fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

Ad-hoc test, geliştiricilerin ve yazılım şirketlerinin yazılımın mevcut iterasyonunu kontrol ederken uyguladıkları bir yazılım testi türüdür. Bu test şekli, geleneksel testlerin vurgulayamayacağı sorunları tespit ederek program hakkında daha fazla bilgi verir.

Test ekiplerinin ad hoc test sürecini tam olarak anlaması çok önemlidir, böylece zorluklarını nasıl aşacaklarını bilirler ve ekibin bu tekniği başarıyla uygulayabileceğinden emin olurlar.

Ad-hoc testlerin tam olarak nasıl çalıştığını ve hangi araçların uygulanmasını kolaylaştırabileceğini bilmek, bir işletmenin kendi kalite güvence prosedürlerini sürekli olarak geliştirmesine olanak tanır. Resmi test süreci, ekibin belirli hataları gözden kaçırmasına neden olabilecek çok spesifik kuralları takip eder – geçici kontroller bu kör noktaları aşabilir ve her yazılım özelliğini hızlı bir şekilde test edebilir.

 

Bu makalede, ad-hoc testleri ve bir yazılım ürünü geliştirirken bunu kendi avantajınıza nasıl kullanabileceğinizi yakından inceleyeceğiz.

 

Table of Contents

Ad-Hoc Test Anlamı: Ad-Hoc Test Nedir?

kontrol listesi uat, web uygulama test araçları, otomasyon ve daha fazlası

Ad-hoc test, resmi kurallardan ve dokümantasyondan kaçınan bir kalite güvence sürecidir – test uzmanlarının uygulamalarında geleneksel yaklaşımların tespit edemediği hataları bulmalarına yardımcı olur. Bu genellikle test başlamadan önce programın iç işleyişinin anlaşılması da dahil olmak üzere yazılım hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu geçici kontroller, uygulamayı kullanıcı girdisini yansıtacak şekilde kırmayı ve çeşitli potansiyel durumları hesaba katmayı amaçlar, böylece geliştiriciler mevcut sorunları düzeltebilir.

Dokümantasyon eksikliği, test uzmanlarına bir uygulamanın özellikleri boyunca rehberlik edecek herhangi bir kontrol listesi veya test senaryosu içermeyen bu tekniğin merkezinde yer alır. Ad-hoc test, tamamen bir ekibin o anda etkili olduğuna karar verdiği şekilde yazılımı test etmekle ilgilidir. Bu, önceden var olan resmi testleri dikkate alabilir, ancak aynı zamanda bu teknik için ayrılan (muhtemelen sınırlı) sürede mümkün olduğunca çok test yapılmasını da içerebilir.

 

1. Yazılım testinde ne zaman ve neden Ad-Hoc Test yapmanız gerekir?

Bir Test Mükemmeliyet Merkezi kurmanın faydaları. Performans testi fonksiyonel testten farklı mıdır?

Şirketlerin ad-hoc testler yapmasının ana nedeni, geleneksel yaklaşımların bulamadığı hataları ortaya çıkarma yeteneğidir. Bu, bir uygulamanın kendine has özelliklerini hesaba katamayan, özellikle standartlaştırılmış bir süreci takip eden geleneksel test senaryoları gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Her test türü, kalite güvencesine yeni bakış açıları ve ilginç yaklaşımlar sunabilir – bu aynı zamanda olağan test stratejisiyle ilgili sorunları da gösterir. Örneğin, ad-hoc testler ekibin test senaryolarının ele almadığı bir sorunu tespit edebiliyorsa, bu durum test metodolojilerini yeniden kalibre etmelerinin faydalı olabileceğini gösterir.

Test uzmanları, test sürecinin herhangi bir noktasında geçici kontroller gerçekleştirebilir. Bu genellikle geleneksel (ve daha resmi) kalite güvencenin bir tamamlayıcısı olarak hizmet eder ve bu düşünceyle, test uzmanları meslektaşları daha resmi incelemeler yaparken geçici denetimler gerçekleştirebilir. Ancak bunun yerine, özellikle potansiyel kör noktaları hedefleyen bir takip olarak geçici kontrolleri resmi test sürecinden sonraya bırakmayı tercih edebilirler.

Geçici testler, dokümantasyon eksikliği nedeniyle zamanın özellikle kısıtlı olduğu durumlarda da yararlı olabilir – doğru zaman şirkete ve tercih ettiği yaklaşıma bağlıdır.

 

2. Ad-Hoc Test Yapmanıza Gerek Olmadığında

Bir Test Mükemmeliyet Merkezi kurmanın faydaları. Performans testi fonksiyonel testten farklı mıdır?

Hem geçici hem de resmi testleri gerçekleştirmek için yeterli zaman yoksa, ekibin ikincisine öncelik vermesi önemlidir, çünkü bu, bazı boşluklar hala mevcut olsa bile, önemli ölçüde test kapsamı sağlar.

Ekibin resmi testleri düzeltilmesi gereken hatalar bulursa, genellikle geliştiricilerin geçici kontrolleri yürürlüğe koymak için gerekli değişiklikleri tamamlamasını beklemek daha iyidir. Aksi takdirde, özellikle testler halihazırda hatalar yaşayan bileşenlerle ilgiliyse, sundukları sonuçlar kısa süre içinde güncelliğini yitirebilir.

Buna ek olarak, beta test aşamasından önce ad-hoc testler yapılmalıdır.

 

3. Ad-Hoc Testlere kimler katılır?

Yazılım test otomasyon araçları ve planlaması ile ilgilenmesi gerekenler

Ad-Hoc test sürecinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç kilit rol vardır:

– Yazılım test uzmanları, geçici kontroller yapan ana ekip üyeleridir. Eşli veya ikili testler uygulanıyorsa, bu test uzmanlarından birkaçı aynı bileşenler üzerinde birlikte çalışacaktır.

