleri otomatikleştirmek için yazılıma güvenebileceği anlamına gelir.

Firmaların otomasyon yaklaşımlarını doğrulamaları çok önemlidir; bu her test uzmanının içinin rahat olmasını sağlar.

 

6. Otomasyon stratejisi

 

Şirketin otomasyonu süreçlerine nasıl entegre ettiği, kullandığı yazılım kadar önemlidir; örneğin, hiperotomasyon uygulamaya karar verebilir. Bu, şirketin hangi mutasyon ve yazılım testlerini otomatikleştireceğine akıllıca karar vermesini sağlar.

Bir uygulamanın kodunda mevcut olan çok çeşitliliği barındıran güçlü bir otomasyon stratejisi olmadan, bazı testler otomasyonla uyumsuz olabilir – bu da platformun yeteneklerini sınırlar.

 

7. Uygulama

 

Mutasyon testi uygulamadan çok test ekibine odaklansa da, yine de bu program hakkında önemli bilgileri vurgulayabilir.

Örneğin mutasyon testi, yazılımın kodundaki değişikliklere nasıl tepki verdiğini ve bu sorunları ekibin beklediği şekilde işaret edip etmediğini gösterir.

Bu yaklaşım bir yazılım test tekniği değildir, ancak yine de iç operasyonları hakkında ilginç veriler sunabilir.

 

Mutasyon Testlerinin Yaşam Döngüsü

Mutasyon testinin olağan yaşam döngüsü aşağıdaki gibidir:

 

1. Gereksinim analizi

 

Herhangi bir mutasyon testi yaşam döngüsünün ilk adımı, tam olarak neyin doğrulama gerektirdiğini ve uygulama kodunun hangi parçalarının bu testlerden en çok fayda sağlayacağını belirlemektir.

Ekip, endişelerini belirlemek ve bunları ele almaya başlamak için geliştiriciler ve yöneticilerle konuşabilir.

 

2. Test planlaması

 

Test uzmanları daha sonra tam olarak uygulamayı düşündükleri kontrolleri geliştirmeye başlarlar – bu durumda, en iyi içgörüyü sağlayacak mutasyonlar.

Bu aşama, genel mutasyon testi stratejisini ve ekibin amaçlanan kod mutasyonlarını nasıl etkili bir şekilde uygulayacağını belirler.

 

3. Test senaryosu geliştirme

 

Mutasyon testi, mutasyona uğramış kod ve test uzmanlarının sorunu nasıl çözmesini bekledikleri hakkında bilgiler içeren kendi ayrı test belgelerini içerir.

İyi kayıt tutma, testlerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlar ve ekibin yüksek test standartlarına bağlılığını sürdürmesine yardımcı olabilir.

 

4. Test ortamı kurulumu

 

Test uzmanları, uygulamanın değişime hazır olduğundan ve diğer ekip üyelerinin bu sorunları tespit edememesi durumunda bu sorunları ele almak için bir prosedüre sahip olduklarından emin olurlar.

Bunun bir parçası olarak, mutasyon testçileri bir test sunucusu kurar ve bunu mutasyonları için tuval olarak kullanır.

 

5. Test yürütme

 

Test uzmanları, hazırlıklarını tamamladıktan sonra uygulamanın çeşitli bileşenlerinde kodu değiştirir; ardından diğer test uzmanlarının sorunları fark etmesini ve düzeltmesini bekler.

Hem mutasyon testçileri hem de uygulama testçileri, kayıtlarının sağlam olduğundan emin olmak için bunu kapsamlı bir şekilde belgelemelidir.

 

6. Test döngüsünün kapatılması

 

Test tamamlandığında, mutasyon test uzmanları yaptıkları tüm değişikliklerin uygulama test uzmanları ya da kendileri tarafından düzeltildiğini iki kez kontrol eder.

Daha sonra test döngüsünü kapatır ve sonuçları analiz ederek test uzmanlarının çeşitli hatalara nasıl tepki verdiklerini ve bunları düzeltme becerilerini tartışırlar.

 

7. Test tekrarı

 

Test döngüsünü kapattıktan sonra, gelecekteki yazılım güncellemelerinden sonra yeniden etkinleştirmek gerekebilir.

Bir uygulamada yapılan her değişiklik, işlevselliğini bir şekilde değiştirir ve ekibin test sürecinin yeterince titiz olduğundan emin olmak için hesaba katması gereken yeni olasılıklarla sonuçlanır.

 

Mutasyon Testinin Faydaları

 

Mutasyon testleri yapmanın aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok faydası vardır:

 

1. Test sürecini doğrular

 

Mutasyon testinin temel faydası, şirketin test uzmanlarının yazılıma nasıl yaklaştığını ve kodlama sorunlarını fark etme becerilerini göstermesidir. Bu aynı zamanda ekibin test senaryolarının yeterince kapsamlı olmasını ve gerekli tüm testleri kapsamasını sağlar.

Mutasyon testleri, beklendiği gibi çalıştığını garanti etmek için bir kuruluşun genel test prosedürünü inceler.

 

2. Güçlü otomasyon sağlar

 

Mutasyon testi, bir ekibin üçüncü taraf test otomasyon platformunun kod içindeki hataları yeterince tespit edip edemediğini ve bunları doğru şekilde ele alıp alamadığını kontrol etmesine yardımcı olur.

Bu yazılım gerekli kalibrasyondan sonra bile bunları tespit edemiyorsa, platformu bu testleri kolayca geçebilen bir platformla değiştirmeye değer olabilir.

 

3. İyi kapsama alanı

 

Her yazılım test süreci, her yönün gerekli düzeyde dikkat çekmesini sağlamak için uygulamanın tamamını kapsayabilmelidir.

Mutasyon test cihazları bir programın kodunun herhangi bir bölümünü değiştirebilir; iyi bir uygulama bu testlerin her önemli özelliği kapsamasını sağlar. Bu, test uzmanlarına tüm uygulamadaki sorunları aramayı öğretir.

 

4. Kaynak kodunu inceler

 

Mutasyon testi, kodla çalışmayı ve uygun olduğunda doğrudan değişiklikler yapmayı içerdiğinden, bu yöntem uygulamada bulunan optimize edilmemiş komut dosyalarını da vurgulayabilir.

Yazılım test uzmanları ancak yazılımın kodu yeterliyse programı yetkilendirebilir ve normal test turlarını gerçekleştirebilir; bu kontroller test uzmanlarının gelecekteki olası sorunları vurgulamasına olanak tanır.

 

5. Daha iyi yazılımlara yol açar

 

Mutasyon testi, uygulamanın test süreçlerinin programın gereksinimlerine uygun olduğundan emin olunmasına yardımcı olur.

Bir mutasyon analizi, kalite güvence ekibinin doğru prosedürleri izlemediğini veya test senaryolarının yetersiz olduğunu ortaya çıkarırsa, test uzmanları bunu iyileştirmek için çalışabilir. Bu durum tespiti yapılmazsa, kuruluş farkına varmadan hatalı bir ürünü piyasaya sürebilir.

 

6. Farklı diller için etkili

 

Bir test ekibinin uygulamaları için kullandığı dil ne olursa olsun, yüksek kaliteli mutasyon analizi sunabilecek yazılım seçenekleri mevcuttur.

Bu, dile özgü bir dizi yaşam kalitesi özelliği içerir ve daha fazla güvenilirlik için kontrolleri kolaylaştırır. Farklı diller için ısmarlama bir yaklaşım, her bir testin kalitesini artırır.

 

7. Erişilebilirliği yüksek araçlar

 

En iyi mutasyon platformlarının çoğu tamamen açık kaynaklıdır – yani ücretsiz veya çok daha düşük maliyetlerle daha fazla özelleştirme ve kapsamlı bir özellik yelpazesi sunarlar.

