fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Bu makalede, performans testinin ne olduğunu, mevcut birçok tür ve aracın yanı sıra performans testiyle ilgili zorlukları ve faydaları ve çok daha fazlasını inceleyeceğiz. Bu kapsamlı kılavuz, teknoloji ilerledikçe daha da yaygınlaşan otomatik performans testlerinin analizini de içerecektir.

Table of Contents

Performans testi nedir?

Bazen ‘perf testi’ olarak kısaltılan performans testi, belirli bir ürünün farklı iş yükleri altında beklenen süreçleri iyi bir şekilde yerine getirip getirmeyeceğini belirlemek için yürütülen bir süreçtir. Bu, ilgili ürüne bağlı olarak web sitesi performans testi veya yazılım testinde performans testi şeklinde olabilir.

Performans testi esas olarak, ileride daha büyük sorunlardan kaçınmak için ürünün yaşam döngüsünde erkenden değiştirilebilecek arızalı ürün parametrelerini tespit etmek için tasarlanmıştır. Bu genellikle, yazılımın genel performansını engelleyen tek bir bileşeni ifade eden darboğazların bulunması olarak adlandırılır.

Performans testi laboratuvarda veya üretim ortamında gerçekleştirilebilir ve genellikle ürünün hızını, oranını, ölçeklenebilirliğini, kararlılığını, yanıt verebilirliğini ve güvenilirliğini değerlendirir.

 

Performans testi işlevsel testten farklı mıdır?

Bir Test Mükemmeliyet Merkezi kurmanın faydaları. Performans testi fonksiyonel testten farklı mıdır?

Perf testi, bir çevrimiçi mağazadaki “sepete ekle” düğmesi gibi bir uygulamadaki belirli işlevlerin çalışıp çalışmadığını test eden işlevsel testten farklıdır.

Performans testi, bir işlevin çok fazla baskı altında ne kadar iyi çalıştığına bakar; örneğin, birçok kişi aynı anda sepete ekleme yapsa düğme yine de çalışır mı?

Bu test türlerinin her ikisi de API performans testi şemsiyesi altında yer alır, yani amaçları yazılımın arka ucundan belirli koşullar altında bir sistemin arayüzünün genel performansını belirlemektir. Bu makalede ele alınacak olan iş yükü modeli performans testi gibi birçok API performans testi aracı türü vardır.

 

Neden performans testine ihtiyacımız var?

Web performans testleri, geliştiricilerin paydaşlara uygulamanın performansı hakkında güvenilir bilgiler sunabilmesi ve farklı trafik seviyelerine nasıl yanıt vereceğini tahmin edebilmesi için gereklidir.

Performans testi ayrıca, ürün raflara çıkmadan önce veya yayına alındıktan sonra nelerin iyileştirilmesi gerektiğini ortaya çıkararak yavaş performansı, tutarsızlıkları ve zayıf kullanılabilirliği önler. Beklendiği gibi çalışacağına güvenilebilmesi için beklenen kullanıcı sayılarına karşı test eder.

Performans testinin faydaları

Yazılım testi kontrol listesi

Performans testinin ne olduğunu tanımlayarak faydalarından zaten kısaca bahsetmiştik, ancak aşağıda performans testinin belirli faydalarının bir listesini inceleyeceğiz.

 

1. Gerçekçi bilgi

Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi, performans testi paydaşlara uygulamanın nasıl performans göstereceği hakkında güvenilir, gerçekçi bilgiler sağlamak için kullanılır. Bu yapılmadığı takdirde, ilgili şirketin itibarının zedelenmesi riski vardır.

Doğru performans testi, test süreci sayesinde iyileştirilebilecek güvenilir rakamların sağlanabileceği anlamına gelir; bu da ürünün piyasadaki farklı ürünlere göre bir avantaja sahip olabileceği ve bunları güvenilir performansla destekleyerek satışları artırabileceği anlamına gelir.

