fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Testning av backend är en särskilt viktig gren av programvarutestning som har mycket att erbjuda alla utvecklare – ditt tillvägagångssätt för den här metoden kan avgöra hur framgångsrik din applikation blir.

Detta kallas också databastestning och hjälper dig att undvika allvarliga komplikationer som annars skulle kunna skada din programvara.

Backend-testning har olika fördelar och utmaningar som du måste ta hänsyn till innan du genomför den, vilket leder till en starkare produkt som uppfyller dina standarder och mål.

Om du förstår hur backend-testning fungerar kan du använda tekniken till din fördel. Det finns ett antal specifika tester och verktyg som kan hjälpa dig att upptäcka problem innan de har en chans att bli till och med mindre problem.

I den här guiden tittar vi på alla viktiga aspekter av backend-testning för att visa vad som är bäst att göra. Detta inkluderar hur man implementerar backend-testning och skapar en ännu starkare applikation i processen.

 

Table of Contents

Vad är backend-testning?

 

Backend-testning är en form av testning som innebär att man kontrollerar en mjukvaruapplikations databas och ser till att den inte innehåller några problem som korruption, dataförlust med mera.

På så sätt kan du se till att allt i programvaran passar ihop som det ska och att den kommer att klara av att granskas efter lanseringen.

Databastestning tittar specifikt på hur en applikation lagrar information och hur detta stöder programvarans funktionalitet, och letar efter problem som är osynliga för en användare men som kan påverka deras upplevelse.

Testning av backend kan vara en viktig del av din övergripande kvalitetssäkringsprocess.

 

När och varför behöver du göra backend-testning?

 

Det varierar när i utvecklingen du utför backend-testning, men testare föredrar ofta detta i de tidigare skedena av kvalitetssäkringen.

Detta beror främst på att det hjälper teamet att hitta grundläggande programvaruproblem som kräver en snabb lösning för att utveckla en livskraftig produkt.

De problem som denna form av testning avslöjar kan bli mer komplicerade att åtgärda i senare skeden, vilket gör det viktigt att du tar itu med dem så snabbt som möjligt. Som med alla former av testning är detta viktigt eftersom det förbättrar helhetsupplevelsen för klienter och kunder och gör deras programvara bättre.

 

När du inte behöver göra backend-testning

 

Testning av backend är en viktig del av många programvarukontroller, men det är inte alltid rätt val – eftersom det innebär att databasen inspekteras kommer program som inte är starkt beroende av data på serversidan inte att ha någon nytta av detta.

 

Vem är involverad i backend-testning?

 

Testning av backend innebär att många personer i hela företaget samarbetar för att garantera en smidig lansering.

De viktigaste bidragsgivarna till detta är:

– Testare av databaser:

Dessa kvalitetssäkringsexperter inspekterar noggrant programvarudatabasen från alla vinklar för att se om funktionerna fungerar korrekt eller om de behöver korrigeras.

– Utvecklare:

Programvaruutvecklarna använder dessa tester för att avgöra vad de måste göra för att reparera programmet och se till att det fungerar som förväntat.

– Projektledare:

Ledarna för projektet godkänner ofta också de viktigaste ändringarna och ser till att produktens mest robusta iteration släpps.

 

Fördelarna med backend-testning

 

Det finns många fördelar med backend-testning, bland annat:

 

1. Förbättrad kundupplevelse

Genom att se till att databasen är så stark och funktionell som den behöver vara kan du se till att kunderna får bästa möjliga upplevelse med få problem, om ens några.

Detta leder också till att din programvara får bättre recensioner, vilket ökar dess popularitet och antalet köp – vilket ger ditt företag mer pengar.

 

2. Fördjupade inspektioner av programvara

Testning av backend kompletterar dina testförfaranden för frontend, så att du kan ta itu med dessa problem på båda sidor av utvecklingen.

Det förstnämnda tillvägagångssättet inspekterar redan din programvara på en djupare nivå än andra tester, men genom att kombinera det med andra kontroller kan du försäkra dig om att din produkt definitivt är redo att lanseras.

 

3. Anpassningsbar och skalbar

Varje test som du utför på applikationens backend är skalbart för att passa exakt din produkts funktionalitet och omfattning; du kan enkelt anpassa en hel uppsättning tester för att matcha dina behov.

På så sätt kan du också kontrollera hur en app sannolikt kommer att fungera för kunderna på lång sikt, särskilt efter flera funktionsuppdateringar.

 

4. Ingen dataförlust

Om du undviker backend-testning kan det hindra dig från att upptäcka allvarliga problem med dataförlust eller korruption som kan äventyra hela applikationen.

Genom att tillämpa detta tillvägagångssätt säkrar du dina uppgifters giltighet och ger dig sinnesfrid när det gäller programvaran, vilket bidrar till att garantera en effektiv och framgångsrik produktlansering som erbjuder alla funktioner som annonserats.

 

5. Lätt att genomföra

Dina testare kan kontrollera applikationens databas när som helst under utvecklingen (även efter lanseringen) för att ta itu med problem när de dyker upp eller eliminera dem innan de påverkar användarupplevelsen.

Testare föredrar i allmänhet att göra backend-tester tidigt, men de kan utföra dessa kontroller när som helst under processen om det behövs.

 

Utmaningarna med backend-testning

 

Testning av backend är ofta en viktig process för alla mjukvaruutvecklingsteam, men den innebär också utmaningar och risker som bör beaktas, till exempel:

 

1. Otillräckliga kontroller

Styrkan i dina testprocesser för backend beror på hur grundliga dessa tester är – till exempel testar black-box-testning endast backend via användargränssnittet.