Diğer birçok test türüne kıyasla daha az engelle karşılaşan kod mutasyonu, işletmelerin kalite güvence yaklaşımlarını değerlendirmeleri ve hatta geliştirmeleri için yararlı ve kullanışlı bir yoldur.

 

Mutasyon Testinin Zorlukları

zorluk yük testleri

 

Bu süreç aynı zamanda çok sayıda zorluğu da beraberinde getirmektedir:

 

1. Programlama bilgisi gerektirir

 

Test uzmanlarının bu kontrolleri yapabilmesi için program ve kod hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmaları gerekir, bu da daha az deneyimli test uzmanlarının katkıda bulunmasını zorlaştırır.

Bir işletme, yazılımı yalnızca test uzmanlarının mevcut becerilerine uygun şekillerde test edebilir; özellikle de bir uygulamayı düzenleme ve düzeltilebilir bir kodlama hatası oluşturma becerilerine.

 

2. Kara kutu testi için uygun değildir

 

Kara kutu testi, esas olarak bir uygulamanın iç işleyişini ve kodunu incelemeden ön ucuna bakmayı içerir – bu, mutasyon testi ile etkili bir şekilde uyumsuzdur.

Sonuç olarak, bu kontroller diğer yöntemlere kıyasla yalnızca bazı testler için yararlıdır; bunların çoğu tüm test aşamasını çok daha iyi bir şekilde kapsayabilir.

 

3. Mutasyon testleri tasarlamak zaman alıcıdır

 

Kod mutasyonu, ekibin mutasyona uğramaya değer bileşenleri tek tek bulması gerektiğinden sıkıcı bir süreç olabilir. Hangi mutasyonların yürürlüğe konacağına karar vermek başlı başına çok zaman alabilir; diğer test türleri şirketin test yaklaşımını tam olarak doğrulamak için bu kontrolleri etkili bir şekilde beklerken bu sorun yaratabilir.

 

4. Çok sayıda kod mutasyonu gerektirebilir

 

Benzer şekilde, karmaşık projeler, kapsamlı bir test yaklaşımı sağlamak için doğal olarak daha fazla sayıda mutant gerektirir. Bu, mutasyon aşamasına daha fazla zaman ekler ve uygulama kodunda birçok manuel değişiklik içerebilir.

Program mutasyon yeteneklerine sahip yüksek kaliteli test otomasyon yazılımı olmadan, test uzmanlarının bunu başarıyla uygulaması zor olabilir.

 

5. Test uzmanları hataları fark etmeyebilir

 

Mutasyon test uzmanlarının ve proje yöneticilerinin bu kontrolleri uygularken sıklıkla yaşadıkları en büyük endişe, yazılım test uzmanlarının (manuel veya otomatik) sorunları fark etmeme olasılığıdır.

Bu, firmanın test prosedürlerinin tamamen elden geçirilmesini gerektirebilir – ancak bu yine de test uzmanlarına kalite güvence standartları hakkında hayati bilgiler sağlayabilir.

 

6. Bellek yoğun olabilir

 

Mutasyon testi genellikle yüksek miktarda işlem gücü gerektirir, ancak bu, test uzmanlarının kullandığı uygulamaya bağlı olabilir.

Kuruluşun sınırlı sayıda makinesi varsa veya bu cihazlar düşük özelliklere sahipse, çok fazla sayıda eşzamanlı mutasyonu çalıştırmakta zorlanabilirler. Bu, test aşaması sona ermeden önce kaç kontrol gerçekleştirebileceklerini etkiler.

 

7. Raporlar bilgi yoğun olabilir

 

Bu esas olarak bir ekibin mutasyon testi aracının arayüzüne bağlı olsa da, oluşturdukları raporları ayrıştırmak zor olabilir.

Bu, bunları manuel olarak sıralamanın ve doğru test sonuçlarını bulmanın zaman aldığı anlamına gelir; bazı programlar kullanıcıların gerçek raporlama sürecini özelleştirmesine izin verir; bu bir uygulamadan diğerine değişir.

 

Mutasyon Testlerinin Özellikleri

Fonksiyonel olmayan testler: nedir, farklı türleri, yaklaşımları ve araçları

Etkili mutasyon testlerinin temel özellikleri şunlardır:

 

1. Kapsamlı

 

Bu kontroller yazılımın her önemli yönünü kapsar; yeterli kaynağa sahip şirketler her normal test durumu için bir mutasyon testi bile tasarlayabilir.

Kesin sayı kuruluşun yeteneklerine ve tercihlerine bağlı olmakla birlikte, etkili mutasyon testleri çok çeşitli kodlanmış özellikleri kapsar.

 

2. Stratejik

 

Program mutasyonları da benzer şekilde kurumun genel test hedeflerini kolaylaştıran net ve iyi planlanmış bir yapı izlemelidir.

Örneğin, ürettikleri hatalar gerçekçi test hatalarına yaklaşabilir, bu da test uzmanlarının bu sorunların doğal olarak ortaya çıkması durumunda bunları öngörmesine olanak tanıyarak firmanın test sürecini önemli ölçüde iyileştirir.

 

3. Yapıcı

 

Mutasyon testinin amacı, ekibin kontrollerini nasıl iyileştirebileceğini ve ortaya çıkan küçük hataları nasıl düzeltebileceğini göstererek testteki eksiklikleri belirlemektir.

Mutasyon test uzmanları, yazılımın işlevselliğini etkileyen ‘geçersiz’ mutantlara öncelik vermeli ve proje genelinde daha net test iyileştirmelerine olanak sağlamalıdır.

 

4. Önleyici

 

Bu kontroller ekibin genel stratejisini doğrulamak için vardır; bu da mutasyon testinin geliştirmenin ilk aşamalarında daha iyi çalıştığı anlamına gelir.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Test uzmanları kalite güvence yaklaşımlarında önemli bir kusur fark ederse, bu onlara test senaryolarını yeterli olduklarından emin olmak için değiştirmeleri için gerekli zamanı verir.

 

5. Tutarlı

 

Bir uygulamanın farklı iterasyonları arasında yapılan mutasyon testleri tutarlı sonuçlar vermeli ve aynı zamanda yazılım değişikliklerine uyum sağlamak için daha fazla kontrol eklemelidir.

Sonraki kontroller, etkinliklerini korumak için detaylara aynı özeni göstermelidir – bu hassasiyet olmadan mutasyon testleri daha az doğru olabilir.

 

6. İnce

 

Mutasyon testleri, kalite güvence ekibinin testleri ve üçüncü taraf platformları aracılığıyla kod hatalarını tespit etme becerisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Bu, testlerin yazılımı inceleyen herkes için hemen açık olmaması gerektiği anlamına gelir; amaç, test uzmanlarının küçük kod sorunlarına nasıl tepki verdiklerini incelemektir.

 

7. İşbirlikçi

 

Herhangi bir yazılım testinde olduğu gibi, kod mutasyonu da başarısını sağlamak için genellikle ekip çalışması ve iletişim gerektiren bir süreçtir. İşbirliğine dayalı bir atmosferin sürdürülmesi, iletişimsizliğe neden olabilecek bilgi silolarından kaçınmaya yardımcı olur – bu aynı zamanda her test uzmanının eldeki görevlere odaklanmasını garanti eder.

 

Mutasyon Testlerinin Türleri

Bak uç testi, araçlar, nedir, türleri, yaklaşımlar

Üç ana mutasyon testi türü vardır:

 

1. Değer Mutasyonu

 

Değer mutasyonları, kod içindeki değerleri doğrudan değiştirerek, uygulamanın işlevselliğini etkileyecek şekilde bir sayıyı veya harfi diğerine dönüştürür.

