fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Функционалното тестване на софтуер е съществена част от всяка процедура за тестване на софтуер. Правилното изпълнение от първия път може да предотврати скъпи и отнемащи време ремонти по-късно и да помогне на клиентите да останат доволни. Възможността за автоматизиране на части от функционалното тестване с продукти като ZAPTEST прави процеса още по-безпроблемен.

Ще обясним значението на функционалното тестване, видовете функционално тестване, начините за извършване на функционални тестове, автоматизацията, най-добрите практики и кой трябва да извършва функционално тестване във вашата компания. Ще разгледаме и някои от най-добрите инструменти за функционално тестване на пазара.

Table of Contents

Какво представлява функционалното тестване?

Функционалното тестване при тестването на софтуер е начин да се определи дали софтуерът или приложението работят според очакванията. Функционалното тестване не се интересува от начина на обработка, а от това дали обработката дава правилните резултати и дали има грешки.

При провеждането на функционален тест се търсят пропуски, грешки или нещо, което липсва в изискванията за софтуера или приложението.

Разликата между системното и функционалното тестване е, че при системното тестване се тества цялата система, докато при функционалното тестване се тества само една функция.

Функционално и нефункционално тестване

Функционалното и нефункционалното тестване проверява различни аспекти на софтуера. Функционалното тестване при тестването на софтуер се занимава с това дали всяка функция на софтуера или приложението отговаря на изискваните спецификации. От друга страна, нефункционалното тестване измерва доколко добре функционират софтуерът или приложенията, а не дали изобщо функционират.

Видове функционално тестване, обсъждане и примери

Определението за функционално тестване се съдържа в името му. Функционалното тестване е свързано с проверка на правилното функциониране на софтуера и на очакванията на потребителя.

За да ви помогнем да разберете малко по-добре значението на функционалното тестване, ето някои от основните видове функционално тестване:

Тестване на единици

Разработчиците или тестерите използват тестването на единици, за да определят дали отделните компоненти или единици на софтуера или приложението отговарят на изискванията за функционалност. Извършването на тестване на единици гарантира, че и най-малките функционални части на софтуера работят правилно.

Тестването на покритието на кода е жизненоважно. Освен това ще искате да направите и тестване на модула за покритие на редовете, покритие на пътя на кода и покритие на методите.

Предимства на тестването на единици:
 • Определяне на цялостното качество на кода
 • Намиране на софтуерни грешки
 • Наличие на документация за по-добро разбиране на интерфейса

 

Недостатъци на тестването на единици:
 • Изисква писане на повече код
 • Може да показва необходимост от промяна на структурния проект
 • Не улавя всички грешки

Изпитване на дим

Разработчиците (а понякога и тестерите) провеждат “smoke tests” след всяка нова компилация, за да осигурят стабилност и да тестват критични функционалности. Изпитването на дим проверява стабилността на цялата система.

Например можете да направите димни тестове за функционалността на страницата за влизане или да определите функционалността за добавяне, актуализиране или изтриване на записи в новата версия.

Предимства на тестовете за дим:
 • Гарантира, че софтуерът е достатъчно стабилен за по-подробно тестване.
 • Гарантира, че софтуерът не съдържа аномалии или грешки.

 

Недостатъци на изпитването на дим:
 • Не е ли подробно тестване
 • Малкият брой тестови случаи може да не улови всички критични проблеми.

Тестване на разумността

Тестерите обикновено провеждат тестове за нормалност след димните тестове. Тестването за изправност гарантира, че конкретни нови функционалности от сглобяването или поправките на грешки на приложението или софтуерната система работят както трябва.

Ако тестовете за проверка на ефективността са вдъхновили поправки на грешки, тестовете за проверка на нормалността са мястото, където ще определите дали тези поправки на грешки работят. Например, ако при тестовете за проверка са открити проблеми с влизането в системата, тестовете за проверка на нормалността ще проверят отстранените грешки при влизането в системата и ще направят още една стъпка, за да гарантират, че новите влизания в системата отговарят на всички критерии за влизане в системата.