– Geliştiriciler bu kontrolleri resmi kalite güvence aşamasından önce kendi yazılımlarını hızlı bir şekilde denetlemek için bağımsız olarak kullanabilirler, ancak bu özel geçici testlerden daha az derinliktedir.

– Ekip veya departman liderleri genel test stratejisini yetkilendirerek test uzmanlarının geçici testlere ne zaman başlayacaklarını ve diğer kontrolleri aksatmadan nasıl gerçekleştireceklerini belirlemelerine yardımcı olur.

 

Ad-Hoc Testin Faydaları

Zaptest, en iyi fonksiyonel test otomasyon aracı

Yazılım testinde ad-hoc testin avantajları şunlardır:

 

1. Hızlı çözümler

 

Bu testler kontroller öncesinde, sırasında veya sonrasında sık sık dokümantasyon gerektirmediğinden, ekiplerin sorunları çok daha hızlı bir şekilde tespit etmesi mümkündür. Bu basitlik, test uzmanlarına muazzam bir özgürlük sunar.

Örneğin, bir bileşeni test ettiklerinde herhangi bir hata tespit edemezlerse, ekip bunu bir belgeye not etmeden bir sonraki teste geçebilir.

 

2. Diğer test türlerini tamamlar

 

Hiçbir test stratejisi mükemmel değildir ve kapsamlı bir programla bile %100 kapsam elde etmek genellikle imkansızdır. Geleneksel testlerde her zaman boşluklar olacaktır, bu nedenle şirketlerin birden fazla yaklaşımı entegre etmesi önemlidir.

Ad-hoc testler, özellikle resmi testlerin kapsayamadığı sorunları bulmayı amaçlar – daha geniş genel test kapsamını garanti eder.

 

3. Esnek yürütme

 

Geçici testler, beta testinden önce kalite güvence sürecinin herhangi bir noktasında gerçekleştirilebilir ve şirketlerin ve ekiplerin bu kontrolleri ne zaman gerçekleştirmenin en iyi olduğuna karar vermesine olanak tanır. Geleneksel testlerle birlikte ad-hoc testler yapmayı seçebilirler veya daha sonrasına kadar bekleyebilirler – ne olursa olsun, ekip ellerindeki seçeneklerden yararlanır.

 

4. Daha fazla işbirliği

 

Geliştiriciler bu sürece diğer birçok test türünden daha fazla dahil olurlar – özellikle de şirket buddy ve pair test kullanıyorsa.

Sonuç olarak, geliştiriciler kendi uygulamaları hakkında daha iyi bilgi sahibi olurlar ve hataları daha yüksek bir standartta ele alabilirler. Bu, yazılımın genel kalitesini daha da artırmaya yardımcı olur.

 

5. Farklı bakış açıları

 

Ad-hoc testler, uygulamayı yeni açılardan gösterebilir ve test uzmanlarının bu özelliklerle yeni şekillerde etkileşime girmesine yardımcı olabilir. Resmi kontrollerde genellikle en azından küçük boşluklar olduğundan, test boyunca ek bakış açıları kritik önem taşır.

Geçici test uzmanları yazılımı özellikle kırmak amacıyla kullanırlarsa, programın sınırlarını daha kolay tespit edebilirler.

 

Ad-Hoc Testlerin Zorlukları

zorluk yük testleri

Ad-hoc test sürecinin de çeşitli zorlukları vardır, örneğin:

 

1. Raporlama ile ilgili zorluklar

 

Dokümantasyon eksikliği, geçici testleri çok daha hızlı hale getirir, ancak aynı zamanda büyük bir sorun dışında herhangi bir şey için raporlamayı zorlaştırabilir.

Örneğin, daha önce yapılan bir kontrol, başlangıçta önemli sonuçlara yol açmamasına rağmen daha sonraki bir tarihte daha önemli hale gelebilir. Kapsamlı dokümantasyon olmadan, ekip bu testleri açıklayamayabilir.

 

2. Daha az tekrarlanabilir

 

Benzer şekilde, test uzmanları gözlemledikleri reaksiyonlara neden olmak için gereken koşulların tam olarak farkında olmayabilir. Örneğin, bir hata döndüren geçici bir kontrol, ekibin harekete geçmesi için yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bu testi nasıl tekrarlayacaklarını ve aynı sonucu nasıl alacaklarını bilmiyor olabilirler.

 

3. Yazılım deneyimi gerektirir

 

Geçici testlerde hız önemli olduğundan ve genellikle uygulamayı kırmaya çalışmayı içerdiğinden, bu test uzmanlarının bu programı yakından anlamaları önemlidir.

Nasıl çalıştığını bilmek, test uzmanlarının yazılımı daha fazla şekilde kırmasına ve manipüle etmesine olanak tanır, ancak bu, ad-hoc testler için beceri taleplerini önemli ölçüde artırabilir.

 

4. Sınırlı hesap verebilirlik

 

Dokümantasyon eksikliği, zayıf raporlamadan daha fazla soruna neden olabilir; ayrıca test sürecini istemeden uzatabilir ve hızlı bireysel ad-hoc testlerin kullanışlılığını etkileyebilir.

Test uzmanları, her aşamada yeterli dokümantasyon olmadan ilerlemelerini takip etmekte zorlanabilirler. Bu durum, diğer test uzmanlarının daha önce tamamladığı bir kontrolü tekrarlamalarına bile yol açabilir.

 

5. Kullanıcı deneyimini yansıtmayabilir

 

Neredeyse her test türünün amacı, son kullanıcıları bir şekilde etkileyen hataları hesaba katmaktır. Ad-hoc testler öncelikle deneyimli bir test uzmanının deneyimsiz bir kullanıcıyı taklit etmeye çalışmasına dayanır ve bu, uygulamayı kırma girişimleri de dahil olmak üzere her kontrolde tutarlı olmalıdır.