Örneğin, test eden kişi programın yanıt verdiği sayılar gibi tam parametrelerini değiştirebilir. Mutasyon test uzmanları özellikle bir yazılımın sabit değerlerini hedefleyebilir, çünkü bunlar normal işlemler sırasında her zaman aynı kalır.

 

2. Karar Mutasyonu

 

Karar mutasyonları aritmetik ve mantıksal operatörleri değiştirerek uygulamanın belirli durumlara nasıl yanıt vereceğini etkili bir şekilde değiştirir.

Örneğin, bir büyüktür işlecini (>) bir küçüktür işleciyle (<) değiştirmek doğal olarak programın çıktısını etkiler. Test uzmanları ayrıca ‘veya’ ile ‘ve’yi ya da tam tersini değiştirerek bu yazılımı ve diğer test uzmanlarının ve olası kullanıcıların sağladığı bilgileri nasıl yorumladığını temelden değiştirebilir.

 

3. İfade Mutasyonu

 

Deyim mutasyonları kodun gerçek ifadelerini değiştirerek bir uygulamanın karar vermek için kullandığı kuralları değiştirir. Test uzmanları, mutant programın yazılımın işlevselliğini nasıl etkilediğini kontrol etmek için bu satırların içeriğini değiştirebilir, çoğaltabilir veya hatta silebilir.

Bu mutasyonlar bir programın yapı taşlarını değiştirerek potansiyel olarak tüm işlevleri ortadan kaldırır veya başka bir şekilde çalışmasını engeller.

 

Bazı karışıklıkları gidermek

– Mutasyon Testi ve Regresyon Testi

UAT testinin regresyon testi ve diğer testlerle karşılaştırılması

Mutasyon ve regresyon test lerinin her ikisi de yazılım testi için faydalı yaklaşımlardır – bu tekniklerin her birini anlamak bir şirketin genel kalite güvencesini geliştirebilir.

 

1. Regresyon Testi Nedir?

 

Regresyon testi, test uzmanlarının kodda yapılan değişikliklere rağmen yazılımın hala çalıştığından emin olmak için farklı iterasyonlar arasında yazılımı incelemesidir.

Küçük değişiklikler bile bu kontroller yapılmadan ciddi sorunlara yol açabilir ve potansiyel olarak önceki hataların yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. Her bileşenin yeniden test edilmesinin karmaşık yapısı nedeniyle bu genellikle otomasyon gerektirir; birçok şirket bu nedenle regresyon testlerinden vazgeçmektedir.

Test uzmanları bu kontrolleri münferit birimler, tekil bileşenler veya ürünün tamamı üzerinde gerçekleştirebilir – gereken kesin testler esas olarak projeye ve ölçeğine bağlıdır.

 

2. Mutasyon ve Regresyon testleri arasındaki fark nedir?

 

Regresyon testi öncelikle programı ve işlevselliğini kontrol etmeye odaklanırken, kod mutasyonu bunun yerine test uzmanlarının sorunlara nasıl yanıt verdiğine bakar.

İlki aynı zamanda büyük ölçüde bir programın birden fazla iterasyonundan sonra gerçekleşirken, mutasyon kontrolleri geliştirmenin herhangi bir aşamasında olabilir – ancak genellikle test aşamasının ilk bölümlerinde.

Hem regresyon hem de mutasyon testleri, tek tek kodlama birimleriyle ve küçük değişikliklerin test uzmanlarının düzeltmek için çalışması gereken önemli sorunlara nasıl yol açabileceğiyle ilgilenebilir.

 

3. Sonuç: Mutasyon Testi ve Otomatik Test

Bir Test Mükemmeliyet Merkezi kurmanın faydaları. Performans testi fonksiyonel testten farklı mıdır?

Otomasyon, kontrollerin ve birimlerin çokluğu nedeniyle mutasyon testinin genellikle önemli bir parçasıdır – bu da onu başarılı ve kapsamlı bir test süreci için bazen hayati hale getirir.

Şirketler, üçüncü taraf otomasyon platformlarını ve sorunlu komut dosyalarını ne kadar iyi tanımladığını incelemek için genellikle kod mutasyonlarını kullanır.

Mutasyon kontrollerinin kapsamlı bir kataloğunu otomatik yazılımla birleştirmek, firmanın kapsamını önemli ölçüde artırabilir ve daha güçlü sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.

Bunlar iki ayrı test uygulaması olsa da, birbirlerine karşı çıkmaları gerekmez. Örneğin robotik süreç otomasyonunun entegre edilmesi, bir şirketin mutasyon testi stratejisini güçlendirebilir.

 

Yazılım mühendisliğinde Mutasyon Testine başlamak için neye ihtiyacınız var?

kontrol li̇stesi̇ yazilim test süreçleri̇

Kapsamlı mutasyon testi için olağan gereklilikler şunlardır:

 

1. Net bir test stratejisi

 

Test ekibi, hangi bileşenlerin ve birimlerin incelenmesinin en önemli olduğu da dahil olmak üzere mutasyon testi için bir strateji belirlemelidir.

Örneğin, kodun belirli yönleri bir uygulamanın başarısı ve işlevselliği için daha ayrılmaz olabilir; test uzmanları bunu karşılamak için yeterli mutasyon olduğundan emin olmalıdır.

Şirketin mutasyon test programı da test uzmanlarının kodu incelemek için yeterli zamana sahip olmalarını sağladığından hayati önem taşımaktadır.

 

2. Kapsam kayması yok

 

Şirketin mutasyon testine yaklaşımını ortaya koyan kapsamlı bir strateji olsa bile, gerekenden çok daha fazla sayıda test yapılması mümkündür.

Özellikle diğer test aşamaları ekibin mutasyonları bulmasını ve öldürmesini bekliyor olabileceğinden, bu prosedür boyunca verimlilik çok önemlidir. Test uzmanları kodu değiştirmeye başlamadan önce kapsamlarını net bir şekilde tanımlamalıdır; bu, her şeyin pratik bir zaman dilimi içinde yönetilebilir olmasını sağlar.

 

3. Titiz dokümantasyon

 

Her test süreci, genellikle bireysel kontrolleri ve ilgili mutantları detaylandıran test senaryoları şeklinde eksiksiz dokümantasyondan yararlanır.

Bu, ekibin testlerdeki mevcut ilerlemesini gösterir ve özellikle yöneticiler ve idareciler için yararlıdır. Her kod mutasyonunun belgelenmesi, test uzmanlarının yaptıkları değişikliklerle ilgili net kayıtlar tutmalarına da yardımcı olur.

Kalite güvence ekibi test sırasında bu mutasyonları bulmakta zorlanırsa, bu belgeler etkili bir şekilde cevap anahtarı görevi görür.

 

4. Yetenekli test uzmanları

 

Kodu mutasyona uğratan test uzmanları, mutasyona uğratabilecekleri ve hatta bozabilecekleri birçok yol da dahil olmak üzere yazılım hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmalıdır.

Mutasyon testçileri, yaptıkları değişikliklerin uygulamayı nasıl etkileyeceğini ve diğer kalite güvence ekibi üyelerinin mutant kodu nasıl tespit edebileceğini kabaca bilirler.

Bu genellikle iyi düzeyde programlama bilgisi gerektirir. Mutasyon analizinin etkili olabilmesi için yazılımın test uzmanlarının da iyi gelişmiş becerilere ve test deneyimine sahip olması gerekir.

