fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

ZAPTEST pomáha vývojárom čo najskôr automatizovať ich makety. Táto funkcia umožňuje tímom prijať agilný/DevOps prístup počas fázy návrhu, čo im umožní začať tak, ako majú v úmysle pokračovať.

 

Význam makiet

 

Makety sú nevyhnutnou súčasťou skvelého dizajnu UI/UX. Sú oveľa viac než len ďalším krokom k wireframom. Namiesto toho ponúkajú vývojárom a dizajnérom spôsob, ako vytvoriť koncepciu svojho produktu a premeniť ju na niečo hmatateľné.

Používanie makiet počas vývojových fáz vám umožní rýchlo zapracovať spätnú väzbu. Tieto reprezentácie finálneho produktu vo vysokom rozlíšení sú dostatočne realistické, aby ste si mohli urobiť dobrú predstavu o vzhľade a pôsobení vašej budúcej aplikácie.

Makety sú tiež skvelým spôsobom, ako môžu zainteresované strany alebo investori zistiť, či produkt spĺňa ich očakávania. Najdôležitejšie je, že ak dostanete spätnú väzbu, ktorá znamená, že je potrebné vykonať zmeny, je jednoduché tieto nové názory zahrnúť do makety dlho predtým, ako ste odovzdali riadok kódu.

 

Automatizácia na základe makety ZAPTEST

 

Po dodaní makety, s ktorou sú všetci spokojní, môžete prejsť k ďalšiemu kroku. Skutočný agilný/DevOps prístup však zahŕňa automatizované testovanie pri najbližšej príležitosti. Možno sa teraz pýtate: “Ako môžem automatizovať testovanie, keď som práve vo fáze návrhu?” V spoločnosti ZAPTEST si uvedomujeme, že kontinuálne testovanie by sa malo začať čo najskôr, a preto ponúkame automatizáciu založenú na maketách.

V tomto diele vám ukážeme, ako môžete z makety vygenerovať testovacie skripty a dokumentáciu a paralelne ju otestovať v rôznych operačných systémoch.

 

Krok 1: Od makety po testovací skript

 

Makety môžete navrhovať rôznymi spôsobmi. Môžete ich nakresliť ručne alebo použiť populárne nástroje na navrhovanie, ako je Figma alebo Placeit. Nech už uprednostňujete akúkoľvek metódu, vezmite svoj finálny produkt a pomocou funkcie skenovania grafického rozhrania ZAPTESTs ho importujte do našej platformy.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Funkcia skenovania grafického rozhrania rozpozná akýkoľvek text v makete a automaticky vytvorí súvisiace objekty. Automatické ukotvenie navyše vytvára vzťahy medzi akýmikoľvek textovými poľami v makete a štítkami v skripte. Výsledkom je, že ak presuniete konkrétny text po obrazovke, všetky súvisiace prvky ho budú automaticky nasledovať. Ak máte napríklad maketu prihlasovacej obrazovky, môžete pripojiť objekt “Meno používateľa” k textovému poľu.

Okrem toho môžete v tejto fáze zmeniť predvolené hodnoty názvov objektov, aby ste zabezpečili ich maximálnu prehľadnosť. Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, ak máte na makete veľa rôznych tlačidiel.

Výsledkom tohto procesu je uloženie a usporiadanie všetkých objektov v Prieskumníkovi úložísk.

 

Krok 2: Pridanie objektov do skriptu

 

Po importovaní a označení makety je čas premeniť ju na testovací skript.

Ak chcete definovať krok v skripte ZAPTEST, stačí nájsť objekt na mape GUI alebo v úložisku objektov a dvakrát naň kliknúť. Alebo môžete objekty pretiahnuť na určité miesto skriptu. ZAPTEST ponúkne zoznam operácií, z ktorých si môžete vybrať pre daný krok.

Najskôr je potrebné pridať krok overenia, ktorý overí existenciu cieľovej stránky. Ďalej musíte vybrať položku “TYPE” a pridať jednotlivé prvky z vašej makety (t. j. pripojené “username” a textové pole.)

Potom môžete pridať “CLICK” pre všetky tlačidlá na makete, ktoré môžu používatelia vybrať.

