fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

Στον κόσμο της ανάπτυξης λογισμικού, η διασφάλιση ποιότητας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εφαρμογών υπό διαφορετικές συνθήκες. Μέσα στην πληθώρα των μεθοδολογιών δοκιμών, η δοκιμή διαρροής αναδεικνύεται ως μια κρίσιμη πρακτική που επικυρώνει τη σταθερότητα, την αντοχή και την απόδοση των συστημάτων λογισμικού για παρατεταμένες περιόδους. Υποβάλλοντας μια εφαρμογή σε διαρκή και μεγάλα φορτία, η δοκιμασία soak αποκαλύπτει κρυφές ευπάθειες και δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να ρυθμίσουν τις δημιουργίες τους για βέλτιστη απόδοση.

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε την έννοια των δοκιμών ενυδάτωσης, τον τρόπο διεξαγωγής δοκιμών ενυδάτωσης και ποια εργαλεία δοκιμών ενυδάτωσης μπορούν να απλοποιήσουν τις δοκιμές ενυδάτωσης και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δοκιμών ενυδάτωσης.

 

Πίνακας Περιεχομένων

Τι είναι το soak testing;

Stress Testing - Τύποι, διαδικασία, εργαλεία, λίστες ελέγχου και άλλα

Η δοκιμή διαρροής, επίσης γνωστή ως δοκιμή αντοχής ή δοκιμή μακροζωίας, είναι ένας τύπος μη λειτουργικής δοκιμής λογισμικού που αξιολογεί τη συμπεριφορά και την απόδοση μιας εφαρμογής υπό συνεχή ή παρατεταμένη χρήση. Στόχος είναι η προσομοίωση πραγματικών σεναρίων όπου το λογισμικό υπόκειται σε συνεχή χρήση, μεγάλα φορτία ή παρατεταμένες περιόδους λειτουργίας. Ο πρωταρχικός στόχος των δοκιμών ενυδάτωσης είναι ο εντοπισμός πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με τους πόρους του συστήματος, τις διαρροές μνήμης, την υποβάθμιση των επιδόσεων και τη συνολική σταθερότητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας ενυδάτωσης, η εφαρμογή υποβάλλεται σε σταθερό φόρτο εργασίας ή σε μεγάλο φορτίο χρήστη για παρατεταμένη διάρκεια, η οποία συνήθως κυμαίνεται από αρκετές ώρες έως αρκετές ημέρες. Αυτή η παρατεταμένη έκθεση βοηθά στην αποκάλυψη προβλημάτων που μπορεί να μην αναδυθούν κατά τη διάρκεια μικρότερων κύκλων δοκιμών, όπως διαρροές μνήμης, εξάντληση πόρων, υποβάθμιση της απόδοσης του συστήματος ή ζητήματα που προκύπτουν από τη μακροχρόνια συσσώρευση δεδομένων.

Η βασική ιδέα πίσω από τις δοκιμές ενυδάτωσης είναι να προσδιοριστεί πόσο καλά το σύστημα μπορεί να αντέξει τη συνεχή καταπόνηση, διασφαλίζοντας ότι παραμένει σταθερό και λειτουργεί αξιόπιστα ακόμη και υπό συνεχή χρήση. Στόχος του είναι να εντοπίσει τυχόν υποβάθμιση της απόδοσης, διαρροές μνήμης ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα και ενδέχεται να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου. Υποβάλλοντας το λογισμικό σε συνεχή φόρτο, οι δοκιμές ενυδάτωσης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του και βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών σημείων συμφόρησης ή ευπαθειών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων λειτουργίας.

 

Πότε πρέπει να εκτελέσουμε δοκιμές ενυδάτωσης;

Beta Testing - Τι είναι, Τύποι, Διαδικασίες, Προσεγγίσεις, Εργαλεία, σε σχέση με το Alpha testing & περισσότερα!

Η δοκιμή διαρροής είναι ιδιαίτερα σημαντική για εφαρμογές που αναμένεται να λειτουργούν συνεχώς, όπως διακομιστές ιστού, συστήματα βάσεων δεδομένων ή λογισμικό που αναπτύσσεται σε κρίσιμα περιβάλλοντα όπου ο χρόνος διακοπής λειτουργίας δεν είναι αποδεκτός. Μερικά άλλα παραδείγματα περιπτώσεων όπου η δοκιμή ενυδάτωσης είναι σημαντική είναι τα εξής:

 

1. Νέες εκδόσεις λογισμικού:

Όταν αναπτύσσεται μια νέα έκδοση ή έκδοση μιας εφαρμογής λογισμικού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δοκιμασία διαρροής για την αξιολόγηση της σταθερότητας και της απόδοσής της υπό συνεχή χρήση. Βοηθά στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν μετά από παρατεταμένες περιόδους λειτουργίας, διασφαλίζοντας ότι η νέα έκδοση μπορεί να αντέξει τη χρήση στον πραγματικό κόσμο.

 

2. Αναβαθμίσεις συστήματος:

Όταν πραγματοποιούνται σημαντικές αναβαθμίσεις ή αλλαγές στην υποκείμενη υποδομή του συστήματος, όπως αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος, μεταναστεύσεις βάσεων δεδομένων ή αντικαταστάσεις υλικού, η εκτέλεση δοκιμών ενυδάτωσης επιτρέπει στους οργανισμούς να επικυρώσουν ότι το αναβαθμισμένο σύστημα μπορεί να διαχειριστεί τη συνεχή χρήση χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στη σταθερότητα ή την απόδοση της εφαρμογής.

 

3. Περίοδοι αιχμής της χρήσης:

Εάν η εφαρμογή λογισμικού αναμένεται να έχει έντονη χρήση κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων, όπως εποχιακές αιχμές, διαφημιστικές εκστρατείες ή αναμενόμενες αιχμές στη δραστηριότητα των χρηστών, οι δοκιμές ενυδάτωσης καθίστανται επιτακτικές.

Η βέλτιστη χρονική στιγμή για τη διενέργεια δοκιμών εμβάπτισης είναι κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων, όταν η εφαρμογή μπορεί να παραμείνει σε συνεχή λειτουργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας και της νύχτας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος δοκιμών.

 

Όταν δεν χρειάζεστε δοκιμές ενυδάτωσης

ποιος διενεργεί τις δοκιμές άλφα

Ενώ οι δοκιμές ενυδάτωσης είναι μια πολύτιμη πρακτική σε πολλά σενάρια ανάπτυξης λογισμικού, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου μπορεί να μην είναι απαραίτητο ή ωφέλιμο να εκτελούνται δοκιμές ενυδάτωσης. Αυτά περιλαμβάνουν:

 

1. Εφαρμογές μικρής διάρκειας:

Εάν αναπτύσσετε μια εφαρμογή που προορίζεται για βραχυπρόθεσμη ή εφάπαξ χρήση, όπου οι χρήστες δεν αναμένεται να αλληλεπιδρούν με αυτήν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η δοκιμή ενυδάτωσης μπορεί να μην απαιτείται. Η δοκιμή εμβάπτισης είναι πιο σημαντική για εφαρμογές που προορίζονται να λειτουργούν συνεχώς ή για παρατεταμένη διάρκεια.

 

2. Εφαρμογές περιορισμένων πόρων:

Ορισμένες εφαρμογές έχουν περιορισμένους περιορισμούς πόρων, όπως τα ενσωματωμένα συστήματα ή οι ελαφρές εφαρμογές για κινητά με αυστηρούς περιορισμούς μνήμης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δοκιμές ενυδάτωσης μπορεί να μην παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, καθώς οι περιορισμοί είναι ήδη γνωστοί και έχουν βελτιστοποιηθεί εκτενώς. Αντ’ αυτού, άλλες μέθοδοι δοκιμών που εστιάζουν στους περιορισμούς των πόρων μπορεί να είναι πιο κατάλληλες.

 

3. Περιορισμοί χρόνου και προϋπολογισμού:

Σε περιπτώσεις όπου οι περιορισμοί χρόνου και προϋπολογισμού είναι σοβαροί και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εκτεταμένη χρήση είναι σχετικά χαμηλοί, οι οργανισμοί μπορεί να αποφασίσουν να δώσουν προτεραιότητα σε άλλες δραστηριότητες δοκιμών έναντι των δοκιμών ενυδάτωσης. Ενώ οι δοκιμές ενυδάτωσης παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες, η εκτέλεσή τους απαιτεί επιπλέον χρόνο, πόρους και υποδομές.