Du måste se till att ditt testteam kan köra ett bredare batteri av tester så att de kan garantera att programvarudatabasen fungerar som förväntat.

 

2. Bristande kommunikation

Det är viktigt att du undviker informationssilos på arbetsplatsen, eftersom bristande kommunikation kan leda till att testare inte känner till ändringar i programvaran som kräver deras uppmärksamhet.

Se till att alla avdelningar är informerade om det aktuella produktstadiet och behovet av (eller resultaten av) pågående tester.

 

3. Användning av felaktiga datamängder

Backend-testare använder ofta simulerade data för att snabbt kontrollera hur en databas reagerar på användarinmatningar. Om uppgifterna inte exakt återspeglar hur människor skulle använda programvaran kan de vara ganska begränsade.

Ta dig extra tid för att testa programmet med data som det sannolikt kommer att stöta på under drift.

 

4. Möjlighet till ökade kostnader

Testning av backend kan bli en onödigt stor kostnad om du inte använder rätt tillvägagångssätt. Att automatisera den här processen kan vara billigare på lång sikt, även om detta återigen beror på vilken tjänst du väljer och hur komplex programvaran är.

Genom att investera i en kommersiell lösning som passar dina behov kan du enkelt optimera dina backend-tester.

 

5. Kräver djup kunskap om databaser

Ju fler tester ditt kvalitetssäkringsteam utför, desto mer kompetens och erfarenhet krävs för att genomföra dem på högsta möjliga nivå.

Eftersom backend-testerna arbetar i programvarans databas måste testarna ha en stark förståelse för denna sida av utvecklingen, annars kan testerna bli opålitliga.

 

Egenskaperna hos Backend Tests

 

Ett bra backend-test har vanligtvis följande egenskaper:

 

1. Lätt att kopiera

Om en testare upptäcker ett problem med programvaran är det viktigt att han eller hon kan replikera och demonstrera detta för andra.

Om man hittar exakt vad som utlöser ett problem med databasen kan det bli mycket lättare för en utvecklare att snabbt åtgärda programmet.

 

2. Korrekta uppgifter

Högkvalitativa backend-tester omfattar vanligtvis exakta och realistiska data som visar hur programvaran reagerar på de många situationer och scenarier som den kan stöta på.

Testare kan implementera motstridiga datamängder för att se hur väl programmet håller ihop eller om det går sönder helt och hållet.

 

3. Noggrant planerad

Innan testningen börjar bör teamet ha klart för sig exakt vilka kontroller och inspektioner de ska göra, och fastställa vem som ska utföra vilka tester.

På så sätt kan varje testare utnyttja sina styrkor och du får mer exakta resultat som visar programvarans status.

 

4. Snabbt

Det är viktigt att ta god tid på sig när du testar för att se till att allt är i ordning, men det finns fortfarande ett stort antal tester som måste genomföras före lanseringen.

Att använda hyperautomatisering vid backend-testning kan också optimera projektets tidslinje avsevärt, eftersom du kan inspektera programvaran mer ingående.

 

Vad testar vi i Backend Tests?

 

Backend-testerna omfattar många viktiga komponenter, t.ex:

 

1. Databasschema

Ett programschema är en helhetsbild av databasen och informationen och fungerar som ett slags skelett. Under backend-testningen är det viktigt att testarna inspekterar schemamappningen för att se till att den är kompatibel med användargränssnittet.

Detta inkluderar validering av schemaformat, mappning av varje tabell och till och med verifiering av den övergripande datamiljön.

Genom att kontrollera integriteten hos den strukturella databasen kan man garantera att informationen är korrekt och fri från korruption, vilket förbättrar programvarans användares upplevelse.

 

2. Databastabeller och kolumner

Tabellerna och kolumnerna i applikationens databas är också viktiga att testa, och även här fokuserar man på hur programvarans baksida är kopplad till användarupplevelsen på framsidan.

Problem med kompatibiliteten kan leda till att appen kraschar även när den utför sina grundläggande funktioner.

Dessa inspektioner validerar datafälten, inklusive deras namnkonventioner och längd. De kontrollerar också om det finns oanvända kolumner och ser till att fältlängderna är kompatibla med resten av programvaran.

 

3. Nycklar och index

Programvarans nycklar och index är också relaterade till databastabellerna och anger identiteten för en rad respektive ordningen för dessa rader.

Backend-testning kontrollerar om primär- och främmande nyckelbegränsningar finns i tabellen och om de har giltiga referenser.

Både nycklar och index måste följa vissa namnkonventioner och vara av lämplig storlek för att säkerställa att programmet är stabilt när det släpps.

 

4. Utlösare i programvara

Applikationens triggers utför vissa rutiner eller processer för att säkerställa att alla funktioner fungerar smidigt. Dessa utlösare kan misslyckas utan omfattande tester, vilket gör många av programvarans kärnfunktioner obrukbara.

Backend-testare kontrollerar triggers genom att se till att de följer rätt kodningskonventioner, eftersom ett grundläggande skrivfel kan leda till stora problem.

Testarna inspekterar också utlösarna för att se till att de uppdateras automatiskt när det behövs, till exempel efter en lyckad processutförande.

 

5. Databasserver

Själva servern är inte undantagen från rigorösa tester eftersom den övergripande applikationen endast kan fungera om den är kompatibel med företagets övergripande krav och har rätt konfigurationer.

Användarrättigheter och auktorisering är också en viktig del av testningen av databasservern, och säkerställer att vissa funktioner (t.ex. felsökningsläget) endast är tillgängliga för företagets personal.

Att kontrollera att serverkapaciteten motsvarar det förväntade antalet användare och serverbelastningen är ytterligare ett viktigt test.