 

5. Otomasyon yazılımı

 

Üçüncü taraf otomasyon yazılımı, bu sürecin sıklıkla gerektirdiği kontrol sayısı nedeniyle mutasyon testinden önce bir gereklilik olabilir. Bu, özellikle kalite güvence ekibinin incelemesi gereken daha fazla kod ve özellik içeren karmaşık uygulamalar için geçerlidir.

Şirketler bu kontrolleri özellikle otomasyon yazılımının kodlama hatalarına nasıl tepki verdiğini test etmek için yapabilirler. Bu, hangi programların en faydalı olduğuna karar vermek için firmanın deneme sürecinin temel bir parçası olabilir.

 

Mutasyon Testi süreci

kontrol listesi uat, web uygulama test araçları, otomasyon ve daha fazlası

Test uzmanlarının mutasyon analizi yaparken genellikle izlediği olağan adımlar şunlardır:

 

1. Testleri hazırlayın

 

Hazırlık, her türlü test sürecinin ilk adımıdır. Bu, uygulanacak kontrollerin tam olarak müzakere edilmesini ve şirket yöneticileri ve paydaşlar gibi gerekli onayların alınmasını içerir.

Test uzmanları bu kontrolleri proje zaman çizelgesine uyacak ve aynı zamanda her ana bileşeni kapsayacak şekilde geliştirmelidir. Ekibin planlaması, kod mutasyonlarının etkinliğini belirleyebilir.

 

2. Mutantları ve hataları tanıtın

 

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, test ekibi kodu değiştirmeye başlar ve belirli hataları ortaya çıkarmak için planlarına uygun olarak mutasyona uğratır. Bu hatalar nispeten küçük olmalıdır çünkü bu sayede test uzmanları ekibin geri kalanının kodlama sorunlarını tespit etme becerisini ölçebilir.

Küçük hatalar, kuruluşun üçüncü taraf otomasyon yazılımının hassasiyetini incelemesine de yardımcı olabilir.

 

3. Test senaryolarını uygulayın

 

Test senaryoları, bir uygulamadaki olası her hata noktasını hesaba katmalıdır – mutant program hatasız çalışabiliyorsa, bu yeniden yazmayı gerektirebilir.

Bir programın test senaryoları, test uzmanlarının gerçekleştirdiği tüm kontrolleri temsil eder; her biri test uzmanlarının gizli mutasyonları ortaya çıkarmasına yardımcı olmalı ve uygulamanın kullanılabilirliğinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

 

4. Sonuçları karşılaştırın

 

Programa mutasyonel hatalar ekledikten ve ekibin test senaryolarını uyguladıktan sonra, ekip hem orijinal hem de mutant programlardan elde edilen sonuçları karşılaştırmalıdır.

Umut, orijinaldeki her başarılı kontrol için mutant uygulamada da bir hata olmasıdır. Bu, hem test uzmanlarının hem de kullandıkları araçların yeteneklerini gösterir.

 

5. Farklı çıktılar üzerinde hareket edin

 

Orijinal ve mutant programlar arasında test uzmanlarının beklediği gibi farklı çıktılar varsa, bu, test senaryosunun mutantın varlığını göstererek onu başarıyla öldürebileceği anlamına gelir.

Test uzmanları daha sonra metodolojilerine ve kodlama sorunlarını tespit etme becerilerine güvenerek ilerleyebilirler. Bu özel testler için test senaryolarında herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez.

 

6. Gerekirse kılıfları değiştirin

 

Bazı kod mutasyonları farklı programlar arasında aynı sonuçlara yol açabilir, bu da test senaryolarının uygulamadaki olası her hatayı başarılı bir şekilde vurgulayamadığını gösterir.

Bu durumlarda mutant ‘canlı’ kalır ve yazılımı test uzmanlarının ele alamayacağı şekillerde etkilemeye devam edebilir – bu da daha iyi test senaryolarının oluşturulmasına yol açar.

 

Mutant programlar nasıl oluşturulur

Mutant programlar, bir uygulamanın işlevselliğini küçük ama fark edilebilir şekillerde etkileyebilecek küçük bir değişiklik dışında, orijinal programlarla etkili bir şekilde aynıdır.

Kapsamlı ve ayrıntılı test senaryoları, bir test uzmanının veya yazılım paketinin bu değişiklikleri ve bunlardan kaynaklanan hataları tespit etmesine yardımcı olur. Şirketin kontrol ettiği her vaka, her değişikliğin etkilerini ayrı ayrı gösteren hem orijinal hem de mutasyona uğramış bir program gerektiriyor.

Programlar genellikle kodlama yazım hataları gibi gerçekçi hataları kopyalar. Test uzmanlarının, uygulamanın çalışmasını engelleyen ‘hala doğmuş’ mutantlardan kaçınması da önemlidir – bu, test uzmanları için çok açıktır.

 

Mutant bir programda ne değiştirilmeli?

Yük testi nedir?

Birçok yazılım testi değişkeninde olduğu gibi, test uzmanlarının yaptığı kesin değişiklikler uygulamaya ve koduna bağlıdır.

Mutasyon testlerinin çoğunu kapsayan üç kategori vardır: operandlar, ifadeler ve deyimler. Bunlardan herhangi birinin değiştirilmesi etkili bir mutant program yaratabilir – farklı değerlerin veya kuralların bir programın kullandığı mantığı nasıl etkilediğini gösterir.

Bu kategoriler, test uzmanlarının incelediği üç ana mutasyon türüyle ilgilidir; bunlar sırasıyla karar, değer ve ifade mutasyonlarıdır. Değişiklikler küçük olmalı ve bir testin yürütülmesini tamamen engellememelidir.

 

Mutasyon testi için en iyi uygulamalar

Birim testi nedir

Yazılım testi bağlamında mutasyon testi yürütürken, güçlü sonuçlar elde edilmesini sağlayan bazı uygulamalara dikkat edilmelidir:

 

1. Mutasyon skorunu maksimize edin

 

Bir programın mutasyon puanı, bir ekibin veya uygulamanın başarılı bir şekilde tanımlayabildiği veya ‘öldürebildiği’ mutantların yüzdesidir.

Örneğin, bir mutasyon testi turunda 40 mutant varsa ve test uzmanları 36 mutant bulursa, mutasyon skoru %90 olur – ekibin hedefi her zaman %100 skor elde etmektir.

 

2. Mutantları rastgele seçin

 

Belirli bileşenlere öncelik vermeye ve bunları daha kapsamlı bir şekilde test etmeye yardımcı olabilirken, test uzmanlarının hangi mutantları ekleyeceklerini rastgele seçmeleri de yararlıdır – özellikle de kısıtlı bir teslim tarihinde.

Bu kontroller her önemli mutasyon türünü temsil ettiği sürece, kalite güvence ekibi genel yazılım test stratejisini doğrulayabilir.

 

3. Değişiklikleri küçük tutun

 

Kod mutasyonları orijinal programdan küçük sapmaları temsil etmelidir çünkü bu, bir test uzmanının belirli hataları tespit etme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu gösterir; küçük kodlama sorunları da yazılımlarının ne kadar hassas olduğunu gösterir.

Mutasyon test uzmanlarının bu küçük değişikliklerin hala fark edilebilir hatalar üretmesine izin veren bir denge bulması hayati önem taşımaktadır.

 

4. Program başına bir mutasyon

 

Mutasyon testi, ne kadar kapsamlı olduklarını incelemek için tek tek test senaryolarına bakar. Buna yardımcı olmak için, mutasyona uğramış her program orijinalinden yalnızca bir değişikliğe sahip olmalıdır.

Birden fazla mutasyona sahip programlar test senaryolarıyla etkili bir şekilde eşleştirilemeyebilir; mutasyonlar birbiriyle çakışabilir.

