fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Softwarekwaliteitsgarantie is een proces dat ontwikkelteams helpt om de kwaliteit van hun software te garanderen voordat deze wordt vrijgegeven. Hoewel QA en testen veel overeenkomsten hebben, kunnen Kwaliteitscontrole (QC) en softwaretesten worden gezien als subsets van Kwaliteitsborging.

In dit artikel leggen we uit wat QA testen is, hoe het zich verhoudt tot andere soorten softwaretesten, wat de verschillende soorten testen in QA zijn en wat de beste hulpmiddelen zijn.

 

Inhoudsopgave

Wat is QA testen?

Negatief testen in software testen - Wat is het, Soorten, Proces, Benaderingen, Tools, & Meer!

Kwaliteitsborging is een cruciaal onderdeel van de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC). Het doel is om ervoor te zorgen dat de softwareapplicatie zo goed mogelijk functioneert door het gebruik van verschillende activiteiten, zoals het plannen en ontwerpen van teststrategieën, tot het uitvoeren van tests, het evalueren van de resultaten en het rapporteren en oplossen van defecten.

Producten op tijd en binnen budget leveren is erg belangrijk. Maar het stelt niet veel voor als de kwaliteit er niet is. Deze situatie raakt de kern van QA. Het is een aanpak die erop gericht is om ervoor te zorgen dat belanghebbenden tevreden zijn met het eindproduct in termen van functionaliteit, specificaties en gebruikerservaring.

 

Doelstellingen van QA testen

Incrementeel testen in software testen - een diepe duik in wat het is, soorten, proces, benaderingen, tools en meer!

Softwarekwaliteitsgarantie heeft verschillende doelstellingen. Op een hoog niveau gaat het erom ervoor te zorgen dat een applicatie voldoet aan de eisen van de klant en aan alle gespecificeerde specificaties. Maar wat betekent dat in concretere zin?

Laten we eens verder kijken naar de vele doelstellingen van softwarekwaliteit en -borging.

 

#1. Bugs en defecten identificeren en oplossen

Softwarebugs, defecten, fouten en glitches brengen zowel de gebruikerservaring als de algemene functionaliteit van een bepaald stuk software in gevaar. QA testen is erop gericht om deze problemen aan het licht te brengen en ervoor te zorgen dat ze worden opgelost.

Het vroeg in de SDLC opsporen van bugs en defecten betekent dat ontwikkelaars problemen kunnen oplossen terwijl ze beheersbaar zijn.

 

#2. Conformiteit met vereisten

Elk stuk software is gemaakt om een probleem of pijnpunt op te lossen. Tijdens de initiële ontwikkeling worden verschillende kenmerken en functies voorgesteld om te voldoen aan de behoeften van een doelgroep. QA testen zorgt ervoor dat aan deze behoeften en specificaties wordt voldaan, zodat de software de problemen oplost waarvoor het is gemaakt.

 

#3. Verbeterde gebruikerservaring (UX)

User Experience (UX) is de afgelopen tien jaar een enorm aandachtspunt geworden. De concurrentie tussen softwareontwikkelaars is hevig, dus ervoor zorgen dat een applicatie gebruiksvriendelijk, intuïtief en toegankelijk is, is een commerciële noodzaak. Bij QA-testen wordt gekeken naar navigatie, gebruikersinteracties, foutafhandeling en meer om ervoor te zorgen dat de doelmarkt van de applicatie tevreden is dat de software hun pijnpunten of vereisten kan oplossen.

 

#4. Stabiliteit valideren

Zelfs een goed ontworpen stuk software kan teniet worden gedaan door stabiliteitsproblemen. Crashes, bevriezen, onverwacht gedrag en nog veel meer frustreren de gebruiker en ondermijnen hun vertrouwen in een applicatie. QA testen proberen te begrijpen hoe de software presteert onder verschillende omstandigheden of scenario’s voordat het in het wild wordt vrijgegeven.

 

#5. Zorg voor compatibiliteit

Moderne software moet compatibel zijn met verschillende besturingssystemen, browsers, apparaten en hardwareconfiguraties. Het niet testen op deze eventualiteiten kan het bereik van je software en het financiële potentieel ervan ernstig belemmeren. QA zorgt ervoor dat uw oplossing in verschillende omgevingen werkt.

 

#6. Concurrentievermogen behouden

Met zoveel potentiële oplossingen die er zijn, worden gebruikers verwend met keuzes. Sterker nog, in veel softwareniches is concurreren met rivalen een kwestie van steeds kleinere marges. Ervoor zorgen dat je software bruikbaar en stabiel is, is cruciaal om aan de verwachtingen van de gebruiker te voldoen en ervoor te zorgen dat je goed gepositioneerd bent ten opzichte van je concurrentie.

 

#7. Testresultaten benutten

QA testen helpt teams bij het genereren en analyseren van de gegevens die nodig zijn om software te verbeteren. Uitgebreide testresultaten geven een krachtig inzicht in de kwaliteit van software en zorgen ervoor dat problemen snel en efficiënt worden opgelost. Bovendien helpt deze documentatie het management, investeerders en andere belanghebbenden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

 

#8. Vertrouwen opbouwen bij klanten en belanghebbenden

Vertrouwen is een belangrijke factor voor klanttevredenheid en klantenbinding. Een bedrijf dat een reputatie opbouwt voor hoogwaardige, betrouwbare software kan zich onderscheiden van zijn collega’s en een cultuur van uitmuntendheid stimuleren.

 

#9. Risico’s beperken

Kwaliteitsgarantie gaat over meer dan stabiele builds. Het kan je ook beschermen tegen de verschillende risico’s die gepaard gaan met het ontwikkelen van software. Deze gevaren kunnen variëren van reputatieschade als gevolg van slechte releases of releases met bugs tot juridische of financiële schade als gevolg van inadequate builds.

 

#10. Gegevensgestuurde besluitvorming

QA testen geeft managers de grondstoffen die ze nodig hebben om datagestuurde beslissingen te nemen om hun software te verbeteren. De juiste gegevens kunnen teams helpen te begrijpen welke taken prioriteit moeten krijgen, hoe ze hun resources kunnen optimaliseren en zelfs helpen risico’s te begrijpen en in te schatten, allemaal gebaseerd op de resultaten van rigoureuze tests.

 

Wat is een strategie voor kwaliteitsborging?

Gebruik van Robotic Process Automation in verzekeringen en boekhouding

Een strategie voor kwaliteitsborging is een integraal onderdeel van de SDLC. Het is een plan dat de relevante processen en procedures beschrijft die nodig zijn voor kwalitatief hoogwaardige softwareprojecten. Een degelijk QA-strategieplan moet duidelijk maken wat nodig is in elke fase van de SDLC.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste onderdelen van een QA-strategie.