 

6. Övergripande dataintegritet

För att säkerställa att själva databasen är funktionell och kan utföra sina förväntade uppgifter är det nödvändigt att verifiera data och dess integritet i hela programvaran.

Detta inkluderar optimering av organisationen, lagring av rätt data i varje tabell, borttagning av onödig information, TRIM-operationer för att effektivisera relevanta data ytterligare och mycket mer.

Alla dessa processer bidrar till en framgångsrik användning av applikationen – de förbättrar prestandan för varje användare och begränsar antalet fel som kan undvikas.

 

För att reda ut en viss förvirring: Backend-testning vs. Frontend-testning

 

Även om de båda har samma övergripande mål att kontrollera en programvaruapplikation för att se till att den är redo att lanseras finns det flera viktiga skillnader mellan backend- och frontend-testning.

 

1. Vad är backend-testning?

Testning av backend arbetar uteslutande i applikationens backend, särskilt i programvarudatabasen, för att se till att allt passar ihop och att alla funktioner är helt intakta innan de släpps.

Detta hjälper till att förhindra risken för dataförlust eller korruption, vilket kan orsaka krascher eller bryta vissa funktioner som är viktiga för programvarans användning.

För många utvecklingsteam är denna process avgörande för att hitta fel som annars inte skulle dyka upp i en konventionell testrutin. En heltäckande strategi för testning av backend-API:er är ansvarig för tusentals smidiga och stabila programvarulanseringar varje år.

Frontend-testning innebär däremot att man kontrollerar användargränssnittet och andra element som användaren interagerar med.

Detta syftar också till att förebygga fel, men främst sådana som påverkar programvaran mer allvarligt.

Till exempel kan programmet ha svårt att integrera olika sidor eller funktioner tillsammans – det kan hända att du inte kommer till startsidan när du loggar in. Testning av frontend fokuserar på vad användaren kan se och säkerställer en stark, funktionell presentation av programvaran.

Teamet måste utföra dessa tester efter varje viktig uppdatering för att säkerställa att programmet fortfarande fungerar.

 

2. Test av baksidor och tester av framsidor

Den största skillnaden mellan dessa två testtyper är programvarans miljö.

Backend-testare använder sin förståelse för databaser och applikationens inre arbete för att hitta och åtgärda problem – medan frontend-testare istället fokuserar på hur smidig användarens upplevelse är.

En annan viktig skillnad är de verktyg som testarna använder i sina kontroller; testning av frontend är mer sannolikt att involvera ett ramverk för automatisering, även om båda inställningarna kan dra nytta av detta.

Backend-testare använder främst Structured Query Language (SQL) tillsammans med olika andra programmeringsspråk, och färdigheterna för varje språk är helt olika.

Testning av backend är också mer direkt inriktad på API:et och analyserar programvarans funktionalitet och stabilitet för att se till att den kan hantera alla förväntade belastningar.

Både backend- och frontend-kontroller är viktiga för applikationens långsiktiga framgång och möjliggör efterföljande uppdateringar som undviker betydande fel på frontend för användare och backend för utvecklare.

Vissa element, t.ex. schemat, är kopplade från frontend till backend, vilket visar hur viktigt det är att alltid ta hänsyn till båda sidorna av utvecklingen.

 

Typer av backend-tester

 

Det finns olika typer av backend-tester som ditt team bör administrera, bland annat:

 

1. Strukturell provning

Dessa kontroller innebär främst användning av metadata, t.ex. kontroll av integriteten hos scheman, nycklar, index och triggers.

Detta innebär också att man undersöker programvarans faktiska kodning för att avgöra om det finns några problem som kan äventyra prestanda och stabilitet. Genom att effektivisera programkoden kan man optimera funktionaliteten ytterligare, vilket leder till en effektivare produkt för varje användare.

 

2. Funktionell testning

Funktionell testning säkerställer ett konsekvent dataflöde mellan backend och frontend, vilket kopplar samman de två och gör det möjligt för dem att arbeta tillsammans med varandra.

Om en användare till exempel begär vissa uppgifter kommunicerar backend med frontend för att visa rätt information – och frontend måste generera dessa uppgifter på begäran.

 

3. Icke-funktionell testning

Detta är en form av prestandatestning av backend som gör att du kan stresstesta programmet och se hur det reagerar på ett inflöde av systemtrafik.

Backend-testare kan använda detta för att avgöra om programvaran kan användas regelbundet av en potentiellt global publik, vilket innebär att utveckla en grundlig cybersäkerhet som lätt kan avvärja hot på nätet.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Manuella eller automatiserade backend-tester?

 

1. Manuell testning av backend – fördelar, utmaningar och processer

 

Manuell testning av backend kan ge ditt team större sinnesro, eftersom de personligen kan kontrollera om det finns problem med programvarans kod och prestanda.

Detta kan också göra det möjligt för testarna att kalibrera sina kontroller mer exakt, så att de passar applikationens utformning.

Denna typ av testning kan dock vara mindre exakt än automatiska kontroller och ta mycket längre tid att genomföra.

Manuell testning innebär i praktiken att varje enskild del av programvaran inspekteras, inklusive schema, triggers, index, nycklar med mera – dessa processer kan ofta vara mycket känsliga.

 

2. Automatisering av backend-tester – fördelar, utmaningar och processer

 

Automatiserad backend-testning är särskilt användbar för prestandakontroller och stresstester, vilket effektiviserar den övergripande kvalitetssäkringen och eliminerar mänskliga fel som kan uppstå under testningen.

Detta hjälper också utvecklarna att ta itu med problem mycket tidigare, vilket leder till mindre övertid i sista minuten före lanseringen.