 

4. Σταθερές εφαρμογές:

Εάν μια εφαρμογή βρίσκεται σε παραγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει υποβληθεί σε διεξοδικές δοκιμές και βελτιστοποίηση των επιδόσεων στο παρελθόν, η εκτέλεση τακτικών δοκιμών απορρόφησης μπορεί να μην είναι τόσο κρίσιμη. Ωστόσο, η περιοδική επανεκτίμηση μπορεί να εξακολουθεί να είναι επωφελής εάν εισαχθούν σημαντικές αλλαγές ή αναβαθμίσεις.

Είναι σημαντικό οι προγραμματιστές να αξιολογούν προσεκτικά κατά πόσον η δοκιμή ενυδάτωσης είναι απαραίτητη, προτού αποφασίσουν να την παραλείψουν. Ακόμη και αν η δοκιμή ενυδάτωσης δεν είναι ζωτικής σημασίας, θα πρέπει να διεξάγονται άλλες μορφές δοκιμής λογισμικού.

 

Ποιος συμμετέχει στις δοκιμές ενυδάτωσης;

ποιος πρέπει να ασχολείται με τα εργαλεία και τον προγραμματισμό αυτοματοποίησης δοκιμών λογισμικού

Οι δοκιμές διαρροής διεξάγονται συνήθως από ομάδες δοκιμών λογισμικού ή από επαγγελματίες διασφάλισης ποιότητας (QA ) με εμπειρία στις δοκιμές απόδοσης και στην αυτοματοποίηση δοκιμών. Οι δοκιμαστές με εξειδίκευση στις δοκιμές επιδόσεων ή στις δοκιμές αντοχής είναι συχνά υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση δοκιμών ενυδάτωσης. Έχουν βαθιά κατανόηση των μεθοδολογιών δοκιμών, των μετρικών επιδόσεων και των εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή ενδελεχών δοκιμών ενυδάτωσης.

Οι μηχανικοί QA διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της συνολικής ποιότητας και απόδοσης των εφαρμογών λογισμικού. Συνεργάζονται με προγραμματιστές και δοκιμαστές για να καθορίσουν τις απαιτήσεις δοκιμών ενυδάτωσης, να αναπτύξουν σχέδια δοκιμών και να αναλύσουν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Οι μηχανικοί QA μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και τεχνολογιών για την αποτελεσματική διεξαγωγή των δοκιμών απορρόφησης.

 

Τι δοκιμάζουμε στις δοκιμές ενυδάτωσης;

δοκιμές άλφα vs δοκιμές βήτα

Κατά τη δοκιμασία διαρροής, δοκιμάζονται διάφορες πτυχές μιας εφαρμογής για να αξιολογηθεί η συμπεριφορά και η απόδοσή της υπό συνεχή χρήση. Τα βασικά στοιχεία που συνήθως δοκιμάζονται κατά τη δοκιμή ενυδάτωσης περιλαμβάνουν τη σταθερότητα, τη μνήμη, τους πόρους, την αποκατάσταση του συστήματος και άλλα.

 

1. Σταθερότητα

Η δοκιμή εμβάπτισης αποσκοπεί στον προσδιορισμό της σταθερότητας της εφαρμογής με την πάροδο του χρόνου. Αξιολογεί κατά πόσον η εφαρμογή παραμένει λειτουργική χωρίς συντριβές, παγώματα ή απροσδόκητες βλάβες κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

 

2. Διαρροές μνήμης

Μια σημαντική εστίαση των δοκιμών ενυδάτωσης είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση διαρροών μνήμης. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της χρήσης της μνήμης της εφαρμογής για παρατεταμένη χρονική διάρκεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαρροές μνήμης ή προβλήματα κατανάλωσης μνήμης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της απόδοσης ή αστάθεια του συστήματος.

 

3. Χρήση πόρων

Η δοκιμή απορρόφησης αξιολογεί πόσο καλά η εφαρμογή διαχειρίζεται τους πόρους της, όπως η χρήση της CPU, ο χώρος στο δίσκο, η χρήση του δικτύου ή οι συνδέσεις βάσης δεδομένων, κατά τη διάρκεια συνεχούς χρήσης. Βοηθά στην αποκάλυψη τυχόν συμφορήσεων ή αναποτελεσματικότητας που σχετίζονται με τους πόρους και μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση.

 

4. Υποβάθμιση της απόδοσης

Η δοκιμή διαρροής αποσκοπεί στον εντοπισμό οποιασδήποτε υποβάθμισης της απόδοσης που εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Μετρά και αναλύει το χρόνο απόκρισης, την απόδοση και άλλες μετρήσεις επιδόσεων της εφαρμογής για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν σημαντικές μειώσεις στην απόδοση ή την απόκριση κατά τη διάρκεια εκτεταμένης χρήσης.

 

5. Ανάκτηση συστήματος

Η δοκιμή απορρόφησης εξετάζει επίσης πόσο καλά η εφαρμογή ανακάμπτει από έκτακτα σενάρια ή διακοπές του συστήματος. Επικυρώνει αν η εφαρμογή μπορεί να συνεχίσει την κανονική λειτουργία και να διατηρήσει τη σταθερότητα μετά από συμβάντα όπως διακοπές δικτύου, επανεκκινήσεις βάσεων δεδομένων ή επανεκκινήσεις διακομιστών.

 

6. Συσσώρευση δεδομένων

Εάν η εφαρμογή περιλαμβάνειμακροχρόνια συσσώρευση δεδομένων, η δοκιμή ενυδάτωσης διασφαλίζει ότι το σύστημα χειρίζεται αποτελεσματικά τη συσσώρευση αυτή χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τα δεδομένα, όπως υποβάθμιση της απόδοσης της βάσης δεδομένων, καταστροφή δεδομένων ή απώλεια δεδομένων.

 

Χαρακτηριστικά των δοκιμών εμβάπτισης

λίστα ελέγχου uat, εργαλεία ελέγχου εφαρμογών ιστού, αυτοματοποίηση και άλλα

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε χαρακτηριστικά για να ορίσουμε μια δοκιμή ενυδάτωσης, πράγμα που σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε τι διαχωρίζει τη δοκιμή ενυδάτωσης από άλλα είδη δοκιμών λογισμικού. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δοκιμών απόδοσης με εμβάπτιση.

 

1. Παρατεταμένη διάρκεια

Οι δοκιμές εμβάπτισης περιλαμβάνουν την υποβολή της εφαρμογής σε συνεχή χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως κυμαίνεται από αρκετές ώρες έως αρκετές ημέρες. Αυτή η παρατεταμένη διάρκεια βοηθά στην αποκάλυψη ζητημάτων που μπορεί να αναδυθούν μόνο κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων εργασιών. Η διάρκεια των περισσότερων δοκιμών εμβάπτισης καθορίζεται συχνά από τον διαθέσιμο χρόνο.

 

2. Συνεχής φόρτος εργασίας

Οι δοκιμασίες απορρόφησης προσομοιώνουν σενάρια του πραγματικού κόσμου, υποβάλλοντας την εφαρμογή σε σταθερό ή μεγάλο φόρτο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου. Αυτός ο φόρτος εργασίας έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει τα αναμενόμενα πρότυπα χρήσης και να καταπονήσει το σύστημα με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, οι εφαρμογές πρέπει να λειτουργούν χωρίς καμία διακοπή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

3. Κάλυψη σεναρίων

Οι δοκιμές απορρόφησης πρέπει να καλύπτουν όλα τα σενάρια που συμφωνούν οι ενδιαφερόμενοι ότι πρέπει να καλυφθούν. Οι δοκιμαστικές δοκιμές στοχεύουν στην αναπαραγωγή πραγματικών σεναρίων χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων των χρηστών, των εισροών του συστήματος και της επεξεργασίας δεδομένων. Τα σενάρια δοκιμών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμούνται την αναμενόμενη συμπεριφορά των τελικών χρηστών κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χρήσης της εφαρμογής.

 

Στρατηγικές δοκιμών διαβροχής

στρατηγικές & εργαλεία δοκιμών ενυδάτωσης

Πριν από την εκτέλεση δοκιμών ενυδάτωσης, είναι σημαντικό να καθορίσετε τη στρατηγική σας για τις δοκιμές ενυδάτωσης, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες πτυχές του σχεδιασμού της δοκιμής ενυδάτωσης.

Καθορίστε το περιβάλλον δοκιμών σας, εξετάζοντας το υλικό, το λογισμικό, τη βάση δεδομένων και το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε τη δοκιμή απορρόφησης. Γράψτε σενάρια δοκιμών που να καλύπτουν όλες τις περιοχές που θέλετε να ελέγξετε και υπολογίστε πόσο καιρό θα πρέπει να εκτελέσετε τις δοκιμές ενυδάτωσης για να ελέγξετε επαρκώς τις επιδόσεις.