Предимства на тестовете за нормалност:
 • Спестява време, тъй като се фокусира върху конкретни области на функционалност след малка промяна
 • Помага за идентифициране на зависими липсващи компоненти след малки промени

 

Недостатъци на тестването за надеждност:
 • Кратки и не подробни
 • Само показва, че промените са работили според очакванията

Тестване на регресията

Тестерите използват регресионното тестване сред видовете функционално тестване, за да гарантират, че новият код, актуализациите или поправките на грешки не са нарушили съществуващата функционалност на приложението или софтуера или не са причинили нестабилност на независими функции.

Например не искате новият ви код или поправката на грешка да нарушат възможността за въвеждане на данни в по-стара част от софтуера.

Предимства на регресионното тестване:
 • Гарантира, че поправките или промените в софтуера не засягат начина, по който по-старите части на софтуера работят със същата функционалност.
 • Гарантира, че проблемите, които вече сте отстранили, няма да се появят отново.

 

Недостатъци на регресионните тестове:
 • Освен ако не успеете да автоматизирате процеса, регресионното тестване може да бъде скъпо и времеемко, тъй като трябва да го правите за всяка малка промяна в кода.
 • Необходими са сложни тестови случаи за сложни сценарии

Тестване на интеграцията

Разработчиците (а понякога и тестерите) провеждат интеграционни тестове, за да гарантират, че отделните модули в софтуера или приложението са свързани и работят заедно. Интеграционното тестване включва проверка на логиката и визуализираните стойности. Тя гарантира, че модулите се интегрират добре с инструменти на трети страни и открива дефекти в обработката на изключения.

Например можете да тествате дали страницата за влизане ви отвежда до правилния модул след влизане в системата. Или можете да проверите дали изтритите елементи отиват в кошчето за боклук след изтриването им.

Предимства на интеграционните тестове:
 • Осигурява независим процес на тестване с покритие на кода на цялата система
 • Открива грешки или проблеми със сигурността в началните фази на функционалното тестване на софтуера, за да пести време.

 

Недостатъци на интеграционното тестване:
 • Трудно за изпълнение
 • Отнемане на време

Бета тест/тестване на използваемостта

След провеждането на други видове функционално тестване, бета-тестването/тестването за използваемост позволява на реалните клиенти да тестват, за да се уверят, че новата актуализация на продукта работи правилно, преди да бъде пусната в действие за всички. Клиентите дават обратна връзка за това колко добре работи надстройката, а разработчиците обмислят по-нататъшни промени в кода за целите на използваемостта.

Например, ако с актуализацията се променя външният вид на потребителския интерфейс, бета тестването позволява на клиентите да дадат обратна връзка за това какво работи, какво не и кои функции липсват.

Предимства на тестовете за ползваемост:
 • Оценява какво ще мисли крайният потребител за промените и определя какво липсва или какво не работи при редовна употреба.
 • Подобрява качеството на продукта и намалява риска от повреда на продукта или недоволството на клиентите при пускането му на пазара.

 

Недостатъци на тестването на ползваемостта:
 • Разработчиците нямат контрол върху процеса на тестване
 • Трудности с дублирането на грешките, които изпитват бета тестерите

Видове нефункционално тестване, обсъждане и примери

След като се определи дали софтуерът прави това, което трябва, с нефункционалното тестване може да се измери колко добре се представя при различни обстоятелства.

Тестване на производителността

Тестването на производителността позволява на разработчиците да установят колко добре работят софтуерните компоненти. Той измерва цялостното качество на софтуера, за да определи колко бърз е той и каква е неговата мащабируемост.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Някои примери за тестване на производителността включват измерване на времето за реакция, откриване на тесни места и откриване на точки, в които софтуерът не работи.

Предимства на тестовете за ефективност:
 • Определяне на скоростта на софтуера
 • Оптимизиране на софтуера
 • Определяне на капацитета на натоварване, за да са доволни крайните потребители

 

Недостатъци на тестването на производителността:
 • Може да бъде скъпо
 • Необходими са множество устройства на различни места, за да се определи какъв тип трудности могат да имат потребителите.

