fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Ne glede na to, ali programirate programsko opremo za člane svojega podjetja ali široko bazo strank, uporaba pravilnih praks in okvirov testiranja, bodisi ročnega, avtomatskega ali hibridnega, vodi k dosledni kakovosti programske opreme, večjemu ugledu in učinkovitosti.

Odvisno od podjetja, v katerem delate, je veliko testiranja v obliki ročnega testiranja.

Preberite več o tem, kaj je ročno testiranje, katera podjetja testirajo z ročnim testiranjem in vrsto drugih pomembnih dejstev o postopkih testiranja programske opreme.

 

Table of Contents

Kaj je ročno testiranje?

razjasnitev nekaterih nejasnosti pri avtomatizaciji testiranja programske opreme

Ročno testiranje je vrsta testiranja programske opreme, pri kateri tester ročno izvede testni primer brez pomoči avtomatiziranih orodij.

Podjetja uporabljajo ročno testiranje kot metodo za odkrivanje napak ali težav v svoji programski opremi. Čeprav nekateri to opisujejo kot preprosto ali primitivno obliko testiranja, se z njo na koncu ugotovi funkcionalnost programa, ne da bi bila potrebna uporaba orodij za testiranje tretjih oseb.

Vse oblike testiranja programske opreme imajo nekatere ročne vidike, saj nekaterih funkcij aplikacije preprosto ni mogoče preizkusiti brez ročnega posredovanja.

 

1. Kdaj morate opraviti ročno testiranje?

 

Razvijalci uporabljajo ročno testiranje v več fazah, prva je faza razvoja osnovne funkcionalnosti.

Ko je osnovna funkcionalnost programske opreme v razvoju, razvijalci programske opreme ročno preverijo delovanje posameznih delov programa, saj je to hitrejše od ustvarjanja testnih primerov za dokaj preproste dele kode.

Ročno testiranje je razširjeno tudi v zadnjih fazah razvoja, ko je za program ustvarjen uporabniški vmesnik. Testiranje uporabniškega vmesnika vključuje preverjanje, kako se uporabnik v resničnem življenju odziva na način oblikovanja menijev in delovanje sistema.

Ker to vključuje veliko kvalitativnih podatkov in osebnega mnenja, ne pa zgolj kvantitativnih metrik, je ročno testiranje idealna možnost za pridobitev večjega vpogleda v izdelek.

 

2. Ko vam ni treba opraviti ročnega testiranja

 

Obstaja nekaj primerov, v katerih bi ročno testiranje zahtevalo veliko več časa in truda, kot je potrebno, prvi od teh primerov je testiranje podatkovnih zbirk.

Podatkovne zbirke obdelujejo velike količine podatkov, njihovo ročno vnašanje pa bi organizaciji vzelo veliko časa in bilo neučinkovito.

V teh primerih je idealna uporaba avtomatiziranih sistemov, saj lahko v omejenem času obdelajo velike pakete podatkov.

Ročno testiranje je manj uporabno tudi na področjih, kot so testi obremenitve, pri katerih razvijalec opravi testiranje, da preveri, kako njegova programska oprema obvladuje velike obremenitve uporabnikov.

To pogosto velja za spletne aplikacije in programe s strežniki, ki zahtevajo temeljito oceno. Pri ročnem testiranju bi moralo do aplikacije hkrati dostopati veliko posameznikov, kar lahko povzroči visoke stroške dela za storitev, ki jo lahko avtomatizirani sistem za testiranje programske opreme opravi z veliko nižjimi stroški.

 

3. Kdo sodeluje pri ročnem testiranju?

 

Zaposleni, ki se ukvarjajo z ročnim testiranjem, so odvisni od narave podjetja, v katerem delate.

 

Nekatere osebe, ki sodelujejo v postopku ročnega testiranja, poleg razvojne ekipe, v kateri so te vloge:

 

– Razvijalec:

 

Razvijalec stalno sodeluje v procesu, pri čemer testira osnovno funkcionalnost programske opreme in posodablja kodo glede na povratne informacije preizkuševalcev QA.

Razvijalci opravijo veliko ročnega testiranja, saj so odgovorni za to, da moduli v najzgodnejših fazah razvoja programske opreme delujejo po visokih standardih.

 

– QA tester

 

V večjih skupinah testerji QA oprav ljajo izključno testiranje za podjetje in zagotavljajo, da aplikacija deluje tako, kot pričakuje stranka.

Tester za zagotavljanje kakovosti je pomemben predvsem v fazah testiranja, integracije in vzdrževanja razvoja, saj prevzame ročno testiranje od razvijalcev, ki testirajo med izvajanjem.

 

– Vodja QA

 

V največjih razvojnih podjetjih vodje QA dodeljujejo testerje določenim nalogam in področjem projekta.

Odgovorni so tudi za pripravo seznama stvari, ki jih je treba opraviti, in branje poročil o preskusih. To je še posebej pomembno pri ročnem testiranju, saj lahko zadovoljstvo osebja zagotovi veliko boljše rezultate.

 

Kaj testiramo z ročnimi testi?

 

Ročni testi preverjajo več različnih vidikov programske opreme, pri čemer je vsak od njih zaradi posebnih izzivov testov boljši pri ročnem testiranju.

 

Poleg razlogov, zaradi katerih so ročni testi uspešni, so med glavnimi značilnostmi, za katere vam uporaba ročnih testov koristi, še naslednje:

 

1. Osnovna funkcionalnost

 

Eden prvih delov postopka testiranja programske opreme je pregled osnovne funkcionalnosti dela programske opreme.

Na tej stopnji razvijalec ali preizkuševalec pregleda enega od funkcionalnih modulov kode in oceni, ali deluje v skladu s pričakovanji. Zaradi majhnosti teh modulov se je vredno osredotočiti na ročno testiranje, saj bi avtomatizacija trajala predolgo.

Tak primer je programska oprema za podatkovno zbirko, pri kateri preizkuševalci v funkcijo vnesejo del podatkov in že poznajo pričakovani rezultat.

Če se ujemata, je test uspešen. Testiranje v tej fazi postopka predstavlja trdno podlago za preostalo delo podjetja.

 

2. Oblikovanje uporabniškega vmesnika

 

Uporabniški vmesnik se nanaša na uporabniški vmesnik programske opreme ali menije, gumbe in interaktivnost, ki so na voljo uporabniku.

Testiranje uporabniškega vmesnika se osredotoča na način delovanja uporabniškega vmesnika in na to, ali je uporabniku udoben, vključno s tem, ali lahko uporabnik uporablja vse funkcije in ali so meniji estetsko prijetni.

V tej fazi je ročno testiranje nujno, saj avtomatizirani program ne more zagotoviti kakovostnih informacij, kot je na primer to, ali so vmesniki videti dobro.

 

3. Testiranje prodora

 

Testiranje prodora pomeni testiranje programskega paketa, s katerim ugotavljamo, kako enostavno lahko zunanja oseba dostopa do programske opreme na nezakonit način.

Avtomatizacija programske opreme se osredotoča na izvajanje nekaj specifičnih korakov in dokončanje postopkov, ki so že del aplikacije, namesto da bi raziskovala nova področja, kar je pri varnostnem testiranju nujno.

Podjetje lahko na primer najame etičnega hekerja, ki oceni njegovo programsko opremo in poišče vse možnosti, ki bi jih zlonamerneži lahko imeli za dostop do podatkov uporabnikov.

To je v letih, odkar je bila uredba GDPR sprejeta kot del zakonodaje po vsej Evropi, vse pomembnejše.

 

4. Raziskovalno testiranje

 

Raziskovalno testiranje se nanaša na testiranje, ki ga je treba opraviti le enkrat ali dvakrat, ime pa je dobilo zato, ker je del “raziskovanja” programske opreme za morebitne nepričakovane funkcije ali napake.

Ročno testiranje je v tem primeru primernejše, saj je za pisanje kode za testni primer potreben čas, medtem ko bi nekdo, ki ročno vstopi v programsko opremo in jo pregleda, porabil manj časa.

