fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Duman testi, dağıtılan yazılım yapısının kararlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yazılımı test etmek için kullanılan bir süreçtir.

Bir yazılımı duman testine tabi tuttuğunuzda, yazılımın temel işlevlerinin her birini değerlendirmek için tasarlanmış bir dizi test gerçekleştirirsiniz.

Duman testi araçları, yazılımın en önemli özelliklerinin çalıştığını doğrular. Duman testi için birçok farklı yaklaşım vardır ve modern teknoloji, otomatik duman testini çoğu yazılım derlemesi için bir olasılık haline getirmektedir.

Bu makalede, yazılım test uzmanlarının kullandığı duman testi türlerini, süreçlerini ve yaklaşımlarını gözden geçirmek için duman testi konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Ayrıca duman testi otomasyonu dahil olmak üzere modern duman testi araçlarına da bakacağız.

Kısacası, duman testi hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

 

Table of Contents

Yazılım mühendisliğinde duman testi nedir?

 

Duman testi, yazılımın temel işlevsellik ve kararlılık gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için test edilmesi sürecidir. Esasen, temel düzeyde çalıştıklarından emin olmak için yazılımın en önemli özelliklerini test etmeyi içeren bir tür minyatür, hızlı regresyon testidir.

Duman testi, QA sürecinde önemli bir erken adımdır çünkü ekibin daha fazla teste devam edip etmeyeceğini veya ürünü hemen geliştiricilere geri gönderip göndermeyeceğini gösterir.

Ürün duman testini geçemezse, bu, ilk yapının daha fazla test yapılmadan önce ele alınması gereken önemli kusurları olduğunu gösterir.

 

Duman testini ne zaman yapmanız gerekir?

 

Yeni işlevler geliştirildiğinde ve mevcut bir yapıya entegre edildiğinde ve yeni yapı QA’ya dağıtılmadan önce yazılımı duman testine tabi tutuyoruz. Bu aşamada duman testi yapmak, paranın ve diğer kaynakların altta yatan önemli sorunları olan yazılımlar için QA test ine harcanmasını önler.

Bir QA duman testi gerçekleştirmek için, geliştirme ekibi yeni yazılım yapısını QA’de dağıtır ve test senaryolarının bir alt kümesi alınır ve yapı üzerinde çalıştırılır. QA ekibi uygulamayı en önemli işlevlerine karşı test eder. Duman testi geçerse, KG ekibi işlevsel teste devam eder ve başarısız olursa, yapı daha fazla geliştirme için geliştirme ekibine geri gönderilir.

Bunun gibi duman testi, bir yazılım yapısına her yeni özellik eklendiğinde gerçekleşir.

QA ekiplerinin yazılımı duman testi yapacağı başka zamanlar da olabilir, örneğin:

Bir depoya yeni kod işlemeden önce
Regresyon ve kabul testlerini içeren geniş bir test serisinden önce
Yeni bir yazılım derlemesini dağıttıktan sonra

Bu noktalarda bir duman testi gerçekleştirmezseniz, işlevsellik testinin sonraki aşamalarında yeni derlemenizin yayınlanma tarihini etkileyebilecek veya programınızda daha ciddi aksaklıklara neden olabilecek büyük kusurlar bulabilirsiniz.

 

Duman testi yapmanıza gerek olmadığında

 

Yazılım kodunda herhangi bir değişiklik yaptığınızda veya bir yapıya yeni özellikler eklediğinizde yazılım testinde duman testi yapmak önemlidir.

Ayrıca, QA ekiplerinin zamanlarını hazır olmayan yazılımları test ederek harcamalarını önlediği için işlevsellik testi için önemli bir hazırlık adımıdır.

Yazılımınız bu kriterleri karşılamıyorsa, bu noktada duman testi yapmanız gerekmeyebilir… ancak otomatik duman testi araçları, yazılımın her zaman düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli duman testleri gerçekleştirmeyi kolay ve uygun maliyetli hale getirir.

 

Duman testine kimler katılır?

 

Duman testi QA mühendisleri veya QA lideri tarafından gerçekleştirilir; QA testinin ilk aşamasıdır ve bir QA ortamında gerçekleştirilir.

QA ekibi, yazılım yapısını test etmekten ve çeşitli koşullar ve stresler altında performansını değerlendirmekten sorumludur. Duman testi sırasında, QA mühendisleri ‘göstermelik hataları’ veya geliştirmeyi durduran ve testin devam edebilmesi için düzeltilmesi gereken hataları arayacaklardır.

Duman testi ile akıllılık testi ve regresyon testini karşılaştırırken, yalnızca neyin test edildiğini değil, aynı zamanda testleri kimin gerçekleştirdiğini de dikkate almak önemlidir.

Yazılım testinde duman testi her zaman QA uzmanları tarafından yapılır. Bu, duman testini, geliştirme ortamında yapılan ve genellikle QA ekibini içermeyen test olan sanity testinden ayırır.

 

Duman testi yaşam döngüsü

 

Duman testi yaşam döngüsü, duman testinin ürün geliştirme ve QA testi sırasında nerede gerçekleştiğini gösterir. Bu döngünün her aşamasını anlamak, duman testinin test yolculuğuna nasıl uyduğunu ve duman testi ile akıllılık testi ve regresyon testi arasındaki farkları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

 

1. Kod

Herhangi bir yazılım oluşturmanın ilk aşaması her zaman kod yazmak ve oluşturmaktır. Kod, herhangi bir yazılımın yapı taşı olarak hizmet eder ve geliştirme ekibi, kararlılık ve işlevsellik açısından test edilmeden önce kodu yazmalıdır.

 

2. Birim testi

Birim testleri genellikle geliştiriciler tarafından gerçekleştirilir, ancak bazen QA mühendisleri de bazı birim testleri gerçekleştirebilir. Birim testi, farklı birimlerin tek bir yazılım yapısında bir araya getirilmesinden önce farklı birimlerin veya kod öğelerinin beklendiği gibi çalışmasını sağlar.

Birim testi genellikle geliştirmeyle birlikte yapılır, çünkü koddaki hataları ve hataları ortaya çıkarır ve bunlar derhal düzeltilebilir.

 

3. Entegrasyon testi

Entegrasyon testi, tek bir yazılım parçasına entegre edildiğinde ayrı birimlerin birlikte nasıl çalıştığını test etme sürecidir.