Υπάρχουν επίσης πολλές διαφορετικές στρατηγικές δοκιμών ενυδάτωσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την εκτέλεση δοκιμών ενυδάτωσης, μερικές από τις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1. Στρατηγική σταθερού φορτίου

Σε αυτή τη στρατηγική, ένας σταθερός φόρτος εργασίας ή φορτίο χρήστη εφαρμόζεται στην εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής απορρόφησης. Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί η απόδοση και η συμπεριφορά του συστήματος υπό συνεχή χρήση χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις του φόρτου εργασίας.

 

2. Σταδιακή στρατηγική φορτίου

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει τη σταδιακή αύξηση του φόρτου εργασίας ή του φορτίου χρήστη στην εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια της δοκιμής απορρόφησης. Βοηθά στον εντοπισμό των ορίων απόδοσης του συστήματος και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό διαχειρίζεται τα αυξανόμενα επίπεδα πίεσης και χρήσης.

 

3. Στρατηγική μεταβλητού φορτίου

Με τη στρατηγική μεταβλητού φορτίου, ο φόρτος εργασίας ή το φορτίο του χρήστη αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής απορρόφησης. Η προσέγγιση αυτή προσομοιώνει σενάρια του πραγματικού κόσμου, όπου η εφαρμογή αντιμετωπίζει διαφορετικά επίπεδα χρήσης ή ζήτησης. Βοηθά στην αξιολόγηση της ικανότητας του συστήματος να προσαρμόζεται και να διαχειρίζεται δυναμικούς φόρτους εργασίας.

 

4. Ανάλυση υποβάθμισης της απόδοσης

Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και ανάλυση της υποβάθμισης της απόδοσης με την πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια της δοκιμής διαρροής. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση βασικών μετρήσεων επιδόσεων, όπως οι χρόνοι απόκρισης ή η απόδοση, για τον εντοπισμό τυχόν σταδιακής επιδείνωσης των επιδόσεων που μπορεί να εμφανιστεί υπό συνεχή χρήση.

 

Ξεκαθαρίζοντας τη σύγχυση: δοκιμές ενυδάτωσης

vs δοκιμές φορτίου vs δοκιμές πίεσης

ξεκαθαρίζοντας κάποια σύγχυση στην αυτοματοποίηση δοκιμών λογισμικού

Στον τομέα των δοκιμών λογισμικού, μπορεί συχνά να υπάρχει σύγχυση γύρω από τους όρους δοκιμές διαρροής, δοκιμές φορτίου και δοκιμές καταπόνησης. Αν και οι εν λόγω τεχνικές δοκιμών σχετίζονται μεταξύ τους, εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές της απόδοσης μιας εφαρμογής.

 

1. Τι είναι η δοκιμή φορτίου;

σημασία δοκιμής διαρροής (soak testing)

Η δοκιμή φορτίου περιλαμβάνει τη δοκιμή της απόδοσης της εφαρμογής υπό αναμενόμενες ή αναμενόμενες συνθήκες κανονικής και μέγιστης χρήσης. Στόχος είναι να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα συμπεριφέρεται και αποδίδει όταν υποβάλλεται σε συγκεκριμένους φόρτους εργασίας ή φορτία χρηστών. Οι δοκιμές φορτίου βοηθούν στον εντοπισμό των σημείων συμφόρησης των επιδόσεων, των χρόνων απόκρισης και των μετρήσεων απόδοσης σε διαφορετικά επίπεδα φορτίου. Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί εάν η εφαρμογή μπορεί να χειριστεί την αναμενόμενη ζήτηση των χρηστών και να διασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση υπό διαφορετικούς φόρτους εργασίας.

 

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δοκιμών ενυδάτωσης και των δοκιμών φορτίου;

Οι κύριες διαφορές μεταξύ των δοκιμών ενυδάτωσης και των δοκιμών φορτίου είναι οι εξής:

Σκοπός:

Ο πρωταρχικός σκοπός των δοκιμών ενυδάτωσης είναι να αξιολογηθεί η σταθερότητα του συστήματος, η διαχείριση της μνήμης, η χρήση των πόρων και η υποβάθμιση των επιδόσεων κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης περιόδου συνεχούς χρήσης. Σκοπός του είναι να εντοπίσει προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου, όπως διαρροές μνήμης ή υποβάθμιση των επιδόσεων. Αντίθετα, η δοκιμή φορτίου αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιδόσεων της εφαρμογής υπό συγκεκριμένους φόρτους εργασίας ή φορτία χρηστών. Βοηθά στον εντοπισμό σημείων συμφόρησης επιδόσεων, χρόνων απόκρισης και μετρήσεων ρυθμού μετάδοσης σε διαφορετικά επίπεδα φόρτου.

Διάρκεια:

Η δοκιμή εμβάπτισης περιλαμβάνει την υποβολή της εφαρμογής σε παρατεταμένη περίοδο συνεχούς χρήσης, η οποία συνήθως κυμαίνεται από αρκετές ώρες έως αρκετές ημέρες. Η διάρκεια των δοκιμών ενυδάτωσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις δοκιμές φορτίου, οι οποίες επικεντρώνονται στην αξιολόγηση των μετρικών επιδόσεων και της συμπεριφοράς υπό συγκεκριμένα φορτία για μικρότερη διάρκεια. Οι δοκιμές φόρτισης διεξάγονται συνήθως για μια συγκεκριμένη περίοδο ή μέχρι να πληρούνται προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης.

Μεταβολή του φόρτου εργασίας:

Κατά τη δοκιμή ενυδάτωσης, ο φόρτος εργασίας ή το φορτίο χρήστη παραμένει σταθερό ή σχετικά σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Αντίθετα, η δοκιμή φορτίου περιλαμβάνει την εφαρμογή διαφορετικών φόρτων εργασίας ή φορτίων χρηστών για την προσομοίωση πραγματικών σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων κανονικής και μέγιστης χρήσης. Ο σκοπός είναι να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η εφαρμογή σε διαφορετικά επίπεδα φορτίου.

 

2. Τι είναι ο έλεγχος αντοχής;

σημασία δοκιμής διαρροής (soak testing)

Οι δοκιμές καταπόνησης επικεντρώνονται στην πίεση της εφαρμογής πέρα από τα συνήθη λειτουργικά της όρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς της σε ακραίες συνθήκες. Περιλαμβάνει την υποβολή του συστήματος σε υψηλά φορτία χρηστών, υπερβολικό όγκο δεδομένων ή περιορισμούς πόρων για την αξιολόγηση της ευρωστίας, της σταθερότητας και των δυνατοτήτων αποκατάστασης. Οι δοκιμές καταπόνησης βοηθούν στον εντοπισμό των σημείων διακοπής της εφαρμογής, στη μέτρηση της ανθεκτικότητάς της σε συνθήκες έντονης καταπόνησης και στην επικύρωση της ικανότητάς της να ανακάμπτει με αξιοπρέπεια.

 

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δοκιμών διαρροής και των δοκιμών καταπόνησης;

 

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δοκιμών ενυδάτωσης και των δοκιμών καταπόνησης περιλαμβάνουν:

 

Σκοπός:

Η δοκιμή διαρροής αποσκοπεί κυρίως στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των επιδόσεων του συστήματος υπό συνεχή χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, οι δοκιμές καταπόνησης έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν τη συμπεριφορά και την απόδοση της εφαρμογής υπό ακραίες συνθήκες που την ωθούν πέρα από τα κανονικά όρια λειτουργίας της. Σκοπός της είναι να εντοπίσει τα σημεία θραύσης, να μετρήσει την ανθεκτικότητα και να αξιολογήσει τις ικανότητες ανάκαμψης υπό έντονο στρες.

Συνθήκες δοκιμής:

Η δοκιμή διαρροής προσομοιώνει σενάρια χρήσης στον πραγματικό κόσμο, όπου η εφαρμογή υποβάλλεται σε συνεχή χρήση. Από την άλλη πλευρά, οι δοκιμές καταπόνησης δημιουργούν ακραίες συνθήκες υποβάλλοντας την εφαρμογή σε υψηλά φορτία χρηστών, υπερβολικό όγκο δεδομένων ή περιορισμούς πόρων που υπερβαίνουν τα αναμενόμενα ή κανονικά πρότυπα χρήσης.

Μεταβολή φορτίου:

Στη δοκιμή ενυδάτωσης, ο φόρτος εργασίας ή το φορτίο χρήστη παραμένει σχετικά σταθερό ή σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Αντίθετα, η δοκιμή καταπόνησης συνήθως περιλαμβάνει την αύξηση του φόρτου εργασίας ή την επιβολή ακραίων συνθηκών για να ωθήσει το σύστημα στα όριά του.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Ένταση:

Οι δοκιμές με εμβάπτιση χαρακτηρίζονται από παρατεταμένη και συνεχή περίοδο δοκιμών χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση του φόρτου εργασίας. Οι δοκιμές καταπόνησης εφαρμόζουν έντονες και ακραίες συνθήκες που υπερβαίνουν τις κανονικές παραμέτρους λειτουργίας της εφαρμογής.