Primer tega je, ko želi razvijalec preveriti, ali je določena funkcija pravilno integrirana, z enim samim testom pa preveri, ali se podatki pravilno premikajo skozi program.

 

Življenjski cikel ročnih testov

 

V življenjskem ciklu ročnega testiranja je več stopenj, pri čemer se ročno testiranje uporablja za preverjanje številnih vidikov programskega paketa.

 

Nekatere faze življenjskega cikla ročnih testov vključujejo:

 

– Načrtovanje

 

Načrtujte krog testiranja, ki vključuje oceno zahtev aplikacije, posebnih testov, ki jih je treba opraviti, in sestavo, na kateri boste testirali programsko opremo.

Ta faza vključuje pisanje vseh testnih primerov, ki jih mora izpolniti ročni preizkuševalec, in ustvarjanje testnega okolja. Bodite natančni, da se izognete temu, da bi ročni preizkuševalci teste po naključju izvajali na različne načine.

 

– Testiranje:

 

Opravite teste. Pri tem je treba testne primere pregledati večkrat, da bi dobili dosledne podatke, in si zapisati vse pridobljene informacije.

Če odstopate od testnega primera, zapišite, kako in zakaj. Razlike so najpogostejše pri testih od konca do konca, vendar se lahko pri vseh ročnih testih pojavijo nekatere razlike v načinu dela testerja.

 

– Analiza:

 

Analizirajte vse rezultate, ki ste jih prejeli s testi. To vključuje iskanje napak v programski opremi in morebitnih vzrokov za težave.

Presegajte preprosto funkcionalnost in vključite kakovostne informacije, kot je na primer upoštevanje zasnove aplikacije.

Kvalitativne informacije so še posebej uspešne pri ročnem testiranju, saj testerji ustvarjajo opisne podatke, ki razvijalce obveščajo o majhnih prilagoditvah, ki močno izboljšajo izkušnjo nekoga z aplikacijo.

 

– Izvajanje:

 

Uporabite prejšnja poročila za izvajanje različnih sprememb. To je lahko glede na spremembe dolgotrajen proces, v katerem razvijalci eksperimentirajo s kodo, da bi našli rešitev za napake, ki so bile prisotne v prejšnjih različicah.

Pri ročnem testiranju imajo razvijalci dodatno korist od tega, da se s testerjem pogovorijo o vseh spremembah. To obema stranema pomaga pravilno razumeti, kaj je treba prilagoditi in kako je to mogoče prilagoditi, ne glede na to, ali gre za funkcionalno ali oblikovno spremembo.

 

– Ponovno zaženite načrtovanje:

 

Medtem ko razvijalci pripravljajo popravke za težave v prejšnjih testih, načrtujte naslednji niz testov. To vključuje testiranje najnovejših posodobitev in poskuse ponovnega odkrivanja napak, ki so bile prisotne v zadnji različici.

Ta stalni cikel testov pomeni, da se programska oprema vedno izboljšuje in nikoli ni statična. Morda se zdi, da je ročno testiranje dolgotrajno, vendar se naložba zelo povrne zaradi prilagodljivosti in neprekinjenosti, ki jo ponuja pri ponavljajočih se testih.

 

Prednosti ročnega testiranja

 

Uporaba ročnega testiranja v podjetju za razvoj programske opreme prinaša številne prednosti, od kakovosti same programske opreme do načina, kako projekt vpliva na finance podjetja.

 

Nekatere prednosti uporabe ročnega testiranja v podjetju vključujejo:

 

1. Večja prilagodljivost

 

Za avtomatizacijo testiranja mora analitik QA vstopiti v programsko opremo in kodirati testni primer, ki vsakič opravi točno določen niz korakov.

Čeprav je to včasih koristno, lahko preizkuševalec opravi postopek in opazi, da nekaj ni v redu, še preden opravi preiskavo in ne da bi mu bilo treba spremeniti vrstico kode.

To znatno poveča prilagodljivost vaših testov in pomeni, da boste odkrili težave v programu, ki bi sicer ostale neopažene, ter boste imeli več možnosti za njihovo odpravo.

 

2. Kvalitativne informacije

 

Kvalitativne informacije se nanašajo na informacije, ki nekaj opisujejo, in to je vrsta informacij, ki jih lahko testerji ponudijo ekipi razvijalcev.

Ročni preizkuševalec lahko podjetju sporoči, da je določen meni “okoren”, in pojasni, zakaj, medtem ko program za avtomatizacijo razvijalcu ne bi mogel ponuditi tega vpogleda.

To pomeni, da lahko podjetja z uvedbo ročnega testiranja v svoje delovne postopke znatno povečajo standard aplikacije, kar bi jim bilo težko, če bi v svojih postopkih uporabljala izključno avtomatizacijo testiranja.

 

3. Brez omejitev zaradi okolja

 

Avtomatsko testiranje temelji na uporabi obstoječe platforme, pri čemer imajo nekatere razmeroma stroge omejitve.

Omejitve, s katerimi se soočajo nekatere (čeprav ne vse) platforme, vključujejo nezmožnost delovanja s platformami, kot je Linux, možnost delovanja le z določenim kodirnim jezikom in možnost opravljanja le določenega števila opravil.

Če pri testiranju sodelujete z ljudmi, te omejitve dejansko izginejo. Omejuje vas le znanje vaših ročnih preizkuševalcev in ne kakršne koli tehnične težave.

To vam pomaga pri oblikovanju strategije testiranja, ki temeljiteje preuči program, ne da bi bilo treba sprejeti kompromise.

 

4. Omogoča testiranje uporabnosti

 

Testiranje uporabnosti je vrsta testiranja, s katerim se ocenjuje, ali je del programske opreme “uporaben”, vključno s tem, kako ga končni uporabnik vidi in občuti.

Ta vrsta testiranja presega dobesedno ocenjevanje, ali je funkcijo mogoče uporabljati, temveč preverja, ali bi se nekdo odločil za njeno uporabo v primerjavi s konkurenčnimi izdelki.

Z izvajanjem ročnega testiranja uporabnosti imajo podjetja boljši vpogled in lažje izvedejo prilagoditve, s katerimi aplikacija postane bolj konkurenčna, česar avtomatizacija razvojnim ekipam ne more ponuditi.

 

Izzivi ročnega testiranja

 

Tako kot pri vseh vrstah postopkov razvijalca je tudi pri uporabi ročnega testiranja kot orodja za zagotavljanje kakovosti nekaj izzivov.

Če se zavedate teh izzivov, lahko prilagodite tehniko, ki jo uporabljate pri ročnem testiranju programske opreme, in tako preprečite, da bi te težave povzročile resne težave, ter povečate standard programa na koncu postopka.

 

Nekateri glavni izzivi, s katerimi se podjetja soočajo pri ročnem testiranju, so:

 

1. Ravni znanja in spretnosti testerjev

 

Prvi večji izziv, s katerim se je treba spoprijeti, je zahtevana raven znanja vseh ročnih preizkuševalcev v ekipi.

Z nadarjenimi ročnimi preizkuševalci imajo podjetja jasne koristi, saj hitreje odkrivajo napake in so prepričana, da njihova programska oprema deluje v skladu s pričakovanji. Najboljša podjetja vedno iščejo ročne preizkuševalce, ki so v ospredju na tem področju, da bi zagotovili višjo raven učinkovitosti.

Kot preizkuševalec si vedno prizadevajte za učenje in razvijanje teh spretnosti. Izboljšane spretnosti pomenijo večjo vrednost za podjetje, saj z ročnim testiranjem odkrijete več napak in izboljšate uporabniško izkušnjo. Najboljši ročni testi so delo testerjev, ki so se dolgo izpopolnjevali.

 

2. Stroški testiranja

 

Ročno testiranje je običajen postopek za podjetja vseh velikosti, vendar se lahko stroški povečajo, odvisno od načina uporabe ročnega testiranja.

Na primer, podjetje, ki ima več visoko usposobljenih članov osebja za testiranje, lahko porabi veliko denarja, če se testiranje ponavlja, saj dejansko plačujete za čas vseh prisotnih. To je manjša težava pri avtomatiziranih postopkih testiranja.