Her bir ayrı birim iyi çalışsa bile, bu birimler birbiriyle entegre edildiğinde genellikle sorunlar ortaya çıkabilir. Entegrasyon testi genellikle geliştiriciler tarafından gerçekleştirilir, ancak bu tür testlere yönelik farklı yaklaşımlar, yazılım oluşturma sürecinin farklı aşamalarında gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

 

4. Akıl sağlığı testi

Sanity testi bir tür regresyon testidir ve genellikle gerçekleştirilecek son regresyon testi türüdür. Derlemenin geliştirme aşamasında, regresyon testi ile vurgulanan tüm hatalar onarıldıktan sonra gerçekleşir.

Sanity testi genellikle çok hızlıdır ve sadece yazılımın sorunsuz çalıştığından ve bulunan hataların yeterince düzeltildiğinden emin olmak için yapılır.

Duman ve akıllılık testleri bazen karıştırılır, ancak akıllılık testlerinin geliştirme ortamında, duman testlerinin ise QA ortamında gerçekleştiğini unutmamak önemlidir.

 

5. Duman testi

Duman testi, QA testinin ilk aşamasıdır ve bir QA ortamında gerçekleştirilen ilk test türüdür.

Duman testi, genellikle QA ekipleri tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, genellikle akıllılık testi ve regresyon testinden önce yapılır. Bu, hızlı ve basit bir test sürecidir – ve bugünlerde çoğu QA ekibi yazılım testlerinde otomatik duman testi kullanmaktadır – yapının kararlı olup olmadığını ve başka testlerin yapılıp yapılmayacağını belirler.

Duman testi ile akıllılık testi ve regresyon testi karşılaştırıldığında duman testi en hızlı ve en basit test olduğundan, diğer daha karmaşık testlere geçmeden önce bunu yapmak mantıklıdır.

 

6. İşlevsel test

Fonksiyonel test, yazılım testi yaşam döngüsünün bir sonraki aşamasıdır ve QA ortamında gerçekleştirilir.

İşlevsel test, bir yazılım uygulamasının her bir işlevini gereksinimlerine göre test eder ve işlevlere, kullanılabilirliğe, erişilebilirliğe ve hata koşullarına odaklanır.

Duman testi geçildikten sonra işlevsel test başlayabilir.

 

Farklı seviyelerde duman testi uygulamaları

Duman testi üç farklı test seviyesinde uygulanabilir: kabul seviyesi duman testi, sistem seviyesi duman testi ve entegrasyon seviyesi duman testi.

 

1. Kabul testi seviyesi

Kabul seviyesinde duman testi genellikle bir yazılım derlemesi QA’ya verildiğinde gerçekleştirilir. Bu tür bir QA duman testi, basitçe yapının temel işlevselliğini ve bunun beklenen işlevsellikle uyumlu olup olmadığını doğrular.

 

2. Sistem test seviyesi

Sistem düzeyinde duman testi, sistemin en önemli iş akışlarının test edilmesini içerir. Bu, sistemin kendisi test edildikten sonra ve sistemin tam bir regresyon testi yapılmadan önce gerçekleştirilir.

Sistem düzeyinde, otomatik duman testi, duman testinin en yaygın şeklidir.

 

3. Entegrasyon testi seviyesi

Entegrasyon testi düzeyinde, duman testleri yazılımın uçtan uca tüm işlevlerinin beklendiği gibi çalışmasını ve temel entegrasyonun işlevsel olmasını sağlar.

Bu tür duman testi genellikle tek tek modüller uygulandığında veya birden fazla modül tek bir yazılım yapısına entegre edildiğinde gerçekleşir.

 

Manuel ve otomatik duman testleri

 

Yazılım ekipleri duman testleri yapmaya ilk başladıklarında, manuel duman testleri mi yoksa otomatik duman testleri mi yapacaklarına dair bir karar vermeleri gerekir.

Otomatik duman testleri genellikle daha hızlı ve daha uygun maliyetli sonuçlar sunarken, bunların oluşturulması ve uygulanması da zaman alabilir. Birçok ekip, otomasyonu ileride düşünmeden önce manuel duman testleri oluşturarak işe başlar.

 

1. Manuel duman testi

 

Manuel duman testlerinin tasarlanması oldukça kolaydır ve genellikle QA veya geliştirme ekiplerinin dışından teknik olmayan profesyoneller tarafından gerçekleştirilebilir. Bu, henüz özel bir QA liderine sahip olmayan daha küçük şirketlerde manuel duman testlerinin genellikle tercih edildiği anlamına gelir.

Manuel duman testi gerçekleştirirken, duman testinin gerçekleştirilmesi çok uzun sürecek kadar çok sayıda kullanım senaryosunu kapsamadan yazılımın temel işlevlerini yeterince kapsayan bir dizi kullanım senaryosunu test etmek önemlidir. İdeal kullanım senaryosu sayısının genellikle 20 ila 50 arasında olduğu kabul edilir.

 

Duman testlerini manuel olarak gerçekleştirmenin faydaları

 

Otomatik duman testlerine kıyasla QA’de manuel duman testleri gerçekleştirmenin birçok faydası vardır. Manuel duman testleri, otomatik testlere kıyasla yazılımın performansı ve işlevselliği hakkında genellikle daha ayrıntılı bilgiler sunar.

 

Mühendis olmayanlar manuel test gerçekleştirebilir

Otomatik duman testi genellikle yazılım mühendislerinin ve geliştiricilerin uzmanlığını gerektirirken, manuel duman testleri daha az uzmanlığa sahip ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu genellikle kaynakların zaten kısıtlı olabileceği ve uzman personelin zamanının son derece değerli olduğu küçük ekiplerde faydalıdır.

 

Her iş için özel bir duman testi oluşturabilirsiniz

Duman testinizin herhangi bir yazılım uygulamasının en önemli işlevlerini doğru bir şekilde kapsadığından ve her derleme için daha önemli olan işlevlere odaklandığından emin olmak istiyorsanız, manuel bir duman testi oluşturmak test uzmanlarının testi her projeye göre uyarlamasına olanak tanır.

Bunun gibi manuel duman testleri, bazı otomatik testlere kıyasla daha faydalı sonuçlar sunabilir, ancak bu testlerin kurulması ve çalıştırılması son derece zaman alıcıdır.