 

1. Wat moet er in een QA-strategie staan?

Een degelijke QA-strategie vereist een paar verschillende onderdelen. Hier zijn de hoofdzaken.

Missieverklaring

Een QA strategie moet beginnen met een duidelijke missieverklaring die de doelen en doelstellingen van de strategie schetst. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces omdat het de normen voor kwaliteit vastlegt en ervoor zorgt dat je team zich rond gemeenschappelijke doelstellingen verzamelt.

Aanvaardingscriteria

Om er zeker van te zijn dat iedereen naar een gedeelde visie toewerkt, moet een QA strategie duidelijke en meetbare criteria schetsen voor het accepteren van een stuk software als compleet. Bij het instellen van deze maatregelen moet rekening worden gehouden met verschillende factoren, waaronder vereisten, gebruikersbehoeften en algemene bedrijfsdoelstellingen.

Benaderingen testen

Deze documenten moeten ook een overzicht geven van de tools en testmethodologieën die tijdens de SDLC worden gebruikt. Je moet zowel handmatige als geautomatiseerde testtools en -methoden vermelden, naast de technieken en frameworks die tijdens het testen worden gebruikt.

Rollen van werknemers

De QA strategie moet ook het personeel en de rollen die betrokken zijn bij kwaliteitsborging onderzoeken en duidelijk maken welke vaardigheden en verantwoordelijkheden nodig zijn om te voldoen aan de behoeften van een moderne en uitgebreide testaanpak.

Managementproces verslaan

Een QA strategie moet ook het teambeleid uitzetten voor het rapporteren, volgen en oplossen van defecten. In deze paragraaf moeten ook escalatieprocedures worden vastgelegd voor defecten, bugs en andere problemen die zich voordoen tijdens het testen.

Feedback

Een solide QA-strategie moet ook duidelijk maken hoe feedback wordt geleverd aan en verwerkt door ontwikkelaars. De strategie moet met name helpen het proces te formaliseren zodat problemen snel kunnen worden opgelost.

CI/CD

Tot slot moet een QA-strategie worden geïmplementeerd in een Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) pijplijn om automatisering van softwaretests mogelijk te maken die code test voordat deze wordt ingezet.

 

Voordelen van QA testen

Voordelen van QA testen

Softwarekwaliteitsgarantie heeft veel voordelen. Hier zijn een paar van de belangrijkste voordelen voor ontwikkelteams.

#1. Verbeterde productkwaliteit

Een van de grootste voordelen van QA testen is dat het een proactieve benadering van het vinden en oplossen van bugs en defecten mogelijk maakt. Het opsporen van deze fouten tijdens de ontwikkeling in plaats van tijdens de productie bespaart herbewerking en vertragingen en vermindert de ontevredenheid van de klant.

#2. Lagere ontwikkelingskosten

Investeren in goede QA-tests kan een uitstekende ROI opleveren, omdat het vroeg opsporen en oplossen van bugs en defecten veel minder kosteneffectief is dan ze later in de SDLC te vinden.

#3. Productiviteit verhogen

Nogmaals, door problemen zo vroeg mogelijk op te sporen, wordt de hele SDLC efficiënter. Het verminderen van vertragingen en onderbrekingen helpt het ontwikkelingsproces te stroomlijnen, wat resulteert in snellere releases zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

#4. Betere beveiliging

Beveiliging is een belangrijk aandachtspunt bij QA testen. Een degelijk testprogramma voor beveiliging helpt bij het vinden en verhelpen van kwetsbaarheden. Met de komst van GDPR en andere datagerichte regelgeving is het beschermen van klantgegevens een existentieel risico geworden voor ontwikkelaars.

#5. Naleving van industriestandaarden

Veel industrieën, zoals de gezondheidszorg, banken en verzekeringen, hebben strenge normen en voorschriften voor software. Testen zorgt ervoor dat software aan deze eisen voldoet.

#6. Technische schuld opsporen

Met zoveel druk om software op de markt te brengen, nemen veel teams binnenwegen of sluiten compromissen om ervoor te zorgen dat ze de mijlpalen halen. Dit kan echter leiden tot herbewerkingen of hogere onderhoudskosten, ook wel bekend als technische schuld. QA testen kunnen helpen bij het opsporen en oplossen van technische schuld voordat deze groeit en onderhoudskosten versnelt.

 

Wat zijn de uitdagingen van QA testen?

uitdagingen-belasting-testen

De hierboven genoemde fantastische voordelen van QA testen onderstrepen het belang van deze discipline. Deze aanpak brengt echter uitdagingen met zich mee. We kunnen deze uitdagingen in grote lijnen opsplitsen in drie categorieën: technisch, organisatorisch en individueel. Daarna zullen we enkele oplossingen voor deze problemen voorstellen.

 

Technisch

1. Onvolledige of onduidelijke vereisten

Slecht gecommuniceerde of ontoereikende eisen zijn veel voorkomende problemen bij de ontwikkeling van software. Een specificatiedocument voor vereisten (RSD) is een essentieel onderdeel van elk product. Het fungeert als een blauwdruk die de behoeften en verwachtingen voor een product schetst. Maar al te vaak betekent het slecht verzamelen van vereisten dat de input in deze documenten misleidend is en kan resulteren in onvoldoende testdekking of gemiste bugs.

 

2. Beperkingen in middelen

Krappe ontwikkelingsbudgetten kunnen productmanagers dwingen om de kantjes eraf te lopen. Of het nu een gebrek aan personeel, gespecialiseerd testpersoneel of een onderinvestering in automatiseringssoftwaretools voor kwaliteitsborging is, beperkte middelen kunnen de kwaliteit van het eindproduct schaden. Bovendien, als je te veel druk legt op je beperkte middelen, kan dit andere nadelige gevolgen hebben, zoals uitputting of burn-out. Deze scenario’s kunnen leiden tot een laag moreel of vertragingen.

 

3. Inadequate testomgevingen

Een goede testomgeving is cruciaal voor goed QA-testen. Veel teams missen echter de vooruitziende blik om de QA analisten de juiste hulpmiddelen te geven. Enkele situaties die QA-testen van hoge kwaliteit in de weg kunnen staan, zijn oude of verouderde hardware, buggy of onbetrouwbare testframeworks en zelfs netwerkproblemen.

Elk van deze problemen kan enorme frustraties veroorzaken bij testers en resulteren in vertragingen voor het project.

