fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Çevik yazılım geliştirme söz konusu olduğunda test, yazılımın üretime hazır olmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Peki testte çevik metodoloji nedir? Çevik test metodolojisi ile şelale metodolojisi arasında önemli kavramsal farklılıklar vardır.

Çevik test yaşam döngüsünün nasıl işlediğini, yöntemlerini, çevik yazılım test araçlarını ve bunların nasıl uygulanacağını öğrenmek, yazılım üzerinde bu tür bir test gerçekleştirmek için gerekli faktörlerdir.

Table of Contents

Çevik Yazılım Testinin Faydaları

Çevik yazılım geliştirme testleri sayesinde kâr edebileceğiniz yollar çoktur. Test sürecinde çevik bir metodolojiye geçmenin ve çevik yazılım testi en iyi uygulamalarını takip etmenin birkaç önemli faydası vardır.

Zaman ve Para Tasarrufu Sağlar

Birçok çevik test otomatikleştirilebilir, bu da size yalnızca test maliyetlerinden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda manuel testlerden çok daha hızlıdır.

Çevik yazılım test araçlarıyla tasarruf etmenin bir başka yolu da mükerrer testlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktır. QA test uzmanlarınız ne kadar verimli olursa olsun, manuel testler daha fazla zaman alacaktır, bu nedenle verimli ve hızlı sonuçlar istiyorsanız, çevik metodolojiler yazılım geliştirme yaşam döngünüzü optimize etmenize yardımcı olacaktır.

Dokümantasyonu Azaltır

Çevik test dokümantasyonu ortadan kaldırmasa da, dokümantasyon çok daha azdır. Her bilgiyi belgelemek yerine, ki bu zaman alıcı olabilir, test ekibine fayda sağlamak için belirli bilgilerin kısa ve öz bir şekilde kaydedilmesini içerir.

Esnektir

Testte çevik metodoloji ile ilgili en iyi şeylerden biri ne kadar esnek olabileceğidir. Test sürecinde ihtiyacınız olan çözümü elde etmek için gerekli olan her şeyi bir hevesle değiştirmenize olanak tanıyan son derece uyarlanabilir bir test yöntemidir.

Çevik test, tüm ekip üyelerinin işbirliği etrafında döner, bu nedenle taktikleri kolayca değiştirme esnekliği önemli bir avantajdır.

Düzenli Geri Bildirim Sağlayın

Müşterilerden veya son kullanıcılardan geri bildirim almak 18 aydan fazla süren geleneksel testlerin aksine, çevik test hizmetleri duruma, geliştirme sürecindeki aşamaya ve daha fazlasına bağlı olarak birkaç haftada bir veya daha hızlı geri bildirim alınmasına olanak tanır.

Elbette, geliştirme sırasında geri bildirim ne kadar hızlı olursa, ekip gerekli değişiklikleri yapabilir ve daha fazla müşteri geri bildirimi için yazılımı yeniden dağıtabilir.

Sorunları Tanımlamak Daha Kolay

Testlerde çevik metodolojinin kullanılması, ürünle ilgili herhangi bir sorunun tespit edilmesini çok daha kolay hale getirir. Düzenli testler ve müşteri geri bildirimleri sayesinde test ekibi, geliştirme sorunlarını geleneksel test yöntemlerine kıyasla daha hızlı bulabilir ve düzeltebilir.

Çevik Yazılım Testinde Sık Karşılaşılan Zorluklar

Çevik yazılım testini kullanmanın çeşitli faydaları olsa da, geleneksel teste geçmeden önce bazı zorlukları göz önünde bulundurmak gerekir.

Daha Yüksek Hata İhtimali Var

Test için çevik metodoloji kullanmanın bir dezavantajı, hataların ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Kapsamlı dokümantasyona daha az odaklanılması uygun olsa da, bu dokümantasyon sürecini kaybetmek bazen daha fazla hatanın meydana gelmesine veya test sırasında gözden kaçmasına neden olabilir.

