fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Bij agile softwareontwikkeling is testen van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de software klaar is voor productie. Maar wat is agile methodologie bij testen? De agile testmethodologie versus de watervalmethodologie kent aanzienlijke conceptuele verschillen.

Leren hoe de agile test life cycle werkt, methodes, agile software testing tools, en hoe deze te implementeren zijn allemaal essentiële factoren om dit type testen op software uit te voeren.

Inhoudsopgave

Voordelen van Agile Software Testing

De manieren waarop u kunt profiteren dankzij agile softwareontwikkeling testen zijn er in overvloed. Er zijn verschillende belangrijke voordelen verbonden aan het overstappen op een agile methodologie in het testproces en het volgen van agile software testing best practices.

Het bespaart tijd en geld

Veel agile tests kunnen worden geautomatiseerd, waardoor u niet alleen bespaart op de kosten van tests, maar het is ook veel sneller dan handmatig testen.

Een andere manier waarop u geld kunt besparen met agile software testing tools is het elimineren van de noodzaak van dubbele tests. Hoe efficiënt uw QA testers ook zijn, handmatig testen zal meer tijd in beslag nemen, dus als u efficiënte en snelle resultaten wilt, zullen agile methodologieën helpen uw software development life cycle te optimaliseren.

Vermindert Documentatie

Hoewel agile testen de documentatie niet elimineert, is er wel veel minder van. In plaats van elk stukje informatie te documenteren, wat tijdrovend kan zijn, gaat het erom specifieke informatie beknopt vast te leggen ten behoeve van het testteam.

Het is flexibel

Een van de beste dingen aan agile testmethodologie is de flexibiliteit ervan. Het is een zeer aanpasbare testmethode waarmee u in een opwelling alles kunt veranderen wat nodig is om tijdens het testproces de oplossing te krijgen die u nodig hebt.

Agile testen draait om de samenwerking van alle teamleden, dus flexibiliteit om gemakkelijk van tactiek te veranderen is een belangrijk voordeel.

Geef regelmatig feedback

In tegenstelling tot traditionele tests, waarbij het meer dan 18 maanden duurt om feedback van klanten of eindgebruikers te krijgen, kan bij agile testdiensten om de paar weken of sneller feedback worden gegeven, afhankelijk van de situatie, de fase in het ontwikkelingsproces, enzovoort.

Hoe sneller de feedback tijdens de ontwikkeling, hoe sneller het team de nodige wijzigingen kan aanbrengen en de software opnieuw kan implementeren voor verdere feedback van de klant.

Gemakkelijker om problemen te identificeren

Het gebruik van agile testmethodes maakt het veel gemakkelijker om eventuele problemen met het product te identificeren. Met regelmatige tests en feedback van klanten kan het testteam sneller ontwikkelingsproblemen vinden en corrigeren dan met traditionele testmethoden.

Veel voorkomende uitdagingen bij Agile Software Testing

Hoewel het gebruik van agile software testing diverse voordelen heeft, zijn er ook enkele uitdagingen die het overwegen waard zijn alvorens over te stappen van traditioneel testen.

Er is een grotere kans op fouten

Een nadeel van het gebruik van agile testmethoden is dat de kans op fouten groter is. Hoewel het handig is dat er minder aandacht is voor grondige documentatie, kan juist het verlies van dat documentatieproces er soms toe leiden dat er meer fouten worden gemaakt of over het hoofd worden gezien bij het testen.

Nieuwe functies worden vaak toegevoegd

Omdat agile testen snel gaat, worden nieuwe productfuncties sneller toegevoegd dan bij traditioneel testen. Nieuwe functies kunnen een uitdaging vormen omdat testteams dan minder tijd hebben om ontwikkelingsproblemen met eerdere functies op te sporen voordat nieuwe functies worden ingevoerd.

De overgang van traditioneel naar agile testen

De overgang van traditioneel naar agile testen vereist een grondige overweging. Inzicht in de belangrijkste verschillen tussen de agile testmethodologie en de waterval testmethodologie kan u helpen beter te begrijpen wat voor uw situatie de beste keuze is en de juiste beslissing te nemen.

Wat is traditioneel testen?