 

4. Een tekort aan expertise op het gebied van automatiseringstesten voor kwaliteitsborging

Automatiseren van QA testen is een uitstekende manier om de middelen die nodig zijn voor uitgebreid testen te verminderen. Te veel teams hebben echter moeite om deze tijdbesparende tools te implementeren omdat ze geen toegang hebben tot de juiste automatiseringsexpertise. Hoewel veel QA automatiseringstools gebruiksvriendelijk zijn, kan het opzetten en onderhouden van tests ingewikkeld zijn voor ongetraind personeel.

 

5. Up-to-date blijven met technologie

Het technologische landschap beweegt snel. Testers moeten op de hoogte blijven van de nieuwste tools en methodologieën om ervoor te zorgen dat hun QA-testen scherp en efficiënt zijn. Het evalueren en begrijpen van nieuwe technologie kost echter tijd en moeite. Bovendien vergt de invoering van deze producten investeringen die verder gaan dan de bestaande budgetten.

 

Organisatorische uitdagingen

1. Krappe deadlines

Softwareontwikkelaars staan onder enorme druk om strakke deadlines te halen. Sommige deadlines zijn weloverwogen en redelijk; andere zijn compleet onrealistisch. Daar zijn verschillende redenen voor, variërend van commerciële druk tot onbekendheid met de testprocessen en in sommige gevallen gewoon wishful thinking.

Het grote probleem hier is dat te krappe of onrealistische deadlines kunnen leiden tot het wegsnijden van bochten of overhaast testen, wat uiteindelijk ten koste gaat van de kwaliteit van de software.

 

2. Veranderende vereisten

Veranderende eisen, vooral in een laat stadium van de ontwikkeling, zijn rampzalig voor de kwaliteitsgarantie. Wanneer deze citaten voorkomen, moeten testers zich onmiddellijk aanpassen en bijsturen, moet het testen opnieuw worden gedaan en moeten eerder overeengekomen tijdschema’s worden hertekend. Geen van deze situaties is wenselijk.

 

3. Slecht beheer

QA software engineering testen gaat over het vinden van een balans tussen kwaliteit en snelheid. Om voor beide criteria een acceptabel niveau te bereiken, is gedegen management en delegatie nodig. Helaas zijn niet alle productmanagers opgewassen tegen deze taak, wat kan leiden tot kostbare vertragingen, slecht gebouwde software of beide.

 

4. Ineffectieve samenwerking

Goede tests voor kwaliteitsborging vereisen een goede samenwerking tussen ontwikkelaars en testers. Helaas ontbreekt het veel teams aan deze afdeling. Sommige veel voorkomende problemen zijn te wijten aan een gebrek aan inzicht in hoeveel tijd en moeite het kost om aan acceptabele testnormen te voldoen. Teams die in silo’s of bubbels bestaan, kunnen gemakkelijk bugs missen of de software niet volledig begrijpen.

 

5. Slechte communicatie

Een gebrek aan communicatie tussen testers, ontwikkelaars en belanghebbenden kan desastreuze gevolgen hebben. Als teams niet weten hoe ze effectief moeten communiceren, kan dit leiden tot dubbelzinnigheid bij het testen en communiceren van specificaties. De downstream gevolgen zijn misverstanden, aanpassingen en de gevaren van veranderende eisen.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Individuele uitdagingen

1. Objectiviteit

Het kan moeilijk zijn om objectief te blijven, vooral als je werk test dat door je eigen collega’s is gedaan. Zelfs als deze vriendjespolitiek op een onbewust niveau gebeurt, kan dit ertoe leiden dat bugs en defecten ongecontroleerd blijven.

 

2. Vertekening testen

Testers zijn menselijk. Als zodanig zijn ze op dezelfde manier onderhevig aan cognitieve vooroordelen als elke andere werknemer. Deze vooroordelen kunnen in elk deel van de STLC naar voren komen, van het ontwerp van testgevallen tot de manier waarop de resultaten van tests worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Bovendien kunnen sommige testers tijdens het testproces de voorkeur geven aan bepaalde invalshoeken, waardoor ze andere belangrijke kwesties negeren.

 

3. Herhaling

Tot slot zit het testen van software vol met repetitieve en alledaagse taken. Als testers taken keer op keer herhalen, kunnen ze een deel van het plezier in hun werk verliezen. Deze situatie kan leiden tot meer menselijke fouten, ontevredenheid en burn-out.

 

Hoe lossen we de uitdagingen van QA testen op?

De bovenstaande problemen vormen belangrijke barrières voor het bereiken van software quality engineering. Gelukkig kun je deze problemen overwinnen met een mix van strategieën.

1. Duidelijke en beknopte communicatie

Het collaboratieve karakter van QA testen betekent dat communicatie tussen testers, engineers en belanghebbenden iets is wat je serieus moet nemen. Het tot stand brengen van open communicatielijnen en ervoor zorgen dat alle documentatie duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is, kan een grote bijdrage leveren aan het verwijderen van dubbelzinnigheid en verwarring uit het QA testproces.

 

2. Feedback-lussen tot stand brengen

Het opzetten van feedbacklussen tussen ontwikkelaars en testers kan helpen om nieuwe niveaus van nauwkeurigheid en efficiëntie in je code te brengen. Als ingenieurs weten waar zich problemen voordoen, kunnen ze deze feedback opnemen in hun werk. Nauwe samenwerking tussen alle partijen bevordert het delen van kennis en helpt om problemen in een vroeg stadium te identificeren en sneller te itereren.

 

3. Leren en ontwikkelen

Tijd vrijmaken voor engineers en uw QA-testteam om te leren en zich te ontwikkelen is essentieel om toptalent te behouden en bij te scholen. Als ontwikkelaars nieuwe vaardigheden aan hun gereedschapskist toevoegen, leidt dat tot betere software. En als je ze aanmoedigt om nieuwe technologieën en methodologieën te omarmen en toe te passen, zullen ze je tests up-to-date en relevant houden.

 

4. Investeer in automatiseringstools

Hoewel handmatig en verkennend testen nog steeds belangrijk is voor uitgebreide QA, bespaart investeren in testautomatiseringstools tijd en geld en verlost het uw testers van alledaagse en repetitieve taken. Testautomatiseringstools, zoals
ZAPTEST
zijn enorm geavanceerd, robuust en gevarieerd.

Bovendien krijgen klanten van ZAPTEST Enterprise toegang tot een fulltime, toegewijde ZAP Expert. Deze toevoeging helpt teams om de kloof in automatiseringsvaardigheden te overbruggen, omdat ze iemand hebben die kan helpen bij het implementeren en inzetten van ZAPTEST-tools op de werkplek, wat zorgt voor geavanceerde software- en QA-tests.