 

Manuel testler nitel verileri ortaya çıkarır

Otomatik bir duman testi çalıştırdığınızda, almayı bekleyebileceğiniz tek şey testin hangi yönlerinin geçtiği ve hangilerinin başarısız olduğu hakkında nicel verilerdir.

Ekip üyeleri manuel duman testi gerçekleştirdiklerinde, yalnızca yapının geçip geçmediğini değil, nasıl ve/veya neden geçtiğini de değerlendirmek için içgörülerini, sezgilerini ve yargılarını kullanabilirler.

 

Manuel duman testinin zorlukları

 

Duman testini manuel olarak gerçekleştirmenin de birçok zorluğu vardır ve bunlar, birçok şirketin neden mümkün olduğunda otomatik duman testini kullanmayı tercih ettiğini açıklar.

Manuel duman testi kapsamlıdır ancak aynı zamanda çok zaman alıcıdır.

 

Manuel duman testleri zaman alır

Manuel duman testlerinin tamamlanması otomatik testlere göre çok daha uzun sürer ve ekibinizin çok daha fazla dikkatini gerektirir.

Otomatik testler arka planda kendi başlarına çalışabilirken, ekibinizin manuel duman testi yapmak için özel bir zaman ayırması gerekecektir.

 

Manuel testler çok sık çalıştırılamaz

Manuel duman testlerinin gerektirdiği çok fazla zaman ve kaynak nedeniyle, otomatik duman testleri kadar düzenli olarak gerçekleştirilemezler.

Manuel bir duman testi gerçekleştirirken, yazılım test uzmanlarının testin karmaşıklığına bağlı olarak yarım güne varan saatler ayırması gerekir.

Bu, sektörde en iyi uygulama olarak kabul edilen günlük duman testi olasılığını ortadan kaldırır.

 

Her zaman hataya yer vardır

Manuel testleri insanlar gerçekleştirdiği için, manuel duman testleri sırasında hata yapılma olasılığı her zaman vardır.

Bu nedenle, manuel duman testi genellikle otomatik test kadar kapsamlı değildir, özellikle de gözden kaçırılması daha kolay olan ince hataları tespit etmek söz konusu olduğunda veya test uzmanlarının test sırasında odaklarını kaybetmelerine neden olabilecek aşırı tekrarlayan testler gerçekleştirirken.

 

Manuel duman testi ne zaman kullanılmalı

 

Manuel duman testi en yaygın olarak, otomatik duman testi için mühendis ayıracak kaynaklara sahip olmayan küçük ekiplerde veya ek insan görüşü ve muhakemesinin istendiği veya gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

Bu nedenle, manuel duman testi genellikle entegrasyon düzeyindeki duman testlerinde uygulanır.

 

2. Otomatik duman testi

 

Otomatik duman testi, her yazılım derlemesi için bir dizi ilgili kullanım senaryosu oluşturmak ve çalıştırmak için gerekli kodlama becerilerine sahip yazılım mühendisleri tarafından uygulanabilir.

Otomatik duman testi manuel testten çok daha hızlıdır, genellikle 30 ila 60 dakikadan uzun sürmez ve geliştirme ve QA ekibinin tüm üyeleri günlük görevlerine devam ederken arka planda gerçekleştirilebilir.

Bu nedenle, otomatik duman testi, giderek daha fazla firma işyeri verimliliğini artırmaya çalıştıkça yazılım endüstrisinde yaygın hale gelmiştir.

 

Duman testi otomasyonunun faydaları

 

Duman testi otomasyonu, bunu uygulamak için zamanı ve kaynakları olan şirketler için birçok avantaj sunar. Hızlı ve etkilidir ve otomatik testlerin ekipler ve kaynaklar üzerinde yarattığı stresin azlığı nedeniyle, küçük şirketlerde bile düzenli olarak çalıştırılabilirler.

 

Otomatik test hızlıdır

Otomatik duman testi, manuel testten çok daha hızlıdır ve çoğu otomatik testin tamamlanması 30 ila 60 dakikadan uzun sürmez.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Buna kıyasla manuel testler saatler sürebilir.

Otomatik duman testleri minimum kaynak gerektirir ve bir kez uygulandıktan sonra çalıştırılması çok kolaydır.

 

Otomasyon günlük duman testlerini mümkün kılıyor

Mevcut sektördeki en iyi uygulamalar, özellikle sürekli değişim halinde olan yazılımlar üzerinde çalışırken günlük duman testlerinin ideal olduğunu belirtir.

Manuel duman testleri günlük olarak gerçekleştirilemeyecek kadar zaman alıcıdır, ancak otomatik duman testlerinin her iş gününün başında gerçekleştirilmesi kolaydır.

 

Otomasyon insan hatasını ortadan kaldırır

Otomatik testler, önceden hazırlanan ve son derece titiz standartlara göre oluşturulan komut dosyalarından çalıştırılır. Bu, otomatikleştirilmiş bir testin büyük bir hatayı veya önemli bir sorunu gözden kaçırma olasılığının çok düşük olduğu anlamına gelir.

 

Otomasyon, yük ve performans testlerini taklit edebilir

Yük ve performans testleri, bir uygulamanın çok sayıda kullanıcı tarafından aynı anda kullanıldığında ne kadar iyi çalıştığını değerlendirir. Otomatik duman testi, manuel testin yapamayacağı şekilde birden fazla kullanıcının ek yükünü taklit edebilir ve belirli koşullarda yazılım performansı hakkında ekstra bir veri katmanı sağlayabilir.

 

Duman testi otomasyonunun zorlukları

 

Duman testi otomasyonunun zorlukları yok değildir. Özellikle daha az sayıda mühendisin çalıştığı küçük ekiplerde otomatik duman testi uygulamak daha zaman alıcı ve kaynak yoğun olabilir.

 

Teknik gereksinimler

Otomatik duman testleri, manuel duman testlerine göre kodlama konusunda daha fazla teknik bilgi ve beceri gerektirir. Yazılım mühendisleri, bu testler uygulanmadan önce otomatik testlerin nasıl oluşturulacağını bilmek için zamana ve bilgiye sahip olmalıdır ve tüm ekipler bunu yapmak için gerekli kaynaklara sahip olmayabilir.