Sıklıkla Yeni Özellikler Ekleniyor

Çevik testler hızla ilerlediğinden, yeni ürün özellikleri geleneksel testlere göre daha hızlı eklenir. Yeni özellikler, test ekiplerine yeni özelliklerden önce önceki özelliklerle ilgili gelişimsel sorunları tespit etmek için daha az zaman bıraktığı için bir zorluk oluşturabilir.

Geleneksel Testten Çevik Teste Geçiş

Geleneksel testlerden çevik testlere geçiş, kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Çevik test metodolojisi ile şelale test metodolojisi arasındaki temel farkları anlamak, durumunuz için hangisinin daha iyi bir seçim olduğunu daha iyi anlamanıza ve uygun kararı vermenize yardımcı olabilir.

Geleneksel Test Nedir?

Şelale testi olarak da bilinen geleneksel test, çevik teste göre daha yapılandırılmıştır ve aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Tüm testler ürün geliştirmenin sonunda gerçekleşir, değişiklikler bu aşamada yapılır ve ardından test süreci yeniden başlar.

Bu şelale test yaklaşımı, tüm özelliklerin uygulama aşamasından sonra tek seferde teslim edilmesini sağlar. Şelale testinde, çoğu zaman test uzmanları ve geliştiriciler ayrı ayrı çalışır ve yolları asla veya nadiren doğrudan kesişmez.

Şelale test yaklaşımında, test uzmanları hataları tespit eder ve test uzmanlarının ve geliştiricilerin potansiyel olarak kritik ayrıntıları kaçırmadan geri dönebilmeleri için her şey kapsamlı bir şekilde belgelenir.

Proje yöneticisi baştan sona projeden sorumludur ve test uzmanları ile geliştiriciler test sürecini yürütmek için önceden belirlenmiş adımları takip eder. Bu yukarıdan aşağıya yaklaşımı takip etmek kolaydır, çünkü test uzmanları ancak bir önceki aşamayı tamamen tamamladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebilir.

Çevik Test Nedir?

Çevik test, bir projenin geliştirilmesi başladığında başlar. Kısacası, tüm aşamalarda test ve geliştirmeyi entegre eder. Çoğu geliştirici bu süreci çevik test piramidine atıfta bulunarak düşünür (bu konuda daha sonra daha fazla bilgi verilecektir).

Testte çevik metodolojinin kullanılması, testin geliştirme süreci boyunca sürekli olarak gerçekleştiği ve neredeyse her aşamada geliştiricileri, test uzmanlarını ve sahiplerini içerdiği anlamına gelir.

Geliştirme aşamasından önce başlayan ve çevik test süreci boyunca devam eden testler sayesinde her adımda geri bildirim sağlanır. Bu sürekli geri bildirim döngüsü geliştirme sürecini destekler çünkü test ekibi hataların nerede meydana gelmiş olabileceğini belirlemek için üretime kadar beklemek zorunda değildir.

Kalite güvencesi artık çevik test hizmetlerine uygulanmaktadır. Çevik test ekibinin her üyesi, özlü dokümantasyon yoluyla olası sorunları belirlemekten ve çözümler üretmekten sorumludur.

Şelale Testine Karşı Çevik Test

Çevik test metodolojisinin şelaleye kıyasla anlaşılması kolaydır. İlk olarak, geleneksel testler sabit gereksinimleri takip ederken, çevik test süreci sabit değildir. Çevik test ile yazılım geliştirme süreci boyunca uygun gördüğünüz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Şelale testi, değişikliklerin uygulanmasının zor olduğu öngörücü bir yaklaşım izlerken, çevik test çok daha uyarlanabilirdir. Şelale testi yukarıdan aşağıya bir yaklaşımken, modern testler çevik bir test piramidi olarak düşünülebilir.

Çevik test piramidi, otomatik yazılım testini kullanmak için bir grafik veya kılavuzdur. Üç bölüme ayrılmıştır. En altta birim ve bileşen testleri, ortada kabul testleri ve en üstte GUI testleri bulunur. Tipik olarak, en alttan başlamalı ve GUI testlerine kadar ilerlemelisiniz.