 

Wat is het verschil tussen QA en testen?

opheldering van enige verwarring in software test automatisering

Quality Assurance (QA) en Testing (testen) zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt binnen kringen van softwareontwikkeling. Ze beschrijven echter verschillende dingen. Het verschil begrijpen tussen QA en testen is inderdaad belangrijk voor je projecten.

Om de concepten volledig te verkennen, moeten we nadenken over drie verschillende entiteiten. Dat zijn ze:

 • Kwaliteit
 • Kwaliteitscontrole
 • Testen

 

1. Kwaliteitsborging (QA)

 

Kwaliteitsborging is een breed concept dat zich bezighoudt met het garanderen dat de juiste beleidsregels en procedures worden gevolgd om te zorgen voor software van hoge kwaliteit. Het is een proactief proces dat zich net zo goed bezighoudt met het voorkomen van bugs als met het identificeren en oplossen ervan.

Een groot deel van het bereiken van kwaliteitsborging binnen softwareontwikkeling omvat de aanwezigheid van een QA-strategie (hierboven in detail beschreven).

 

2. Kwaliteitscontrole (QC)

 

Kwaliteitscontrole is een verwante maar afzonderlijke fase van Kwaliteitsborging. Terwijl QA zich bezighoudt met de hele SDLC, gaat Kwaliteitscontrole over het verifiëren van de laatste staat van het project als het bijna klaar is. QC houdt zich bezig met de correcte en getrouwe uitvoering van de algemene QA-strategie.

QC valt ook op door zijn focus op de eindgebruiker. Het helpt ervoor te zorgen dat de gebruikerservaring sterk is door de gebruikerseisen en -specificaties te begrijpen en eraan te voldoen. Waar QA proactief is, is QC reactief. Over het algemeen is het idee hier dat QC wordt gedaan voordat het product bij de gebruikers komt en dingen omvat zoals productdoorloopsessies, testen, inspecties, codebeoordelingen, enzovoort.

 

3. Het testen van

 

Zoals hierboven aangegeven, is het testen van software onderdeel van het implementeren van kwaliteitscontrole. Het omvat het begrijpen van projectspecificaties en eisen van klanten, het testen van het product tegen deze normen en het vinden van bugs en defecten. Er zijn verschillende soorten tests die kunnen voorkomen, en het implementeren ervan omvat een vrij uitgebreid proces van het opstellen van een testplan, het ontwerpen van testgevallen en het rapporteren en oplossen van defecten.

Zoals hierboven uiteengezet, werken deze drie verschillende benaderingen harmonieus samen om Quality Assurance te bereiken. Hoewel ze verschillend zijn, worden ze gemotiveerd door hetzelfde doel: het leveren van een solide product waar het bedrijf achter kan staan.

 

10 Verschillende soorten QA testen

RPA vs Software Test Automation - Verschillen en overeenkomsten

Er zijn veel soorten kwaliteitsborgingstesten die je moet kennen. Hier is een lijst met 10 soorten software QA testen die de meeste eventualiteiten afdekt die je moet overwegen op weg naar het bouwen van robuuste software die voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

 

#1. Unit testen

Unit testen is een basistype dat individuele eenheden van code isoleert en test. Over het algemeen begint unit testing in het beginstadium van softwareontwikkeling, waarbij het idee is dat kleinere componenten en methodes of zelfs enkele regels code worden geverifieerd voordat er verder wordt gewerkt.

Het opsplitsen van een applicatie in kleine, beheersbare brokken helpt productteams om de algehele functionaliteit van hun code te begrijpen en inzicht te krijgen in hoe wijzigingen invloed kunnen hebben op gerelateerde onderdelen.

 

#2. Testen van onderdelen

Terwijl Unit testen gericht is op eenheden van code, richt component testen zich op componenten, of zoals ze ook wel worden genoemd, modules. Dit type testen wordt ook wel moduletesten genoemd. Bij het testen van componenten worden meerdere eenheden tegelijk getest.

Het testen van componenten houdt zich bezig met de functionele aspecten van elke eenheid, maar het probeert ook te verifiëren hoe componenten met elkaar integreren. Het testen van deze onderlinge relaties kan teams helpen om defecten vroeg in het proces te ontdekken en problemen op te lossen door de problematische componenten te isoleren.

 

#3. Integratie testen

Integratie testen is de logische volgende stap na Unit- en Componenttesten. Het is de bedoeling om te verifiëren hoe modules of componenten samenwerken als onderdeel van een verenigd systeem. Integratie voegt componenten samen in hun gerelateerde groepen en controleert of ze voldoen aan de functievereisten.

 

#4. End-to-end testen

End-to-end (E2E) testen controleert de functionaliteit en prestaties van een volledige softwaretoepassing van begin tot eind – of end-to-end. Het idee hier is om vast te stellen hoe een product zal presteren in een live omgeving. Dit type testen simuleert echte use cases en live gegevens om een goed beeld te krijgen van de stroom van gegevens en informatie door de applicatie, van input tot output.

 

#5. Prestatie testen

Prestatie testen is een beproefde manier om te testen hoe een applicatie functioneert wanneer deze onder druk wordt gezet of zwaar wordt gebruikt. Het test onder andere de snelheid, stabiliteit, reactiesnelheid en toewijzing van bronnen van een product.

Gebruikelijke soorten prestatietesten zijn onder andere:


 • Belasting testen
  : Dit type testen simuleert buitensporige hoeveelheden transacties of gebruikers om te zien hoe de software omgaat met extra belasting

 • Stresstests
  : Potentiële knelpunten of storingen identificeren door de applicatie over zijn grenzen te duwen
 • Volume testen: Bij dit type testen worden grote hoeveelheden gegevens of gelijktijdige gebruikers gebruikt om te zien hoe de applicatie presteert.
 • Duurtesten: Dit type testen probeert vast te stellen hoe een applicatie zal werken wanneer deze een constante belasting krijgt gedurende een langere periode.

 

#6. Regressietesten

Regressietesten Het opnieuw uitvoeren van eerder uitgevoerde tests om te zien hoe wijzigingen of aanpassingen aan de software de functionaliteit hebben beïnvloed. Het is een enorm belangrijk onderdeel van het waarborgen van de stabiliteit en kwaliteit van applicaties, omdat het onbedoelde gevolgen van updates aan het licht kan brengen. Door eerder geaccepteerde tests te hergebruiken, kunnen testers snel aangeven waar problemen zijn opgetreden, wat leidt tot een snelle oplossing.

