fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Robotic Process Automation inom försäkringsbranschen är på uppgång. I likhet med andra branscher som har många regelbaserade och repetitiva uppgifter kan RPA hjälpa organisationer att uppnå snabbare, mer kostnadseffektiva och felfria processer som frigör befintlig personal för att göra mer värdedrivet arbete.

Försäkringsteckning och automatisering av skadereglering är två av de viktigaste användningsområdena för RPA inom försäkringssektorn. Men tekniken kan också hjälpa till med en rad olika uppgifter, som att förbättra kundupplevelsen och hantera förändringar i regelverket.

I den här artikeln tittar vi på RPA inom försäkringsbranschen och undersöker marknadsstorlek, fördelar, trender, utmaningar, användningsfall och fallstudier.

 

RPA inom försäkring – marknadsstorlek

RPA inom försäkring - marknadsstorlek

Den globala Robotic Process Automation-marknaden inom försäkringssektorn är värd mer än 100 miljoner USD år 2023. Men med en stark genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 28% räknar analytikerna med att försäkringsmarknaden kommer att överstiga 1,2 miljarder USD år 2032.

Nordamerika (427 MUSD) och Europa (325 MUSD) står för de största andelarna av den globala marknaden. Ungefär en femtedel av investeringarna kommer dock från Asien och Stillahavsområdet, och den andelen förväntas öka avsevärt i takt med att regionen fortsätter sin digitala omvandling.

 

Faktorer som påverkar tillväxten av

RPA inom försäkring

Robotic Process Automation (RPA) inom försäkring - fallstudier, exempel, fördelar och utmaningar

Det snabba införandet av RPA inom försäkringsbranschen drivs av en komplex uppsättning faktorer. Låt oss utforska några av de branschspecifika problem som RPA löser.

 

#1. Förändringar i regelverket

Reglerna inom försäkringsbranschen är under ständig utveckling. Teknik, ekonomiska förhållanden och ingripanden från politiska grupper eller konsumentgrupper har lett till förändringar inom sektorn på senare tid, vilket gör att vissa försäkringsgivare kämpar för att hålla jämna steg. Om bestämmelserna inte följs kan det dock leda till höga böter.

Med RPA-verktyg kan försäkringsbolagen samla in data, skapa rapporter och automatisera andra efterlevnadsuppgifter.

 

#2. Brist på kvalificerad arbetskraft

Försäkringsbranschen lider av kompetensbrist. I Storbritannien hade företagen förra året fem vakanser per 100 tjänster. Några av rollerna inkluderar aktuarier, underwriters och strateger.

Automatisering av försäkringsprocesser kan bidra till att lösa dessa problem genom att tillhandahålla en digital arbetsstyrka som kan utföra repetitiva uppgifter med hög volym. Denna assistans frigör befintliga medarbetare så att de kan ta sig an mer värderingsstyrda jobb, vilket innebär att arbetsgivarna kan göra mer med mindre.

 

#3. Digital omvandling

Försäkringsbranschen är dataintensiv. Under de senaste åren har sektorn genomgått en digital omvandling för att möta kundernas föränderliga behov. Konsumenternas efterfrågan, i kombination med ökad konkurrens och ett tydligt behov av effektivitet, innebär att försäkringsbolagen måste anamma digital teknik för att ligga steget före.

Ytterligare tekniska framsteg, som AI, ML och molntjänster, har skapat möjligheter för försäkringsbolagen. RPA kan bidra till att integrera dessa verktyg i ekosystemen för reglering av försäkringsteknik och möjliggöra en mer avancerad digital transformation.

 

#4. Press på kostnadsminskningar

Försäkringspriserna har stigit kraftigt i flera år. Det finns en mängd faktorer som påverkar de höga premiekostnaderna, inklusive kostnaderna för att betala ut ersättningar, bedrägerier och ökad regelefterlevnad.