 

5. Otomasyon yazılımını dikkatlice değerlendirin

 

Şirketler genellikle ekibin otomasyon yazılımı kullanımını doğrulamak ve yazılımın hataları bir insan test uzmanı kadar etkili bir şekilde tespit edebildiğinden emin olmak için kod mutasyonunu kullanır.

Bu, doğru otomasyon platformunun seçilmesinin yanı sıra robotik süreç otomasyonunun entegre edilme olasılığının da önemli bir husus olabileceği anlamına gelir.

 

6. Test güdümlü geliştirme kullanın

 

Test güdümlü geliştirme (TDD), geliştirmenin her aşamasında test gereksinimlerini dikkate alan özel bir tekniği ifade eder.

Bu, test senaryolarının yazılımla tamamen uyumlu olmasını sağlayarak mutasyon testlerini kolayca geçmesine ve kalite güvence süreçleriyle senkronize olan daha iyi bir program yapmasına yardımcı olur.

 

Mutasyon Testinden Elde Edilen Çıktı Türleri

Bir test mükemmeliyet merkezi (TCoE) kurmanın avantajları

Mutasyon testlerinin ürettiği çeşitli çıktılar vardır:

 

1. Mutant program

 

Mutant programlar bu kontrollerin doğal bir çıktısıdır; test uzmanları bunları mevcut test durumlarını ve tespit edilmesine yardımcı oldukları sorunları yansıtacak şekilde oluşturur. Programlar, daha fazla güvenilirlik sağlamak için genellikle orijinal muadillerinden yalnızca küçük ama önemli bir şekilde sapmaktadır.

 

2. Canlı veya ölü mutant

 

Testlerden sonra bir mutasyon ya ‘öldürülür’ ya da ‘canlı’ kalır – bu basitçe test edenin (veya yazılımının) bir kodlama sorununu başarılı bir şekilde tespit edip etmediğini ifade eder.

Mutant hayatta kalırsa, test senaryolarında ciddi değişiklikler yapılması gerekebilir.

 

3. Mutasyon test durumu

 

Kalite güvence ekibi, mutant programları hakkındaki bilgileri günlüğe kaydeden mutasyona özel ayrı test senaryoları kullanır.

Bu, ekibin her kontrol için kapsamlı kayıtlara sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur; bu belgeler mutasyonlar ve bunların program üzerindeki etkileri hakkında ayrıntıları içerir.

 

4. Mutasyon skoru

 

Herhangi bir mutasyon testinin nihai hedefi, şirketin test prosedürlerinin her mutantı başarılı bir şekilde bulup öldürmesiyle %100 mutasyon skoruna ulaşmaktır. Bundan daha azı, sorunlu kodu belirlemek için test senaryolarının ve genel süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiğini gösterir.

 

Mutasyon Testi örnekleri

api test ve otomasyonu

İşte mutasyon testine ilişkin üç örnek:

 

1. Değer mutasyonu örneği

 

Değer mutasyonları, programın sınırlarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sabit veya parametrenin değiştirilmesini içerir. Örneğin, bir otomatik ödeme makinesinin yazılımı, fiyatını belirlemek için bir gıda maddesinin ağırlığını kullanabilir.

Test uzmanları bu programın arkasındaki kodu mutasyona uğratarak ağırlık parametrelerini değiştirebilir ve gıdaları her ons veya pound başına çok daha pahalı hale getirebilir. Test uzmanı veya test platformu, farklı değerlerin bu program üzerindeki etkilerini belirleyebilmelidir.

Bu hata yazılımın ana özelliklerinden birini değiştirdiğinden, test senaryoları bu hatayı fark etmeli ve ekibi uyarmalıdır.

 

2. Karar mutasyonu örneği

 

Karar mutasyonları, bir aritmetik veya mantıksal operatörün değiştirilmesini, bu uygulamanın kullanıcı girdisine nasıl yanıt verdiğinin tersine çevrilmesini veya başka bir şekilde değiştirilmesini içerir. Self-checkout örneğine dönecek olursak, bu makineler muhtemelen kullanıcı hatası nedeniyle beklenmedik şekilde yüksek ağırlığa sahip bir ürünü işaretleyebilir.

Makinenin kodu bunu bir “if (a>b)” kararı ile yapabilir – ‘b’ beklenen ağırlığı yansıtırken ‘a’ gerçek ağırlığa karşılık gelir. Ekip bunu “if (a≤b)” şeklinde değiştirebilir, bu da kasanın nasıl tepki vereceğini değiştirir; beklenen ağırlıkta bile olsa ürünü işaretler.

 

3. İfade mutasyon örneği

 

Deyim mutasyonları bir kuralın veya çıktının değiştirilmesini içerir – bu, deyimlerin uygulamadan tamamen silinmesini bile içerebilir. Bu mutasyonlar, belirli bir ifadenin sıklığına bağlı olarak diğerlerinden daha belirgin olabilir; test uzmanlarının ifadeyi akıllıca seçmesi hayati önem taşır.

Örneğin, bir otomatik ödeme makinesi, bir kullanıcı yaş sınırlaması olan bir ürünü satın almaya çalışırsa bir uyarı görüntüleyebilir. İlgili ifade olmadan makine çökebilir veya herhangi bir müşterinin herhangi bir ürünü satın almasına izin verebilir.

Test uzmanları, ifadeyi değiştirerek ve ekibe vurgulayarak yaklaşımlarının bu sorunları barındırdığını doğrulayabilir.

 

Mutasyon Testi ile tespit edilen hata ve bug türleri

zaptest-runtime-error.png

Mutasyon testleri esas olarak test sürecinin kendi içindeki sorunları ortaya çıkarır. Bunu akılda tutarak, işte bu kontrollerin tespit edilmesine yardımcı olabileceği bir dizi sorun:

 

1. Belirsiz test senaryoları

 

Mutasyon analizi düşük bir mutasyon skoru (hatta %100’ün altında herhangi bir skor) ortaya koyarsa, bu durum ekibin test senaryolarının bir uygulamayı etkileyebilecek tüm olası hataları açıklayamadığını gösterir.

Ekibin gereksinimlerini karşılayacak kadar spesifik veya geniş olmayabilirler. Bu belgeler, güvenilirliği sağlamak için ekibin yazılımı test ederken karşılaşabileceği her olasılığı kapsamalıdır.

 

2. Eğitimsiz test ekibi

 

Mutasyon testleri, mutasyonları ve diğer hataları kişisel olarak ne kadar iyi tespit ettikleri de dahil olmak üzere ekibin yeteneklerini de gösterebilir. Açık ve ayrıntılı test senaryolarına rağmen programlardaki mutantları bulamıyorlarsa, bunun nedeni test uzmanlarının bu senaryoları doğru şekilde uygulamaması olabilir.

Mutant programlar tüm test süreci boyunca sorunlar gösterebilir – buna vasıfsız veya eğitimsiz test uzmanları da dahil olabilir.

 

3. Yetersiz test yazılımı

 

Bir şirket bu kontrolleri kendi test platformunu denetlemek için kullanırsa, yazılımın mutant kodu doğru bir şekilde tanımlayamadığını veya öldüremediğini görebilir.

Firma, test vakalarıyla uyumlu bir seçenek bulana kadar diğer seçenekleri araştırarak yanıt verebilir. Otomasyon yazılımı sorunlu kodu bulamazsa, muhtemelen yazılımı etkileyen diğer sorunları tespit etmekte zorlanacaktır.

 

4. Optimize edilmemiş kod

 

Mutasyon testi, yazılımda halihazırda mevcut olan sorunları ortaya çıkarabilir. Örneğin, test uzmanları kodu değiştirmeye çalışabilir ancak kritik hataları kendileri ortaya çıkarabilir.