 

Ad-Hoc Testlerinin Özellikleri

api test ve otomasyonu

Başarılı ad-hoc testlerin temel özellikleri şunlardır:

 

1. Araştırmacı

 

Ad-hoc testlerin temel önceliği, geleneksel kontrollerin hesaba katmadığı teknikleri kullanarak uygulamadaki hataları tespit etmektir. Ad-hoc incelemeler, test senaryolarının kapsamı da dahil olmak üzere ekibin test prosedüründeki açıkları bulmak amacıyla bu yazılımı tarar.

 

2. Yapılandırılmamış

 

Geçici kontrollerin genellikle resmi kalite güvencesinin tipik sınırları dışında mümkün olduğunca çok test yapmanın ötesinde belirli bir planı yoktur. Test uzmanları genellikle kolaylık sağlamak için kontrolleri bileşenlere göre gruplandırır, ancak bu bile gerekli değildir – kontrolleri gerçekleştirirken bile tasarlayabilirler.

 

3. Deneyim odaklı

 

Ad-hoc test uzmanları, hangi testlerin en fazla faydayı sağlayacağını değerlendirmek ve resmi testlerdeki yaygın kör noktaları ele almak için önceden var olan yazılım deneyimlerini kullanırlar.

Test süreci hala tamamen yapılandırılmamış olsa da, test uzmanları stratejilerine karar verirken diğerlerinin yanı sıra önceki ad-hoc kontroller hakkındaki bilgilerini de kullanırlar.

 

4. Geniş kapsamlı

 

Ekibin geçici testler sırasında hangi kontrolleri yapması gerektiğine dair kesin bir kılavuz yoktur, ancak genellikle bir dizi bileşeni kapsarlar – muhtemelen uygulamanın daha hassas yönlerine daha fazla odaklanırlar. Bu, test uzmanlarının sınavlarının resmi testleri tam olarak tamamlayabilmesini garanti etmelerine yardımcı olur.

 

Ad-Hoc Testlerde neleri test ediyoruz?

Uçtan uca test - E2E Testi nedir, Araçlar, Türler ve daha fazlası

Kalite güvence ekipleri ad-hoc testler sırasında genellikle aşağıdakileri test eder:

 

1. Yazılım Kalitesi

 

Bu kontroller, uygulamada geleneksel testlerin ortaya çıkaramadığı hataları tespit etmeyi amaçlar; bu da sürecin esas olarak uygulamanın genel sağlığını test ettiği anlamına gelir.

Geçici testler ne kadar çok hatayı tespit edebilirse, geliştiriciler son teslim tarihinden önce o kadar çok iyileştirme yapabilirler.

 

2. Test senaryoları

 

Ad-hoc testler genellikle test senaryoları uygulamaz – ve bu özellikle ekibin geniş kapsam sağlamada ne kadar etkili olduklarını araştırabilmesi içindir. Geçici kontroller geleneksel test süreçlerinin bulamadığı hataları bulabiliyorsa test senaryoları muhtemelen yetersizdir.

 

3. Test personeli

 

Amaç, test senaryoları yeterli olsa bile test ekibinin beceri ve bilgisini kontrol etmek de olabilir. Örneğin, vakaları uygulama metodolojileri yetersiz olabilir ve test kapsamındaki boşlukları gidermek için geçici testler kritik öneme sahip olabilir.

 

4. Yazılım sınırları

 

Ad-hoc testler ayrıca uygulamanın beklenmedik girdilere veya yüksek sistem yüklerine nasıl tepki verdiği gibi sınırlarını anlamaya çalışır. Test uzmanları özellikle programın hata mesajlarını ve bu uygulamanın önemli bir baskı altındayken ne kadar iyi performans gösterdiğini araştırıyor olabilir.

 

Bazı karışıklıkları gideriyorum:

Ad-Hoc Test ve Keşif Testi

UAT testinin regresyon testi ve diğer testlerle karşılaştırılması

Bazı insanlar ad-hoc ve keşif testlerinin eş anlamlı olduğunu düşünse de gerçek bundan daha karmaşıktır.

 

1. Keşif Testi Nedir?

Bir Test Mükemmeliyet Merkezi kurmanın faydaları. Performans testi fonksiyonel testten farklı mıdır?

Keşifsel test, yazılımı bütünsel bir bakış açısıyla inceleyen ve özellikle keşif ve test süreçlerini tek bir yöntemde birleştiren kalite güvence prosedürlerini ifade eder. Bu, tipik olarak tamamen yapılandırılmış testler ile tamamen serbest biçimli geçici kontroller arasında bir orta yoldur.

Keşif testi, hızlı geri bildirimin gerekli olduğu veya ekibin uç durumları ele alması gerektiği durumlar gibi belirli senaryolarda en iyi sonucu verir. Bu tür testler genellikle ekip senaryolu testleri de kullandığında tam potansiyeline ulaşır.

 

2. Keşifsel Testler Arasındaki Farklar

ve Ad-Hoc Testleri

Bir Test Mükemmeliyet Merkezi kurmanın faydaları. Performans testi fonksiyonel testten farklı mıdır?

Geçici ve keşifsel testler arasındaki en büyük fark, birincisinin kontrollerini kaydetmek ve kolaylaştırmak için dokümantasyon kullanması, geçici testlerin ise bundan tamamen kaçınmasıdır. Keşifsel testler test özgürlüğüne daha fazla vurgu yapar, ancak hiçbir zaman tamamen yapılandırılmamış bir ad-hoc yaklaşımla aynı seviyede değildir.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Keşifsel testler, bu kontroller sırasında uygulama ve iç işleyişi hakkında bilgi edinmeyi de içerir – bunun yerine geçici test uzmanları genellikle başlamadan önce yazılımın işlevselliği hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olurlar.

 

Ad-Hoc Test Türleri

web uygulaması otomasyon testi

Yazılım testlerinde üç ana ad-hoc test şekli vardır:

 

1. Maymun testi

 

Belki de en popüler ad-hoc test türü olan maymun testleri, bir ekibin farklı bileşenlere rastgele bakmasını içeren testlerdir.