I motsats till vad många tror har försäkringsbolagen inga enorma vinstmarginaler. Faktum är att de vanligtvis arbetar med en marginal på cirka 2 till 3 procent. Allmänheten har dock uppfattningen att dessa företag tar hem överdrivna vinster.

RPA-verktyg gör det möjligt för försäkringsbolag att arbeta mer kostnadseffektivt, vilket kan minska kostnaden för premier för deras användare. Genom att minska sitt beroende av mänsklig arbetskraft kan företagen tillhandahålla strömlinjeformade tjänster utan att kompromissa med kvaliteten.

 

#5. Förändrade konsumentkrav

Konkurrensen inom försäkringsbranschen är enorm, och kampen om kunderna avgörs allt oftare genom att leverera bättre service. Försäkringsbranschen måste möta konsumenternas efterfrågan på mer kostnadseffektiva försäkringar som är enkla att förstå. Självbetjäningsalternativ för kunderna, som automatiserad skadereglering, kan hjälpa försäkringsbolagen att uppfylla moderna förväntningar.

RPA hjälper till att effektivisera dessa processer, och när tekniken kompletteras med andra AI-verktyg, som generativ AI, kan den hantera kundförfrågningar och hjälpa till med förfrågningar.

 

Fördelar med RPA inom försäkring

Robotic Process Automation (RPA) inom HR: Fallstudier, exempel, fördelar och utmaningar inom HR

RPA har blivit populärt inom försäkringsbranschen av flera övertygande skäl. Låt oss ta en titt på varför företag inom försäkringssektorn anammar RPA-lösningar.

 

#1. Ökad operativ effektivitet

Alla företag strävar efter att öka den operativa effektiviteten, men med den hårda konkurrensen inom försäkringssektorn utsätts företagen för ytterligare press. Som tur är är försäkringsbranschen full av uppgifter som kan optimeras tack vare RPA för skadereglering, kundservice, försäkringar med mera.

 

#2. Minskade kostnader

RPA-botar ger försäkringsteamen tillgång till en digital arbetsstyrka som arbetar 24-7, 365 dagar om året. Dessa verktyg blir aldrig trötta, behöver ingen rast och ber inte om löneförhöjning. Automatisering hjälper försäkringsteamen att minska antalet anställda eller rotera medarbetare till mer kundorienterade, värdedrivna roller.

 

#3. Ökad arbetstillfredsställelse

Arbetstillfredsställelsen inom försäkringsbranschen är 64%, vilket är över det nationella genomsnittet på 57% för alla yrken. Långa arbetsdagar och frekvent stress nämns dock ofta av försäkringsexperter som nackdelar med deras jobb. RPA hjälper till att lindra vardagliga och repetitiva uppgifter och gör det möjligt för arbetstagare att ägna sig åt den typ av meningsfulla uppgifter som förbättrar arbetstillfredsställelsen.

 

#4. Bättre kundupplevelser

RPA-verktyg kan automatisera kundintroduktion och tjänster, vilket leder till snabbare och mer tillfredsställande upplevelser. Dessutom kan försäkringsbolagen automatisera kommunikationen och tillhandahålla omnichannel-support så att kunderna kan få mer personliga interaktioner.

Verktyg för självbetjäning innebär också att support finns tillgänglig dygnet runt. Alla dessa detaljer förbättrar kundupplevelsen genom att ge konsumenterna vad de vill ha.

 

#5. Ökad noggrannhet

Tack vare RPA-verktygets förmåga att automatisera regelbaserade uppgifter elimineras mänskliga fel och felaktigheter på ett effektivt sätt. Dessa fördelar innebär förbättrat rykte, lägre kostnader, bättre kundupplevelser och ökad regelefterlevnad.