Idealen odgovor na to vprašanje je načrtovanje vnaprej, saj več časa, kot ga porabite za načrtovanje testov, ki jih izvajate, in vrstnega reda njihovega izvajanja, manjša je možnost, da se stroški osebja povečajo, ker ljudje opravljajo teste, ki jim jih ni treba opraviti.

 

3. Poraba časa

 

Računalniki so hitrejši od ljudi pri vseh mogočih stvareh, od načrtovanja šahovske poteze do vlaganja denarja na borzi ali celo preprostega pritiska na gumb, ko spremeni barvo. Enak koncept velja tudi za testiranje, saj si uporabniki vzamejo čas, da preberejo vse informacije in se orientirajo po menijih.

Ročno testiranje lahko zato traja veliko dlje kot uporaba avtomatizacije testiranja. To preprečite tako, da uporabite kombinacijo ročnih in samodejnih testov ter ročnim testerjem odvzamete manj zahtevna opravila, namesto tega pa jih uporabite tam, kjer je potrebno strokovno znanje in izkušnje. Poenostavitev postopkov je idealna tudi za ročno testiranje, saj odstrani čim več korakov.

 

4. Možnost napak

 

Ljudje delajo napake. To je naravno, ne glede na to, ali gre za opravljanje korakov v napačnem vrstnem redu pri testu ali za netočno zapisovanje rezultatov zaradi napačnega klika. Vendar lahko te napake povzročijo resne težave pri natančnosti režima testiranja programske opreme.

Ročni preizkuševalci, ki so bolj utrujeni ali izčrpani zaradi vedno iste naloge, bodo pogosteje delali napake kot drugi, zato se temu izognite z avtomatizacijo, če je to mogoče, ali pa preizkuševalcem omogočite redne odmore, saj bodo tako bolj pozorni na dogajanje na zaslonu.

Vodje lahko razmislijo tudi o upravljanju delovne obremenitve, da bi preprečili izgorelost in težave ljudi.

 

Značilnosti ročnih testov

 

Pri ročnih testih je treba upoštevati nekaj glavnih značilnosti. Ti določajo, kaj je ročni test, in so pomembne funkcije, ki jih lahko načrtujete pri načrtovanju testov.

 

Preberite več o nekaterih glavnih značilnostih ročnih testov in njihovem pomenu v okolju aktivnega testiranja:

 

1. Optimizirani testni primeri

 

Pri ročnem testiranju so testni primeri zelo optimizirani. To se nanaša na navodila, ki jih ima ročni tester pred izvedbo testa, pri čemer visoka stopnja optimizacije vodi do prihranka časa in virov testne ekipe, saj opravi manj nalog.

Vedno si prizadevajte omejiti velikost testnega primera, če je to mogoče, da kar najbolje izkoristite razpoložljive vire.

 

2. Bolj razumljive metrike

 

Najboljše ročno testiranje ima bolj razumljive metrike. Kadar avtomatizacija testiranja nenehno ustvarja zapletene statistične podatke in informacije, vpogled v te metrike ni vreden časa, ki bi ga ročni tester potreboval za njihovo izpolnjevanje ali izračunavanje.

Namesto tega ročni testi vključujejo veliko preprostejše metrike, ki jih je enostavno ustvariti in zahtevajo manj časa za kasnejšo analizo v procesu.

 

3. Inteligentno poročanje

 

Ročno testiranje omogoča bolj inteligentno poročanje ekipe za testiranje. Avtomatizirani testi na koncu postopka ustvarijo svoja poročila, zato so vsa poročila običajno v enaki obliki.

Človeški preizkuševalci so veliko bolj prilagodljivi in lahko ustvarijo svoja poročila ter po potrebi dodajo vse informacije, za katere menijo, da so koristne za razvojno ekipo.

 

4. Ponovno izvajanje strategij

 

Strategije ponovnega izvajanja se nanašajo na način, kako testna skupina vedno znova izvaja teste in zbira podatke iz ponavljajočih se primerov izvajanja nalog.

Ročno testiranje pomeni, da so strategije ponovnega izvajanja veliko bolj prilagodljive, saj lahko testerji opravijo več testov, če menijo, da je treba še kaj raziskati.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Nekateri ročni testi tudi aktivno spodbujajo različna dejanja, ki jih izvaja uporabnik, in tako zagotavljajo podatke o širšem razponu obnašanja. S tem se pridobi več podatkov o programski opremi, kar vodi k bolj usklajenim strategijam posodabljanja v prihodnje.

 

Vrste ročnih testov

 

Podjetja uporabljajo tri različne vrste ročnega testiranja, ki se razlikujejo glede na raven dostopa, ki ga imajo testerji. Vsaka vrsta je uporabna v svojem posebnem kontekstu.

 

Glavne vrste ročnih testov so:

 

1. Testiranje bele škatle

 

Testiranje bele škatle je oblika testiranja, pri kateri lahko testerji vidijo vso izvorno kodo in projektno dokumentacijo programske opreme.

Ta večja raven dostopa pomeni, da lahko preizkuševalec vidi vse posamezne vidike kode in njihov vpliv na delovanje programske opreme. To je idealno za najzgodnejše faze razvojnega procesa, saj lahko razvijalci ročno pregledajo svojo kodo, jo primerjajo s testnimi primeri in zlahka najdejo področje, ki povzroča večje težave, preden odpravijo vse obstoječe napake.

 

2. Testiranje črne škatle

 

Testiranje črne skrinjice se nanaša na obliko testiranja, pri kateri testerji ne vidijo ničesar, kar se dogaja za uporabniškim vmesnikom. To pomeni, da ni dostopa do nobene kode ali dokumentacije o zasnovi, zato preizkuševalci k programski opremi pristopajo brez kakršnegakoli znanja.

Ročni preizkuševalci uporabljajo ta pristop v zadnjih fazah razvojnega procesa, saj testiranje uporabniškega sprejema in testiranje od začetka do konca zahteva pogled končnega uporabnika in ne nekoga, ki je kakor koli vpleten v razvojni proces.

 

3. Testiranje sive škatle

 

Testiranje sive škatle je kombinacija med testiranjem črne in bele škatle in zahteva, da lahko tester vidi del dokumentacije in izvorne kode. To združuje prednost, da lahko vidite morebitne vzroke težav, hkrati pa še vedno omejujete informacije, kar pomaga pri funkcijah, kot je ravnanje s podatki.

V srednjih fazah razvojnega procesa uporabljajte ročno testiranje sive škatle, pri čemer testerjem zagotovite nekaj dodatnih informacij, vendar se morajo še vedno zanašati na lastno intuicijo za veliko funkcionalnosti, da bi zagotovili, da končni uporabnik lahko razume sisteme.

 

Razjasnitev nekaterih nejasnosti – ročno testiranje Vs Automation Testing

 

Pri testiranju programske opreme obstajata dve različni disciplini, ročno testiranje in avtomatsko testiranje. Kljub temu, da imata oba dejansko enako funkcijo, sta različni disciplini, ki ju podjetja uporabljajo za preverjanje svojih programskih paketov.

V nadaljevanju si preberite več o tem, kaj je avtomatsko testiranje, kakšna je razlika med avtomatskim in ročnim testiranjem ter kdaj uporabiti obe vrsti testiranja v postopkih zagotavljanja kakovosti programske opreme.

 

1. Kaj je testiranje z avtomatizacijo?

 

Avtomatsko testiranje je postopek, pri katerem tester z orodjem tretje osebe avtomatizira del programske opreme in preverja programsko opremo, ko ta večkrat izvede isti postopek, da bi zagotovil, da deluje dovolj kakovostno za organizacijo. Glavna prednost avtomatizacije testov je, da je postopek veliko hitrejši, zlasti pri manj zahtevnih opravilih, kot je vnos podatkov.

Primer tega je testiranje podatkovne zbirke, da bi se prepričali, da pravilno obdeluje vse informacije, vnos več tisoč podatkov v programsko opremo v nekaj trenutkih in naknadno ocenjevanje rezultatov.