Bu genellikle birim test süreci sırasında gerçekleşir ve herhangi bir test senaryosu olmadan bir dizi kontrol gerçekleştirir. Test uzmanları, verileri tamamen yapılandırılmamış yollarla bağımsız olarak inceleyerek, daha geniş sistemi ve sistemin kullanıcı girdilerinden kaynaklanan yoğun zorlamalara direnme kabiliyetini incelemelerine olanak tanır.

Bu kodlanmamış tekniklerin çıktılarını gözlemlemek, test ekibinin geleneksel test yöntemlerindeki eksiklikler nedeniyle diğer birim testlerinin gözden kaçırdığı hataları tespit etmesine yardımcı olur.

 

2. Arkadaş testi

 

Geçici bir bağlamda, buddy testleri en az iki personel kullanır – tipik olarak bir test uzmanı ve bir geliştirici – ve öncelikle birim test aşamasından sonra gerçekleştirilir. ‘Dostlar’ hataları tespit etmek için aynı modül üzerinde birlikte çalışır. Farklı beceri setleri ve kapsamlı deneyimleri, onları daha etkili bir ekip haline getiriyor ve bu da dokümantasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan birçok sorunun hafifletilmesine yardımcı oluyor.

Hatta geliştirici, daha fazla dikkat edilmesi gereken bileşenleri belirlemelerine izin vererek testlerin bir kısmını kendileri önerebilir.

 

3. Çift testi

 

Eşli test, iki personeli içermesi açısından benzerdir, ancak bu genellikle iki ayrı test uzmanıdır, biri gerçek testleri uygularken diğeri not alır.

Resmi dokümantasyon olmasa bile not tutma, ekibin bireysel geçici kontrolleri gayri resmi olarak takip etmesini sağlayabilir. Test uzmanı ve yazman rolleri teste bağlı olarak değişebilir veya çift tüm süreç boyunca atanmış rollerini koruyabilir.

Daha fazla deneyime sahip olan test uzmanı genellikle asıl kontrolleri yapan kişidir – ancak her zaman işi birbirleriyle paylaşırlar.

 

Manuel veya otomatik Ad-Hoc Testler?

yazılım testleri için bilgisayarla görme

Otomatik test, ekiplerin kalite güvence aşamasında daha fazla zaman kazanmasına yardımcı olabilir; bu da test uzmanlarının programlarına daha fazla kontrol sığdırmasını sağlar. Belirli bir yapı olmasa bile, test uzmanlarının kapsamı en üst düzeye çıkarmak için çalışması esastır ve otomasyon bu yazılımın daha derinlemesine incelenmesini teşvik eder.

Otomatik geçici kontroller, ezbere görevler sırasında insan hatasını önleme yetenekleri nedeniyle genellikle manuel test lerden daha doğrudur – bu özellikle aynı testleri farklı iterasyonlarda uygularken yararlıdır. Bu prosedürün başarısı genellikle ekibin seçtiği otomatik test aracına ve bu aracın işlevselliğine bağlıdır.

Bununla birlikte, otomatik testlerin belirli sınırlamaları vardır. Örneğin, ad-hoc testin temel gücü, kullanıcı girdisini taklit etme ve test uzmanı bunları buldukça rastgele kontrolleri yürürlüğe koyma yeteneğidir. Kuruluşun test programı karmaşık kontrollerle mücadele ederse bu testler rastgeleliklerini kaybedebilir.

Bu son derece spesifik görevleri otomatikleştirmek için gereken süre, bu sürecin tipik zaman tasarrufunu da sınırlayabilir. Ekiplerin, şirketlerinin projesine uygun olanı bulmak için mevcut otomasyon araçlarını iyice araştırması önemlidir.

 

Ad-Hoc Teste başlamak için neye ihtiyacınız var?

Otomasyon yük testi

İşte ad-hoc testin temel önkoşulları:

 

1. Nitelikli personel

Geçici testler, yazılımın iç işleyişine yönelik hızlı ve rastgele incelemeler olduğundan, genellikle yazılım konusunda deneyimli test uzmanlarına sahip olmak yardımcı olur. Ayrıca temel test ilkeleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar – bu sayede en etkili kontrolleri kolayca belirleyebilirler.

 

2. Yapılandırılmamış bir yaklaşım

Test uzmanları, geçici testler için alışılagelmiş stratejilerini terk etmeye istekli olmalıdır; bu zihniyet, kalite kontrollerinin kendisi kadar kritiktir. Bu yöntem ancak yapı veya dokümantasyon olmadan başarılı olabilir ve test uzmanlarının bunu her aşamada hatırlaması hayati önem taşır.

 

3. Otomasyon yazılımı

Ad-hoc testler daha çok rastgele girdileri ve koşulları test etmeye dayansa da, otomasyon her bağlamda hala çok etkili bir tekniktir.

Bu nedenle, doğru uygulama süreci önemli ölçüde kolaylaştırabileceğinden, ad-hoc kontroller mümkün olduğunda otomatik test araçlarını uygulamaya devam etmelidir.

 

4. Diğer test türleri

Ad-hoc testler, daha resmi bir yaklaşım benimseyen diğer kontrollerle birlikte en iyi şekilde çalışır ve ekibin yazılım genelinde önemli bir kapsamı garanti etmesine yardımcı olur. Test uzmanlarının çeşitli teknikleri bir araya getirmesi hayati önem taşır; ancak bu, ad-hoc testleri tamamlamadan önce, tamamlarken veya tamamladıktan sonra olabilir.

 

Ad-Hoc Test süreci

Bak uç testi, araçlar, nedir, türleri, yaklaşımlar

Test uzmanlarının yazılım testinde ad-hoc test gerçekleştirirken izlemesi gereken olağan adımlar şunlardır:

 

1. Ad-hoc test hedeflerinin tanımlanması

 

Bu aşama, dokümantasyon ve yapı eksikliği nedeniyle sınırlıdır, ancak yine de ekibin net bir odağa sahip olması çok önemlidir. Test uzmanları, hangi testlerin yapılacağı ve hangi bileşenlere öncelik verileceği konusunda belirsiz fikirler paylaşmaya başlayabilir.