Εστίαση:

Οι δοκιμές εμποτισμού συνήθως επικεντρώνονται στη σταθερότητα και την απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Ενώ η δοκιμή καταπόνησης αξιολογεί επίσης την απόδοση υπό ακραίες συνθήκες, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δοκιμή των δυνατοτήτων ανάκαμψης της εφαρμογής. Αξιολογεί πόσο καλά το σύστημα ανακάμπτει από την ακραία καταπόνηση και επιστρέφει σε μια σταθερή και λειτουργική κατάσταση.

 

Χειροκίνητες vs αυτοματοποιημένες δοκιμές απορρόφησης

όραση υπολογιστή για δοκιμές λογισμικού

Όταν πρόκειται για την εκτέλεση δοκιμών ενυδάτωσης, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ χειροκίνητων δοκιμών και αυτοματοποιημένων προσεγγίσεων δοκιμών. Η χειροκίνητη δοκιμή ενυδάτωσης περιλαμβάνει τη χειροκίνητη εκτέλεση των σεναρίων δοκιμών από ανθρώπους-δοκιμαστές και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς της εφαρμογής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αυτοματοποιημένη δοκιμή ενυδάτωσης περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ή πλαισίων για την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης των σεναρίων δοκιμής και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς της εφαρμογής για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Πολλές δοκιμές λογισμικού αυτοματοποιούνται με την αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών.

 

Τα πλεονεκτήματα των χειροκίνητων δοκιμών ενυδάτωσης περιλαμβάνουν:

1. Ευελιξία:

Η χειροκίνητη δοκιμή επιτρέπει στους ελεγκτές να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές και να προσαρμόζουν τα σενάρια ή τις συνθήκες δοκιμής εν κινήσει.

 

2. Κατανόηση του πλαισίου:

Οι δοκιμαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη τους για να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση την παρατηρούμενη συμπεριφορά.

 

3. Αποδοτικότητα κόστους-οφέλους:

Η χειροκίνητη δοκιμή μπορεί να είναι πιο αποδοτική για έργα μικρότερης κλίμακας που δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή αυτοματοποίησης.

4. Παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο:

Οι ανθρώπινοι δοκιμαστές μπορούν να παρατηρούν και να αναλύουν τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις της εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ή ανωμαλιών.

 

Τα μειονεκτήματα των χειροκίνητων δοκιμών ενυδάτωσης περιλαμβάνουν:

1. Χρονοβόρα:

Οι χειροκίνητες δοκιμές μπορεί να είναι χρονοβόρες, ειδικά για μεγαλύτερες διάρκειες δοκιμών ενυδάτωσης, καθώς βασίζονται στην ανθρώπινη παρέμβαση και παρατήρηση.
Επιρρεπείς σε ανθρώπινα λάθη: Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

 

2. Περιορισμένη επεκτασιμότητα:

Οι χειροκίνητες δοκιμές μπορεί να μην είναι κατάλληλες για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας ή σενάρια που απαιτούν τον ταυτόχρονο χειρισμό μεγάλου όγκου περιπτώσεων δοκιμών.

 

3. Εντατική σε πόρους:

Οι χειροκίνητες δοκιμές ενυδάτωσης απαιτούν εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, κάτι που μπορεί να μην είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις.

 

Τα πλεονεκτήματα των αυτοματοποιημένων δοκιμών ενυδάτωσης:

1. Αποδοτικότητα και εξοικονόμηση χρόνου:

Οι αυτοματοποιημένες δοκιμές μειώνουν σημαντικά το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται για την εκτέλεση των δοκιμών ενυδάτωσης, καθώς τα σενάρια δοκιμών μπορούν να προγραμματιστούν και να εκτελεστούν αυτόματα.

 

2. Συνέπεια:

Η αυτοματοποίηση διασφαλίζει τη συνεπή εκτέλεση των περιπτώσεων δοκιμών, μειώνοντας τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους και παρέχοντας πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
Επεκτασιμότητα: Οι αυτοματοποιημένες δοκιμές ενυδάτωσης μπορούν εύκολα να χειριστούν εφαρμογές μεγάλης κλίμακας και μεγάλο όγκο περιπτώσεων δοκιμών ταυτόχρονα, επιτρέποντας πιο ολοκληρωμένες δοκιμές.

 

3. Παρακολούθηση της απόδοσης:

Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία μπορούν να παρακολουθούν και να αναλύουν αποτελεσματικά τις μετρήσεις επιδόσεων, διευκολύνοντας τον εντοπισμό της υποβάθμισης των επιδόσεων ή των ανωμαλιών.

 

Τα μειονεκτήματα των αυτοματοποιημένων δοκιμών ενυδάτωσης:

1. Αρχική ρύθμιση και συντήρηση:

Οι αυτοματοποιημένες δοκιμές απορρόφησης απαιτούν μια αρχική επένδυση για τη δημιουργία της υποδομής αυτοματοποίησης και τη συντήρηση σεναρίων ή πλαισίων δοκιμών.

 

2. Περιορισμένη κατανόηση του πλαισίου:

Οι αυτοματοποιημένες δοκιμές στερούνται της γνώσης του τομέα και της κατανόησης του πλαισίου που διαθέτουν οι ανθρώπινοι ελεγκτές, καθιστώντας δυνητικά δύσκολη την ερμηνεία ορισμένων αποχρώσεων συμπεριφοράς.

 

3. Προκαταρκτική επένδυση:

Η εφαρμογή αυτοματοποιημένων δοκιμών ενυδάτωσης μπορεί να συνεπάγεται σημαντικό αρχικό κόστος για την απόκτηση κατάλληλων εργαλείων ή πλαισίων δοκιμών και την εκπαίδευση της ομάδας δοκιμών.

 

Τύποι δοκιμών ενυδάτωσης

Τι είναι ο έλεγχος μονάδας

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι δοκιμών ενυδάτωσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι δοκιμαστές πρέπει να επιλέξουν τον τύπο δοκιμής ενυδάτωσης που θα χρησιμοποιήσουν πριν ξεκινήσουν τις δοκιμές. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τύπους δοκιμών ενυδάτωσης παρατίθενται παρακάτω.

 

1. Συνεχής δοκιμή εμβάπτισης

Σε αυτόν τον τύπο δοκιμασίας διαρροής, η εφαρμογή υποβάλλεται σε συνεχή φόρτο εργασίας ή χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως κυμαίνεται από αρκετές ώρες έως αρκετές ημέρες. Ο σκοπός είναι να αξιολογηθεί η σταθερότητα του συστήματος, η διαχείριση της μνήμης, η χρήση των πόρων και η υποβάθμιση των επιδόσεων με την πάροδο του χρόνου.

 

2. Επαυξητική δοκιμή εμβάπτισης

Σε μια σταδιακή δοκιμή απορρόφησης, ο φόρτος εργασίας ή το φορτίο χρήστη στην εφαρμογή αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Η δοκιμή ξεκινά με σχετικά χαμηλό φόρτο εργασίας και στη συνέχεια τον αυξάνει σταδιακά για να αξιολογήσει τη συμπεριφορά και την απόδοση του συστήματος σε αυξανόμενα επίπεδα πίεσης και χρήσης.

 

3. Δοκιμή διαρροής με έκρηξη

Η δοκιμή burst soak περιλαμβάνει την υποβολή της εφαρμογής σε σύντομες περιόδους φόρτου εργασίας υψηλής έντασης που ακολουθούνται από περιόδους ανάπαυσης. Αυτός ο τύπος δοκιμών προσομοιώνει σενάρια όπου η εφαρμογή αντιμετωπίζει ξαφνικές αιχμές στη δραστηριότητα των χρηστών, επιτρέποντας στους ελεγκτές να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα χειρίζεται και ανακάμπτει από τέτοιες εκρήξεις χρήσης.

 

4. Ολονύκτια δοκιμή εμβάπτισης

Όπως υποδηλώνει και το όνομα, η δοκιμή διαβροχής κατά τη διάρκεια της νύχτας διεξάγεται κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης νύχτας, η οποία συνήθως κυμαίνεται από αρκετές ώρες έως μια ολόκληρη νύχτα. Αυτός ο τύπος δοκιμασίας ενυδάτωσης βοηθά στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν όταν η εφαρμογή παραμένει σε λειτουργία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή παρακολούθηση.