Bu, kod mutasyonunun test sürecinin ötesinde faydalar sağladığını gösteren programın bir başka önemli perspektifi olarak hizmet eder. Test uzmanları bu kodu herhangi bir kapasitede ne kadar çok incelerse, ekip test aşaması boyunca o kadar çok sorunu ortaya çıkarabilir ve düzeltebilir.

 

Ortak Mutasyon Testi ölçümleri

yük testleri

 

Mutasyon testlerinin kullandığı ana ölçütler şunlardır:

 

1. Öldürülen mutantlar

 

Bu, test uzmanlarının veya yazılımın tespit edebildiği mutantların sayısını ifade eder ve personelin bu gibi küçük hataları bulabilmesini sağlamak için bunların varlığını işaretler.

Test uzmanlarının öldürdüğü mutantların miktarı, test senaryolarının gücüne bağlıdır.

 

2. Canlı mutantlar

 

Canlı mutantlar, test uzmanının veya yazılımın tespit edemediği mutantlardır – ekibin kalite güvence stratejisinde var olabilecek boşlukları gösterir. Böyle bir durumda, test uzmanları süreçlerini ve test senaryolarını bu mutantları barındıracak şekilde yeniden ayarlamalı ve gelecekteki kontrollerde bunları öldürmelidir.

 

3. Geçerli mutantlar

 

Bu metrik, testi ve etkinliğini geçersiz kılan bir çalışma zamanı hatası olmadan programın başarıyla dahil edebildiği mutasyon miktarını belirler.

Geçerli mutantlar, test cihazı ve otomasyon yazılımının inceleyebileceği mutantlardır; bunun nedeni mutasyonların nispeten küçük olmasıdır.

 

4. Geçersiz mutantlar

 

Önemli mutasyonlar uygulamayı, testi pratik ve hatta imkansız hale getirecek kadar etkileyebilir – bu nedenle mutasyona uğramış programda kaç tane ‘geçersiz’ mutant bulunduğunu izlemek yardımcı olur.

Bunların belirlenmesi, test uzmanlarının bunları düzenlemesine veya hatta kaldırmasına olanak tanıyarak kontrollerin yalnızca geçerli mutasyonları içermesini sağlar.

 

5. Toplam mutantlar

 

Geçerliliklerinden bağımsız olarak mutasyonların sayısı, test uzmanlarının takip ettiği bir başka metriktir; bu, mutantları izlemelerini ve durumlarını kaydetmelerini sağlar.

Her mutasyon genellikle ayrı bir test içerdiğinden, toplam aynı zamanda genel kod mutasyonlarının sayısı için bir sayım görevi görür.

 

6. Mutasyon skoru

 

Mutasyon analizi için en yararlı metrik genellikle mutasyon skoru olup, bu skor test cihazının veya otomasyon paketinin tespit edebildiği geçerli mutantların yüzdesidir.

100 tespitten daha azı yanlış test prosedürlerinin bir işareti olabilir.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Mutant Testlerin Uygulanmasında 7 Hata ve Tuzak

yazılım test otomasyonu sonrası

Mutasyon testi, ciddi sorunlardan veya hatalardan kaçınmak için şirketlerin akıllıca uygulaması gereken karmaşık bir süreçtir. İşte test uzmanlarının mutasyon testleri yaparken kaçınmaları gereken yedi tuzak:

 

1. Yanlış mutasyon ölçeklendirmesi

 

Mutasyon analizi sırasında ölçek önemli bir husustur, çünkü bu süreç test uzmanlarının bir uygulamadaki küçük hataları tespit etmesini sağlamak için vardır. Mutasyon test uzmanları için çok açıksa, bu onların yazılım sorunlarını fark etme ya da bunlara karşı koyma becerilerini kontrol etmenin etkili bir yolu olmayabilir.

 

2. Geçersiz veya canlı mutasyonlar

 

Doğru ölçekte bile, birçok mutasyon yalnızca sınırlı etkinlik sunar – örneğin, bir hataya yol açmazlarsa veya uygulamanın çalışmasını durduran bir sorunla sonuçlanırlarsa.

Test uzmanları, herhangi bir kodlama değişikliğinin tüm yazılımı nasıl etkileyebileceği konusunda dikkatli olmalıdır.

 

3. Uyumsuz test senaryoları

 

Test senaryoları ve mutasyonlar, tutarlı ve uyumlu testler sağlamak için mükemmel bir şekilde eşleşmelidir. Hangi mutasyonların ekleneceğine karar verirken ve hatta ilk test senaryolarını tasarlarken, kalite güvence ekibi bunların birbirine uymasını ve genel olarak daha akıcı testler yapılmasını sağlamak için çalışabilir.

 

4. Son tarihler ve zaman çizelgeleri

 

Test aşamalarının uzunluğu değişebilir ancak her zaman şirket içi son teslim tarihlerine uyulmalıdır. Mutasyon testlerini uygun şekilde planlamayan firmalar süreci zamanında tamamlayamayabilir.

Bir proje test aşamasına gelmeden önce, ekip test programının uygun şekilde kapsamlı olduğundan emin olmalıdır.

 

5. Yetersiz test kapsamı

 

İşletmeler kod mutasyonlarını rastgele uygulamayı tercih edebilirler – ancak yine de geniş bir konu yelpazesini kapsamaları önemlidir.

Hem test uzmanlarının hem de yazılımın her tür mutantı tespit edebildiğinden emin olmak için kontroller en azından birkaç değer, karar ve ifade mutasyonunu içermelidir.

 

6. Yazılımı test etmek için mutantların kullanılması

 

Mutasyon testi bir uygulamaya yeni bir bakış açısı sunsa da, ekipler bu yöntemi yalnızca kendi test süreçlerini kontrol etmek için kullanmalıdır. Şirketin mutasyon testinin yeteneklerini ve sınırlarını tam olarak anlaması gerekir; bu teknik ancak diğer yazılım kontrolleriyle birlikte başarılı olabilir.

 

7. Çok fazla mutant

 

Şirketlerin geniş test kapsamı sağlaması çok önemlidir, ancak bu süreçte çok fazla mutant uygulayabilirler. Her mutasyon programı önemli miktarda hesaplama gücü gerektirir – bu da bir kuruluşun aynı anda kaç tane yürütebileceğini sınırlar.

Çok fazla mutasyon çalıştırmak da test teslim tarihlerine uymayı zorlaştırabilir.

 

Mutasyon Testi kontrol listesi, ipuçları ve püf noktaları

Yazılım testi kontrol listesi

Herhangi bir ekibin mutasyon testi sürecinin başarısını artırmasına yardımcı olabilecek bir dizi ek ipucu vardır, örneğin:

 

1. Programlama dili uyumluluğunu kontrol edin

 

Hem ücretsiz hem de ücretli mutasyon testi araçları genellikle tek bir kodlama dilinde uzmanlaşır; bu da test uzmanlarının uygulama ve yazılım test platformuyla uyumlu bir araç seçmesini önemli hale getirir.

Test ekibi, tercih ettikleri kodlama dilinin yanı sıra bütçelerine de uygun bir program kullandıklarından emin olmak için birçok seçeneği araştırmalıdır.

 

2. Testleri akıllıca dağıtın

 

Test ekibinin farklı üyeleri, genellikle kendi güçlü ve zayıf yönleri ile genel deneyimleriyle bağlantılı olarak uygulamanın farklı yönlerine bakacaktır.

Ekip, her test uzmanına mutasyon testleri atadığında, yeterlilikleri hakkında bir fikir edinmek için bunu akılda tutmalıdır; bu, daha sonraki testlerin ne kadar iyi gideceğini gösterir.