 

#7. Zindelijkheidstests

Hoewel het de uitgebreidheid van regressietesten mist,
Saniteitstesten
is een snelle en handige manier om bugs of kritieke fouten te vinden na integraties, reparaties of bugfixes. Saniteitstesten kunnen worden gezien als een afweging tussen snelheid en het grondige karakter van Regressietesten.

Er zijn twee hoofdtypen van sanity testing: White-box sanity testing en black-box sanity testing.

 • White-box sanity testen is een algemene vorm van softwaretesten waarbij tests worden uitgevoerd met toegang tot de broncode van de applicatie. Toegang tot de broncode betekent dat ze delen van de code kunnen vinden die waarschijnlijk in aanmerking komen voor problemen en hun tests op deze delen kunnen richten.
 • Black-box sanity testen betreft testers zonder toegang tot de broncode. In plaats daarvan richten ze zich op de functionaliteit van de software en onderzoeken ze gebieden die logische kandidaten zijn voor defecten.

 

#8. Systeem testen

Systeem testen kijkt om de applicatie op systeemniveau te testen. Dit soort testen evalueert het hele softwaresysteem aan de hand van de vereisten en functionaliteit. Systeemtests worden uitgevoerd nadat de afzonderlijke modules en componenten zijn getest. In feite gaat het erom te begrijpen hoe een volledig geïntegreerde versie van de software in elkaar steekt.

 

#9. Rooktests

Rooktests is een soort saniteitstest die zoekt naar ernstige problemen in een nieuwe build van software. Nogmaals, net als bij de andere soorten gezondheidstests die we hierboven hebben genoemd, gaat het meer om het controleren van basisfuncties dan om een grondige controle van een uitputtende lijst met functies.

Smoke testing, ook vaak Confidence testing of Build Verification Testing (BVT) genoemd, bestaat in twee vormen: handmatig en geautomatiseerd.

 • Handmatig rooktesten is de traditionele aanpak waarbij testers handmatige rooktests uitvoeren
 • Geautomatiseerd rooktesten is een steeds populairdere aanpak waarbij testgevallen automatisch worden uitgevoerd, wat zowel tijd als geld bespaart.

#10. Gebruikers acceptatie testen

Gebruikersacceptatietesten (UAT) is een van de testtypen in de QA-levenscyclus. Meestal gebeurt dit vlak voordat de software wordt vrijgegeven aan de eindgebruiker. Bij dit type testen wordt een voltooid product naar echte eindgebruikers gestuurd om te testen of het voldoet aan de specificaties en verwachtingen. Bij UAT kunnen gebruikers, klanten of belanghebbenden betrokken zijn en het proces staat bekend om zijn vermogen om defecten op te sporen en onderhoudskosten te verlagen.

Hoewel deze lijst van de 10 beste testbenaderingen voor kwaliteitsborging alle bases dekt, is het belangrijk om te onthouden dat er andere testmethoden zijn die geschikt zijn voor verschillende situaties. De keuze komt neer op de specificaties van elk stuk software.

 

Organisatiemethoden voor kwaliteitsborging

dat je moet weten

Alfatests - Wat is het, types, proces, vs. bètatests, tools & meer!

Hoewel het doel van kwaliteitscontrole testen is om het best mogelijke product te hebben, zijn er een aantal benaderingen en filosofieën. Hier zijn een paar verschillende methoden voor kwaliteitsborging die worden gebruikt door organisaties en productmanagers over de hele wereld.

 

1. Integrale kwaliteitszorg (TQM)

 

Total Quality Management (TQM) is een filosofie voor softwareontwikkeling die een cultuur van uitmuntendheid creëert door zich te richten op:

 • Klanttevredenheid
 • Betrokkenheid van werknemers
 • Procesverbetering

TQM richt zich op typische QA doelen zoals het vinden en oplossen van defecten. Het is echter meer holistisch van opzet en is ook gericht op het opbouwen van een cultuur waarin alle teamleden investeren in het bouwen van sterke workflows en processen die gericht zijn op de beste software.

 

Belangrijkste uitgangspunten voor TQM

 • Klantgerichtheid: TQM is gericht op meer doen voor klanten. Dat betekent de tijd nemen om echt te begrijpen wat klanten willen en software ontwikkelen die hun pijnpunten oplost.
 • Betrokkenheid van werknemers: TQM betrekt iedereen bij de ontwikkeling, niet alleen engineers en testers.
 • Voortdurende verbetering: Een ander belangrijk aspect van TQM is het altijd zoeken naar nieuwe tools, methoden en processen om software te verbeteren.
 • Procesfocus: TQM is sterk gericht op het bouwen van solide, goed geteste processen zoals Agile methodologieën zoals Scrum en Kanban.

 

2. Proces- en productkwaliteitsborging (PPQA)

Proces- en productkwaliteitsborging (PPQA) is een veelzijdige aanpak om softwareproducten van hoge kwaliteit te garanderen. In plaats van alleen het eindproduct te testen, legt PPQA de nadruk op de gehele levenscyclus van de productontwikkeling.

PPQA volgt veel van de best practices van QA door een holistische benadering van productlevering te hanteren. Deze methode omvat:

 • Ontwikkelen van uitgebreide documentatie voor ontwikkelingsstandaarden
 • Uitvoeren van audits voor alle softwareontwikkelingsprocessen om mogelijke zwakke punten, knelpunten en inefficiënties te identificeren en te verhelpen
 • Uitgebreide leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor ingenieurs
 • Gegevens en feedback gebruiken om het ontwikkelingsproces voortdurend te verbeteren.

 

3. Testen van storingen

Faaltests, ook wel negatieve tests genoemd, zijn een kwaliteitsborgingstechniek die het programma probeert te breken door ongeldige invoer, onverwachte omstandigheden, randgevallen en nog veel meer. Het doel van deze methoden is om bugs en defecten op te sporen voordat de software wordt vrijgegeven.

Software QA testen op soorten fouten

Hier volgen enkele veelvoorkomende soorten faaltests:

 • Gelijkwaardigheidsverdeling: Bij deze testtechniek worden invoergegevens in equivalentieklassen onderverdeeld. Vervolgens wordt slechts één invoer van elke klasse getest, waardoor de testtijd theoretisch wordt verkort.
 • Grenswaarden testen: Bij het testen krijgt de software inputs die buiten het verwachte waardenbereik liggen
 • Fouten raden: Engineers raden welke fouten problemen met de software kunnen veroorzaken en bouwen testgevallen om deze potentiële defecten te onderzoeken.