Şelale testi yapılırken, geri bildirim yalnızca döngü tamamlandığında gelirken, çevik test süreci sürekli bir geri bildirim döngüsü varsayar. İşlevsellik söz konusu olduğunda, geleneksel testler bir ürünün kalitesini onaylarken, çevik testler geçici olarak daha düşük bir işlevsellik pahasına bile olsa ürünün hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Çevik test sürecinde, test sürecinin her aşamasında herkes birlikte çalışır. Buna karşın, şelale test süreci boyunca test uzmanları ve geliştiriciler ayrı ayrı çalışır ve iletişim için yoğun dokümantasyona güvenirler.

Waterfall’dan Çevik Teste Geçiş

Çevik yazılım test sürecinin ve araçlarının iç yüzünü anladıktan sonra testte şelaleden çevik metodolojiye geçiş yapmak zor değildir. Çevik testler, sürece dair sağlam bir kavrayış olmadan daha az etkili olabilir. Örneğin, çevik test ekiplerinin çevik testin daha çok hız ve daha az planlama ile ilgili olduğunu varsayması alışılmadık bir durum değildir.

Çevik Yazılım Testinin Yaşam Döngüsünü Anlamak

Çevik yazılım testi yaşam döngüsü, kavramsal olarak geleneksel testlerden farklıdır. Çevik testi kavramadan önce, yaşam döngüsünü anlamak önemlidir. Çevik test yaşam döngüsünde beş aşama vardır.

çevi̇k ve fonksi̇yonel test yazilim otomasyonu i̇çi̇n en i̇yi̇ uygulamalar

Çevik yazılım testi yaşam döngüsünün aşamaları şunlardır:

 • Etki değerlendirmesi
 • Çevik test planlaması
 • Serbest bırakma hazırlığı
 • Günlük scrumlar
 • Test çevikliği incelemesi

Bu çevik test yaşam döngüsünün her bir parçası, tüm sistemin akışı için gereklidir.

Çevik test, test süreci için Lisa Crispin ve Janet Gregory tarafından geliştirilen dört kadranı kullanır. Kadranlar, çevik test uzmanlarına hangi testlerin çalıştırılması gerektiğini ve bu testlerin nasıl çalıştırılacağını belirlemede yardımcı olmak için mevcuttur.

Çeyrek Bir

Bu kadranın ana odak noktası dahili kod kalitesidir. Birinci çeyrek, kod kalitesiyle ilişkisi olan tüm testleri içerir. Bu testler aşağıdaki gibi otomatik testleri içerir:

 • Bileşen testleri
 • Birim testleri

Her iki test türü de teknoloji odaklıdır ve çevik test ekibini desteklemek için uygulanabilir.

İkinci Çeyrek

İkinci çeyrek, çeşitli senaryolar için otomatik ve manuel işlevsel testler gibi test edilen ürünlerin işle ilgili özelliklerine odaklanır. Bu çeyrekte yer alan testler şunlardır:

 • Çift testi
 • İş akışları/senaryolar test örnekleri
 • Kullanıcı deneyimi için prototiplerin test edilmesi

Üçüncü Çeyrek

Üçüncü çeyrek, birinci ve ikinci çeyreklerde gerçekleştirilen tüm testler için geri bildirim sağlar. İlgili herkes kullanıcı deneyimini anlamak için ürünü test edebilir.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Bu çeyrekte yer alan testler genellikle kısmen veya tamamen otomatiktir. Çevik ekip aşağıdaki gibi testler gerçekleştirir:

 • Keşif testi
 • Müşterilerle çift testi
 • Kullanılabilirlik testi
 • Kullanıcı kabul testi
 • İşbirliğine dayalı test

Dördüncü Çeyrek

Dördüncü çeyrek uyumluluk, güvenlik ve kararlılık gibi işlevsel olmayan gereksinimler içindir. Bu kadran, test uzmanlarının uygulamanın beklenen değeri ve işlevselliği sunmaya hazır olduğundan emin olmalarına yardımcı olur.

Bu çeyrekte yaygın olan testler arasında ölçeklenebilirlik testi, altyapı testi, güvenlik testi, stres testleri, yük testi ve veri taşıma testi yer almaktadır.