 

Användningsfall av robotiserade processer

Automatisering inom försäkring

Användningsområden för Robotic Process Automation inom försäkring

RPA har förändrat försäkringsbranschen genom att automatisera manuella uppgifter. Låt oss utforska några av de mest övertygande RPA-användningsfallen inom försäkringssektorn.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

#1. Behandling av anspråk

RPA inom skadereglering hjälper teamen med datainmatning, dokumenthämtning och verifiering samt distribution av information. När dessa uppgifter utförs manuellt är de repetitiva och tidskrävande, vilket gör att medarbetarna inte kan ägna sig åt mer komplexa uppgifter. RPA löser detta och gör försäkringsbolagen snabbare och mer produktiva samtidigt som driftskostnaderna minskar.

Automatisering av processen för försäkringsärenden möjliggör mer transparens och statusuppdateringar i realtid på en mängd olika enheter, vilket uppfyller kraven från moderna konsumenter.

 

#2. Underwriting

RPA inom försäkringstekning hjälper medarbetarna att arbeta mycket snabbare genom att automatisera informationsinsamling, datainmatning och kundanalys. Underwriting är hörnstenen i försäkringsbranschen eftersom en korrekt riskbedömning och prissättning av försäkringar ofta är skillnaden mellan framgång och misslyckande.

RPA inom försäkringsteckning bidrar till snabbare handläggningstider utan att kompromissa med noggrannhet eller efterlevnad. Sammantaget leder det också till utmärkt kundnöjdhet.

 

#3. Förvaltning av politiken

När försäkringarna har sålts är det en hel del administration som krävs för att hålla dem i gott skick. RPA hjälper till med förnyelse av försäkringar genom att automatisera kommunikationen, utfärda uppdateringar av försäkringar och samla in premier.

Tekniken används också för att automatiskt uppdatera policyer och kunduppgifter, vilket säkerställer god datakvalitet. Slutligen är RPA ett perfekt val för uppsägningar av försäkringar eftersom det automatiserar register, skickar relevant kommunikation och till och med kan behandla återbetalningar.

 

#4. Överensstämmelse med lagstiftning

Regelefterlevnad är en viktig fråga inom försäkringssektorn. Företag kan dock lätta på bördan för sina anställda genom att använda RPA för att säkerställa högkvalitativ och konsekvent datainsamling och rapportering.

RPA kan också övervaka efterlevnadsfrågor och göra relevanta interna parter uppmärksamma på dem. Slutligen kan teamen skapa robotar som söker igenom relevanta webbplatser och tillsynsorgan efter uppdateringar eller ändringar av regler och se till att de återspeglas i företagets riktlinjer.

 

#4. Komplettering av befintlig programvara

I likhet med bank- och finanssektorn är försäkringssektorn fortfarande beroende av äldre programvara. En Capgemini-undersökning för några år sedan visade att omkring 80 procent av försäkringsbolagen använde programvara som var minst tio år gammal.

Kostnaderna för att uppgradera dessa system och oron för avbrott i verksamheten är en stor del av anledningen till att försäkringsbolag behåller föråldrade system. RPA är dock skickligt på att fungera som en brygga mellan dessa ålderdomliga system och mer moderna verktyg. För en bråkdel av kostnaden för att se över IT-infrastrukturen kan teamen använda RPA för att interagera med befintlig programvara och öppna upp världen av moderna molnbaserade verktyg.

 

#5. Kundservice

Som vi nämnde ovan har kundernas förväntningar på försäkringssektorn förändrats markant under de senaste åren. Nya och disruptiva företag har kommit in på marknaden och erbjuder en mer personlig typ av tjänst med större transparens, snabbhet och enkelhet. Försäkringar har tidigare haft rykte om sig att vara tråkiga och alltför torra, och för att vinna de yngre användarnas gunst krävs ett annat tillvägagångssätt.

RPA-verktyg kan hjälpa försäkringsteam att automatisera sin kundservice och göra den mer lyhörd, snabb och personlig. Att förbättra konsumentupplevelsen är en viktig faktor för kundförtroende och lojalitet, och RPA kan hjälpa företag att överbrygga denna klyfta.