 

2. Hazırlık için izin verir

Performans testi, yüksek sayıda kullanıcı olduğunda yazılımla ilgili arızaların nerede meydana gelebileceğini belirlemek için kullanılabilir, yani uygulama daha sonra bu sorunların çözülmesi ve daha yüksek kullanıma dayanabilmesi için optimize edilebilir. Bu, örneğin Kara Cuma gibi öngörülebilir büyük etkinliklere hazırlanması gerekebilecek e-ticaret siteleri için idealdir.

Performans testi yapmak, site kritik anlarda açıkken çökmeleri önler. Kara Cuma’daki kullanıcı sayısıyla başa çıkamayan, yüklenmesi çok uzun süren veya aksayan bir online mağaza büyük karları kaçırabilir.

 

3. Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi

En yüksek performanslı web sitesi veya yazılımın beklenen işlevini sürdürmesi için performans testleri düzenli olarak yapılmalıdır. Sürekli performans testi, gerçek zamanlı olarak ortaya çıkabilecek sorunların mümkün olan en kısa sürede çözülmesi anlamına gelir. Bunun önemi, yukarıda özetlediğimiz büyük olayların dışında bile kullanıcı deneyiminden kaynaklanmaktadır.

Web sitesi sürekli olarak kullanıcı dostu olursa ve hiçbir zaman geri kalmamasını sağlayacak iyileştirmeler yapılırsa, müşteriler sık sık ziyaret edecektir.

 

4. Karşılaştırma

Performans testi, bir ürünü başka bir ürünle karşılaştırmak için de kullanılabilir. Bu, çok rekabetçi bir sektöre giren ve piyasadaki ana rakiplerine eşit olduklarından veya onlardan daha iyi performans gösterebileceklerinden emin olmak isteyen bir geliştirici için yararlı olabilir.

Bu, avantaj elde etmek için bir satış noktası olarak veya uygulamanın yeterince iyi çalıştığından emin olmak için test sürecinde bir ölçüt olarak kullanılabilir.

Performans testinin zorlukları ve sınırlamaları

zorluk yük testleri

Açıkça bir dizi önemli faydası olmasına rağmen, karmaşık yapısı nedeniyle performans testinin aşağıda özetleyeceğimiz bazı zorlukları ve sınırlamaları vardır.

1. Zaman

Tüm bu avantajlardan faydalanmak için kuruluşların performans testine zaman ayırmaya istekli olması gerekir. Bu, beklemedikleri donanım ve altyapının kurulmasını veya çalışanların performans testine ayrılmasını içerebilir.

Performans testinin eksiksiz olması için aceleye getirilmemesi gerekir ve bazı şirketler, uzun gecikmelere yol açabileceğinden, projenin bir sonraki aşamasına geçmek yerine bu zamanı ayırmakta zorlanabilir.

 

2. Para

Performans testi için yapılması gereken maliyetli yatırımlar vardır. Performans test aracının fiyatı, web sitesinin veya yazılımın ölçeğine ve kuruluşun manuel veya otomatik performans test araçlarını tercih edip etmemesine bağlıdır.

Ücretsiz performans testi araçları mevcuttur, ancak sınırlı işlevselliğe sahiptirler ve ücretli olanlar kadar iyi çalışmazlar.

Ayrıca performans testleri, başlangıçta bütçede hesaba katılmayan maliyetli yükseltmeler veya ek sistem kapasitesi gerektiren beklenmedik sorunları ortaya çıkarabilir.

Daha küçük işletmeler için performans testi araçları, uzun vadede performanslarını büyük ölçüde etkileyebilecek olmasına rağmen ödemek istemedikleri masraflar olabilir.

 

3. Araçların sınırlamaları

Bir geliştiricinin tercih ettiği performans testi aracına bağlı olarak sınırlamalar olabilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ücretsiz bir performans test aracını tercih etmek bütçeden tasarruf sağlar ancak önemli hususları gözden kaçırabilir. Bazı araçlar, hatta ücretli olanlar bile, sınırlı uyumluluğa sahip olabilir; örneğin, bazıları yalnızca web sitesi performans testini veya tarayıcı performans testini destekleyebilir ve yazılım performans testi yapamayabilir.

Ayrıca, bazı performans testi araçları karmaşık veya çok büyük uygulamaları test etmekte zorlanabilir ve çalışanlar tarafından yakından izlenmeyi gerektirebilir.

