fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Dynamisch testen bij het testen van software is een waardevolle testtechniek waarbij de broncode van een applicatie wordt uitgevoerd en wordt geobserveerd hoe deze zich gedraagt tijdens runtime. Terwijl veel testteams statische tests gebruiken om problemen in een vroeg stadium op te sporen, worden dynamische tests gebruikt om functionaliteit te valideren, prestaties te beoordelen en problemen op te sporen die statische tests niet aan het licht brengen.

In dit artikel verkennen we het dynamisch testen van software en leggen we uit wat het is en waarom je het nodig hebt. Daarna bekijken we verschillende soorten, processen en benaderingen voordat we enkele van de beste tools voor dynamisch testen bespreken die momenteel op de markt zijn.

 

Wat is dynamisch testen bij het testen van software?

Statisch testen in software testen - Wat is het, Soorten, Proces, Benaderingen, Tools, & Meer!

Dynamisch testen is een aanpak voor het testen van software waarbij een applicatie wordt gevalideerd door de broncode uit te voeren. Of, om het in termen te zeggen die iedereen begrijpt, het is een soort softwaretest waarbij de applicatie wordt uitgevoerd en zowel de functies als het gedrag worden geobserveerd.

Dit proces staat in schril contrast met statisch testen, waarbij in plaats daarvan de broncode en bijbehorende documenten worden onderzocht voordat ze worden uitgevoerd om defecten, afwijkingen en de vraag of het werk voldoet aan de beste codeerpraktijken aan het licht te brengen.

Dynamisch testen wordt dynamisch genoemd omdat het actief en veranderlijk is. Het meet hoe de inputs de outputs in realtime beïnvloeden binnen het geteste systeem.

De belangrijkste doelen zijn als volgt:

  • De algehele prestaties, functionaliteit en stabiliteit van de software testen onder een groot aantal omstandigheden die echte gebruikssituaties simuleren.
  • Om defecten, bugs of prestatieproblemen op te sporen die niet alleen met statische tests kunnen worden ontdekt
  • Zorg ervoor dat de software voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker en dat deze compatibel is met verschillende besturingssystemen, browsers en apparaten.

 

Voordelen van dynamisch testen

QA testen - wat is het, soorten, processen, benaderingen, tools en meer!

Dynamisch testen is een aanvulling op statisch testen omdat het verder gaat dan theorie, best practices en coderingsstandaarden en controleert hoe de software functioneert tijdens runtime. Laten we eens onderzoeken waarom deze testaanpak zo belangrijk is.

 

#1. Test op runtime-fouten en ongewenst gedrag

Er zijn bepaalde soorten ongewenst gedrag die zich alleen openbaren in een levende omgeving. Dynamisch testen is nodig om defecten zoals:

  • Runtime fouten
  • Prestatieproblemen
  • Geheugenlekken
  • Kwetsbaarheden in de beveiliging

 

#2. Biedt uitgebreide testen

Dynamisch testen stelt testers in staat om veel verschillende aspecten van hun applicatie te verifiëren, van de kernfunctionaliteit tot de gebruikersinterface en de algehele prestaties onder verschillende omstandigheden. Het testen van verschillende elementen van de software zorgt ervoor dat de software op de proef wordt gesteld en klaar is om in het wild te worden vrijgegeven.

 

#3. Testen in de echte wereld

Statisch testen controleert de software “op papier”, terwijl dynamisch testen laat zien hoe je applicatie in de echte wereld zal werken. Met deze meer pragmatische benadering kun je zien hoe verschillende omgevingen, belastingen en gebruiksscenario’s de prestaties beïnvloeden. Bovendien kun je dankzij compatibiliteitstests zien hoe je applicatie draait op verschillende besturingssystemen, browsers, configuraties en apparaten.