 

#6. Maskininlärning och dataanalys

Modern underwriting använder en blandning av maskininlärning för prediktiv analys, upptäckt av bedrägerier och till och med personlig prissättning. RPA-verktyg kan hjälpa till med denna process genom att samla in data från olika källor och rensa informationen. Denna process säkerställer att uppgifterna är tillförlitliga, vilket leder till ökad noggrannhet.

RPA-verktyg kan också analysera data för försäkringsbolag och upptäcka avvikelser och trender. Dessutom kan RPA hjälpa till att distribuera data till relevanta parter, instrumentpaneler och databaser.

 

#7. Marknadsföring

Försäkringar är en så konkurrensutsatt nisch att marknadsföringsteamen spenderar otroligt mycket pengar på marknadsföring. I USA hade till exempel Geico en marknadsföringsbudget på 1,5 miljarder dollar 2022. Enligt HubSpots State of Marketing Report 2023 var den genomsnittliga marknadsföringsbudgeten för försäkringsbolag 11,2 % av de totala intäkterna.

Att uppnå kostnadsbesparingar och samtidigt värva nya kunder är avgörande för företag som kämpar om en plats på en trång marknad. RPA-verktyg för automatiserad marknadsföring kan bidra med värde på flera olika sätt.

RPA Marketing Automation inom försäkringssektorn omfattar mekanisering av e-postmarknadsföring och kampanjer på sociala medier. Men i kombination med ML- eller dataanalysverktyg kan RPA hjälpa teamen att extrahera kampanjdata och bistå med mätning och tilldelning.

 

#8. Intelligent dokumentbehandling (IDP)

Försäkringsbolag behöver hantera en mängd dokument, från interna register till hälsodata och ekonomiska uppgifter. RPA kompletterat med intelligent dokumenthantering kan hjälpa teamen att läsa och förstå pappersarbete eller PDF-filer och extrahera data för att skicka till interna system. Dessa verktyg kan också hjälpa teamen med digitaliseringsarbetet genom att analysera ostrukturerade dokument och överföra informationen till databaser och kalkylblad.

 

Fallstudier av RPA inom försäkring

Använd fallstudier av RPA inom försäkring

Med så många bra användningsområden för automatisering av försäkringsprocesser där ute är det tydligt varför användningen ökar i sektorn för varje dag som går. Men det är i fallstudierna som allt kommer till liv och teknikens potential förverkligas.

 

Försäkring RPA fallstudie #1

Vår första fallstudie om RPA inom försäkring kommer från forskningsrapporten Ditching labor-intensive paper-based processes: Processautomatisering i ett tjeckiskt försäkringsbolag (Marek, 2019). Författarna skriver att ett tjeckiskt baserat internationellt försäkringsbolag stod inför flera problem. Nya lagar och förordningar tvingade dem att modernisera sin verksamhet, som till övervägande del var pappersbaserad och präglad av inkonsekventa arbetsflöden.

Teamet använde en agil metod och digitaliserade sin försäkringsprocess, centraliserade sina arbetsflöden och företagsdata till en plattform och använde RPA-verktyg för att öka produktiviteten.

Projektet blev en stor framgång. De minskade tiden för att förbereda offerter med 40 %, sänkte kostnaderna med 50 % och minskade felen till under 1 %.

 

Försäkring RPA fallstudie #2

Följande fallstudie är ett exempel på RPA inom tjänster för hantering av affärsprocesser för livförsäkringar och annuiteter. Företaget i fråga var en mjukvaruleverantör med en global portfölj av kunder inom försäkrings- och pensionsfondssektorn. Problemet var uppenbart: företaget fick in över 800 000 förfrågningar om försäkringar varje år, och alla dessa behandlades manuellt. Dessa förfrågningar kom i form av PDF-filer, som krävde manuell inmatning i olika system. Processen var tidskrävande och behäftad med mänskliga fel.