Performans testi türleri

performans testi̇ türleri̇

Sistemi test etmek için kullanılan yöntemleri ifade eden birden fazla performans testi türü vardır. Kullanılan yöntem, test edilen sistemin ölçeği ve türünün yanı sıra geliştiricilerin hedeflediği amaçlara göre seçilir.

Burada, kullanılan ana performans testi türlerini ve nasıl çalıştıklarını tanımlayacağız.

 

1. Yük testi

Yük performans testi araçları, geliştiricilerin sistemin önceden belirlenmiş, belirli bir yük değeri altında nasıl davranacağını anlamalarını sağlar.

Bu süreç, belirli bir süre boyunca beklenen eşzamanlı kullanıcı sayısının simülasyonunu içerir. Bu, uygulamanın beklenen yanıt sürelerini doğrular ve web sitesi veya yazılım yayına girmeden önce olası darboğazları belirler. Bu, sistemin genel olarak beklenen kullanımı kaldırıp kaldıramayacağını test etmek veya yukarıda bahsettiğimiz “sepete ekle” örneğinde olduğu gibi belirli bir işlevin nasıl başa çıkacağını test etmek için yapılabilir. Buna bazen “birim testi” de denir.

 

2. Stres testi

Stres testi, iş yükü modeli performans testinin başka bir şeklidir ve genellikle aynı araçlar kullanılarak yapılabilir, ancak sınırlı, belirlenmiş bir yük değerine sahip olmak yerine siteyi kırılana kadar test kapasitesinde artışa zorlar.

Bu, beklenenden daha yüksek trafik kullanır, böylece geliştiriciler arıza noktasının ne olduğunu öğrenebilir ve yüksek düzeyde veri işlemeyle nasıl başa çıktığını görebilir. Bu, geliştiricilerin yazılımın ölçeklenebilirliğini anlamalarına yardımcı olur ve büyük bir veri olayından sonra temel performans göstergelerinin (KPI’lar) normal operasyonel seviyelere dönmesinin ne kadar sürdüğünü gösterir.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Stres testi, bir sistem canlıya geçmeden önce veya sonra gerçekleştirilebilir.

 

3. Spike testi

Bu, stres testinin bir alt kümesidir, ancak daha spesifik olarak, son kullanıcıların ani ve önemli bir artışı altında sistemin performansını analiz eder. Bu performans testleri, sistemin kısa bir süre içinde kullanıcılarda meydana gelen ani bir değişikliği tekrar tekrar kaldırıp kaldıramayacağının belirlenmesine yardımcı olur.

 

4. Islatma testi

Bu tür performans testleri dayanıklılık testi olarak da bilinir ve bir sistemin uzun vadeli performansını ve zaman içinde ne kadar iyi başa çıkabileceğini test etmek için tasarlanmıştır. Uzun süreli kullanımdan sonra performans ölçümlerinin tutarlı olup olmadığını ve herhangi bir arıza olup olmadığını kontrol etmek için verim ve yanıt sürelerini analiz ederler.

Performans testi ile neleri test etmeliyiz?

Birim testi nedir?

Performans testinin amacı sorunları tespit edebilmektir, ancak bunlara neyin neden olduğunu bilmek asıl hedeftir.

Performans testi yoluyla temel olarak test edilen şeylerin bir listesi için aşağıya bakın.

1. Darboğazlar

Performans testleri her zaman sistemin genel performansını etkileyen darboğazlara karşı tetikte olmalıdır. Bu, bir sonraki bölümde listeleyeceğimiz performans testi metriklerinden herhangi biriyle ilgili olabilir.

2. Yükleme süreleri

Bu, uygulamaya başlamak için gereken tahsisat anlamına gelir. En iyi kullanıcı deneyimini sunmak için gecikme mümkün olduğunca kısa olmalıdır – birkaç saniyeden fazla yükleme süresi kullanıcıları uzaklaştırabilir.