Ditt testteam kan dock bara genomföra detta om de förstår automatiserade testprocesser; detta är en specifik färdighet som testarna på ditt företag kanske inte har.

Du kan använda kommersiella verktyg för automatiserad testning av backend för att säkerställa en framgångsriklångsiktig teststrategi och anpassa den till dina programvarubehov.

 

3. Slutsats: Manuella eller automatiserade backend-tester?

 

Båda testtyperna har sina egna fördelar och utmaningar, även om det är möjligt att integrera båda i QA-stegen.

Teamet kan till och med behöva utföra dessa tester manuellt en gång innan de automatiseras för att se till att de passar programvarans specifika struktur och unika krav.

Automatisering är vanligtvis bättre för processer som inte kräver frekventa ändringar – annars skulle testarna automatisera detta upprepade gånger, vilket begränsar hur mycket tid företaget sparar.

Med detta i åtanke är det viktigt att använda en balans mellan manuell och automatiserad testning för att ge ditt mjukvaruprojekt de största fördelarna.

 

Vad behöver du för att börja testa backend-testning?

 

Det finns vissa krav för framgångsrika backend-tester som ditt team måste ta hänsyn till, till exempel:

 

1. Erfaren personal

De backend-tester som ett utvecklings- och kvalitetssäkringsteam kan genomföra beror på deras medlemmar och deras övergripande kompetens.

Ett testteam kan till exempel inte kunna automatisera sina kontroller på grund av att de inte har förmågan och erfarenheten att göra det själva eller använda rätt programvara.

När du administrerar ett programvaruprojekt bör du se till att personalen har erfarenhet av att utföra en rad olika backend-tester.

 

2. En fullständig databas

Även om det är bra att börja med backend-testerna tidigt måste teamet se till att databasen är redo för dessa kontroller och har alla viktiga funktioner. Att lägga till funktioner efter testfasen kan leda till problem och krascher efter lanseringen.

Se till att testning av backend sker vid en lämplig tidpunkt i testschemat och att teamet testar nya funktioner när de är klara.

 

3. Testverktyg

Verktyg för backend-testning ger ett omfattande testramverk, vilket gör att teamet kan hålla koll på sina framsteg och veta exakt vilka steg de ska ta när de utför kontrollerna. Dessa verktyg kan också hjälpa teamet att hantera uppgifterna och redigera dem vid behov.

Om du undersöker de olika testverktygen för att hitta den lösning som passar ditt team kan du effektivisera arbetet avsevärt.

 

4. Programvara för automatisering

Programvara för automatisering av robotprocesser hjälper också testare med deras vanliga processer, även om dessa program kan automatisera testerna helt och hållet för att förbättra deras snabbhet och tillförlitlighet. På så sätt kan fler fel identifieras och det kan leda till en ännu bättre produkt.

Ditt teams inställning till automatisering kan bero på vilken programvara som passar deras särskilda behov – automatiserad testning av din vanliga rutin kan vara avgörande för att se till att de övergripande rutinerna förblir effektiva.

 

Processen för backend-testning

 

De vanliga stegen i backend-testning är följande:

 

1. Skapa en testplan

Det första steget är vanligtvis att skapa ett dokument som anger de exakta testförfarandena. Varje testare kan hänvisa till dokumentet för att se till att de följer rätt processer.

Teamet kan dela upp detta mellan strukturell databastestning, funktionell testning och icke-funktionell testning, samtidigt som man tar hänsyn till varje medlems starka sidor.

 

2. Genomförande av testplanen

När hela teamet nu känner till sina uppgifter och vilka aspekter av backend som de ska testa är nästa steg att arbeta med de faktiska testerna.

Att installera programvara för automatisering kan vara en viktig del av detta skede, vilket möjliggör en ännu starkare testprocess som teamet kan slutföra snabbare.

 

3. Beräkning av testresultaten

När testarna har slutfört dessa kontroller sammanställer de resultaten – eventuellt i sina testverktyg eller automatiserad programvara – och verifierar att de uppfyller företagets krav.

Om resultaten skiljer sig särskilt mycket från vad testarna förväntar sig kan de ha nytta av att köra några av dessa tester igen för att verifiera dessa data.

 

4. Rapportering av dessa resultat

Efter att ha verifierat eventuella oväntade resultat och sammanställt data rapporterar backend-testarna detta till utvecklarna, som snabbt arbetar för att åtgärda eventuella problem i systemet som kontrollerna avslöjat.

Automatisering bidrar till att påskynda detta ytterligare, vilket ger programutvecklare mer tid att genomföra ändringar i applikationen som förbättrar användarupplevelsen.

 

5. Omprövning vid behov.

Ytterligare backend-tester kan behövas även efter produktens officiella lansering, särskilt om programvaran genomgår en större uppdatering.

Detta kan innebära att nya funktioner läggs till som kräver omfattande testning i backend för att verifieras och som kan störa den tidigare funktionen.

Backend-tester är en kontinuerlig process som kvalitetssäkringsteam använder sig av vid olika tidpunkter i en produkts livscykel.

 

Bästa praxis för testning av backend

 

Här är fyra ytterligare tips som kan vara till hjälp för backend-testteamen:

 

1. Testa tidigt

Testning av backend är i allmänhet en kostnadseffektiv process (särskilt med automatisering), även om testteamet troligen kommer att få ännu större besparingar när de utför dessa kontroller tidigt i utvecklingen.

Detta måste dock alltid ske när grundfunktionaliteten är klar för hela teamet.

 

2. Prioritera testtäckning

Applikationens backend omfattar en rad tester av olika funktioner, vilket innebär att det är viktigt att teamet tar hänsyn till så många av kontrollerna som möjligt.