 

2. Ad-hoc test ekibinin seçilmesi

 

Ekip bir dizi potansiyel geçici kontrol üzerinde beyin fırtınası yaparken, bu tür testler için hangi test uzmanlarının en iyi olacağını da belirler. Genellikle uygulamayı yakından anlayan test uzmanlarını seçerler ve onları bir geliştiriciyle de eşleştirebilirler.

 

3. Ad-hoc testlerin yürütülmesi

 

Bu aşama için hangi test uzmanlarının uygun olduğuna karar verdikten sonra, bu ekip üyeleri testin kararlaştırılan bir noktasında kontrollerine başlar. Amaçları, test uzmanlarının bu aşamaya kadar tasarlamamış olabileceği geçici kontrollerin mümkün olduğunca çoğunu gerçekleştirmektir.

 

4. Test sonuçlarının değerlendirilmesi

 

Testleri tamamladıktan sonra (hatta bireysel kontroller arasında) test uzmanları sonuçları değerlendirecek, ancak bunları resmi olarak bir test senaryosunda belgelendirmeyeceklerdir. Uygulamayla ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarırlarsa, bunları gayri resmi olarak kaydederler ve ekibin sonraki adımlarını tartışırlar.

 

5. Keşfedilen hataların raporlanması

 

Sonuçları değerlendirdikten sonra, test uzmanları yazılımda bulunan hatalar hakkında geliştiricileri bilgilendirmelidir, böylece piyasaya sürülmeden önce bunları düzeltmek için yeterli zamana sahip olurlar.

Test ekibi bu bilgileri, resmi test süreçlerini nasıl iyileştireceklerini belirlemek için de kullanır.

 

6. Gerektiğinde yeniden test

 

Test ekibi, güncellemeleri ne kadar iyi işlediğini kontrol etmek için muhtemelen uygulamanın yeni yinelemeleri için ad-hoc sürecini tekrarlayacaktır. Test uzmanları, test senaryolarında daha önce tespit edilen boşlukların birçoğunu düzeltmiş olacağından, gelecekteki geçici kontroller farklı bir yaklaşım gerektirebilir.

 

Ad-Hoc Testler için En İyi Uygulamalar

2-2.png

Test ekiplerinin geçici testler sırasında uygulaması gereken belirli uygulamalar vardır:

 

1. Potansiyel test boşluklarını hedefleyin

 

Geçici testler diğer türlere göre çok daha az planlama gerektirse de, ekip yine de kalite güvencesindeki eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor. Geçici test uzmanları, ekibin test senaryolarıyla ilgili belirli bir sorundan şüpheleniyorsa, kontrollerini yaparken buna öncelik vermelidir.

 

2. Otomasyon yazılımını düşünün

 

Hiperotomasyon gibi otomasyon stratejileri, ad-hoc testler yapmak isteyen şirketlere birçok fayda sağlayabilir.

Bunun başarısı, işletmenin seçtiği aracın yanı sıra ad-hoc testlerinin genel karmaşıklığı da dahil olmak üzere birkaç temel faktöre bağlıdır.

 

3. Kapsamlı notlar alın

 

Geçici testlerde dokümantasyon eksikliği, esas olarak bu süreci daha da kolaylaştırmak içindir – ekip ilerledikçe gayri resmi notlar almaktan yararlanabilir. Bu, test uzmanlarına bu kontrollerin ve sonuçlarının net bir kaydını verir ve genel tekrarlanabilirliklerini artırır.

 

4. Testleri geliştirmeye devam edin

 

Ad-hoc test uzmanları, ekibin test stratejisindeki değişiklikleri hesaba katmak için yaklaşımlarını sürekli olarak geliştirir. Örneğin, şirketin yazılımının yeni sürümlerine bakarken, bu kontrolleri daha yeni ve daha kapsayıcı resmi test senaryolarına göre ayarlayabilirler.

 

Uygulamada 7 Hata ve Tuzak

Ad-Hoc Testleri

UI testinin faydaları

Her test sürecinde olduğu gibi, ekibin kaçınmak için çalışması gereken çok çeşitli potansiyel hatalar vardır:

 

1. Deneyimsiz test uzmanları

 

Geçici testlerin beklenen hızını korumak için ekip lideri, test uzmanlarını sahip oldukları bilgi ve becerilere göre atamalıdır. Birçok test türü giriş seviyesindeki kalite güvence personeline uygun olsa da, geçici kontroller yazılımı tam olarak anlayan ekip üyeleri gerektirir; tercihen bu testleri yürütme deneyimi olan.

 

2. Odaklanmamış kontroller

 

Ad-hoc testler, daha hızlı olması nedeniyle test kapsamını önemli ölçüde artırabilir – ekibin her kontrolden önce ve sonra kapsamlı belgeler doldurması gerekmez.

Bununla birlikte, geçici test uzmanları yine de güçlü bir odaklanmayı sürdürmelidir; örneğin, daha büyük arıza riski olan belirli bileşenlere öncelik vermeye karar verebilirler.

 

3. Planlama yok

 

Herhangi bir plandan kaçınmak, geçici testlerin etkinliğini sınırlayabilir. Bu yaklaşımın yapılandırılmamış doğasına rağmen, ekibin başlamadan önce hangi testlerin çalıştırılacağı konusunda kabaca bir fikre sahip olması önemlidir.

Bu süreçte zaman sınırlıdır ve nasıl ilerleneceğini bilmek birçok fayda sağlayabilir.

 

4. Aşırı yapılandırılmış

 

Spektrumun diğer ucunda yer alan bu yaklaşım, test uzmanlarının test senaryolarını aktif bir şekilde alt üst etmesine ve gizli hataları bulmasına yardımcı olduğu için tipik olarak planlama eksikliğine dayanır.

Ad hoc testler rastgele testler olarak da bilinir ve bir yapıya zorlamak bu kontrollerin hataları bulmasını engelleyebilir.