Podjetja avtomatizirano testiranje uporabljajo predvsem za obsežna in zelo ponavljajoča se opravila. Ker samodejni sistem ne bo naredil manjših napak, kot je vnos napačnega podatka ali klik na napačno povezavo.

Med glavnimi deli programske opreme, pri katerih se to uporablja, so strežniki v živo in podatkovne zbirke, saj obdelujejo veliko informacij in velike obremenitve uporabnikov, zato je potrebna oblika testiranja, ki ustreza zahtevam.

 

2. Kakšna je razlika med ročnimi in avtomatiziranimi testi?

 

Glavna razlika med ročnimi in avtomatiziranimi testi je v načinu izvedbe.

Pri ročnem testiranju je testiranje v celoti odvisno od človeka, ki spremlja testni primer do konca in nato zapiše vse informacije.

Pri avtomatiziranih testih je računalniški program odgovoren za dokončanje testnih primerov, potem ko jih je na začetku napisal analitik za zagotavljanje kakovosti.

Nekatere platforme za avtomatizirano testiranje za uporabnike ustvarjajo tudi lastna poročila, kar omejuje čas, ki ga mora nekdo porabiti za zbiranje vseh podatkov iz poskusa. Namesto tega lahko svoj čas namenijo ustvarjanju rešitev za težave, ki jih ima programski paket.

 

3. Zaključek: Ročno testiranje proti avtomatiziranemu testiranju

 

Med ročnim in avtomatiziranim testiranjem je nekaj bistvenih razlik, saj oba koncepta za pravilno delovanje temeljita na popolnoma različnih temeljih.

Vendar lahko tesno sodelujeta pri številnih razvojnih projektih. Z uporabo avtomatiziranega testiranja za nekatere težje naloge in uporabo tehnik ročnega testiranja za tiste, ki so bolj prilagodljive, lahko znatno pospešite postopke testiranja.

Ena od največjih zmotnih predstav o testiranju je, da je izbira binarna, vendar to za učinkovito ekipo za zagotavljanje kakovosti ne bi moglo biti dlje od resnice.

 

Razkritje 5 mitov o ročnem testiranju

 

V zvezi z ročnim testiranjem obstaja nekaj mitov, v katere ljudje verjamejo in ki jih usmerjajo k uporabi manj idealnih metod ter otežujejo pridobivanje rezultatov, kot bi bilo treba.

 

Pet glavnih mitov o ročnem testiranju vključuje:

 

1. Testiranje je edini oddelek, odgovoren za kakovost izdelkov.

 

Kakovost izdelkov je vloga celotnega podjetja in ne le skupine za zagotavljanje kakovosti.

Testiranje programske opreme je namenjeno odpravljanju napak, kjer koli je to mogoče, kar pomeni, da veliko ljudi meni, da je odpravljanje in iskanje napak izključna odgovornost ekipe za zagotavljanje kakovosti. Nasprotno pa so razvijalci sami odgovorni za pisanje kode, medtem ko je vodstvena ekipa odgovorna za organizacijo razvoja.

Vsak, ki ima v podjetju določeno vlogo, je odgovoren za ustvarjanje izdelka z dovolj visokim standardom, namesto da bi se zanašal na ekipo preizkuševalcev, ki najde vse težave, in nato čim prej poslal izdelek.

 

2. Ročno testiranje ni več pomembno

 

Zaradi vzpona umetne inteligence in vse pogostejše avtomatizacije robotskih procesov nekateri menijo, da ročno testiranje pri razvoju programske opreme ni več pomembno. Podjetja vidijo, da je avtomatizacija relativno poceni, in se odločajo za to pot, kjer je to mogoče.

Ročno testiranje ostaja eno najpomembnejših orodij v podjetju zaradi uporabnosti testiranja E2E, črne skrinjice in grafičnega vmesnika. Z izvajanjem ročnega testiranja podjetja odkrijejo težave s programsko opremo, ki bi jih avtomatika sicer spregledala, in tako izboljšajo svoj izdelek bolj, kot bi lahko dosegli z avtomatizacijo.

 

3. Za ljudi, ki ne znajo kodirati

 

Ena od glavnih predpostavk nekaterih ljudi je, da ljudje, ki ne znajo programirati, raje testirajo.

Vendar je to daleč od resnice. Poznavanje kode je obvezno pri številnih vlogah testiranja, saj testiranje sive in bele škatle temelji na branju kode in razumevanju, kako lahko prispeva k napakam, ki so prisotne v programskem paketu.

Če domnevate, da pri testiranju sodelujejo le ljudje, ki ne znajo programirati, se lahko omejite na to, da bodo v vaši ekipi zaposleni slabši kadri za testiranje. Če ste preizkuševalec, se udeležite tečaja kodiranja in izboljšajte svoje standarde.

 

4. Ustvarite lahko programsko opremo brez napak

 

Nekateri ljudje prihajajo na področje ročnega testiranja s predpostavko, da lahko ekipa za zagotavljanje kakovosti najde vsako napako v programski opremi in pomaga razvojni ekipi, da jo odpravi.

Teoretično bi to vodilo k izdelku, ki nima nobenih napak in popolnoma zadovolji stranko. To je seveda idealen končni cilj za testiranje programske opreme, vendar je le redko mogoč.

Tudi najbolj natančno uglašeni programski paketi največjih podjetij na svetu so opremljeni z napakami, in čeprav bi moral biti cilj čim bolj zmanjšati število napak, ni nič narobe, če se v končni izdaji pojavi nekaj manjših težav. Zato je pomembno ročno testiranje in razvoj po izdaji.

 

5. Testiranje ne prinaša nobene dodane vrednosti

 

Eden od največjih mitov o vseh oblikah testiranja programske opreme je, da testiranje ne prinaša nobene dodane vrednosti programskemu paketu. Vendar stranke vedno cenijo kakovost kot enega najpomembnejših vidikov aplikacije, saj programi z napakami ali slabe kakovosti takoj izgubijo svoje uporabnike, ki iščejo druge možnosti.

Odličen izdelek je za podjetje veliko bolj dragocen kot izdelek, ki ne deluje pravilno, zato je v središču tega dela učinkovito testiranje. Visokokakovostno testiranje prinaša znatne donose, če se podjetja odločijo za ustrezno naložbo.

Skratka, hibridna strategija ročnega in samodejnega testiranja bo vedno prinesla boljše rezultate testiranja kot katera koli od teh strategij, če bi se uporabljala izključno.

 

Kaj potrebujete za začetek ročnega testiranja?

 

Za začetek postopka ročnega testiranja potrebujete nekaj stvari, če imate na voljo vse te funkcije, pa je testiranje ne le lažje, temveč tudi mogoče.

 

Nekatere stvari, ki jih potrebujete za začetek ročnega testiranja, vključujejo:

 

1. Programska oprema

 

Prva stvar, ki jo tester potrebuje za testiranje programske opreme, je sama programska oprema. Navsezadnje je ročno testiranje dejansko nemogoče, če ni na voljo ničesar, kar bi lahko testirali.

Učinkovito testiranje programske opreme vključuje uporabo najnovejše iteracije programske opreme, saj ta vsebuje vso ustrezno izvorno kodo za potrebe uporabnika in je pravičnejši prikaz trenutnega stanja izdelka.

Če je mogoče, aplikacijo sestavite popolnoma na novo, da dobite čim bolj natančen pregled nad programsko opremo.

 

2. Zahteve za programsko opremo

 

Preizkuševalec mora imeti dostop do zahtev programske opreme. To se ne nanaša na strojno opremo ali operacijski sistem, ki ga paket potrebuje, temveč na kratek opis programske opreme, s katero se ukvarja razvijalec.

Podrobnejše zahteve za programsko opremo v fazi testiranja pomenijo, da osebje za zagotavljanje kakovosti že od začetka preveri vse pomembne funkcije, opazi morebitne težave v programski opremi in priporoča prilagoditve.

Brez tega tester dela brez kakršnih koli navodil in ne ve, ali so informacije, ki jih zagotavlja, dejansko koristne za razvojno ekipo.