Problem kan uppstå var som helst i programvarustrukturen, och noggranna tester hjälper utvecklingsteamet att vara vaksamma.

 

3. Undvik dataförlust och låsning

Felaktiga testförfaranden kan leda till problem med dataintegriteten – särskilt om teamet implementerar simulerade data som inte motsvarar hur användarna använder programvaran. Det är viktigt med noggrannhet och standarder för att se till att kontrollerna är så effektiva som de borde vara.

 

4. Fokus på stabilitet

Testteamet bör prioritera den totala programvarans prestanda. Målet med backend-testning är att identifiera databasproblem som kan påverka hur robust applikationen är.

Genom att betona programvarans stabilitet kan ditt team förbättra API:ets övergripande kompatibilitet.

 

7 misstag och fallgropar vid implementering av Backend-tester

 

Backend-testning är bara så framgångsrik som kvaliteten på ditt team och dess genomförande.

 

Här är 7 möjliga fallgropar som testarna måste undvika:

 

1. Felaktiga automatiseringsmetoder

Automatisering av fel processer (t.ex. sådana som kräver frekventa ändringar) kan leda till att testarna sparar mindre tid totalt sett.

Teamet måste automatisera de processer som sannolikt kommer att gynnas mest av detta.

 

2. Felaktiga datauttag

Backend-testare kan bara kontrollera inmatningar på ett tillförlitligt sätt om de lägger in korrekt information.

Testerna måste avslöja hur en tillämpning reagerar på praktisk användning – detta kräver mer tillämpbara data som har konsekvenser i verkligheten.

 

3. Otillräcklig testning av frontend

Flera backend-tester innebär att man kontrollerar hur backend:en ansluter till frontend:en, inklusive hur databasen hämtar information.

Kvalitetssäkringsteamet måste fokusera på båda dessa aspekter för att lyckas.

 

4. Smal testmetod

Testning av backend omfattar vanligtvis dussintals kontroller som hjälper teamet att se till att programvaran är stabil och fungerar enligt en hög standard.

Att endast utföra ett fåtal av de “viktigaste” testerna kan inte garantera denna kvalitet.

 

5. Felaktig hantering av omfattningen

Teamet kan bara utföra effektiva backend-tester genom att ta hänsyn till programvarans omfattning, annars har de kanske inte tid att utföra alla tester.

Generellt sett kräver mer komplexa tillämpningar ofta mer rigorösa backend-tester.

 

6. Ofullständig databas för testning

Även om man använder realistiska dataexempel är backend-testerna tillräckligt tidigt i utvecklingen för att testarna ska kunna arbeta med endast programvarans “skelett”.

Detta kan leda till att testerna är mycket mindre grundliga än nödvändigt.

 

7. Upprepade ändringar av databasen

Om databasen förändras avsevärt under testningen kan detta ogiltigförklara många av teamets tidigare kontroller.

Testarna kan behöva ändra testfallen upprepade gånger eller till och med omarbeta de resulterande uppgifterna för att anpassa sig till detta.

 

Typer av utdata från backend-tester

 

Testteamet får olika resultat från de backend-tester de utför, bland annat:

 

1. Testresultat

De faktiska resultaten av backend-testerna är de viktigaste resultaten och kan se ut på många olika sätt – dessa resultat kan till och med vara parallella med de förväntade resultaten.

Detta gör det möjligt för testarna att validera denna information och se om det behövs några ändringar i programvaran.

En uppsättning resultat kan till exempel vara uppgifter om programvarans prestanda efter stresstester.

 

2. Loggbok över fel

Om resultaten avslöjar några buggar eller problem, förs denna information in i en separat loggbok med en beskrivning av varje problem och de uppskattade orsakerna.

Detta inkluderar information om problemets allvarlighetsgrad och status – till exempel om en utvecklare har åtgärdat felet.

Backend-testare kan också ge egna rekommendationer för att optimera och förbättra programvaran ytterligare.

 

3. Testrapport

När testerna är avslutade sammanställer kvalitetssäkringsgruppen en rapport som ger en översikt över kontrollerna och deras resultat.

Detta kan innebära att du måste fatta beslut om huruvida applikationen är redo att lanseras eller om den behöver korrigeras och testas på nytt.

Rapporten kan också innehålla en beskrivning av hur backend-verktygen har underlättat hela processen.

 

Exempel på tester av backend

 

Specifika exempel på backend-tester är:

 

1. SQL-testning

Structured Query Language är en kärnkomponent i många relationsdatabaser, och genom att kontrollera detta kan testaren verifiera data direkt. Detta bidrar till att databasen kan förstå denna information och tolka inmatningsbegäranden på ett korrekt sätt.

SQL-testning visar också om enkla skrivfel påverkar programvarudatabasen, vilket är förvånansvärt vanligt.

 

2. API-testning

Testning av backend-API:er tittar på det övergripande gränssnittet för applikationsprogrammering – detta gör att två programvaror kan interagera med varandra.

API-testerna tittar på en applikations HTTP-status, HTTP-kroppens schema och hur väl den överensstämmer med de dokument som databasen använder.

Utan dessa grundliga tester kan det hända att backend och frontend inte kan kommunicera ordentligt.

 

3. Testning av svarta lådor

Testning av baksidans svarta låda inspekterar användargränssnittet och hur väl det integreras med databasen; de specifika kontrollerna omfattar gränsanalys, orsak-verkan-grafer och ekvivalent partitionering.

Ett viktigt sätt att hjälpa till är att kontrollera korrekt inloggningsinformation. Black-box-kontroller fokuserar huvudsakligen på in- och utdata – och är relativt fristående från programvarans implementering av koden.