 

İnsani içgörü eksikliği

Otomasyon testi, bir yazılım uygulamasının işlevselliğinin genel bir görünümünü sunar ve otomatik bir duman testi gerçekleştirirken, yazılım test uzmanları duman testinin nihai amacı olan yazılımın temel işlevleri hakkında fikir sahibi olurlar.

Ancak otomatik testler, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik gibi yazılım performansının daha öznel yönleri hakkında herhangi bir fikir vermez.

 

Duman testi otomasyonu ne zaman uygulanmalı?

 

Otomasyon sıklıkla duman testinde kullanılır çünkü duman testinin amacı sadece temel işlevselliği kontrol etmektir ve bu da otomatik testin nispeten iyi olduğu bir şeydir.

Otomatik duman testi uygulamak için yeterli teknik beceriye sahip ekiplerin bu sürece yatırım yapacak zaman ve kaynaklara sahip olması muhtemeldir ve daha büyük, daha köklü şirketler günlük duman testinin en iyi uygulama standartlarını karşılamak için muhtemelen daha fazla baskı hissedecektir.

 

Duman testi otomasyonu vs manuel duman testi

 

Duman testi yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu yoktur ve bir ekip için iyi çalışan bir şey başka bir ekip için iyi çalışmayabilir.

Duman testi yapmadan önce yazılım ekipleri hedeflerini, kaynaklarını ve uzun vadeli proje planlarını göz önünde bulundurmalıdır. Yazılımı manuel olarak test etme süreci, QA’ya yeni başlayan genç profesyoneller için eğitici olabilir, ancak daha köklü ekipler için otomatik test yerine manuel testi tercih etmenin nadiren bir faydası vardır.

 

Hibrit duman testleri

 

Manuel ve otomatik duman testi ile akıllılık testi arasında karar veremeyen ekipler için üçüncü seçenek hibrit testi tercih etmektir.

Hibrit test, testlerin genel performansını ve verimliliğini artırmak için hem manuel hem de otomatik duman testinin yönlerini birleştirir. Hibrit duman testi yöntemi kullanılırken, testin büyük bir kısmı otomatikleştirilebilir ancak bazı yönleri manuel olarak gerçekleştirilebilir. Bu, ekiplerin duman testinin genel zaman gereksinimlerini düşük tutarken yapının ihtiyaç duyulan yönlerine daha fazla odaklanmasına olanak tanır.

 

Duman testi türleri

 

Duman testi genel olarak resmi ve gayri resmi duman testi olarak iki kategoriye ayrılabilir. Duman testinin resmi mi yoksa gayri resmi mi olduğu, QA lideri tarafından resmi olarak başlatılıp başlatılmadığına veya geliştirmenin bir parçası olarak yürütülüp yürütülmediğine bağlıdır.

 

1. Resmi duman testleri

Resmi bir duman testinde, yazılım geliştiricileri yazılım yapısını resmi test için QA mühendisine veya QA liderine iletir. QA lideri, test uzmanlarını duman testi görevine atar ve otomasyon gibi duman testi araçlarını kullanarak veya manuel olarak duman testini gerçekleştirmelerini ister.

Resmi duman testlerini gerçekleştirirken, QA test uzmanları test sonuçlarını QA lideri tarafından analiz edilebilecek resmi bir rapor haline getirir.

Biçimsel duman testleri, yazılım oluşturma süreci sırasında önemli noktalarda, örneğin yeni özelliklerin işlevsel testlerini yapmadan önce gerçekleştirilir.

 

2. Gayri resmi duman testleri

Gayri resmi duman testleri, geliştirme veya QA süreci sırasında bir yazılım derlemesi üzerinde gerçekleştirilen ve QA lideri tarafından resmi olarak rapor edilmeyen veya talep edilmeyen duman testleridir.

Birçok yazılım ekibinin protokol gereği gerçekleştirdiği günlük duman testleri, gayri resmi duman testlerine bir örnektir.

QA mühendisleri yararlı olabileceğini düşündüklerinde gayri resmi testler geçici olarak gerçekleştirilebilir.

 

Duman testine başlamak için ihtiyacınız olanlar

 

Yazılım testinde duman testine başlamadan önce, veri dosyaları ve kuruluşunuzdaki beceriler de dahil olmak üzere ihtiyaç duyacağınız her şeyi bir araya getirmeniz önemlidir.

Duman testinizi gerçekleştirmek için neye ihtiyacınız olacağı, otomatik veya manuel duman testi yapmayı planlayıp planlamadığınıza ve süreci kolaylaştırmak için hangi test araçlarını kullandığınıza bağlı olacaktır.

 

1. Test senaryolarının bir listesi

Duman testine başlamadan önce, duman testinizin değerlendirmesini istediğiniz tüm test senaryolarının kapsamlı bir listesine ihtiyacınız olacaktır.

Test senaryoları, bu eylemleri gerçekleştirmenin sonuçlarının beklediğiniz sonuçlarla uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için test etmek istediğiniz bireysel eylem kümeleridir.

Örneğin, çok basit bir test durumu, uygulamayı açtığınızda yazılımın ana gösterge tablosunu yüklemesi olabilir.

 

2. Test dosyaları

Duman testinizi çalıştırmadan önce, duman testinizi çalıştıracağınız tüm test dosyalarını bir araya getirmeniz gerekir. Tüm dosyalarınızı tek bir yerde toplamak için kullandığınız duman testi yazılımının komut satırını kullanabilirsiniz.

Dosyalarınızı nasıl topladığınız ve nerede sakladığınız, kuruluşunuzun nasıl çalıştığına bağlı olacaktır.

 

3. Duman testi araçları

Herhangi bir özel araç kullanmadan temel bir duman testi gerçekleştirebilirsiniz, ancak duman testi araçlarını kullanmak sonuçlarınızın doğruluğunu artırmanıza ve duman testi sürecini hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

Öncelikle duman testi araçlarını çevrimiçi olarak araştırın ve duman testinizi otomatikleştiren veya optimize eden yazılımı özel ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre seçin.

 

Duman testi süreci

 

Duman testi yapmanın en iyi yolu kuruluşlar arasında farklılık gösterir ve duman testi konusunda yeniyseniz, ekibiniz için en iyi olanın ne olduğunu görmek için farklı yaklaşımları denemek isteyebilirsiniz.

Aşağıda, yazılımınızın temel işlevlerini değerlendirmek için temel bir duman testinin nasıl yapılacağına dair bir örnek yer almaktadır.