Keď je aplikácia pripravená na testovanie, vyberte požadovaný prehliadač, vyberte položku LAUNCH a zadajte adresu aplikácie. Teraz môžete spustiť svoj skript proti aplikácii.

 

Krok 3: Spustenie skriptu

 

Automatizácia testovania makiet ZAPTEST je taká výkonná, že skript sa spustí na prvýkrát bez potreby akýchkoľvek úprav. Teraz si môžete vyskúšať maketu z prehliadača a získať skutočný dojem z používateľského prostredia aplikácie bez toho, aby ste museli písať kód.

Keď je skript pripravený, môžete ho pridať do potrubia CI/CD a použiť v rámci kontinuálneho testovania.

Táto funkcia samozrejme šetrí veľa času. Navyše to znamená, že aj zamestnanci, ktorí nie sú technickými dizajnérmi, môžu svoje nápady premeniť na funkčné aplikácie v priebehu niekoľkých minút – už nemusíte čakať, kým sa nápady postavia na nohy.

Úspora času sa tým však nekončí; automatizácia makety ZAPTEST vám umožňuje aj vytvárať dokumentáciu.

 

1. Generovanie dokumentácie

 

ZAPTEST vám umožňuje vytvárať testovaciu dokumentáciu jednoduchým kliknutím na tlačidlo. Dokumentácia je rozdelená na podrobné kroky s časťou o očakávaných výsledkoch. Najlepšie je, že tieto dokumenty môžete konvertovať do rôznych formátov, napríklad Word, PDF, HTML, XML a CSV. Okrem toho môžete exportovať aj do Micro Focus ALM, Rally (alebo CA Agile Center), Jira, o Azure DevOps a mnohých ďalších. Možnosti sú nekonečné.

 

2. Paralelné vykonávanie

 

Posledným krokom našej automatizácie testovania na základe makety je použitie ZAPTEST M-RUN. Naše výkonné nástroje na automatizáciu testovania softvéru umožňujú používateľom spúšťať viacero skriptov súčasne na niekoľkých rôznych platformách. Používatelia pristupujú k aplikáciám z rôznych zariadení a operačných systémov, preto je nevyhnutné testovať všetky tieto vlastnosti.

Niektoré platformy, na ktorých ZAPTEST M-RUN umožňuje testovať, sú Android, iOS, Mac, Linux a Windows. Môžete pripojiť ZAPTEST k reálnym fyzickým zariadeniam a použiť našu platformu na spustenie testu a správu výsledkov. Tento proces sa tiež opiera o implementáciu ZAPTEST 1SCRIPT, ktorá uľahčuje testovanie a vykonávanie na rôznych platformách bez toho, aby bolo potrebné meniť automatizačný kód pre každú jednotlivú vlastnosť.

Živé vzdialené zobrazenie umožňuje paralelné monitorovanie testov. Po dokončení testu môžete skontrolovať výsledky jednotlivých zariadení. Tieto údaje pomáhajú zabezpečiť, aby vaša aplikácia mohla bez problémov fungovať na rôznych zariadeniach, ktoré používajú vaše zainteresované strany.

 

Záverečné myšlienky

 

Ako vie každý vývojár softvéru, testovanie často prichádza príliš neskoro. Implementácia testovania v neskoršej fáze cyklu vývoja softvéru môže odhaliť problémy, ktoré mali byť zachytené skôr, čo vedie k nákladnému prepísaniu kódu. Môže sa však vykonať aj príliš neskoro a spôsobiť veľké oneskorenie počas životného cyklu vývoja softvéru (SDLC).

Návrhy makiet sú skvelým spôsobom, ako včas identifikovať problémy s používateľským rozhraním/UX. Pre agilné/DevOps tímy sú však zároveň príležitosťou na čo najskoršie zavedenie kontinuálneho testovania. Vďaka technológii počítačového videnia ZAPTEST môžete teraz importovať svoje ručne kreslené alebo počítačom generované makety, previesť ich do kódu a otestovať ich na rôznych zariadeniach, ktoré používajú vaše zainteresované strany.

Odtiaľ môžete vytvárať dokumentáciu a výsledky testov, ktoré doplnia spätnú väzbu UI/UX a zabezpečia, že vaša aplikácia bude mať ten najlepší štart.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post