Çevik Test Yöntemleri

Çevik testte, test sürecine uygulayabileceğiniz beş yöntem vardır. Bu yöntemlerin her biri kendi metodolojisine sahiptir ve test edilen şey hakkında farklı bilgiler sağlar. Scrum testi, çevik test yöntemlerinde de kullanılabilir.

Davranış Odaklı Geliştirme (BDD)

İlk test yöntemi davranış odaklı geliştirmedir (BDD). BDD, çeşitli proje paydaşları arasındaki iletişimi teşvik eder. Bu iletişim süreci, ilgili herkesin geliştirme aşamasından önce tüm özellikleri anlamasına yardımcı olur.

BDD ile çevik test uzmanları, geliştiriciler ve analistler iletişim sürecine yardımcı olmak için gerçekçi senaryolar oluşturur. Bu senaryoları Gherkin Given/When/Then formatını izleyerek yazacaklardır. Özünde format, her bir özelliğin farklı parametrelerle farklı senaryolarda nasıl çalıştığının altını çiziyor.

BDD, çevik test ekibinin özelliklerin nerede başarısız olabileceğine dair tahminlere ve varsayımlara dayalı senaryolar oluşturmasına ve geliştirme aşamasından önce iyileştirmeler yapmasına olanak tanır.

Bu yöntemin test güdümlü geliştirmeye (TDD) benzediğini fark edeceksiniz; temel fark, TDD tek tek öğeleri test ederken bu çevik yöntemin tüm işlevselliği test etmesidir.

Test Güdümlü Geliştirme (TDD)

TDD ile, başka bir şey oluşturmadan önce test etmeye başlayacaksınız. Çevik ekip neyin test edilmesi gerektiğini belirleyecek ve buna dayanarak bir kullanıcı hikayesi geliştirecektir. Tipik olarak TDD, bir birim testi ile başlar ve ardından tüm hikayenin yazılmasıyla devam eder.

 

Bu test, test uzmanları birim testinin geçmesini sağlayan doğru kodu yazana kadar devam edecektir. Bu yöntem, otomatik test araçlarıyla iyi çalışan bileşen testleri için de yararlıdır. Bu testler, ürünün tüm bileşenlerinin ayrı ayrı çalışmasını sağlar.

Çevik test uzmanları, ürünün nasıl çalıştığını geleneksel test yöntemlerinde olduğu gibi sonradan değil, uygulama sırasında değerlendirmek için TDD’yi kullanır.

Kabul Testi Odaklı Geliştirme (ATDD)

Müşteri, test uzmanı ve geliştirici, kabul testi odaklı geliştirmede(ATDD) bilgi toplamak için bir araya gelecektir. Üç rolü de tartışacaklar ve kabul testi için bir tanım oluşturacaklar.

 

ATDD ile müşteri sorunu tartışır, geliştirici sorunu nasıl çözeceğini bulmaya çalışır ve test uzmanı neyin yanlış gidebileceğini araştırır. ATDD tamamen kullanıcının ürüne bakış açısı ve ürünün nasıl işlediği ile ilgilidir.

Bu çevik testler genellikle önce otomatikleştirilir ve yazılır. Genellikle başlangıçta başarısız olurlar, ardından bu ilk sonuçlar etrafında iyileştirmeler yapılır ve ürün kademeli olarak geliştirilir.

Oturum Tabanlı Test

Oturum tabanlı çevik test, yazılımın kapsamlı bir testten geçmesini sağlamayı amaçlar. Test tüzükleri içerir, böylece çevik test uzmanları neyin test edildiğini bilir ve bulguların belgelenebilmesi için çeşitli raporlar sunar.

 

Tüm oturum bazlı testler zaman kutulu oturumlarda gerçekleştirilir. Bu oturumlar, çevik test uzmanları, scrum yöneticileri ve geliştiriciler arasında beş kanıt noktasının ele alınacağı bir brifing ile sona erecektir. Scrum testi gerektiği gibi ayarlanabilir.