 

4. White-box-testning

Testning av backend white-box tittar däremot på själva koden och använder den för att validera programvarans struktur och den övergripande kodningskvaliteten.

Detta kan avslöja sätt att effektivisera koden, vilket kan göra programmet mer responsivt och stabilt.

Dessa tester kräver ofta djupare kunskaper om programmering och programvarans specifika interna arkitektur.

 

5. Prövning av prestanda

Med hjälp av stresstester kan kvalitetssäkringsteamet avgöra hur robust applikationen är – inklusive hur många användare den kan klara av utan betydande serverproblem.

Testning av backendprestanda syftar till att pressa en applikation bortom dess gränser för att hitta sätt att göra den effektivare eller för att sätta rimliga gränser för dess drift som tar hänsyn till detta.

 

Typer av fel och buggar som upptäcks genom backend-tester

 

Dessa olika testkategorier hanterar sina egna feltyper, t.ex:

 

1. Skrivfel

Många av de problem som upptäcks genom backend-testning kan bero på enkla mänskliga fel. Om du skriver fel på vissa ord eller använder felaktig syntax kan det hindra kärnfunktioner från att fungera som det är tänkt, vilket är anledningen till att white-box- och SQL-testning är viktiga att betona.

Testare måste inspektera koden noggrant i berörda områden för att identifiera dessa misstag.

 

2. Fel i auktorisationen

Många appar använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) via API:et för att underlätta serverkommunikation, vilket gör det möjligt för backend-processer att ansluta till användarupplevelser på fronten.

Om HTTPS implementeras på ett inkompatibelt sätt (t.ex. genom att förväxlas med HTTP) kan det leda till auktoriseringsproblem som gör att användarna inte kan få tillgång till programvaran och att den i praktiken blir obrukbar.

 

3. Allmän instabilitet

Backend-testning kan avslöja den övergripande stabiliteten hos en applikation – inklusive potentiella orsaker till krascher som utvecklingsteamet kan åtgärda.

Lasttestning kan särskilt visa om vissa funktioner är en stor belastning för applikationens funktionalitet. Dessa prestandaproblem kan yttra sig i form av krascher eller som en långsam och okontaktbar databas.

 

4. Död kod

Applikationer genomgår flera iterationer och funktioner, vilket ibland resulterar i överbliven död kod som kan göra databasen och dess beräkningar betydligt långsammare.

White-box-testning kan avslöja förekomsten av död kod – genom att ta bort denna kod minskar programvarans storlek och ökar dess prestanda.

Död kod som lämnas kvar i programmet kan också leda till framtida fel.

 

5. Dålig säkerhet

Testning av backend, särskilt icke-funktionell testning, kan avslöja olika säkerhetsbrister som gör applikationen sårbar för intrång.

Problem med databasen kan leda till att känslig intern information (t.ex. detaljerade felmeddelanden) läcker ut till frontend.

Säkerhetsproblem som dessa kan hjälpa cyberhotare att kringgå en applikations skydd och eventuellt stjäla data i applikationen.

 

Vanliga mätvärden för testning av backend

 

De mätvärden som testare använder under backend-kontroller är bland annat:

 

1. Programvarans prestanda

Stresstester och andra backend-kontroller ger mycket information om applikationens prestanda och hur väl den fungerar.

Detta inkluderar CPU- och minnesanvändning samt information om diskens I/O-verksamhet.

 

2. Databasens prestanda

Metriker som tyder på en sund databas är bland annat stark sökprestanda, låg svarstid (t.ex. när en användare begär information från backend) och breda buffertpooler.

Programmet kan bara lyckas om det har en robust databas.

 

3. SQL-transaktioner

Testning av Structured Query Language avslöjar information om SQL-transaktioner, t.ex. antalet kompileringar och batchförfrågningar per sekund.

Den förstnämnda bör vara mycket lägre än den sistnämnda för att säkerställa en stark ansökan.

 

4. Genomströmning

Genomströmning avser den mängd information som en programvara kan bearbeta vid varje given tidpunkt.

Testare kan ställa in ett antal genomströmningsenheter som programvaran ska beräkna och jämföra resultaten med denna uppskattade baslinje.

 

5. Framgångsrika förfrågningar

Databaser hanterar ofta förfrågningar från applikationens frontend, och om dessa förfrågningar lyckas kan det vara avgörande för applikationens framgång.

Genom att förbättra andelen framgångsrika databassökningar kan man stärka programvaran och dess tillförlitlighet.

 

5 bästa kostnadsfria verktyg för testning av backend

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Här är några av de bästa kostnadsfria verktygen för backend-testning:

 

1. ZAPTEST Gratis

Gratisversionen av ZAPTEST har en rad funktioner som de flesta andra tjänster reserverar för sina premiumutgåvor. Detta inkluderar förmågan att helt automatisera tester enkelt och utan behov av programmeringserfarenhet, tillsammans med molnhantering på olika enheter.

De pengar och den tid som sparas på detta sätt förbättrar avsevärt företagets avkastning på investeringen.

 

2. Azure Data Factory

Den här molntjänsten är en del av Microsofts Azure-plattform och möjliggör omfattande dataintegrering från många källor. Detta gör den särskilt användbar för pipelines för dataintegration, extraktion, omvandling och lastning samt för att erbjuda skalbara virtuella maskiner.

Tjänsten är dock endast tillgänglig om de berörda teamen använder Azure för utveckling och testning.

 

3. Mockaroo

Realistisk mockdata är viktigt för backend-testning; Mockaroo kan ge dig denna information i över 150 kategorier.