 

#3. Gebruikerservaring en functionaliteit valideren

Dynamisch testen helpt je te begrijpen hoe je product voldoet aan de verwachtingen en specificaties van de gebruiker. Het richt zich op het effect dat invoer, gebruikersinteracties en gegevenscombinaties hebben op de applicatie, waardoor testers erop kunnen vertrouwen dat de gebruikerservaring stabiel, naadloos en intuïtief is.

 

#4. Vindt complexe bugs

Sommige bugs en defecten komen pas aan het licht als verschillende onderdelen van een applicatie samen worden getest. Voor complexe applicaties is dynamisch testen de enige manier om defecten te ontdekken die het gevolg zijn van de integratie van verschillende modules en componenten.

 

#5. Verbeterde betrouwbaarheid

Solide dynamisch testen helpt teams om bugs en defecten eerder in de levenscyclus van de softwareontwikkeling te ontdekken en op te lossen. In combinatie met statisch testen verkleint deze aanpak de kans op resource-intensief herwerk of, erger nog, problemen na de release. Bovendien stimuleert dynamisch testen teams om code te produceren die goed gestructureerd en eenvoudig te onderhouden is, waardoor potentiële problemen die zich tijdens de ontwikkeling door de software verspreiden, worden beperkt.

 

#6. Vroege feedback

Een ander groot voordeel van dynamisch testen is dat het een cultuur van constante feedback en verbetering bevordert. Door problemen vroeg in het proces aan het licht te brengen, kunnen ontwikkelaars feedback uit de praktijk verwerken, wat leidt tot een effectiever ontwikkelproces.

 

#7. Automatiseringsvriendelijk

Software testautomatiseringstools hebben een revolutie teweeggebracht in de wereld van het softwaretesten en maken sneller, kosteneffectiever, betrouwbaarder en uitgebreider testen mogelijk. Dynamisch testen is veelzijdig en kan worden aangepast aan geautomatiseerde testtools, waardoor teams de kosten kunnen verlagen die traditioneel met dit soort testen worden geassocieerd.

 

Nadelen van dynamisch testen

UAT-tests vergeleken met regressietests en andere

Hoewel dynamisch testen veel overtuigende voordelen heeft, zijn er ook enkele zwakke punten die testteams moeten begrijpen.

 

#1. Tijdsintensief

Dynamisch testen vereist dat testers de broncode geheel of grotendeels uitvoeren. Dit proces neemt veel tijd in beslag. Bovendien moeten testers testgevallen schrijven, testomgevingen opzetten en de resultaten en rapporten van tests analyseren. Ook dit betekent dat er meer tijd moet worden geïnvesteerd in het testproces.

 

#2. Hulpbronintensief

Terwijl statisch testen samenwerking tussen teams vereist, zijn voor dynamisch testen meer middelen nodig. Deze middelen omvatten toegang tot bekwame testers met uitgebreide kennis van softwaretesttechnieken, methodologieën en best practices, naast hardware, software en hoogwaardige testautomatiseringshulpmiddelen.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

#3. Dekkingsbeperkingen

Hoewel dynamisch testen uitgebreide softwaretests mogelijk maakt, moeten testers zich ervan bewust zijn dat ze niet elke uitkomst, scenario of combinatie van invoer kunnen verifiëren. Testers moeten zich namelijk bewust zijn van edge cases of onvoorziene scenario’s en hun methodologieën aanpassen om sommige van deze situaties te incorporeren.

 

#4. Levenscyclusproblemen

In tegenstelling tot statisch testen, gebeurt dynamisch testen meestal later in de levenscyclus van softwareontwikkeling. Dit betekent dat defecten later in het proces worden ontdekt. Het nadeel hiervan is dat bugs en fouten die door dynamisch testen aan het licht zijn gekomen, duurder en complexer kunnen zijn om op te lossen, omdat ze zich door de hele code hebben verspreid.

 

#5. Moeilijkheden met debuggen

Terwijl dynamisch testen helpt bij het identificeren van bugs en defecten door de applicatie uit te voeren, is het bij bepaalde complexe software ingewikkelder om de bron van deze fouten te identificeren. Het verhelpen van deze problemen kan extra of onvoorziene middelen vereisen, wat een probleem kan zijn voor projecten met krappe deadlines of budgetten.