 

3. Ustrezna strojna oprema

 

Za testiranje programske opreme je potrebna strojna oprema, ki ustreza potrebam programa, ki se izvaja.

Če na primer preizkuševalec išče napake ali težave v novi videoigri, ki zahteva napredno strojno opremo, in ima na voljo le računalnik nizke stopnje, programske opreme ne bo mogel pravilno preizkusiti.

To je manjša težava pri majhnih aplikacijah ali spletnih orodjih. Pred začetkom testiranja se prepričajte, da strojna oprema, ki jo uporabljate, ustreza potrebam programske opreme, in jo izberite po posvetovanju z razvojno ekipo o zahtevah programske opreme.

 

Postopek ročnega testiranja

 

Pri postopku ročnega testiranja je treba upoštevati več korakov, vsak od njih pa ima pomembno vlogo pri zagotavljanju natančnega pregleda nad vašim programom.

 

Ti koraki vključujejo:

 

1. Analizirajte zahteve

 

Prvi korak v postopku ročnega testiranja je analiza zahtev aplikacije. To vključuje posebne zahteve, navedene v kratkem opisu aplikacije, nekatere funkcije iz dokumenta o zasnovi in vse druge dele programa, ki jih pričakujete (na primer pravne zahteve).

Če jih analizirate na začetku postopka, boste vedeli, kaj preverjate, ko boste pregledovali programsko opremo.

 

2. Ustvarite načrt testiranja

 

Ko veste, kaj je treba testirati, ustvarite načrt testiranja. Pri tem je treba vedeti, katere funkcije testirate, kako natančno jih testirate in kdaj v procesu testiranja jih zaključite.

Z izdelavo načrta testiranja poskrbite, da so vsi potrebni testi pripravljeni vnaprej in da po naključju ne spregledate nobene funkcije.

To pomaga tudi pri upravljanju delovne sile, saj veste, koliko ročnih preizkuševalcev potrebujete in kdaj.

 

3. Napišite testne primere

 

Začnite pisati testne primere za programsko opremo. Testni primer je niz dogodkov, ki jih izvedete pri testiranju programske opreme, pri čemer jih vsakič dosledno upoštevate, da se prepričate, da je test pošten.

V vsakem primeru razmislite o konkretnem ročnem testu, ki ga izvajate, in vključite čim več podrobnosti, saj tako zmanjšate možnost, da bi kdo odstopal od prvotnega načrta.

 

4. Preglejte svoje primere

 

Ko napišete vse testne primere, jih temeljito preglejte. Pri tem je treba testne primere predati članu vodstvenega osebja, po možnosti vodji za zagotavljanje kakovosti.

Z vključitvijo tretje osebe v postopek lektoriranja izboljšate standard testnih primerov, saj odstranite vse morebitne napake. Upravitelj lahko predlaga izboljšave, ki bodo povečale učinkovitost ročnega testiranja in vam pomagale najti morebitne težave v aplikaciji.

Prepričajte se, da je pred izvedbo testov preverjen vsak posamezen testni primer.

 

5. Izvedba ročnih testov

 

Ko vodja potrdi testni primer, začnite izvajati teste. Sledite jim po vrstnem redu, ki ste ga določili na samem začetku postopka, da zagotovite, da boste opravili vsak test in da bodo ljudje teste opravljali počasi in previdno.

Če boste teste v 100 % primerov izvedli pravilno, boste prihranili veliko časa, če boste pri nekaterih izvedbah naredili napake in se morali vrniti ter ponovno preveriti, ali so rezultati točni.

Informacije si sproti zapisujte, da zmanjšate možnost, da bi pozabili ključne podatke.

 

6. Poročajte o morebitnih napakah

 

Ko dokončate ročne teste in odkrijete morebitne napake, dokončajte postopek poročanja.

Pri tem je treba pripraviti poročilo za razvojno ekipo, v katerem navedete vse napake, kje ste jih odkrili in kako ste jih poiskali. V testiranje vključite vse pridobljene podatke.

Pri bolj kakovostnih testih podrobno obravnavajte zasnovo aplikacije, morebitne težave, ki ste jih imeli, in morebitne popravke, ki bi aplikacijo naredili uporabniku prijaznejšo.

Ne pozabite, da je v tej fazi ročno testiranje resnično boljše od avtomatizacije, saj lahko ročni testerji zagotovijo kakovostne informacije, ki jih avtomatizacija pogosto ne more.

 

Najboljše prakse za ročno testiranje

 

Najboljše prakse se nanašajo na nekatere stvari, ki so skupne vsem vrstam ročnega testiranja in pomagajo izboljšati standard procesa testiranja. Upoštevanje najboljših praks na koncu pomeni, da boste dobili visokokakovosten test z natančnimi in zanesljivimi rezultati.

 

Nekatere najboljše prakse, ki jih je treba upoštevati pri postopku ročnega testiranja, vključujejo:

 

1. Osredotočite se na jasnost

 

Poudarjanje jasnosti v celotnem postopku ročnega testiranja je nujno.

Čim bolj jasna opredelitev zmanjša možnost napačnega sporazumevanja med oddelki in strokovnjaki ter pomaga, da se ljudje osredotočijo na delo na pravih področjih programske opreme. To je še posebej pomembno pri ročnem testiranju, saj je več možnosti za razlago navodil.

To vključuje pisanje jasnega testnega primera, ki mu mora tester slediti, zapisovanje rezultatov na preprost in razumljiv način ter pomoč vsem v organizaciji pri razumevanju zahtev aplikacije.

 

2. Uporabljajte stalno preverjanje

 

V postopku testiranja čim pogosteje preglejte vse, kar je mogoče.

Učinkovit postopek pregleda vključuje pozornost na način, kako zaposleni opravljajo svoje delo, pregled testnih primerov, da preverite, ali še vedno delujejo, kot ste pričakovali, in pregled same programske opreme, da zagotovite napredek.

Če pazite na kakovost vsakega posameznega vidika postopka, poskrbite, da se standardi ne bodo znižali in da boste od začetka do konca prejeli dovolj visoko raven rezultatov.

 

3. Ne iščite samo hroščev

 

Nekateri mislijo, da je glavni cilj testiranja programske opreme iskanje napak, vendar to še zdaleč ne drži. Postopek vključuje tudi zagotavljanje, da aplikacija deluje po visokih standardih, da je predvidljiva in da je za uporabnika udobna.

Navsezadnje je ta uporabnost osrednji cilj ročnega testiranja, saj je skoraj “neizvedljiva”.

Če med izvajanjem testnega primera najdete napake, jih vključite v poročilo, vendar lahko iskanje napak, ki niso pomembne za test, zmede razvijalce in postavi postopek v ozadje.

 

Vrste rezultatov ročnega testiranja

 

Pri ročnem testiranju lahko prejmete več različnih vrst rezultatov, pri čemer vsak od njih ponuja edinstven vpogled v delovanje aplikacije.

 

Vrste rezultatov, ki jih lahko pridobite z ročnimi testi, vključujejo:

 

1. Dnevnik napak

 

Dnevnik napak je seznam ali dokument, ki vsebuje vse težave, ki jih ima programska oprema pri testiranju. Daljši ko je dnevnik napak, več je težav, ki zahtevajo popravke v programski opremi.

Ti so lahko samodejni ali pa jih ročno napiše ročni preizkuševalec, pri čemer ročni preizkuševalci opravijo to nalogo v bolj kakovostnih vidikih programa, saj samodejne platforme ne morejo oblikovati mnenja o kakovosti dela programske opreme in zgolj ustvarjajo metrike.

 

2. Kvalitativni podatki

 

Gre za ustne in pisne povratne informacije, ki jih ročni preizkuševalec predstavi razvojni ekipi, običajno po zaključku serije testiranj, kot je test uporabniškega sprejema.

Testiranje UAT se osredotoča na zagotavljanje, da bo povprečen uporabnik užival v programski opremi in jo uporabljal v skladu s pričakovanji, kar pomeni drugačen poudarek v primerjavi z vidiki, kot je testiranje funkcij.