Dessa testdata fungerar i SQL, Excel, JSON och andra format, vilket gör det lättare att upptäcka fel i programmet.

Gratisversionen kan dock bara hantera 200 API-förfrågningar per dag och fungerar mycket långsammare.

 

4. Appium

Appiums kostnadsfria tjänst är specialiserad på mjukvara för mobilappar och erbjuder noggrann automatisering med bindningar för Java, C#, PHP och andra språk. Detta möjliggör plattformsoberoende testning på både emulatorer och riktiga enheter – Appium är en öppen källkodsapplikation som är ganska anpassningsbar.

Tjänsten har dock begränsad funktionalitet för datorprogramvara och passar kanske inte ditt företags projekt.

 

5. Testim

Gratisversionen av Testim är bäst för mindre team och erbjuder 500 testkörningar per månad för webbappar som fungerar i tjänstens molnnätverk.

Detta inkluderar endast ett konto per organisation, men kan ge obegränsat antal lokala körningar inom redigeraren. Målet med den här tjänsten är att begränsa det underhåll som du behöver göra efter testningen.

 

5 bästa verktygen för testning av backend-automatisering för företag

 

Om din organisations budget tillåter det kan du uppgradera till premiumtestverktyg som t.ex:

 

1. ZAPTEST Enterprise

Enterprise-versionen av ZAPTEST erbjuder obegränsade licenser för dina utvecklings- och testteam, så att de kan köra fler tester.

Med den här applikationens 1Script-teknik kan användarna också tillämpa dessa tester på vilken programvara som helst på deras plattform efter att ha skrivit procedurerna en gång.

ZAPTEST Free har en imponerande funktionalitet och ZAPTEST Enterprise utökar den ytterligare. Du kan köra en mängd olika automatiserade tester, bland annat för iOS, Linux, Windows, Android, webb och mycket mer.

 

2. ReadyAPI

ReadyAPI är ett populärt verktyg som fokuserar på funktionskontroller och som hanterar end-to-end-tester för att se till att de passar in i en applikation.

På så sätt kan testteamen dela projekt och åtgärda problem tillsammans, även om de har begränsad kodningsexpertis.

Dokumentationen för denna tjänst är dock begränsad i jämförelse med andra alternativ.

 

3. Mockaroo

De betalda versionerna av Mockaroo erbjuder en ännu större variation av datamängder, vilket gör att testteamet kan generera upp till en miljon eller till och med ett obegränsat antal poster varje dag, beroende på paketet.

Dessa versioner är 8 gånger snabbare än gratisalternativet och ger möjlighet till privat molnhosting.

 

4. Postman

Postman fokuserar på API-testning och bygger samarbetsytor som effektiviserar livscykeln för mjukvaruutveckling. De viktigaste funktionerna som underlättar detta är att dela kod, kommentera, göra en gaffel, tagga och andra funktioner som garanterar ett starkt lagarbete.

Även om Postman ger bra möjligheter att bygga och felsöka API:er, rapporterar användarna att användargränssnittet är processortungt och svårt att använda.

 

5. Testim

Testim Essentials-planen prioriterar krav från medelstora företag genom att tillhandahålla anpassningsbara webbkörningar och parallella utföranden för att göra testningen ännu effektivare.

Pro-versionen erbjuder minst 1 000 webbkörningar och turboläge för snabbare drift.

Dess integrationsfunktioner är dock mindre robusta än många andra alternativ på marknaden.

 

När ska du använda Enterprise- respektive kostnadsfria verktyg för backend-testning?

 

I vissa situationer kan gratis testverktyg täcka kvalitetssäkringsteamets krav – till exempel om teamet bara har några få medlemmar som arbetar med API:et.

Mindre team har störst nytta av kostnadsfria verktyg för backend-testning, men även stora team kan använda sig av särskilt robusta kostnadsfria verktyg som ZAPTEST.

Företagstjänster har fortfarande enorma fördelar som gör att de är värda kostnaden; de effektiviserar avsevärt den övergripande backend-testprocessen och tillhandahåller ofta också värdefulla resurser.

Även om kostnadsfria alternativ fortfarande kan erbjuda många funktioner, kan du med betalda backend-verktyg få ut det mesta av dina testprocesser.

 

Checklista, tips och tricks för backend-testning

 

Det finns många tips som är värda att komma ihåg när du utför backend-tester, till exempel:

 

1. Gör inga avsteg från det vanliga

Backend-testning är framgångsrik just på grund av hur grundlig den kan vara, i alla möjliga detaljer i applikationen.

En välutvecklad programvara har många funktioner som korsar varandra, och om man försummar en enda funktion kan det få konsekvenser för resten av programmet.

Testarna måste noggrant inspektera varje aspekt av programvaran och se till att de får samma uppmärksamhet.

 

2. Utveckla förfaranden för testning av uppsättningar.

Kvalitetssäkringsteamet måste komma överens om hur de tänker testa vissa aspekter av programvarudesignen, t.ex. genom att utveckla ett enhetligt tillvägagångssätt för API:et.

Denna enhetlighet gör det mycket lättare att följa de övergripande framstegen och säkerställer att alla använder samma metoder.

Teamarbete och samarbete blir mycket enklare när teamet är konsekvent.

 

3. Bevara flexibiliteten

En applikations databas förändras alltid under utvecklingen – och de kontroller som teamet använder måste kunna anpassas på samma sätt.

Detta gäller särskilt när du testar programmet på nytt efter en viktig uppdatering. Det är viktigt att hålla testerna själva så breda som möjligt, så att de kan anpassas till eventuella ändringar i databasen och kontinuerligt ge korrekta resultat.