Att införa en RPA-lösning var dock inte helt okomplicerat. Ett stort problem var att varje kund hade sina egna krav, så det fanns en hel del variationer i kraven. I själva verket fanns det en brist på processstandardisering som inte kunde lösas med traditionella medel eftersom varje kund hade ett unikt arbetsflöde.

Företaget analyserade sina processer och identifierade regelbaserade, repetitiva uppgifter som skulle kunna utföras av RPA. De letade efter deterministiska uppgifter som hade hög volym och var tidsintensiva. Några av de processer som identifierades var uppdatering av policydata, hantering av förfrågningar från kunder och utskick av brev och meddelanden till kunder. Teamet implementerade RPA-lösningar för dessa arbetsflöden.

Genomförandet var en stor framgång. Några av nettoresultaten var en nära 60-procentig minskning av det manuella arbetet och en 70-procentig minskning av handläggningstiden. Dessutom kunde företaget minska sin personalstyrka med 50 % och därmed spara en stor summa pengar varje månad.

 

Försäkring RPA fallstudie #3

En ledande europeisk försäkringsmäklare och riskkonsult med över 500 backoffice- och kundtjänstmedarbetare ville införa robust automatisering av skaderegleringen. När försäkringsgivarens kunder lades in på sjukhus betalade företaget för sjukhusvistelsen och återkrävde pengarna från patienten efter att de undertecknat ett formulär för att identifiera undantag. När den utfördes manuellt krävdes långa telefonsamtal och massor av repetitiva manuella uppgifter.

Kunden implementerade en RPA-lösning för att automatisera reklamationer från sjukhus, dagkliniker och apotek. Effekterna var betydande, vilket ledde till att försäkringsbolaget förbättrade och centraliserade verksamheten, uppnådde besparingar på nästan 50% och en total kostnadsfördel på 46%.

Denna fallstudie visar hur Robotic Process Automation gör försäkringsersättningar snabbare, billigare och mer exakta, vilket leder till nöjdare kunder och högre produktivitet.

 

Utmaningar vid implementering av RPA

inom försäkringssektorn

utmaningar med belastningstestning och RPA

Även om fördelarna med RPA inom skadereglering och försäkringar är uppenbara, finns det några utmaningar som företagen måste övervinna för att få ut mesta möjliga av sina RPA-implementeringar.

 

#1. Äldre infrastruktur

Som nämnts tidigare arbetar många försäkringsbolag med äldre system. Mycket av denna infrastruktur utformades långt innan molntjänster eller fjärråtkomst var ett problem, vilket innebär att programvaran inte är okomplicerad att integrera med RPA-lösningar.

Trots dessa utmaningar finns det ett antal sätt för organisationer att överbrygga klyftan mellan deras befintliga föråldrade och komplexa programvara och moderna RPA-verktyg. Till att börja med kan screen-scraping-teknik extrahera data från gränssnitt och överföra dem till molnbaserade system. På samma sätt kan försäkringsbolag utforska API:er eller till och med bygga middleware för att ansluta äldre system.

Även om det finns många tillgängliga alternativ beror mycket på hur försäkringsprogrammet ser ut. RPA-verktyg som ZAPTEST kan ge den flexibilitet du behöver för att säkerställa höga nivåer av datakvalitet, säkerhet och systemkompatibilitet. Kanske viktigast av allt är att ZAPTEST Enterprise också levereras med kraftfulla verktyg för testautomatisering och assistans från en ZAP-expert som hjälper till med planering, implementering, driftsättning, testning och underhåll av ett RPA-projekt.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

#2. Datakvalitet

Varje RPA-implementering kräver tydlig och korrekt information. Många försäkringsbolag håller dock data i silos, vilket kan orsaka vissa problem när det gäller att centralisera information för automatiseringslösningar. RPA kan hjälpa till att migrera dessa data till molnsystem eller lokala databaser. Dessutom kan den bidra till att säkerställa omfattande datainsamling och clearing.