 

Adım 1: Test senaryolarınızı seçin

Duman testi gerçekleştirmenin ilk adımı, duman testinizi hangi test senaryoları üzerinde çalıştıracağınızı seçmektir.

Duman testi tasarlarken, yazılım mühendisleri ve QA mühendisleri yazılım için hangi yazılım işlevlerinin en kritik olduğunu ve bu özelliklerin en iyi nasıl test edileceğini düşünmelidir. Yazılımın işlevi için önemli olmayan özellikleri test ederek zaman kaybetmeyin.

 

Adım 2: Duman testleri oluşturun

Kullanacağınız test senaryolarını belirledikten sonra, bunları test etmek için test komut dosyaları yazabilirsiniz. Testi çalıştırırken esnekliği artırmak için duman testleri için tek bir komut dosyası kullanın.

Duman testini otomatikleştirmeyi seçerseniz, bir duman testi çalıştırmak istediğinizde her zaman manuel test komut dosyaları yazmak zorunda kalmazsınız. Bunun gibi komut dosyalarını otomatikleştirmek için yazılım testi otomasyon paketlerini kullanabilirsiniz.

 

Adım 3: Duman testlerini çalıştırın

Duman testi komut dosyalarınızı oluşturduktan sonra, hataları ve diğer önemli hataları aramak için bunları derlemenizde çalıştırabilirsiniz. Bu işlem 30 ila 60 dakikadan fazla sürmemelidir ve testleriniz bittikten sonra sonraki adımlarınızı belirlemek için sonuçları değerlendirebilirsiniz.

 

Adım 4: Hataları düzeltin

Yazılım geliştirmede duman testinin amacı, tam QA testleri başlamadan önce önemli hataları veya göze çarpan sorunları tespit etmektir.

Duman testleriniz yazılım yapınızın temel işlevlerini bozan önemli sorunlar ortaya çıkarırsa, QA’ya devam etmeden önce yazılımı ve analizinizi hata düzeltme için geliştirme ekibine geri göndermeniz önemlidir.

 

Duman testi için en iyi uygulamalar

 

Duman testi, geliştirmenin tüm aşamalarında yazılım yapılarındaki önemli hataları belirlemenin güvenilir bir yoludur. Duman testlerinizin verimli, doğru ve üretken olmasını sağlamanın en iyi yolu, sektördeki en iyi uygulamaları takip etmektir.

 

1. Duman testlerini sık sık yapın

Her gün duman testleri yapmak her zaman mümkün olmayabilir, özellikle de otomatik duman testleri yerine manuel testler yapıyorsanız.

Mümkün olduğunca sık ve yazılımınızda her değişiklik yaptığınızda duman testleri uygulayın. Bunu yapabildiğinizde, günlük duman testleri yapmak en iyi uygulama olarak kabul edilir.

 

2. Test aşamalarını asla atlamayın

Aceleniz varsa, geliştirme sürecinde daha hızlı ilerlemek için bazı test aşamalarını atlamak cazip gelebilir, ancak hem duman hem de regresyon testi, geliştirmenizi yolunda tutmak için çok önemlidir.

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce derlemelerinizi her zaman duman ve akıllılık testi ile test edin.

 

3. Her değişikliği test edin

Duman testi için tek bir uygulama yoktur. Bir yazılım yapısında yaptığınız her değişikliği test etmek ve yazılımınızı farklı geliştirme aşamaları arasında test etmek için duman testlerini kullanabilirsiniz ve kullanmalısınız.

Duman testleri entegrasyon testleri, performans testleri ve fonksiyonel testlerin öncüsü olmalıdır.

 

4. Test sonuçlarınızı takip edin

Resmi bir duman testinin sonuçlarını test etmek standart bir uygulamadır, ancak gayri resmi duman testleri gerçekleştirirken bile mühendisler sonuçların bir kaydını tutmalıdır.

Bu, sonuçları geliştiricilere geri iletmeyi ve hangi özelliklerin testte başarısız olduğunu takip etmeyi kolaylaştırır.

 

5. Duman testinizi iki kez çalıştırın

Duman testinizi iki kez çalıştırmak aşırıya kaçmak gibi görünebilir, ancak testiniz sırasında gerçekten her hatayı yakalamak istiyorsanız, en iyisi iki kez çalıştırmaktır.

Bu, duman testinizin büyük hataları ve hemen düzeltilmediği takdirde daha fazla soruna neden olabilecek sorunları yakalamak için her şansa sahip olmasını sağlar.

 

6. Doğru duman testi türünü seçin

Manuel veya otomatik duman testi kullanmanız ekibinizin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Sonuçlarınızın doğruluğundan ödün vermeden verimliliği optimize etmek için projeniz için en iyi test türünü seçtiğinizden emin olun.

 

Duman testinden elde edilen çıktı türleri

Bir duman testi gerçekleştirdiğinizde, duman testinizin değerlendirdiğiniz her test senaryosu için iki farklı sonuçtan biriyle sonuçlanmasını bekleyebilirsiniz: başarılı veya başarısız.

1. Pas

Çalıştırdığınız her test senaryosu için olası bir sonuç, duman testinin geçmesidir. Bu, testin gerçek sonucunun testin beklenen sonucuyla aynı hizada olduğu anlamına gelir.

Örneğin, uygulamayı yüklediğinizde ne olacağına ilişkin bir test çalıştırırsanız ve uygulama yüklendiğinde açılması gereken ekrana yüklenirse, kodunuz bunu başarılı olarak göstermelidir.

2. Başarısız

Duman testiniz belirli bir test senaryosu için başarısız olursa, bu genellikle testin gerçek sonucunun testin beklenen sonucuyla uyumlu olmadığı anlamına gelir.

Örneğin, bir alışveriş uygulamasını test ediyorsanız ve çalıştırdığınız test senaryolarından biri alışveriş sepetinize ürün ekleme işlevini test ediyorsa, sepetinize eklediğiniz ürünler beklediğiniz gibi sepetinizde görünmezse test başarısız olur.

 

Duman testi için test senaryosu örnekleri

Duman testinize hangi test senaryolarını dahil edeceğinizi düşünürken, yazılımınızın temel işlevlerinin bir listesini yazın ve bunlardan hangilerinin yazılımı çalıştırmak ve kullanmak için gerekli olduğunu düşünün.