Тестване на натоварването

Тестването на натоварването помага на разработчиците да разберат как работи системата при очаквани натоварвания и пикове от страна на потребителите.

Тестването на натоварването помага да се гарантира, че софтуерът работи и отговаря на очакванията на потребителите при нормални натоварвания, вместо да се тества при екстремни натоварвания.

Предимства на тестовете за натоварване:
 • Откриване на нормални пречки
 • Идентифицира идеалната инфраструктура за редовна употреба
 • Намаляване на времето за престой при нормални пикове на трафика

 

Недостатъци на тестовете за натоварване:
 • Откриване на недостатъци в капацитета за обработка на товара, чието отстраняване може да бъде скъпо.
 • Откриване на ограничения, които могат да накарат потенциалните потребители да се насочат към други възможности по време на голям трафик

Стрес тестове

Стрес тестовете показват колко добре работи софтуерната система при най-тежките условия на натоварване.

Например можете да проверите как работи системата, когато в нея влизат повече клиенти от обикновено.

Предимства на стрес тестовете:
 • Разкриване на начина, по който системата ще работи след повреда, и степента на възстановяване.
 • Предоставяне на представа за работата на системата при редовни и нередовни условия
 • Даване на представа дали е необходимо ограничение на броя на потребителите

 

Недостатъци на стрес тестовете:
 • Знаете как да пишете скриптове за стрес тестване за всички възможни сценарии
 • Скъпо и трудно за ръчно изпълнение

Как се извършва функционално тестване?

Нека разгледаме какво включва извършването на функционално тестване при тестването на софтуер.

Въведение и какво да тестваме при функционалното тестване

Функционалното тестване е от съществено значение, за да се определи дали софтуерът или приложенията работят както трябва, без грешки.

Едно от първите неща, които трябва да направите преди тестването, е да определите целите на тестването. Всяка малка промяна в скрипта може да повлияе на цялостното функциониране на софтуера.

Затова е изключително важно да се определи кои софтуерни компоненти са свързани с промените и да се тества всеки свързан компонент, за да се гарантира, че работи според очакванията.

Стъпка 1: Разработване на тестови сценарии

По време на тестването е важно да се тестват различни сценарии за всяка функция, като се обмислят всички варианти, които могат да се случат от страна на потребителя.

Например, какво става, ако потребителят се опита да въведе парола, която не отговаря на вашите критерии? Какво става, ако потребителят плати с кредитна карта с изтекъл срок на валидност или в различна валута? Какво става, ако двама потребители искат да използват едно и също име за вход?

 

Стъпка 2: Създаване на тестови данни за симулиране на нормални условия

Искате да създадете данни за тестване, които симулират нормални условия въз основа на определените преди това сценарии за тестване. За целта трябва да посочите какво трябва да се случи в случай на настъпване на всеки от тези сценарии.

Стъпка 3: Изпълнение на тестове

Можете да имате план за функционално тестване, който включва ръчно тестване на тези условия, или да създадете автоматичен скрипт за автоматизирано функционално тестване, който симулира сценариите.

Например, ако някой се опита да създаде потребителско име, което вече съществува в системата, трябва да получи съобщение за грешка, което да го подкани да създаде друго потребителско име.

Стъпка 4: Изброяване на проблемите

Ако резултатите от тестовете се различават от очакваните, трябва да ги запишете.

Например, ако е възможно да се създаде потребителско име, което е същото като потребителското име на друго лице, трябва да го отбележите като проблем, който се нуждае от разрешаване.

Стъпка 5: Определяне на начина за решаване на проблемите

След като сте идентифицирали проблем, който се нуждае от решение, трябва да го запишете на официално място, така че идентифицираният проблем да е достъпен за целия екип на проекта.

След като определите решението и направите промените, ще трябва да тествате отново, за да се уверите, че дефектът е отстранен в цялата платформа.

Трябва ли да автоматизирате функционалното тестване?

Ръчното провеждане на функционално тестване може да бъде досаден процес, особено ако промените в кода засягат множество области на софтуера. Разглеждането на ползите, предизвикателствата и ограниченията при използването на софтуер като ZAPTEST за автоматизирано функционално тестване може да ви помогне да определите дали той е подходящ за вашата ситуация.