 

4. Belangrijkste principes van faaltests

Enkele kernprincipes van faaltests zijn de volgende:

 • Denk als een hacker: Failure testing moedigt testers aan om te denken als iemand die probeert de kwetsbaarheden van een stuk software te breken of bloot te leggen. Door het systeem te overbelasten of te proberen de software te injecteren met kwaadaardige code, kunnen ontwikkelaars meer te weten komen over de potentiële zwakke punten van hun product.
 • Ga verder dan het verwachte gedrag: Veel testgevallen toetsen de software aan het verwachte gedrag. Faaltests bewandelen meer onconventionele paden om randgevallen te ontdekken.
 • Dingen kapotmaken: Faaltests moedigen testers aan om de software vroeg in de ontwikkeling kapot te maken. Deze breuken maken de software van het eindproduct alleen maar mooier als ze gerepareerd zijn.

Natuurlijk zijn dit slechts enkele van de methoden die in software quality engineering-kringen worden gebruikt om een solide ontwikkelcultuur te garanderen.

 

Verschillende software- en QA-methodologieën

Verschillende software- en QA-methodologieën

Afhankelijk van de omvang van het project, de voorkeuren van de organisatie en de beperkingen en eisen van het project, zijn verschillende methoden en raamwerken geschikt. Laten we eens kijken naar de drie beste methoden die worden gebruikt binnen een QA testaanpak.

 

#1. Watervalmethode

De watervalmethode is een traditionele aanpak voor softwareontwikkeling. Er wordt vaak gezegd dat het een “sequentiële, gefaseerde aanpak” volgt voor het ontwikkelen van software. Kortom, het ontleent zijn naam aan de waterval omdat het beschrijft hoe water van een hoogte naar beneden stort, waarbij elke fase begint voor de volgende.

In een ontwikkelingscontext betekent dit dat het verzamelen van vereisten moet gebeuren vóór het ontwerp, dan de ontwikkeling, dan het testen, enzovoort.

Hoewel deze aanpak gestructureerd en gedisciplineerd is, mist hij de flexibiliteit en ingebouwde samenwerking van andere methodologieën. Het meest verontrustend is het risico op defecten in een laat stadium die duur en tijdrovend kunnen zijn om te herstellen.

 

#2. Agile methodologie

Hoewel Agile methodologieën en QA testen verschillende concepten zijn, hebben ze een aantal relaties en kunnen ze goed samenwerken. Laten we ze eerst afzonderlijk bekijken voordat we zien hoe ze samen kunnen worden gebruikt.

 

Agile methodologieën

 • Focus op het leveren van software in korte periodes van 1-4 weken, meestal sprints genoemd. Deze iteratieve aanpak staat in schril contrast met de hierboven beschreven Watervalmethode.
 • Sprints geven ontwikkelaars de kans om feedback en inzichten te krijgen en van fouten te leren. Deze aanpak opent de deur naar voortdurende verbetering.
 • Agile teams zijn meestal cross-functioneel. Zo werken engineers, testers, belanghebbenden en producteigenaren samen in een meer holistische benadering van productontwikkeling.

 

QA testen binnen Agile

 • Continu testen is een groot onderdeel van Agile, met een grote afhankelijkheid van frequente, geautomatiseerde softwaretests gedurende de hele ontwikkelingscyclus. De aanpak helpt teams om defecten en regressies in de gaten te houden die mogelijk worden geïntroduceerd als gevolg van nieuwe features of functies.
 • Agile ondersteunt ook shift-links testen, wat betekent dat producten zo vroeg mogelijk in de ontwikkelingslevenscyclus worden getest. Nogmaals, het belangrijkste voordeel hier is om bugs en nederlagen zo vroeg mogelijk te vinden en op te lossen, terwijl ze gemakkelijk te verhelpen zijn.
 • Een QA software engineering aanpak komt overeen met Agile’s nadruk op nauwe samenwerking tussen testers en ontwikkelaars. Deze feedbacklussen doorbreken silo’s en zorgen ervoor dat iedereen naar het doel van kwaliteitssoftware toewerkt.

 

#3. DevOps

DevOps is een innovatieve benadering van softwareontwikkeling die de ontwikkel- en operations-teams combineert. Wanneer dit wordt gecombineerd met QA-testen, wordt een andere silo doorbroken door het QA-team toe te voegen. Door betere samenwerking en gedeeld eigenaarschap van de softwareontwikkelingsprocessen kunnen teams betere en snellere software uitbrengen.

Enkele van de belangrijkste kenmerken van een DevOps- en QA-aanpak zijn:

 • Shift-gestuurd testen, vergelijkbaar met de Agile aanpak hierboven
 • Continuous Integration and Delivery (CI/CD) betekent dat code meerdere keren per dag wordt samengevoegd en getest, wat betekent dat feedback wordt geïmplementeerd en regressies snel worden opgelost.
 • DevOps maakt veel gebruik van softwaretestautomatisering voor zowel software- als QA-testen en zorgt voor sneller en kosteneffectiever testen, zodat ontwikkelaars zich kunnen bezighouden met meer waardegedreven taken.
 • Voortdurend testen en verbeteren is een ander belangrijk aspect van de DevOps-aanpak dat aansluit bij de idealen van kwaliteitsborging in softwaretesten.

Zoals je kunt zien, kan een aanpak voor kwaliteitsborging bij het testen van software elk van deze methoden gebruiken. Om de volledige waarde uit QA testen te halen, is echter een
Agile/DevOps
aanpak.

 

Een strategie voor softwarekwaliteit en -borging implementeren

De toekomst van robotautomatisering in de gezondheidszorg

Een solide teststrategie voor softwarekwaliteit vereist zorgvuldige en weloverwogen planning en weloverwogen keuzes voor je testomgeving, testgevallen en de software die je daarvoor gebruikt. In dit hoofdstuk beschrijven we de beste manier om een QA teststrategie te implementeren.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

#1. Evalueer je testomgeving

De testomgeving van je software is essentieel voor het testen. Het is de plek waar applicaties worden getest en geëvalueerd en omvat zaken als:

 • Hardware
 • Software
 • Netwerk
 • Testgegevens
 • Testgereedschappen

Door ervoor te zorgen dat je omgeving op orde is, kom je een heel eind in de richting van robuuste tests voor kwaliteitsborging.

Het opzetten van een geschikte testomgeving vereist onderzoek om de eigenschappen van je product te begrijpen:

 • Kenmerken
 • Specificaties
 • Afhankelijkheden
 • Vereisten
 • Architectuur
 • Integraties

In het beste geval heb je al deze informatie binnen handbereik dankzij de uitgebreide documentatie. Als je al deze informatie hebt verzameld, kun je begrijpen of je testomgeving in staat is om het soort kwaliteitstesten uit te voeren dat nodig is voordat een release wordt uitgebracht.