3. Yanıt süreleri

Zayıf yanıt süresi, kullanıcının bilgiyi girmesi ile eyleme verilen yanıt arasında geçen sürenin çok uzun olması durumudur. Aşırı yükleme süreleri gibi, bu da bir kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacak ve siteyi veya uygulamayı terk etmeye teşvik edecektir.

4. Ölçeklenebilirlik

Bir sistemin ölçeklenebilirliği, yani farklı veri kullanım taleplerine uyarlanabilirliği test edilmelidir. Sistem birkaç eşzamanlı kullanıcıyla iyi performans gösterebiliyorsa ancak yük veya stres testi sırasında kullanıcı sayısı arttığında kötüleşiyorsa sınırlı ölçeklenebilirlik tanımlanacaktır.

Performans testi ölçümleri

Bir test mükemmeliyet merkezi (TCoE) kurmanın avantajları

Bu şeyleri test edebilmek ve ne zaman yanlış gittiklerini görebilmek bir şeydir, ancak tam olarak nasıl ölçülürler?

Geliştiricilerin performans testi için kullandığı sayısız metrik vardır, bu nedenle ana olanları seçtik ve aşağıda bunlar için kısa bir açıklama verdik.

1. Verim

Bu, sistemin belirli bir süre içinde kaç birim bilgiyi işleyebileceğini gösterir.

2. Bellek kullanımı

Bir web sitesi veya yazılım geliştirme açısından bellek, işlemci veya iş yükü için mevcut olan çalışma depolama alanı anlamına gelir.

3. Bant Genişliği

Bu, genellikle bir ağ üzerinden iş yükleri arasında hareket edebilen saniye başına veri hacmi anlamına gelir. Zayıf bant genişliği, kötü yükleme sürelerine neden olur.

4. Saniye başına CPU kesintileri

Bu, donanımın süreç üzerindeki etkisini ölçer ve saniyede aldığı donanım kesintisi sayısını ölçer.

Etkili bir performans testinin özellikleri

İyi bir performans testi, geliştiricilerin hatalara göre hareket etmesini sağlayacaktır, ancak etkili bir performans testinin spesifik özellikleri bundan daha spesifik ve elde edilmesi daha zordur.

1. Gerçekçi testler

En iyi performans testleri, sistemin karşılaşabileceği gerçek senaryoları öngören testlerdir.

Bu, performans hedeflerini karşılayabilmesi ve kritik anlarda sorunlarla karşılaşmaması için tasarlandığı koşullar altında çalışacak şekilde optimize edilebileceği anlamına gelir.

2. Hızlı analiz

Optimum performans testleri, sonuçlara göre mümkün olan en kısa sürede değişiklik yapılmasına olanak tanır.

Kapsamlı olması gerekmekle birlikte, verilerin analiz edilmesi kolay olmalı ve önlemlerin alınabilmesi için mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Bu, özellikle uygulama veya site yayına girdikten sonra test yapıldıysa önemlidir.

3. Güvenilir sonuçlar

Performans testi sürecini optimize etmek için hız önemli olsa da, doğru kararların alınabilmesi için üretilen verilerin güvenilir ve doğru olması gerekir.

Güvenilir ve hızlı analizler üretmek için birçok kişi, daha sonra daha ayrıntılı olarak ele alacağımız otomatik performans testlerine yöneliyor.

 

Performans testi süreci

Manuel yazılım testi nedir

Performans testi süreci, daha önce belirlediğimiz faktörlere bağlı olarak her kuruluş için farklılık gösterecektir.

Bununla birlikte, çoğu performans testi sürecinin etkili bir sonuç elde etmek için izleyeceği yolu özetleyen altı ana adım vardır.

1. Performans testi stratejileri

Performans testi sürecine başlamanın ilk adımı test ortamını tanımaktır. Manuel mi yoksa otomatik mi yapılacağına karar vermek de dahil olmak üzere hangi test araçlarına sahip olduğunuzu bilin ve potansiyel performans testi stratejilerini belirleyin.

İlgili tüm donanım ve yazılımların yanı sıra kullanılacak tüm ağ yapılandırmalarının ayrıntılarını anladığınızdan emin olun.