 

Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε να κάνετε δοκιμές ενυδάτωσης

τύποι δοκιμών επιδόσεων

Προτού ξεκινήσετε τη δοκιμή επιδόσεων απορρόφησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα κατάλληλο περιβάλλον δοκιμών και να προετοιμάσετε ένα λεπτομερές σχέδιο δοκιμών για την υποστήριξη των δοκιμών σας. Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι θα πρέπει να έχετε έτοιμο πριν μπορέσετε να εκτελέσετε δοκιμές ενυδάτωσης.

 

1. Περιβάλλον δοκιμής

Δημιουργήστε ένα κατάλληλο περιβάλλον δοκιμών που μοιάζει πολύ με το περιβάλλον παραγωγής ή αντιπροσωπεύει το προβλεπόμενο σενάριο χρήσης. Αυτό περιλαμβάνει το υλικό, το λογισμικό, τα λειτουργικά συστήματα και τις διαμορφώσεις δικτύου που σχετίζονται με την εφαρμογή.

 

2. Σχέδιο δοκιμών

Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δοκιμών που περιγράφει τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τα σενάρια δοκιμών και τα κριτήρια επιτυχίας για τις δοκιμές ενυδάτωσης. Καθορίστε τις συγκεκριμένες μετρήσεις που θα παρακολουθείτε και θα μετράτε κατά τη διάρκεια της δοκιμής, όπως η χρήση μνήμης, η χρήση CPU, οι χρόνοι απόκρισης και τα ποσοστά σφαλμάτων.

 

3. Δεδομένα δοκιμής

Προετοιμάστε ή δημιουργήστε τα απαραίτητα δεδομένα δοκιμών για την προσομοίωση ρεαλιστικών προτύπων και σεναρίων χρήσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία δειγματικών λογαριασμών χρηστών, τη συμπλήρωση βάσεων δεδομένων με σχετικά δεδομένα ή τη δημιουργία προσομοιωμένων δραστηριοτήτων χρηστών.

 

4. Εργαλεία δοκιμών εμποτισμού

Προσδιορισμός και απόκτηση των κατάλληλων εργαλείων ή πλαισίων για τη διεξαγωγή των δοκιμών διαρροής. Αυτά τα εργαλεία δοκιμών ενυδάτωσης μπορεί να περιλαμβάνουν εργαλεία παρακολούθησης επιδόσεων, πλαίσια αυτοματοποίησης ή εργαλεία δημιουργίας φορτίου για την προσομοίωση φορτίων ή φόρτων εργασίας χρηστών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ομάδες δοκιμών που επιθυμούν να προχωρήσουν σε υπεραυτοματοποίηση.

 

5. Σενάρια δοκιμών

Ανάπτυξη ή διαμόρφωση των σεναρίων δοκιμών ή των σεναρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δοκιμών ενυδάτωσης. Αυτά τα σενάρια θα πρέπει να προσομοιώνουν τυπικές ενέργειες, αλληλεπιδράσεις ή συναλλαγές του χρήστη που αναμένεται να χειριστεί η εφαρμογή κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

 

Η διαδικασία δοκιμών εμποτισμού

τι είναι η αυτοματοποίηση δοκιμών λογισμικού

Υπάρχουν ελαφρώς διαφορετικοί τρόποι διεξαγωγής μιας δοκιμής εμβάπτισης, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία θα διαφέρει μεταξύ των δοκιμών. Αν σχεδιάζετε μια δοκιμή ενυδάτωσης για την εφαρμογή ή το πρόγραμμά σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε.

 

Βήμα 1: Καθορισμός στόχων και πεδίου εφαρμογής

Καθορίστε με σαφήνεια τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας δοκιμών ενυδάτωσης. Καθορίστε ποιες πτυχές της συμπεριφοράς, της απόδοσης ή της σταθερότητας της εφαρμογής θέλετε να αξιολογήσετε κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Προσδιορίστε τυχόν συγκεκριμένους τομείς ανησυχίας ή πιθανούς κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

 

Βήμα 2: Δημιουργία σεναρίων δοκιμών

Αναπτύξτε ένα σύνολο σεναρίων δοκιμών που αντιπροσωπεύουν τυπικά πρότυπα χρήσης ή σενάρια φόρτου εργασίας για την εφαρμογή. Εξετάστε παράγοντες όπως οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών, ο όγκος των συναλλαγών, το μέγεθος των δεδομένων και τα φορτία ταυτόχρονων χρηστών. Σχεδιάστε τα σενάρια για να προσομοιώσετε τη συνεχή χρήση για παρατεταμένη περίοδο.

 

Βήμα 3: Ρύθμιση δοκιμαστικού περιβάλλοντος

Προετοιμάστε το περιβάλλον δοκιμής ώστε να μοιάζει πολύ με το περιβάλλον παραγωγής ή να προσομοιώνει το προβλεπόμενο σενάριο χρήσης. Διαμορφώστε το υλικό, το λογισμικό, τις ρυθμίσεις δικτύου και τυχόν πρόσθετους πόρους που απαιτούνται για τη δοκιμή “soak”. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον είναι σταθερό και αντιπροσωπευτικό των πραγματικών συνθηκών.

 

Βήμα 4: Εκτέλεση δοκιμών εμβάπτισης

Εκτελέστε το soak test εκτελώντας τα προκαθορισμένα σενάρια δοκιμών για την επιθυμητή διάρκεια. Παρακολουθήστε και συλλέξτε σχετικές μετρήσεις επιδόσεων, όπως η χρήση μνήμης, η χρήση CPU, οι χρόνοι απόκρισης, τα ποσοστά σφαλμάτων και η κατανάλωση πόρων του συστήματος. Συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της απόδοσης της εφαρμογής καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής.

 

Βήμα 5: Ανάλυση των αποτελεσμάτων και υποβολή έκθεσης

Εκτελέστε το soak test εκτελώντας τα προκαθορισμένα σενάρια δοκιμών για την επιθυμητή διάρκεια. Παρακολουθήστε και συλλέξτε σχετικές μετρήσεις επιδόσεων, όπως η χρήση μνήμης, η χρήση CPU, οι χρόνοι απόκρισης, τα ποσοστά σφαλμάτων και η κατανάλωση πόρων του συστήματος. Συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της απόδοσης της εφαρμογής καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής.

 

Βέλτιστες πρακτικές για δοκιμές ενυδάτωσης

Τι είναι η δοκιμή μονάδας;

Για να εξασφαλίσετε αποτελεσματικές και ουσιαστικές δοκιμές ενυδάτωσης, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές που βελτιστοποιούν τη διαδικασία δοκιμής και αποδίδουν ακριβή αποτελέσματα. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές, όπως ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η παρακολούθηση και η ανάλυση. Τηρώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα, να βελτιστοποιούν την απόδοση του συστήματος και να παραδίδουν εύρωστα και αξιόπιστα προϊόντα λογισμικού.

 

1. Καθορισμός σαφών στόχων

Καθορίστε με σαφήνεια τους στόχους της διαδικασίας δοκιμών ενυδάτωσης. Προσδιορίστε ποιες πτυχές της συμπεριφοράς, της απόδοσης ή της σταθερότητας της εφαρμογής θέλετε να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε μέσω της δοκιμής. Αυτό θα παρέχει σαφή εστίαση και θα καθοδηγήσει τις προσπάθειες δοκιμών.

 

2. Χρήση ρεαλιστικών σεναρίων δοκιμών

Αναπτύξτε ρεαλιστικά σενάρια δοκιμών που μιμούνται τα πραγματικά πρότυπα χρήσης και τα σενάρια φόρτου εργασίας. Εξετάστε παράγοντες όπως οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών, ο όγκος των συναλλαγών, το μέγεθος των δεδομένων και τα φορτία ταυτόχρονων χρηστών. Τα σενάρια θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την αναμενόμενη χρήση για μια εκτεταμένη περίοδο.

 

3. Αναπαραγωγή πραγματικών περιβαλλόντων δοκιμών

Δημιουργήστε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον που μοιάζει πολύ με το περιβάλλον παραγωγής ή προσομοιώνει το προβλεπόμενο σενάριο χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό, το λογισμικό, οι διαμορφώσεις δικτύου και άλλα σχετικά στοιχεία ταιριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με το περιβάλλον παραγωγής.

 

4. Μεγιστοποίηση της διάρκειας της δοκιμής

Πραγματοποιήστε δοκιμές εμβάπτισης για παρατεταμένη διάρκεια για να προσομοιώσετε τη συνεχή χρήση. Ανάλογα με την εφαρμογή και τις απαιτήσεις, η διάρκεια αυτή μπορεί να κυμαίνεται από μερικές ώρες έως αρκετές ημέρες ή και περισσότερο. Οι μεγαλύτερες διάρκειες επιτρέπουν τον καλύτερο εντοπισμό της υποβάθμισης των επιδόσεων ή των προβλημάτων σταθερότητας με την πάροδο του χρόνου.