Най-добри практики за гъвкаво и функционално тестване на софтуерна автоматизация

Предимства на автоматизирането на функционалното тестване

 • Отнема по-малко време от ръчното тестване
 • Изисква по-малко усилия от ръчното тестване
 • Човешките грешки са по-малко.
 • По време на тестването се изплъзват по-малко грешки
 • Осигурява реплика на начина, по който продуктът ще работи в реална среда
 • Помага за създаването на продукт с по-високо качество, който отговаря на изискванията за ползваемост на клиентите

Предизвикателства и ограничения при автоматизирането на функционалните тестове

 • Разработване на различни сценарии за тестови казуси
 • Определяне на правилните тестове
 • Липсващи логически грешки
 • Отнема време за по-сложни тестове
 • Намиране на правилните инструменти за автоматизация на тестването на софтуер
 • Не е възможно да се автоматизира всеки тест
 • Някои дефекти могат да не бъдат анализирани

Заключение: Защо да автоматизираме функционалните тестове?

Автоматизирането на функционалните тестове с инструменти като ZAPTEST спестява време и усилия и позволява да се промъкнат по-малко грешки, отколкото при ръчно тестване. Автоматизирането на тестването на различни платформи е по-рентабилно от ръчното тестване и дава по-вярна представа за това как потребителите ще използват вашия софтуер.

Най-добри практики в автоматизацията на функционални тестове

Автоматизирането на функционалното тестване ще ви послужи по-добре, когато се извършва правилно. Ето някои най-добри практики, които да следвате.

Изберете правилните тестови случаи

Един от основните компоненти на автоматизацията на функционалното тестване е да знаете какво да тествате. Типовете функционални тестове, които са най-подходящи за автоматизирано функционално тестване, са:

 • Тестове, които трябва да се извършват многократно или редовно.
 • Тестове, които трябва да се изпълняват няколко пъти с различни набори от данни
 • Тестове, които отнемат много време и усилия
 • Тестове, които лесно могат да доведат до човешка грешка
 • Извършване на едни и същи тестове за различни потребителски операционни системи, браузъри или устройства

Събиране на данни в използваеми формати

Когато съставяте данни за автоматизирани тестове, които се нуждаят от множество набори от данни, данните трябва да са лесни за използване, четене и поддръжка. Информацията трябва да идва от лесни за четене източници, като например XML файлове, текстови файлове или от база данни. Поддържането на данните в тези формати улеснява поддръжката, използването, тестването и повторната употреба на рамката за автоматизация.

Организираността е от ключово значение и когато различни членове на екипа трябва да могат да използват едни и същи данни.

Разполагате със специализиран екип за автоматизация

Ключът към успешното тестване е наличието на специализиран екип от хора, които се занимават с автоматизирано функционално тестване. Трябва да изберете ориентирани към детайлите членове на екипа с подходящи умения за извършване на автоматизирано тестване. Определянето на това кой е по-добър в ръчното тестване спрямо писането на скриптове и използването на автоматизирани инструменти за функционално тестване е от ключово значение за успешното тестване.

Възможност за търсене на точки на срив в различни потребителски интерфейси (UI)

Изключително важно е тестването да включва функционални тестове на потребителския интерфейс, за да се провери дали софтуерът работи по един и същи начин в различни операционни системи, браузъри и устройства. Затова е важно да се изготвят тестове, които не се нарушават и изискват само минимални промени в случай на промени в потребителския интерфейс.

Често тестване

Ще трябва да създадете стратегия, която включва списък с компоненти, които трябва да тествате редовно. След като знаете кои компоненти се нуждаят от тестване след промени в различни платформи, е по-вероятно да откриете повече грешки на по-ранните етапи на тестване.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Кой какво трябва да прави при функционалното тестване?

Когато изготвяте план за функционално тестване, е важно да определите кой какви отговорности има за различните компоненти на функционалното тестване.