 

#2. Testgevallen ontwikkelen

Als je eenmaal tevreden bent dat je een robuuste testomgeving hebt, moet je je testgevallen bouwen. Het bouwen van testgevallen is een methodisch proces. Hier volgen enkele stappen:

 • Verzamel zoveel mogelijk informatie over gebruikerseisen, verwachtingen en specificaties. Kenmerken, functies en randgevallen analyseren
 • Stel een traceerbaarheidsmatrix op en koppel elke productfunctie aan aangewezen testgevallen. Zorg ervoor dat je volledige dekking hebt voor alles wat je nodig hebt.
 • Gebruik indien nodig testcasesjablonen om je tests uit te schrijven
 • Zorg ervoor dat je testcases duidelijk en beknopt zijn en dat er meetbare resultaten zijn om de acceptatie te evalueren.

 

#3. Zoek uit welke testgegevens je nodig hebt

Nu je testgevallen ontworpen zijn, is het tijd om uit te zoeken welke gegevens je nodig hebt om je software te valideren. Enkele gegevens die u mogelijk nodig hebt:

 • Geldige en ongeldige gegevens
 • Representatieve gegevens
 • Grenswaarden
 • Gegevens prestatietesten
 • Gegevens over beveiligingstests

Zorg ervoor dat je al je gegevens klaar hebt voordat je gaat testen en stel alle accounts in die je nodig hebt om je product te testen.

 

#4. Selecteer de beste QA testtool

Krappe deadlines en strikte budgetten betekenen dat softwaretestautomatiseringstools essentieel zijn voor bedrijven die willen concurreren. De juiste testautomatiseringstool kiezen is essentieel. ZAPTEST biedt een robuuste suite met testtools waarmee teams gelijktijdige tests kunnen uitvoeren, GUI’s en API’s kunnen valideren en zelfs zelfherstellende bots kunnen uitvoeren op meerdere platforms en apparaten.

No-code testtools, onbeperkte licenties en
RPA
integratie helpen ZAPTEST zich te onderscheiden van zijn concurrenten.

 

#5. Testen en analyseren

Als je stap 1-4 hebt uitgevoerd, is het tijd om software te testen. Met een gedegen testschema moet je methodisch door je testgevallen heen werken. Een degelijk testplan is hier essentieel om dekking te garanderen. Als je resultaten krijgt, voeg ze dan toe aan je testplan en analyseer de uitkomsten. Plan reparaties voor bugs en defecten om ervoor te zorgen dat de software voldoet aan de verwachtingen van de belanghebbenden.

 

#6. Herhalen en loslaten

Zodra je tests zijn uitgevoerd en bugs en defecten zijn opgelost, is het tijd om je tests te herhalen om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsgarantie wordt behaald. Duidelijke en objectieve resultaten in je testplan moeten worden behaald. Controleer tot slot of je voldoet aan alle branchevereisten voordat je het product vrijgeeft.

 

Welke rollen zijn betrokken bij QA testen?

voordelen van rpa

Hoe ziet een robuust QA-testteam eruit? Hier volgt een kort overzicht van het personeel dat nodig is om solide software kwaliteits- en garantietests uit te voeren.

 

1. Software kwaliteitsanalist

Softwarekwaliteitsanalisten testen software en helpen teams ook bij het voorspellen van bugs en defecten die in de toekomst kunnen ontstaan op basis van hun analyse.

2. QA automatiseerder / QA tester

QA automation engineers en QA testers proberen bugs en defecten te identificeren voordat ze bij de klanten terechtkomen.

3. Test architecten

Testarchitecten spelen een cruciale rol in QA testen door het bouwen en ontwerpen van de tests die gebruikt worden om de software goed te valideren.

4. QA leiding

Een QA lead is een teamleider. Ze houden meestal toezicht op het testen en zorgen ervoor dat de schema’s worden nageleefd.

5. QA Manager

QA Managers onderhouden de contacten tussen het QA-team en klanten. Ze leveren rapporten, werken samen met analisten en evalueren de productkwaliteit om ervoor te zorgen dat deze aan de verwachtingen voldoet.

 

Wat is de beste software voor kwaliteitscontrole?

ZAPTEST RPA + Testautomatiseringssuite

De laatste jaren is er uitstekende software voor kwaliteitscontrole op de markt gekomen, die snellere en meer kosteneffectieve manieren biedt om uitgebreid te testen. Laten we eens kijken naar een aantal van de beste tools op de markt.

 

1. De beste alles-in-één tool: ZAPTEST

ZAPTEST is een toonaangevende testautomatiseringstool die wordt geleverd met hoogwaardige testautomatiseringstools. WebDriver-integratie, parallelle uitvoering, no-code testen, live testen en platform- en applicatieoverschrijdend testen zijn slechts enkele van de enorme voordelen van deze software.

Het is de perfecte tool voor Agile/DevOps teams en wordt geleverd met een speciale ZAP Expert en Unlimited licenties. Bovendien bevat het eersteklas
RPA
tools en innovatieve AI-oplossingen zoals een coderende CoPilot en Computer Vision Technology (CVT).

ZAPTEST helpt bij het voldoen aan al uw software- en QA-behoeften dankzij het robuuste pakket aan mogelijkheden. Bovendien is het gebruiksvriendelijk, intuïtief, kosteneffectief en de ideale keuze voor teams die staan te popelen om de futuristische wereld van
hyperautomatisering
.

 

Aanbevolen hulpmiddel voor handmatig testen

TestRail is een solide tool voor het beheren van testcases. De software helpt QA-teams bij het organiseren van testen en het bijhouden van resultaten. Bovendien stelt het teams in staat om effectief samen te werken, wat een kernbegrip is bij QA testen. Met uitstekende realtime rapporten en inzichten, schaalbaarheid en een gebruiksvriendelijke interface is het eenvoudig te zien waarom het een goede optie is voor teams die handmatig testen.

 

Aanbevolen tool voor geautomatiseerd testen

Selenium is een gratis, open-source softwaretestprogramma met automatiseringsmogelijkheden. Het ondersteunt veel verschillende webbrowsers en platforms en talen zoals Python, Java, JavaScript, C#, Ruby en meer. Het is flexibel, maakt herbruikbare tests mogelijk en heeft een sterke gebruikersgemeenschap, waardoor het een goed hulpmiddel is voor QA testen.

 

Aanbevolen hulpmiddel voor prestatietesten

New Relic is een goede QA- en automatiseringstool voor prestatietests. Geïntegreerde belastingtests, hoofdoorzaakanalyse, knelpuntdetectie en uitstekende rapportagetools maken dit een goede keuze voor QA-gerichte prestatietests.