Kvalitativni podatki so na voljo v obliki pogovora z razvijalcem ali obsežnega pisnega poročila.

 

3. Sporočila o napakah

 

Sporočila o napakah so kratki nizi besedil, v katerih je navedeno, ali je v programskem paketu prišlo do napake, in če je, kakšna je njena narava.

Večina razvijalcev napiše temeljit sistem, ki opisuje, kaj je težava in zakaj se pojavlja, ter uporablja kode napak, da bi omejili težavo. Z beleženjem sporočil o napakah v programski opremi razvijalec takoj ugotovi vzrok nastale težave in se zaveda možnih ukrepov za njeno odpravo.

 

Primeri ročnih testov

 

Obstaja nekaj primerov ročnega testiranja, ki jih lahko upoštevate, ko se učite več o tem, kako opraviti postopek ročnega testiranja. Vsako od teh testiranj je posebna disciplina, ki se izvaja na določeni točki razvojnega cikla, razvijalcem pa ponuja več vpogleda in napotkov za izboljšanje njihovega izdelka.

 

Nekateri primeri ročnih oblik testov vključujejo:

 

1. Testiranje enot

 

Testiranje enot je postopek zagotavljanja, da vsaka posamezna enota v programskem paketu deluje tako, kot bi lahko pričakovali. Enota ali modul pomeni posamezno funkcijo, ki je kodirana neodvisno, preden je na koncu procesa sestavljena v večji programski paket.

Primer tega je podatkovna zbirka, kjer lahko nekdo preizkusi funkcijo “SORT”, da se prepriča, ali pravilno organizira podatke, preden jo vključi v širši paket.

Glavna prednost testiranja enot je, da razumete, da vsi sistemi sami po sebi delujejo pravilno, morebitne težave, ki se pojavijo v poznejših fazah, pa so posledica načina, kako se vse funkcije med seboj povezujejo.

Ročno izvajanje teh testov je prav tako pomembno, saj prihrani čas, ki bi ga porabili za zapleteno kodiranje samodejnih testnih primerov.

 

2. Testiranje od konca do konca

 

Testiranje od začetka do konca je postopek testiranja celotne aplikacije, od trenutka, ko jo prvič odprete, do dokončanja vseh funkcij v njej.

Dober primer testiranja od začetka do konca je mobilna aplikacija, ki izračuna, koliko davka zaslužite, pri čemer tester prenese aplikacijo in opravi vse funkcije, da dobi končni izračun. Preizkuševalec zabeleži vse težave, ki jih je imel, in jih posreduje razvijalcem.

Razvijalci imajo koristi od tega, da to obliko testiranja opravijo predvsem ročni preizkuševalci, saj je to priložnost, da vidijo, kako vse enote programske opreme delujejo skupaj, pri čemer to pozno testiranje zagotavlja, da aplikacija deluje pravilno, ko je sestavljena skupaj.

Testiranje od začetka do konca se razlikuje od testiranja za sprejem uporabnika, saj je testiranje od začetka do konca predvsem notranji postopek, v nasprotju s postopkom testiranja za sprejem uporabnika, ki je namenjen zunanji javnosti.

 

3. Preizkušanje uporabniškega sprejema

 

Uporabniško sprejemno testiranje je zadnja faza v postopku testiranja programske opreme in vključuje preverjanje, ali je izdelek primeren za predvideno bazo uporabnikov izdelka. To vključuje zagotavljanje dostopa do aplikacije potencialnim strankam, da jo lahko uporabljajo in posredujejo povratne informacije.

Eden najpogostejših primerov uporabniškega testiranja v sodobnem razvoju programske opreme je alfa in beta testiranje videoiger, pri katerem igralci igrajo igro in poročajo o morebitnih težavah v njej.

Glavna prednost testiranja uporabniškega sprejemanja je, da pridobite zunanji pogled na svoj izdelek in se ne zanašate na pogled ljudi, ki so aktivno sodelovali pri ustvarjanju izdelka, kar odpravlja možnost pristranskosti, ki bi lahko vplivala na testiranje. Ročno testiranje je nujno, saj sistem za avtomatizacijo ne more natančno ponoviti razpoloženja strank.

 

Vrste napak in hroščev, odkritih z ročnim testiranjem, ki jih avtomatsko testiranje spregleda

 

Z ročnim testiranjem odkrijete vse vrste hroščev, napak in težav, prav tako pa tudi z avtomatiziranim testiranjem. Vendar pa so v programski opremi nekatere težave, ki jih ročno testiranje odlično odkrije, medtem ko jih avtomatika ne bi odkrila.

 

Nekatere glavne vrste napak in hroščev pri ročnem testiranju vključujejo:

 

1. Slab delovni proces

 

“Potek dela” se nanaša na pot, po kateri uporabnik pride do določene točke v aplikaciji in zaključi postopek. Čeprav z nekaterimi delovnimi tokovi tehnično ni nič narobe, so lahko še vedno problematični, saj pot laikom morda ni smiselna.

V teh primerih ročni preizkuševalec obvesti razvijalca o težavah z zasnovo in mu priporoči spremembe, s čimer pomaga uporabnikom, da se z aplikacijo bolje seznanijo, česar avtomatizirani sistemi ne bi mogli uresničiti.

 

2. Grafične težave

 

Spletne aplikacije delujejo na različnih napravah, pri čemer se ločljivosti in velikosti monitorjev nenehno spreminjajo glede na telefon, tablični računalnik ali zaslon, ki ga ima uporabnik na voljo.

V slabo optimizirani aplikaciji lahko to povzroči, da se sredstva raztegnejo in izgledajo slabše na manj pogosto uporabljenih napravah, orodja za avtomatizacijo pa preprosto sledijo menijem in tega ne opazijo.

Z uporabo različnih naprav lahko ročni preizkuševalci najdejo grafične pomanjkljivosti, ki po popravku uporabnikom omogočijo boljšo izkušnjo s programskim paketom.

 

3. Netočne povezave

 

Nekatera spletna mesta ali aplikacije so se s spletnimi mesti družabnih medijev povezale prek vrste gumbov in vdelanih povezav. Vendar te povezave morda ne bodo vedno vodile na pravo mesto zaradi tiskarske napake ali napake v razvojnem procesu, česar samodejni sistem ne bo nujno našel.

Povezave, ki vodijo na napačno mesto, lahko povzročijo zmedo in znatno škodijo ohranjanju. Ročni preizkuševalci pregledajo vse povezave v programu in zagotovijo, da vodijo na pravo mesto, s čimer končnim uporabnikom pomagajo priti do želenega cilja, namesto da bi jih zmotila kakšna težava.

 

Pogoste metrike za ročno testiranje

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Metrike so preproste in merljive številčne vrednosti, ki kažejo nekaj po koncu testa. Vsi ti dejavniki so kvantitativne narave, zato jih je z vidika razvijalca lažje oceniti.

 

Nekatere najpogostejše metrike za ročno testiranje, ki jih uporabljajo testerji, vključujejo:

 

1. Pomanjkljivosti

 

Metrika napak je razmeroma preprosta in se nanaša na število napak ali hroščev, ki so prisotni v programskem paketu. Napaka je vsak primer, ko programska oprema ne deluje v skladu s pričakovanji, od funkcionalnosti programske opreme do načina delovanja grafike. analiziranje napak kot metrike je razmeroma preprosto, saj več napak pomeni večjo težavo za podjetje.

S spremljanjem, ali se število napak iz iteracije v iteracijo povečuje ali zmanjšuje, lahko bolje razumete, ali se kakovost programske opreme ob nadaljnjih posodobitvah premika v pravo smer.

 

2. Napake na uro preskušanja

 

Defekte na uro testiranja so metrika napak, ki ji dodamo nekaj več podrobnosti, in sicer število napak delimo s številom ur, ki jih testerji porabijo za programsko opremo.

Na primer, preprosto spletno orodje s petimi napakami, ki ga za zagon potrebujete dve minuti, bo videti bolje kot orodje z desetimi napakami, ki ga z osnovno metriko uporabljate eno uro.