 

Statisch en dynamisch software testen

alpha testing vs beta testing

Statisch en dynamisch testen zijn twee verwante soorten softwaretesten. Ze beschrijven echter verschillende benaderingen voor het testen van software. Het is belangrijk voor testteams om de verschillen te begrijpen.

Statisch testen is proactief en verifieert zaken als applicatieontwerp, bijbehorende documentatie en broncode door middel van een proces van grondige reviews. Dynamisch testen daarentegen test de functionaliteit van de code door de software uit te voeren.

Je kunt statisch testen zien als een meer theoretische benadering van testen. Het omvat het op één lijn brengen van productvereisten en use cases en het beoordelen van code en andere documenten om problemen in een vroeg stadium op te sporen, waaronder problemen met softwarevereisten, defecten, testgevallen, enzovoort. Het is alsof je door een blauwdruk kijkt om problemen te vinden die later kunnen optreden.

Aan de andere kant verifieert dynamisch testen problemen met de software door de toepassing uit te voeren. Hoe grondig je statische tests ook zijn, sommige problemen blijven onopgemerkt. Dynamisch testen controleert de functionaliteit van de software om te zien of deze werkt zoals bedoeld.

Zowel statische als dynamische softwaretests zijn gericht op het leveren van kwaliteitssoftware die voldoet aan de verwachtingen van de belanghebbenden. Statisch testen is echter proactief, terwijl dynamisch testen reactief is.

Op de vraag of je moet kiezen tussen statisch en dynamisch testen, is het antwoord eenvoudig. Deze technieken vullen elkaar goed aan. Statische tests moeten vroeg in de levenscyclus van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd om problemen te vinden en op te lossen voordat je de code compileert. Het resultaat is een besparing van tijd en moeite.

 

Uitdagingen bij dynamisch testen

uitdagingen-belasting-testen

Zoals bij elke vorm van softwaretesten zijn er een paar uitdagingen bij het implementeren van een effectieve dynamische testaanpak. Hier zijn enkele mogelijke obstakels die je kunt tegenkomen.

 

#1. Toegang tot vaardigheden en expertise

Hoewel dynamisch testen medewerkers vereist met ervaring in QA methodologieën, vereist het ook meer specialistische vaardigheden, zoals kennis van complexe webapplicatie architecturen, geavanceerde scripttechnieken en kennis van testautomatiseringstools.

Voor teams die willen overstappen op een dynamische testcultuur, vereist het werven van personeel met deze vaardigheden ofwel tijdrovende wervingsstrategieën of training.

 

#2. Technische investering

Het implementeren van tools die dynamisch kunnen testen vereist een investering in zowel software als in het personeel dat nodig is om deze te implementeren en te onderhouden. Onverstandige investeringen kunnen leiden tot escalerende ontwikkelingskosten.

 

#3. Onderhoud van testcases

Dynamisch testen vereist dat testers continu testgevallen onderhouden en bijwerken om te kunnen omgaan met steeds veranderende en veranderende omstandigheden. Testgevallen kunnen gemakkelijk verouderd raken en niet geschikt voor het beoogde doel, terwijl onvoorspelbare interacties tussen complexe elementen, inputs en systemen het nut van testgevallen snel kunnen verminderen.

 

#4. Gegevensbeheer

 

Verschillende soorten dynamische testmethoden

De toekomst van robotautomatisering in de gezondheidszorg

Dynamisch testen kan worden opgesplitst in twee grote categorieën: black-box testen en white-box testen.

 

1. White box testen

White box testen is een testtechniek die zich bezighoudt met de interne structuur en het ontwerp van een systeem. White box testers komen naar de tests met a priori kennis van de systeemarchitectuur en het ontwerp en verifiëren het programma op basis van deze kennis.