 

4. Tilldela tid för testning

Även om dessa kontroller är relativt snabba (särskilt med automatiserad testning av backend) är det viktigt att se till att utvecklarna har tillräckligt med tid för att göra nödvändiga ändringar.

Testning av backend är avgörande för lansering av programvara och kan inte vara en eftertanke; att skriva testerna kan ta mycket tid i anspråk, så teamet bör börja med detta tidigt.

 

5. Testa en komponent i taget

Att skynda på testerna genom att utföra flera kontroller samtidigt kan verka frestande för kvalitetssäkringsteamet, men det kan i stället göra resultaten otydliga.

Testarna kan till exempel ha svårt att komma fram till vilken komponent eller kontroll som utlöser en röd flagga; enskilda kontroller gör det mycket lättare att identifiera eventuella databasproblem.

 

Slutsats

 

Backend-testning ger stora fördelar för alla programvaruteam, eftersom testarna kan hitta fel i koden och databasen som andra kontroller skulle ha svårt att upptäcka.

Det är viktigt att ditt team tittar på både frontend och backend av dessa applikationer innan de släpps för att se till att allting fungerar exakt som det var tänkt.

Vårt mål på ZAPTEST är att hjälpa ditt företag med dess behov av backend-testning genom att låta testare automatisera sina vanliga processer med lätthet, även med begränsad erfarenhet.

Både Free- och Enterprise-versionerna av vår innovativa fullstack-programvara kan erbjuda enorma fördelar för testfasen av din applikation.

 

Vanliga frågor och resurser

 

Här är svaren på olika frågor som du kan ha om backend-testning, bland annat:

 

1. De bästa kurserna om backend-testautomatisering

 

Även erfarna testare kan dra nytta av att lära sig mer om backend-testprocesser i alla viktiga kategorier. Särskilt användbara kurser som kan hjälpa testare att bättre förstå backend-testning är bland annat:

– Udemys kurs Database Testing and SQL for Testers (Databastestning och SQL för testare) är en gedigen guide till SQL och databastestning.

– MindQ Systems utbildning i databastestning, som också hjälper studenterna att hitta en bra placering på företag.

– Courseras specialisering i mjukvarutestning och automatisering; den här kursen täcker black-box- och white-box-tester.

– Inspired Testing’s API Testing and Automation, som lär studenterna hur man närmar sig API-drivna system.

– Udemy’s Masterclass i mjukvarutestning; den här kursen kombinerar backend-tester med strömlinjeformade agila processer.

 

2. Vilka är de 5 vanligaste intervjufrågorna om backend-testning?

 

När du intervjuar en backend-testare är det viktigt att du ställer rätt frågor för att ta reda på deras kunskap och erfarenhet, och om de skulle passa in på företaget.

Bra frågor att ställa är bland annat:

– Har du en grundlig förståelse för funktionell, icke-funktionell och strukturell testning?

– Vilka programmeringsspråk har du använt tidigare när du genomfört backend-tester?

– Vad är syftet med ett databasschema och hur är de involverade i backend-testning?

– Bör du testa frontend eller backend mer noggrant? Eller är båda lika viktiga?

– Hur skulle du ha förbättrat rutinerna för backend-testning på ditt tidigare företag?

 

3. De bästa YouTube-handledningarna om testning av backend

 

YouTube-tutorials kan vara en effektiv metod för att lära sig testprocedurer för backend, inklusive hur man använder innovativa verktyg och automationsprogram som underlättar testning.

På ZAPTEST-kanalen finns en serie videoguider om backend-testning som beskriver hur man skriver skript, inspekterar API:et och arbetar på flera olika plattformar.

SDET-QA Automation Techie erbjuder också flera spellistor som täcker backend-testning, SQL och API.

Det finns också enstaka guider för backend-testning från freeCodeCamp.org, Wix, Edureka, Wizeline Academy med flera, som kanske inte är lika djupgående som handledningar i flera delar, men som ändå ger omfattande och användbara råd.

 

4. Hur underhåller man backend-tester?

 

Applikationer förändras under varje utvecklingsfas – det är därför bra att uppdatera testprocesserna regelbundet för att ta hänsyn till detta.

När du lägger till nya funktioner av något slag är det viktigt att utföra backend-tester för att se till att tillägget inte äventyrar programmet eller stör tidigare tester.

Robusta backend-testverktyg hjälper till med detta genom att upprätthålla ett konsekvent register över tidigare tester, vilket begränsar vad teamet sannolikt behöver upprepa.

Noggrannhet är den mest kritiska komponenten i alla testprocesser, eftersom detta hjälper testteamet att hålla koll på alla fel och utföra omkontroller på rätt sätt.

 

5. De bästa böckerna om testning av backend

 

Några böcker som skrivits av experter på backend-testning och som kan vara värda att läsa är bland annat:

– The Self-Taught Software Tester (Chhavi Raj Dosaj), som använder verkliga projekt för att sätta sina omfattande handledningar om programtestning i ett sammanhang.

– Lessons Learned in Software Testing (Cem Kaner, James Bach och Bret Pettichord), där tre decennier av praktisk erfarenhet sammanförs till över 200 lärdomar.

– Ren kod: A Handbook of Agile Software Craftsmanship (Robert Martin), som lär läsarna hur de kan optimera sin kod och effektivisera programvaran.

– Complete Guide to Test Automation (Arnon Axelrod), där man tittar på effektiva metoder för automatisering och hur dessa kan hjälpa till med alla mjukvarutester.

– Släpp ut den! (Michael Nygard), som hjälper läsarna att förstå hur de ska framtidssäkra och stresstesta sin app så att den kan användas praktiskt och långsiktigt.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post