 

#3. Komplicerat beslutsfattande

RPA är utformat för att hantera förutsägbara uppgifter med hög volym. Men om försäkringsbolagen vill få ut mesta möjliga av dessa verktyg måste de kunna hantera ostrukturerade data och undantag och fatta beslut.

Tack och lov kan RPA-verktyg som är integrerade med AI erbjuda det bästa av två världar. RPA kan hantera tunga arbetsuppgifter med kognitiva AI-verktyg som kan läsa ostrukturerad data, fatta beslut och hantera undantag.

 

#4. Överensstämmelse

Kompromisslösa myndighetskrav och ständigt föränderliga lagar om dataskydd är en börda som försäkringsbolagen är alltför medvetna om. Implementering av RPA-lösningar kommer att kräva planering för att säkerställa att data hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

 

RPA inom försäkringstrender

rpa-trender och marknadsstorlek

RPA gör stora framsteg inom försäkringssektorn tack vare sin flexibilitet och integration med AI/ML-verktyg och annan teknik. Låt oss utforska några av de stora trenderna inom försäkrings-RPA.

 

#1. Kommunikation via alla kanaler

Försäkringsbranschen blir allt mer kundfokuserad. Delvis har det att göra med konkurrens och förändrade konsumentkrav. LLM:s chatbots och intelligenta virtuella assistenter kan arbeta med hela kundresan och ge personlig service via e-post, sms, sociala medier eller messenger-plattformar. Självbetjäningsalternativ för kunder som tillhandahålls dygnet runt kommer att kopplas till RPA-verktyg, som kan skicka och ta emot data och se till att register uppdateras i realtid.

 

#2. AI-understödd riskbedömning

AI-baserade modeller används redan inom försäkringsbranschen. De förutsägelser och insikter som dessa genererar är dock bara så bra som deras inmatade data. RPA-verktyg hjälper teamen att samla in, rensa och skicka data till prediktiva modeller för att hjälpa försäkringsbolagen att uppnå en högre nivå av noggrannhet och insikter som minskar risker och fel och förbättrar lönsamheten.

Dessutom används kognitiva AI-verktyg även för att upptäcka bedrägerier, vilket i framtiden kommer att minska riskerna och hjälpa försäkringsbolagen att förbli mer konkurrenskraftiga.

 

#3. Verktyg med låg och ingen kod samt testautomatisering

Verktyg med låg eller ingen kod används alltmer inom försäkringssektorn för att bygga skräddarsydda applikationer. Tidigare behövde teamen djupa kunskaper i kodning för att bygga och testa appar. Idag använder icke-tekniska team och utvecklare kodfria testautomatiseringsverktyg för att snabbt bygga automatiseringsverktyg.

Tack vare dessa användarvänliga verktyg med drag-and-drop-gränssnitt kan försäkringsbolagen bli mer lyhörda för konsumenternas behov tack vare kortare livscykler för mjukvaruutveckling. Kanske ännu viktigare är att det minskar kostnaderna för att lansera verktyg på marknaden, vilket kan förbättra kundservice och onboarding, samt interna automatiseringsverktyg som hjälper personalen att slippa repetitiva uppgifter.

 

#4. Hanterad RPA

Bristen på IT-kompetens innebär att vissa försäkringsbolag som vill införa automatiseringslösningar har fått se sina projekt försenas eller läggas på is. Dessutom är det ofta ganska dyrt att anställa IT-personal med den kompetens som krävs. Därför vänder sig allt fler försäkringsbolag till Managed RPA-tjänster som hjälper dem i varje steg av projektgenomförandet.

ZAPTEST Enterprise-kunder kan dra nytta av denna typ av tjänst. Förutom att få förstklassiga RPA- och testautomatiseringsverktyg kan försäkringsbolag också dra nytta av fördelarna med att ha en ZAP-expert som hjälper dem med planering, driftsättning och underhåll.