 

5. Uzun vadeli değişiklik yok

 

Geçici testlerin amacı, ekibin test senaryolarındaki zayıflıkları tespit etmektir; bu, yazılımın kendisi kadar genel stratejilerini de inceler.

Ancak bu, geçici testlerin genellikle yalnızca ekip bu bilgileri zaman içinde resmi kontrollerini iyileştirmek için kullanırsa etkili olacağı anlamına gelir.

 

6. Uyumsuz veri kümeleri

 

Neredeyse her test türü, uygulamanın nasıl tepki verdiğini değerlendirmek için bir tür simüle edilmiş veri gerektirir; bazı araçlar test uzmanlarının bir programı otomatik olarak sahte verilerle doldurmasına izin verir.

Ancak bu, bir kullanıcının yazılımla nasıl etkileşime geçeceğini yansıtmayabilir – geçici kontroller, yazılımın muhtemelen karşılaşacağı veri kümelerini gerektirir.

 

7. Bilgi siloları

 

Test uzmanları ve geliştiricilerin birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmaları, test uzmanları ad-hoc test sürecinin bir parçası olmasalar bile çok önemlidir.

Bu, herkesin hangi testlerin yapıldığını anlamasına yardımcı olur – yapılacak sonraki eylemleri gösterirken aynı zamanda test uzmanlarının belirli kontrolleri gereksiz yere tekrarlamasını önler.

 

Ad-Hoc Testlerinden Elde Edilen Çıktı Türleri

yazılım test otomasyonu sonrası

Ad-hoc kontroller, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç farklı çıktı üretir:

 

1. Test sonuçları

 

Münferit testler, ilgili bileşen ve yaklaşıma özgü farklı sonuçlar üretir – bu birçok şekilde olabilir.

Sonuçların bir hata oluşturup oluşturmadığını belirlemek genellikle test uzmanının sorumluluğundadır, ancak dokümantasyon eksikliği bunu beklentileriyle karşılaştırmayı zorlaştırır. Ekip, herhangi bir sorun fark ederse bu sonuçları geliştiricilere iletir.

 

2. Test günlükleri

 

Yazılımın kendisi, kullanıcı girdilerini izlemek ve ortaya çıkabilecek bir dizi dosya veya veritabanı sorununu vurgulamak için karmaşık bir dahili günlük sistemi kullanır.

Bu, soruna neden olan yazılımın belirli bir kısmı da dahil olmak üzere dahili bir hataya işaret edebilir. Bu bilgiler sayesinde, geçici test uzmanları ve geliştiriciler keşfettikleri sorunları çok daha kolay bir şekilde ele alabilirler.

 

3. Hata mesajları

 

Birçok ad-hoc kontrol özellikle yazılımı kırmayı ve sınırlarını ortaya çıkarmayı amaçlar, bu da uygulamanın hata mesajlarının bu testlerden elde edilen en yaygın çıktılardan biri olduğu anlamına gelir.

Ekip, kasıtlı olarak hata mesajlarına neden olarak, ortalama bir son kullanıcının beklenmedik eylemleri programın çalışması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunda ne gördüğünü gösterebilir.

 

Ad-Hoc Test örnekleri

 

İşte bir ekibin farklı uygulamalar için bunu nasıl uygulayabileceğini gösteren üç ad-hoc test senaryosu:

 

1. E-ticaret web uygulaması

 

Bir şirket e-ticaret tabanlı bir web uygulamasını test etmek isterse, platformun beklenmedik kullanıcı etkileşimlerini ne kadar iyi ele aldığını görmek için ad-hoc testleri – özellikle maymun testleri – kullanabilir.

Test kullanıcıları, sepetlerine gerçekçi olmayan miktarlarda ürün eklemek veya stokta olmayan ürünleri satın almaya çalışmak gibi her bir özelliğin sınırlarını zorlamayı hedefleyebilir. Ekibin test senaryoları tarafından kısıtlanmamışlardır ve gerçekleştirebilecekleri kontrollerin çok az sınırı vardır; test uzmanları, güncel olmayan URL’leri kullanarak satın alma işlemlerini tamamlamayı bile deneyebilirler.

 

2. Masaüstü uygulaması

 

Ad-hoc test uzmanları bu teknikleri masaüstü uygulamaları için de uygulayabilir ve farklı makinelere ve her birinin programı ne kadar iyi barındırdığına odaklanabilir.

Ekip üyeleri, değişen donanım veya yazılım ayarlarının bir uygulamanın genel performansını nasıl etkilediğini görmek için bu kontrolleri tekrar tekrar gerçekleştirebilir. Örneğin, belirli bir grafik kartı arayüzü işlemekte zorlanabilir.

Alternatif olarak, bu test uzmanları programlarına imkansız girdiler verebilir ve nasıl yanıt verdiğini, örneğin sorunu son kullanıcıya yeterince açıklayan hata mesajlarını doğru bir şekilde görüntüleyip görüntüleyemediğini görebilirler.

 

3. Mobil uygulama

 

Geçici test uzmanlarının bir mobil uygulamayı incelemesinin bir yolu da güvenlik protokollerini test etmektir – örneğin uygulamanın geliştirme araçlarına doğrudan erişmeyi deneyebilirler.

Ekip, yaygın boşlukları ve açıkları bularak yetkisiz eylemler gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini görmeye çalışabilir; bunu kolaylaştırmak için özellikle uygulama güvenliği konusunda deneyimli personelden yardım isteyebilirler.

Bu, uygulamanın tasarımına ilişkin içgörüleri nedeniyle geliştiricilerle eşli test yapmayı da içerebilir, bir test uzmanının yazılımı kırmasına ve güvenliğin tam olarak nerede eksik olduğunu göstermesine izin verebilir.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Tespit edilen hata ve bug türleri

Ad-Hoc Testler aracılığıyla

zaptest-runtime-error.png

Geçici kontroller bir programla ilgili birçok sorunu ortaya çıkarabilir, örneğin:

 

1. İşlevsellik hataları

 

Bir uygulamanın temel özelliklerini incelemek için geçici testler kullanmak, son kullanıcıların uygulamayla nasıl etkileşim kurabileceğini etkileyen ciddi hataları ortaya çıkarabilir.