 

5. Μέτρηση βασικών μετρήσεων

Παρακολουθήστε και μετρήστε βασικές μετρήσεις επιδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής απομόνωσης, όπως η χρήση μνήμης, η χρήση CPU, οι χρόνοι απόκρισης, τα ποσοστά σφαλμάτων και η κατανάλωση πόρων του συστήματος. Η συνεχής παρακολούθηση επιτρέπει τον εντοπισμό τυχόν σημείων συμφόρησης των επιδόσεων ή ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

 

Τύποι αποτελεσμάτων από δοκιμές εμβάπτισης

Δοκιμές και ανάλυση μεταλλάξεων - Εργαλεία, διαδικασία, τύποι και πολλά άλλα!

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δοκιμές ενυδάτωσης είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό προβλημάτων, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της εφαρμογής. Αυτές οι έξοδοι παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του συστήματος υπό παρατεταμένη καταπόνηση.

 

1. Μετρήσεις επιδόσεων

Οι μετρήσεις επιδόσεων που προκύπτουν από τις δοκιμές ενυδάτωσης περιλαμβάνουν μετρήσεις του χρόνου που χρειάζεται η εφαρμογή για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των χρηστών, καθώς και ποσοστά σφαλμάτων και ρυθμό μετάδοσης. Οι μετρικές επιδόσεων βοηθούν τους ελεγκτές να κατανοήσουν αν μια εφαρμογή ή ένα σύστημα πληροί ή όχι τα πρότυπα που απαιτούν οι ενδιαφερόμενοι.

 

2. Καταγραφές και μηνύματα σφάλματος

Οι δοκιμές απορρόφησης παράγουν επίσης αρχεία καταγραφής και μηνύματα σφάλματος σε περίπτωση αποτυχίας τμημάτων του συστήματος. Τα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των δοκιμών σαπουνιού θα βοηθήσουν τους ελεγκτές να εντοπίσουν τα μηνύματα σφάλματος και τις προειδοποιήσεις και να εξακριβώσουν γιατί απέτυχε η εφαρμογή.

 

3. Αναφορές

Μετά τη δοκιμή διαρροής, οι δοκιμαστές ή το λογισμικό αυτοματισμού θα συντάξουν λεπτομερείς αναφορές που θα περιέχουν παρατηρήσεις και σημειώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της δοκιμής διαρροής, καθώς και συστάσεις για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της σταθερότητας της εφαρμογής στο μέλλον.

 

Παραδείγματα δοκιμών εμβάπτισης

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να καταλάβετε τι είναι και πώς λειτουργεί η δοκιμή επιδόσεων ενυδάτωσης είναι να διαβάσετε παραδείγματα δοκιμών ενυδάτωσης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου και των βημάτων της δοκιμής.

 

1. Δοκιμή απομόνωσης βάσης δεδομένων

Στόχος: Αξιολόγηση της απόδοσης και της σταθερότητας ενός συστήματος βάσεων δεδομένων υπό παρατεταμένη χρήση.

Σενάριο δοκιμής:

 • Προσομοιώστε έναν ρεαλιστικό φόρτο εργασίας εκτελώντας συνεχώς ένα μείγμα λειτουργιών ανάγνωσης και εγγραφής στη βάση δεδομένων.
 • Αυξήστε σταδιακά τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών ή συναλλαγών με την πάροδο του χρόνου για να μιμηθείτε τη συνεχή χρήση.
 • Παρακολουθήστε βασικές μετρήσεις επιδόσεων, όπως χρόνους απόκρισης, ρυθμό μετάδοσης και ποσοστά σφαλμάτων.
 • Εκτελέστε τη δοκιμή για 72 ώρες για να αξιολογήσετε τη συμπεριφορά του συστήματος υπό παρατεταμένη καταπόνηση.

 

2. Δοκιμή απορρόφησης εφαρμογών ιστού

Στόχος: Αξιολόγηση της απόδοσης και της σταθερότητας μιας διαδικτυακής εφαρμογής υπό συνεχή χρήση.

Σενάριο δοκιμής:

 • Προσομοιώστε ένα ρεαλιστικό φορτίο χρηστών δημιουργώντας συνεχώς αιτήσεις HTTP προς την εφαρμογή ιστού.
 • Διαφοροποιήστε τους τύπους των αιτημάτων (π.χ. GET, POST, PUT) και τα σενάρια δοκιμών για να αναπαραστήσετε διαφορετικές αλληλεπιδράσεις των χρηστών.
 • Αυξήστε σταδιακά τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών ή τα ποσοστά αιτήσεων με την πάροδο του χρόνου.
 • Παρακολουθήστε τις βασικές μετρήσεις επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων απόκρισης, των χρόνων φόρτωσης σελίδων και των ποσοστών σφαλμάτων.
 • Εκτελέστε τη δοκιμή για 48 ώρες για να αξιολογήσετε τη συμπεριφορά της εφαρμογής κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου χρήσης.

 

Τύποι σφαλμάτων και σφαλμάτων που εντοπίστηκαν

μέσω δοκιμών διαβροχής

Beta Testing - Τι είναι, Τύποι, Διαδικασίες, Προσεγγίσεις, Εργαλεία, σε σχέση με το Alpha testing & περισσότερα!

Η δοκιμή μούσκεμα μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές και τους ελεγκτές να εντοπίσουν πολλούς διαφορετικούς τύπους σφαλμάτων και σφαλμάτων. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα και σφάλματα που εντοπίζονται μέσω των δοκιμών απόδοσης ενυδάτωσης περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1. Διαρροές μνήμης

Ο έλεγχος διαρροής μνήμης μπορεί να εντοπίσει διαρροές μνήμης, οι οποίες συμβαίνουν όταν ένα πρόγραμμα αποτυγχάνει να αποδεσμεύσει μνήμη που δεν χρειάζεται πλέον, με αποτέλεσμα η κατανάλωση μνήμης να αυξάνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Με την παρακολούθηση της χρήσης της μνήμης κατά τη διάρκεια της δοκιμής απορρόφησης, μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική αύξηση ή διαρροή μνήμης, βοηθώντας στον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη μνήμη.

 

2. Σφάλματα χρήσης πόρων βάσης δεδομένων

Η δοκιμή απορρόφησης μπορεί να αποκαλύψει σφάλματα που σχετίζονται με τη χρήση των πόρων της βάσης δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει αναποτελεσματική εκτέλεση ερωτημάτων, ακατάλληλο χειρισμό συνδέσεων, ανεπαρκή ευρετηρίαση ή υπερβολική κατανάλωση πόρων από τη βάση δεδομένων. Υποβάλλοντας την εφαρμογή σε διαρκή χρήση και παρακολουθώντας τις μετρήσεις απόδοσης της βάσης δεδομένων, οι δοκιμές απορρόφησης μπορούν να αποκαλύψουν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των πόρων της βάσης δεδομένων και να καθοδηγήσουν τις προσπάθειες βελτιστοποίησης.

 

3. Επιδείνωση των επιδόσεων

Η δοκιμή διαβροχής έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας εφαρμογής υπό παρατεταμένη χρήση. Μπορεί να εντοπίσει προβλήματα επιδείνωσης των επιδόσεων, όπως σταδιακή υποβάθμιση των χρόνων απόκρισης, αυξημένη καθυστέρηση ή μειωμένη απόδοση, καθώς το σύστημα υπόκειται σε συνεχή φόρτο. Με την παρακολούθηση των μετρικών επιδόσεων κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η δοκιμή ενυδάτωσης μπορεί να εντοπίσει τα σημεία συμφόρησης των επιδόσεων και να επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

4. Σφάλματα σύνδεσης

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών ενυδάτωσης, μπορούν να εντοπιστούν σφάλματα ή προβλήματα σύνδεσης. Αυτά τα σφάλματα μπορεί να περιλαμβάνουν χρονικά όρια, αποτυχημένες συνδέσεις ή προβλήματα με τη συνδεσιμότητα δικτύου. Με την προσομοίωση των συνεχών αλληλεπιδράσεων των χρηστών και την παρακολούθηση της σταθερότητας των συνδέσεων δικτύου, οι δοκιμές ενυδάτωσης μπορούν να αποκαλύψουν ζητήματα που σχετίζονται με την επικοινωνία του δικτύου και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση σφαλμάτων που σχετίζονται με τη σύνδεση.

 

5. Εξάντληση πόρων

Η δοκιμή απορρόφησης μπορεί να αναδείξει σενάρια όπου η εφαρμογή εξαντλεί τους πόρους του συστήματος, όπως η CPU, η μνήμη ή ο χώρος στο δίσκο, με την πάροδο του χρόνου. Με την παρακολούθηση της χρήσης των πόρων κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι δοκιμές ενυδάτωσης μπορούν να εντοπίσουν καταστάσεις όπου οι απαιτήσεις πόρων της εφαρμογής υπερβαίνουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα, οδηγώντας σε υποβάθμιση της απόδοσης ή αστάθεια του συστήματος.