S tem dodatnim izračunom ročni preizkuševalci dobijo boljšo predstavo o gostoti napak, saj razumejo, kako pogosto lahko uporabnik naleti na napako in ali ta resno vpliva na njegov čas, ki ga preživi z aplikacijo.

Uravnoteženje napak glede na velikost aplikacije je vedno koristno za kontekstualizacijo težav.

 

3. Odstotek uspešno opravljenih testnih primerov

 

Nekateri testni primeri se izvajajo na podlagi preprostega načina uspešno/neuspešno, ta metrika pa zagotavlja odstotek testnih primerov, ki so uspešno opravljeni. Večji kot je odstotek uspešno opravljenih testnih primerov, bolje deluje aplikacija.

Če je mogoče, poskusite uporabiti odstotek uspešno opravljenega testnega primera za vsako funkcijo posebej in ne pri pregledu celotne aplikacije. To zagotavlja podrobnejše informacije o tem, kaj deluje in kaj ne, kar razvijalcem pomaga, da izvedejo spremembe, kjer so potrebne, namesto da bi opravili dodatno preiskavo, da bi natančno ugotovili, kje je težava. Čim prej najdete vzrok težave, tem bolje je.

 

7 napak in pasti pri izvajanju ročnih testov

 

V panogi testiranja programske opreme je pogostih več napak, ki lahko privedejo do tega, da napake niso odkrite, testiranje pa traja dlje od pričakovanega in je dražje.

 

Nekatere glavne napake in pasti, na katere morate biti pozorni in se jim izogniti pri izvajanju ročnega testiranja pri svojem delu, vključujejo:

 

1. Samostojno odpravljanje napake

 

V nekaterih fazah razvojnega procesa je razvijalec oseba, ki je odgovorna za testiranje kode in odpravo težave. To lahko privede do tega, da poskušajo sami rešiti težave s programsko opremo, čeprav morda ne razumejo v celoti vzroka težave.

Če je le mogoče, poskusite zagotoviti, da sta tester in oseba, ki kodira rešitev, jasno ločena. S tem razlikovanjem zmanjšate možnost, da bi se preveč osredotočili na odpravo določene napake, ki ste jo našli, namesto da bi upoštevali preostalo programsko opremo.

Vedno razdelite delo, če je to mogoče, da bi pridobili širše strokovno znanje o določeni zadevi.

 

2. Hitenje s testi

 

Nekateri deli programske opreme imajo zelo kratke roke za izdajo, zato se lahko preizkuševalci osredotočijo na hitrejše izvajanje testov, da bi dosegli ciljni datum. To je resna napaka, saj obstaja nevarnost, da se bodo v sistem prebili pomembni hrošči. Ročno testiranje lahko to težavo še poslabša, saj ljudje čutijo pritisk in aktivno hitijo z reševanjem zadev.

Pri izpolnjevanju testnih primerov si poskušajte vzeti čim več časa, skrbno preglejte vsak korak in natančneje zapisujte podatke. Tudi če morate izdajo nekoliko zamakniti, je bolje poslati popoln izdelek kot izdelek, ki ga uporabniki zaradi slabih standardov ne bodo uživali.

 

3. Slaba komunikacija

 

Komunikacija v ekipi je pri vsakem projektu razvoja programske opreme najpomembnejša, saj morajo ljudje od svojih sodelavcev pridobiti čim več informacij in jih uporabiti za izboljšanje izdelka. To velja tako za stalne pogovore med oddelki kot tudi znotraj posameznega oddelka.

Bolj učinkovito kot ekipa za zagotavljanje kakovosti komunicira z razvijalci, boljše smernice imajo pri ustvarjanju posodobitev, vsi skupaj pa imajo koristi od izdaje izdelka najvišje ravni.

Ročno testiranje omogoča boljšo komunikacijo, saj preizkuševalec v celoti razume izkušnjo, kar zagotavlja več jasnosti in podrobnosti.

 

4. Testiranje brez priprave

 

Priprava rodi popolnost, kar velja za celotno področje testiranja programske opreme. V primeru ročnega testiranja to pomeni, da si poleg učenja kratkih navodil vzamete čas za razumevanje programske opreme in ustvarite testne primere, ki ustrezno izpodbijajo vse te cilje.

Če si vzamete čas, bodo testni primeri ustrezali vašim potrebam kot razvijalca in veliko bolj verjetno je, da boste odkrili vse najpomembnejše napake v sistemu. To pomaga tudi preizkuševalcem, da jasneje preberejo testne primere in jih izvedejo z večjo natančnostjo.

 

5. Neupoštevanje instinktov

 

Ko podjetje začne testirati ročno, to stori iz več razlogov, med drugim zato, ker si želi prilagodljivosti in instinktov človeškega testerja. Ko testirate programsko opremo, lahko opazite, da je nekaj videti nenavadno, čeprav ni del testnega primera, zaradi česar ne smete ničesar spreminjati ali nadalje raziskovati. To je napaka.

Vedno se prepustite radovednosti in prisluhnite svojim občutkom, saj tako lažje odkrijete težave, ki jih avtomatiziran testni primer ne more. Ročni preizkuševalci so izbrani zaradi svoje inteligence in strokovnega znanja, zato je delovanje na podlagi teh lastnosti najboljši možni izkoristek potenciala preizkusa.

 

6. Strah pred napakami

 

Vsakdo dela napake, ne glede na vrsto dela, ki ga opravlja. Vendar je bolje, da se tega zavedate, kot da se postopka lotite v strahu, da boste naredili napako. Zaradi tega ste še bolj pod stresom in je še bolj verjetno, da boste imeli težave z uspešnostjo testiranja. Pri avtomatizaciji tega problema ni, ročni preizkuševalci pa so bolj dovzetni za pritisk.

K nalogam pristopajte naravno in če naredite napako, jo poskušajte čim prej popraviti. Testiranje programske opreme je faza, v kateri odkrivate in odpravljate težave, in občasna težava pri testiranju ne bo uničila programske opreme za končnega uporabnika, če jo boste odpravili.

 

7. Neupoštevanje odmorov

 

Ročno testiranje zahteva veliko pozornosti do podrobnosti pri vsakem posameznem testu, kar je lahko za testerja naporno. Kljub temu se nekateri preizkuševalci in podjetja osredotočajo na to, da preizkuševalci delajo ves dan, brez dodatnih odmorov zaradi utrujenosti ali padcev koncentracije.

To je pomembna napaka. Testnemu osebju omogočite odmore čez dan, saj s tem zmanjšate možnost nastanka težav in poskrbite, da bo testiranje čim bolj natančno. Če ste sami tester, poskušajte sodelovati z vodstvenim osebjem in aktivno skrbeti za duševno zdravje sebe in svojih bližnjih.

 

Najboljša orodja za ročno testiranje

 

Pri ročnem testiranju vam ni treba opraviti vseh delov dela samim. V nekaterih primerih je uporaba orodja idealna za upravljanje testiranja in čim bolj gladko izvedbo postopka. Če ste preizkuševalec in razmišljate, kako bi izboljšali svoje standarde, je iskanje orodij lahko idealen začetek.

 

5 najboljših brezplačnih orodij za ročno testiranje

 

Ko začenjate z novim orodjem za testiranje programske opreme, se morate prepričati, da boste za svojo naložbo dobili dobro vrednost. To se nanaša na čas, ki ga vložite v programsko opremo, in znesek, ki ga porabite za pridobitev licence.

Z brezplačnimi orodji za ročno testiranje je doseganje vrednosti za denar veliko preprostejše, poleg tega pa vam ni žal, da ste kupili izdelek, če se ni obnesel.

 

Med najboljšimi brezplačnimi orodji za ročno testiranje, ki so na voljo ekipam za zagotavljanje kakovosti, so:

 

1. JIRA

 

JIRA je dokumentacijsko orodje za testiranje programske opreme, ki razvijalcem omogoča, da ustvarijo vozovnice za vse napake, težave ali popravke, ki zahtevajo podporo. Ta platforma ima tudi orodja za določanje prednostnih nalog, tako da lahko razvojna ekipa pri izboljševanju programa najprej razvrsti najpomembnejše težave.