Traditioneel testen, ook bekend als waterval testen, is meer gestructureerd dan agile testen en wordt incrementeel uitgevoerd.

Alle tests vinden plaats aan het eind van de productontwikkeling, waarbij in dit stadium wijzigingen worden aangebracht, waarna het testproces opnieuw begint.

Deze watervalmethode maakt het mogelijk alle functies na de implementatiefase in één keer op te leveren. Bij watervaltesten zullen testers en ontwikkelaars meestal apart werken, en zullen hun paden elkaar nooit of zelden rechtstreeks kruisen.

Binnen de waterval testaanpak identificeren testers fouten, en alles en iedereen wordt grondig gedocumenteerd zodat testers en ontwikkelaars er naar kunnen teruggrijpen zonder potentieel kritieke details te missen.

De projectmanager heeft uiteindelijk de leiding over het project van begin tot eind, en testers en ontwikkelaars volgen vooraf bepaalde stappen om het testproces uit te voeren. Deze top-down benadering is gemakkelijk te volgen, aangezien testers pas naar de volgende fase kunnen overgaan nadat zij de vorige volledig hebben afgerond.

Wat is Agile Testen?

Agile testen begint zodra de ontwikkeling van een project begint. Kortom, het integreert testen en ontwikkeling in alle stadia. De meeste ontwikkelaars denken bij dit proces aan de agile testpiramide (waarover later meer).

Het gebruik van agile testmethodologie betekent dat het testen voortdurend gebeurt gedurende het hele ontwikkelingsproces en dat ontwikkelaars, testers en eigenaars er in bijna elke fase bij worden betrokken.

Omdat het testen begint vóór de ontwikkelingsfase en doorgaat tijdens het hele agile testproces, wordt bij elke stap feedback gegeven. Deze voortdurende feedback ondersteunt het ontwikkelingsproces omdat het testteam niet gedwongen is te wachten tot de productie om vast te stellen waar zich mogelijk fouten hebben voorgedaan.

Kwaliteitsborging is nu geïmplementeerd in de agile testdiensten. Elk lid van het agile testteam is verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijke problemen via beknopte documentatie en het bedenken van oplossingen.

Agile testen vs. Waterval testen

Agile testmethodologie versus waterval is eenvoudig te begrijpen. Ten eerste volgt het traditionele testen vaste eisen, terwijl het proces voor agile testen niet vastligt. Met agile testen kunt u tijdens het softwareontwikkelingsproces naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen.

Watervaltests volgen een voorspellende aanpak waarbij veranderingen moeilijk door te voeren zijn, terwijl agile tests veel adaptiever zijn. Terwijl watervaltesten een top-downbenadering is, kan modern testen worden opgevat in termen van een agile testpiramide.

De agile testpiramide is een grafiek of richtlijn voor het gebruik van geautomatiseerde softwaretests. Het is verdeeld in drie secties. Aan de onderkant heb je unit en component tests, acceptatie tests in het midden, en GUI tests aan de bovenkant. Typisch, moet je onderaan beginnen en je omhoog werken naar GUI tests.

Bij het uitvoeren van watervaltests komt de feedback pas als de cyclus is afgerond, terwijl het agile testproces uitgaat van een continue feedbackloop. Wat functionaliteit betreft, certificeert traditioneel testen de kwaliteit van een product, terwijl agile testen ervoor zorgt dat het product snel wordt geleverd, zelfs als dat tijdelijk ten koste gaat van een lagere functionaliteit.

In het agile testproces werkt iedereen samen in elke fase van het testproces. Bij het watervaltestproces daarentegen werken testers en ontwikkelaars afzonderlijk en zijn zij voor hun communicatie afhankelijk van uitgebreide documentatie.

Overgang van Waterval naar Agile Testen

De overstap maken van waterval naar agile testmethodologie is niet moeilijk als je eenmaal de ins en outs van agile software testprocessen en tools begrijpt. Agile testen kan minder effectief zijn zonder een stevige greep op het proces. Zo is het niet ongebruikelijk dat agile testteams ervan uitgaan dat agile testen meer om snelheid draait en minder om planning.