 

#5. RPA-excellenscenter (CoE)

Många försäkringsbolag förstår att RPA kommer att spela en stor roll i branschens framtid. Därför framtidssäkrar de sin verksamhet genom att inrätta RPA-excellenscenter (CoE) för att säkerställa att de är väl positionerade för att dra nytta av automationsteknikens otaliga fördelar.

Att investera i en RPA CoE hjälper till att fylla kompetensgapet, uppmuntrar till innovation och hjälper teamen att identifiera processer som är mogna för automatisering.

 

Framtiden för robotiserade processer

Automatisering inom försäkring

rpa:s framtid

Försäkringsbranschen är en datarik bransch med ett stort beroende av regelbaserade beslut och prediktiv analys. Med andra ord är det en sektor som kommer att fortsätta att revolutioneras av RPA och AI. Låt oss ta en titt på hur RPA-verktyg kommer att påverka morgondagens försäkringsbolag.

 

1. Assisterad försäkring RPA

RPA-tillämpningar inom försäkringssektorn har vanligtvis fokuserat på back-end-processer. Assisterad RPA kommer dock att ge en sömlös interaktion med kundtjänstpersonal och hjälpa dem att hantera konsumentförfrågningar snabbt och enkelt genom att automatisera datainmatning och återkallande, analysera information för att underlätta beslutsfattandet och skicka relevant kommunikation till försäkringstagare.

 

2. Hyperautomatisering

Försäkringsbranschen är i hög grad datadriven. Hyperautomation, som kommer att innebära en blandning av RPA, AI, ML och annan teknik, kan automatisera försäkringar, skadereglering, upptäckt av bedrägerier, kundservice med mera. Nettoresultatet kan bli en helautomatiserad försäkringsmäklare med hög kvalitet och snabb service till låga kostnader.

 

3. Telematik och sakernas internet

Även om IoT kanske inte riktigt har infriat sina löften finns det fortfarande gott om utrymme för smarta sensorer och liknande teknik inom försäkringsbranschen. RPA-verktyg för skadeförsäkring kan kopplas till smarta hem och bilar för att validera försäkringsanspråk, medan telematikdata kan spåra saker som bilar eller träning och aktivitet via smartphones eller bärbara enheter.

 

4. Komplexa riskmodeller

Riskmodeller har redan en hög grad av precision, men AI/ML-verktyg skulle kunna göra dessa förutsägelser nästan proaktiva. Med tillräckligt mycket data och rätt analysverktyg skulle den här tekniken kunna göra mycket personliga förutsägelser med osviklig precision och spara branschen miljarder per år.

AI-assisterad RPA inom försäkringstekning kan dock stöta på etiska problem kring användardata. Så långt tillbaka som 2016 medgav vissa försäkringsgivare att de tittade på försäkringstagarnas konton på sociala medier för att utvärdera risken. Supermarknadskedjan Tesco använder Clubcard-data för att fastställa hushållens riskpoäng för sina finansiella tjänster.

Huruvida denna odeklarerade information kommer att användas inom automatiserad skadereglering är öppet för spekulation. Försäkringsbolagen kommer att behöva väga lönsamheten i detta tillvägagångssätt mot de etiska frågorna och den potentiella skadan på anseendet.

 

Avslutande tankar

Det finns många fördelar med Robotic Process Automation inom försäkring. RPA inom försäkring kan ge en imponerande avkastning på investeringen genom att minska kostnaderna, öka produktiviteten och förbättra kundupplevelsen.

Automatisering av skadereglering och underwriting är kanske de två mest övertygande användningsområdena för RPA inom sektorn. Dessa tids- och informationsintensiva uppgifter kräver för närvarande en ganska hög grad av mänsklig inblandning inom försäkringssektorn. Men omvandlingen är redan på gång. Försäkringsbolag hjälper människor att sluta oroa sig för sin framtid; RPA-teknik gör samma sak för försäkringsbolag.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post