Elke aanbevolen tool is goed in zijn werk, maar als je een krachtige alles-in-één tool wilt die uitblinkt in handmatig, geautomatiseerd en prestatietesten, dan is ZAPTEST je eerste keuze.

 

Softwarekwaliteit en -borging:

Handmatig of geautomatiseerd?

alpha testing vs beta testing

Testautomatiseringstools hebben de wereld van het softwaretesten voorgoed veranderd. Nu budgetten en deadlines steeds krapper worden, is geautomatiseerd testen steeds populairder geworden. Maar is er nog ruimte aan tafel voor handmatig testen?

 

1. De rol van handmatig testen voor kwaliteitsborging

Gedurende het grootste deel van de geschiedenis van kwaliteitsborging bij het testen van software werden de meeste processen handmatig uitgevoerd. De laatste tien jaar zijn er steeds meer software-automatiseringstools gekomen, maar handmatig testen is nog steeds nuttig als het gaat om QA-testen. Hier zijn enkele gebieden waar het kan helpen:

 • Verkennende tests
 • Gebruikerservaring testen
 • Bevestigingstesten

 

2. De voordelen van automatiseringstesten voor kwaliteitsborging

Automatisering van kwaliteitsborging heeft de laatste jaren de overhand genomen vanwege de snelheid, kosteneffectiviteit, het gemak en de uitstekende testdekking. QA- en automatiseringstools helpen om defecten in een vroeg stadium op te sporen en verbeteren zowel de nauwkeurigheid als de consistentie van het testproces. Bovendien faciliteren ze QA- en testbenaderingen, zoals CI/CD, en helpen ze teams om Agile/DevOps-methodologieën te omarmen.

QA en automatiseringstesten zijn beide onderdeel van een moderne benadering van softwareontwikkeling. Hoewel handmatig testen nog steeds zijn plaats heeft, neemt testautomatisering het langzaam over en neemt de kwaliteit toe, dankzij AI-ondersteunde tools die het testen van gebruikerservaringen kunnen nabootsen.

 

Best practices voor softwarekwaliteit en -borging

 

Kwaliteitsborging is een complex vakgebied met veel ins en outs. Maar met de juiste voorbereiding en bewustwording hoeft het geen karwei te zijn. Hier volgen enkele tips en best practices om ervoor te zorgen dat je software zo goed mogelijk wordt gebouwd.

 

1. CI/CD gebruiken

Het testen van Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD) is essentieel voor kwaliteitsborging. Omdat ontwikkelaars kleine delen van code bijwerken in een gecentraliseerde module, kun je prioriteit geven aan testautomatisering op elke nieuwe toevoeging. Je kunt bugs vroegtijdig opsporen en ervoor zorgen dat eventuele problemen snel en efficiënt worden opgelost. Geautomatiseerd testen betekent dat je profiteert van consistent en gestandaardiseerd testen in de hele pijplijn en dat je ervoor zorgt dat nieuwe functies bestaande functionaliteit niet afbreken, waardoor regressie wordt voorkomen.

 

2. Gebruik een mix van handmatig en geautomatiseerd testen

Er zijn zoveel voordelen van
software testautomatisering
zoals lagere kosten, meer testdekking, tijdsbesparing, minder menselijke fouten en algehele verbetering van de softwarekwaliteit. Deze voordelen zijn zo groot dat ze het nut van handmatig testen kunnen overschaduwen.

Handmatig testen heeft nog steeds zijn plaats in Quality Assurance testen, vooral als je randgevallen of situaties moet vinden die relevant zijn voor de gebruikerservaring. Dus, terwijl testautomatisering zo geavanceerd is geworden dat het de meeste eventualiteiten kan afdekken, combineer de kracht van beide testtypes als je overtollige tijd en budget hebt.

 

3. Houd je testgevallen duidelijk en beknopt

Vermijd het schrijven van testgevallen met te veel jargon. Hoewel technisch taalgebruik in sommige scenario’s onvermijdelijk is, is het het beste om het duidelijk en beknopt te houden. Elke verwarring of dubbelzinnigheid in testgevallen kan ertoe leiden dat criteria ten onrechte worden geaccepteerd of afgewezen. Zorg er dus voor dat je doelstellingen en resultaten voor iedereen gemakkelijk te begrijpen zijn en dat alle stappen die je opneemt eenvoudig te herhalen zijn.

 

4. Communicatie is de sleutel

Bij Quality Assurance zijn belanghebbenden uit het hele bedrijf betrokken. Zorg er dus voor dat productmanagers, klanten, ontwikkelaars en andere relevante belanghebbenden op de hoogte worden gehouden van de voortgang, risico’s, bevindingen, enzovoort. Documenteer en volg bovendien al je defecten met een bugtracking-systeem en zorg ervoor dat de juiste partijen toegang hebben tot het document.

 

5. Op kop gaan met shift-links testen

Shift-links testen draait om het zo vroeg mogelijk testen. Een CI/CD-aanpak is een uitstekend begin, maar je kunt de filosofie implementeren in de hele SDLC. Gebruikersacceptatietests (UAT) kunnen bijvoorbeeld beginnen met mockups en prototypes in plaats van alleen als het project bijna is afgerond. Dat kan een enorme tijdsbesparing opleveren, omdat je producten niet hoeft aan te passen aan de feedback.

Zoals deze grafiek uit een
IMB onderzoek
blijkt dat het repareren van ontwerpfouten veel goedkoper is dan het repareren van fouten bij implementatie, testen of onderhoud.


6. Denk aan veiligheid

De gevolgen van slecht beveiligde software kunnen enorm zijn, vooral als uw applicatie klantgegevens gebruikt. Productmanagers moeten zo vroeg mogelijk in het QA-proces een cultuur van beveiliging cultiveren. Het implementeren van statische code analyse in je QA testen is een goed begin. Hoewel beveiligingstraining voor je QA-team en nauwe samenwerking met ontwikkelaars essentieel is, moet je er rekening mee houden dat beveiligingstests tijdrovend zijn. Daarom is het een uitstekende kandidaat voor automatisering.

 

Laatste gedachten

Softwarekwaliteitsgarantie is een systematische aanpak die ervoor zorgt dat software wordt ontwikkeld en onderhouden in overeenstemming met de verwachtingen van de klant. QA en testen gaan hand in hand omdat het vinden en oplossen van defecten een groot deel uitmaakt van het leveren van stabiele builds die problemen van belanghebbenden oplossen. Hoewel QA-testen slechts een onderdeel is van de algehele aanpak voor kwaliteitsborging van software, is het wel een van de belangrijkste pijlers.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post