Duman testi için bazı test senaryosu örnekleri, kendi duman testinizde hangi test senaryolarını kullanacağınızı belirlemenize yardımcı olabilir.

 

1. Oturum açma kimlik bilgilerini doğrulama

Uygulamanız kullanıcıların oturum açmasını gerektiriyorsa, oturum açma kimlik bilgilerini doğrulama işleminin olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir test senaryosu oluşturmak isteyebilirsiniz.

Bunu yapmak için, oturum açma, testi çalıştırma ve sonuçları kontrol etme işlemlerini otomatikleştiren bir komut dosyası oluşturun. Yazılım beklendiği gibi oturum açarsa, bu duman testi durumu geçer.

 

2. Yeni bir belge oluşturma

Yazılımınızın kullanıcıların yeni bir belgeyi düzgün bir şekilde oluşturmasına izin verip vermediğini değerlendirmek için bir test senaryosu oluşturabilirsiniz. Yazılımınızda belge oluşturma, adlandırma ve kaydetme işlemlerini otomatikleştiren bir komut dosyası oluşturun ve çalıştırın.

Ortaya çıkan ve bu süreci engelleyen herhangi bir önemli sorun, bu duman testinin başarısız olduğu anlamına gelecektir.

 

3. Oturumu kapatma

Uygulamanızın oturum açma işlevi varsa, oturum kapatma işlevi de olmalıdır. Kullanıcılar ‘oturumu kapat’ seçeneğine tıkladığında ne olacağını test etmek için bir komut dosyası çalıştırın.

Kullanıcı bu düğmeye tıkladığında oturumu başarıyla kapatamazsa duman testi başarısız olur.

 

Duman testi ile tespit edilen hata ve bug türleri

 

Duman testleri, yazılımınızın temel işlevselliğini bozan hataları ve bug’ları belirlemenize yardımcı olabilir. Duman testinizi ne zaman çalıştırdığınıza ve neyi kontrol etmek istediğinize bağlı olarak, duman testi yoluyla farklı hata ve bug türlerini bulabilirsiniz.

 

1. İşlevsel hatalar

İşlevsel hatalar, yazılımınız beklediğiniz gibi davranmadığında veya düzgün çalışmadığında ortaya çıkan hatalardır.

Duman testlerini kontrol etmek için kullanacağınız test senaryolarının çoğu işlevsel testlerdir ve bu nedenle işlevsel hataların bu gibi duman testleri tarafından tespit edilmesi muhtemeldir.

 

2. Mantık hataları

Mantık hataları kodun mantığındaki kusurları temsil eder ve yazılımın yanlış davranmasına da neden olabilir. Mantık hataları, eylemlerin yanlış çıktılar üretmesine ve hatta yazılımın çökmesine neden olabilir.

Yaygın bir mantık hatası, yazılımın çökene kadar aynı eylemleri tekrar tekrar yapmasına neden olan sonsuz döngüdür.

 

3. Entegrasyon hataları

Entegrasyon düzeyinde bir duman testi yürütüyorsanız, test sırasında entegrasyon hataları bulabilirsiniz. Bunlar, iki ayrı kod kümesi birbiriyle kusursuz bir şekilde entegre olmadığında ortaya çıkar. Koddaki çok çeşitli uyumluluk sorunlarından kaynaklanabilir ve onarılması için karmaşık çözümler gerektirebilir.

 

Yaygın duman testi ölçümleri

 

Bir duman testi gerçekleştirirken, QA ekipleri duman testinin sonuçlarını değerlendirmek ve testin başarılı ya da başarısız olduğuna karar vermek için metrikler kullanabilir.

Duman testi ölçümleri, yazılımın temel işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirip getiremediğini değerlendirmenin yanı sıra yazılımın hızını ve yükleme sürelerini de değerlendirebilir.

 

1. Yazılım hızı

Duman testleri, yazılım hızının ve yükleme sürelerinin bireysel test durumlarında belirtilen belirli kriterleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için kullanılabilir.

Örneğin, uygulamayı yüklediğinizde yazılımın nasıl davrandığını test ediyorsanız ve uygulama beklendiği gibi yükleniyor ancak açılması iki dakika sürüyorsa, beklenen yükleme süresini karşılamadığı için bunu Başarısız olarak işaretleyebilirsiniz.

 

2. Güvenilirlik

Duman testinizi iki kez çalıştırmak, yazılımınızın güvenilirliğini test etmenize de yardımcı olabilir. Belirli test senaryoları bir kez başarılı olur ancak bir kez başarısız olursa, bu durum koddaki bazı hataların yazılım her kullanıldığında ortaya çıkmayan ancak yine de kullanıcılar için ciddi sorunlara neden olabilecek hatalara neden olduğunu gösterir.

 

En iyi ücretsiz duman testi araçları

Duman testi araçları, duman testlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için duman testlerini daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

Aşağıda, bugün ücretsiz olarak temin edilebilen en iyi duman testi araçlarından bazıları yer almaktadır.

 

5 en iyi ücretsiz duman testi aracı

1. ZAPTEST ÜCRETSİZ sürüm

ZAPTEST, kullanıcıların yazılım testlerini ve RPA ‘yı tek kuruş ödemeden otomatikleştirmelerini sağlayan ücretsiz bir araçtır.

Mobil, web, API ve LOAD platformları dahil olmak üzere birden fazla platformda basit duman testleri yapmak için ZAPTEST FREE sürümünü kullanabilirsiniz.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Otomatik duman testini denemek istiyorsanız, ZAPTEST ücretsiz sürümü otomasyonun faydalarını ilk elden görmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, kodsuz bir arayüze sahip olduğu ve en son Bilgisayarla Görme teknolojisinden yararlandığı için teknik bir geçmişe sahip olmasanız bile kullanımı kolaydır.

En önemlisi, ZAPTEST FREE iyi…. sonsuza kadar özgür! Buna karşın, birçok duman testi ve genel yazılım otomasyon aracının ilk test dönemi vardır ve sonrasında abonelik ücreti ödemeye başlarsınız.

 

2. Selenyum

Selenium, yazılımınız üzerinde duman ve regresyon testleri de dahil olmak üzere çeşitli test türlerini çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz, açık kaynaklı bir araçtır. Birçok farklı programlama dili ile çalışır ve özellikle web uygulamalarını test etmek için iyidir.