Inzicht in de levenscyclus van Agile Software Testing

De agile levenscyclus voor het testen van software is conceptueel verschillend van traditioneel testen. Voordat je agile testen kunt doorgronden, is het begrijpen van de levenscyclus belangrijk. Er zijn vijf fasen in de agile test levenscyclus.

beste praktijken voor agile en functioneel testen van software automatisering

De fasen van de agile levenscyclus voor het testen van software zijn:

 • Effectbeoordeling
 • Agile testplanning
 • Gereedheid voor vrijgave
 • Dagelijkse scrums
 • Test behendigheid beoordeling

Elk onderdeel van deze agile testcyclus is essentieel voor de doorstroming van het gehele systeem.

Agile testen maakt gebruik van vier kwadranten, ontwikkeld door Lisa Crispin en Janet Gregory voor het testproces. De kwadranten zijn er om agile testers te helpen bepalen welke tests moeten worden uitgevoerd en hoe deze tests worden uitgevoerd.

Kwadrant Eén

Het belangrijkste aandachtspunt van dit kwadrant is de interne codekwaliteit. Kwadrant één omvat alle tests die een verband hebben met de kwaliteit van de code. Deze tests omvatten geautomatiseerde tests zoals:

 • Componententesten
 • Eenheidstesten

Beide soorten tests zijn technologiegedreven en kunnen worden geïmplementeerd ter ondersteuning van het agile testteam.

Kwadrant Twee

Kwadrant twee richt zich op de bedrijfsgerelateerde kenmerken van geteste producten, zoals geautomatiseerde en handmatige functionele tests voor verschillende scenario’s. Tests in dit kwadrant zijn onder andere:

 • Paar testen
 • Voorbeelden van workflows/scenario’s testen
 • Testen van prototypes voor gebruikerservaring

Kwadrant Drie

Kwadrant drie levert feedback voor alle tests die in kwadranten één en twee zijn uitgevoerd. Alle betrokkenen kunnen het product testen om de gebruikerservaring te begrijpen.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Tests in dit kwadrant zijn vaak geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd. Het agile team voert tests uit zoals:

 • Verkennende tests
 • Paar testen met klanten
 • Bruikbaarheid testen
 • Gebruikers acceptatie testen
 • Testen in samenwerkingsverband

Kwadrant Vier

Kwadrant vier is voor niet-functionele vereisten zoals compatibiliteit, veiligheid en stabiliteit. Dit kwadrant helpt testers ervoor te zorgen dat de applicatie klaar is om de verwachte waarde en functionaliteit te leveren.

Tests die veel voorkomen in dit kwadrant zijn onder meer schaalbaarheidstests, infrastructuurtests, beveiligingstests, stresstests, belastingstests en gegevensmigratietests.

Agile testmethodes

Bij agile testen zijn er vijf methoden die je kunt toepassen op het testproces. Elk van deze methoden heeft zijn eigen methodologie en verschaft verschillende informatie over wat wordt getest. Scrum testen kan ook worden gebruikt in agile testmethoden.

Gedragsgestuurde ontwikkeling (BDD)

De eerste testmethode is gedragsgestuurde ontwikkeling (behavior-driven development – BDD). BDD bevordert de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden bij het project. Dit communicatieproces helpt alle betrokkenen alle kenmerken te begrijpen vóór de ontwikkelingsfase.

Met BDD creëren agile testers, ontwikkelaars en analisten realistische scenario’s om te helpen bij het communicatieproces. Zij zullen deze scenario’s schrijven volgens het Gherkin Given/When/Then-formaat. In de kern onderstreept het formaat hoe elke functie werkt in verschillende scenario’s met verschillende parameters.

BDD stelt het agile testteam in staat scenario’s te maken op basis van voorspellingen en aannames over waar de features zouden kunnen falen, zodat ze nog voor de ontwikkelfase verbeteringen kunnen aanbrengen.

U zult merken dat deze methode vergelijkbaar is met testgestuurde ontwikkeling (TDD), met als belangrijkste verschil dat deze agile methode test op volledige functionaliteit, terwijl TDD test op losse elementen.