 

2. Performans kriterleri

Ardından, her test için farklı olacak şekilde, testin hedeflerini ve üzerinde çalıştığınız başarı kriterlerini belirlemek önemlidir. Örneğin, verim kısıtlamalarını ve beklenen yanıt sürelerini belirleyin ve kaynakları tahsis edin.

Bu noktada, performans hedefleri belirlemek için karşılaştırma yapılabilecek benzer bir sistem belirlemek faydalı olabilir.

 

3. Performans test planı

Kriterler belirlendikten sonra, performans testinin planlanmasına ve tasarlanmasına başlayabilirsiniz.

Uygulamanın nasıl kullanılacağını ve sistemin uygun şekilde yanıt vermesini sağlamak için simüle edebileceğiniz temel senaryoları belirleyin. Elde etmeyi planladığınız performans testi verilerini, bunları nasıl elde edeceğinizi ve hangi ölçümleri kullanacağınızı planlayın.

 

4. Performans testi tasarımı

Tüm planlama kapsamlı bir şekilde tamamlandıktan sonra, test ortamını fiziksel olarak tasarlamaya ve yapılandırmaya başlayabilir ve gereken araçları ve kaynakları düzenleyebilirsiniz.

Ardından, performans testlerini tasarıma göre oluşturun ve çalışmaya başlamaları için hazır hale getirin.

 

5. Test

Bu, performans testinin yürütüleceği noktadır. Süreci ilerledikçe izlemeniz ve süreç boyunca KPI’ları belgeleyen günlükler oluşturmanız önemlidir.

 

6. Analiz edin ve yeniden test edin

Sonuçları birleştirin ve analiz sürecine başlayın.

Beklentilerinizle nasıl karşılaştırıldı, hangi ölçütler ölçüldü ve sistem nasıl yanıt verdi? Ardından, performans testini değiştirin ve performanstaki iyileşmeleri veya düşüşleri belirlemek için tekrar test edin. İyileşmeler her tekrar testinde azalmalıdır.

Devam eden tüm sonuçları kaydedin.

Performans Testi Örnekleri

yazılım test otomasyonu nedir

Test edilen sisteme, amacına, kullanılan araçlara ve performans testinin türüne bağlı olarak birçok potansiyel performans testi senaryosu vardır.

E-ticaret sitesi örneğimize geri dönelim.

e-Ticaret sitesi

Geliştiriciler, bir yük testi kullanarak 2000 kullanıcı aynı anda web sitesine eriştiğinde yanıt süresinin üç saniyeden fazla olmadığını doğrulamak için iş yükü modeli performans testini kullanmak isteyebilir.

Bir sonraki adım, ağ bağlantısı yavaş olduğunda yanıt süresinin hala kabul edilebilir bir aralık olan beş saniye içinde olduğunu doğrulamak olabilir.

Geliştiriciler, Kara Cuma’ya hazırlanırken, sitenin çökme veya çok yavaş yanıt süreleri gibi arızalar yaşamadan önce barındırabileceği maksimum kullanıcı sayısını belirlemek için bir stres testi kullanabilir. Bu sırada, web sitesinin bellek ve CPU kullanımını ve veritabanı sunucusunun en yoğun yük koşullarında nasıl tepki verdiğini kontrol edeceklerdir.

Daha sonra, farklı zaman dilimlerinde nasıl tepki vereceğini belirlemek için belki de sivri uç testi veya ıslatma testi kullanarak tüm bu parametreleri bir dizi koşul altında yeniden test edeceklerdir.

Geliştiriciler ayrıca “sepete ekle” işlevinin birim testini de kullanacak, örneğin sistemin aynı anda bir işlemi tamamlayan 100 kullanıcıya nasıl yanıt vereceğini test edecekler.

Performans testlerini otomatikleştirmeli misiniz?

yazılım testleri için bilgisayarla görme

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Otomatik performans testi, önceden hazırlanmış araçların, yazılımın ve kodun otomasyon sürecini manuel olarak yürütmek yerine çalıştırmasına izin verme sürecidir.

Performans testi otomasyonu modern zamanlarda vazgeçilmez hale geliyor, bazı kuruluşlar Robotik Süreç Otom asyonunu kullanıyor ve hatta bazıları hiperotomasyona doğru ilerliyor.