Kanıt noktaları şunlardır:

 • Test sırasında neler yapıldı
 • Test neyi belirler
 • Herhangi bir sorun
 • Yapılacak kalan testler
 • Test uzmanının test hakkında ne hissettiği

Keşif Testi

Son olarak keşif testi. Bu çevik test yöntemi, test uzmanlarının bireysel olarak çeşitli testler oluşturmak, planlamak ve çalıştırmak yerine yazılımla birlikte çalışmasına odaklanır. Bu yöntem, test yürütme ve tasarım aşamasını birleştirir.

Çevik test uzmanları, farklı sorunları ve yazılımın güçlü yönlerini bulmak için esasen yazılımla oynarlar. Diğer çevik test yöntemlerinin aksine, keşifsel testin bir senaryosu yoktur. Test uzmanları kullanıcı gibi hareket eder ve oynadıkları çeşitli senaryolar boyunca yaratıcı olabilirler.

Yazılımı nasıl test ettiklerini belgelemezler, ancak test uzmanları bir sorun alanı bulurlarsa, bunu rapor ederek bir düzeltmenin uygulanmasına izin verirler.

Çevik Test Stratejileri

Artık dört çeyreği ve çevik yazılım testi yaşam döngüsünü anladığınıza göre, farklı çevik test stratejilerinin neler gerektirdiğine bakalım.

Yineleme 0

İlk aşama olarak da bilinen Yineleme 0, çevik test uzmanlarının kurulum görevlerini yerine getirdiği aşamadır. Bu çevik test stratejisi, test için insan bulmak, araçları kurmak, testlerin ne zaman yapılacağını planlamak ve daha fazlası gibi çeşitli bileşenleri içerir.

Çevik test iterasyonu 0 ‘da tamamlanması gereken adımlar ve çevik yazılım testi en iyi uygulamaları şunlardır:

 • Ürün için iş bakımının oluşturulması
 • Proje kapsamı için sınır koşullarının geliştirilmesi
 • Ürünün tasarımını yönlendirecek tüm kritik gereksinimleri ana hatlarıyla belirtin
 • En az bir adayın mimarisinin ana hatları
 • Riskleri göz önünde bulundurun
 • Ön proje hazırlama

İnşaat Yinelemeleri

İnşaat iterasyonları, çevik testin ikinci aşamasıdır. Çevik testler tüm süreç boyunca gerçekleşse de, testlerin çoğu bu aşamada gerçekleşir. Aşama birkaç yineleme içerir, böylece test uzmanları her yinelemede her şey için bir çözüm oluşturabilir.

Çevik test ekibi Scrum, çevik modelleme, XP ve çevik veri gibi birden fazla uygulama kullanacaktır. Her iterasyonda ekip, testlerden yalnızca en önemli gereksinimleri alır ve bunları uygular.

Bu aşama, araştırma testleri ve doğrulama testleri ile tanımlanır. Doğrulama testi, ürünün paydaşların tüm beklentilerini karşıladığını doğrulamak için çalışır. Yaşam döngüsü boyunca sürekli test yapılmasını sağlamak için geliştirici ve çevik kabul testlerini içerir.

Araştırma testleri, doğrulayıcı testlerin tespit edemediği sorunları tespit eder ve genellikle ikinci olarak gerçekleştirilir. Bu tür çevik testler, stres testlerinden güvenlik testlerine kadar her türlü sorunla ilgilenir.

Oyun Sonu veya Geçiş Aşamasını Yayınlayın

Üçüncü çevik test stratejisi aşamasının iki adı vardır. Bazıları buna geçiş aşaması diyor, ancak çoğu insan buna oyun sonu aşaması diyor. Bu aşama, çevik test uzmanlarının ürünü üretim için serbest bırakacağı noktadır.

Test uzmanları, oyun sonu aşamasında destek ve operasyonel personeli ürün konusunda eğitecektir. Ayrıca şunları içerir:

 • Ürünün piyasaya sürülmek üzere pazarlanması
 • Restorasyon
 • Yedekleme
 • Sistemin sonlandırılması
 • Tüm belgeler

Üretim aşamasından önceki son aşama olarak, çevik test uzmanları her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için tam bir sistem testi gerçekleştirebilir.