Testgestuurde ontwikkeling (TDD)

Met TDD begin je met testen voordat je iets anders maakt. Het agile team zal bepalen wat er getest moet worden en op basis daarvan een user story ontwikkelen. Gewoonlijk begint TDD met een unit test, gevolgd door het schrijven van het hele verhaal.

 

Deze test gaat door tot de testers de juiste code hebben geschreven die de unit test laat slagen. Deze methode is ook nuttig voor componententests, die goed werken met geautomatiseerde testtools. Deze tests garanderen dat alle onderdelen van het product afzonderlijk werken.

Agile Testers gebruiken TDD om te evalueren hoe het product werkt op het moment van implementatie in plaats van achteraf zoals ze zouden doen met een traditionele testmethode.

Acceptatie-testgestuurde ontwikkeling (ATDD)

De klant, de tester en de ontwikkelaar komen bijeen om informatie te verzamelen in acceptatietestgestuurde ontwikkeling(ATDD). Zij bespreken alle drie de rollen en komen met de definitie voor een acceptatietest.

 

Bij ATDD bespreekt de klant het probleem, de ontwikkelaar probeert uit te vinden hoe het probleem op te lossen, en de tester zoekt uit wat er fout zou kunnen gaan. Bij ATDD gaat het om het perspectief van de gebruiker op het product en hoe het functioneert.

Deze agile tests worden vaak eerst geautomatiseerd en geschreven. Vaak zullen zij in het begin mislukken, waarna rond die eerste resultaten verbeteringen worden aangebracht, waardoor het product geleidelijk wordt verbeterd.

Sessie-gebaseerd testen

Session-based agile testing moet ervoor zorgen dat de software uitgebreide tests doorstaat. Het omvat test charters, zodat de agile testers weten wat er getest wordt en verschillende rapporten, zodat bevindingen kunnen worden gedocumenteerd.

 

Alle sessietests worden uitgevoerd in tijdsgebonden sessies. Deze sessies worden afgesloten met een briefing tussen de agile testers, scrum managers, en ontwikkelaars, waar ze de vijf proof points zullen bespreken. Scrum testen kunnen naar behoefte worden aangepast.

Bewijzen zijn:

 • Wat is er tijdens de test gedaan?
 • Wat bepaalt de test?
 • Problemen?
 • Nog uit te voeren tests
 • Hoe de tester over het testen denkt

Verkennende testen

Tenslotte is er het oriënterend testen. Deze agile testmethode richt zich op testers die met de software werken in plaats van individueel verschillende tests te bouwen, te plannen en uit te voeren. Deze methode combineert testuitvoering en de ontwerpfase.

Agile testers mogen in wezen met de software spelen om verschillende problemen op te sporen en te ontdekken waar de sterke punten liggen. In tegenstelling tot andere agile testmethodes, heeft exploratief testen geen script. Testers treden op als gebruikers en kunnen creatief zijn tijdens de verschillende scenario’s die ze uitspelen.

Zij zullen het proces van het testen van de software niet documenteren, maar als de testers een probleemgebied vinden, zullen zij dit melden, zodat een oplossing kan worden toegepast.

Agile teststrategieën

Nu u de vier kwadranten en de agile levenscyclus voor het testen van software begrijpt, laten we eens kijken wat de verschillende agile teststrategieën inhouden.

Iteratie 0

Iteratie 0, ook bekend als de eerste fase, is waar agile testers de setup-taken uitvoeren. Deze agile teststrategie omvat verschillende componenten zoals het vinden van mensen om te testen, het installeren van hulpmiddelen, het plannen van wanneer de tests zullen plaatsvinden, en nog veel meer.

De stappen en agile software testing best practices die moeten worden voltooid in agile testing iteratie 0 zijn:

 • De bedrijfszorg voor het product vaststellen
 • De randvoorwaarden voor de reikwijdte van het project ontwikkelen
 • Schets alle kritieke vereisten die het ontwerp van het product zullen sturen
 • Schets de architectuur van ten minste één kandidaat
 • Overweeg de risico’s
 • Voorbereiding van het voorlopige project

Bouw Iteraties

Bouw iteraties zijn de tweede fase van agile testen. Hoewel agile testen gedurende het hele proces plaatsvindt, vinden de meeste testen in deze fase plaats. De fase omvat verschillende iteraties, zodat de testers binnen elke iteratie een oplossing voor alles kunnen bouwen.