Örneğin, bir e-ticaret sitesinin ödeme seçeneklerini maymunla test etmek, işlemi engelleyen koşulları gösterecektir.

 

2. Performans sorunları

 

Test uzmanları özellikle programda performans sorunları yaratmak için çalışabilir – örneğin veritabanını çeşitli spam girdilerle doldurarak.

Bu, önemli bir gecikme süresi veya hatta genel yazılım kararsızlığı olarak ortaya çıkabilir ve bu da muhtemelen (potansiyel olarak sistem çapında) bir çökmeye yol açacaktır.

 

3. Kullanılabilirlik sorunları

 

Bu kontroller, arayüz ve genel kullanıcı deneyimiyle ilgili hataları da vurgulayabilir. Örneğin bir mobil uygulamanın kullanıcı arayüzü, başka bir işletim sisteminde veya ekran çözünürlüğünde farklı görünebilir. Zayıf bir arayüz, kullanıcıların bu uygulamayı kullanmakta zorlanmasına yol açabilir.

 

4. Güvenlik kusurları

 

Geçici testlerin rastgele doğası, bir dizi yaygın ve nadir güvenlik sorununu kapsamasına olanak tanır; bir test uzmanı bu kontrolleri bir programın yönetimsel arka kapılarını bulmak için kullanabilir.

Alternatif olarak, incelemeleri yazılımın veri şifrelemesinin olmadığını gösterebilir.

 

Yaygın ad-hoc test ölçümleri

yük testleri

Ad-hoc testler, sonuçlarını kolaylaştırmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli metrikler kullanır:

 

1. Kusur tespit verimliliği

 

Bu metrik, test sürecinin ad-hoc testler de dahil olmak üzere her bir test türünde hataları bulmada ne kadar etkili olduğuna bakar. Hata tespit verimliliği, tespit edilen hataların yüzdesinin toplam sorun sayısına bölünmesiyle elde edilir ve testlerin ne kadar etkili olduğunu gösterir.

 

2. Test kapsama oranı

 

Geçici testlerin yardımcı bir işlevi, bileşenleri test senaryolarının hesaba katmadığı bir şekilde kontrol ederek kapsamı artırmaktır. Bu da test uzmanlarının her kontrolde test kapsamını mümkün olduğunca radikal bir şekilde artırmayı hedefleyeceği anlamına gelir.

 

3. Toplam test süresi

 

Ad-hoc testler diğer kalite güvence süreçlerinden çok daha hızlıdır ve test uzmanlarının bu avantajı korumak için çalışması çok önemlidir. Test süresi ölçümleri, ekip üyelerine zamandan nasıl tasarruf edebileceklerini ve geçici stratejilerin avantajlarını nasıl daha da artırabileceklerini gösterir.

 

4. Çarpışma oranı

 

Bu testler genellikle yazılımı kırmayı ve bir çökmeye veya ciddi bir hataya neden olmayı amaçlar – bu da tipik test stratejilerinin ötesine geçmelerini ve beklenmedik sorunları bulmalarını sağlar. Bu amaçla, yazılımın ne sıklıkla çöktüğünü ve bu sorunlara neyin neden olduğunu bilmek yardımcı olabilir.

 

En İyi 5 Ad-Hoc Test Aracı

en iyi ücretsiz ve kurumsal yazılım testi + RPA otomasyon araçları

Yazılım testinde ad-hoc testler için birçok ücretsiz ve ücretli test aracı mevcuttur – en iyi beş tanesi aşağıdaki gibidir:

 

1. ZAPTEST Ücretsiz ve Kurumsal Sürüm

gri kutu testi makalesi - araçlar, yaklaşımlar, beyaz kutu ve kara kutu testine karşı karşılaştırma, gri kutu ücretsiz ve kurumsal araçlar.

ZAPTEST, hem ücretsiz hem de kurumsal sürümlerinde güçlü bir test + RPA işlevselliği sağlayan kapsamlı bir yazılım test programıdır.

Bu tam yığın yazılım otomasyonu + RPA Suite, farklı masaüstü ve mobil platformlarda tam test yapılmasına olanak tanır; yazılımın 1SCRIPT teknolojisi de kullanıcıların aynı kontrolleri kolaylıkla tekrar tekrar gerçekleştirmesini sağlar. Bunun da ötesinde, araç, ZAPTEST’in insan perspektifinden ad-hoc testler yapmasını mümkün kılan son teknoloji bilgisayar görüşünden yararlanmaktadır.

 

2. BrowserStack

 

BrowserStack, Selenium komut dosyalarını otomatikleştirme ek özelliği ile 3.000’den fazla farklı makinede test yapmayı kolaylaştırabilen bir bulut platformudur. Yazılım projeleri için güçlü bir kapsam sağlamasına rağmen, en iyi tarayıcı ve mobil uygulamalarla çalışır.

BrowserStack test çözümleri ayrıca 100 dakikalık otomatik test içeren ücretsiz bir deneme içerir – ancak bu sınırlı bir kullanıma sahip olabilir.

Bulut tabanlı yaklaşım faydalı olsa da, platformun yanıt süresini de olumsuz etkiliyor.

 

3. LambdaTest

 

LambdaTest de benzer şekilde bulut tabanlı teknoloji kullanır ve tarayıcı testine büyük önem verir, bu da diğer uygulamalar için etkinliğini sınırlayabilir – ancak yine de iOS ve Android programlarıyla iyi uyum sağlar. Bu, ölçeklenebilirlik söz konusu olduğunda yararlı bir platformdur ve diğer birçok test barındırma hizmetiyle entegre olur.