 

3. Appium

Mobil uygulamalar üzerinde duman ve akıllılık testi yapmak istiyorsanız Appium, Selenium’dan daha iyi bir seçimdir. Appium’un kurulumu ve kullanımı kolaydır ve hem iOS hem de Android için geliştirilen uygulamalar üzerinde basit duman testleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

 

4. Test Bağlantısı

Testlink, kullanıcıların tek bir yapılandırılmış çerçeve içinde test planları ve test senaryoları hazırlamasına olanak tanıyan ücretsiz, web tabanlı bir yönetim aracıdır. Testlink, duman testlerine başlamadan önce duman testlerinizi planlamanıza, beklentilerinizi ve metriklerinizi belirlemenize yardımcı olabilir.

 

5. QA Wolf

QA Wolf, kullanıcıların diğer işlevsel testlerin yanı sıra otomatik bir QA duman testi oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, uçtan uca bir test aracıdır. QA Wolf, teknik veya kodlama becerisi olmayan kişiler tarafından bile kullanılabilir, bu da çoğu QA ekibi için test otomasyonuna harika bir giriş olduğu anlamına gelir.

 

En iyi kurumsal duman testi araçları

 

Duman testi araçlarınıza biraz para yatırmaya hazırsanız, daha kapsamlı duman testi yeteneklerine ve daha kapsamlı sonuçlara sahip kurumsal araçlar satın alabilirsiniz.

Aşağıda, piyasadaki en iyi beş kurumsal duman testi otomasyon aracının bir listesi bulunmaktadır.

 

En iyi 5 kurumsal duman testi otomasyon aracı

 

1. ZAPTEST ENTERPRISE sürümü

ZAPTEST ENTERPRISE sürümü, duman testi de dahil olmak üzere her türlü testi tamamen otomatikleştirebilen bir yazılım testi ve RPA paket idir.

Ücretsiz sürüm, ZAPTEST’in neler yapabileceğini öğrenmek isteyen daha küçük şirketler için uygundur, ancak kullanımı kolay ve herhangi bir yazılımı veya uygulamayı, herhangi bir platformda, tarayıcıda veya cihazda test etmeye uygun ücretli bir çözüm arıyorsanız VE bunların hepsinde 1SCRIPT uygulaması ile ZAPTEST ENTERPRISE başlamak için harika bir yerdir.

 

2. SoapUI

SoapUI, yazılım üzerinde uçtan uca QA testlerini yönetmeyi ve yürütmeyi kolaylaştıran kurumsal bir test aracıdır. Kurulumu nispeten basit bir araçtır, ancak fiyatlarına da yansıyan sınırlamaları vardır.

 

3. Testim

Testim, yazılımınızın işlevselliğini değerlendiren kodsuz testler oluşturmak için yapay zeka kullanan ücretli bir duman testi aracıdır. Testim’in Javascript API’si testleri yeniden düzenlemek, özelleştirmek ve hata ayıklamak için kullanılabilir.

 

4. T-Plan Robot

T-Plan Robot, QA mühendislerinin Windows, Mac, Linux ve Mobil cihazlarda komut dosyası kullanıcı eylemlerini ve Robotik Süreç Otomasyonunu (RPA) otomatikleştirmek için kullanabilecekleri bir kurumsal test aracıdır. Çeşitli uygulamalar üzerinde duman testlerini otomatikleştirmek ve geliştirme sırasında önemli noktalarda çalıştırılabilecek otomatik komut dosyaları oluşturmak için T-Plan Robot’u kullanabilirsiniz.

 

5. Yağmur Ormanı KG

Rainforest QA, kullanıcıların tek bir panodan hem manuel hem de otomatik duman testlerini yönetmesine ve uygulamasına olanak tanıyan bir QA duman testi aracıdır. Bu, hibrit yaklaşımı denemek isteyen kuruluşlar için idealdir ve bulut tabanlı uygulamalar, Windows ve Mac dahil olmak üzere çok çeşitli platformlar için uygundur.

 

Kurumsal ve ücretsiz duman testi araçlarını ne zaman kullanmalısınız?

 

Kurumsal ve ücretsiz duman testi araçları benzer ihtiyaçları biraz farklı şekillerde karşılayabilir. Genellikle ücretsiz araçlar, manuel duman testi konusunda rahat olan ancak otomatik duman testini daha ayrıntılı olarak keşfetmek isteyen kuruluşlar için mükemmel bir geçit görevi görür.

Ayrıca, ücretli araçlar için paranın henüz olmadığı çok küçük başlangıçlar için daha uygun olabilirler.

Kurumsal test araçları genellikle şirketler büyüdükçe daha uygulanabilir bir seçenek haline gelir. Genellikle daha fazla esneklik, daha iyi destek ve teknik olmayan profesyonellerin bile otomatik duman testi yapmasını kolaylaştıran daha kullanıcı dostu arayüzler sunarak ücretsiz araçlara göre bir dizi avantaj sunarlar.

 

Duman testi kontrol listesi

 

Bir duman testine başlamadan önce, yazılım KG ekibi duman testi sürecinin her adımını kapsadıklarından emin olmak için bu kontrol listesini kullanabilir.

Kullanacağınız duman testi araçlarını belirleyin
Manuel veya otomatik test oluşturacağınızı seçin
Test etmek istediğiniz test senaryolarını seçin
Her vaka için test senaryoları oluşturun
Her test senaryosu için ‘geçme’ gereksinimlerini belirleyin
Duman testlerinizi çalıştırın
Sonuçları analiz edin
Geliştirme ve KG’ye geri bildirim

 

Sonuç

 

Duman testi, yazılım geliştirme ve QA’de önemli bir adımdır. Daha fazla test yapılmadan önce bir ürünün işlevsel olmasını sağlar, bu da QA ekiplerinin henüz kararlı olmayan yapılar üzerinde yoğun işlevsel testler gerçekleştirerek zaman ve kaynak israfı riskini önler.

Duman testi, yazılım ekipleri tarafından mümkün olduğunca sık gerçekleştirilmesi gereken nispeten hızlı ve basit bir süreçtir.

İşletmeler hiperotomasyon, RPA ve diğer ilgili teknolojileri destekleyen gelişmiş araçları kullanarak optimum verimlilik elde etmeye çalıştıkça, otomatik duman testi her büyüklükteki kuruluşta giderek yaygınlaşıyor.