Het agile testteam zal meerdere praktijken gebruiken, zoals Scrum, agile modellering, XP, en agile data. Bij elke iteratie neemt het team alleen de meest essentiële vereisten uit het testen en implementeert die.

Deze fase wordt bepaald door onderzoekstesten en bevestigingstesten. Bevestigend testen heeft tot doel na te gaan of het product aan alle verwachtingen van de belanghebbenden voldoet. Het omvat ontwikkelaars- en agile acceptatietests om doorlopend testen gedurende de hele levenscyclus mogelijk te maken.

Bij onderzoek worden problemen opgespoord die bij bevestigingstests niet aan het licht zijn gekomen; deze tests worden gewoonlijk als tweede uitgevoerd. Dit type agile testen behandelt alle problemen, van stresstesten tot veiligheidstesten.

Vrijlating Eindspel of Overgangsfase

De derde fase van de agile teststrategie heeft twee namen. Sommigen noemen het de overgangsfase, maar de meesten noemen het de fase waarin het eindspel wordt vrijgegeven. Deze fase is het punt waarop agile testers het product zullen vrijgeven voor productie.

De testers zullen het ondersteunend en operationeel personeel tijdens de eindspelfase vertrouwd maken met het product. Het bevat ook:

 • Marketing van het product voor vrijgave
 • Restauratie
 • Backup
 • Afwerking van het systeem
 • Alle documentatie

Als laatste fase voor de productiefase kunnen agile testers een volledige systeemtest uitvoeren om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

Productie

De laatste fase is de productiefase. Zodra het alle nodige agile tests heeft doorstaan, gaat het product in productie.

3 Voorbeelden van bedrijven die Agile testmethodes hebben geïmplementeerd

Steeds meer bedrijven maken gebruik van agile testmethodologieën en hyperautomatisering om zowel de kwaliteit als de snelheid waarmee hun producten op de markt worden gebracht, te verbeteren. Veel grote technologiebedrijven gebruiken ze, en dit zijn drie goede voorbeelden.

Apple

Je realiseert het je misschien niet, maar Apple is een groot bedrijf dat voortdurend agile methodologieën gebruikt. Wanneer nieuwe iOS-software wordt uitgebracht en gebruikers deze beginnen te gebruiken, gebruikt Apple de feedback van dat gebruikersgedrag om de software voor de volgende iOS-release te verbeteren.

Microsoft

Veel van Microsofts concurrenten maakten al gebruik van agile testing om hun producten te verbeteren en nieuwe versies uit te brengen, dus de overstap van Microsoft mag geen verrassing heten. Zo kunnen ze voortdurend feedback krijgen over updates en begrijpen wat gebruikers vinden van de nieuwe functies.

IBM

IBM gebruikt agile testing en Robotic Process Automation (RPA) om het werk binnen een bedrijf van meer dan 100.000 mensen te stroomlijnen.

Agile Testplan Checklist

Software testen checklist

Verschillende checklists kunnen u helpen alle nodige informatie te verkrijgen bij het uitvoeren van testpraktijken in agile.

1. Numerieke veldcontroles

Controle van de numerieke velden is nodig om er zeker van te zijn dat alle waarden geldig zijn om authenticatie te verschaffen.

2. Controles van gegevensvelden

U controleert op veldspecificaties zoals de dag, de maand of het jaar.

3. Defectencontroles

Door een lijst met defecten te maken, kunt u aangeven hoe het defect is ontstaan en het analyseren voor een oplossing.

4. Alfaveld Controles

U moet controleren op zwarte en niet-zwarte, geldige en ongeldige tekens, en meer.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

5. Checklist planninggereedheid

Het plannen van wie in het agile team zal zitten en het toewijzen van de juiste rollen en verantwoordelijkheden moet gebeuren vóór het testen. U zult ook de testpraktijken in agile moeten plannen.

6. Klaar Checklist

Alvorens het product op te leveren, moet het agile team alle voorgaande taken voltooien.