Performans testi otomasyon yazılımının aşağıda özetleyeceğimiz bir dizi avantajı ve dezavantajı vardır.

Otomatik performans testlerinin faydaları

Performans testi, test kodu oluşturmak ve bunu manuel olarak tekrarlamak için harcanabilecek zaman ve paranın çoğunu ortadan kaldırarak test döngüsünün verimliliğini artırır.

Ayrıca, geliştiricilerin sürekli izlemek yerine performans testini başlatıp başka bir şey yapmaya devam edebilecekleri, uzaktan çalışmayı mümkün kılacağı ve testlerin gece boyunca bile çalıştırılabileceği anlamına gelir.

Buna ek olarak, daha önce de belirttiğimiz gibi, otomasyonun doğası gereği, performans testi süreci sadece daha hızlı değil, aynı zamanda daha doğru ve güvenilir hale gelir ve insan hatası riski olmadan kapsamlı süreçleri tamamlayabilir.

Tüm bu faktörler elbette işletmelere değerli zaman ve para tasarrufu sağlar ve genellikle daha yüksek bir yatırım getirisine sahiptir.

Otomatik performans testlerinin sınırlamaları

Otomatik performans testlerinin gerçekçi olarak başarabilecekleri şeyler konusunda sınırlamaları olabilir. Çok karmaşık testler için ve otomatikleştirilmiş bir süreçte meydana gelebilecek hataları düzeltmek için genellikle bir insan girdisi gerekecektir.

İnsan gözlemi, aksaklıkları tespit etmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olmak için çok önemli olabilir, bu da otomasyon testi ile garanti edilemez.

Manuel testler genellikle keşif, kullanılabilirlik ve geçici testler için daha uygundur.

Sonuç: manuel ve otomatik performans testi

Manuel ve otomatik performans testi arasında seçim yapmak için performans kriterlerinizi ve bütçenizi yakından değerlendirmeniz gerekir. Otomatik performans testi, özellikle büyük test ihtiyaçları için genellikle daha bütçe dostu ve daha hızlıdır, ancak manuel test, otomatik bir sistemin bulamayacağı sorunları bulabilir.

Performans testi araçları

otomati̇k performans yöneti̇m araçlari

Birçok performans testi aracı vardır, ancak bunlar temel olarak iki kategoriye ayrılabilir: API performans test araçları ve UI performans test araçları.

API performans test araçları, uygulamanın arka ucunda doğru süreçlerin karşılanıp karşılanmadığını analiz eder. REST API performans test araçları, çeşitli HTTP/S istekleri göndererek web performans testi gerçekleştiren özel bir türdür.

Öte yandan, UI performans testi araçları istemci tarafını test eder, yani kullanıcı deneyimi değerlendirilir.

Performans testi için en iyi araçlar, sistemin çalışıp çalışmadığına dair tam kapsamlı bir görünüm sundukları için bunların her ikisini de yapabilen araçlardır. Bunun yanı sıra, hem ücretsiz araçlar hem de ücretli, kurumsal düzeyde performans testi otomasyon yazılımı mevcuttur, peki nasıl karar vereceksiniz?

Ücretsiz performans testi araçları: avantajları ve sınırlamaları

Piyasada bir dizi ücretsiz performans testi hizmeti bulunmaktadır.

Bunların bariz faydası, kurumsal bir test aracı için ödeme yapacak bütçeye sahip olmayan daha küçük işletmelere veya yeni başlayanlara performans testini açmalarıdır. Bu, temel performans testi özelliklerine erişebilecekleri ve sistemlerini buna göre düzenleyebilecekleri anlamına gelir.

Bununla birlikte, ücretsiz performans testi otomasyon yazılımlarının sınırlamaları, genellikle ücretli olanlar kadar iyi performans göstermemeleridir. İşlevleri muhtemelen sınırlı olacak ve komut dosyaları geliştirmek ve sürdürmek daha zor olacaktır.

Ücretsiz performans testi araçları tüm platformlarla veya test türleriyle uyumlu olmayabilir veya bir raporlama işlevine sahip olmayabilir. API testine erişim gibi bazı özellikler ödeme duvarının arkasında kilitli olabilir.