кой трябва да се занимава с инструменти за автоматизация на софтуерни тестове и планиране

Отговорности на разработчиците

 • Гарантиране, че кодът им работи без правописни грешки
 • Тестване на единици
 • Изпитване на дим
 • Интеграционно изпитване

Отговорности на тестерите

 • Тестване на единици
 • Изпитване на дим (понякога)
 • Тестване на нормалността
 • Тестване на регресия
 • Интеграционно тестване (понякога)

Отговорности за осигуряване на качеството

 • Извършване на автоматизирани тестове, които не изискват толкова много технически познания или познания по кодиране
 • Тестване, което разширява възможностите на софтуера
 • Тестване на целия спектър от приложения за проблеми, които обикновените разработчици или тестери могат да пропуснат

Най-добри инструменти за функционално тестване

Съществува голямо разнообразие от инструменти за автоматизация на функционални тестове. Затова е наложително да намерите правилните инструменти, за да определите дали софтуерът ви функционира както трябва.

Zaptest, най-добрият инструмент за автоматизация на функционалното тестване

Какво прави един инструмент за автоматизация на функционалното тестване добър?

Добрите инструменти за автоматизирано функционално тестване са лесни за използване в различни среди, предоставят разнообразни инструменти за тестване и могат да се използват многократно.

Лесен за използване

Добрият инструмент за автоматизация на функционалното тестване е лесен за използване от всички членове на екипа, независимо от нивото на умения.

Работи в различни среди

Инструментът трябва да може да тества различни операционни системи, браузъри и устройства. 88% от приложенията биват изоставени, ако потребителите се сблъскат с проблеми, поради което функционалното тестване на мобилни устройства и на уеб приложения е изключително важно за различните операционни системи.

Осигурява необходимите инструменти за тестване

Един добър инструмент за автоматизация на функционалното тестване разполага с необходимите инструменти за тестване на функционалността. Например, той трябва да поддържа вашия език за скриптове, за да бъде лесен за използване дори от хора, които не са запознати с езика за скриптове. Тя трябва да може да поддържа и нуждите на функциите на продукта, като например специфични отчети, тестове за изграждане и регистриране.

Възможност за повторно използване

Инструментът за тестване трябва също така да може лесно да се използва многократно за множество тестове и промени. Възможността за съхраняване на данни в облака за последващо използване спестява време и разходи.

Най-добрите безплатни инструменти за автоматизирано функционално тестване

Безплатните инструменти за автоматизация на функционални тестове имат много предимства, но и ограничения.

Предимства на безплатните инструменти за автоматизация на функционални тестове

 • Спестява пари
 • Намаляване на времето за поддръжка на системата
 • Елиминира повтарящата се ръчна работа чрез автоматизация на роботизираните процеси (RPA)
 • Осигурява бързи резултати за всички платформи
 • Позволява ви да тествате без допълнително кодиране
 • Осигурява основно тестване на функционалността

Ограничения на безплатните инструменти за автоматизирано функционално тестване

 • Възможно е да не се тестват всички сценарии за функционалност
 • Може да се тества само на ограничен брой платформи.
 • Някои инструменти за тестване може да са скрити зад платени стени
 • Може да не ви позволи да съхранявате данни в облака за множество тестери

Най-добрите безплатни инструменти за автоматизиране на функционалното тестване са…

Съществуват много инструменти за автоматизирано функционално тестване, но тези са едни от най-добрите:

 • Zaptest
 • Студио Каталон
 • Селен
 • Appium
 • Robotium
 • Вятърна мелница
 • Apache JMeter
 • Капибара
 • Testlink
 • Маратон
 • Wiremock

Кога трябва да изберете инструмент за функционално тестване на ниво предприятие?

Използването на версия на ниво предприятие вместо безплатен инструмент за функционално тестване ви осигурява повече функционалност и възможности за споделяне между организациите.

Когато трябва да пестите време

Инструментите за автоматизация на функционални тестове на корпоративно ниво могат да спестят време, като изпълняват повече автоматизирани стъпки на процеса едновременно за един час.