7. Checklist workshop

Deze checklist omvat het uitvoeren van diverse taken en het plannen van uitvoeringstermijnen

8. Epic Breakdown Checklist

De epic breakdown checklist is gedetailleerder dan de vorige lijsten. De epic breakdown checklist bevat een aantal kenmerken om te overwegen, waaronder:

 • Bedrijfsregel variaties
 • Aard van de aanvraag
 • Stappen in de workflow
 • Variaties in de gegevens
 • Groot effect
 • Prestaties uitstellen
 • Methodes voor gegevensinvoer
 • CRUD-bewerkingen

Het Agile Testing Team

Het samenstellen van een agile testend softwareteam vóór aanvang van het project is van cruciaal belang voor een soepel testproces.

Wie moet deel uitmaken van het Agile Testing Team

Iedereen die betrokken is bij de productlevenscyclus moet deel uitmaken van het agile testteam. Het agile testteam bestaat uit testers, ontwikkelaars en producteigenaren. Elke rol werkt samen om het product ten goede te komen en de kwaliteit te waarborgen.

1. Tester

De testers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse tests die verband houden met het agile testkader. Zij voeren beknopte documentatie uit en vergaderen met andere teamleden om oplossingen te ontwikkelen.

2. Ontwikkelaar

Ontwikkelaars ontwerpen het product. Zij zullen de testers bijstaan in het vinden van oplossingen voor fouten wanneer die zich voordoen, terwijl zij er ook voor zorgen dat de producteigenaars tevreden zijn met het eindproduct.

3. Product Eigenaar

Producteigenaars spelen ook een belangrijke rol binnen het agile testteam, aangezien zij een stem hebben in alle uiteindelijke beslissingen op basis van de input van testers en ontwikkelaars.

Automatiseren van Agile Software Testing

Ontwikkelaars kunnen veel aspecten van agile testen automatiseren. Een geautomatiseerde agile testtool bespaart op de lange termijn veel tijd en geld.

Voordelen van het automatiseren van Agile Software Testing

Het automatiseren van agile software testen heeft vele voordelen voor het verbeteren van zowel het testproces als de algehele kwaliteit van het product.

1. Snellere uitvoering

Geautomatiseerde agile testtools kunnen zorgen voor een snellere uitvoering. U zult sneller resultaten en feedback krijgen, en daardoor sneller oplossingen voor problemen ontwikkelen.

2. Herbruikbare

Het testen van softwareontwikkeling kan alledaags zijn. Het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde tests kan vervelend zijn, vandaar dat het gebruik van een geautomatiseerde agile testtool deze taak beter beheersbaar kan maken door hergebruik van dezelfde test.

Net als RPA-tools elimineert deze methodologie dus een aantal repetitieve taken.

Risico’s van het automatiseren van Agile Software Testing Methodologieën

Zoals met alles, zijn er risico’s verbonden aan het automatiseren van agile software tests.

1. Het kan handmatig testen niet volledig vervangen

Hoewel de voordelen van het automatiseren van agile testprocessen ruimschoots opwegen tegen de beperkingen ervan, zijn geautomatiseerde tests niet de totaaloplossing. Er is slechts een beperkt aantal automatiseringsmogelijkheden, dus u zult nog steeds een beroep moeten doen op handmatig testen als aanvulling op het testautomatiseringsproces.

2. Tests kunnen onbetrouwbaar zijn

Wanneer het om geautomatiseerde tests gaat, is onbetrouwbaarheid een groot punt van zorg. Het testteam zal extra aandacht moeten besteden aan vals-positieven en fouten bij het testen.

3. Er kan een gebrek aan doeltreffende oplossingen zijn

Een ander punt van zorg met geautomatiseerde tests is dat zij niet altijd adequate antwoorden geven op uitdagingen. Geautomatiseerde tests missen vaak de expertise om oplossingen te creëren.

Agile testgereedschap

Hoewel er verschillende agile testtools beschikbaar zijn, zijn sommige beter dan andere.

FAQs over Functioneel testen Automatisering

Wat maakt een goede Agile Testing Automation Tool?

Hoe onderscheid je een uitstekend agile testautomatiseringsinstrument van een ineffectief instrument? Hier zijn een paar tips.