 

2. LoadRunner

 

Program LoadRunner, ki je združljiv z različnimi razvojnimi orodji, pomaga pri testiranju zmogljivosti v različnih nastavitvah in ustvarja podrobne podatke za testiranje zmogljivosti. Orodje pomaga tudi razvrstiti nekatere glavne vzroke za težave z zmogljivostjo za razvijalce, ki želijo povečati učinkovitost.

 

3. SonarQube

 

Podpira široko paleto programskih jezikov z ročnim testiranjem, pri čemer spremlja meritve skozi čas, da zmanjša količino poročil, ki jih morajo ročni testerji pripraviti sami. Je zelo prilagodljiv in se učinkovito povezuje z vrsto pomembnih aplikacij drugih proizvajalcev.

 

4. Trac

 

Trac je orodje za upravljanje projektov, razvito v Pythonu, ki vam omogoča vpogled v zgodovino pogledov, kodo in vse spremembe, tako da lahko vidite spremembe med testi. Pri odpravljanju napak v programu Trac se uporablja tudi sistem za upravljanje vozovnic, kar poenostavi postopek iskanja in odpravljanja težav za uporabnika.

 

5. NUnit

 

NUnit je popolnoma odprtokodno orodje, ki temelji na orodju JUnit, podpira podatkovno usmerjene teste in se učinkovito povezuje z različnimi platformami. Do kvantitativnih podatkov lahko dostopate tudi po opravljenih ročnih testih, kar omogoča boljši vpogled razvijalcem, ki želijo odpraviti morebitne težave.

 

5 najboljših brezplačnih orodij za testiranje avtomatizacije

 

Čeprav ima ročno testiranje veliko prednosti, je včasih idealen način za napredovanjeuvedba avtomatizacije v postopke testiranja.

Tako lahko odpravite nekatere pomanjkljivosti, ki jih prinaša izključno ročno testiranje, hkrati pa še vedno dobite dober pregled nad programsko opremo. Avtomatizacija zahteva nekaj orodij za začetek in veliko razvijalcev raje uporablja brezplačna orodja, ko začnejo delati in se spoprijemajo s platformo.

 

Med najboljšimi brezplačnimi orodji za avtomatsko testiranje, ki so na voljo, so:

 

1. ZAPTEST BREZPLAČNA IZDAJA

 

ZAPTEST Free Edition je zasnovan tako, da testerjem pomaga pri vključevanju avtomatizacije v njihovo delo, s poudarkom na tem, da je medplatformen in da uporabnikom omogoča izvajanje avtomatizacije na način, ki ustrezno podpira ročno testiranje. Ključna prednost je avtomatizacija vseh opravil, saj je mogoče z brezplačno izdajo ZAPTEST-a avtomatizirati vse vidike programske opreme.

 

2. Appium

 

Odprtokodno ogrodje za avtomatizacijo testiranja se osredotoča na avtomatizacijo mobilnih naprav za aplikacije, ki delujejo v spletnih trgovinah. Appium deluje z različnimi vmesniki API in operacijskimi sistemi, vključno s sistemi iOS, Windows, Mobile, Web in Android.

 

3. Platforma Katalon

 

Katalon je brezkodna rešitev, ki testerjem brez izkušenj s kodiranjem pomaga doseči boljše avtomatizirano testiranje. Ta platforma ima trgovino s številnimi razširitvami, vendar to pomeni, da boste morali za kar najboljši izkoristek programske opreme za testiranje vložiti veliko časa in morda tudi denarja, da jo prilagodite svojim potrebam.

 

4. Robotium

 

Odprtokodno orodje, ki je posebej namenjeno testiranju sistema Android, hkrati pa omogoča uporabniško sprejemljivost in testiranje sive škatle. Čeprav ta aplikacija deluje po visokih standardih, obstaja nekaj tveganj za uporabnike, saj je treba medplatformne aplikacije še vedno testirati na vseh drugih platformah.

 

5. Loadster

 

Loadster je orodje, namenjeno podjetjem, ki delajo z aplikacijami z veliko bazo uporabnikov. Z uporabo tega orodja se lahko razvijalci pripravijo na večje prometne konice in zagotovijo optimalno delovanje tudi ob velikem pritisku na strežnike podjetja. Poleg pomoči pri ročnem testiranju lahko Loadster avtomatizira nekatera testerjeva opravila, na primer testiranje obremenitve.

 

Zaključek

 

Ročno testiranje je koristno za vsako organizacijo. Testerji lahko odkrijejo sicer nevidne težave in zagotovijo podrobne povratne informacije o aplikaciji, ki jih avtomatika preprosto ne more.

Čeprav ima ročno testiranje nekaj slabosti, pametna podjetja vse pogosteje uporabljajo hibridni sistem ročnih in avtomatiziranih testov, ki pomaga upoštevati slabosti obeh, hkrati pa izkorišča prednosti obeh.

Ročno testiranje je temelj boljšega razvoja programske opreme in njegova pravilna uporaba lahko močno vpliva na vaše rezultate.

 

Pogosta vprašanja in viri

 

Ročno testiranje je lahko zapletena tema, zato je razumljivo, da imate morda še nekaj vprašanj o njegovem delovanju. Oglejte si nekaj najpogosteje zastavljenih vprašanj o ročnem testiranju in vire, ki vam lahko koristijo, ko se boste sčasoma naučili postati boljši ročni tester.

 

1. Najboljši tečaji o avtomatizaciji ročnega testiranja

 

– “Osnove avtomatizacije testiranja” – Udemy

– “Tečaji usposabljanja za avtomatizacijo testiranja” – NobleProg

– “Usposabljanje za ročno testiranje – Združeno kraljestvo” – Akademija znanja

– “Ročno in avtomatsko testiranje” – IT Talent Hub

 

2. Katerih je pet najpomembnejših vprašanj za razgovor o ročnem testiranju?

 

– “Ali imate izkušnje z ročnim testiranjem?” – Ugotavlja, ali ima kandidat veliko izkušenj z delom v testnih okoljih.

– “Kakšna je razlika med ročnim testiranjem in avtomatizacijo testiranja?” – Ugotavlja, ali ima kandidat osnovno tehnično znanje o postopkih testiranja.

– “Kako ste premagovali izzive v okolju za testiranje programske opreme?” – Ocenjuje sposobnosti kandidata za reševanje problemov na področju ročnega testiranja.

– “Katero je idealno orodje za podporo ročnemu testiranju?” – Ustvari boljšo predstavo o delovnih postopkih, ki jih kandidat uporablja, in o tem, ali to ustreza podjetju.

– “Ali vam ustreza delo v skupini?” – Izpraševalca seznanite s tem, ali je kandidat sposoben delati v večji skupini.

 

3. Najboljše vadnice na YouTubu o ročnem testiranju

 

– “Ročno testiranje (celoten tečaj)” – SDET- QA Automation Techie

– “SOFTWARE TESTING TUTORIAL – Master testiranje programske opreme in Crack Job v testiranju” – Testiranje programske opreme Mentor

– “Kaj je ročno testiranje? | Manual Testing Tutorial For Beginners | Edureka” – edureka!

– “Koncepti ročnega testiranja (funkcionalnega)” – Naveen AutomationLabs

– “Učne naloge za ročno testiranje” – Akademija za testiranje programske opreme

 

4. Kako vzdrževati ročne teste?

 

Za vzdrževanje ročnih testov lahko storite nekaj stvari, med katerimi je prva skrb za preizkuševalce. Če v središče postopkov testiranja postavite dobro počutje, poskrbite, da so vsi v primernem stanju, da lahko posvečajo pozornost in dosegajo najboljše rezultate.

Poleg tega se osredotočite na dobre podporne strukture. To pomeni nadzor vodij, ki poskrbijo, da je testiranje dosledno in daje natančne rezultate, kadar je to mogoče.

Ne gre za strogo mehansko ali avtomatizirano vzdrževanje, temveč je skrb za ljudi sama po sebi oblika vzdrževanja vašega testiranja.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post