Hem manuel hem de otomatik duman testlerinin günümüz QA ortamlarında hala bir yeri var, ancak otomatik testler daha yaygın hale geldikçe bunun norm haline geleceğine şüphe yok.

 

SSS ve kaynaklar

 

Duman testi otomasyonu konusunda en iyi kurslar hangileridir?

 

Duman testi otomasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, alabileceğiniz bazı çevrimiçi kurs örnekleri şunlardır:

Coursera duman testi kursları
● Udemy duman testi kursları
Skillshare duman testi kursları

Yeni başlayanlar için en iyi kurslardan biri Udemy’de bulunan Sertifikalı Test Uzmanı ISTQB Temel Seviye (CTFL) kursudur.

Bu çevrimiçi kaynakların her biri, farklı yeteneklere sahip öğrenciler için duman testi kursları sunmaktadır ve bu sitelerde hem ücretsiz hem de ücretli kurslar almak mümkün olabilir.

Sertifika almak istiyorsanız, CAST tarafından akredite edilmiş kursları arayın.

 

Duman testi ile ilgili en iyi kitaplar hangileridir?

 

Duman testi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, duman testinin yaklaşımları ve avantajları hakkında anlayışınızı geliştirmek için yazılım testi ve duman testi üzerine kitaplar okuyabilirsiniz. Duman testi ile ilgili en iyi kitaplardan bazıları şunlardır:

Yazılım Testi Sanatı, Glenford J Myers, Tom Badgett ve Corey Sandler
Yazılım Testi, yazan Ron Patton
Yazılım Test Otomasyonu, Mark Fewster ve Dorothy Graham tarafından

Bununla birlikte, yazılım testi hakkında, testin nasıl, neden ve ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilecek çok sayıda harika kitap var.

Size hitap eden ve en çok ilginizi çeken konuları daha ayrıntılı olarak inceleyen bir kitap seçin.

 

Duman testi ile ilgili en iyi 5 mülakat sorusu nelerdir?

 

Duman testi içerebilecek bir pozisyon için mülakat yapmayı düşünüyorsanız, aşağıdaki gibi yaygın mülakat sorularına yanıtlarınızı hazırlayarak mülakatınıza hazırlanın:

Duman testi yapmak için doğru zaman ne zamandır?
Bir duman testinde hangi test senaryolarının kullanılacağına nasıl karar verirsiniz?
Duman testinin akıllılık testi gibi diğer test türlerinden farkı nedir?
Duman testleri yapmak için ne kadar kodlama bilgisi gereklidir?
Duman testi başarısız olursa ne yaparsınız?

 

Duman testi ile ilgili en iyi YouTube eğitimleri hangileridir?

 

Görsel olarak öğrenmeyi seviyorsanız, duman testi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu YouTube videolarını kullanabilirsiniz:

Edureka duman testi eğitimi
Duman testi nedir?
Duman testi vs akıllılık testi

 

Duman testlerinin bakımı nasıl yapılır?

 

Duman testi bakımı, yazılım oluşturma projeniz devam ettikçe oluşturduğunuz duman testlerinin sağlıklı ve ilgili kalmasını sağlamakla ilgilidir.

Duman testlerini günlük olarak yürütün ve gerektiğinde yeni test senaryoları oluşturun.

Ayrıca, katkıları kodlarının kalitesini artırmada başarısız olan geliştiricilerle yakın çalışarak duman testlerinizin faydalarını en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

 

Yazılım mühendisliğinde duman testi nedir?

 

Yazılım mühendisliğinde duman testi, yapı doğrulama testi olarak da adlandırılır ve bir yazılım yapısının kararlı olduğundan emin olmak için basit ve hızlı bir testtir.

Duman testi, bir yapının temel işlevlerini test etmek için kullanılır ve daha fazla QA testi yapılmadan önce bir ön test görevi görür.

 

Duman testi vs akıllılık testi

 

Duman testi ve akıllılık testi, bir yazılım yapısının veya ürünün temel işlevlerinin hızlı bir şekilde test edilmesini içeren her iki test türüdür.

Bununla birlikte, duman testi yazılımın temel işlevlerinin beklendiği gibi davranıp davranmadığını test ederken, akıllılık testi genellikle hata onarımlarının belirlenen sorunları düzeltip düzeltmediğini kontrol etmek için kullanılır.

Duman testi, genellikle bir yapının kararlı olduğu doğrulanmadan önce yapılan daha resmi ve belgelendirilmiş bir süreçtir; akıllılık testi ise nispeten kararlı yapılarda regresyon testinin bir parçası olarak gerçekleştirilebilen gayri resmi bir test türüdür.

 

Duman testi vs regresyon testi

 

Duman ve regresyon testlerinin her ikisi de yeni değişiklikler yapıldıktan sonra yazılımın hala düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden test türleridir.

Ancak duman testi, sadece temel işlevleri kontrol eden ve yazılımın kararlı olmasını sağlayan nispeten hızlı ve düşük derinlikli bir test türüdür.

Regresyon testi, çok daha uzun süren ve yapıyı daha ayrıntılı olarak değerlendiren daha derin düzeyde bir testtir.

 

Duman testi vs akıllılık testi vs regresyon testi

 

Duman ve akıllılık testlerini regresyon testleriyle karşılaştırırken, bu üç test türünün de iyi bir yazılım geliştirme ve QA için gerekli olduğunu anlamak önemlidir.

Duman testi ve akıllılık testi, yazılımın normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için hızlı bir yol sunarken, regresyon testi ürünün işleyişi hakkında daha derin bilgiler sunar.

QA ekipleri yazılımı önce duman testine tabi tutar ve yazılım bu kontrolü geçerse, akıllılık testi ve daha sonra regresyon testi gerçekleştirilebilir.

Duman testi araçları kullanılarak yapılan otomatik duman testi giderek yaygınlaşmaktadır, ancak regresyon testi gibi bazı test türlerinin, testin karmaşık yapısı nedeniyle tam olarak otomatikleştirilmesi henüz mümkün değildir.

Son olarak, Windows platformları, iOS, Android, UI testleri, Linux ve daha birçok platformda test yapmak için araçlar arıyorsanız, devam edin ve ZAPTEST FREE’yi indirin!

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post