1. Adequate opname

Binnen het agile software testproces zal een kwalitatief hoogstaand automatiseringstestprogramma u voorzien van adequate documentatie van alle processen en testresultaten. Op die manier kunt u duidelijk begrijpen waar fouten optreden en waarom.

2. Een test wijzigen zonder hem over te doen

Zodra een test is uitgevoerd, zal een goed automatiseringshulpmiddel wijzigingen mogelijk maken zonder dat de code of eerdere tests volledig moeten worden herschreven.

3. Gemak van gebruik

Gezien de betrokkenheid van teamleden met verschillende niveaus van technische vaardigheden binnen het testproces, moet een agile testinstrument gemakkelijk te leren zijn, geen bijzondere coderingservaring vereisen, rijke functionaliteit bieden in een zeer intuïtieve interface, en gemakkelijke samenwerking en uitwisseling van informatie mogelijk maken.

Hoewel het technische aspect en de functionaliteit van de tool natuurlijk essentieel zijn, vormen de drie hierboven besproken principes de pijler van elk agile testproces, en als zodanig moet elke agile testtool aan deze voorwaarden voldoen.

Andere dingen om in gedachten te houden bij de overgang naar de Agile testmethodologie

Voordat u volledig overstapt op het gebruik van het agile testraamwerk, moet u een paar dingen in gedachten houden.

Samenwerking is de sleutel

Een van de belangrijkste onderdelen van een agile teststrategie is samenwerking. Terwijl bij traditioneel testen de testers en ontwikkelaars afzonderlijk werken, gaat een agile methodologie ervan uit dat zij nu gedurende het gehele testproject nauw samenwerken.

Creëer een Agile testomgeving

Je kunt geen effectieve samenwerking hebben zonder een agile testomgeving die dit aanmoedigt. Of het nu gaat om het creëren van een speciale werkruimte voor het agile testteam, het voorzien in betere communicatiekanalen, of andere relevante maatregelen, een testomgeving waarin wordt samengewerkt is zowel noodzakelijk als essentieel.

FAQs

Voor verdere vragen over agile testen, volgen hier enkele antwoorden op prominente vragen.

Hoe werkt QA in agile?

Idealiter is QA in het gehele agile testproces geïntegreerd. Agile Testers en ontwikkelaars zullen de briefing van de klant nauwkeurig volgen en wijzigingen aanbrengen op basis van het testen om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren.

Welke vaardigheden hebben agile testers nodig?

Alle agile testers moeten beschikken over testautomatisering, acceptatie van testgestuurde ontwikkeling, testgestuurde ontwikkeling, black-box, white-box, en ervaringsgerichte testvaardigheden. Het is goed voor hen om ook de wil te hebben om te groeien, aangezien het testproces, de praktijken en de technologie zich razendsnel ontwikkelen.

Wat zijn de agile testprincipes?

De acht agile testprincipes zijn continu testen, continue feedback, het hele team erbij betrekken, snelle feedback, softwarekwaliteit op hoog niveau, minder documentatie, testgedreven en klanttevredenheid.

Wat voor testen worden er gedaan tijdens agile?

Het testen dat tijdens agile gebeurt omvat stresstests, componententests, unit tests, en meer.

Hoe werkt agile testen?

Bij het agile software testproces werken testers en ontwikkelaars samen om verschillende productonderdelen continu te testen. Het agile team kan fouten opsporen en herstellen terwijl het de feedback van de klant bekijkt.

ZAPTEST voor Agile Testen

Een van de voordelen van het gebruik van ZAPTEST in Agile testen is de mogelijkheid om geautomatiseerde scripts te maken direct in de product ontwerpfase met behulp van elke vorm van grafische artefacten, zoals whiteboard schetsen, wireframes, PowerPoint-afbeeldingen, enz. ZAPTEST maakt het mogelijk deze afbeeldingen om te zetten in automatiseringsobjecten die door Autoamtors worden gebruikt om scripts te construeren voordat de eigenlijke software-applicaties worden ontwikkeld. ZAPTEST biedt ook auto-documentatie en parallelle uitvoering van de tests op alle benodigde platforms. Deze aanpak geeft testteams een voorsprong op het schema en maakt Just-In-Time testen en vrijgeven van applicaties mogelijk.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post