Üretim

Son aşama ise üretim aşamasıdır. Gerekli tüm çevik testleri geçtikten sonra ürün üretime geçer.

3 Çevik Test Metodolojilerini Uygulayan Şirketlere Örnekler

Her geçen gün daha fazla şirket, ürünlerinin hem kalitesini hem de pazara çıkış hızını artırmak için çevik test metodolojilerini ve hiperotomasyonu kullanıyor. Birçok büyük teknoloji şirketi bunları kullanıyor ve bunlar üç harika örnek.

Elma

Farkında olmayabilirsiniz, ancak Apple çevik metodolojileri her zaman kullanan büyük bir şirkettir. Yeni iOS yazılımı piyasaya sürüldüğünde ve kullanıcılar yazılımı kullanmaya başladığında Apple, bir sonraki iOS sürümünde yazılımı iyileştirmek için bu kullanıcı davranışından gelen geri bildirimleri kullanır.

Microsoft

Microsoft’un rakiplerinin çoğu ürünlerini geliştirmek ve yeni sürümler yayınlamak için zaten çevik testler kullanıyordu, bu nedenle Microsoft’un geçişi şaşırtıcı olmamalı. Güncellemeler hakkında sürekli geri bildirim almalarını ve kullanıcıların yeni özellikler hakkında ne düşündüklerini anlamalarını sağlar.

IBM

IBM, 100.000’den fazla çalışanı olan bir şirketteki işleri kolaylaştırmak için çevik test ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA ) kullanıyor.

Çevik Test Planı Kontrol Listesi

Yazılım testi kontrol listesi

Çeşitli kontrol listeleri, çevik test uygulamaları gerçekleştirirken gerekli tüm bilgileri almanıza yardımcı olabilir.

1. Sayısal Alan Kontrolleri

Sayısal alanların kontrol edilmesi, kimlik doğrulama sağlamak üzere tüm değerlerin geçerli olduğundan emin olmak için gereklidir.

2. Veri Alanı Kontrolleri

Gün, ay veya yıl gibi alan özelliklerini kontrol edeceksiniz.

3. Kusur Kontrolleri

Kusurları içeren bir liste oluşturmak, kusurun nasıl oluştuğunu belirtmenize ve bir çözüm için analiz etmenize olanak tanır.

4. Alfa Alan Kontrolleri

Siyah ve boş olmayan, geçerli ve geçersiz karakterleri ve daha fazlasını kontrol etmeniz gerekecektir.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

5. Planlama Hazırlık Kontrol Listesi

Çevik ekipte kimlerin yer alacağının planlanması ve uygun rol ve sorumlulukların atanması testten önce yapılmalıdır. Ayrıca çevik test uygulamalarını da planlamanız gerekecektir.

6. Hazır Kontrol Listesi

Ürünü teslimata göndermeden önce, çevik ekip önceki tüm görevleri tamamlamalıdır.

7. Atölye Kontrol Listesi

Bu kontrol listesi çeşitli görevlerin tamamlanmasını ve tamamlanma zaman çizelgelerinin planlanmasını içerir

8. Destansı Arıza Kontrol Listesi

Destansı arıza kontrol listesi önceki listelerden daha ayrıntılıdır. Destansı arıza kontrol listesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dikkate alınması gereken çeşitli özellikleri içerir:

 • İş kuralı varyasyonları
 • Başvurunun niteliği
 • İş akışı adımları
 • Veri varyasyonları
 • Büyük etki
 • Performansı erteleyin
 • Veri giriş yöntemleri
 • CRUD işlemleri

Çevik Test Ekibi

Projeye başlamadan önce çevik bir test yazılım ekibi oluşturmak, sorunsuz bir test süreci için kritik öneme sahiptir.

Çevik Test Ekibinin Bir Parçası Kimler Olmalı?

Ürün yaşam döngüsüne dahil olan herkes çevik test ekibinde yer almalıdır. Çevik test ekibi test uzmanlarını, geliştiricileri ve ürün sahiplerini içerir. Her rol, ürüne fayda sağlamak ve kalite güvencesi sağlamak için birlikte çalışır.