 

2. Black box testen

Black box testing daarentegen is een testtechniek waarbij de tester wel details heeft over de interne werking van de software build. In plaats daarvan houden testers zich alleen bezig met de functionaliteit van de software. Als zodanig verifiëren ze de applicatie door inputs te verzenden en de outputs te observeren of hoe de software zich gedraagt. Over het algemeen worden dit soort tests uitgevoerd door QA-professionals.

 

3. Grey box testen

Grey box testing is een testmethode die ergens tussen de hierboven genoemde zwarte en witte testmethoden in zit. Terwijl black box testing impliceert dat de tester geen kennis heeft van de software, en white box testing suggereert dat de tester volledige kennis heeft van de software, dicteert gray box testing dat de tester gedeeltelijke kennis heeft. Hoewel ze misschien geen toegang hebben tot de broncode zelf, kan de tester wel toegang hebben tot ontwerpdocumenten, databases, API’s, enzovoort. Deze tests zijn vooral nuttig voor beveiligings-, database- en integratietests.

 

Verschillende dynamische testtechnieken

Black box testen is een belangrijk onderdeel van een dynamische testaanpak. Dit type testen kan worden opgesplitst in twee soorten: functioneel testen en niet-functioneel testen.

Functioneel testen

Functioneel testen houdt zich bezig met de functionaliteit van de te testen applicatie (AUT). Elke module die wordt getest, moet worden gevoed met een invoer en de uitvoer moet worden getoetst aan een verwachte uitkomst. Er zijn verschillende niveaus van functioneel testen. Hier zijn de vier primaire technieken die je moet kennen.

1. Eenheidstesten

Unit testen kijkt naar de basisbouwstenen van een stuk software (modules of componenten) en test deze op individuele basis. Dit soort testen wordt meestal uitgevoerd door ontwikkelaars terwijl de code wordt geschreven.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

2. Integratietesten

Integratietesten kijken naar de individuele componenten of eenheden van software die hierboven zijn getest, en kijken hoe ze werken als ze met elkaar zijn geïntegreerd. Sommige dingen die worden getest zijn de gegevensstroom tussen elk onderdeel.

3. Systeem testen

In het verlengde van deze progressie valideren systeemtests de software als geheel wanneer elk onderdeel met elkaar is geïntegreerd. Dit proces omvat een meer holistische kijk op de software om ervoor te zorgen dat de applicatie voldoet aan zowel de gebruikers- als de bedrijfsvereisten en aan de algemene specificatie.

4. Gebruikersacceptatietesten

Gebruikersacceptatietesten worden gezien als de laatste stap in de testlevenscyclus en worden uitgevoerd door de eindgebruikers voordat de applicatie in het wild wordt vrijgegeven. Hier wordt onder andere getest of de software voldoet aan de verwachtingen van de belanghebbenden en of het de problemen of pijnpunten oplost waarvoor de software is gemaakt.

 

Niet-functioneel testen

Terwijl bij functioneel testen wordt gecontroleerd of de kernfuncties van de software werken zoals bedoeld, worden bij niet-functioneel testen belangrijke elementen onderzocht, zoals prestaties, bruikbaarheid, beveiliging, betrouwbaarheid, schaalbaarheid, enz.

Hier zijn enkele elementen die betrokken zijn bij niet-functioneel testen.

1. Prestatie testen

Prestatietests maken gebruik van verschillende soorten tests om te zien hoe de applicatie omgaat met de spanningen en spanningen waarmee deze bij de release te maken krijgt. Enkele van de meest voorkomende soorten prestatietests zijn stresstests, snelheidstests en belastingstests.

2. Bruikbaarheid testen

Bruikbaarheidstesten zijn een vorm van systeemtesten die de bruikbaarheid van de software controleren. Deze tests zijn zeer gebruikersgericht en vormen een geweldige bron van feedback over de UI/UX-sterkte van je software.

3. Compatibiliteitstesten

Compatibiliteitstesten zorgen ervoor dat software correct en consistent werkt in verschillende omgevingen, platformen, browsers, apparaten, hardware en softwareconfiguraties.