 

3. Hataları dikkatlice seçin

 

Yazılımın yakın zamandaki bir iterasyonunda bir değer veya ifadeyle ilgili bir hata varsa, bunu tekrarlamak ve ekibin veya programın nasıl tepki verdiğini incelemek yardımcı olabilir.

Bu, uygulamanın uzun ömürlü olmasını garanti altına almaya yardımcı olur ve ekibin önceki hataları tekrarlamaları halinde fark etme becerisini gösterir – bu, regresyon testinin önemli bir bileşenidir.

 

4. Hesaplama gücünü en üst düzeye çıkarın

 

Mutasyon kontrollerini çalıştırmak için çok fazla hesaplama gücü gerekebileceğinden, şirketin donanımından en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olur.

Örneğin, belirli makineler daha güçlü özelliklere sahipse, mutantları bu cihazlarda çalıştırmak yararlı olabilir. Bu sayede firma, yavaş makinelerin yol açabileceği önemli gecikmelerden kaçınabiliyor.

 

5. Canlı mutasyonları göz ardı etmeyin

 

Sıkı bir program olsa bile, test uzmanları süreçten sağ çıkan mutantlarla mücadele etmek için test senaryolarını değiştirmek ve genişletmek için çalışmalıdır.

Bu hatalar, yazılım veya test uzmanı tarafından ortaya çıkarılmadığında önemli görünmese de, test senaryolarının tüm kodlama sorunlarını tespit etmedeki başarısızlığını temsil eder.

 

6. Yeni otomasyon yazılımlarının araştırılması

 

Ekibin test senaryoları yeterince ayrıntılıysa ancak otomatik test paketi her mutasyonu tanımlamak için bunları başarılı bir şekilde kullanamıyorsa, farklı bir yazılımdan faydalanabilirler.

Birçok ücretsiz ve ücretli platform mevcuttur ve şirketler uzun vadede test durumlarına en uygun yazılıma sahip olduklarından emin olmak için her seçeneği kontrol etmelidir.

 

7. Her test sürecini senkronize edin

 

İşbirliği, her test stratejisinin temel bir bileşenidir – bu, her sürecin ekibin amaçladığı şekilde kolayca birbirine uymasını sağlamaya yardımcı olur.

Örneğin, test ekibi daha yüksek düzeyde uyumluluk sağlamak için test senaryolarını mutasyonu göz önünde bulundurarak geliştirebilir ve böylece test uzmanlarının stratejilerini doğrulamalarını kolaylaştırabilir.

 

8. Birim testi kullanın

 

Birim testleri, kalite güvence ekibinin kod parçalarını ayrı ayrı incelemesine olanak tanıyarak testleri büyük ölçüde kolaylaştırır ve ekiplerin sorunları tespit etmesini kolaylaştırır.

Bu kombinasyon, özellikle test uzmanları son teslim tarihleri konusunda endişeleniyorsa, onlara kontrollerini basitleştirme ve genel kapsamı iyileştirme fırsatı vererek çok daha güçlü yazılım testlerine yol açabilir.

 

9. Detaylı test senaryoları yazın

 

Mutasyon test senaryoları, mutant ve program üzerindeki etkisinin yanı sıra test ekibinin veya platformun bu hataları nasıl tespit ettiği hakkında yeterli bilgi içermelidir.

Bir test uzmanı mümkün olduğunca çok ayrıntı sağlayarak test senaryosunu kişisel olarak doğrulayabilir ve ekibin sorunsuz bir testin nasıl yapılacağını tam olarak bildiğinden emin olabilir.

 

En İyi 5 Mutasyon Test Aracı

 

 

Şirketlere mutasyon testi gereksinimlerinde yardımcı olabilecek çok çeşitli araçlar mevcuttur. Yazılım test uygulamalarında sıklıkla olduğu gibi, fiyatlar ve özellikler bir platformdan diğerine değişir, bu da kuruluşların ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmelerini hayati hale getirir.

Bu programlardan bazıları ücretsiz muadiller sunabilir veya tamamen açık kaynak olabilir; ancak daha fazla kolaylık için ödeme yapmak genellikle gereklidir.

 

Bunu akılda tutarak, mutasyon testi için en iyi beş aracı burada bulabilirsiniz.

 

1. Stryker

 

Stryker, JavaScript mutasyonu konusunda uzmanlaşmıştır ve bu süreci önemli ölçüde kolaylaştırarak yanlış pozitiflerin olmamasını garanti eder ve test uzmanlarının aksi takdirde tüm mutasyon kontrolleri için uygulaması gereken toplam çaba miktarını azaltır.

Stryker platformu yazılımı akıllı bir şekilde değerlendirir ve topladığı bilgileri mutasyondan faydalanacak kod dizelerini veya bölümlerini bulmak için kullanır. Bu uygulama, Stryker’ın onu öldürüp öldüremediği de dahil olmak üzere mutantın bir özetini çıkaran açık metin bir raporlayıcı ile birlikte gelir.

 

2. PITest

 

PITest, Java bayt kodunu değiştirme ve saniyede binlerce mutasyon yapma yeteneği nedeniyle dünya çapında çok popüler bir seçimdir. Bu uygulama, hangi testlerin bir mutantı öldürebileceğini anında öğrenmek için test senaryosu kapsam verilerini kullanır.

Yalnızca ilgili olacağını bildiği testleri çalıştırır ve bu prosedürün genellikle tükettiği hesaplama gücünü sınırlar. PITest, Surefire birim testi eklentisinin çoğu formuyla da uyumludur, ancak test sırası bağımlılıklarını etkili bir şekilde yönetmekte zorlanabilir.

 

3. Sigortala++

 

Insure++, mutasyon analizi de dahil olmak üzere, platformun bir programdaki belirsizlikleri tespit etmesini sağlayan birçok test yeteneğine sahiptir. Geleneksel mutasyon testinden farklı olarak, Insure++ hatalı mutantlar üretmekten vazgeçer ve bunun yerine projenin kaynak koduyla eşleşen işlevsel olarak eşdeğer mutasyonlar oluşturur.

Bu, test sürecini istemeden sınırlayabilecek ve gerçekçi test ortamlarını yansıtmayabilecek örtük varsayımlardan kaçınmak içindir. Adından da anlaşılacağı gibi, platform esas olarak C++ programlarıyla uyumludur ve her özellik bu dile göre kalibre edilmiştir.

 

4. Karmakarışık

 

Bu uygulama, kodun mutasyon analizine nasıl yanıt verdiğine dair kapsamlı görsel göstergelerle JUnit JavaScript çerçevesinde uzmanlaşmıştır. Jumble açık kaynaklı bir platformdur ve her test döngüsünün süresini azaltmak için Java uygulamalarının bayt kodu içinde çalışır.

Yalnızca bir programın kaynak kodunu kullanan benzer uygulamaların yeniden derleme süreçleri nedeniyle bu kontrolleri gerçekleştirmeleri bazen daha uzun sürebilir.

Jumble ayrıca mutasyon testini daha da optimize etmek için sezgisel yöntemlerden yararlanarak sonraki test çalışmalarını daha basit hale getirir.

 

5. MutPy

 

MutPy, Python tabanlı uygulamalar için mutasyon testlerini destekler, yüksek dereceli mutasyonlar için tam destek ve kapsamlı kapsama analizi sunar. Bu programın arayüzünün çıktı aşamasında kullanımı kolaydır ve kullanıcılara ekibin mutasyon testlerinin her önemli detayını açıkça gösterir.

MutPy, test uzmanları için birçok ısmarlama seçenek sunarak bu yazılımı kendi gereksinimlerine göre özel olarak kalibre etmelerine olanak tanır. Platform, uygulamanın kaynak kodunun net bir yapısını sağlayan ve test uzmanlarına mutasyonlarında daha fazla güven veren Soyut Sözdizimi Ağaçlarını kullanır.