1. Test Cihazı

Test uzmanları, çevik test çerçevesiyle ilişkili çeşitli testleri yapmaktan sorumludur. Özlü dokümantasyon yaparlar ve çözüm geliştirmek için diğer ekip üyeleriyle bir araya gelirler.

2. Geliştirici

Geliştiriciler ürünü tasarlar. Test uzmanlarına, ortaya çıktıklarında hatalara çözüm bulmalarında yardımcı olurken, ürün sahiplerinin son üründen memnun kalmasını da sağlarlar.

3. Ürün Sahibi

Ürün sahipleri, test uzmanları ve geliştiricilerden gelen girdilere dayalı olarak tüm nihai kararlarda söz sahibi oldukları için çevik test ekibi içinde de önemli bir role sahiptir.

Çevik Yazılım Testini Otomatikleştirme

Geliştiriciler çevik testin birçok yönünü otomatikleştirebilir. Otomatik bir çevik test aracı, uzun vadede çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlar.

Çevik Yazılım Testini Otomatikleştirmenin Faydaları

Çevik yazılım testlerini otomatikleştirmenin hem test sürecini hem de ürünün genel kalitesini iyileştirmek için birçok faydası vardır.

1. Daha Hızlı Yürütme

Otomatik çevik test araçları daha hızlı uygulama sağlayabilir. Daha hızlı sonuç ve geri bildirim alabilecek ve bunun sonucunda sorunlara daha hızlı çözümler geliştirebileceksiniz.

2. Yeniden kullanılabilir

Yazılım geliştirme testleri sıradan olabilir. Aynı testleri tekrar tekrar çalıştırmak sıkıcı olabilir, bu nedenle otomatik bir çevik test aracı kullanmak, aynı testi yeniden kullanarak bu görevi daha yönetilebilir hale getirebilir.

Dolayısıyla, RPA araçlarında olduğu gibi, bu metodoloji de çeşitli tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır.

Çevik Yazılım Test Metodolojilerini Otomatikleştirmenin Riskleri

Her şeyde olduğu gibi, çevik yazılım testlerini otomatikleştirmenin de riskleri vardır.

1. Manuel Testin Yerini Tamamen Alamaz

Çevik test süreçlerini otomatikleştirmenin faydaları sınırlamalarından çok daha ağır bassa da, otomatik testler toplam çözüm değildir. Otomasyonun yapabileceği çok şey vardır, bu nedenle test otomasyon sürecini desteklemek için manuel testlere güvenmeniz gerekecektir.

2. Testler Güvenilmez Olabilir

Otomatik testler söz konusu olduğunda, güvenilmezlik önemli bir endişe kaynağıdır. Test ekibinin yanlış pozitiflere ve test hatalarına ekstra dikkat etmesi gerekecektir.

3. Etkili Çözüm Eksikliği Olabilir

Otomatik testlerle ilgili bir başka endişe de, zorluklara her zaman yeterli yanıt vermemeleridir. Otomatik testler genellikle çözüm üretecek uzmanlıktan yoksundur.

Çevik Test Araçları

Çeşitli çevik test araçları mevcut olsa da, bazıları diğerlerinden daha iyidir.

Fonksiyonel Test Otomasyonu Hakkında SSS

İyi Bir Çevik Test Otomasyon Aracını Ne Yapar?

Mükemmel bir çevik test otomasyon aracını etkisiz bir araçtan nasıl ayırt edersiniz? İşte birkaç ipucu.

1. Yeterli Kayıt

Çevik yazılım test sürecinde, kaliteli bir otomasyon test aracı size tüm süreçler ve test sonuçları için yeterli dokümantasyon sağlayacaktır. Bu şekilde, hataların nerede ve neden oluştuğunu açıkça anlayabilirsiniz.

2. Bir Testi Yeniden Yapmadan Değiştirme

Bir test gerçekleştirildikten sonra, iyi bir otomasyon aracı, kodun veya önceki testlerin tamamen yeniden yazılmasına gerek kalmadan değişikliklere izin verecektir.