Bununla birlikte, bazı kullanıcılar, mevcut çeşitli deneme dışı seçenekler arasında uygulamanın fiyatlandırmasına yönelik karışık tepkilere sahiptir ve bu da potansiyel olarak daha küçük kuruluşlar için erişilebilirliği sınırlamaktadır.

 

4. TestRayı

 

TestRail, tamamen tarayıcı içinde çalışması nedeniyle genellikle oldukça uyarlanabilir ve verimli test senaryolarına güçlü bir şekilde odaklanmasına rağmen, doğrudan ad-hoc işlevselliğe de sahiptir. Her testten sonra sağladığı analizler, kendi bağımsız dokümantasyonlarını yapmaktan aktif olarak kaçınan ekiplere yardımcı olurken, test süreçlerini doğrulamalarına da izin verebilir.

Bununla birlikte, daha büyük süitler tarayıcı tabanlı formatıyla mücadele edebilir, bu da geçici testlerin zaman tasarrufunu önemli bir marjla sınırlayabilir.

 

5. Zephyr

 

Zephyr, SmartBear tarafından geliştirilen ve kalite güvence ekiplerinin test görünürlüklerini artırmalarına yardımcı olurken diğer hata izleme yazılımlarıyla da iyi bir şekilde entegre olabilen bir test yönetim platformudur.

Bununla birlikte, bu özellik belirli uygulamalarla sınırlıdır; Confluence ve Jira, Zephyr’den en çok yararlananlardır – bunlar her işletme için en etkili çözümler olmayabilir. Zephyr markası altında farklı fiyatlarda çeşitli ölçeklenebilir programlar mevcuttur.

 

Ad-Hoc Test kontrol listesi, ipuçları ve püf noktaları

Yazılım testi kontrol listesi

İşte ekiplerin geçici test yaparken dikkate alması gereken ek ipuçları:

 

1. Hassas bileşenlere öncelik verin

 

Bazı özellikler veya bileşenler, özellikle de programın genel işlevi için önemliyse, doğal olarak diğerlerine göre daha fazla hata riski taşır.

Teste yönelik her yaklaşım, bir uygulamanın daha kapsamlı bir ilgiden faydalanabilecek kısımlarını belirlemelidir. Bu, özellikle test için toplam sürenin sınırlı olduğu durumlarda faydalıdır.

 

2. Farklı test araçlarını araştırın

 

Bir kuruluşun testlerini kolaylaştırmak için uyguladığı araç, bu kontrollerin kapsamını ve güvenilirliğini etkileyebilir.

Geçici testlerle, kullanıcı merkezli yönüne uygun olanları bulmak için mümkün olduğunca çok programa bakmaya değer. ZAPTEST gibi bilgisayarla görme teknolojisini kullanan yazılımlar, ad-hoc testlere insan benzeri bir strateji kullanarak yaklaşabilir.

 

3. Geçici bir zihniyet benimseyin

 

Ad-hoc testler kalite güvence aşamasında muazzam bir özgürlük sunar, ancak stratejinin temel faydalarından yararlanmak için ekibin buna bağlı kalması gerekir.

Örneğin, ad-hoc test uzmanları temel not almanın ötesinde tüm alışılmış dokümanlarından kaçınmalı ve yazılımı tamamen yeni bir bakış açısıyla incelemelidir.

 

4. Test içgüdülerine güvenin

 

Geçici testler veya genel yazılım kontrolleri konusundaki deneyim, ortak hata noktalarının vurgulanmasına yardımcı olabilir ve bu da test uzmanlarının her türden hatayı nasıl tespit edeceklerini belirlemelerine yardımcı olur.

Test uzmanlarının içgüdülerine güvenmeleri ve bu bilgiyi her zaman kendi yararlarına kullanmaları çok önemlidir – hangi geçici kontrollerin en yararlı olacağını sezebilirler.

 

5. Keşfedilen hataları tamamen kaydedin

 

Geçici testlerin resmi bir dokümantasyonu olmamasına ve çoğunlukla gayri resmi notlara dayanmasına rağmen, ekibin bir yazılım hatasının nedenini belirleyebilmesi ve iletebilmesi hala çok önemlidir.

Bu sorunların olası nedenleri gibi, testin geliştiricilerle ilgili sağladığı her türlü bilgiyi kaydetmelidirler.

 

6. Her zaman kullanıcıyı hesaba katın

 

Her test biçimi, kullanıcının genel deneyimine bir dereceye kadar uyum sağlamayı amaçlar ve ad-hoc testler de bunun istisnası değildir. Genellikle uygulamanın iç işleyişine ve hatta dahili koduna daha derinlemesine baksa da, ad-hoc test uzmanları bu yazılımı kullanıcıların teorik olarak yapabileceği şekillerde kırmaya çalışmalıdır.

 

7. Süreci sürekli olarak iyileştirin

 

Test ekipleri, aynı yazılımın birden fazla iterasyonu arasında ve bir projeden diğerine ad-hoc test yaklaşımlarını geliştirmelidir.

Geçici testlerinin kalite güvence aşamasına ne kadar yardımcı olduğunu ve test kapsamını önemli ölçüde artırıp artıramadıklarını görmek için geliştiricilerden geri bildirim toplayabilirler.

 

Sonuç

Ad-hoc testler her türden kuruluşun yazılım test stratejisini doğrulamasına yardımcı olabilir, ancak bu tekniği uygulama biçimleri etkinliğinde önemli bir faktör olabilir.

Farklı test türlerini dengelemek, geçici kontrollerden en fazla faydayı elde etmenin anahtarıdır – özellikle de bu test türü stratejik bir boşluğu doldurarak diğerlerini tamamlamayı amaçladığından.

ZAPTEST gibi bir uygulama ile ekiplerin, özellikle de otomasyon uyguluyorlarsa, daha fazla güven veya esneklikle geçici testler yapmaları mümkündür. Ekibin özel yaklaşımı ne olursa olsun, ad-hoc testlere olan bağlılıkları tüm program veya projede devrim yaratabilir.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post