 

Κοινές μετρικές στις δοκιμές ενυδάτωσης

Οι μετρήσεις βοηθούν τους ελεγκτές να κρίνουν αν μια εφαρμογή ανταποκρίνεται ή όχι στα αντικειμενικά πρότυπα που αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι, οι χρήστες και οι προγραμματιστές. Οι συνήθεις μετρήσεις επιδόσεων που παρακολουθούνται κατά τη δοκιμή επιδόσεων ενυδάτωσης περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1. Χρόνος απόκρισης

Μετρά το χρόνο που χρειάζεται η εφαρμογή για να ανταποκριθεί σε αιτήματα ή ενέργειες του χρήστη. Η παρακολούθηση των χρόνων απόκρισης συμβάλλει στην αξιολόγηση της απόκρισης του συστήματος και της εμπειρίας του χρήστη υπό συνεχή χρήση.

 

2. Απόδοση

Δείχνει τον αριθμό των συναλλαγών ή αιτήσεων που επεξεργάζεται το σύστημα ανά μονάδα χρόνου. Η παρακολούθηση του ρυθμού μετάδοσης βοηθά στην αξιολόγηση της ικανότητας της εφαρμογής να διαχειρίζεται διαρκείς φόρτους εργασίας.

 

3. Ποσοστά σφαλμάτων

Παρακολουθεί την εμφάνιση σφαλμάτων ή αστοχιών κατά τη διάρκεια της δοκιμής διαρροής. Η παρακολούθηση των ποσοστών σφαλμάτων βοηθά στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων σταθερότητας ή αξιοπιστίας και στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της εφαρμογής υπό παρατεταμένη χρήση.

 

4. Χρήση CPU

Μετρά το ποσοστό των πόρων CPU που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή. Η παρακολούθηση της χρήσης της CPU βοηθά στον εντοπισμό σημείων συμφόρησης ή αναποτελεσματικότητας στην εκτέλεση του κώδικα που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της εφαρμογής υπό συνεχή φόρτο.

 

5. Χρήση μνήμης

Παρακολουθεί την κατανάλωση μνήμης της εφαρμογής με την πάροδο του χρόνου. Η παρακολούθηση της χρήσης μνήμης βοηθά στον εντοπισμό διαρροών μνήμης, υπερβολικής κατανάλωσης μνήμης ή αναποτελεσματικής διαχείρισης μνήμης που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της απόδοσης ή αστάθεια.

 

6. Εύρος ζώνης δικτύου

Μετρά τη χρήση του εύρους ζώνης του δικτύου από την εφαρμογή. Η παρακολούθηση του εύρους ζώνης του δικτύου βοηθά στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την επικοινωνία του δικτύου, όπως η συμφόρηση ή η ανεπαρκής χωρητικότητα του δικτύου.

 

Περιπτώσεις δοκιμών εμποτισμού

Θέση αυτοματοποίησης δοκιμών λογισμικού

Στις δοκιμές ενυδάτωσης καθώς και σε άλλους τύπους δοκιμών λογισμικού, οι περιπτώσεις δοκιμών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη συστηματική αξιολόγηση της απόδοσης, της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας μιας εφαρμογής υπό συνεχή χρήση. Οι περιπτώσεις δοκιμών περιγράφουν συγκεκριμένα σενάρια, ενέργειες και αναμενόμενα αποτελέσματα για την επικύρωση της συμπεριφοράς της εφαρμογής για μια εκτεταμένη περίοδο. Η συγγραφή αποτελεσματικών περιπτώσεων δοκιμών απορρόφησης απαιτεί προσεκτική εξέταση διαφόρων παραγόντων και κατανόηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

 

1. Τι είναι οι περιπτώσεις δοκιμών στη δοκιμή ενυδάτωσης;

Οι περιπτώσεις δοκιμών στη δοκιμή ενυδάτωσης είναι λεπτομερείς οδηγίες που καθορίζουν τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν, τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα όταν μια εφαρμογή υποβάλλεται σε παρατεταμένη χρήση. Αυτές οι περιπτώσεις δοκιμών έχουν σχεδιαστεί για την επικύρωση συγκεκριμένων πτυχών της απόδοσης, της σταθερότητας, της διαχείρισης των πόρων ή άλλων σχετικών παραμέτρων της εφαρμογής.

 

2. Πώς να γράφετε περιπτώσεις δοκιμών απορρόφησης

Η συγγραφή περιπτώσεων δοκιμών απορρόφησης περιλαμβάνει:

 • Προσδιορισμός των στόχων δοκιμής και σαφής καθορισμός του πεδίου εφαρμογής της φάσης δοκιμής
 • Καθορισμός σεναρίων δοκιμών με βάση αυτούς τους στόχους
 • Καθορισμός των δεδομένων δοκιμής που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια των δοκιμών διαποτισμού
 • Καθορισμός των βημάτων δοκιμής για κάθε στάδιο της δοκιμής διαπότισης
 • Διάθεση αρκετού χρόνου για την εκτέλεση εκτεταμένων δοκιμών ενυδάτωσης
 • Εκτέλεση δοκιμών απορρόφησης και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων
 • Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων κάθε δοκιμής απομόνωσης για την αντικειμενική αξιολόγησή τους
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών και σύγκριση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα

 

3. Παραδείγματα περιπτώσεων δοκιμών απορρόφησης

Μια περίπτωση δοκιμής που έχει σχεδιαστεί για την προσομοίωση της συνεχούς χρήσης της εφαρμογής για περίοδο 48 ωρών μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Ξεκινήστε την εφαρμογή.
 • Παρακολουθήστε και καταγράψτε την αρχική χρήση μνήμης.
 • Εκτελέστε μια σειρά ενεργειών εντός της εφαρμογής επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
 • Μετρήστε και καταγράψτε περιοδικά τη χρήση της μνήμης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε ώρα).
 • Συγκρίνετε τη χρήση μνήμης σε κάθε χρονικό διάστημα με την αρχική χρήση μνήμης.
 • Εάν η χρήση μνήμης αυξάνεται σταθερά πέρα από ένα αποδεκτό όριο, επισημάνετε το ως διαρροή μνήμης.

 

Μια περίπτωση δοκιμής που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της σταθερότητας των συνδέσεων βάσης δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής διαρροής μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων.
 • Εκτελέστε μια σειρά από λειτουργίες της βάσης δεδομένων επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
 • Παρακολουθήστε την κατάσταση της σύνδεσης και καταγράψτε τυχόν σφάλματα σύνδεσης ή αποτυχίες που παρουσιάζονται.
 • Αυτόματη επανασύνδεση με τη βάση δεδομένων σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης.
 • Μετρήστε τη συχνότητα και τη διάρκεια των σφαλμάτων ή των διακοπών σύνδεσης.
 • Εάν τα σφάλματα σύνδεσης υπερβαίνουν ένα αποδεκτό όριο ή ο χρόνος επανασύνδεσης είναι υπερβολικός, επισημάνετε το ως πρόβλημα σταθερότητας.

 

5 καλύτερα εργαλεία, προγράμματα και λογισμικό δοκιμών διαρροής

Τα εργαλεία δοκιμών ενυδάτωσης είναι εφαρμογές λογισμικού ή πλαίσια ειδικά σχεδιασμένα για να διευκολύνουν και να αυτοματοποιούν τη διαδικασία διεξαγωγής δοκιμών ενυδάτωσης.

Αυτά τα εργαλεία παρέχουν μια σειρά λειτουργιών για την προσομοίωση της συνεχούς χρήσης, την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του συστήματος και την ανάλυση των μετρήσεων επιδόσεων κατά τη φάση της δοκιμής. Βοηθούν στον εξορθολογισμό της διαδικασίας δοκιμών ενυδάτωσης με την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων και την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων αναφοράς και ανάλυσης.

Ας εξετάσουμε μερικά από τα καλύτερα εργαλεία δοκιμών ενυδάτωσης που είναι σήμερα διαθέσιμα σε επιχειρήσεις και ομάδες δοκιμών λογισμικού όλων των κλιμάκων.

 

1. ZAPTEST

Το ZAPTEST είναι ένα εργαλείο δοκιμών λογισμικού που διατίθεται τόσο σε δωρεάν όσο και σε εταιρική έκδοση. Το ZAPTEST μπορεί να αυτοματοποιήσει πολλά διαφορετικά είδη δοκιμών λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ενυδάτωσης, των δοκιμών καταπόνησης και των δοκιμών επιδόσεων με τη χρήση RPA και άλλων τεχνολογιών. Το ZAPTEST είναι εύχρηστο και ολοκληρωμένο και το δωρεάν πακέτο ZAPTEST αποτελεί μια εξαιρετική εισαγωγή στα εργαλεία δοκιμών soak.