3. Kullanım kolaylığı

Test sürecine çeşitli teknik becerilere sahip ekip üyelerinin dahil olduğu düşünüldüğünde, çevik bir test aracının öğrenilmesi kolay olmalı, belirli bir kodlama deneyimi gerektirmemeli, son derece sezgisel bir arayüzde zengin işlevsellik sağlamalı ve işbirliği ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmalıdır.

Aracın teknik yönü ve işlevselliği elbette çok önemli olsa da, yukarıda tartışılan üç ilke, herhangi bir çevik test sürecinin temelini temsil eder ve bu nedenle, her çevik test aracı bu koşulları karşılamalıdır.

Çevik Test Metodolojisine Geçerken Akılda Tutulması Gereken Diğer Hususlar

Çevik test çerçevesini kullanmaya tamamen geçmeden önce, birkaç şeyi aklınızda tutmalısınız.

İşbirliği Anahtardır

Çevik bir test stratejisinin ana bileşenlerinden biri işbirliğidir. Geleneksel testlerde test uzmanları ve geliştiriciler ayrı ayrı çalışırken, çevik bir metodoloji artık test projesi boyunca birlikte çalışacaklarını varsayar.

Çevik Bir Test Ortamı Oluşturun

Bunu teşvik eden çevik bir test ortamı olmadan etkili bir işbirliğine sahip olamazsınız. Çevik test ekibi için belirlenmiş bir çalışma alanı oluşturmak, daha iyi iletişim kanalları sağlamak veya diğer ilgili önlemler olsun, işbirliğine dayalı bir test ortamı hem gerekli hem de şarttır.

SSS

Çevik test hakkında daha fazla soru için, öne çıkan soruların bazı yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Agile’da QA nasıl çalışır?

İdeal olarak, çevik test süreci KG’yi baştan sona kapsar. Çevik Test Uzmanları ve geliştiriciler, müşterinin brief’ini tam olarak takip edecek ve kaliteyi sağlamak ve geliştirmek için testlere dayalı değişiklikler yapacaklardır.

Çevik test uzmanları hangi becerilere ihtiyaç duyar?

Tüm çevik test uzmanları test otomasyonu, test güdümlü geliştirmenin kabulü, test güdümlü geliştirme, kara kutu, beyaz kutu ve deneyime dayalı test becerilerine sahip olmalıdır. Test süreci, uygulamalar ve teknoloji yıldırım hızıyla geliştiğinden, onların da büyüme dürtüsüne sahip olmaları faydalıdır.

Çevik test ilkeleri nelerdir?

Sekiz çevik test ilkesi; sürekli test, sürekli geri bildirim, tüm ekibin katılımı, hızlı geri bildirim, üst düzey yazılım kalitesi, daha az dokümantasyon, test odaklı ve müşteri memnuniyetidir.

Agile sırasında hangi testler yapılır?

Çeviklik sırasında yapılan testler stres testlerini, bileşen testlerini, birim testlerini ve daha fazlasını içerir.

Çevik test nasıl çalışır?

Çevik yazılım test süreci, test uzmanlarının ve geliştiricilerin çeşitli ürün parçalarını sürekli olarak test etmek için birlikte çalıştığını görür. Çevik ekip, müşteri geri bildirimlerini gözden geçirirken hataları belirleyebilir ve düzeltebilir.

Çevik Test için ZAPTEST

Çevik testlerde ZAPTEST kullanmanın avantajlarından biri, beyaz tahta taslakları, tel kafesler, PowerPoint görüntüleri vb. gibi her türlü grafik eseri kullanarak doğrudan ürün tasarım aşamasında otomatik komut dosyaları oluşturma yeteneğidir. ZAPTEST, gerçek yazılım uygulamaları geliştirilmeden önce bu görüntülerin Autoamtors tarafından komut dosyaları oluşturmak için kullanılan otomasyon nesnelerine dönüştürülmesine olanak tanır. ZAPTEST ayrıca otomatik dokümantasyon oluşturma ve gerekli tüm platformlarda testlerin paralel yürütülmesini sağlar. Bu yaklaşım, test ekiplerini programın önüne geçirir ve Tam Zamanında uygulama testi ve sürümüne olanak tanır.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post