Kurumsal performans testi araçları: avantajlar ve sınırlamalar

Kurumsal performans test araçları, bir işletme genelinde çalışmak üzere tasarlanmış yazılımlardır. Daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik için birçok test türü, dili ve platformuyla uyumlu olmaları nedeniyle genellikle fiyat etiketlerine değer.

Kurumsal performans test araçları güçlüdür, bu nedenle daha düşük bir zaman diliminde daha büyük testler gerçekleştirebilir ve ücretsiz sürümlerin yapamayacağı performansı iyileştirmek için gelecekteki bakım güncellemeleriyle birlikte gelir.

Ancak işletmeler, özellikle kullanmayacakları birçok özelliği olan yazılımlar için veya işletmeleri nispeten küçükse, bu performans testi hizmetleri için ayıracak bütçeye sahip olmayabilir.

Kurumsal performans testi araçlarına erişmek, basit ve ücretsiz sürümlere göre daha zor ve uygulaması daha yavaş olabilir.

Bununla birlikte, ZAPTEST gibi önde gelen yazılım test araçları, bir araç + hizmet modeli sunarak bu sınırlamayı hafifletir. Bu şekilde, bir ZAP uzmanı müşteri kuruluşla (ekibinin bir parçası olarak) yakından ve uzaktan çalışarak performans test planının, ZAPTEST aracının uygulanmasında ve test sürecinin optimize edilmesinde onlara destek olur.

 

Kurumsal ve ücretsiz performans testi araçlarını ne zaman kullanmalısınız?

Seçeneklerinizi kuruluşunuzun koşullarına göre değerlendirin. Bazen, örneğin bir web sitesinin tek seferlik testi için, ihtiyacınız olan ana işlevleri içeren ücretsiz bir sürümü tercih etmek daha uygun maliyetli olabilir.

Farklı sistemler için birçok kez kullanacağınız karmaşık, veri yoğun bir test sisteminden yararlanabilecek büyük bir kuruluşun parçasıysanız, bir kurumsal performans testi aracı muhtemelen size en çok yardımcı olacaktır.

Performans Testi Kontrol Listesi

1. Bütçe

Performans testi için en iyi aracı belirlemek amacıyla, kurumsal düzeyde veya başka bir ücretli sürümü karşılayıp karşılayamayacağınızı belirleyebilmek için ayrıntılı bir bütçeye sahip olmanız gerekir.

Mevcut farklı araçlar hakkında araştırma yapın ve kararınızı performans kriterlerinize ve test ortamınıza göre verin.

2. Plan

Bütçeniz hazır olduğunda, en iyi stratejiyi seçmek, hangi kriterleri test edeceğinize karar vermek ve hangi metrikleri kullanacağınıza karar vermek gibi performans testi sürecini planlayabilirsiniz.

İster manuel ister otomatik performans testini tercih edin, planlama süreci eksiksiz olmalıdır.

3. Analiz

Performans testini test boyunca ve sonrasında yakından analiz ederek gerçekleştirin.

Bir performans testinin etkili olabilmesi için, ona göre mümkün olan en iyi şekilde hareket edebilmeniz gerekir, bu nedenle verilere yakından bakın ve sistemin ömrü boyunca test etmeye ve analiz etmeye devam edin.

Sonuç

Performans testi türleri ve araçlarından bazılarının yanı sıra performans testinin temel faydaları ve sınırlamalarını inceledik.

Performans testi özellikle önemini korumaktadır çünkü çevrimiçi sistemlerin ve uygulamaların kullanımı yavaşlamamakta ve hatta hız kazanmaktadır ve büyük miktarda baskıyla başa çıkabilen bir sisteme sahip olmak, büyük rekabet karşısında her zamankinden daha önemlidir.

İnovasyonun ön saflarında yer almak için büyük işletmeler, kurumsal düzeyde performans testi otomasyon yazılımının faydalarını ve bu yazılıma yatırım yapmanın uzun vadede kendilerine nasıl fayda sağlayabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

 

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post