 

Sonuç

Kod mutasyonunun neredeyse tüm yazılım test süreçleri için uygulamaları vardır ve bu tekniği uygulayan şirketler için – özellikle kalite güvence aşamasının başlarında – bir dizi açık fayda sunar.

Hiçbir metodolojinin zorlukları yoktur; bu da kuruluşların mutasyon analizinin avantajlarını akıllıca değerlendirirken bunun olağan yazılım geliştirme zaman çizelgelerine uymasını sağlamalarının zorunlu olduğu anlamına gelir.

Bu mutasyonlar, test ekiplerine kendi yaklaşımlarını inceleme ve kaynak koddaki hataları bulma ve düzeltme konusundaki etkinliğini belirleme şansı verir. Bu teknik özellikle otomasyon prosedürleriyle uyumludur ve firmaların çeklerini işlemek için güvendikleri yazılımı doğrulamalarına izin verir.

Mutasyon testi, kalite güvence ekiplerinin aksi takdirde tespit edemeyecekleri sorunlar da dahil olmak üzere kendi süreçleri ve yazılımları hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmeleri için kapsamlı bir yol sunar.

Sonuç olarak, test ekiplerinin, seçtikleri mutasyon aracının programlama dilleriyle tamamen uyumlu olup olmadığı da dahil olmak üzere, kuruluşun ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek için bu tekniği yakından araştırması hayati önem taşımaktadır. ZAPTEST otomatik test yazılımı, mutasyon testlerini geçmesine olanak tanıyan birçok özelliğe sahiptir ve ekiplerin yeteneklerine tam güven duymasını sağlar.

Hem Ücretsiz hem de Kurumsal sürümler, kod mutasyonlarını kolaylıkla karşılayabilen yüksek kaliteli bir test süreci sunar.

 

SSS ve Kaynaklar

1. Mutasyon Testi ile ilgili en iyi kurslar

 

Çevrimiçi kurslar, ilk kez test yapanların kod mutasyonunun temellerini öğrenmelerine veya deneyimli kalite güvence personelinin önceden var olan becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Genel yazılım testi dersleri de test uzmanlarına birçok fayda sağlayabilir. Mutasyon test uzmanları için en iyi çevrimiçi kurslar şunlardır:

– PluralSight’ın ‘PITest ile Java’da Mutasyon Testi’, özellikle Java kodunun nasıl değiştirileceğini ve bu yaklaşımın pratik yazılım test süreçlerine nasıl fayda sağlayabileceğini inceliyor.

– Udemy’nin ‘The Complete 2023 Software Testing Bootcamp’ kursu, beyaz kutu testi de dahil olmak üzere yazılım testlerinin tüm temel bileşenlerini gösteren özellikle güncel bir kurstur.

– Alison’ın ‘Yazılım Testi – Koşul Kapsamı ve Mutasyon Testi Stratejileri’ ücretsizdir ve mutasyon testinin akıllıca nasıl uygulanacağını yakından inceler.

– PluralSight’ın ‘Unit Testing Fundamentals’ kitabı, birim testinin faydalarını ve özelliklerini inceleyerek öğrencilerin güçlü birim testleri yazma sürecini tam olarak anlamalarına yardımcı olur.

– Udemy’nin ‘Introduction to Unit Testing’ (Birim Testine Giriş) adlı ücretsiz kursu, birim testinin net bir dökümünü ve test odaklı geliştirme stratejilerinin önemini sunuyor.

 

2. Mutasyon Testi ile ilgili en iyi 5 mülakat sorusu nelerdir?

 

Firmaların mülakat sırasında adaylara, temel ilkelerinin yanı sıra mutasyon testi konusundaki deneyimlerini veya anlayışlarını doğrulamak için sorabilecekleri bir dizi soru vardır. Bu, bir şirketin mutasyonla ilgili farklı senaryolara kolaylıkla yaklaşabilecek nitelikli bir test uzmanını işe aldığından emin olmasını sağlar.

Kesin sorular değişebilir ancak kendi fikirlerini veya kod mutasyon becerilerine ilişkin örnekleri sormayı içerebilir.

 

En iyi beş mutasyon testi mülakat sorusu şunlardır:

 

– Varsa, daha önce hangi mutasyon testi araçlarıyla deneyiminiz var? Bu yazılımın temel özellikleri nelerdi?

– Kod mutasyonunu gerçekleştirirken, test hızı ve derinliği arasında sağlıklı bir denge sağlamak için nasıl çalışırdınız?

– Hangi durumlarda mutasyon analizi imkansız olur? Bu senaryolarda test prosedürünü nasıl denetlersiniz?

– Bir değer mutasyonu test sürecinden sağ çıkmayı başarırsa, bunun tekrar olmasını önlemek için izleyeceğiniz yol ne olurdu?

– Meslektaşlarınızın ihtiyaç duydukları verilere sahip olmasını sağlamak için bir mutasyon test vakasına hangi bilgileri dahil edersiniz?

 

3. Mutasyon Testi hakkında en iyi YouTube eğitimleri

 

Test uzmanının mutasyon testi anlayışını geliştirmeye yardımcı olmak için YouTube’da ücretsiz eğitimler, web seminerleri ve diğer videolar mevcuttur. Konuyla ilgili en yararlı video ve dizilerden bazıları şunlardır:

 

– Software Testing’in ‘Programlar için Mutasyon Testi’, kod mutasyonunun programlara nasıl yardımcı olduğuna ve kapsamlı test senaryolarının nasıl yazılacağına dair pratik örnekler sunuyor.

– Devoxx’un ‘Mutasyon Testi: Testim kodumu bozdu mu?” başlıklı makalesinde mutasyon analizinin her türlü yazılım projesi için genel test prosedürlerini nasıl geliştirdiğini ele alıyor.

– NDC Conferences’ın ‘Tüm Mutantları Öldürün! Mutasyon Testine Giriş” başlıklı sunumunda test paketlerinin kod mutasyonundan ve mutasyonun yaratılmasına yardımcı olduğu hatalardan nasıl faydalanabileceğini araştırdı.

– Özellikle Python tabanlı uygulamaların belirli test hedeflerine ulaşmak için mutasyon analizini nasıl uygulayabileceğini inceleyen GOTO Conferences ‘Python’da Mutasyon Testi’.

– Diego Pacheco’nun ‘Java Mutation Testing With PITest’ başlıklı çalışması da benzer şekilde JavaScript yazılımının kod mutasyonunu kullandığını göstermektedir – PITest mutasyon programına odaklanarak.

 

4. Mutasyon Testleri nasıl sürdürülür?

 

Mutasyon analizini regresyon testi ve diğer uzun vadeli stratejilerle birleştirmek, şirketlerin piyasaya sürüldükten sonra bile güçlü bir kalite güvence standardı sağlamasına olanak tanır.

Sonraki güncellemeler, daha fazla kontrol gerektiren kod değişikliklerine yol açabilir. Mutasyon testi, otomasyon yazılımının ve test uzmanlarının aynı yazılımın farklı sürümleri arasında tutarlı olduğunu gösterir ve özel yaklaşımlarını yeniden doğrular.

Yeni işlevler, özellikle bu özellikler önceden var olanlarla etkileşime giriyorsa, daha yeni test senaryoları gerektirir.

Buna ek olarak, test odaklı geliştirme kullanımı, ekip üyelerinin yazılımın uzun ömürlülüğünü planlamasına ve kendi geliştirme döngüsünün bir parçası olarak uyumluluğunu test etmesine olanak tanır.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post