Когато трябва да проверите повече потребителски интерфейси

Инструментите за функционално тестване на корпоративно ниво проверяват повече потребителски интерфейси, без да променят кода ви, за да гарантират, че клиентите, използващи различни операционни системи, устройства или браузъри, могат да използват вашия софтуер или приложение по еднакъв начин.

За управление на данни

Функционалното тестване на софтуера на ниво предприятие позволява по-добро управление на данните, така че да можете по-лесно да се връщате към тях по време на бъдещи тестове и да дублирате тестовете.

За решения за тестване, хоствани в облак

Когато изберете софтуер за функционално тестване на корпоративно ниво, можете да преглеждате данните си на различни устройства и места, така че повече потребители да могат да работят по едни и същи проекти, без да дублират усилията си.

За неограничено лицензиране

Изборът на инструмент за функционално тестване на ниво предприятие може да даде на членовете на вашата организация неограничен достъп, независимо от това колко души трябва да имат достъп до данните.

За хиперавтоматизация

Изборът на инструмент за функционално тестване на ниво предприятие осигурява хиперавтоматизация, като увеличава максимално процесите, които можете да автоматизирате.

Инструментите за функционално тестване на ниво предприятие, които осигуряват автоматизация на роботизираните процеси (RPA), намаляват човешките грешки чрез автоматизиране на рутинни задачи с голям обем, за да се открият слабостите и да се увеличи оперативната ефективност.

Когато се нуждаете от повече услуги и ползи от функционалното тестване

Изборът на инструмент за функционално тестване на корпоративно ниво ви предоставя повече услуги за функционално тестване. Добрата компания за функционално тестване ще предложи услуги и предимства като:

 • Повишена възвръщаемост на инвестициите
 • Тестване на различни платформи без необходимост от промяна на кода
 • Възможност за едновременно изпълнение на множество скриптове на няколко платформи
 • Възможност за сдвояване с няколко приложения
 • Преобразуване на скриптове за тестване с едно кликване
 • Наличие на автоматизирани скриптове
 • Наличие на сценарии за изпитване
 • По-реалистични симулации в реално време
 • Записване на сценарии за създаване на изпълними скриптове
 • Рамка за тестване без код, която елиминира нуждата от вътрешен програмист
 • 24/7 експертна поддръжка
 • Свързване с друг софтуер, който вече използвате, като JIRA или Rally Software

Заключителни съображения относно функционалното изпитване

Софтуерът за автоматизирано функционално тестване може да спести време, като гарантира, че софтуерът или приложенията работят правилно в различни потребителски интерфейси. Въпреки че има безплатни автоматизирани версии, инструментите за функционално тестване на ниво предприятие предоставят по-всеобхватни решения за функционално тестване на софтуер, ползи и данни, които могат да се споделят в цялата организация.

Когато избирате компания за функционално тестване като ZAPTEST, посещението на уебсайта за функционално тестване на компанията може да ви даде по-добра представа за това какво предлага и какво не предлага всеки инструмент.

Често задавани въпроси за функционално тестване

Ето и някои други въпроси, които трябва да разгледате във връзка с функционалното тестване.

Често задавани въпроси относно автоматизацията на функционалното тестване

Какви са видовете тестове?

Повечето начини за тестване на софтуер или приложения попадат в категориите функционално и нефункционално тестване. Функционалното тестване гарантира, че софтуерът работи според очакванията, докато нефункционалното тестване определя колко добре работи софтуерът в рамките на различни параметри.

Какви са техниките за тестване?

Техниките за тестване се отнасят до методите за оценка на системата или компонентите на софтуера, за да се гарантира, че те отговарят на всички изисквания. Тестването ви позволява да откриете дали има някакви пропуски или грешки, поради които не отговаря на изискванията. Тестването може да бъде ръчно или автоматизирано.

Какво представлява функционалното тестване с пример?

Определението за функционално тестване се отнася до функцията. Функционалното тестване е начин за тестване на софтуер или приложения, за да се гарантира, че те работят както трябва.

Например можете да тествате дали новото кодиране позволява на потребителите да преминат към правилната страница след влизане. Ако не е така, това означава, че някъде в кода има грешка, която трябва да се отстрани.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post