 

2. Apache JMeter

Το Apache JMeter είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο ελέγχου επιδόσεων που αναπτύχθηκε σε JAVA και ένα από τα καλύτερα εργαλεία δοκιμών ενυδάτωσης που υπάρχουν. Ως λογισμικό ανοικτού κώδικα και ανεξάρτητο από πλατφόρμες, επιτρέπει ολοκληρωμένες δοκιμές επιδόσεων. Επιπλέον, το JMeter μπορεί να ενσωματωθεί με το Selenium, καθιστώντας το κατάλληλο και για δοκιμές μονάδας.

 

3. OpenSTA

Το OpenSTA, συντομογραφία του Open System Testing Architecture, είναι ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα που έχει σχεδιαστεί για δοκιμές φόρτου HTTP και HTTPS με σενάρια και δυνατότητες μέτρησης επιδόσεων. Αναπτύχθηκε σε C++ από την CYRANO και υποστηρίζει ειδικά τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows.

 

4. Εμφάνιση

Το Appvance είναι ένα εργαλείο αυτοματοποίησης που καλύπτει, μεταξύ άλλων, δοκιμές λειτουργικότητας, απόδοσης και ασφάλειας. Βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, παρέχει ένα εικονικό ταμπλό χρήστη και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο για ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές και είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία δοκιμών ενυδάτωσης στην αγορά σήμερα.

 

5. LoadRunner

Το LoadRunner είναι ένα ισχυρό εργαλείο ελέγχου επιδόσεων που ξεχωρίζει στην αγορά. Υποστηρίζει όχι μόνο δοκιμές επιδόσεων αλλά και δοκιμές μονάδας και ολοκλήρωσης. Το LoadRunner προσφέρει την ευελιξία ενσωμάτωσης σεναρίων από το JMeter και το Selenium μέσω μιας βιβλιοθήκης διασύνδεσης. Αν και δεν είναι δωρεάν, η δοκιμαστική έκδοση επιτρέπει περιορισμένο αριθμό χρηστών.

 

Λίστα ελέγχου, συμβουλές και κόλπα για δοκιμές εμποτισμού

Κατάλογος ελέγχου δοκιμών λογισμικού

Αν πρόκειται να ξεκινήσετε δοκιμές ενυδάτωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε τις δοκιμές. Αυτό σημαίνει μια σαφή ιδέα για το τι δοκιμάζετε, λεπτομερείς περιπτώσεις δοκιμών, ένα ρεαλιστικό περιβάλλον δοκιμών και τα κατάλληλα εργαλεία δοκιμών ενυδάτωσης.

 

1. Δημιουργήστε ένα λεπτομερές σχέδιο δοκιμών ενυδάτωσης

Σχεδιάστε και προγραμματίστε τη δοκιμή εμβάπτισης ώστε να εξασφαλίσετε επαρκή χρόνο για παρατεταμένη περίοδο δοκιμών. Καθορίστε συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια επιτυχίας για τη δοκιμή ενυδάτωσης και προετοιμάστε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον δοκιμών που να μοιάζει πολύ με το περιβάλλον παραγωγής.

 

2. Χρήση των σωστών εργαλείων

Βεβαιωθείτε ότι οι πόροι υλικού και υποδομής είναι ικανοί να διαχειριστούν το αναμενόμενο φορτίο. Αξιοποιήστε εργαλεία αυτοματοποιημένων δοκιμών για την προσομοίωση ρεαλιστικών σεναρίων χρήστη και τη δημιουργία φορτίου και κατεβάστε δωρεάν λογισμικό δοκιμών ενυδάτωσης για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας.

 

3. Συνεχής συλλογή δεδομένων

Παρακολουθήστε τους πόρους του συστήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής απορρόφησης για να εντοπίσετε διαρροές μνήμης, διαρροές πόρων ή άλλα ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις λειτουργίες μεγάλης διάρκειας. Μετρήστε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs), όπως ο χρόνος απόκρισης, η απόδοση και η χρήση των πόρων, και εφαρμόστε μηχανισμούς καταγραφής και παρακολούθησης σφαλμάτων για την καταγραφή και ανάλυση τυχόν σφαλμάτων ή εξαιρέσεων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

 

4. Εξορθολογισμός διαδικασιών

Συνεργαστείτε με προγραμματιστές, διαχειριστές συστημάτων και άλλους ενδιαφερόμενους για την αντιμετώπιση και επίλυση τυχόν εντοπισμένων προβλημάτων και τη διασφάλιση απρόσκοπτων λειτουργιών ανά πάσα στιγμή. Επαναλάβετε περιοδικά τη δοκιμασία απορρόφησης για να επικυρώσετε την απόδοση και τη σταθερότητα του συστήματος μετά την εφαρμογή διορθώσεων ή ενημερώσεων.

7 λάθη και παγίδες που πρέπει να αποφύγετε όταν

εφαρμογή δοκιμών διαρροής

Σύγκριση των δοκιμών UAT με τις δοκιμές παλινδρόμησης και άλλες

Υπάρχουν πολλές παγίδες και λάθη που μπορούν να κάνουν οι δοκιμαστές κατά τη διάρκεια ενός soak test, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτές τις προκλήσεις για να τις αποφύγετε. Ακολουθεί μια λίστα με 7 από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι δοκιμαστές κατά τη διάρκεια των δοκιμών ενυδάτωσης.

 

1. Ανεπαρκής σχεδιασμός

Αν δεν διαθέσετε αρκετό χρόνο ή αν δεν έχετε ένα καλά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη δοκιμή ενυδάτωσης μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές δοκιμές ή σε ανεπαρκή κάλυψη.

 

2. Ανακριβές περιβάλλον δοκιμής

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος δοκιμών που δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το περιβάλλον παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μη ρεαλιστικά αποτελέσματα δοκιμών και σε προβλήματα επιδόσεων που δεν εντοπίζονται.

 

3. Παραμέληση του υλικού

Η μη διασφάλιση ότι το υλικό και οι πόροι υποδομής μπορούν να αντέξουν το αναμενόμενο φορτίο μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητα σημεία συμφόρησης επιδόσεων και αναξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.

 

4. Έλλειψη κατάλληλης παρακολούθησης

Η αποτυχία παρακολούθησης και μέτρησης των βασικών δεικτών απόδοσης κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού διαλείμματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη κατανόησης της συμπεριφοράς του συστήματος και την απώλεια ευκαιριών για τον εντοπισμό της υποβάθμισης των επιδόσεων.

 

5. Παραβλέποντας τις διαρροές

Η μη ενεργή παρακολούθηση για διαρροές πόρων ή διαρροές μνήμης κατά τη διάρκεια της δοκιμής απορρόφησης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα λειτουργίας μεγάλης διάρκειας και να υποβαθμίσει την απόδοση του συστήματος με την πάροδο του χρόνου.

 

6. Ανεπαρκής παρακολούθηση σφαλμάτων

Η παραμέληση της υλοποίησης ισχυρών μηχανισμών παρακολούθησης και καταγραφής σφαλμάτων μπορεί να καταστήσει δύσκολο τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.

 

7. Παράλειψη ανάληψης δράσης βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών διαβροχής

Η απλή εκτέλεση της δοκιμής ενυδάτωσης χωρίς ανάλυση και ανάληψη δράσης βάσει των ευρημάτων μπορεί να υπονομεύσει τον σκοπό της δοκιμής. Είναι σημαντικό να επανεξετάζονται τα αποτελέσματα, να εντοπίζονται οι τάσεις των επιδόσεων και να αντιμετωπίζονται τυχόν ζητήματα ή συστάσεις για βελτίωση.

 

Συμπέρασμα

Η δοκιμή διαρροής παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της σταθερότητας και της απόδοσης των εφαρμογών λογισμικού υπό παρατεταμένη χρήση. Επιτρέπει στους οργανισμούς να αξιολογούν τη συμπεριφορά της εφαρμογής για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποκαλύπτουν κρυμμένα σφάλματα ή σφάλματα και να βελτιστοποιούν τις επιδόσεις και τη σταθερότητα.

Είτε εκτελούνται χειροκίνητα είτε αυτοματοποιημένα με τη βοήθεια εξειδικευμένων εργαλείων δοκιμών ενυδάτωσης, οι δοκιμές ενυδάτωσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας δοκιμών, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την αντοχή και την ανθεκτικότητα μιας εφαρμογής.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post