4. Veiligheidstests

Beveiligingstesten maken gebruik van een mix van black box testtechnieken om runtime kwetsbaarheden te vinden door aanvallen te simuleren of technieken zoals fuzz testing te gebruiken.

 

Beste dynamische testtools

ZAPTEST RPA + Testautomatiseringssuite

Zoals je kunt zien, omvat dynamisch testen een mix van verschillende testtechnieken en -methoden. Hoewel er veel tools zijn die uitblinken in één taak, kunnen ze tekortschieten op andere gebieden.

Vervolgens delen we drie software testtools die je kunnen helpen met dynamisch testen.

 

#3. Selenium

Selenium is een open-source, platformonafhankelijk automatiseringsraamwerk. Het integreert met de cloud, heeft WebDriver-integratie en ondersteunt een breed scala aan talen, platforms en testframeworks. Het is een geweldig hulpmiddel, ondanks de steile leercurve.

 

#2. TestSigma

TestSigma is een gebruiksvriendelijke tool met een aantal geweldige functies voor dynamisch testen. Het is eenvoudig te integreren met andere testtools en kan parallel en datagestuurd testen. Bovendien is het maken van tests eenvoudig en wordt het geleverd met AI-ondersteunde zelfherstellende tools. API-tests en het genereren van rapporten zijn minder krachtig dan andere tools zoals ZAPTEST, maar over het algemeen is het een goede optie.

 

#1. ZAPTEST

ZAPTEST is een software test automatiseringstool die wordt geleverd met een krachtige suite van tools die het ideaal maakt voor dynamisch testen. Hoewel sommige gebruikers ZAPTEST misschien vooral kennen vanwege de RPA-mogelijkheden, is het een marktleider dankzij functies als WebDriver-integratie, AI en computer vision, en een AI-coderende CoPilot.

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies van ZAPTEST die je kunt gebruiken om effectieve dynamische tests uit te voeren.

#1. Compatibel met meerdere platforms

ZAPTEST bespaart testteams veel tijd omdat één testcase op verschillende platforms en browsers kan worden uitgevoerd, zoals MacOS, iOS, Linux, Android en Windows.

#2. Parallel testen

Dankzij de uitstekende parallelle testmogelijkheden van ZAPTEST kun je veel efficiënter testen en een van de grootste nadelen van dynamisch testen aanpakken.

#3. Cloud-gebaseerd

ZAPTEST is cloudgebaseerd, wat de complexiteit van het implementeren van testautomatiseringstools vermindert.

#4. Mogelijkheden zonder code

ZAPTEST is no-code, wat betekent dat het schrijven van testgevallen snel en eenvoudig is, waardoor u minder afhankelijk bent van testautomatiseringsprofessionals.

#5. ZAP Expert

Gebruikers van ZAPTEST Enterprise krijgen toegang tot een toegewijde ZAP Expert, die hen kan helpen bij het installeren, configureren en implementeren van ZAPTEST en hen kan begeleiden om het maximale uit het product te halen.

#6. RPA hulpmiddelen

De gebruiksvriendelijke suite van RPA-tools van ZAPTEST kan helpen bij het verzamelen en verzenden van gegevens, het testen van dynamische UI-elementen, integratie met bestaande software (inclusief CI/CD-pipelines), het automatiseren van het genereren van testgegevens en nog veel meer.

 

Laatste gedachten

Dynamisch testen bij het testen van software is een veelgebruikte aanpak om software te verifiëren. In tegenstelling tot statisch testen, controleert dynamisch testen de prestaties en functionaliteit van uw applicatie door de broncode uit te voeren en te kijken hoe de applicatie het doet onder echte omstandigheden.

Hoewel dynamische softwaretests alleen niet alle mogelijke bugs of defecten aan het licht zullen brengen, bieden ze in combinatie met statische tests een evenwichtige en uitgebreide manier om enkele van de meest kritieke elementen van uw software te controleren.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post